DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER"

Transkript

1 Inofficiell Översättning endast i informationssyfte Den nuvarande svenska texten är endast i informationssyfte och är inte rättsligt bindande. Det rättsligt bindande dokumentet är på engelska DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

2 Inledning Depaho Ltd. Som verkar under varumärket FXGM (hädanefter kallat Bolaget )är ett värdepappersföretag som regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (licensnummer161/11). Efter genomförandet av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) i Europeiska Unionen och i enlighet med Lagen om investeringstjänster och investeringsverksamhet och reglerade marknader (Lag 144(I)/2007), med ändringar från tid till annan i Cypern, är Bolaget skyldigt att tillhandahålla sina kunder och potentiella kunder dess policy för utförande av order (hädanefter Policyn ). Enligt ovanstående lagstiftning har Bolaget att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat (eller "bästa utförande") för sina kunder räkning antingen när det utför kundorder eller tar emot och vidarebefordrar order för utförande. Dessa regler kräver att företag inrättar en utförandepolicy som anger hur det kommer att uppnå bästa möjliga utförande för sina kunder och ge relevant information till sina kunder om sin policy för utförande av order. Den nuvarande policyn utgör en del av avtalet. Genom att ingå avtal med Bolaget, samtycker kunderna också till villkoren i den nuvarande policyn för utförande av order så som de anges i detta dokument. Omfattning och tjänster Policyn är effektiv från den 1 november 2007 och gäller för icke-professionella och professionella kunder. Denna policy gäller vid mottagning och sändning av kundorder och/eller utförande av kundorder för de finansiella instrument som tillhandahålls av Bolaget. De finansiella instrument som Bolaget tillhandahåller är derivat av ett underliggande finansiella instrument, och det är upp till Bolagets eget gottfinnande att avgöra vilka typer av finansiella instrument som ska göras tillgängliga och publicera de priser till vilka dessa kan handlas. När det gäller enskilda transaktioner i finansiella kontrakt för prisdifferenser/contract for Differences ("CFD") med Handelsplats, agerar bolaget alltid som en agent (som agerar på uppdrag av kunderna). Motparten (eller huvudman) till varje transaktion är alltid Forex Capital Trading Pty Ltd, hädanefter "FXCT" (Australian Financial Services Licens No ); om kunden därför bestämmer sig för att öppna en position i ett finansiellt instrument med FXCT kan den öppna positionen endast stängas med FXCT. Kunden ges möjlighet att placera följande order med Bolaget för utförande på följande sätt: Kunden placerar en "marknadsorder" som är en order som utförs direkt mot ett pris som Bolaget har erhållit från FXCT (handelsplatsen). Kunden kan till en marknadsorder lägga till en Stop loss och/eller Take Profit. Stop Loss är en order att begränsa kundens förlust, medan Take Profit är en order att begränsa kundens vinst. Kunden kan lämna in, avbryta eller ändra en order om Stop Loss och/eller Take Profit för en öppen position vid varje given tidpunkt. När positionen har stängts kan kunden kan inte ändra Stop Loss- och Take Profit-nivåerna. Kunden placerar en "avvaktande order", som är en order som ska utföras vid en senare tidpunkt till det pris som kunden anger. Bolaget kommer att bevaka den avvaktande ordern och när priset som tillhandahålls av Bolaget når det pris som specificerats av kunden, kommer ordern att utföras till det priset. Följande slag av avvaktande finns tillgängliga: Buy Limit, Sell Limit,Buy Stop och Sell Stop. Kunden lägga till en Stop Loss och/eller Take Profit till alla slags avvaktande order. En kund kan ändra sin order innan den utförs. När positionen har stängts kan kunden inte kan ändra Stop Loss- och Take Profit-nivåerna. Kunden har ingen rätt att ändra eller ta bort Stop Loss, Take Profit och avvaktande order om priset har nått nivån för utförande. När en kund använder en Stop Loss och Take Profit för Page 2 of 7

3 samma order, kommer förhållandet mellan de två orderna vara OCO (En avbryter den andra/one Cancels the Other), det vill säga när Stop Loss-nivån är nådd kommer Take Profit-ordern automatiskt att annulleras och vice versa. Bästa utförande Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med hänsyn till följande faktorer när de utför kunders order mot Bolagets angivna priser: 1. Pris: För varje givet finansiellt instrument kommer Bolaget kommer att ange två priser: det högre priset (ASK) till vilket kunden kan köpa (dvs. gå lång) det finansiella instrumentet, och det lägre priset (BID) till vilket kunden kan sälja (dvs. gå kort) det finansiella instrumentet; tillsammans kallas de Bolagets pris. Skillnaden mellan det undre (BID) och högre (ASK) priset på ett visst finansiellt instrument är spridningen (spread). Korta positioner kommer att stängas vid ASK-priset (antingen stängs transaktionen manuellt av kunden eller genom Stop Loss eller Take Profit). Långa positioner kommer att stängas till BID-priset (antingen stängs transaktionerna manuellt av kunden eller genom Stop Loss eller Take Profit). Bolagets pris för ett visst finansiellt instrument beräknas med hänsyn till priset på det underliggande finansiella instrumentet som Bolaget erhåller från tredjeparts externa referenskällor. Bolagets priser är konstruerade med hänvisning till den givna finansiella instrumentlistan, som finns tillgänglig för alla kunder på Bolagets huvudsakliga webbplats under rubriken "Trading Conditions" (Handelsvillkor). Bolaget uppdaterar sina priser så ofta som teknik- och kommunikationsbegränsningar tillåter. Bolaget gör en översyn av de tredjeparts externa referenskällor som det använder minst en gång om året för att säkerställa att de erhållna uppgifterna fortsätter att vara konkurrenskraftiga. Bolaget kommer inte att ange några priser pris utanför Bolagets driftstid (se handelsplats nedan) därför kan inga order placeras av kunden under den tiden. 2. Order: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Stop Loss på finansiella instrumentkontrakt utförs till det pris som anges av kund vid första tillgänglighet av det aktuella priset. Dock kan det under vissa handelsförhållanden vara omöjligt att utföra order (Stop Loss, Take Profit, Köpa Limit, Köp Stop, Sell Limit, Sell Stop) på finansiella instrumentkontrakt till det angivna priset. I detta fall Bolaget har rätt att utföra ordern till nästa bästa möjliga pris. Detta kan inträffa t.ex. vid tider av snabba prisrörelser om priset stiger eller faller i en handelssession i en sådan utsträckning att handeln avbryts eller begränsas enligt reglerna för den relevanta börsen, vid öppnande av handelssession, på volatila marknader där priserna kan röra sig avsevärt uppåt eller nedåt och bort från deklarerade priset, och under nyhetstider. Ett annat exempel är när marknaden öppnar efter helgen till ett annat pris än när den stängde och därmed orsakar en prisskillnad. Bolaget strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga pris till sina kunder, och gör sitt yttersta och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att uppnå detta; dock kan det vara omöjligt att garantera utförandet av någon eller alla avvaktande order till det angivna priset. 3. Kostnader: För att öppna en position i vissa typer av finansiella instrument kan kunden bli skyldig att betala provision eller finansieringsavgifter vars storlek är beskrivna i handelsvillkoren på Bolagets webbplats. Provision kan debiteras antingen i form av en procentsats av det totala värdet av handeln eller som fast belopp. Avseende finansieringsavgifter ökar eller minskar värdet av öppna positioner i vissa typer av finansiella instrument med en daglig finansieringsavgifts swap" under kontraktets hela löptid. Page 3 of 7

4 Finansieringsavgifter baseras på rådande marknadsräntor som kan variera över tiden. Uppgifter om de tillämpade dagliga finansieringsavgifterna på de finansiella instrumenten finns tillgängligt under Handelsvillkor ( Trading Conditions ) på bolagets webbplats. För alla typer av finansiella instrument som Bolaget erbjuder är provisionen och finansieringsavgifterna inte inkluderade i Bolagets angivna priser utan belastar eller betalas till kundens handelskonto. 4. Snabbhet i utförandet: Som det förklaras i handelsplatsavsnittet i denna policy fungerar Bolaget som en agent för kundens räkning och inte som huvudman, därför är FXCT Bolagets enda handelsplats för utförandet av kundens order för finansiella instrument. Bolaget lägger stor vikt vid utförandet av kundens order och strävar efter att erbjuda hög hastighet i utförandet inom de begränsningar som teknik-och kommunikationssystem ger. Användningen av någon form av instabil internetuppkoppling kan leda till förseningar i överföringen av data mellan kunden och Bolaget vid användning av Bolagets elektroniska handelsplattform. Fördröjningen kan leda till att en inaktuell "marknadsorder" skickas till Bolaget som då kan nekas av Bolaget eller en begäran kan skickas till kunden att försöka skicka ordern igen. Om kunden utför transaktioner på ett elektroniskt system, utsätts han/hon för de risker som är förknippade med systemet inklusive fel på hårdvara och mjukvara (Internet/servrar). Resultatet av eventuella systemfel kan vara att ordern antingen inte utförs enligt anvisningarna eller inte utförs alls. Bolaget tar inget ansvar i händelse av ett sådant fel. Användningen av trådlös anslutning eller uppringd anslutning eller någon annan form av instabil anslutning från kundens sida kan leda till dålig eller avbruten anslutning eller brist på signalstyrka och orsaka förseningar i överföringen av data mellan kunden och Bolaget vid användning av Bolagets elektroniska handelsplattform. Denna fördröjning kan resultera i att Bolaget skickas inaktuella "marknadsorder" som kan nekas av bolaget. Kunden kan begära att Bolaget vid mottagande verkställer instruktioner förmedlade via telefon, fax, e-post eller andra skriftliga eller muntliga kommunikationsmedel som varje nuvarande och framtida kontoinnehavare, ombud och bemyndigade företrädare individuellt ger till bolaget, även om dessa instruktioner inte följs av en skriftlig bekräftelse. Bolaget tar inget ansvar i händelse av ett missförstånd, fel vid identifiering av den person som gav instruktionen eller andra fel Bolagets sida i samband med en sådan metod för kommunikation och som kan innebära förluster eller andra olägenheter för kunden. Bolaget förbehåller sig rätten att inte utföra instruktioner som förmedlas via telefon eller fax. Telefonsamtal kan spelas in och kunde ska acceptera sådana inspelningar som avgörande och bindande bevis för instruktionerna. 5. Sannolikhet för utförande: Som det förklaras i handelsplatsavsnittet i denna policy är bolaget inte handelsplats för utförandet av kundorder gällande CFD. Så när det gäller enskilda CFD transaktioner utför inte Bolaget kundorder på en basis för egen räkning som motpart till sin egen kund. Bolaget vidarebefordrar kundorder till eller arrangerar för dess utförande med en tredje part(er) (därför är FXCT handelsplats och inte Bolaget). Bolaget förlitar sig på tredjeparts likviditetsgaranter för priser och tillgänglig volym och vidarebefordrar kundorder för utförande av dessa motparter; därför beror utförande av kundens order på prissättningen och tillgänglig likviditet i hos nämnda garant. Även om Bolaget utför alla order som placeras av kunder förbehåller det sig rätten att neka en order av något slag och/eller att erbjuda kunden ett nytt pris för "marknadsordern". I det sistnämnda fallet kunden kan antingen acceptera eller försöka att placera en order igen till marknadspriset. 6. Sannolikhet för avveckling:bolaget ska fullfölja alla transaktioner till avveckling vid utförande av sådana transaktioner. Page 4 of 7

5 7. Orderstorlek: a) PROfit Plattform: a. Forex (CFD): minsta ordervärde basvalutaenheter/fx CFD: USD eller motsvarande belopp i annan valuta; b. CFDs på värdet av råvaror, aktier och index = 1 enhet för ett standardkonto (1 enhet = 1 kontrakt t.ex. 100 uns guld (1 uns = ca 28 gram) = 100) med minsta ordervärde USD eller motsvarande belopp i annan valuta. b) MT4 Plattform: a. Forex (CFD): 1 parti = basenheter. Minsta ordervärde 0.1 partier (en tiondel av ett parti) Ett parti är en enhet som mäter transaktionsbeloppet; b. CFDs på värdet av råvaror, aktier och index = 1 enhet (1 enhet = 1 kontrakt t.ex.100 uns av guld = 100) med minsta ordervärde USD eller motsvarande belopp i annan valuta. Bolaget förbehåller sig rätten att besluta om minsta/maximal storlek på en order (partistorlek) baserat på kundens profil och/eller första insättning. Även om det inte finns någon maximal storlek på en order som kunden kan placera hos Bolaget, förbehåller sig Bolaget rätten att neka en order som angivet i avtalet med kunden. Bolaget förbehåller sig rätten att begränsa exponeringen av en kund upp till USD per konto om inte annat överenskommits med kunden. 8. Marknadspåverkan: Vissa faktorer kan snabbt påverka priset på de underliggande finansiella instrumenten från vilket det av Bolaget angivna priset för finansiella instrument härrör. Dessa faktorer kan påverka några av de faktorer som anges ovan under avsnitt 2. Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. Bolaget anser inte listan ovan uttömmande och den ordning i vilken ovanstående faktorer presenteras ska inte tas som en prioritering av faktorer. När det finns en specifik instruktion från en kund ska Bolaget likväl säkerställa att kundens order utförs i enlighet med den specifika instruktionen, eller enligt bästa möjliga pris. Företaget kommer att avgöra den relativa betydelsen av dessa faktorer genom att använda sin affärsmässiga bedömning och erfarenhet i ljuset av den information som finns på marknaden och med beaktande av de kriterier som beskrivs nedan: (a) egenskaperna hos kunden inklusive kategoriseringen av kunden som icke-professionell eller; (b) egenskaperna hos kundens order; (c) egenskaperna hos finansiella instrument som är föremål för denna order; (d) egenskaperna hos den handelsplatser till vilken ordern kan skickas; För icke-professionella kunder ska bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, vilken motsvarar priset på de finansiella instrumenten och kostnaderna i samband med utförandet, som ska omfatta alla kundens utgifter som är direkt relaterade till utförandet av ordern, däribland handelsplatsens avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalats till tredje parter som är involverade i utförandet av ordern. Page 5 of 7

6 Utförandepraxis i finansiella instrument (a) Slippage Kunden varnas för att slippage kan uppstå vid handel med CFD. Detta är en situation då vid den tidpunkt som en order presenteras för utförande är det specifika pris som kunden visats inte tillgängligt; därför kommer ordern att utföras till nästa bästa möjliga pris i förhållande tillkundens begärda pris. Således är slippage skillnaden mellan det förväntade priset av en order, och det prisordern faktiskt genomförs till. Om utförandepriset är bättre än det pris som begärts av klienten, kallas detta positiv slippage. Om utförandepriset är sämre än det pris som begärts av klienten, kallas detta negativ slippage. Observera att slippage är ett normalt inslag vid handel med finansiella instrument. Slippage inträffar oftare under perioder av bristande likviditet eller högre volatilitet (till exempel på grund av nyhetsmeddelanden, ekonomiska händelser och marknadsöppningar och andra faktorer) vilket gör det omöjligt att utföra en order till ett specifikt pris. Med andra ord kan det hända att order inte utförs till angivna priser. Det noteras att slippage kan inträffa även under Stop Loss, Take Profit och andra ordertyper. Vi garanterar inte utförandet av avvaktande order till det pris som anges. Men vi bekräftar att ordern kommer att genomföras till nästa bästa möjliga pris i förhållande till det pris du har angett i din avvaktande order. Handelsplatser Handelsplatser är de enheter med vilka order placeras eller till vilka Bolaget skickar order för utförande. När det gäller order för de finansiella instrument som Bolaget tillhandahåller agerat Bolaget som agent för kundens räkning; därför är FXCT är den enda handelsplatsen för utförandet av kundens order. Bolagets driftstid är dygnet runt från söndag Greenwich Mean Time (GMT) till fredag 22: Greenwich Mean Time (GMT). Icke-arbetsperioder: från fredag 22:00:01 Greenwich Mean Time (GMT) till söndag Greenwich Mean Time (GMT). Helgdagar meddelas Bolagets huvudsakliga webbplats. Bolaget sätter stor tillit till ovanstående handelsplats baserat på ovannämnda faktorer och deras relevanta betydelse. Det är Bolagets policy att upprätthålla sådana interna rutiner och principer för att kunna agera för kundernas bästa intresse och ge dem bästa möjliga resultat (eller "bästa möjliga utförande") när det agerar för och med dem. Kunden tillkännager och samtycker till att transaktioner som ingås med finansiella instrument påbolagets handelsplatser inte genomförs på en erkänd börs, utan de görs via Bolagets handelsplattform (dvs. Over-the-counter) och kan därmed utsätta kunden för större risker än reglerade valutatransaktioner. Av ovannämnda skäl är det möjligt att Bolaget inte kan utföra en order, eller det kan ändra öppnings- (stängnings-)priset på en order i händelse av tekniskt fel på handelsplattformen eller prisuppgiftsflöden. Villkoren och handelsregler fastställs enbart av motparten som i detta fall är FXCT. Kunden är skyldig att stänga en öppen position för en viss finansiellt instrument under öppettidernaför Bolagets handelsplattform. Kunden måste också stänga positioner med samma motpart som de ursprungligen ingicks, alltså FXCT. Kontroll och översyn Bolaget ska regelbundet kontrollera effektiviteten hos denna policy och i synnerhet kvaliteten på utförandet av de förfaranden som beskrivs i denna policy och, förbehåller sig rätten att korrigera eventuella brister i förekommande fall. Page 6 of 7

7 Dessutom kommer Bolaget att göra en översyn av policyn åtminstone en gång om året. En översyn ska också göras när en betydande förändring inträffar som påverkar Bolagets förmåga att fortsätta att till bästa möjliga resultat utföra kundorder på ett konsekvent sätt genom att använda de handelsplatser som ingår i denna policy. Bolaget skameddela berörda kunder om eventuella ändringar i sin policy genom att publicera eventuella ändringar på Bolagets huvudsakliga webbplats som är tillgänglig för alla dess kunder. Kundens samtycke Vid upprättande av en affärsrelation med kunden måste Bolaget i förhand erhålla kundens samtycke till denna policy. Bolaget är också skyldigt att i förhand erhålla kundens uttryckliga samtycke innan det utför eller vidarebefordrar dess order om utförande utanför en reglerad marknad eller en MTF (Multilateral Trading Facility). Bolaget kan erhålla ovanstående samtycke i form av ett generellt avtal där kunden informeras om att för eventuella ordersom placeras hos Bolaget avseende det finansiella instrumentet som erbjuds av Bolaget agerar Bolaget som agent för kundens räkning; den enda handelsplatsen för utförandet av kundens order är FXCT. Kundens specifika instruktioner När det finns en specifik instruktion från eller på uppdrag av en kund ska Bolaget tillse - i den mån det är möjligt - att utförandet av kundordern sker i strikt enlighet med den specifika instruktionen. VARNING: Det noteras att den specifika instruktionen kan hindra Bolaget från att vidta åtgärder enligt policyn för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden. Handelsregler för vissa marknader eller marknadsförhållanden kan hindra Bolaget från att följa vissa av kundens instruktioner. December 2015 Inofficiell Översättning i informationssyfte: Detta svenska dokument är en inofficiell översättning från den ursprungliga texten skriven på engelska och har som enda uppgift att underlätta språkbarriären. Därför finns det ingen garanti för att texten i denna översättning görs till samma trogna och omfattande standard som den ursprungliga versionen. Underskriften och/eller elektronisk underskriften av Kundens ansökningsblanketten intygar kunskap och acceptans av tjänste avtalet och tilläggen som nämns i originalversionen, som är på engelska. Kunden kan ha fått av Depaho Ltd eller andra översättare av serviceavtalet och tilläggen. De ursprungliga versionerna på engelska kommer att vara de enda rättsligt bindande versionerna för klienten och Depaho Ltd. Vid avvikelse mellan versionerna av den ursprungliga engelska texten och andra översättningar Kunden kan ha, kommer originalversionerna i engelska gälla som publiceras av Depaho Ltd. Page 7 of 7

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order Plus500UK Limited Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Inledning Vi har en allmän skyldighet att bedriva vår verksamhet med dig på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteoptioner som handlas hos Danske Bank. När du köper ränteoptioner får du antingen en rättighet eller en skyldighet

Läs mer

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

Värdepappersmarknader i förändring

Värdepappersmarknader i förändring ANFÖRANDE DATUM: 2008-12-04 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Nasdaq OMX SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Fonden Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK erbjuder försäkringstagare möjligheten att delta 100% i en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index, en förtida inlösen

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid. Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil

Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid. Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil Actas exemplar, Version 5 KUNDAVTAL UPPLYSNINGAR OM KUNDEN Namn (efternamn, förnamn) Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR Stadgar för värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Villkor debetvärdepapper DEGIRO

Villkor debetvärdepapper DEGIRO Villkor debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Offshore Stadgar för värdepappersfonden ODIN Offshore 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Offshore är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament. Uppdaterad 2013-10-01

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament. Uppdaterad 2013-10-01 Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Uppdaterad 2013-10-01 Strukturinvest Fondkommission (SI) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning vvd Inledning SI ska vidta alla rimliga åtgärder

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

Riktlinjer. System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter

Riktlinjer. System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter Riktlinjer System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter 24 February 2012 ESMA/2012/122 (SV) Datum: 24 February 2012 ESMA/2012/122

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Securities VÄRDEPAPPERSBELÅNING KREDIT Med värdepappersbelåning kan du som investerare få en flexibel finansiering av din handel, och möjligheten att frigöra likviditet

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 ERIK SJÖMAN Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 230 DEBATT Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 1. Inledning Det är vanligt att en budgivare redan före lämnandet av ett

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1 NASDAQ OMX Stockholm AB Pareto Öhman AB Pareto Öhman AB (tidigare E. Öhman J:or Fondkommission AB), i det följande benämnt Öhman, är

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

DNR 2013-275-AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt

DNR 2013-275-AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt DNR 2013-275-AFS Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt VÅREN 2013 Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA November 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer