Bank- och finansstatistik Publicerad i juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008"

Transkript

1 Bank- och finansstatistik 007 Publicerad i juni 008

2 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster 5 och balansomslutning Bankernas tillgångar och skulder 6 Bankernas inlåning och utlåning 7 Bostadsinstitut 8 Bostadsinstitutens utlåning 9 Näringslivsinstitut 0 Försäkringsbolag Fondbolag Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Tabellerna återfinns också på Bankföreningens webbplats Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn: E-post: Svenska Bankföreningen

3 Basfakta om svensk bankmarknad Banker Bankernas utlåning till allmänheten Totalt antal 6 Total utlåning miljarder kronor 00% 79 varav: svenska bankaktiebolag 8 varav: Hushåll 4% 648 utländska bankaktiebolag 4 Företag 40% 094 utländska bankers filialer 7 Offentlig sektor 4% 97 sparbanker 65 Utlandet 9% 80 medlemsbanker Övriga 4% 98 Bankkontor Bostadslån (bottenlånevillkor) Totalt antal 950 objektsfördelad varav: bankaktiebolag 7 Total utlåning, miljarder kronor 00% 86 sparbanker 7 varav: Småhus 60% 9 Bostadsrätter 7% 08 Anställda i banker 007 Flerbostadshus % 45 Totalt antal varav: bankaktiebolag 7 08 Bostadsinstitutens lånevolymer fördelade sparbanker 590 på ursprunglig räntebindningstid Nya lån under perioden Internetbanksavtal Rörlig ränta 54% 46% Totalt antal Bundet -5 år 7% 9% varav: privatpersoner Bundet >5 år 9% 5% företag Hushållens finansiella sparande Uttagsautomater 007 Total portfölj, miljarder kronor 00% 08 Antal automater 809 varav: Bankinlåning 9% 867 Antal transaktioner, miljoner 0 Försäkringssparande 7% 80 Transaktionsvärde, miljarder kronor 60 Aktier 0% 67 Fonder 6% 485 Betalningsinstrument 007 Obligationer 5% 40 Totalt antal transaktioner, miljoner 9 Övrigt % 98 varav: Checkar Kreditkort 90 Hushållens lån, säkerhetsfördelad Bankkort 48 Totala lån, miljarder kronor 00% 950 Blankettgirering, bank- och postgiro 95 varav: Småhus 6% 04 Elektronisk girering 550 Bostadrätter 7% 0 Autogiro 08 Övriga fastigheter 9% 7 Blancolån (lån utan säkerhet) 8% 54 Antal betalkort 007 Finansiella instrument % Totalt antal, miljoner 5, Borgen 0% 8 varav: kreditkort 6, Övriga säkerheter % 58 bankkort 9,0 Bankernas inlåning från allmänheten Total inlåning, miljarder kronor 00% 0 varav: Hushåll 4% 87 Företag 6% 5 Offentlig sektor % 6 Utlandet 0% 405 Övriga 8% 60 Svenska Bankföreningen Sid

4 Bankaktiebolag Svenska bankaktiebolag Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssamt utländska bankers kontor i anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning filialer i Sverige Sverige i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) SEB Handelsbanken Swedbank Nordea Bank Danske Bank, filial SkandiaBanken Länsförsäkringar Bank DnB NOR Bank, filial GE Money Bank Carnegie Investment Bank Dexia Crédit Local, filial Kaupthing Bank Sverige Hypo Real Estate Bank Int., filial ABN AMRO Bank, filial Calyon Bank, filial Färs & Frosta Sparbank Swedbank Sjuhärad Nordnet Bank HQ Bankaktiebolag ICA Banken Sparbanken Gripen Citibank, filial IKANO Banken Avanza Bank Bank of Scotland plc, filial Varbergs Sparbank Sparbanken Skaraborg Santander Consumer Bank, filial Resurs Bank Sparbanken Lidköping Eskilstuna Rekarne Sparbank EFG Investment Bank Tjustbygdens Sparbank Bergslagens Sparbank Toyota Kreditbank, filial MedMera Bank Forex Bank Ölands Bank Volvofinans Konto Bank Vimmerby Sparbank The Royal Bank of Scotland, filial Evli Bank, filial Parex banka, filial UBS Switzerland Stockholm, filial Straumur-Burdaras Investment Bank hf, filial HSH N Bank, filial Banque Invik, filial Aareal Bank AG, filial UBS UK Stockholm, filial Deutsche Bank, filial American Express Bank, filial Bank Bankaktiebolag Ceptum Bank Eurohypo AG, filial FCE Bank, filial Fortis Bank, filial HSBC Bank, filial Kaupthing Bank hf, filial Renault Finance Nordic bankfilial Totalt Uppgift har ej lämnats av banken. Svenska Bankföreningen Sid

5 Observera att uppgifterna för de svenska bankaktiebolagen avser moderbolagets verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifterna om antal anställda och kontor som endast avser Sverige. Dock ingår inte verksamhet i dotterbolag. För utländska bankers filialer ingår endast verksamheten i Sverige. Uppgifter om verksamheten på den svenska marknaden finns i tabell Bankmarknaden. Uppgifter om de stora bankkoncernerna finns i tabell Bankkoncerner. Fotnoter till tabell Med kontor avses självständigt bankkontor. Många banker tillhandahåller dessutom vissa banktjänster genom ombud som exempelvis bensinstationer och dagligvarubutiker. Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 5 Ökningen av utlåning till allmänheten jämfört med 006 beror till stora delar på att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats med moderbanken. 6 Stadshypotek Bank, tidigare dotterbank till Handelsbanken, fusionerades in i Svenska Handelsbanken under Swedbank förvärvade Swedbank Söderhamn under Nordea Bank är Nordea-koncernens moderbolag och omfattar i huvudsak Nordeas verksamhet i Sverige. Nordeas verksamhet i de övriga nordiska länderna finns i separata dotterbanker och ingår inte i moderbolagets siffror. 9 Verksamhet bedrivs under olika provinsbanksnamn, bland annat Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Upplandsbanken. Danske Bank har förvärvat Sampo Bank filial. 0 Länsförsäkringar Banks anställda inkluder även bankanställda på Länsförsäkringsbolagen. Legalt namn på filialen är "Crédit Agricole Stockholm Filial till Calyon Bank S.A. Frankrike". Banken ägs delvis av Swedbank. Citibank filial och CitiFinancial Europe filial fusionerade under American Express Bank GmbH filial fick tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige under 007. Den egentliga verksamheten startade först 008 och därför har filialen inga uppgifter att redovisa för Ceptum Bank fick tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige under 007. Den egentliga verksamheten startade först 008 och därför har filialen inga uppgifter att redovisa för 007. Filialens fullständiga namn är Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike. Ökningen i posten "utlåning till allmänheten" har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB, se not 5. Anm. Alla uppgifter är efter bokslut. Källa: Respektive bank Svenska Bankföreningen Sid 4

6 Bankmarknaden i Sverige, slutet av respektive år In- och upplåning från svensk allmänhet, exklusive repor, mkr Danske Bank, filial 4 Länsförsäkringar Bank Swedbank Handelsbanken Nordea Bank SEB Skandia- Banken Övriga banker Totalt Utlåning till svensk allmänhet, mkr Swedbank Handelsbanken Nordea Bank SEB 5 Danske Bank, filial 4 Skandia- Banken Länsförsäkringar Bank Övriga banker Totalt Omfattar enbart banker på solo-nivå, dvs. i de fall banken ingår i en koncern är det enbart moderbankens uppgifter som ingår. Eventuella dotterbolag till banken ingår inte i statistiken T.o.m. 006 inklusive dotterbanken Stadshypotek Bank. Under 007 fusionerades Stadshypotek bank in i Handelsbanken. Inklusive Postgirot bank år 00 Verksamhet bedrivs under olika provinsbanksnamn, bland annat Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Upplandsbanken. Under 005 har bankens utlåning från allmänheten ökat kraftigt. Utlåningsökningen är till stor del en effekt av att bolåneverksamheten, som tidigare låg i ett separat dotterbolag, flyttats in i banken. Efter en fusion 007 så ingår SEB Bolåns och SEB Finans utlåningsstockar i SEB. Den totala ökningen i posten "utlåning till svensk allmänhet" under 007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB, se not 5. Källa: SCB Svenska Bankföreningen Sid 5

7 De stora svenska bankkoncernerna Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balansanställda anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning totalt i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Nordea SEB Handelsbanken Swedbank Totalt Inklusive samtliga dotterbolag (dock ej ömsesidiga livförsäkringsbolag där sådana förekommer i koncernen). Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Exklusive emitterade värdepapper m.m. Källa: Respektive bank 4 Sparbanker De tio största Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssparbankerna kontor anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Sparbanken Finn Kristianstads Sparbank Sörmlands Sparbank Sparbanken Nord Sparbanken Syd Sparbanken Alingsås Falkenbergs Sparbank Westra Wermlands Sparbank Roslagens Sparbank Orust Sparbank Totalt ovanstående Totalt samtliga (65 st) De före detta sparbanker som har omvandlats till aktiebolag redovisas i tabell Bankaktiebolag. Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: Sparbankernas Riksförbund samt Sparbanken Finn Svenska Bankföreningen Sid 6

8 5 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning miljoner kronor Rörelseresultat varav utdelningar från koncernföretag Kreditförluster Balansomslutning Samtliga banker på solonivå som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. Efter kreditförluster. Nettokostnad för kreditförluster efter återföringar Källa: SCB, Finansiella företag Svenska Bankföreningen Sid 7

9 6 Bankernas tillgångar och skulder Tillgångar, miljarder kronor Ultimo Utlåning till Utlåning till Räntebärande Aktier och Derivatinstrument Övriga december allmänheten, finansinstitut värdepapper andelar tillgångar Total Skulder och eget kapital, miljarder kronor Ultimo december In- och upplåning från allmänheten 4 upplåning från finansinstitut Emitterade värdepapper Derivatinstrument Övriga skulder Eget kapital Total Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Ökningen i posten "utlåning till allmänheten" under 007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Svenska Bankföreningen Sid 8

10 7 Bankernas inlåning och utlåning, sektorfördelad, slutet av resp. år miljarder kronor Hushåll Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa livet sektor Inlåning Utlåning Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Den totala ökningen i posterna utlåning till "hushåll" och "näringslivet" under 007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 8 Bostadsinstitut / Hypoteksbolag Utestående Ägare lån (mkr) Swedbank Hypotek Swedbank Stadshypotek 5 85 Handelsbanken Nordea Hypotek Nordea SBAB 77 7 Staten Länsförsäkringar Hypotek Länsförsäkringar Bank SEB har under året fusionerat sitt bostadsinstitut SEB Bolån med moderbanken och ingår därför inte längre i statistiken. Utlåningen avser bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och kommuner. Exkl. Swedbank Jordbrukskredit Källa: Respektive institut Svenska Bankföreningen Sid 9

11 9 Bostadsutlåning, slutet av resp. år miljarder kronor Fördelning på objekt (exkl. byggnadskrediter) -varav bostadsrättsföreningar Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Totalt För perioden redovisas bostadsinstitutens utlåning mot säkerhet i småhus, bostadsrätter och flerbostadshus. För 007 ingår förutom bostadsinstitutens utlåning även bolån med bottenlånevillkor från Danske Bank, DnBNOR och Skandiabanken. Siffrorna för år 007 är således inte direkt jämförbara med tidigare uppgifter. SEB Bolån upphörde som bolåneinstitut 007 efter att ha fusionerats in i SEB, men ingår i statistiken för år 007 genom SEB:s bostadsutlåning med bottenlånevillkor. Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik och Bankföreningen 0 Näringslivsinstitut Utestående Ägare lån (mkr) AB Svensk Exportkredit Staten Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest ekonomisk förening Landshypotek AB 9 75 Landshypotek ekonomisk förening Swedbank Jordbrukskredit AB 5 77 Swedbank Hypotek Svenska Skeppshypotekskassan 5 80 Staten Inklusive dotterföretagen Sveriges Allmänna Hypoteksbank, Landshypotek Jordbrukskredit AB och Lantbrukskredit AB. Källa: Respektive institut Svenska Bankföreningen Sid 0

12 Livförsäkringsbolag Placeringstillgångar (mkr) Procent Skandia ,9 SEB Trygg Liv 64,7 AMF Pension , Handelsbanken Liv (inkl. SPP Liv) , Länsförsäkringar ,7 Folksam (inkl. KPA och Förenade Liv) , Swedbank Försäkring , Nordea Liv 5 549,5 Danica Pension (Danske Bank) ,5 Avanza Pension ,4 Moderna Försäkringar ,4 Salus Ansvar 54 0, Övriga 59 0,7 Totalt ,0 De största grupperna inom liv- och fondförsäkring, exklusive avtalsförsäkring. Källa: Sveriges Försäkringsförbund Fondbolag Förvaltat kapital (mkr) Procent Swedbank Robur 90 5,5 SEB Fonder ,0 Handelsbanken Fonder 605,8 Nordea Fonder 90 77,5 Sjunde AP-fonden ,4 Länsförsäkringar Fonder ,9 Skandia Fonder 5 566, Folksam 5 805, AMF Pension 44 45,7 Danske Fonder 6 099,6 Övriga , Totalt Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar Premievalfonden och Premiesparfonden inom premiepensionssystemet. Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank samt Sjunde AP-fondens årsredovisning Svenska Bankföreningen Sid

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010 Bank- och finansstatistik 00 Publicerad i september 00 INNEHÅLL Tabell Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010

Bank- och finansstatistik 2010 Bank- och finansstatistik 2010 Publicerad i augusti 2011 2011-08-29 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Basfakta

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2011

Bank- och finansstatistik 2011 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september 2012 2012-09-07 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 004 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2014

Bank- och finansstatistik 2014 Bank- och finansstatistik 2014 Publicerad i maj 2015 2015-05-28 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2012

Bank- och finansstatistik 2012 Bank- och finansstatistik 2012 Publicerad i september 2013 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2013

Bank- och finansstatistik 2013 Bank- och finansstatistik 2013 Publicerad i maj 2014 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian Nilsson

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2016

Bank- och finansstatistik 2016 Bank- och finansstatistik 2016 Publicerad i maj 2017 2017-05-11 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2015

Bank- och finansstatistik 2015 Bank- och finansstatistik 2015 Publicerad i juni 2016 2016-06-22 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009 Bankföreningens bolånestatistik Mars 29 Johan Hansing, chefsekonom 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas inlåning och utlåning Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2018

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2018 PROMEMORIA Datum 2017-09-29 FI Dnr 17-16066 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillsynskategorisering

Läs mer

KREDITMARKNADS- STATISTIK. Svenska Bankföreningen

KREDITMARKNADS- STATISTIK. Svenska Bankföreningen KREDITMARKNADS- STATISTIK 000 Publicerad i juni 00 Kreditmarknadsstatistik utges årligen. Tabellerna finns också på Bank föreningens hemsida samt i skriften Den svenska kreditmarknaden. Svenska Bankföreningen

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i Juni 2006

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i Juni 2006 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i Juni 2006 INNEHÅLL Den svenska finansmarknaden 1 Bankstrukturen 2 Bankernas funktion 3 De stora bankkoncernerna 4 Banker i Sverige 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i Juni 2007

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i Juni 2007 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i Juni 2007 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern 2007-09-20 ANALYSRAPPORT Kreditmarknadsbarometern andra kvartalet 2007 Det första halvåret 2007 var ytterligare en period med god tillväxt i den svenska ekonomin. En avmattning i den globala efterfrågan

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10

The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10 The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10 2009-06-10 Sida 1 Agenda Syfte: Att få med sig några konkreta principer som kan förbättra hur vi visualiserar information Exempel

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

HEAD OFFICE RES* SWEDEN

HEAD OFFICE RES* SWEDEN SWEDEN Central Banks SE90100 Sveriges Riksbank 103 37 Stockholm Total number of Central Banks : 1 Credit Institutions SE41090 AK Finans Klostergatan 4 753 21 Uppsala SE41304 et L M Ericsson Finans (publ)

Läs mer

Sparbarometern QI 2013

Sparbarometern QI 2013 Sparbarometern QI 2013 SEBs Sparbarometer Första kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIV 2012

Sparbarometern QIV 2012 Sparbarometern QIV 2012 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2009 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, PPM, där så

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Banker i Sverige. September 2011

Banker i Sverige. September 2011 Banker i Sverige September 2011 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004 Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 24 Innehållsförteckning sida: 1. Inledning... 1 2. Marknadsförutsättningar... 1 3. Instituten på den svenska bolånemarknaden... 4 4. Utlåningsförändringar...

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Sparbarometern QI Sparbarometern första kvartalet

Sparbarometern QI Sparbarometern första kvartalet Sparbarometern QI 2010 Sparbarometern första kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Första kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Sparbarometern QIII Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern QIII Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern QIII 2009 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2009 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar,

Läs mer

Sparbarometern QII Sparbarometern andra kvartalet

Sparbarometern QII Sparbarometern andra kvartalet Sparbarometern QII 2009 Sparbarometern andra kvartalet 2009 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2009 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, PPM,

Läs mer

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2002

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2002 1 Handelsbanken Bokslutspresentation 2001 12 februari 2002 Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen mkr 2001 2000 Förändring i % Räntenetto 13 385 11 791 14 Provisionsnetto 5 028 5 455-8

Läs mer

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2001

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2001 Handelsbanken Tredje kvartalet 2001 23 oktober 2001 Resultaträkning, januari - september mkr 2001 2000 Förändring i % Räntenetto 9 856 8 781 12 Provisionsnetto 3 729 4 167-11 Tradingnetto 1 994 1 968 1

Läs mer

Bostadsutlåningen 2004

Bostadsutlåningen 2004 Bostadsutlåningen 2004 Presentation av Johan Hansing,, 2 mars 2005 Utlåning till svensk allmänhet miljarder kronor, dec 2004 (förändring under 2004), exkl värdepapperiserade stockar Hushåll Företag m.fl.

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta...32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta...32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta....32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur...32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta...34

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta...34 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta....34 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur...34 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

STATISTIK. Total. företagskrediter. Utlåning inkl. leasing Mdr % Mdr % Mdr % Mdr %

STATISTIK. Total. företagskrediter. Utlåning inkl. leasing Mdr % Mdr % Mdr % Mdr % Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta. Utestående belopp resp. bokförda värden vid årets kalenderårets utgång. Miljarder SEK. Totalt varav i utländsk valuta 2006 2007 2008

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2003

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2003 Handelsbanken Bokslutspresentation 2002 18 februari 2003 Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen Förändring mkr 2002 2001 % Räntenetto 14 285 13 385 7 Provisionsnetto 5 134 5 028 2 Tradingnetto

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

KREDITMARKNADS BAROMETERN

KREDITMARKNADS BAROMETERN KREDITMARKNADS BAROMETERN Kvartal 2 2009 10 SEPTEMBER 2009 Kreditmarknadsbarometern publiceras kvartalsvis och sammanfattar utvecklingen av den finansiella ställningen, kreditkvalitén och kapitalsituationen

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern KVARTAL 1-214 2 JUNI 214 Inlåningen ökar Inlåningen från allmänheten ökade i samtliga bolagsgrupper. Vid utgången av det första kvartalet uppgick den årliga tillväxten i inlåningen

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 1-211 31 maj 211 Inlåningen ökar i storbanker räntenettot minskar Storbankernas samlade rörelseresultat var drygt 22 miljarder kronor under första kvartalet 211, den högsta

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 2-21 31 augusti 21 Kreditförlusterna minskar Storbankernas samlade rörelseresultat var 15 miljarder kronor det andra kvartalet 21. Det är det högsta rörelseresultatet sedan

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern 2006-12-07 STATISTIKRAPPORT Kreditmarknadsbarometern tredje kvartalet 2006 Företagen på den svenska kreditmarknaden banker, bostadsinstitut, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag har haft en överlag

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern KVARTAL 1-213 4 JUNI 213 Vinsterna ökar i bankerna Samtliga bolagsgrupper redovisar ett högre rörelseresultat under första kvartalet 213 jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1-Q2 2018

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1-Q2 2018 Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1-Q2 2018 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2018-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2018-01-01-2018-06-30

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1-Q4 2018

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1-Q4 2018 Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1-Q4 2018 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2018-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2018-01-01-2018-12-31

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1-Q3 2018

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1-Q3 2018 Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1-Q3 2018 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2018-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2018-01-01-2018-09-30

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

Handelsbanken Januari - mars april 2010

Handelsbanken Januari - mars april 2010 Handelsbanken Januari - mars 21 28 april 21 Sammanfattning första kvartalet 21 Stigande vinst per aktie upp 14% jämfört med fjärde kvartalet Rörelseresultatet ökade 18% jämfört med fjärde kvartalet och

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1 2018

Avtalspension SAF-LO. Innehåll - Statistik Q1 2018 Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2018 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2018-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2018-01-01-2018-03-31

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Sparbarometern fjärde kvartalet 2013

Sparbarometern fjärde kvartalet 2013 1 Sparbarometern fjärde kvartalet 2013 Kompletterande uppgifter Sparstockens utveckling senaste 5 åren (MSEK) Bankinlåning Tradförsäkring Fondförsäkring Fonder PPM Oblig. m.m. Summa QIV-08 908 797 1 556

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 12 % till 10,4 Mkr (9,3 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från Swedbank Robur och Swedbank Försäkring.

Provisionsintäkterna har ökat med 12 % till 10,4 Mkr (9,3 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från Swedbank Robur och Swedbank Försäkring. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett stabilt resultat före kreditförluster för första halvåret 2014. Reserverade kreditförluster

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 3-21 3 november 21 Sparbankernas vinst ökar Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 19 miljarder kronor det tredje kvartalet 21, vilket var den högsta nivån sedan

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern 2006-09-25 STATISTIKRAPPORT Kreditmarknadsbarometern andra kvartalet 2006 Utvecklingen i kreditinstituten och värdepappersbolagen var god under 2005 och den positiva utvecklingen har fortsatt under första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer