Marknadens bästa avkastnin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadens bästa avkastnin!"

Transkript

1 oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra året, de senaste tre åren och de senaste fem åren! Vi är mycket glada över att vår strategi att utvärdera förvaltare och erbjuda de bästa till våra kunder antingen via egna fonder eller via externa återigen visar sig framgångsrik. Skandia Link har ett stort antal fondanalytiker runt om i världen som analyserar och väljer bland ett obegränsat antal förvaltare. Av ett gigantiskt urval väljer vi sedan ut de bästa till våra kunder. Det gör att vi förenklar valet av fonder för dig samtidigt som vi kan erbjuda bättre avkastning. På sidan 8 kan du läsa mer om undersökningen. De flesta sparare känner till vikten av att sprida sitt fondinnehav mellan olika geografiska regioner. Våra krönikörer den här månaden blickar utanför Stockholmsbörsens gränser och delar med sig av sina tankar kring deras respektive hemmamarknader USA och Norden. Eileen Rominger, investeringschef på Goldman Sachs Asset Management, lyfter i sin krönika fram fem skäl till varför den amerikanska aktiemarknaden är attraktiv att investera på. USA-börsen erbjuder fler företag att investera i än någon annan börs, samt en oöverträffad riskspridning mellan branscher, skriver Eileen Rominger. Nils-Petter Hollekim, som förvaltar fonderna ODIN Norden och ODIN Norge, slår i sin artikel ett slag för de nordiska aktiemarknaderna. Hollekim berättar hur han resonerar när han väljer vinnare och vilka typer av aktier som har bäst förutsättningar att värderas upp på marknaden framöver. Se även till att inte missa artikeln om strukturerade produkter på s 6-7. Detta är en högintressant sparform för dig som vill kombinera säkerheten i ett obligationssparande med ett deltagande på börsen. Vi förklarar hur strukturerade produkter fungerar och presenterar några av höstens nyheter. Detta och mycket mer kan du läsa om på kommande sidor. Trevlig läsning! Fondstatistik september 2009: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Hedgefonder Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Global 3. Aktiefonder Japan Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Europa 2. Aktiefonder Nordamerika 3. Aktiefonder Global Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Asien exkl. Japan Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under september månad. Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management 1

2 Bra lä e för nordiska värdeaktier Aktiemarknaden har återhämtat sig starkt hittills i år, och Norden har gått i täten bland de västerländska börserna. Men de kraftiga svängningarna under senare år har lett till att många investerare verkar ha glömt den fundamentala värderingen av aktier. Detta har medfört att många aktier blivit alldeles för dyra, medan andra framstår som mycket intressant värderade. På ODIN Fonder investerar vi aktivt i bolag som är lågt värderade i förhållande till underliggande värden, så kallade värdebolag. Normalt har dessa bolag bra möjlighet att värderas upp över tid. Och det är ofta vid botten av marknaden som många investerare börjar fokusera på undervärderade aktier, något som vi har börjat se tendenser på även i detta fall. Telekom, läkemedel och oljeservice Det finns just nu ett stort intresse för cykliska bolag på börsen, det vill säga bolag som följer konjunkturcykeln och förväntas ha bra förutsättningar när ekonomin stärks. Vi ser dock en viss risk för att återhämtningen i ekonomin inte blir så snabb som marknaden förväntar sig. Med detta i åtanke så har vi tagit hem vinster i bl.a. verkstadsaktier, och ökar nu våra innehav i mer defensiva bolag som kan leverera trygga vinster oavsett konjunkturläge, till exempel Tele 2, AstraZeneca, Securitas och Meda. Detta är bolag med mycket intressanta värderingsnivåer just nu, och som bör värderas upp av marknaden framöver. Nordiska bola med lobala möjli heter Vi hittar många intressanta branscher och bolag i Norden som erbjuder goda möjligheter för den som vill investera på ett par års sikt. Trots att Norden är en relativt liten marknad i ett globalt perspektiv, så ska man komma ihåg att det går att uppnå en god riskspridning på de nordiska marknaderna. Genom att investera i nordiska bolag med en stark exponering mot tillväxtmarknader skapas dessutom en möjlighet att ta del av den goda tillväxten i länder i till exempel Asien och Latinamerika, till en lägre risk än i till exempel en tillväxtmarknadsfond. En historiskt stabil tillväxt och ekonomier med handelsbalans- och budgetöverskott har skapat en god grund för utvecklingen av välskötta bolag i Norden. En stor fördel med de nordiska börsbolagen är tillgängligheten på korrekt och strukturerad bolagsinformation, vilket är ett måste för att kunna ta rätt investeringsbeslut. En nordisk bransch som vi anser har bra förutsättningar på sikt är oljeservicesektorn. Här finner vi framför allt norska bolag med verksamhet inom t.ex. oljerigg, seismik och utrustning. Denna industri har haft en stark utveckling de senaste åren, men fick en tillbakagång under förra året. Många oljeservicebolag har en omotiverat låg värdering. I takt med att utbudet på olja minskar kommer behovet av nya oljefyndigheter att öka. Detta gynnar bolag inom oljeservicesektorn, vilket vi tror kommer att visa sig i kursutvecklingen för många bolag på sikt. Nils Petter Hollekim Förvaltare Odin Fonder 2

3 Den amerikanska aktiemarknaden: fortsatt attraktiv? Fem skäl att investera på den amerikanska aktiemarknaden Det amerikanska börsindexet S&P 500 har stigit hela 56 procent sedan botten den 9 mars i år. Trots det ligger aktiemarknaden idag fortfarande 20 procent under nivån för ett år sedan, då förväntningarna var mycket sämre än vad de är nu. Sett till de senaste tio åren ligger den amerikanska aktiemarknadens sammanlagda årliga tillväxt på cirka 1 procent. Vi anser inte att investerare har förbisett aktiemarknaderna, varken på kort eller på lång sikt. Vi anser däremot att avkastningen på aktiemarknaderna under de kommande åren bör bli bättre än genomsnittet de tio senaste åren. Vi vill i den här artikeln betona fem skäl till varför vi anser att den amerikanska aktiemarknaden är attraktiv. Dessutom förklarar vi varför den nuvarande miljön gynnar aktiva förvaltare och företag med hög kvalitet, skriver Eileen Rominger, Chief Investment Officer på Goldman Sachs Asset Management. 1Djup, bredd och diversifiering Med ett börsvärde som överstiger miljarder USD står den amerikanska marknaden för nästan hälften av MSCI World Index, och är bas för 15 av världens 20 största företag. Den amerikanska marknaden erbjuder fler företag att investera i än någon annan börs, samt en oöverträffad riskspridning bland branscher. Vidare erbjuder USA-börsen särskilt goda möjligheter att investera i IT-företag. Detta kan utgöra ett starkt komplement till en europeisk portfölj som oftast har större innehav i företag inom finans-, tillverknings- och naturresursbranscherna, men mindre exponering mot teknikföretag. 3.5 Schweiz 3.6 Tyskland 4.7 Kanada 4.8 Frankrike 9.8 Storbritannien 13.7 Andra 11.3 Japan 48.5 USA 2Bra utgångsläge att dra fördel av global tillväxt De flesta ledande USA-baserade företag är globala till sin natur, med omfattande verksamhet, många anställda och betydande intäkter i utlandet. Mer än 30 procent av intäkterna för företagen i S&P 500 härstammar från andra länder än USA. Genom att erbjuda märkesvaror till nya konsumenter, bygga ut infrastruktur och tillhandahålla avancerade tekniska tjänster, kommer många av dessa företag att dra fördel av de starkare tillväxtutsikterna i BRIC-länderna och andra snabbväxande marknader. Dessutom gör den svaga dollarn att amerikanska produkter och tjänster blir mer attraktiva för utlandet, samtidigt som amerikanska bolags intäkter blir högre till följd av de starkare utländska valutorna. 3Bolagens vinster kommer sannolikt att stärkas På grund av de mörka utsikterna i början av året har bolagsledningar varit väldigt återhållsamma i sina planer och prognoser. Även om flexibiliteten på den amerikanska arbetsmarknaden har lett till högre arbetslöshet har den även gjort det möjligt för företagen att minska sina kostnader betydligt. Denna flexibilitet skapar en hög hävstångseffekt i verksamheten som kan resultera i högre vinstmarginaler. Under våra diskussioner med bolagsledningar får vi indikationer på en ekonomisk återhämtning. Den underliggande efterfrågan har stärkts och lagren fylls åter på efter en kraftig neddragning. I och med vår förväntning om en gradvis återgång till positiv BNP-tillväxt mot slutet av året, kan konservativa förväntningar tillsammans med enkla jämförelsetal från i fjol resultera i vinstrapporter för kvartal tre och fyra som överträffar förväntningarna. 3

4 Eileen Rominger Chief Investment Officer Goldman Sachs Asset Management 4Stora mängder pengar som väntar på att sättas in Penningmarknadsfonder nådde rekordhöga nivåer mot slutet av förra året och deras värderingar ligger fortfarande 40 procent högre än börsvärdet för företagen i S&P 500. Detta innebär en nivå som ligger långt över det historiska genomsnittet på cirka 20 procent. I takt med att investerare fördelar om en del av dessa pengar till aktiemarknaden bör det gynna den amerikanska aktiemarknaden. 5Attraktiva värderingar Trots den amerikanska marknadens uppvisade styrka de senaste månaderna har värderingarna endast uppnått nivåer i linje med det historiska genomsnittet. Bolagen i S&P 500 handlas för närvarande till strax under 15 gånger framtida årsvinster. De här vinstprognoserna kommer sannolikt att revideras uppåt i takt med att efterfrågan stabiliseras och företagen rapporterar stigande lönsamhet under de kommande kvartalen. Gynnsamma förutsättningar för aktiva förvaltare och företag av hög kvalitet På Goldman Sachs anser vi att de tvära kasten på marknaden under 2009 har skapat en miljö med övertygande möjligheter för investerare som förmår plocka russinen ur aktiekakan. I motsats till de senaste åren, då rörelserna på börsen var rekordlåga, skapar den nuvarande miljön med svängningar som är över genomsnittet de senaste åren en större spridning på avkastning från aktier. I takt med att aktier börjar handlas i enlighet med respektive bolags underliggande fundamentala värde anser vi att vår analysmodell kommer att ge oss en fördel när det gäller att välja ut vinnarna och undvika förlorarna. Den senaste tidens rally på aktiemarknaden har gynnat bolag som anses komma att gynnas mest vid en ekonomisk återhämtning. Företag av hög kvalitet handlas nu med rekordhöga rabatter i jämförelse med sina motsvarigheter av lägre kvalitet. Vi tror att marknaden så småningom förstår värdet av dominerande kvalitetsföretag och vi letar upp möjligheterna att köpa dessa bolag till attraktiva priser. I den nuvarande miljön tror vi att de här företagen kan ta marknadsandelar, dra fördel av långsiktiga och stabila tillväxtpådrivare, utöva prissättningsmakt och finansiera sin tillväxt med egna medel. Premium/Discount of HQ vs. LQ (P/E multiple points) Bild: Diagram hög kvalitet (HQ) kontra låg kvalitet (LQ) Vi tror därför att de här bolagen kommer att stärka sina konkurrensfördelar, kunna uppvisa överlägsen framtida tillväxt och ha starka värderingar, oavsett marknadsläge. I slutet av augusti handlades de här typerna av företag av hög kvalitet i genomsnitt med P/E of HQ minus P/E of LQ 15+ year Average Premium %Premium/Discount for HQ % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% rekordhöga rabatter i förhållande till sina motsvarigheter av lägre kvalitet, vilket skapar spännande möjligheter för oss att ta med dem i våra portföljer. % Premium/Discount of HQ vs. LQ 4

5 Varför är den sämsta fonden sämst? Den sämsta fonden i Skandia Links sortiment hittills i år är SGF Blackrock USD Reserve. Sedan årsskiftet har fonden backat 9,3 procent. Förklaringen till den svaga utvecklingen är mycket enkel. Fonden placerar i amerikanska korträntepapper, noterade i amerikanska dollar. I praktiken innebär det att fonden är en dollarplacering. Avkastningen styrs helt av hur dollarn utvecklas mot svenska kronan. Det är inte bara SGF Blackrock USD Reserve som påverkas av dollarkursen. I stort sett alla fonder som placerar på den amerikanska börsen handlas i dollar. När en svensk fondförvaltare köper aktier på den amerikanska börsen sker transaktionen i dollar. Om den köpta aktien därefter står still i värde, men dollarkursen förändras, så kommer värdet på din USA-fond att påverkas. Om dollarn stärks mot svenska kronan, så innebär det att investeraren får fler kronor för sina dollar (kom ihåg: fondens tillgångar är noterade i dollar) och fonden ökar i värde räknat i svenska kronor. Om dollarn istället försvagas mot svenska kronan får investeraren färre kronor för samma mängd dollar, vilket får till följd att fonden minskar i värde. Under det senaste året har valutaförändringar haft stor påverkan på svenska fondsparares USA-fonder. Sommaren 2008 kostade en dollar omkring 6 kronor. Under hösten och vintern stärktes den amerikanska valutan gradvis och nådde en topp i början av mars i år på drygt 9 kronor per dollar. Under samma period rasade den amerikanska börsen i finanskrisens spår. Nedgången för svenska USAfonder blev emellertid mycket mindre än den underliggande börsnedgången, tack vare dollareffekten. Efter toppnoteringen i mars försvagades dollarn mot kronan under våren och sommaren. Dollarförsvagningen, eller kronförstärkningen om man så vill, medförde att uppgången på den amerikanska börsen under våren fick ett magert genomslag i svenska USA-fonder. "Under det senaste året har valutaförändrin ar haft stor påverkan på svenska fondsparares USA-fonder." USA-fonder innebär således ett risktagande både mot den amerikanska börsen och mot valutakursen. En investering i SGF Blackrock USD Reserve är istället en satsning på enbart valutan. För investerare som tror på en stigande dollar, men som vill undvika börsexponering är denna fond det bästa alternativet. Johan Lundqvist Skandia Nordic Investment Management 5

6 Strukturerade produkter try het och spännin på samma ån Strukturerade produkter är en sparform som kombinerar den säkerhet som obligationer innebär med möjlighet att ta del av avkastning på en eller flera marknader. Den vanligaste typen är aktieindexobligationer som ger möjlighet att placera på börsen till låg risk. Eftersom strukturerade produkter vanligtvis har kapitalskydd är risken att förlora pengar begränsad. Produkterna erbjuds med varierande risknivå och med koppling till olika marknader. Hur fun erar det? En strukturerad produkt löper över bestämd tid och består av två delar en obligation och en option. Obligationen utgör den största delen av produkten och ger ett på förhand fastställt nominellt belopp vid investeringsperiodens slut. Optionen är samtidigt knuten till en marknad vanligtvis en börs, och påverkas av hur den underliggande marknaden utvecklas. Överkurs Option Obligation Vid start Växer till 100 % under löptiden Tilläggsbelopp Obligation / nominellt belopp 100 % Vid förfall Avkastning Verkar det komplicerat? Här följer ett exempel: Anta att en investerare köper en aktieindexobligation för kronor. Först beräknas hur stor del av de kronorna som måste investeras i obligationen för att värdet på denna åter ska bli på slutdagen. Låt oss anta att 900 kronor investeras i obligationen. Resterande belopp 100 kronor minus arrangörsarvode placeras samtidigt i en option. Värdet på optionen påverkas av den underliggande marknaden. Om optionen är knuten till Stockholmsbörsen, så stiger värdet på optionen då Stockholmsbörsen stiger. I det här exemplet återbetalas hela det nominella beloppet om kronor i den strukturerade produkten på slutdagen. Dessutom får investeraren avkastning knuten till ett aktieindex om detta index har utvecklats positivt under perioden. Delta ande rad Varje strukturerad produkt har en given deltagandegrad som anger i hur hög grad värdeförändringen på produkten följer värdeförändringen på den underliggande marknaden. Om deltagandegraden är 1,0 innebär det att du som ägare av produkten deltar till 100 procent i marknadens utveckling vid investeringsperiodens slut. Om börsen stiger 25 procent under investeringsperioden, så ökar aktieindexobligationen också med 25 procent. Överkurs er möjli het till hö re avkastnin Många aktieindexobligationer ges ut till så kallad "överkurs", vilket i exemplet ovan skulle kunna innebära att investeraren köper obligationen för kronor samtidigt som den förfaller till minst kronor på slutdagen. Investeraren tar då en lite högre risk, men får i gengäld högre avkastning i det fall index utvecklas positivt deltagandegraden blir högre. Observera att även i detta exempel får investeraren minst kronor på förfallodagen oavsett hur börsen utvecklas under tiden. 6

7 Risker Risken i en aktieindexobligation utan överkurs är mycket låg. Eftersom hela det nominella beloppet är kapitalskyddat är det endast avgifter för courtage som går förlorade om den underliggande marknaden försvagas. Med överkurs stiger risken, men hålls fortfarande på en låg nivå. Av en investering på kronor i en aktieindexobligation med 100 kronor i överkurs är det endast de 100 kronorna som "står på spel". Det kan jämföras med en fond där hela det investerade beloppet påverkas av marknadssvängningarna. Alla strukturerade produkter innehåller emellertid en kreditrisk. Det är emittenten, det vill säga den bank eller det institut som ger ut produkten, som står för utfästelsen att återbetala det nominella beloppet plus eventuell avkastning. Det finns därför alltid en risk att banken eller institutet går i konkurs och inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Skandia väljer endast leverantörer med god kreditvärdighet som har mycket liten risk att gå i konkurs. Två nya produkter från UBS I takt med en ökad efterfrågan från svenska sparare har marknaden för strukturerade produkter vuxit rejält de senaste åren. På Skandia kan vi erbjuda ett flertal leverantörer av strukturerade produkter med varierande inriktningar. En nyhet under hösten är att innehavare av kapitalförsäkring i Skandia kan investera i aktieindexobligationer direkt från den schweiziska storbanken UBS. UBS Sveri e Tillväxt Denna produkt har en löptid på fyra år och är knuten till det svenska OMXS30-indexet, vilket består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. "Sverige Tillväxt" tecknas till ett nominellt belopp på kronor och 10 procents överkurs. Detta gör att teckningskursen per post blir kronor plus courtage om 2 procent. Denna produkt passar sparare som vill investera på Stockholmsbörsen med begränsad insats. UBS Asien Tillväxt "Asien Tillväxt" är knuten till en korg av tre asiatiska börsindex; Kina, Taiwan och Singapore. Fördelningen mellan de tre länderna är densamma. Teckningskursen per post är även här kronor plus courtage om 2 procent. "Asien Tillväxt" passar sparare som vill investera på tre snabbväxande asiatiska marknader med begränsad insats. Strukturerade produkter är ett bra komplement till aktie- och räntefonder. Tack vare kapitalskyddet är det dessutom en sparform med be ränsad risk. I Skandias utbud har vi ett brett sortiment av produkter med varierande inriktnin och risk. Särskilt roli t är att vi nu kan erbjuda aktieindex obli ationer från UBS utan mellanhänder", sä er Joakim Gäverström, ansvari för Strukturerade Produkter på Skandia. Joakim Gäverström, ansvarig Strukturerade Produkter, Skandia Nordic Investment Management 7

8 Skandia av bäst avkastnin I Nyhetsbrevet Risk och Försäkrings undersökning av 13 svenska fondförsäkringsbolags avkastning hade Skandia Link bäst avkastning både 2008, de senaste tre åren och de senaste fem åren. Resultatet talar sitt tydliga språk vår strategi lönar sig. Vi har en fondanalysverksamhet som består av 50 mycket kompetenta personer som inte gör annat än letar och analyserar fonder globalt. Utifrån ett stort bruttoutbud väljer vi ut 90 fonder som vi erbjuder spararna i Skandia Link, säger Bertil Hult, Nordenchef på Skandia. Skandia Links fondutbud består av Skandias egna fonder och externa fonder, där även Skandiafonderna förvaltas av externa förvaltare. Det betyder att alla fonder i Skandia Links sortiment förvaltas av personer som har genomgått Skandias utvärdering. Syftet är att förenkla kundens val samtidigt som det ger bättre avkastning. I årets undersökning av fondförsäkringbolagens avkastning har Skandia Link branschens bästa avkastning på såväl ett, tre och fem års sikt. Även i förra årets undersökning var Skandia Link bäst på tre och fem års sikt. Den snabba och omfattande börsnedgången under 2008 innebar att inget av de undersökta bolagen hade positiv avkastning detta år. Som alla känner till har det senaste året varit tufft för finanssektorn. Ett minusresultat är inte något att skryta med samtidigt som vi är glada över att vi har klarat oss minst dåligt bland bolagen. Det är under de dåliga åren som agnarna skiljs från vetet, säger Bertil Hult. Risk och Försäkring som har gjort undersökningen poängterar att den genomsnittliga avkastningen i ett fondförsäkringsbolag är beroende av flera faktorer, som det fondutbud bolaget erbjuder, hur skickliga fondförvaltarna är, kundernas preferenser när de väljer fonder och vilken rådgivning som kunderna i bolaget erbjuds. Ett kvalitativt fondutbud är en förutsättning för att uppnå hög avkastning, men god kommunikation och bra rådgivning är avgörande för att kunderna ska få ut maximalt av sitt sparande. Här har kunderna stor nytta av våra duktiga rådgivare runt om i landet som hjälper kunderna med fondvalet, säger Jim Rotsman, chef för Skandia Investment Management. "I årets undersöknin av fondförsäkrin bola ens avkastnin har Skandia Link branschens bästa avkastnin på såväl ett, tre och fem års sikt." 8

9 Nyheter och förändrin ar Vikti information om East Capital Baltikum Skandia Link har beslutat att inträdesstoppa East Capital Baltikum. Anledningen är att East Capital vid flera tillfällen har tvingats stänga Baltikum-fonden för köp på grund av den begränsade likviditeten på de baltiska aktiemarknaderna. Inträdesstoppet innebär att fonden inte längre är valbar för nya andelsägare. Befintliga andelsägare kommer att ha kvar sina innehav i fonden tillsvidare. I augusti lade TeliaSonera bud på två baltiska teleoperatörer, estniska Eesti Telekom och litauiska Teo LT. Budet bidrog till ökat Skandia Liv höjer återbärin sräntan till 4 procent Från och med den 1 oktober 2009 höjer Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande 0 procent till 4 procent. Den starka utvecklingen på världens aktiemarknader under senare tid gör att återbäringsräntan kan justeras upp. European Best Ideas succén fortsätter Under sommaren har framgången för Skandias flerförvaltade fond European Best Ideas fortsatt. Sedan starten i april i fjol har fonden slagit sitt jämförelseindex med 8,7 procentenheter. Hittills i år har fonden varit hela 19 procentenheter bättre än sitt index. Den här typen av fondlösningar, där flera förvaltare sköter varsin del av en fond, är ett spännande koncept med många fördelar. I European Best Ideas sköter tio av Europas bästa fondförvaltare en tiondel var av fonden. Den främsta fördelen med ett sådant upplägg är att det som brukar kallas för förvaltarspecifik risk minskar. Varje förvaltare har sin egen syn på marknaden och sitt eget sätt att analysera aktier på. Det är detta som förklarar skillnaden i avkastning mellan fonder ur samma kategori. Genom att inkludera flera, i det här fallet tio, olika syner på aktiemarknaden och lika många sätt att analysera börsen på, är avkastningen inte intresse för de baltiska aktiemarknaderna samtidigt som handeln i de två största bolagen blivit begränsad. East Capital har därför vid flera tillfället tvingats stänga Baltikum-fonden för köp. De baltiska aktiemarknaderna kännetecknas av ett begränsat utbud av aktier och låg omsättning. Likviditeten på marknaden har tidigare varit tillräcklig, och därför har fonden erbjudits inom ramen för Skandia Link. Det är tråkigt att behöva stänga en fond som många av våra kunder är intresserade av att investera i. Samtidigt är det viktigt för oss att handeln fungerar, vi vill inte riskera att våra kunder hamnar i en situation där de varken kan köpa eller sälja sina fondandelar, säger Jim Rotsman, chef, Skandia Investment Management. Att vi kan höja återbäringsräntan är ett bevis på att långsiktigheten i vår portföljstrategi är rätt. Vi har en portfölj som bevisligen klarar exceptionell nedgång, men som också har rätt sammansättning när finansmarknaderna lyfter. Med tanke på att vi trots den omfattande finanskrisen kunde undvika ett återtag av kundernas pensionskapital, är det mycket glädjande att redan nu kunna låta våra kunder ta del av avkastningen, säger Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv. beroende av en enskild förvaltares bedömningar. Ytterligare en fördel är att förvaltarnas olikheter kompletterar varandra. En analysmetod kan vara den bästa när det är rally på börsen. En annan kan vara överlägsen när aktiemarknaden faller, och en tredje metod kan vara bäst i en stillastående marknad. Fördelen med att få med flera förvaltarstilar i en fond är uppenbara för en långsiktig sparare. Intresset för European Best Ideas har varit rekordstort sedan starten. Under sommaren fördubblades fondens förvaltade kapital, dels på grund av uppgången på de europeiska börserna, men framförallt för att många sparare har upptäckt fonden och investerat i den. Fondspararna gillar det faktum att deras sparkapital placeras i aktier som några av världens främsta experter på den europeiska aktiemarknaden skulle investera sina egna pengar i. Det är uppmuntrande att se hur populär "Best Ideas" har blivit, speciellt med tanke på börsoron som präglade fondens premiärår, säger Anders Bock, nordisk affärschef på Skandia. I nästa månads marknadsbrev kommer vi att ge en uppdatering på vår andra flerförvaltade fond Swedish Stars. Nya fonder i Skandiabankens utbud AGI China Fund AGI China East 9

10 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 31% -4% -1% 10% 14% -17% 19% Norden FTSE, NOREX 30 23% -3% 1% 6% 3% -17% 19% Europa STOXX 50 Index 13% -3% 2% 16% -8% -29% -2% USA S&P % -2% 3% 14% -8% -23% -10% Japan Topix Nikkei, 225 9% -3% -6% 0% -8% -41% -14% Global MSCI, All Countries 17% -2% 2% 13% -5% -22% 1% Kina FTSE Xinhua 25 40% -1% -3% 6% 30% 45% 117% Indien S&P Nifty Index 68% 2% 10% 17% 29% 42% 186% Ryssland CSFB ROS 90% 2% 15% 24% -6% -29% 65% Asien MSCI Asia All Countries 55% -1% 7% 15% 22% 14% 67% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 10,3-6% 1% 0% -6% 6% 10% 13% USD/SEK 7,0-10% 1% -3% -10% 0% -4% -4% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0,2-1, ,2-2,4-1,8 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,4 0,8-0,2 0-0,1-0,5-0,4-1,1 Källa: Thomson Reuters EcoWin 950 Sverige, OMXS30 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 USD/SEK Index USD/SEK sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Source: Reuters EcoWin 6,75 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Source: Reuters EcoWin Fonderna med högst avkastning i september Fonderna med lägst avkastning i september i Skandiabankens sortiment i Skandiabankens sortiment 1. FIM Russia Small Cap 1. Morgan Stanley Commodities Active GSLE 2. FIM Russia 2. INVESCO Nippon Select Eq 3. East Capital Ryssland 3. JP Morgan Japan Eq 4. HQ Ryssland 4. JP Morgan Japan 50 Eq 5. INVESCO Korean Eq 5. SEB Japanfond Chans/Risk Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Bäst avkastnin sedan 2005

Bäst avkastnin sedan 2005 Marknadsbrev oktober 2010 Bäst avkastnin sedan 2005 Skandia Link har haft högst avkastning av alla fondförsäkringsbolag under de senaste fem åren! Det visar Risk och Försäkrings årliga undersökning. Återigen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Vilken sommar det har varit!

Vilken sommar det har varit! september 2009 Vilken sommar det har varit! Sommaren börjar lida mot sitt slut och med facit i hand kan vi konstatera att både vädret och börsen bjöd på temperaturer över det normala. Uppgången på Stockholmsbörsen

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen?

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen? juli 2009 Vad blir nästa ste? Den senaste tiden har bokstäver ockuperat de flesta ekonomers tankar. Alla är överens om att den ekonomiska utvecklingen har pekat rakt ned det senaste året. Frågan är; vad

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 Tecknas till och med den 25 september 2015

Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 Tecknas till och med den 25 september 2015 Kapitalskyddad Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 Tecknas till och med den 25 september 2015 Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för tio

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer