Bank- och finansstatistik Publicerad i juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008"

Transkript

1 Bank- och finansstatistik 007 Publicerad i juni 008

2 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster 5 och balansomslutning Bankernas tillgångar och skulder 6 Bankernas inlåning och utlåning 7 Bostadsinstitut 8 Bostadsinstitutens utlåning 9 Näringslivsinstitut 0 Försäkringsbolag Fondbolag Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Tabellerna återfinns också på Bankföreningens webbplats Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn: E-post: Svenska Bankföreningen

3 Basfakta om svensk bankmarknad Banker Bankernas utlåning till allmänheten Totalt antal 6 Total utlåning miljarder kronor 00% 79 varav: svenska bankaktiebolag 8 varav: Hushåll 4% 648 utländska bankaktiebolag 4 Företag 40% 094 utländska bankers filialer 7 Offentlig sektor 4% 97 sparbanker 65 Utlandet 9% 80 medlemsbanker Övriga 4% 98 Bankkontor Bostadslån (bottenlånevillkor) Totalt antal 950 objektsfördelad varav: bankaktiebolag 7 Total utlåning, miljarder kronor 00% 86 sparbanker 7 varav: Småhus 60% 9 Bostadsrätter 7% 08 Anställda i banker 007 Flerbostadshus % 45 Totalt antal varav: bankaktiebolag 7 08 Bostadsinstitutens lånevolymer fördelade sparbanker 590 på ursprunglig räntebindningstid Nya lån under perioden Internetbanksavtal Rörlig ränta 54% 46% Totalt antal Bundet -5 år 7% 9% varav: privatpersoner Bundet >5 år 9% 5% företag Hushållens finansiella sparande Uttagsautomater 007 Total portfölj, miljarder kronor 00% 08 Antal automater 809 varav: Bankinlåning 9% 867 Antal transaktioner, miljoner 0 Försäkringssparande 7% 80 Transaktionsvärde, miljarder kronor 60 Aktier 0% 67 Fonder 6% 485 Betalningsinstrument 007 Obligationer 5% 40 Totalt antal transaktioner, miljoner 9 Övrigt % 98 varav: Checkar Kreditkort 90 Hushållens lån, säkerhetsfördelad Bankkort 48 Totala lån, miljarder kronor 00% 950 Blankettgirering, bank- och postgiro 95 varav: Småhus 6% 04 Elektronisk girering 550 Bostadrätter 7% 0 Autogiro 08 Övriga fastigheter 9% 7 Blancolån (lån utan säkerhet) 8% 54 Antal betalkort 007 Finansiella instrument % Totalt antal, miljoner 5, Borgen 0% 8 varav: kreditkort 6, Övriga säkerheter % 58 bankkort 9,0 Bankernas inlåning från allmänheten Total inlåning, miljarder kronor 00% 0 varav: Hushåll 4% 87 Företag 6% 5 Offentlig sektor % 6 Utlandet 0% 405 Övriga 8% 60 Svenska Bankföreningen Sid

4 Bankaktiebolag Svenska bankaktiebolag Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssamt utländska bankers kontor i anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning filialer i Sverige Sverige i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) SEB Handelsbanken Swedbank Nordea Bank Danske Bank, filial SkandiaBanken Länsförsäkringar Bank DnB NOR Bank, filial GE Money Bank Carnegie Investment Bank Dexia Crédit Local, filial Kaupthing Bank Sverige Hypo Real Estate Bank Int., filial ABN AMRO Bank, filial Calyon Bank, filial Färs & Frosta Sparbank Swedbank Sjuhärad Nordnet Bank HQ Bankaktiebolag ICA Banken Sparbanken Gripen Citibank, filial IKANO Banken Avanza Bank Bank of Scotland plc, filial Varbergs Sparbank Sparbanken Skaraborg Santander Consumer Bank, filial Resurs Bank Sparbanken Lidköping Eskilstuna Rekarne Sparbank EFG Investment Bank Tjustbygdens Sparbank Bergslagens Sparbank Toyota Kreditbank, filial MedMera Bank Forex Bank Ölands Bank Volvofinans Konto Bank Vimmerby Sparbank The Royal Bank of Scotland, filial Evli Bank, filial Parex banka, filial UBS Switzerland Stockholm, filial Straumur-Burdaras Investment Bank hf, filial HSH N Bank, filial Banque Invik, filial Aareal Bank AG, filial UBS UK Stockholm, filial Deutsche Bank, filial American Express Bank, filial Bank Bankaktiebolag Ceptum Bank Eurohypo AG, filial FCE Bank, filial Fortis Bank, filial HSBC Bank, filial Kaupthing Bank hf, filial Renault Finance Nordic bankfilial Totalt Uppgift har ej lämnats av banken. Svenska Bankföreningen Sid

5 Observera att uppgifterna för de svenska bankaktiebolagen avser moderbolagets verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifterna om antal anställda och kontor som endast avser Sverige. Dock ingår inte verksamhet i dotterbolag. För utländska bankers filialer ingår endast verksamheten i Sverige. Uppgifter om verksamheten på den svenska marknaden finns i tabell Bankmarknaden. Uppgifter om de stora bankkoncernerna finns i tabell Bankkoncerner. Fotnoter till tabell Med kontor avses självständigt bankkontor. Många banker tillhandahåller dessutom vissa banktjänster genom ombud som exempelvis bensinstationer och dagligvarubutiker. Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 5 Ökningen av utlåning till allmänheten jämfört med 006 beror till stora delar på att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats med moderbanken. 6 Stadshypotek Bank, tidigare dotterbank till Handelsbanken, fusionerades in i Svenska Handelsbanken under Swedbank förvärvade Swedbank Söderhamn under Nordea Bank är Nordea-koncernens moderbolag och omfattar i huvudsak Nordeas verksamhet i Sverige. Nordeas verksamhet i de övriga nordiska länderna finns i separata dotterbanker och ingår inte i moderbolagets siffror. 9 Verksamhet bedrivs under olika provinsbanksnamn, bland annat Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Upplandsbanken. Danske Bank har förvärvat Sampo Bank filial. 0 Länsförsäkringar Banks anställda inkluder även bankanställda på Länsförsäkringsbolagen. Legalt namn på filialen är "Crédit Agricole Stockholm Filial till Calyon Bank S.A. Frankrike". Banken ägs delvis av Swedbank. Citibank filial och CitiFinancial Europe filial fusionerade under American Express Bank GmbH filial fick tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige under 007. Den egentliga verksamheten startade först 008 och därför har filialen inga uppgifter att redovisa för Ceptum Bank fick tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige under 007. Den egentliga verksamheten startade först 008 och därför har filialen inga uppgifter att redovisa för 007. Filialens fullständiga namn är Renault Finance Nordic bankfilial till RCI Banque SA Frankrike. Ökningen i posten "utlåning till allmänheten" har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB, se not 5. Anm. Alla uppgifter är efter bokslut. Källa: Respektive bank Svenska Bankföreningen Sid 4

6 Bankmarknaden i Sverige, slutet av respektive år In- och upplåning från svensk allmänhet, exklusive repor, mkr Danske Bank, filial 4 Länsförsäkringar Bank Swedbank Handelsbanken Nordea Bank SEB Skandia- Banken Övriga banker Totalt Utlåning till svensk allmänhet, mkr Swedbank Handelsbanken Nordea Bank SEB 5 Danske Bank, filial 4 Skandia- Banken Länsförsäkringar Bank Övriga banker Totalt Omfattar enbart banker på solo-nivå, dvs. i de fall banken ingår i en koncern är det enbart moderbankens uppgifter som ingår. Eventuella dotterbolag till banken ingår inte i statistiken T.o.m. 006 inklusive dotterbanken Stadshypotek Bank. Under 007 fusionerades Stadshypotek bank in i Handelsbanken. Inklusive Postgirot bank år 00 Verksamhet bedrivs under olika provinsbanksnamn, bland annat Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Upplandsbanken. Under 005 har bankens utlåning från allmänheten ökat kraftigt. Utlåningsökningen är till stor del en effekt av att bolåneverksamheten, som tidigare låg i ett separat dotterbolag, flyttats in i banken. Efter en fusion 007 så ingår SEB Bolåns och SEB Finans utlåningsstockar i SEB. Den totala ökningen i posten "utlåning till svensk allmänhet" under 007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB, se not 5. Källa: SCB Svenska Bankföreningen Sid 5

7 De stora svenska bankkoncernerna Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balansanställda anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning totalt i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Nordea SEB Handelsbanken Swedbank Totalt Inklusive samtliga dotterbolag (dock ej ömsesidiga livförsäkringsbolag där sådana förekommer i koncernen). Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Exklusive emitterade värdepapper m.m. Källa: Respektive bank 4 Sparbanker De tio största Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssparbankerna kontor anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Sparbanken Finn Kristianstads Sparbank Sörmlands Sparbank Sparbanken Nord Sparbanken Syd Sparbanken Alingsås Falkenbergs Sparbank Westra Wermlands Sparbank Roslagens Sparbank Orust Sparbank Totalt ovanstående Totalt samtliga (65 st) De före detta sparbanker som har omvandlats till aktiebolag redovisas i tabell Bankaktiebolag. Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: Sparbankernas Riksförbund samt Sparbanken Finn Svenska Bankföreningen Sid 6

8 5 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning miljoner kronor Rörelseresultat varav utdelningar från koncernföretag Kreditförluster Balansomslutning Samtliga banker på solonivå som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. Efter kreditförluster. Nettokostnad för kreditförluster efter återföringar Källa: SCB, Finansiella företag Svenska Bankföreningen Sid 7

9 6 Bankernas tillgångar och skulder Tillgångar, miljarder kronor Ultimo Utlåning till Utlåning till Räntebärande Aktier och Derivatinstrument Övriga december allmänheten, finansinstitut värdepapper andelar tillgångar Total Skulder och eget kapital, miljarder kronor Ultimo december In- och upplåning från allmänheten 4 upplåning från finansinstitut Emitterade värdepapper Derivatinstrument Övriga skulder Eget kapital Total Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Ökningen i posten "utlåning till allmänheten" under 007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Svenska Bankföreningen Sid 8

10 7 Bankernas inlåning och utlåning, sektorfördelad, slutet av resp. år miljarder kronor Hushåll Närings- Offentlig Utlandet Övriga Summa livet sektor Inlåning Utlåning Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Den totala ökningen i posterna utlåning till "hushåll" och "näringslivet" under 007 har delvis skett genom att SEB Bolån och SEB Finans har fusionerats in i SEB. 4 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 8 Bostadsinstitut / Hypoteksbolag Utestående Ägare lån (mkr) Swedbank Hypotek Swedbank Stadshypotek 5 85 Handelsbanken Nordea Hypotek Nordea SBAB 77 7 Staten Länsförsäkringar Hypotek Länsförsäkringar Bank SEB har under året fusionerat sitt bostadsinstitut SEB Bolån med moderbanken och ingår därför inte längre i statistiken. Utlåningen avser bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och kommuner. Exkl. Swedbank Jordbrukskredit Källa: Respektive institut Svenska Bankföreningen Sid 9

11 9 Bostadsutlåning, slutet av resp. år miljarder kronor Fördelning på objekt (exkl. byggnadskrediter) -varav bostadsrättsföreningar Småhus Bostadsrätter Flerbostadshus Totalt För perioden redovisas bostadsinstitutens utlåning mot säkerhet i småhus, bostadsrätter och flerbostadshus. För 007 ingår förutom bostadsinstitutens utlåning även bolån med bottenlånevillkor från Danske Bank, DnBNOR och Skandiabanken. Siffrorna för år 007 är således inte direkt jämförbara med tidigare uppgifter. SEB Bolån upphörde som bolåneinstitut 007 efter att ha fusionerats in i SEB, men ingår i statistiken för år 007 genom SEB:s bostadsutlåning med bottenlånevillkor. Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik och Bankföreningen 0 Näringslivsinstitut Utestående Ägare lån (mkr) AB Svensk Exportkredit Staten Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest ekonomisk förening Landshypotek AB 9 75 Landshypotek ekonomisk förening Swedbank Jordbrukskredit AB 5 77 Swedbank Hypotek Svenska Skeppshypotekskassan 5 80 Staten Inklusive dotterföretagen Sveriges Allmänna Hypoteksbank, Landshypotek Jordbrukskredit AB och Lantbrukskredit AB. Källa: Respektive institut Svenska Bankföreningen Sid 0

12 Livförsäkringsbolag Placeringstillgångar (mkr) Procent Skandia ,9 SEB Trygg Liv 64,7 AMF Pension , Handelsbanken Liv (inkl. SPP Liv) , Länsförsäkringar ,7 Folksam (inkl. KPA och Förenade Liv) , Swedbank Försäkring , Nordea Liv 5 549,5 Danica Pension (Danske Bank) ,5 Avanza Pension ,4 Moderna Försäkringar ,4 Salus Ansvar 54 0, Övriga 59 0,7 Totalt ,0 De största grupperna inom liv- och fondförsäkring, exklusive avtalsförsäkring. Källa: Sveriges Försäkringsförbund Fondbolag Förvaltat kapital (mkr) Procent Swedbank Robur 90 5,5 SEB Fonder ,0 Handelsbanken Fonder 605,8 Nordea Fonder 90 77,5 Sjunde AP-fonden ,4 Länsförsäkringar Fonder ,9 Skandia Fonder 5 566, Folksam 5 805, AMF Pension 44 45,7 Danske Fonder 6 099,6 Övriga , Totalt Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar Premievalfonden och Premiesparfonden inom premiepensionssystemet. Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank samt Sjunde AP-fondens årsredovisning Svenska Bankföreningen Sid

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas inlåning och utlåning Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern Kvartal 4-21 25 mars 211 Minskade kreditförluster för storbankerna Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 21, vilket var den

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(33) Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 FM0402 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

HEAD OFFICE RES* SWEDEN

HEAD OFFICE RES* SWEDEN SWEDEN Central Banks SE90100 Sveriges Riksbank 103 37 Stockholm Total number of Central Banks : 1 Credit Institutions SE41090 AK Finans Klostergatan 4 753 21 Uppsala SE41304 et L M Ericsson Finans (publ)

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004

Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 2004 Den svenska bolånemarknaden Skrift till Bankmöte 24 Innehållsförteckning sida: 1. Inledning... 1 2. Marknadsförutsättningar... 1 3. Instituten på den svenska bolånemarknaden... 4 4. Utlåningsförändringar...

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik 8 7 5 3 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till

Läs mer

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007 Penningmängds- och bankstatistik Årsöversikt 7 Nya utbetalda bostadslån 7 7,,,,,, 7 8 9 Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Statistikenheten..8 Innehåll Aggregerad balansräkning för

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer