Bank- och finansstatistik 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och finansstatistik 2014"

Transkript

1 Bank- och finansstatistik 2014 Publicerad i maj Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE Stockholm t: +46 (0) Redaktör: Christian Nilsson Tfn: E-post:

2 Innehåll Basfakta om svensk bankmarknad 3 Bankaktiebolag 4 Inlånings- och kreditmarknaden i Sverige 6 De stora svenska bankkoncernerna 7 Sparbanker 7 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster 8 och balansomslutning Bankernas tillgångar och skulder 9 Bankernas inlåning och utlåning 10 Bostadsutlåning 11 Näringslivsinstitut 11 Försäkringsbolag 11 Fondbolag 12 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Tabellerna återfinns också på Bankföreningens webbplats Tabeller i statistiken som ännu inte har uppdaterats har markerats med blå bakgrund. Bank- och finansstatistik

3 Basfakta om svensk bankmarknad Banker Totalt antal varav: svenska bankaktiebolag utländska bankaktiebolag 1 1 utländska bankers filialer sparbanker medlemsbanker 2 2 Bankkontor Totalt antal varav: bankaktiebolag varav kontantlösa sparbanker Anställda i banker Totalt antal varav: bankaktiebolag sparbanker Sedlar och mynt i cirkulation Genomsnitt, miljarder kronor Uttagsautomater Antal automater Antal transaktioner, miljoner Transaktionsvärde, miljarder kronor Betalningsterminaler (kort) Antal terminaler Antal transaktioner, miljoner Transaktionsvärde, miljarder kronor Betalningsinstrument Totalt antal transaktioner, miljoner varav: Checkar 0 0 Kreditkort Bankkort Blankettgirering, bank- och plusgiro Elektronisk girering Autogiro Antal betalkort Totalt antal, miljoner 21,3 22,0 varav: bankkort 10,5 10,7 övriga betal- och kreditkort 10,8 11,2 E-faktura, privatkunder Antal e-fakturor, miljoner 83,3 95,3 Andel av internetbetalningar, privat 21% 24% Bankernas inlåning från allmänheten Total inlåning, miljarder kronor 100% varav: Hushåll 39% Företag 21% 760 Offentlig sektor 4% 147 Utlandet 28% Övriga 8% 284 Bankernas utlåning till allmänheten Total utlåning miljarder kronor 100% varav: Hushåll 28% Företag 32% Offentlig sektor 3% 126 Utlandet 33% Övriga 4% 131 Totala bostadslån till allmänheten objektsfördelad Total utlåning, miljarder kronor 100% varav: Småhus 57% Bostadsrätter 22% 712 Flerbostadshus 20% 646 Bostadsinstitutens lånevolymer fördelade på ursprunglig räntebindningstid Nya lån under perioden Rörlig ränta 64% 71% Bundet 1-5 år 27% 23% Bundet >5 år 9% 6% Hushållens finansiella sparande Total portfölj, miljarder kronor 100% varav: Inlåning 34% Försäkringssparande 24% Aktier 16% 671 Fonder 19% 803 Obligationer 3% 109 Övrigt 4% 182 Hushållens lån, säkerhetsfördelad Totala lån, miljarder kronor 100% varav: Småhus 58% Bostadsrätter 23% 707 Övriga fastigheter 9% 267 Blancolån (lån utan säkerhet) 7% 204 Finansiella instrument 1% 16 Borgen 0% 4 Övriga säkerheter 2% 73 Bank- och finansstatistik

4 Bankaktiebolag Svenska bankaktiebolag Antal -varav Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssamt utländska bankers kontor i kontant- anställda allmänheten 4 allmänheten 5 kapital omslutning filialer i Sverige Sverige 1 lösa 2 i Sverige 3 (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Svenska Handelsbanken SEB Nordea Bank Swedbank Danske Bank, filial SBAB Bank Länsförsäkringar Bank SkandiaBanken DNB Bank, filial Landshypotek Bank Sparbanken Skåne 10, Volvofinans Bank IKANO Bank Nordnet Bank Santander Consumer Bank Resurs Bank Sparbanken Öresund Marginalen Bank Avanza Bank Swedbank Sjuhärad Santander Consumer Bank, filial PBB Deutsche Pfandbriefbank, filial ICA Banken Varbergs Sparbank Carnegie Investment Bank Sparbanken Alingsås Sparbanken Skaraborg SEB Kort Bank Sparbanken Rekarne Evli Bank, filial Nordax Bank Forex Bank Sparbanken Lidköping J.P. Morgan Europe, filial BNP Paribas Fortis Bank, filial Sparbanken Eken Toyota Kreditbank, filial Tjustbygdens Sparbank Crédit Agricole CIB, filial Bergslagens Sparbank The Royal Bank of Scotland UK, filial Sparbanken Göinge Ölands Bank OK-Q8 Bank MedMera Bank TF Bank Erik Penser Bankaktiebolag Vimmerby Sparbank Bank of China, filial Deutsche Bank, filial UBS Switzerland Stockholm, filial Aareal Bank, filial UBS Luxemburg, filial UBS UK Stockholm, filial Amfa Bank Barclays Bank, filial BIGBANK, filial Catella Bank, filial Citibank International, filial Credit Suisse, filial Eika Kredittbank, filial J.P. Morgan Securities, filial Northern Trust Global Services, filial Nykredit Bank, filial Renault Finance Nordic bankfilial Standard Chartered Bank, filial Ålandsbanken, filial Totalt Bank- och finansstatistik

5 Observera att uppgifterna för de svenska bankaktiebolagen avser moderbolagets verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifterna om antal anställda och kontor som endast avser Sverige. Dock ingår inte verksamhet i dotterbolag. För utländska bankers filialer ingår endast verksamheten i Sverige. Uppgifter om verksamheten på den svenska marknaden finns i tabell 2 Inlånings- och kreditmarknaden. Uppgifter om de stora bankkoncernerna finns i tabell 3 Bankkoncerner... Uppgift har ej lämnats av banken. Fotnoter till tabell 1 1 Med kontor avses självständigt bankkontor. Många banker tillhandahåller dessutom vissa banktjänster genom ombud som exempelvis dagligvarubutiker. För banker med kundkontakt enbart via internet och telefon anges som regel ett kontor som är kontantlöst. 2 Kontantlöst kontor avser kontor som ej hanterar kontanter över disk. Ett kontantlöst kontor kan dock erbjuda kontanthantering med hjälp av automater. 3 Medeltal under året. 4 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 5 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 6 Nordea Bank är Nordea-koncernens moderbolag och omfattar i huvudsak Nordeas verksamhet i Sverige. Nordeas verksamhet i de övriga nordiska länderna finns i separata dotterbanker och ingår inte i moderbolagets siffror. 7 Ett dotterbolag till SBAB Bank är AB Sveriges Säkerställda Obligationer (SCBC) vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer med säkerhet i bostadslån. SCBC bedriver ingen egen utlåningsverksamhet utan förvärvar lån främst rån SBAB Bank. Stora delar av SBAB Banks utlåning är på så sätt överförda till SCBC. 8 Länsförsäkringar Banks anställda inkluder inte tillikaanställda på Länsförsäkringar Bank och respektive länsförsäkringskontor. 9 Uppgifter från bankens årsredovisning. 10 Sparbanken Skåne har bildats genom en sammanslagning av Färs och Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresund. 11 Banken har bytt namn efter att GE Money Bank förvärvats av Santander Consumer Bank 12 Banken ägs av Swedbank. 13 Banken ägs delvis av Swedbank. 14 Uppgifterna avser SEB Kort Bank exklusive utländska filialer. 15 Banken fick tillstånd att bedriva bank under Filialens fullständiga namn är Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. 17 Filialens fullständiga namn är Bank of China (Luxemburg) S.A., Stockholm filial. 18 Filialen har öppnat i Sverige under Filialens fullständiga namn är Credit Suisse International, (UK) Bank Sweden Branch (filial). 20 Filialens fullständiga namn är Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike. Från föregående år är följande banker inte längre registrerade hos Finansinspektionen: Färs & Frosta Sparbank Anm. Alla uppgifter är efter bokslut. Källa: Respektive bank Bank- och finansstatistik

6 Inlånings- och kreditmarknaden i Sverige, slutet av respektive år In- och upplåning från svenska hushåll och icke-finansiella företag, mkr Länsför- Handels- Swed- Danske säkringar SBAB Skandia- Övriga Övriga banken 1 bank 2 SEB 3 Nordea 4 Bank, filial Bank Bank 5 banken banker 6 institut 7 Total Utlåning till svenska hushåll och icke-finansiella företag, mkr Länsför- Handels- Swed- Danske säkringar SBAB Skandia- Övriga Övriga banken 1 bank 2 SEB 3 Nordea 4 Bank, filial Bank Bank 5 banken banker 6 institut 7 Total Omfattar in- och utlåning från Handelsbanken, Handelsbanken Finans, Stadshypotek, Handelsbanken Hypotek (tom. 2002) och Stadshypotek 2 Omfattar in- och utlåning från Swedbank, Swedbank Finans, Swedbank Hypotek, FSB Bolåndirekt Bank (tom. 2003) och Entercard. Bank (tom. 2006). 3 Omfattar in- och utlåning från Skandinaviska Enskilda Banken, SEB Finans (tom. 2006) och SEB Bolån (tom. 2006). 4 Omfattar in- och utlåning från Nordea Bank, Nordea Finans och Nordea Hypotek. 5 Omfattar in- och utlåning från SBAB Bank, AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Frispar Bolån och Sveriges Bostadsfinansierings AB. 6 Bankaktiebolag, sparbanker och utländska bankfilialer i Sverige. 7 Bostadsinstitut, finansbolag och övriga kreditinstitut Källa: SCB Bank- och finansstatistik

7 De stora svenska bankkoncernerna Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balansanställda anställda allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning totalt 2 i Sverige 2 (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Nordea Handelsbanken SEB Swedbank Totalt Inklusive samtliga dotterbolag (dock ej ömsesidiga livförsäkringsbolag där sådana förekommer i koncernen). 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Exklusive emitterade värdepapper m.m. Källa: Respektive bank Sparbanker De tio största Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssparbankerna kontor anställda 2 allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Sparbanken Nord Sörmlands Sparbank Sparbanken Syd Falkenbergs Sparbank Westra Wermlands Sparbank Orusts Sparbank Roslagens Sparbank Sparbanken i Karlshamn Sparbanken i Enköping Sparbanken Västra Mälardalen Totalt ovanstående Totalt samtliga (48 st) De före detta sparbanker som har omvandlats till aktiebolag redovisas i tabell 1 Bankaktiebolag. 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: Sparbankernas Riksförbund och Sparbanken Syd Bank- och finansstatistik

8 Bankernas 1 rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning, miljoner kronor Rörelse- Varav utdelning Kredit- Balansresultat 2 från koncernföretag förluster 3 omslutning Samtliga banker på solonivå som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 Efter kreditförluster. 3 Nettokostnad för kreditförluster efter återföringar Källa: SCB, Finansiella företag Bank- och finansstatistik

9 Bankernas 1 tillgångar och skulder Tillgångar, miljarder kronor Ultimo Utlåning till Utlåning till Räntebärande Aktier och Derivat- Övriga december allmänheten 2,3 finansinstitut värdepapper andelar instrument tillgångar Total Skulder och eget kapital, miljarder kronor Ultimo In- och upplåning In- och upplåning Emitterade Derivat- Övriga Eget december från allmänheten 4 från finansinstitut värdepapper instrument skulder kapital Total Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 3 Ökningen i posten utlåning till allmänheten under 2007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Bank- och finansstatistik

10 Bankernas 1 inlåning och utlåning, sektorfördelad, slutet av resp. år miljarder kronor livet 3 Inlåning 2 Hushåll 3 Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa sektor livet 3 Utlåning 4 Hushåll 3 Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa sektor Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 3 Den totala ökningen i posterna utlåning till hushåll och näringslivet under 2007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Bank- och finansstatistik

11 Bostadsutlåning 1, slutet av resp. år miljarder kronor Fördelning på objekt Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Totalt Utlåning från MFI (banker, bostadsinstitut, etc.) uppdelat på säkerhet. Källa: SCB Näringslivsinstitut Utestående lån (mkr) Ägare Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest ekonomisk förening AB Svensk Exportkredit Staten Svenska Skeppshypotekskassan Staten Källa: Respektive institut Livförsäkringsbolag Placeringstillgångar (mkr) Procent Alecta ,7 Skandia ,9 AMF Pension ,1 Folksam (inkl. KPA och Förenade Liv) ,8 SEB Trygg Liv ,2 Länsförsäkringar ,7 SPP Liv ,2 Swedbank Försäkring ,2 Handelsbanken Liv ,2 Nordea Liv ,6 Avanza Pension ,5 Danica Pension (Danske Bank) ,2 Övriga ,7 Totalt ,0 1 De största grupperna inom liv- och fondförsäkring, exklusive avtalsförsäkring. Källa: Svensk Försäkring Bank- och finansstatistik

12 Fondbolag Fondförmögenhet (mkr) 2 Procent Swedbank Robur ,9 SEB Fonder ,0 Nordea Fonder ,4 Handelsbanken Fonder ,5 Sjunde AP-fonden ,9 AMF Fonder ,6 SPP Fonder ,6 Länsförsäkringar ,6 Skandia Fonder ,4 Danske Invest ,8 Övriga ,3 Totalt De flesta svenska fondbolag inkluderas samt utländska fondbolag i premiepensionssystemet. 2 I fondförmögenheten inkluderas svenska sparares andel av fondförmögeneheten samt fondförmögenheten för de utländska förvaltarna i premiepensionssystemet. 3 Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar bl.a. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Sjunde AP-fondens fonder ingår i Pensionsmyndighetens egna fondalternativ i premiepensionssystemet. Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank samt Sjunde AP-fondens årsredovisning Bank- och finansstatistik