Bank- och finansstatistik 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och finansstatistik 2011"

Transkript

1 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september Regeringsgatan 38, Box 7603 SE Stockholm t: +46 (0) Redaktör: Christian Nilsson Tfn: E-post:

2 Innehåll Basfakta om svensk bankmarknad 3 Bankaktiebolag 4 Inlånings- och kreditmarknaden i Sverige 6 De stora svenska bankkoncernerna 7 Sparbanker 7 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster 8 och balansomslutning Bankernas tillgångar och skulder 9 Bankernas inlåning och utlåning 10 Bostadsutlåning 11 Näringslivsinstitut 11 Försäkringsbolag 11 Fondbolag 12 Strukturerade produkter (Aktieindexobligationer) 12 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Tabellerna återfinns också på Bankföreningens webbplats Bank- och finansstatistik

3 Basfakta om svensk bankmarknad Banker Totalt antal varav: svenska bankaktiebolag utländska bankaktiebolag 3 3 utländska bankers filialer sparbanker medlemsbanker 2 2 Bankkontor Totalt antal varav: bankaktiebolag varav kontantlösa(* sparbanker (* Ej helt jämförbara siffror mellan 2010 och 2011 Anställda i banker Totalt antal varav: bankaktiebolag sparbanker Uttagsautomater Antal automater Antal transaktioner, miljoner Transaktionsvärde, miljarder kronor Betalningsterminaler (kort) Antal terminaler Antal transaktioner, miljoner Transaktionsvärde, miljarder kronor Betalningsinstrument Totalt antal transaktioner, miljoner varav: Checkar 0 0 Kreditkort Bankkort Blankettgirering, bank- och plusgiro Elektronisk girering Autogiro Antal betalkort Totalt antal, miljoner 20,0 20,3 varav: bankkort 9,8 10,3 övriga betal- och kreditkort 10,2 10,0 E-faktura, privatkunder Antal e-fakturor, miljoner 46,7 60,2 Andel av internetbetalningar, privat 14% 17% Bankernas inlåning från allmänheten Total inlåning, miljarder kronor 100% varav: Hushåll 42% Företag 24% 671 Offentlig sektor 2% 68 Utlandet 25% 691 Övriga 8% 216 Bankernas utlåning till allmänheten Total utlåning miljarder kronor 100% varav: Hushåll 28% 866 Företag 37% Offentlig sektor 2% 68 Utlandet 29% 884 Övriga 3% 105 Totala bostadslån till allmänheten objektsfördelad Total utlåning, miljarder kronor 100% varav: Småhus 58% Bostadsrätter 20% 555 Flerbostadshus 22% 592 Bostadsinstitutens lånevolymer fördelade på ursprunglig räntebindningstid Nya lån under perioden Rörlig ränta 69% 54% Bundet 1-5 år 24% 41% Bundet >5 år 7% 5% Hushållens finansiella sparande Total portfölj, miljarder kronor 100% varav: Inlåning 39% Försäkringssparande 23% 707 Aktier 14% 435 Fonder 17% 521 Obligationer 4% 119 Övrigt 3% 89 Hushållens lån, säkerhetsfördelad Totala lån, miljarder kronor 100% varav: Småhus 60% Bostadsrätter 21% 551 Övriga fastigheter 9% 233 Blancolån (lån utan säkerhet) 7% 185 Finansiella instrument 1% 16 Borgen 0% 5 Övriga säkerheter 3% 72 Bank- och finansstatistik

4 Bankaktiebolag Svenska bankaktiebolag Antal -varav Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssamt utländska bankers kontor i kontant- anställda allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning filialer i Sverige Sverige 1 lösa i Sverige 2 (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Svenska Handelsbanken SEB Nordea Bank Swedbank Danske Bank, filial SBAB Bank DNB Bank, filial Länsförsäkringar Bank SkandiaBanken Volvofinans Bank Sparbanken Öresund GE Money Bank IKANO Bank Färs & Frosta Sparbank Nordnet Bank Swedbank Sjuhärad Avanza Bank Santander Consumer Bank, filial ICA Banken Varbergs Sparbank Carnegie Investment Bank Marginalen Bank Sparbanken Alingsås Sparbanken Skaraborg Resurs Bank Sparbanken Rekarne Forex Bank Crédit Agricole CIB, filial Sparbanken Lidköping The Royal Bank of Scotland, The Netherlands, filial Fortis Bank, filial Sparbanken Eken Toyota Kreditbank, filial Tjustbygdens Sparbank Bergslagens Sparbank Ölands Bank Sparbanken Göinge MedMera Bank J.P. Morgan Europe, filial OK-Q8 Bank Erik Penser Bankaktiebolag Vimmerby Sparbank Renault Finance Nordic bankfilial Saxo Privatbank, filial Parex Sverige, filial Citadele Banka Aareal Bank AG, filial UBS Switzerland Stockholm, filial The Royal Bank of Scotland UK, filial Evli Bank, filial Standard Chartered Bank, filial UBS UK Stockholm, filial Banque Invik, filial Citibank International, filial Credit Suisse, filial Deutsche Bank, filial EFG Bank J.P. Morgan Securities, filial Northern Trust Global Services, filial Nykredit Bank, filial Terra Kortbank, filial Western Union Internat. Bank, filial Ålandsbanken, filial Totalt Bank- och finansstatistik

5 Observera att uppgifterna för de svenska bankaktiebolagen avser moderbolagets verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifterna om antal anställda och kontor som endast avser Sverige. Dock ingår inte verksamhet i dotterbolag. För utländska bankers filialer ingår endast verksamheten i Sverige. Uppgifter om verksamheten på den svenska marknaden finns i tabell 2 Inlånings- och kreditmarknaden. Uppgifter om de stora bankkoncernerna finns i tabell 3 Bankkoncerner... Uppgift har ej lämnats av banken. Fotnoter till tabell på sidan 4 1 Med kontor avses självständigt bankkontor. Många banker tillhandahåller dessutom vissa banktjänster genom ombud som exempelvis bensinstationer och dagligvarubutiker. 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 5 Nordea Bank är Nordea-koncernens moderbolag och omfattar i huvudsak Nordeas verksamhet i Sverige. Nordeas verksamhet i de övriga nordiska länderna finns i separata dotterbanker och ingår inte i moderbolagets siffror. 6 Ett dotterbolag till SBAB Bank är AB Sveriges Säkerställda Obligationer (SCBC) vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer med säkerhet i bostadslån. SCBC bedriver ingen egen utlåningsverksamhet utan förvärvar lån främst från SBAB Bank. Stora delar av SBAB Banks utlåning är på så sätt överförda till SCBC. 7 Länsförsäkringar Banks anställda inkluder inte bankanställda på Länsförsäkringars bankkontor. Länsförsäkringar har enbart kontantlösa kontor, men har ett samarbete med Forex Bank för kunder som vill hantera kontanter. 8 Uppgifterna för moderbolaget GE Money Bank AB inkluderar även bankens filialer i Norge och Danmark. 9 Banken ägs delvis av Swedbank. 10 Filialens fullständiga namn är Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. 11 Filialens fullständiga namn är Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike. 12 Filialens fullständiga namn är Credit Suisse International, (UK) Bank Sweden Branch (filial). 13 Bankfilialen startade sin verksamhet i Sverige under Bankfilialen startade sin verksamhet i Sverige under Från föregående år är följande banker inte längre registrerade hos Finansinspektionen: Bank of Scotland plc, filial Anm. Alla uppgifter är efter bokslut. Källa: Respektive bank Bank- och finansstatistik

6 Inlånings- och kreditmarknaden i Sverige, slutet av respektive år In- och upplåning från svenska hushåll och icke-finansiella företag, mkr Länsför- Övriga Övriga Swed- Handels- Danske säkringar Skandia- Övriga bostads- kreditbank 1 banken 2 Nordea 3 SEB 4 Bank, filial Bank banken banker 5 institut institut 6 Total Utlåning till svenska hushåll och icke-finansiella företag, mkr Länsför- Övriga Övriga Swed- Handels- Danske säkringar Skandia- Övriga bostads- kreditbank 1 banken 2 Nordea 3 SEB 4 Bank, filial Bank banken banker 5 institut institut 6 Total Omfattar in- och utlåning från Swedbank, Swedbank Finans, Swedbank Hypotek, FSB Bolåndirekt Bank (tom. 2003) och Entercard. 2 Omfattar in- och utlåning från Handelsbanken, Handelsbanken Finans, Stadshypotek, Handelsbanken Hypotek (tom. 2002) och Stadshypotek Bank (tom. 2006). 3 Omfattar in- och utlåning från Nordea Bank, Nordea Finans och Nordea Hypotek. 4 Omfattar in- och utlåning från Skandinaviska Enskilda Banken, SEB Finans (tom. 2006) och SEB Bolån (tom. 2006). 5 Bankaktiebolag, sparbanker och utländska bankfilialer i Sverige. 6 Finansbolag och övriga kreditinstitut Källa: SCB Bank- och finansstatistik

7 De stora svenska bankkoncernerna Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balansanställda anställda allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning totalt 2 i Sverige 2 (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Nordea Handelsbanken SEB Swedbank Totalt Inklusive samtliga dotterbolag (dock ej ömsesidiga livförsäkringsbolag där sådana förekommer i koncernen). 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Exklusive emitterade värdepapper m.m. Källa: Respektive bank Sparbanker De tio största Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssparbankerna kontor anställda 2 allmänheten 3 allmänheten 4 kapital omslutning (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Sparbanken Sparbanken Nord Sörmlands Sparbank Sparbanken Syd Falkenbergs Sparbank Sparbanken i Karlshamn Westra Wermlands Sparbank Roslagens Sparbank Orust Sparbank Sparbanken Västa Mälardalen Totalt ovanstående Totalt samtliga (49 st) De före detta sparbanker som har omvandlats till aktiebolag redovisas i tabell 1 Bankaktiebolag. 2 Medeltal under året. 3 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: Sparbankernas Riksförbund och Sparbanken Syd Bank- och finansstatistik

8 Bankernas 1 rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning, miljoner kronor Rörelse- Varav utdelning Kredit- Balansresultat 2 från koncernföretag förluster 3 omslutning Samtliga banker på solonivå som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 Efter kreditförluster. 3 Nettokostnad för kreditförluster efter återföringar Källa: SCB, Finansiella företag Bank- och finansstatistik

9 Bankernas 1 tillgångar och skulder Tillgångar, miljarder kronor Ultimo Utlåning till Utlåning till Räntebärande Aktier och Derivat- Övriga december allmänheten 2,3 finansinstitut värdepapper andelar instrument tillgångar Total Skulder och eget kapital, miljarder kronor Ultimo In- och upplåning In- och upplåning Emitterade Derivat- Övriga Eget december från allmänheten 4 från finansinstitut värdepapper instrument skulder kapital Total Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 3 Ökningen i posten utlåning till allmänheten under 2007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Bank- och finansstatistik

10 Bankernas 1 inlåning och utlåning, sektorfördelad, slutet av resp. år miljarder kronor livet 3 Inlåning 2 Hushåll 3 Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa sektor livet 3 Utlåning 4 Hushåll 3 Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa sektor Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. 2 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 3 Den totala ökningen i posterna utlåning till hushåll och näringslivet under 2007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Bank- och finansstatistik

11 Bostadsutlåning 1, slutet av resp. år miljarder kronor Fördelning på objekt Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Totalt Utlåning från MFI (banker, bostadsinstitut, etc.) uppdelat på säkerhet. Inkluderar all bostadsutlåning, både så kallade topplån och bottenlån. Källa: SCB Näringslivsinstitut Utestående lån (mkr) Ägare AB Svensk Exportkredit Staten Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest ekonomisk förening Landshypotek AB Landshypotek ekonomisk förening Svenska Skeppshypotekskassan Staten 1 Inklusive dotterföretagen Landshypotek Jordbrukskredit AB och Lantbrukskredit AB. Källa: Respektive institut Livförsäkringsbolag Placeringstillgångar (mkr) Procent Alecta ,6 Skandia ,1 AMF Pension ,4 SEB Trygg Liv ,4 Folksam (inkl. KPA och Förenade Liv) ,7 Länsförsäkringar ,5 SPP Liv ,5 Swedbank Försäkring ,0 Handelsbanken Liv ,4 Nordea Liv ,8 Avanza Pension ,2 Danica Pension (Danske Bank) ,0 Övriga ,5 Totalt ,0 1 De största grupperna inom liv- och fondförsäkring, exklusive avtalsförsäkring. Källa: Svensk Försäkring Bank- och finansstatistik

12 Fondbolag Förvaltat kapital (mkr) Procent Swedbank Robur ,8 SEB Fonder ,6 Nordea Fonder ,5 Handelsbanken Fonder ,1 Sjunde AP-fonden ,9 Länsförsäkringar Fonder ,7 AMF Pension ,3 Skandia ,2 SPP Fonder ,1 Brummer & Partners ,8 Övriga ,0 Totalt Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar bl.a. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Sjunde AP-fondens fonder ingår i Pensionsmyndighetens fond AP7 Såfa, där bl.a. sparandet från icke-väljarna i PPM-systemet hamnar. Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank samt Sjunde AP-fondens årsredovisning Strukturerade produkter (Aktieindexobligationer) Utgivna volymer under året (mkr) Procent The Royal Bank of Scotland ,0 Nordea ,8 Swedbank ,7 Svenska Handelsbanken ,7 SEB ,6 UBS ,6 Morgan Stanley ,7 Goldman Sachs International ,7 ING Bank ,2 Société Générale Acceptance 853 2,0 Övriga ,0 Totalt Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank Bank- och finansstatistik

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008 Bank- och finansstatistik 007 Publicerad i juni 008 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas inlåning och utlåning Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(33) Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 FM0402 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

HEAD OFFICE RES* SWEDEN

HEAD OFFICE RES* SWEDEN SWEDEN Central Banks SE90100 Sveriges Riksbank 103 37 Stockholm Total number of Central Banks : 1 Credit Institutions SE41090 AK Finans Klostergatan 4 753 21 Uppsala SE41304 et L M Ericsson Finans (publ)

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik 8 7 5 3 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De svenska hushållens kollektiva pensionssparande i form av fonderade avsättningar inom tjänste- och premiepensionen uppgår till nästan 2 400 miljarder kronor. Detta sparande utgör

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004 Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 24 Innehållsförteckning sida: 1. Inledning... 1 2. Marknadsförutsättningar... 1 3. Instituten på den svenska bolånemarknaden... 4 4. Utlåningsförändringar...

Läs mer