Bank- och finansstatistik 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och finansstatistik 2010"

Transkript

1 Bank- och finansstatistik 2010 Publicerad i augusti Regeringsgatan 38, Box 7603 SE Stockholm t: +46 (0)

2 Innehåll Basfakta om svensk bankmarknad 3 Bankaktiebolag 4 Inlånings- och kreditmarknaden i Sverige 6 De stora svenska bankkoncernerna 7 Sparbanker 7 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster 8 och balansomslutning Bankernas tillgångar och skulder 9 Bankernas inlåning och utlåning 10 Bostadsutlåning 11 Näringslivsinstitut 11 Försäkringsbolag 11 Fondbolag 12 Strukturerade produkter (Aktieindexobligationer) 12 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Tabellerna återfinns också på Bankföreningens webbplats Tabeller i statistiken som ännu inte har uppdaterats har markerats med orange bakgrund. Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn: E-post: Bank- och finansstatistik

3 Basfakta om svensk bankmarknad Banker Bankernas inlåning från allmänheten Totalt antal Total inlåning, miljarder kronor 100% varav: svenska bankaktiebolag varav: Hushåll 45% utländska bankaktiebolag 3 3 Företag 27% 638 utländska bankers filialer Offentlig sektor 3% 68 sparbanker Utlandet 18% 437 medlemsbanker 2 2 Övriga 7% 180 Bankkontor Bankernas utlåning till allmänheten Totalt antal Total utlåning miljarder kronor 100% varav: bankaktiebolag varav: Hushåll 28% 817 varav kontantlösa Företag 37% sparbanker Offentlig sektor 2% 64 Utlandet 30% 855 Anställda i banker Övriga 3% 78 Totalt antal varav: bankaktiebolag Totala bostadslån till allmänheten objektsfördelad sparbanker Total utlåning, miljarder kronor 100% Uttagsautomater varav: Småhus 58% Antal automater Bostadsrätter 20% 517 Antal transaktioner, miljoner Flerbostadshus 22% 577 Transaktionsvärde, miljarder kronor Bostadsinstitutens lånevolymer fördelade Betalningsterminaler (kort) på ursprunglig räntebindningstid Antal terminaler Nya lån under perioden Antal tranasaktioner, miljoner Rörlig ränta 84% 69% Transaktionsvärde, miljarder kronor Bundet 1-5 år 13% 24% Bundet >5 år 3% 7% Betalningsinstrument Totalt antal transaktioner, miljoner Hushållens finansiella sparande varav: Checkar 1 0 Total portfölj, miljarder kronor 100% Kreditkort varav: Inlåning 33% Bankkort Försäkringssparande 28% 916 Blankettgirering, bank- och plusgiro Aktier 18% 605 Elektronisk girering Fonder 14% 445 Autogiro Obligationer 4% 138 Övrigt 3% 96 Antal betalkort Totalt antal, miljoner 17,2 20,3 Hushållens lån, säkerhetsfördelad varav: bankkort 8,4 10,0 Totala lån, miljarder kronor 100% övriga betal- och kreditkort 8,7 10,3 varav: Småhus 60% Bostadsrätter 20% 513 E-faktura, privatkunder Övriga fastigheter 9% 223 Antal e-fakturor, miljoner 34,8 46,7 Blancolån (lån utan säkerhet) 7% 172 Andel av internetbetalningar, privat 11% 14% Finansiella instrument 1% 15 Borgen 0% 6 Övriga säkerheter 3% 71 Bank- och finansstatistik

4 Bankaktiebolag Svenska bankaktiebolag Antal -varav Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssamt utländska bankers kontor i kontant- anställda allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning filialer i Sverige Sverige 1 lösa i Sverige 2 (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Handelsbanken SEB Nordea Bank Swedbank Danske Bank, filial SBAB Bank DnB NOR Bank, filial Länsförsäkringar Bank SkandiaBanken Sparbanken Öresund GE Money Bank Volvofinans Bank IKANO Bank Färs & Frosta Sparbank Nordnet Bank Swedbank Sjuhärad Avanza Bank Carnegie Investment Bank ICA Banken Santander Consumer Bank, filial Varbergs Sparbank Sparbanken Alingsås Crédit Agricole CIB, filial Sparbanken Skaraborg Bank of Scotland plc, filial The Royal Bank of Scotland, The Netherlands, filial Resurs Bank Sparbanken Rekarne Ålandsbanken Sverige Sparbanken Lidköping Forex Bank EFG Bank Toyota Kreditbank, filial Sparbanken Eken Tjustbygdens Sparbank Bergslagens Sparbank Fortis Bank, filial Ölands Bank MedMera Bank Sparbanken Göinge OK-Q8 Bank Erik Penser Bankaktiebolag J.P. Morgan Europe, filial Citibank International, filial Vimmerby Sparbank Saxo-Etrade Bank, filial Renault Finance Nordic bankfilial Parex Sverige, filial Citadele Banka Evli Bank, filial The Royal Bank of Scotland UK, filial Deutsche Bank, filial UBS Switzerland Stockholm, filial Standard Chartered Bank, filial UBS UK Stockholm, filial Aareal Bank AG, filial Banque Invik, filial Credit Suisse, filial Marginalen Bank Northern Trust Global Services, filial Western Union Internat. Bank, filial Totalt Bank- och finansstatistik

5 Observera att uppgifterna för de svenska bankaktiebolagen avser moderbolagets verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifterna om antal anställda och kontor som endast avser Sverige. Dock ingår inte verksamhet i dotterbolag. För utländska bankers filialer ingår endast verksamheten i Sverige. Uppgifter om verksamheten på den svenska marknaden finns i tabellen Inlånings- och kreditmarknaden. Uppgifter om de stora bankkoncernerna finns i tabellen Bankkoncerner... Uppgift har ej lämnats av banken. Fotnoter till tabell på sidan 4 1 Med kontor avses självständigt bankkontor. Många banker tillhandahåller dessutom vissa banktjänster genom ombud som exempelvis bensinstationer och dagligvarubutiker. 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). 5 Nordea Bank är Nordea-koncernens moderbolag och omfattar i huvudsak Nordeas verksamhet i Sverige. Nordeas verksamhet i de övriga nordiska länderna finns i separata dotterbanker och ingår inte i moderbolagets siffror. 6 SBAB fick under 2010 tillstånd att bedriva bank. Ett dotterbolag till SBAB Bank är AB Sveriges Säkerställda Obligationer (SCBC) vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer med säkerhet i bostadslån. SCBC bedriver ingen egen utlåningsverksamhet utan förvärvar lån främst från SBAB Bank. Stora delar av SBAB Banks utlåning är på så sätt överförda till SCBC. 7 Länsförsäkringar Banks anställda inkluder inte bankanställda på Länsförsäkringars bankkontor, där 738 personer arbetar. 8 Sparbanken Öresund bildades under 2010 genom en sammanslagning av Sparbanken Gripen AB och Sparbanken Finn. 9 Uppgifterna för moderbolaget GE Money Bank AB inkluderar även bankens filialer i Norge och Danmark. 10 Banken ägs delvis av Swedbank. 11 Sparbanken Alingsås har under 2010 ombildats från sparbank till bankaktiebolag. 12 Legalt namn på filialen är Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. 13 Banken har bytt namn från BNP Paribas Fortis Bank, filial. 14 Banken hette tidigare E*trade Bank, filial, som etablerade sig i Sverige under Filialens fullständiga namn är Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike. 16 Filialens fullständiga namn är Credit Suisse International, (UK) Bank Sweden Branch (filial) Från föregående år är följande banker inte längre registrerade hos Finansinspektionen: Dexia Crédit Local, filial Eurohypo AG, filial FCE Bank, filial. Banken var under avveckling HQ Bankaktiebolag fick indraget tillstånd av FI under Förvärvades därefter av Carnegie Investment Bank. Anm. Alla uppgifter är efter bokslut. Bank- och finansstatistik

6 Inlånings- och kreditmarknaden i Sverige, slutet av respektive år In- och upplåning från svenska hushåll och icke-finansiella företag, mkr Länsför- Övriga Övriga Swed- Handels- Danske säkringar Skandia- Övriga bostads- kreditbank 1 banken 2 Nordea 3 SEB 4 Bank, filial Bank banken banker 5 institut institut 6 Total Utlåning till svenska hushåll och icke-finansiella företag, mkr Länsför- Övriga Övriga Swed- Handels- Danske säkringar Skandia- Övriga bostads- kreditbank 1 banken 2 Nordea 3 SEB 4 Bank, filial Bank banken banker 5 institut institut 6 Total Omfattar in- och utlåning från Swedbank, Swedbank Finans, Swedbank Hypotek, FSB Bolåndirekt Bank (t o m 2003) och Entercard. 2 Omfattar in- och utlåning från Handelsbanken, Handelsbanken Finans, Stadshypotek, Handelsbanken Hypotek (t o m 2002) och Stadshypotek Bank (t o m 2006). 3 Omfattar in- och utlåning från Nordea Bank, Nordea Finans och Nordea Hypotek. 4 Omfattar in- och utlåning från Skandinaviska Enskilda Banken, SEB Finans (t o m 2006) och SEB Bolån (t o m 2006). 5 Bankaktiebolag, sparbanker och utländska bankfilialer i Sverige. 6 Finansbolag och övriga kreditinstitut Källa: SCB Bank- och finansstatistik

7 De stora svenska bankkoncernerna Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balansanställda anställda allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning totalt 2 i Sverige 2 (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Nordea SEB Handelsbanken Swedbank Totalt Inklusive samtliga dotterbolag (dock ej ömsesidiga livförsäkringsbolag där sådana förekommer i koncernen). 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). Exklusive emitterade värdepapper m m. Källa: Respektive bank Sparbanker De tio största Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssparbankerna kontor anställda 2 allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Sparbanken Sparbanken Nord Sörmlands Sparbank Sparbanken Syd Falkenbergs Sparbank Sparbanken i Karlshamn Westra Wermlands Sparbank Orust Sparbank Roslagens Sparbank Sparbanken i Enköping Totalt ovanstående Totalt samtliga (50 st) De före detta sparbanker som har omvandlats till aktiebolag redovisas i tabellen Bankaktiebolag. 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). Källa: Sparbankernas Riksförbund och Sparbanken Syd Bank- och finansstatistik

8 Bankernas 1 rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning, miljoner kronor Rörelse- Varav utdelning Kredit- Balansresultat 2 från koncernföretag förluster 3 omslutning Samtliga banker på solonivå som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 Efter kreditförluster. 3 Nettokostnad för kreditförluster efter återföringar Källa: SCB, Finansiella företag Bank- och finansstatistik

9 Bankernas 1 tillgångar och skulder Tillgångar, miljarder kronor Ultimo Utlåning till Utlåning till Räntebärande Aktier och Derivat- Övriga december allmänheten 2,3 finansinstitut värdepapper andelar instrument tillgångar Total Skulder och eget kapital, miljarder kronor Ultimo In- och upplåning In- och upplåning Emitterade Derivat- Övriga Eget december från allmänheten 4 från finansinstitut värdepapper instrument skulder kapital Total Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). 3 Ökningen i posten utlåning till allmänheten under 2007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Bank- och finansstatistik

10 Bankernas 1 inlåning och utlåning, sektorfördelad, slutet av resp. år miljarder kronor livet 3 Inlåning 2 Hushåll 3 Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa sektor livet 3 Utlåning 4 Hushåll 3 Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa sektor Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). 3 Den totala ökningen i posterna utlåning till hushåll och näringslivet under 2007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m fl). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Bank- och finansstatistik

11 Bostadsutlåning 1, slutet av resp. år miljarder kronor Fördelning på objekt Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Totalt Utlåning från MFI (banker, bostadsinstitut, etc.) uppdelat på säkerhet. Inkluderar all bostadsutlåning, både så kallade topplån och bottenlån. Källa: SCB Näringslivsinstitut Utestående lån (mkr) Ägare AB Svensk Exportkredit Staten Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest ekonomisk förening Landshypotek AB Landshypotek ekonomisk förening Svenska Skeppshypotekskassan Staten 1 Inklusive dotterföretagen Landshypotek Jordbrukskredit AB och Lantbrukskredit AB. Källa: Respektive institut Livförsäkringsbolag Placeringstillgångar (mkr) Procent Skandia ,2 SEB Trygg Liv ,2 AMF Pension ,5 Folksam (inkl. KPA och Förenade Liv) ,5 Länsförsäkringar ,1 SPP Liv ,0 Swedbank Försäkring ,2 Handelsbanken Liv ,1 Nordea Liv ,7 Avanza Pension ,5 Danica Pension (Danske Bank) ,1 Salus Ansvar 692 0,0 Övriga ,9 Totalt ,0 1 De största grupperna inom liv- och fondförsäkring, exklusive avtalsförsäkring. Källa: Svensk Försäkring Bank- och finansstatistik

12 Fondbolag Förvaltat kapital (mkr) Procent Swedbank Robur ,9 SEB Fonder ,2 Nordea Fonder ,7 Handelsbanken Fonder ,1 Sjunde AP-fonden ,7 Länsförsäkringar Fonder ,7 AMF Pension ,3 Skandia ,0 SPP Fonder ,9 Brummer ,1 Övriga ,3 Totalt Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Sjunde AP-fondens fonder ingår i Pensionsmyndighetens fond AP7 Såfa, där bl a sparandet från icke-väljarna i PPM-systemet hamnar. Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank samt Sjunde AP-fondens årsredovisning Strukturerade produkter (Aktieindexobligationer) Utgivna volymer under året (mkr) Procent Svenska Handelsbanken ,2 The Royal Bank of Scotland ,9 Nordea Bank Finland ,4 UBS ,6 SEB ,4 Svensk Exportkredit ,9 Swedbank ,3 Kommuninvest ,7 Morgan Stanley ,9 Credit Suisse ,7 Övriga ,8 Totalt Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank Bank- och finansstatistik

Bank- och finansstatistik 2011

Bank- och finansstatistik 2011 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september 2012 2012-09-07 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008 Bank- och finansstatistik 007 Publicerad i juni 008 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas inlåning och utlåning Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(33) Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 FM0402 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

HEAD OFFICE RES* SWEDEN

HEAD OFFICE RES* SWEDEN SWEDEN Central Banks SE90100 Sveriges Riksbank 103 37 Stockholm Total number of Central Banks : 1 Credit Institutions SE41090 AK Finans Klostergatan 4 753 21 Uppsala SE41304 et L M Ericsson Finans (publ)

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik 8 7 5 3 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

Sveriges riksbank. Den svenska finansmarknaden

Sveriges riksbank. Den svenska finansmarknaden Sveriges riksbank Den svenska finansmarknaden INNEHÅLL Inledning 2 Finansmarknaden 3 En avreglerad marknad 3 Riksbankens roll 4 Styrningen av penningpolitiken 4 Värdepappersmarknaden 5 Penningmarknaden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De svenska hushållens kollektiva pensionssparande i form av fonderade avsättningar inom tjänste- och premiepensionen uppgår till nästan 2 400 miljarder kronor. Detta sparande utgör

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer