Investment Managements Riktlinjer för orderutförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investment Managements Riktlinjer för orderutförande"

Transkript

1 Investment Managements Riktlinjer för orderutförande 1. Ändamål Nordea Investment Management AB (NIM) och alla dess filialer har fastställt följande Riktlinjer för orderutförande (Riktlinjerna) för att säkerställa att kundorder avseende finansiella instrument utförs på bästa möjliga sätt. Riktlinjerna omfattar samtliga kunder, oavsett kundkategori och är villkorade av deras godkännande av dessa Riktlinjer. Riktlinjerna avser NIM:s tolkning av utförande av order på bästa möjliga sätt. NIM följer Riktlinjerna såvida inte kunden lämnar särskilda instruktioner om hur en order, eller en viss affär, ska hanteras. Kunden ska vara medveten om att sådana instruktioner kan innebära att NIM inte kan vidta de åtgärder som anges i Riktlinjerna för att uppnå bästa möjliga resultat. Begrepp som används i dessa Riktlinjer har samma betydelse som definieras i lokal tillämplig lagstiftning. 2. Val av mäklare och handelsplatser NIM kan antingen lämna order till externa mäklare för orderutförande på handelsplatser eller utföra order självt. NIM har tillgång till ett flertal externa mäklare som väljer att utföra order på olika handelsplatser. Mäklaren säkerställer bästa orderutförande vid lämplig handelplats som kan vara en reglerad marknad, en Multilateral Trading Facility (MTF), Over the Counter (OTC) eller annan relevant handelsplats. Val av mäklare sker i enlighet med en utvärderingsprocess, där hänsyn tas till pris, förmåga att utföra order och avveckling (settlement), förståelse för NIM:s investeringsprocess etc. Vid valet av bästa mäklare/handelsplats beaktar NIM bland annat faktorer såsom: orderns storlek och ordertyp; det pris till vilket ordern sannolikt kan utföras samt de kostnader som uppstår för kunden; hur snabbt och hur sannolikt ordern kan utföras och avvecklas. Normalt tillmäts pris och kostnader störst betydelse. Emellertid, för en order som på grund av exempelvis sin storlek, typ eller placeringsstrategi kan komma att påverka antingen aktuellt pris på det finansiella instrumentet eller de marknader där ordern kan utföras, kan större hänsyn tas till andra faktorer för att säkerställa att ordern utförs så snabbt som möjligt. Order som är stora i förhållande till den totala omsättningen på marknaden kommer generellt bli hänvisad antingen direkt eller via extern mäklare till den marknad som har bäst likviditet, dvs. den handelsplats där en stor order kan utföras snabbt med minsta påverkan på marknadspriset. Hastigheten och sannolikheten för orderutförande eller avveckling kan sättas främst om det finns betydande skillnader för dessa faktorer beroende på mäklare eller handelsplats. Mäklare utvärderas regelbundet i enlighet med upprättade rutiner. 3. Orderutförande Beroende på vilket instrument och vilken marknad instrumentet handlas på kan olika handelsplatser vara tillgängliga. NIM väljer den handelsplats eller mäklare där den aktuella ordern kan utföras på bästa möjliga sätt enligt NIM. 3.1 Aktier Detta avsnitt gäller order avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF, t.ex. för börsnoterade aktier Algoritmhandel NIM använder algoritmbaserade handelssystem från ett flertal leverantörer och utnyttjar flera olika strategier beroende på orderns storlek, likviditet och andra aspekter av ordern Crossing networks NIM använder crossing networks för att genomföra blockorder i syfte att minimera marknadspåverkan Direkt marknadstillgång NIM har via externa mäklare direkt marknadstillgång (DMA) till ett stort antal handelsplatser och utför regelbundet order direkt på dessa handelsplatser genom mäklarna.

2 3.1.4 Internhandel Internhandel mellan NIM:s kunder kan genomföras antingen via mäklare eller mera sällan direkt av NIM. Internhandel får genomföras av NIM endast efter förhandsgodkännande i det enskilda fallet från berörda kunder. När internhandel väljs för orderutförande av en specifik transaktion baseras denna på marknadsinformation inhämtad, via informationskanaler, mäklare och potentiella motparter. Handelskursen grundas på tillgänglig prisinformation och andra faktorer såsom: likviditet orderstorlek prisutveckling för näraliggande produkter marknadspris marknadsvillkor handelspostens storlek och transaktionstyp 3.2 Fonder I fråga om fondandelar utför NIM transaktioner genom att placera ordern hos fondbolaget för utförande i enlighet med fondbestämmelserna eller motsvarande. Om fondandelar handlas på en reglerad marknad eller MTF gäller Riktlinjerna i avsnitt 3.1 ovan. 3.3 Andra finansiella instrument Detta avsnitt gäller order i följande finansiella instrument: obligationer, statsskuldväxlar och andra penning marknadsinstrument OTC-derivat derivatinstrument noterade på en reglerad marknad eller MTF (t ex optioner och terminer som noterats på en derivatbörs) andra instrument som utfärdats av annat värdepappersinstitut eller motsvarande Internhandel Se avsnitt ovan. 4. Hantering, sammanläggning och fördelning av order NIM utför kundorder snabbt, effektivt och rättvist. NIM kan lägga samman en kundorder med en annan kundorder om sammanläggningen generellt blir till fördel för kunder vars order ingår i den sammanlagda ordern. Sammanläggningen kan vara till nackdel med avseende på en enskild order. En sammanlagd order som har utförts i sin helhet fördelas till genomsnittligt pris. Om en sammanlagd order endast har utförts delvis kommer NIM att göra fördelningen utifrån bästa orderutförande, likabehandling och enligt pro rata-fördelning. Undantag från en pro ratafördelning kan göras då en sådan fördelning skulle utgöra en alltför liten exponering i förhållande till kundportföljen. 5. Förbehåll Vid systemavbrott, systemstörningar eller exceptionella marknadsförhållanden kan NIM välja mäklare eller utföra order på andra handelsplatser eller enligt andra överväganden än dem som anges i Riktlinjerna. 6. Uppföljning NIM kontrollerar regelbundet att Riktlinjerna efterlevs. 7. Översyn För att löpande säkerställa att orderutförandet sker på bästa möjliga sätt kommer NIM minst en gång per år göra en översyn av Riktlinjerna liksom av metoderna som används för orderutförande samt val av mäklare och handelsplatser. Ändringar och uppdateringar kommer att publiceras på Nordeas hemsida och kommer att vara gällande från publiceringsdagen. 8. Förteckning över mäklare och handelsplatser Bilaga 1 återfinns på Nordeas hemsida under Svenska / Om Nordea / MiFID / Nordea Investment Managements Riktlinjer för orderutförande.

3 Main brokers and trading venues January 2012 ABG Sundal ABN AK Securities AbsaGroup Alfa Bank Alfa Capital Holdings Alm Brand Alpha Finance Arbejdernes Landsbank Arctic Securities Argo Securities Avanza BSCH BZ Bank Banca Finnat Banca Intesa Banco Portugues De Inv. Banco Santander Bank Austria Bank Sal. Oppenheim Jr und Cie Bank Vontobel Bank Zachodni WBK S.A. Bank of America/Merrill Lynch Bank of China Bankhaus Metzler Barclays Bayerische H. Und Vereinsbank Bayerische Landesbank Berenberg Bgc Brokers Bloxham Stockbrokers Bmo Nesbitt Burns Bnp Paribas Boci Securities Brockhouse Cooper Buckman, Buckman & Reid CIBC CIMB Canaccord Adams Cantor Fitzgerald Cap Nordic Carnegie Cazanove Cheuvreux Citigroup Clsa Commerzbank Concensus Fondkommission Consorcio Cowen & Company Credit Suisse Crédit Agricole Corp. & Inv. DBS Vickers DZ Bank Daiwa Danmarks Nationalbank Danske Bank Davy Stockbrokers Deka Bank Deutsche Bank DnB Dsp Merrill Lynch Enskilda Equinet Equita Erik Penser Bankaktiebolag Erste Bank Evli Securities Evolution Securities Exane Execution FIM Securities Fearnley Fonds Fimat First Securities Fondsfinans Fox-Pitt Kelton Cochran C. W. Goldman Sachs Goodbody HSBC HSH Nordbank Helvea ICAP Securities ING ITG Icecapital Securities Imperial Capital Instinet J.P. Morgan Jefferies Group Joh. Berenberg,Gossler & Co

4 Jyske Bank Kappa Securities Keefe Bruyette And Wood Kempen And Co Kestrel Capital East Africa Knight Securities LD Markets Landesbank Baden- Württemberg Larrain Vial S.A. Cor. De B. Liquidnet Lloyds Louis Capital M.M. Warburg U. Co Macquarie MainFirst Bank Mediobanca Mitsubishi Securities Mizuho Morgan Stanley And Co. National Bank Of Canada Natixis Neonet Newedge Group Noble & Co Nomura Nordea Bank Norne Securities AS Nykredit Nzb Neue Zuercher Bank Oppenheim Oyak Securities Pareto Securities Petercam Pipeline Piper Jaffray Pohjola Bank R W Baird RS Platou Markets Rabo Bank Raymond James Remium Renaissance Capital Rencap Robert W. Baird Royal Bank Of Canada Royal Bank Of Scotland Sampo Bank Samsung Securities Sanford C Berstein And Co Skandinaviska Enskilda Banken Societe Generale Spar Nord Bank Sparebank1 SR-Bank Sparebanken Midt-Norge State Street Svenska Handelsbanken Swedbank Sydbank Teb Securities Terra Markets AS The Bank of New York Mellon Tradition UBS UniCredit United Bankers VTB Capital Wallich & Matthes Wells Fargo Westlb Westpac Banking Corporation William Blair Wood & Company Ålandsbanken Öhman Fondkommission

5

6

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING Nedan följer en översättning av avsnittet "SUMMARY OF THE PROGRAMME" i Grundprospektet U.S.$40,000,000,000

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer