Det lackar mot jul...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det lackar mot jul..."

Transkript

1 Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna är uppgången ännu större. Jag minns hur tongångarna gick i början av året. Efter ett fantastiskt 2009 var det lite nervöst inför det nya året. Som jag minns det trodde de flesta på ett "mellanår" för börsen. Några procent upp eller ner, var den vanligaste gissningen. Vi har i det här brevet gått igenom och summerat fondåret Det är förvisso några veckor kvar av året men många sparare brukar se över sin portfölj inför årsskiftet så vi tyckte därför att det passade bra med en genomgång fram till nu. Vidare har vi tittat närmare på Europa. Visste du att en stor del av europeiska bolags försäljning går på export till tillväxtmarknader, inte minst till Asien? Vi har frågat en av våra Europa-förvaltare om hur man som sparare kan dra nytta av europeiska bolags stora export till Asien. Läs artikeln på sidan 7. Du missade väl inte första delen av "struktskolan" i förra marknadsbrevet? Den här månaden fortsätter vi med en genomgång av ickekapitalskyddade produkter. Andra delen av "struktskolan" hittar du på sidan 8. Som vanligt har vi två externa krönikörer. Den här månaden skriver Michael Konstantinov, som förvaltar Skandia BRIC, om hur han väljer aktier på tillväxtmarknaderna. Makrokrönikan är skriven av Anders Haskel, kapitalförvaltare på Case Asset Management, och behandlar ett ytterst aktuellt ämne det internationella valutaspelet. Med det här brevet tar vi ett juluppehåll och är tillbaka i början av januari igen. Jag vill därför passa på att önska er en god jul och ett gott nytt år! Fondstatistik november 2010: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Asien 2. Aktiefonder Tillväxtmarknad 3. Aktiefonder Bransch Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Sverige 3. Hedgefonder/Alternativa investeringar Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Nordamerika 3. Aktiefonder Europa Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Asien exkl. Japan 3. Aktiefonder Sverige Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under november Trevlig läsning! Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management. 1

2 Mån a positiva teman i BRIC-länderna 2009 innebar ett viktigt steg i övergången till en tillväxtmarknadsledd global ekonomi. Den globala återhämtningen leddes av Kina, Brasilien och Indien och följdes av utvecklade ekonomier kvartalet efter. Vi tror att samma teman som bidrog till denna återhämtning även kommer att bli viktiga drivkrafter för BRIC-länderna framöver. Så vilka teman ser vi som drivkrafter för BRIC-länderna? De fem främsta är följande: 1. Den inhemska efterfrågan kommer att fortsätta att visa motståndskraft mot konjunktursvängningar tack vare en växande medelklass i många tillväxtekonomier. Vi bedömer att konsumenternas ökade välstånd i kombination med måttligt belånade hushåll kommer att resultera i en kraftig konsumtionsökning på många marknader. 2. Efterfrågan på råvaror (både insatsråvaror och jordbruksprodukter) förväntas bli stark. Vi räknar därför med att råvaror förblir ett viktigt investeringstema framöver. 3. Utbyggnad av infrastruktur, tillsammans med fasta investeringar relaterade till infrastruktur, kommer att drivas av fortsatta offentliga utgifter och återvunnen styrka i den privata sektorn. 4. Vi förväntar oss att utbud och efterfrågan på olja kommer att vara balanserat vid nuvarande nivåer och att oljepriset kommer att hålla sig inom det nuvarande prisintervallet på mellan dollar per fat. Oljerelaterade investeringar kommer därför fortfarande vara ett viktigt investeringstema. 5. Miljöindustrin och tekniker såsom etanol i Brasilien och solenergi i Kina kommer att vara i fokus. Att identifiera teman är en viktig grundförutsättning, men det gäller att välja rätt aktier. I min aktievalsprocess kombinerar jag analys där jag bestämmer hur jag ska fördela portföljinnehavet mellan olika sektorer och länder med bolagsanalys för att välja de enskilda aktierna till portföljen. För mig som portföljförvaltare är det även viktigt att spendera tid "på marknaden" för att få en känsla för marknaden i fråga. Till exempel åkte jag i augusti i år på en konferens i Brasilien och passade också på att besöka företag som är potentiella kandidater för fonden. Jag anser att man kan få ut värdefull information genom att faktiskt besöka företagen, samtala med ledning och personal, besöka produktionsanläggningar och se deras produkter tillverkas. Dessutom pratar jag med distributörer och återförsäljare om produkterna, vilket också är en källa till information. Dessa besök kompletterar delårsrapporterna och ger mig en mer komplett bild av ett företag. Vi föredrar för närvarande företag som är inriktade mot inhemsk konsumtion. Ett exempel på ett sådant bolag är Odontoprev som är den största tandvårdsoperatören i Brasilien. Vår bedömning är att företaget kommer att dra nytta av en stigande reglering av arbetsmiljö i landet och ökad konsumtion av hälso- och sjukvård bland företag och privatpersoner. För att även fånga upp sådana saker som trender för prissättningen i branschen har vi vårt analysverktyg Grassroots som är unikt för RCM. Detta genomförde vi med positiva resultat på Odontoprev. För att utvärdera marknaden för tandvårdsförsäkring i Brasilien frågade vi kundföretagens inköpare om deras syn på Odontoprev och om hur konkurrensen ser ut. Detta analysverktyg ger oss ytterligare förståelse för den lokala marknaden. Vi är fortsatt positiva till tillväxtmarknaderna globalt och framförallt BRIC-länderna. Sunda ekonomiska förhållanden på de flesta marknader tillsammans med starka tillväxtutsikter lägger grunden för ytterligare uppgång på börserna i BRIC-länderna. Vår bedömning är att en av de viktigaste händelserna för kommande år kommer att vara framväxten av en ny medelklass i BRICländerna och vi kommer att försöka dra nytta av detta tema. Michael Konstantinov, fondförvaltare på RCM, en del av Allianz Global Investors, förvaltar Skandia BRIC 2

3 Makro Sedan länge pågår ett ordkrig mellan USA och Kina kring valutan. Med Federal Reserves gigantiska köp av statsobligationer, statsskuldkrisen i Europa och Japan som hamnar i kläm mellan de ekonomiska stormaktsblocken stiger risken för ett valuta- och handelskrig som kan leda världen in i en ny lågkonjunktur. Även med mindre dramatiska scenarion kan den globala valutasituationen få en lång rad konsekvenser för svenska sparare. Att det råder stora obalanser i världsekonomin är alla eniga om. Ett av de stora problemen är USA:s stora underskott i handeln med framför allt Kina. Skevheten betyder att Kina bygger upp allt större tillgångar i dollar och att landet till stor del finansierar det amerikanska budget- och bytesbalansunderskottet. För att nå en bättre balans behöver USA dra ner på importen samtidigt som exporten hålls uppe. Det görs bäst genom en svag Att det råder stora obalanser i världs ekonomin är alla eni a om. dollar. Problemet är att Kina bedriver en politik som innebär valutan knutits till dollarn. Visserligen sker mindre förändringar som innebär att den kinesiskan valutan successivt blir dyrare mot dollarn, men inte alls i den takt som USA anser vore motiverat. Man kan med andra ord säga att USA bakbundits av den kinesiska valutapolitiken. USA får stöd av europeiska politiker och experter runt om i världen i sin syn att Kinas valuta är kraftigt undervärderad. Om Kina släpper sin valuta fri, vilket landet inte kommer att göra inom överskådlig tid, skulle den förmodligen stärkas rejält mot de flesta andra valutor. Med en svag dollar blir effekten den motsatta. Under det senaste året har Kinas valuta periodvis devalverats mot till exempel euron och den japanska yenen. Att Kina snabbt skulle ändra inställning och kraftigt skriva upp sin valuta är inte särskilt troligt. Det är viktigt för den kinesiska ledningen att landets exportindustri hålls igång och expanderar. Det gör att nya jobb skapas och att välfärden fortsätter öka i snabb takt. Detta för att inte skapa social oro i landet. Detta spel kring valutorna kommer att vara ett viktigt tema även under 2011, inte minst eftersom det finns starka skäl som talar för att dollarn kommer att vara svag. Bilden stökas dock till av de gigantiska skuldproblem som drabbat flera av euroländerna. I värsta fall spricker hela eurosamarbetet. I ett lindrigare scenario leder krisen i Europa till att euron sätts under rejäl press. Att förutsäga hur relationen dollar/euro kommer att se ut om ett år är därför förenat med mycket stora svårigheter. Det finns trots allt starka skäl som talar för en svag dollar där framför allt effekter av den amerikanska penningpolitiken spelar stor roll. Först och främst talar allt för att det kommer att dröja innan Federal Reserve höjer räntan på Fed Funds, det vill säga motsvarigheten till den svenska reporäntan. Nollavkastning på pengar som placeras i dollar kommer att hålla tillbaka kapitalflödet till USA. Vad som kan komma att spela väl så stor roll är Fed s så kallade kvantitativa lättnader. I praktiken handlar det om att USA:s centralbank genom köp av statsobligationer förser marknaden med en ökad mängd dollar. Och när utbudet av någonting ökar brukar det bli press på priset. Då spelar det ingen roll om det handlar om valutor, aktier eller råvaror. Men det är inte i första hand ett fall för dollarn som Fed vill uppnå. I stället gäller det att undvika fallande priser, alltså deflation. Hög inflation är inte bra för ekonomin, men deflation kan vara ännu värre redan i måttliga mängder eftersom effekten bland annat blir att konsumtionen hålls tillbaka och därmed sänker tillväxten i ekonomin. Vänder vi blicken till Sverige så har vi här en situation med en ekonomi som är i mycket bra skick jämfört med många länder i vår omvärld. Sverige har sedan lång tid ett överskott i handeln med utlandet. Det betyder att det hela tiden finns en naturlig efterfrågan på svenska kronor. Att den riskfria räntan i Sverige är högre än på många andra håll och dessutom förväntas höjas tidigare och Vänder vi blicken till Sveri e så har vi här en situation med en ekonomi som är i mycket bra skick jämfört med mån a länder i vår omvärld. snabbare än i andra länder skapar också ett sug efter kronor. Möjligheten är alltså stor att kronan stärks mot flertalet valutor i vår omvärld, inte minst dollarn och euron. Sannolikheten för detta ökar dessutom med en någorlunda god ekonomisk utveckling i vår omvärld. I ett läge där den finansiella krisen och lågkonjunkturen fördjupas finns det däremot risk för att kronan tar stryk, åtminstone kortsiktigt. I ett sådant läge vill många undvika den risk som det innebär att äga ett litet lands valuta. Rörelser på valutamarknaderna för med sig en lång rad konsekvenser för svenska sparare. Den mest uppenbara och tydliga effekten är att tillgångar i utländsk valuta blir mindre värda när 3

4 kronan stärks. Något som lätt glöms bort är att det i många fall gäller andelar i utlandsfonder som noteras i svenska kronor. I de flesta fallen skyddas inte tillgångarna i sådana fonder mot förändringar i valutorna. Ett exempel kan vara en fond som äger amerikanska aktier, det vill säga tillgångar noterade i dollar. Säg att dollarn faller med tio procent samtidigt som aktiekurserna står stilla. För en andelsägare i Sverige vars andelar noteras i svenska kronor kommer värdet på fondinnehavet att backa lika mycket som valutan, det vill säga med 10 procent. Verkligheten är dock inte så enkel. I praktiken kommer kraftiga valutarörelser att få en rad andra följdeffekter på marknaderna. Vad som är hönan och ägget är heller inte särskilt enkelt när sambanden på finansmarknaderna ska analyseras. Ett av de mer tydliga historiska sambanden är ändå att fallande dollar brukar leda till högre råvarupriser. Så kommer det förmodligen att se ut även framöver, förutsatt att inte ett dollarfall går hand i hand med en kraftigt försämrad världskonjunktur. I så fall kan efterfrågan på råvaror komma att falla så pass kraftigt att det bromsar en prisuppgång eller skapar en nedgång för råvarupriserna. Med all den osäkerhet som finns är mitt råd att vara försiktig med valutarisker. Som jag visat kan sådant som vinns på gungorna lätt förloras på karusellen. Fördelarna med att spela på hemmaplan ska därför inte underskattas. Svenska aktier och företagsobligationer bör klara sig bra i det klimat som vi kan se framför oss. Företag med stor export kan visserligen komma att missgynnas av en kraftigt stärkt krona och det är svårt att se annat än att börsen kommer att bromsas av en dyrare krona. Runt dagens nivåer kommer valutaeffekterna däremot knappast att ställa till några problem för de svenska börsbolagen. Euron ligger runt samma nivå som den gjorde från 2002 fram till hösten Dollarn har vid några tillfällen under de senaste tio åren varit billigare mot kronan än vad den är idag utan att det medfört några märkbart tydligt negativa konsekvenser för den svenska börsen. Dagens valutakurser är med andra ord inte på något sätt extrema, åtminstone inte mätt mot den svenska kronan. 9,0 Dollarkursen i kronor, senaste 5 åren 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 jan/05 apr/05 jul/05 okt/05 jan/06 apr/06 jul/06 okt/06 jan/07 apr/07 jul/07 okt/07 jan/08 apr/08 jul/08 okt/08 jan/09 apr/09 jul/09 okt/09 jan/10 apr/10 jul/10 okt/10 Eurokursen i kronor, senaste 5 åren 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 jan/05 apr/05 jul/05 okt/05 jan/06 apr/06 jul/06 okt/06 jan/07 apr/07 jul/07 okt/07 jan/08 apr/08 jul/08 okt/08 jan/09 apr/09 jul/09 okt/09 jan/10 apr/10 jul/10 okt/10 Anders Haskel Kapitalförvaltare Malmökontoret Case Asset Management 4

5 Börs- och fondåret 2010 Året lider mot sitt slut och med endast tre veckor kvar ser även 2010 ut att bli ett starkt börsår. I takt med att börsen har stigit har Skandias sparkunder aktivt köpt högavkastande aktie fonder. Det har de tjänat på. De mest populära fonderna är även de som har gått bäst hittills i år. Under fjolåret, 2009, var det rally på världens börser. Trots att börsbolagen redovisade katastrofala resultat- och försäljningssiffror och den makroekonomiska statistiken var usel, så steg börserna. Detta är inte så märkligt eftersom marknaden räknade med att utvecklingen snart skulle vändas. Med facit i hand kan vi konstatera att marknaden hade rätt, åtminstone delvis. Efter en uppgång på över 50 procent i Sverige 2009, började börsen avvaktande i år. Men i slutet av februari/början av mars tog börsuppgången fart. Under senvåren och resten av året var utvecklingen stundtals skakig. "Grekland-oro" följdes av vikande makrostatistik från framförallt USA. Och i slutet av året blossade skuldkrisen i Europa upp på nytt. Trots inslag av oro har börsbolagens vinster tenderat att överträffa förväntningarna och börsen har bevisligen stigit. Under året har återhämtningen för världsekonomin och bolagsvinsterna fortsatt, vilket har ingett förtroende inför framtiden bland investerare. Dessutom bidrar låga räntor till att traditionella ränteplaceringar ger låg avkastning och intresset för aktiemarknaden stiger. Fondåret Vinnarfonderna 2010 har varit smala Asienfonder. Bäst avkastning har Fidelity Thailand gett, följt av Fidelity Indonesien. Dessa små aktiemarknader har gynnats när riskaptiten har kommit tillbaka efter finanskrisen. I takt med att etablerade tillväxtmarknader blir allt mer utvecklade har många investerare fått upp ögonen för dessa outvecklade marknader. Utvecklingen för övriga tillväxtmarknadsfonder har varit minst sagt blandad hittills i år, även för fonder som investerar på samma tillväxtmarknad. East Capital Balkan är i skrivande stund den enda "Vinnarfonderna 2010 har varit smala Asienfonder." fond i kategorin som ligger på minus. Bästa tillväxtmarknadsfond är Aberdeen Global Emerging Markets Small Companies. Den vinnande strategin har alltså varit en global tillväxtmarknadsfond med fokus på småbolag. Fonder som investerar i BRIC-länderna har gått blandat. Trots vissa likheter mellan länderna har skillnaderna gjort sig påminda under året. Rysslandfonderna har gått bäst. Ryssland är den marknad som föll mest under finanskrisen och som har mest att hämta hem. Den sämsta marknaden är den brasilianska. En gigantisk nyemission från börsens största bolag Petrobras är en viktig anledning till landets svaga utveckling. I Kina har börshumöret dämpats efter oro för landets penningpolitiska åtstramningar. Vissa fonder har dock lyckats väl i sin aktievalsprocess och på så sätt genererat hög avkastning trots svag kinesisk börs. Bland utvecklade länders börser har den svenska aktiemarknaden utmärkt sig under året som en av de bästa. De svenska börsföretagen har återhämtat sig snabbt efter finanskrisen. Effektiva "Bland utvecklade länders börser har den svenska aktiemarknaden utmärkt si under året som en av de bästa." kostnadsbesparingar, stor försäljning till tillväxtmarknader och en svag krona som gör svenska varor mer attraktiva utomlands, nämns ofta som anledningar till den svenska börsuppgången. Även stora investerares förnyade vilja att ta risk tenderar att ge stöd åt den svenska börsen. Många Sverigefonder har stigit omkring 20 procent hittills under året. Bäst har det gått för SGF Lannebo Swedish Growth, som har stigit 22,6 procent. Samtidigt finns det vissa fonder som inte har lyckats fullt så bra. Ingen av fonderna Case, HQ Strategi och Skandia Swedish Stars lyckades nå upp till tvåsiffrig avkastning. För övriga utvecklade länders börser har avkastningen varit trevande. Den svenska kronan har stärkts mot många utländska valutor, vilket har drabbat avkastningen i svenska kronor negativt. USA-fonder brukar vanligtvis delas upp i tillväxtfonder och värdefonder, baserat på förvaltarens stil. Oftast brukar den ena strategin vara mer framgångsrik än den andra beroende på tidsperiod. Hittills i år har det dock inte varit någon tydlig skillnad 5

6 mellan olika förvaltarstilar. USA-börserna har kännetecknats av hög osäkerhet över alla typer av bolag och sektorer. Högst avkastning, 10,9 procent, har SGF Marsico US Capital Growth gett och sämst i klassen har BlackRock US Basic Value varit med en nedgång om 0,4 procent. De europeiska marknaderna som helhet har drabbats av skuldkrisen på kontinenten, men vissa strategier har lyckats mycket "De europeiska marknaderna som helhet har drabbats av skuldkrisen på kontinenten, men vissa strate ier har lyckats mycket bra." bra. Småbolagsfonden Montanaro European Smaller Companies toppar listan med en uppgång på över 20 procent. Spridningen i avkastning mellan olika Europafonder märks tydligt då den sämsta fonden, JP Morgan Europe Strategic Value, har backat drygt 10 procent. Japanfonderna började året starkt och tillhörde de bättre kategorierna fram till sommaren. Därefter utraderades gradvis uppgången. Efter en spurt under november uppgår nu avkastningen till 6 7 procent. Bästa fond i kategorin är Skandia Japan som har stigit 7 procent. Trots rekordåret i fjol är det fortfarande fonder av typen "high yield" som toppar listorna bland räntefonderna. Nordea European High Yield har stigit drygt 10 procent i år. Långräntefonden Skandia Kapitalmarknadsfond och Realräntefond har gått bättre än korträntefonderna Skandia likviditet och Penningmarknad. Spararnas fondval 2010 Ett tydligt mönster är att Skandias sparkunder har köpt de fonder som har stigit mest hittills under Raketfonderna Fidelity Thailand och Fidelity Indonesien är två av de mest populära fonderna hittills under året. Även Sverigefonder hamnar högt upp på köplistan. Hittills i år har många Sverigefonder gett högre avkastning än de flesta tillväxtmarknadsfonder. De fonder som spararna säljer är i första hand traditionella tillväxtmarknadsfonder såsom Latinamerika-, Ryssland- och Kinafonder. Mönstret tyder på att spararna inte byter trygga fonder mot högriskfonder utan snarare byter ut typen av högriskfonder. Värt att påpeka är emellertid att Asienfonderna, trots att de "Det är fortfarande bredare fondkate orier som står för den absolut största delen av spararnas innehav." har varit mycket populära i år, utgör en mycket liten del av spararnas fondportföljer. Det är fortfarande bredare fondkategorier som står för den absolut största delen av spararnas innehav. Samtliga siffror i texten avser perioden 1 januari till 1 december. Mest köpta fondkategorier Aktiefonder Asien Aktiefonder Sverige Blandfonder Mest sålda fondkategorier Aktiefonder Tillväxtmarknad Aktiefonder Europa Aktiefonder Bransch Mest köpta fonder Fidelity Thailand Aberdeen Gl Em Markets Sm Co Lannebo Småbolag Fidelity Indonesia Lynx Dynamic Mest sålda fonder BlackRock Latin America Skandia BRIC JP Morgan Russia HQ Fonder Strategi Skandia Global Hedge Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 6

7 Europa är mer än bara Europa Tillväxtmarknadsländerna växer så det knakar medan de utvecklade länderna, inte minst i Europa, brottas med svag ekonomisk tillväxt. Skillnaden mellan regionerna märks även hos svenska sparares stora intresse för tillväxtmarknadsfonder. Men vad många inte tänker på är att flera europeiska företag har en stor andel av sin försäljning till Asien och andra tillväxtmarknader. En investering i Europa kan således ses som en indirekt investering i tillväxtmarknader. Hugh Cuthbert. Europas företag producerar en mängd olika varor och tjänster. Alltifrån livsmedel till industriutrustning, bilar, kosmetik, kläder, och lyxvaror produceras av europeiska företag. Aptiten på europeiska varor är hög långt utanför Europas gränser och en stor andel av varorna går på export till Asien. Ett av de viktigaste skälen till att investera i Europa är att man kan dra fördel av europeiska företags försäljning utanför Europa. Värderingarna på de europeiska bolagen är dessutom betydligt mer lockande än för jämförbara bolag i Asien eller andra tillväxtmarknader, säger Hugh Cuthbert, som förvaltar fonden SGF European Opportunities. Hugh Cuthbert nämner lyxvarumärken som Gucci, Mont Blanc och Cartier som efterfrågas i hög grad från kunder i Asien. Ökat välstånd bland befolkningen har gjort dessa varor överkomliga. Men det är inte bara lyxvaror som lockar. Behovet är stort av en bred fauna av produkter och tjänster. Ett exempel är den norska mobiloperatören Telenor där nästan hälften av intäkterna härrör från tillväxtmarknader men som handlas till en betydligt lägre värdering än mobiloperatörer i många tillväxtekonomier. Även flera svenska börsföretag har stor försäljning till Asien. Vi ser attraktiva investeringsmöjligheter inom en rad sektorer och utesluter inte något område. Vi ser dock få intressanta aktier i läkemedelsföretag och placerar därför vårt kapital på annat håll. Därutöver har vi ingen exponering mot Grekland, Spanien eller Portugal då vi ser bättre möjligheter på andra europeiska marknader. Det viktiga tror jag är att inte begränsa portföljen till några specifika aktier eller sektorer, fortsätter Hugh Cuthbert. Europafonder följer olika investeringsstrategier och inriktar sig på olika typer av bolag. Därför kan avkastningen avvika en hel del mellan fonderna. Hugh Cuthbert menar att en exponering mot Europa inte nödvändigtvis ger fördelarna som en Europainvestering kan innebära. Det gäller att fondförvaltaren lyckas välja de rätta aktierna. För Hugh Cuthbert är försäljning till tillväxtmarknader en viktig faktor i aktivalsprocessen. Vi satsar på företag där upp till 50 procent av försäljningen går till tillväxtmarknaderna, och Asien är en särskilt viktig region framför allt för industriföretag. Ett exempel är kemiföretaget Yule Catto, som är noterat i Storbritannien. Bolaget genererar över 50 procent av försäljningen från Asien och andra tillväxtmarknader och värderas för närvarande till mindre än 10 gånger årsvinsten. Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 7

8 Skandias struktskola del 2: Icke kapitalskyddade produkter I den förra artikeln i Skandias struktskola gick vi igenom den vanligaste typen av strukturerade produkter kapitalskyddade investeringar. I den här artikeln tittar vi närmare på icke kapitalskyddade produkter. Detta är en investeringsform som inte lämpar sig för alla sparare, men som kan vara ett mycket intressant komplement till en välbalanserad portfölj för andra sparare. Hur fun erar det? Gemensamt för icke kapitalskyddade produkter är att du tar en större risk med ditt investerade kapital eftersom du inte har något kapitalskydd. Vanligtvis är produkterna knutna till ett börsindex, en aktiekorg eller t.ex. ett råvaruindex, och löper över en given löptid. Två vanliga former av icke kapitalskyddade investeringar är autocalls och indexbevis. Dessa går vi igenom i den här artikeln. Autocall En autocall löper över en bestämd löptid med en på förhand fastställd årlig avkastning givet att ett eller flera villkor uppfylls. Under löptiden finns fastställda avstämningsdagar (t.ex. en gång per år). Produktens värde påverkas av indexets värde på avstämningsdagen. Anta att du investerar kronor i en autocall som är knuten till Stockholmsbörsen och att börsens index noteras till 100 på startdagen. Avkastningen är satt till 50 procent och avstämningsdagar sker en gång per år. Om indexet står högre än 100 på avstämningsdagen, så förfaller produkten och det nominella beloppet (din insats) plus den på förhand bestämda avkastningen om i det här fallet 50 procent betalas ut. Om indexet istället står lägre än 100 så händer oftast ingenting och produkten löper på ytterligare en period (ett år). Samma regel gäller vid de återstående avstämningsdagarna. En autocall har oftast också en nedre barriär. Vi kan i det här exemplet anta att den nedre barriären är 60. Om indexet når den nedre barriären under någon av perioderna spelar ingen roll. Denna barriär påverkar endast produkten på slutdagen i de flesta produkter. Den sista avstämningen görs normalt på slutdagen. Om indexet ligger över 100 betalas det nominella beloppet plus avkastningen ut. Om index fortfarande ligger under nivån från startdagen men över barriären (d.v.s. mellan 60,01 och 100) betalas ändå hela det nominella beloppet ut. Om indexet ligger under barriären på slutdagen betalas det nominella beloppet minus nedgången i index ut. Om index t.ex. står i 40, och investeraren har investerat 1000 kronor, betalas 400 kronor ut. Indexbevis Ett indexbevis (kallas även sprint i vissa fall) är också knutet till en underliggande marknad. Avkastningen i indexbeviset följer den underliggande marknaden men med en hävstång. Hävstången påminner om deltagandegraden i en kapitalskyddad strukturerad produkt. Om hävstången är 2,0 blir avkastningen i indexbeviset två gånger så stor som på den underliggande marknaden. Ett indexbevis har inte avstämningsdagar som en autocall. Om den underliggande marknaden sjunker så fungerar indexbeviset oftast som en autocall. Observera att exemplen ovan endast är teoretiska förklaringar över hur icke kapitalskyddade strukturerade produkter kan vara uppbyggda. Produkterna kan se ut på många olika sätt och ha olika villkor. Gemensamt är emellertid att vid en nedgång i det underliggande indexet så riskerar du att förlora delar av (eller i vissa fall hela) din insats. För vem passar produkterna? En icke kapitalskyddad strukturerad produkt innebär högre risk än en kapitalskyddad produkt, därför lämpar sig dessa inte för dem som vill ha mycket låg risk i sitt sparande. Det allra viktigaste för dig som sparare är att du förstår produktens villkor. Sammanfattnin Denna artikel har förklarat en icke kapitalskyddad strukturerad produkt. Viktiga delar att förstå är hur de vanligaste icke kapitalskyddade produkterna i Skandias sortiment autocalls och indexbevis fungerar att utvecklingen för den underliggande tillgången stäms av på fastställda avstämningsdagar i en autocall och att avkastningen baseras på hur den underliggande marknaden har utvecklats fram till denna dag att avkastningen i ett indexbevis utvecklas med en hävstång att båda produkterna har en slutdag och att hur den nedre barriären påverkar värdet på produkterna på slutdagen Johan Lundqvist, Skandia Nordic Investment Management 8

9 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 20% 3% 4% 10% 20% 4% 23% Norden FTSE, NOREX 30 11% 2% 2% 8% 11% -18% 7% Europa STOXX 50 Index -6% 1% -3% 2% -3% -36% -21% USA S&P % 2% 2% 12% 10% -17% -3% Japan Topix Nikkei, 225-3% 1% 11% 12% 2% -35% -35% Global MSCI, All Countries 6% 1% 2% 9% 8% -21% -4% Kina FTSE Xinhua 25 3% 1% -5% 8% -2% -28% 113% Indien S&P Nifty Index 15% 4% -3% 9% 17% 2% 125% Ryssland CSFB ROS 8% 2% 0% 11% 12% -41% 30% Asien MSCI Asia All Countries 14% 2% -1% 13% 16% -11% 67% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 9,1-10% -2% -2% -2% -12% -3% -3% USD/SEK 6,9-4% -1% 4% -5% 0% 8% -14% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 1,2 1,0 0,1 0,2 0,8 1,0-2,8-0,4 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,1-0,3 0,1 0,3 0,7-0,2-1,1-0,3 Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (nov) SGF FuNNeX Japanese Eq Invesco Global Leisure Skandia Japan SGF Gamco US All Cap Value SGF Fifth Third US Large Cap Growth Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (nov) East Capital Turkiet JP Morgan Europe Strategic Value Lynx Dynamic East Capital Balkan Nordea European High Yield Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (nov) Invesco Energy Henderson Japanese Smaller Comp Franklin US Small Mid Cap Growth Franklin Natural Resources FIM Russia Small Cap Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (nov) Fidelity Iberia Fidelity Italy East Capital Turkiet Morgan Stanley European Property Fidelity Euro Stoxx 50tm Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet Marknadsbrev november 2012 Bättre koll på lä et I september började Heidi Elmér på posten som Skandias chefekonom. Det innebär att vi stärker upp vår kompetens inom ekonomisk analys och placeringsrådgivning.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011 Marknadsbrev april 2011 Ännu en turbulent månad Vad ska man säga om den gångna månaden? Det har funnits gott om orosmoln jordbävning i Japan, oro i Mellanöstern och skakiga börser. Utvecklingen i omvärlden

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Tillbaka efter semestern

Tillbaka efter semestern Marknadsbrev augusti 2010 Tillbaka efter semestern Efter ett sommaruppehåll är Skandias marknadsbrev tillbaka. Den här börssommaren har gått i vågor. Under försommaren var det Greklandsoron som var på

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer