Deadline Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén"

Transkript

1 IKOT TME Produkt och produktionsutveckling Grupp A.4 Deadline Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

2 7. Konstruera konceptet Inledning En virtuell bild gjordes för att kunna konstruera konceptet. Vid skapandet av bilden fick gruppen en tydligare insikt i hur olika delsystem skall konstrueras samt deras sammansättning. Under arbetets gång uppdaterades utformningen av systemen med avseende på materialåtgång, kostnad och hållfasthet. Därefter gjordes en kostnadsuppskattning enligt utdelat material. I detta fall kommer inte kostnadsuppskattningen för processutförandet vara den avgörande faktorn utan här kommer istället hållfastheten vara betydande. Den här typen av uppskattning är bara väsentliga vid produktion av större serier, vår produkt kommer endast tillverkas i ett exemplar och styrs ej av dessa beräkningar. Hänsyn har istället tagits till operatörskostnader samt inköpskostnader av enskilda komponenter.

3 7.2 Detaljkonstruktion För att få en ökad förståelse för hur de olika delsystemen kommer att se ut och sitta ihop gjordes en detaljkonstruktion utifrån tidigare idéer och skisser. Efterhand upptäcktes kritiska delsystem som uppgraderades till en mer anpassad konstruktion med avseende på materialåtgång, tillverkningskostnader och hållfasthet. Nedan beskrivs både den första och den slutgiltiga detaljkonstruktionen i text och bilder, siffrorna inom parantes refererar till respektive koncept. Första detaljkonstruktionen Då första detaljkonstruktionen av ultraljudstvättens delsystem skulle konstrueras och dimensioneras utgick denna från tidigare idéer och skisser. Dessa var till största del en grovskiss av hur delsystemen och helheten skulle se ut, den här detaljkonstruktionen fick bli utgångspunkten för den slutgiltiga. Förklarande bild av första konceptet.

4 Mätare och fastsättningsanordning Mätarna är monterade i en skena med öglor som bärs upp av krokar som är fastmonterade i en hållare som kommer att med handkraft föras fram genom ramverket. Bild av mätaren (2). Bild av skena, krokar och hållare (1). Ramverk Det insågs att konstruktionen på ramverket skulle innebära att mätarna inte hamnar under vattenytan, detta ledde naturligtvis till att denna behövde konstrueras om. Även de skarpa vinklarna på ramverket skulle innebära att en för stor kraft skulle krävas för att föra hållaren framåt, varför dessa valdes i den slutliga konstruktionen att rundas till. Ramverkets ben är monterade på badet, detta medför en onödig belastning på badet, vilket ledde till att dessa istället placerades vid lämpligare punkter, dessa beskrivs mer detaljerat i den slutgiltiga detaljkonstruktionen.

5 Bild av ramverket (3). Ränna Då mätarna förs bort till rännan som här är formad som en halv cylinder, var tanken här att denna skulle omringa mätarna under avsköljningen, genom exempelvis att rännan skulle vara höj- och sänkbar. Då detta skulle bli en för komplex konstruktion beslutades att rännan ska vara monterad vid en fast punkt. Det beslutades även att rännans form skulle modifieras då den inte längre var optimal med avseende på materialåtgång och vattnet och smutsens väg till avloppet.

6 Slutgiltig detaljkonstruktion Under tiden detaljkonstruktionen gjordes kom gruppen fram till att alla delar ej hade konstruerats på ett optimalt sätt. Vissa delsystem hade komponenter som ej var nödvändiga. Det togs då fram andra men liknande lösningar till delsystemen. Nedan visas bild av det slutgiltiga konceptet följt av de ändrade delsystemen Ramverk 2.Ränna 3.Avlopp 4.Bad 5.Kran 6.Nödstopp 7.Timer 8.Skena och mätare 9.Stödbalk 10.Ben Förklarande bild av slutgiltiga konceptet. Fastsättningsanordning Hållarens funktion var att hjälpa till att flytta skena med mätarna och hade i sig inte någon annan funktion. Gruppen ansåg då att denna komponent ej var nödvändig då man istället kunde sätta fast krokarna direkt i en cylinder som följer ramverket istället för hållaren. Denna åtgärd anser gruppen minska materialkostnaden samt löser funktionen på ett bättre sätt. Det enda som behövde modifieras på skenan var öglornas placering till skenans ändar. Den nya fastsättningsanordningen består nu av en cylinder som följer ramverket, på cylindern träs ett glidlager med krok på. Den skena där mätarna träs på kommer att hängas på krokarna som sitter fast på glidlagret.

7 Bild av fastsättningsanordning. Bild av skena med mätare.

8 Ramverk Det tidigare ramverket hade öppningen på sidan för att passa hållaren. Då hållaren ej längre används och en cylinder med en krok används istället behövs en ändring på tvärsnittet för att passa den nya konstruktionen. Den nya skenan (ritning i Bilaga 1) har öppningen mitt på undersidan av ramen. Formen på ramen bidrog till att båda ramverkets sidor kan göras exakt identiska eftersom öppningen nu är i botten på ramen istället för på sidan. De ben som tidigare var monterade på badet har nu flyttats till ändarna på ramverket (enligt bild av slutgiltiga konceptet), detta för att minska belastningen på badet. Bild av ramverket. Rännan För att minska risken av korrosion samt underlätta framtagningen av produkten valde gruppen att andra formen på rännan från en halvcylinderform till en V -form, eftersom det är mer komplicerat att bocka en rund form än V -formen. Den V -formade rännan kommer att slutta lite i jämförelse med badet för att vattnet lätt skall kunna rinna ned till avloppet.

9 7.3 och 7.4 Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning Innan tillverkningen av produkten måste produktionsanpassning och kostnadsuppskattning utföras. Genom beräkningar och analyserande av olika material samt processtekniker får man fram den mest lönsamma produktionen som uppfyller utsatta krav enligt kravspecifikationen. Dessa uppskattningar har inte varit till stor grund för våra val av material eller processutföranden då vår produkt inte utgör någon stor serieproduktion och därmed behöver inte ekonomin vara avgörande. Självklart väljs de billigare alternativen som uppfyller kraven framför de dyrare. Enligt kravspecifikationen ska konstruktionen hålla i 15 år och därmed läggs större vikt på hållfastheten av material och processoperationer. Våra beslut om material- och processval är baserade på diskussion med expertis, Antal Boldizar (Polymera material och kompositer), Gustav Holmqvist (tillverkningsteknik) samt Göran Brännare (Produktutveckling), och egen diskussion inom gruppen. Materialval och processval Ramverket Då ramverket kommer befinnas i en våt miljö är det lämpligt med ett rostfritt material. Gruppen ansåg efter diskussion med expertis och egen research att rostfritt stål är ett lämpligt materialval. Rostfritt stål är ett hållfast och tillgängligt material som finns i många olika utformningar och mått. Att köpa standardkomponenter är alltid ett billigt alternativ, vilket känns som en viktig faktor för vår produktion då vi endast tillverkar allt i en uppsättning komponenter. Ett annat alternativ av material som också diskuterades var en aluminiumlegering. Aluminium är relativt korrosionsbeständigt samt kan behandlas för att tåla väta, och önskade profiler kan extruderas fram. Då vår produkt inte gäller någon stor serietillverkning utan bara en komponent är det inte ekonomiskt lönsamt att tillverka en sådan extruderad profil. Oavsett om man väljer att köpa en standardtillverkad profil i aluminium är det ett mindre hållfast material än rostfritt stål och profilen kommer då vara tvungen att tillverkas med en större tjocklek vilket inte är fördelaktigt ur kostnadssynpunkt. För tillverkning av ramverket har gruppen valt att köpa in standardbalk med önskat tvärsnitt, för att sedan klippa i lämpliga mått och svetsa ihop komponenterna till önskad form. Svetsning visade sig vara det bästa processvalet, det är relativt billigt, uppfyller hållfasthetskraven för konstruktionen och är en beprövad metod. Istället för att sammanfoga flera delar diskuterades bockning av en profil, men detta uteslöts då profilen är relativt komplicerad och det bara kan antagas att det finns specialverktyg som används inuti profilen för att inte deformera dess form. Standardbalken som utgör ramverket har en ihålig fyrkantsprofil som sedan får en öppen fåra för krokarna med hjälp av fräsande bearbetning. Fräsning är en enkel, relativt billig metod utan några större ytfinhetskrav, vilka vår konstruktion inte kräver.

10 Ben till ramverk: Då ultraljudsbadet köps av extern leverantör är det inte möjligt att påverka dess hållfasthet, därför har ramverket konstruerats med stödjande ben och inte monterats direkt på badet. Dessa ben stabiliseras i sin tur av balkar som är fästa i ultraljudsbadets stomme, detta anses vara den mest stabila lösningen då badet uppskattas väga hundratals kg. Ramverkets ben köps som standardiserade balkar i ihålig fyrkantspofil som är tillverkade i rostfritt stål. Balkarna klipps i utsatta mått och därefter svetsas hela konstruktionen samman. Det är bra att använda samma typ av material samt processoperation ur kostnadssynpunkt, vilket vi har försökt ta hänsyn till i så stor grad som möjligt. Ultraljudsbadet: Detta delsystem kommer att köpas in av en extern leverantör med efterfrågat mått, materialvalet är därför inte påverkningsbart. Ränna: Det finns inga direkta hållfasthetskrav på rännan då vattenmassan snabbt kommer rinna ned i avloppet men däremot bör den tåla väta. Tre material diskuterades inom gruppen, antingen plast, aluminium eller rostfritt stål, likt resterande delar. Efter att ha talat med expertisen visade det sig att plast som material hade varit ett utmärkt alternativ men att produktionen var oerhört kostsam. Att formspruta en sådan stor komponent är inte helt enkelt och det blir inte lönt för serier under tiotusental. Aluminium skulle kunna vara ytterligare ett passande material. Samma krav gäller för avloppet som kommer att svetsas samman med rännan. Eftersom rännan har kontakt med både badet och ramverket kan galvanisk korrosion uppstå mellan de två olika metallerna. Återigen valdes rostfri tt stål i form av plåt. Plåten köps in som ett stort stycke, klipps i valda mått och bockas till vald form. På denna bockade del som utgör botten på rännan svetsas två klippta ytterändar på. Processparametrarna är valda utefter samma grunder som tidigare nämnts för de andra delarna. Till rännan är ett avlopp kopplat bestående av ett rör i standardmått av rostfritt stål. Det är bra att inte blanda många olika material och rostfritt stål finns i många olika rörprofiler. Mätarna spolas av med en vanlig vattenslang med de befintliga munstyckena tillkopplade. Skenan: Vid materialvalet till skenan är vikten av stor betydelse då användaren måste kunna lyfta, skjuta på och dra skenan men samtidigt måste materialet klara av att bära de antal mätare som skall fästas på skenan. Eftersom att skenan kan komma att utsättas för stänk av vätska från ultraljudsbadet är ett rostfritt material att föredra. Hänsyn har även tagits till att det inte får uppstå för hög grad av friktion mellan integreringsverk och skena när skenan skall laddas med mätare. Med hänsyn till dessa krav använde gruppen sig av sina tidigare kunskaper och sökte efter ytterligare information med hjälp av kursböcker och kom därefter fram till två möjliga material att tillverka skenan i. De två material som vi tog fram som möjliga alternativ var någon typ av plast eller rostfritt stål. Gruppen var därför tvungen att ta till mer hjälp så i samråd med experter beslutade gruppen sig för att rostfritt stål är det mest passande materialet som skenan skall tillverkas i. Fördelarna med rostfritt stål är att det har högre hållfasthet än plast och lättare att bearbeta. Detta val grundades också på att det var en för svår och kostsam process

11 att tillverka skenan i plast till rätt utformning när man tar fram en såpass liten serie. Rostfritt stål kommer att köpas in i plåtform i de mått som beräknats tidigare. Plåten kommer sedan att bockas för att få den utformning på skenan som vi vill åstadkomma. Bockning valdes då detta är en relativt billig och lätt utformningsmetod. Ögla till skenan: De öglor som skall svetsas på för att kunna fästa skenan väljs också i samma material för att undvika korrosion och för att även dessa kommer att utsättas för väta. Öglorna köps in som färdiga produkter då dessa inte var ekonomiskt lönsamma att tillverka själva i en så liten skala. Rostfri ögonmutter från Watski. Diameter: 27 mm Stomme: För att få rätt arbetshöjd på ultraljudsbadet kommer det att behöva lyftas upp en bit från marken. Detta görs genom att tillverka en stomme, liknande en vanlig sängstomme, i bockad plåt med påsvetsade ben i varje hörn. Krokarna: Krokarnas funktion är att bära upp skenan med mätare och att kunna transportera denna, via ramverket, ner i ultraljudsbadet. Krokarna består av tre delar. En krok svetsas på ett radialglidlager. Genom glidlagret passas en cylinder av rostfritt stål med längd 110 mm. Denna kommer vara i kontakt med och rulla längs ramverket. Det har diskuterats om man skulle kunna använda cylindrar av plast för att göra det billigare. Men då plastmaterial generellt har sämre hållfasthetsegenskaper än metall och att krokarna kommer behöva bära upp mot 20 kg per krok, valdes för enkelhetens skull stålstång i rostfritt utförande. Längd: 72 mm Diameter: 6 mm Brottlast: 300 kg Glidlager: Detta valdes som en standardkomponent, radialglidlager från Agera AB med beteckning NB Innerdiameter :20 mm Ytterdiameter: 23 mm Längd: 10 mm Antal: 18 st Solid cylinder Detta valdes som en standardkomponent, rostfri rundstång från Heléns rör. Diameter: 20 mm Mängd: 1 m

12 Operationslista: Ramverket 1. Fräsa I ramverket måste det först fräsas ut en fåra för krokarna. 2. Klippa - Balken måste först klippas på fyra ställen. 3. Bocka - Balken bockas sedan på dessa fyra ställen till önskad form. 4. Svetsa - Svetsning måste sedan utföras för att sammanfoga de tidigare klippta avsnitten. Ben samt stöd till ramverk Rännan Skena 1. Klippa - Balken måste först klippas i utsatta mått. 2. Bocka - Balkarna bockas till önskad form. 3. Svetsa - Svetsning måste sedan utföras för att sammanfoga de klippta balkdelarna. 1. Stansa- Utloppshål stansas ut i mitten av plåten 2. Bocka-Bocka plåt i V-form. 3. Klippa- Trekantsformade ändar klipps ut. 4. Svetsa- Svetsa på ändarna på V-formade plåtdelen. 5. Svetsa- Svetsa på avloppsrör 1. Fräsa Fräsa upp det beräknade avståndet på fyrkantsbalk 2. Bocka- Bocka plåt 3. Svetsa Svetsa på öglor på skenan Stomme för badet 1. Klippa- Klipp ut rätt längder i plåt för långsida och kortsida (yttermått för badet) 2. Bocka- Bocka plåt, vinkelrät 3. Svetsa Svetsa ihop till fyrkantig stomme 4. Svetsa Svetsa på ben undertill i hörnen på stommen.

13 Krokar 1. Svetsa- Svetsa på krokar på glidlagren 2. Passa- Passa in rullcylinder i glidlagret Kostnadsberäkningar Dessa beräkningar är utförda enligt handboken för uppskattning av tillverkningskostnader i industrin, Process selection from design to manufacture, K.G. Swift och J.D.Booker, Beräkningarna enligt Swift ger resultat i Pence, 1 GBP= 9,94 SEK. Formler Mi = V Cmt + Rc Pc Mi = Total tillverkningskostnad/detalj V = Volym material på detalj (vid avverkande bearbetning = arbetsstycke) Cmt = Materialkostnad per volymsenhet Pc = Ideal processkostnad för en viss process (uppsp, operation, maskin-operatör) Rc = Relativ kostnadskoefficient: Rc = Cmp * Cc * Cs * max (Ct, Cf ) Koefficient beroende av: Cmp : Materialets lämplighet (relativ kostnad) Cc : Geometrisk komplexitet (A, B eller C) Cs: Minsta tjocklek på detalj Ct: Tolerans Cf: Ytfinish Vid flera process-steg Mi = V Cmt + (Rc1 *Pc1 + Rc2* Pc2 + + Rcn* Pcn )

14 Tabell med kostnadsparametrar Fräs Klipp Bockning Svets Pc Cmp Cc Cs Ct Cf Rc Pc*Rc 230*4= *13,6= *500=2000 3kr/kg 500*4=2000 Kostnaderna avser endast processoperationen utan hänsyn tagen till hur lång tid det tar för en operatör att utföra dem. När processerna valdes till de olika komponenterna, försökte gruppen välja så få olika processer som möjligt för att minimera operatörskostnaden då förhoppningsvis endast en operatör behöver inhyras. Inköpstabell Nedan redovisas alla inköp i en tabell, kostnader är hämtade från externa leverantörer. Den mest betydelsefulla kostnaden, den för ultraljudsbadet, saknas. Svar från VICO AB inväntas för ett ultraljudsbad med önskade mått.

15 Artikel Material/Företag Kostnad Mängd Totalkostnad Ben till ramverk Rostfritt Stål 50kr/m 5 m 250 kr Balk för ramverk Rostfritt stål (220 kr/m) 5,5 m 1210 kr Krokar Rostfritt stål 100 kr/st 18 stycken 1800 kr Glidlager Agera AB 15 kr/st kr Solid cylinder Rostfritt stål 65 kr/m kr Ultraljudsbad VICO AB kr kr Skena för mätare Rostfri stål plåt 1000 kr/st 5 st 2000x1000x4 mm plåt 5000 kr Öglor på skena Rostfritt stål 70 kr/st kr Plåt till ränna Rostfritt stål kg/st & 47,25 kr/kg 1 st 1200 Ben till ultraljudsbadet Plåt till stomme för ultraljudsbadet Rostfritt stål 50kr/m kr Rostfritt stål 1000 kr/st 2000x1000x4 mm 1000 Båtshake teleskopisk Eloxerad aluminium 198 kr kr Avloppsrör Rostfritt stål 279 kr/m 0,2 m 56 kr Vattenslang 300 kr/st 1 (20m) 300 kr Munstycken till vattenslang (GE) Ribba och stöd Rostfritt stål 50 kr/m 6,5 m 325 kr Inköpssumma kr Den totala inköpskostnaden (exkl. ultraljudsbad) blev kr och anses vara en relativt låg.

16 Ramverket 1.Fräsa I ramverket måste det först fräsas ut en fåra för krokarna. Fräs= CNC Pc= 230 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 4 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) Cc= 1 då fräsning på ramverket är relativt enkel sid 259 kategori C1 Cs= 1 (4 mm ger värdet 1) fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.13mm =1 cf= antal plan=1 ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1*1*1*4=4 2.Klippa - Balken måste först klippas på fyra ställen. Klipp= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 3.Bocka - Balken bockas sedan på dessa fyra ställen till önskad form. Bockning= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 Mi = ((230*4 + 3,15*8000+3,15*8000)*(9,94/100))=6311 SEK Montering 4.Svetsa - Svetsning måste sedan utföras för att sammanfoga de tidigare klippta avsnitten.

17 Skena 1.Bocka- Bocka plåt Bockning= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 Mi = (3,15*8000*(9,94/100))=7505 SEK Montering 2.Svetsa Svetsa på öglor på skenan Alt tillverkningsmetod och materialval för skena: Pultrudering av fiberarmerad härdplast I samråd med Antal Boldizar togs beslutet att plast inte var möjligt då det skulle för dyrt då vi endast kommer att tillverka fem meter ramverk. Verktyget är så pass dyrt att det endast lönar sig vid stora serietillverkningar. Ben samt stöd till ramverk 1.Kapning - Balken måste först kapas av till utsatta mått. Kapning= Manual Machinging (MM) Pc= 500 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 4 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1 då kategori B1 fig 3,9 sid 259 Cs= 1 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=4*1*1*1=4 Mi = 250+ (4*500*(9,94/100))=449SEK Montering 2.Svetsa - Svetsning måste sedan utföras för att sammanfoga de klippta balkdelarna.

18 Rännan 1.Stansa- Utloppshål stansas ut i mitten av plåten Bockning= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 2.Bockning - Bocka plåt i V-form. Bockning= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 3.Klippa- Trekantsformade ändar klipps ut. Klipp= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 Mi = ((8000*3, *3, *3,15) (9,94/100))=8730 SEK Montering 4.Svetsa- Svetsa på ändarna på V-formade plåtdelen. 5.Svetsa- Svetsa på avloppsrör

19 Stomme för badet 1.Klippa - Klipp ut rätt längder i plåt för långsida och kortsida (yttermått för badet) Klipp= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 2.Bocka - Bocka plåt, vinkelrät Bockning= Sheet Metal Work (SMW) Pc= 8000 (mindre än 10 komponenter/år från fig3.3 sid 254) Cmp= 1,5 Rostfritt stål (fig3,7 sid 258) SMW Cc= 1,5 då kategoric3 fig 3,9 sid 259 Cs= 1,4 (4 mm fig 3.15 sid 265 Ct= (antal plan=1) med tolerans= 0.7mm =1 cf= (antal plan=1) ytfinhet= 0.7mikrometer = 1 Rc=1,5*1,5*1,4*1=3,15 Mi = ((8000*3, *3,15) (9,94/100))=6020 SEK Montering 3.Svetsa Svetsa ihop till fyrkantig stomme 4.Svetsa Svetsa på ben undertill i hörnen på stommen. Krokar Montering 1.Svetsa- Svetsa på krokar på glidlagren 2.Passa- Passa in rullcylinder i glidlagret

20 Montering Svets Hela konstruktionen kommer endast ha svetsade förband. Enligt aktivitetsplanen skall inte DFA utföras och då svets räknas till en monteringskostnad, som behandlas i DFA, så har gruppen valt att göra en grov uppskattning på hur stor denna kostnad kommer att bli. Tid/kostnad Gruppen tror att denna relativt enkla konstruktion går att svetsa ihop på 1 dag á 8 timmar Kostnad/timme En svetsare inklusive svets uppskattar gruppen kostar 500 kr per timme Totalt: 8*500=4000 kr Passning För montering av krokarna så krävs hoppassning av rulle genom glidlager. Tid/kostnad Monteringen av krokarna, 18 st, uppskattas ta en halv dag, 4 timmar. Kostnad/timme Monteringskostnad för montören uppskattas till 400 kr per timme. Totalt: 4*400= 1600 kr

21 Sammanställning av kostnaderna Delsystem Tillverkningskostnad (kr) Ramverket 6311 Rännan 8730 Ben samt stöd till ramverk 449 Skena 7505 Stomme för badet 6020 Totalt Delsystem Ramverk, Rännan, Ben samt stöd till ramverk, Skena, Stomme för badet, Krokar Monteringskostnad (kr) Totalt 5600 Kostnadsområde Kostnad (kr) Tilverkning & Montering Totalt 34615

22 IKOT TME Produkt och produktionsutveckling Grupp A.4 Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 7.1 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 7. Konstruera koncept 7.1 Systemarkitektur I detta delsteg där konceptet konstrueras skapas en systemarkitektur

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Grupp C3 Handledare: Daniel Corin Stig Sebastian Marklund 2011-03-01 Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola 2011-04-17 Chalmers Tekniska Högskola Inlämningsuppgift 7 Integrerad konstruktion & tillverkning, grupp A3 Gruppmedlemmar: Marcus Andersson, Anton Denzler, Jonas Henrikson, Fredrik Holst, Manne Solbreck

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion Steg 7.2 7.4 7.2 Detaljkonstruktion Vårt nya koncept utför huvudfunktionen rotation genom elmotor och tryck med hjälp av tryckluft. Fördelen med det sistnämnda är att en stor del av befintlig konstruktion

Läs mer

ALWAYS IN THE FRONTLINE

ALWAYS IN THE FRONTLINE ALWAYS IN THE FRONTLINE ROTAGE AB Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av plåtprodukter med inriktning på laserskärning

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Måttanpassade pooltak

Måttanpassade pooltak Måttanpassade pooltak Med perfekt passning till alla pooler PRODUKTKATALOG specialisten - kvalitet i minsta detalj Kanalplast (PC 10 mm) UV behandlad på båda sidor. Z-Line Z-Line Handtag med spärr och

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Integrerad konstruktion och tillverkning

Integrerad konstruktion och tillverkning 2010-02-10 Grupp B5 Integrerad konstruktion och tillverkning Inlämning 7.1: Systemarkitektur Grupp B5 Anton Albinsson Eric Johansson Oscar Lindecrantz Anders Olsson Tony Persson Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Jerol kompositstolpe för luftledning

Jerol kompositstolpe för luftledning Version 2.3 Sida 1 av 4 Jerol kompositstolpe för luftledning Uppbyggnad Kärna av glasfiberarmerad polyester Skal av solid polyeten Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3

Läs mer

Välkommen till Familjen PARS!

Välkommen till Familjen PARS! Babak Karimi inköp/it, Bo Karimi BTT, Johan Axelsson vice VD, Stefan Wängermark marknad, Ali Karimi styrelseordförande, Åsa Brovall ACAB, Ulf Liljewern ABL, Sofia Karimi controller, Seppo Laukkanen PREFORM,

Läs mer

IKOT Steg 2. Grupp F5

IKOT Steg 2. Grupp F5 IKOT Steg 2 Grupp F5 Innehållsförteckning Förord... 2 2.1 Samverkan mellan kund och produkt... 2 2.2 Livscykelanalys... 4 Material... 4 Produktion... 4 Transport... 5 Användning... 5 Återvinning... 5 2.3

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare Delrapport Steg 7.1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 29 mars 2011 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 3 7.1.1 Funktionell modellering... 3 7.1.2. Hierarkiskt systemdiagram... 4

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00 Entresolplan Utöka golvytan Weland entresolplan Med Weland entresolplan kan du utnyttja lokalens hela volym till att utöka golvytan. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utnyttja den befintliga lokalens

Läs mer

Pooltak Specialisten

Pooltak Specialisten PRODUKTKATALOG 2014 Våra pooltak Varför köper man pooltak från? - Extra kraftiga profiler, klarar höga laster - Vi har extra skenor med i leveransen så att du kan föra bort hela pooltaket, ifrån poolen

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera Producera Din värld är vår inspiration Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos

Läs mer

Midjeled till arbetsfordon

Midjeled till arbetsfordon 16 Maj 2011 Handledare: Erik K G Åberg Inst. Produkt- och Produktionsutveckling Midjeled till arbetsfordon Integrerad konstruktion och tillverkning D3 Martin Andersson 780305 Mikael Ingvarsson 890728 Linus

Läs mer

Måttanpassade pooltak i världsklass

Måttanpassade pooltak i världsklass PRODUKTKATALOG Måttanpassade pooltak i världsklass Sverigespecialisten på pooltak Stabila och välbyggda skjutsektioner. Z-Line en produktserie med unika pooltakslösningar. Z-Line, Europas modernaste pooltaksserie.

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING 2013

MONTERINGSBESKRIVNING 2013 MONTERINGSBESKRIVNING 2013 Miami COVER III 13-2 Miami Cover III består av en armerad PVC-väv med kederlist som löper i skenor på poolens sidor. Covern rullas upp på ett staiv i poolens ena kortsida. Längst

Läs mer

Miljöanpassning av konsumentprodukt Miljöanpassad Dramat

Miljöanpassning av konsumentprodukt Miljöanpassad Dramat Miljöanpassning av konsumentprodukt Miljöanpassad Dramat Kandidatarbete Ebba Karlsson Annie Ragnarsson Marie Nydahl Sofie Nilsson Daniel Strömberg Institution för material- och tillverkningsteknik CHALMERS

Läs mer

GLEMBRINGNYTT. Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar

GLEMBRINGNYTT. Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar GLEMBRINGNYTT Detta är information om nyheter i vår produktion Utökad data om löpande tillverkning Tips om ändringar och förbättringar Tält teknisk information samt aktuella priser Före utleverans av ett

Läs mer

Electrolux Standardinredning

Electrolux Standardinredning Diskbänkar, 1 disklåda, -10 mm är anpassad för alla behov i ett kök. Produkterna är tillverkade i rostfri plåt AISI 304 i längder mellan 0 och 2800 mm i kombination med underskåp eller värmeskåp och med

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

ELEKTRONIKVERKTYG. Spetstänger Finns även i ESD-utförande God gripförmåga. Möjligör arbete i svåråtkommliga utrymmen. 1,2

ELEKTRONIKVERKTYG. Spetstänger Finns även i ESD-utförande God gripförmåga. Möjligör arbete i svåråtkommliga utrymmen. 1,2 Spetstänger Finns även i ESD-utförande God gripförmåga. Möjligör arbete i svåråtkommliga utrymmen. 1,2 20 16 1,2 PN 2001 räfflad gripyta PN 2001 ESD PN 2002 3 PN 2003 9 3 2 14 PN 2004 152 11 40 1,2 1,2

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Tillverkningslinje för husvolymer i stålstomme

Tillverkningslinje för husvolymer i stålstomme Tillverkningslinje för husvolymer i stålstomme Tillverkningslinje för husvolymer i stålstomme Utrustningen som visas på layouten 3606-2010A är anpassad för tillverkning av element i stålstomme sammansatta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Ånässkolan Bagaregårdsskolan

Ånässkolan Bagaregårdsskolan Ånässkolan Bagaregårdsskolan Hyvelbänk Någon form av arbetsbänk, där man kan spänna fast sina arbetsstycken, måste man ha och då är naturligtvis en hyvelbänk det bästa. En hyvelbänk skall framför allt

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling www.hafla.se HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik R GYRO Den perfekta lösningen för avgradning och slipning Oscillerande slipteknik För stål, rostfritt och metaller - ett starkt och effektivt maskinkoncept..! Ett karakteristiskt kännetecken för varje

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Produkter till Vägg & golv

Produkter till Vägg & golv Produkter till Vägg & golv PUTSNÄT STÅLNÄT Svetsat trådnät spolat på rulle, varmförzinkat efter svetsning. Min. 350 g zink/m2 trådyta. Används som putsbärare och armering i putsbruk till fasadbeklädnad

Läs mer

www.ironbill.se Katalog 2016-01 Lexbyvägen 51 433 31 PARTILLE Telsvar 031-445 975 E-post: order@ironbill.se

www.ironbill.se Katalog 2016-01 Lexbyvägen 51 433 31 PARTILLE Telsvar 031-445 975 E-post: order@ironbill.se Katalog 2016-01 Lexbyvägen 51 433 31 PARTILLE Telsvar 031-445 975 E-post: order@ironbill.se Nyheter: Nu kan man endast beställa det som finns i lager. Lagernivån syns på hemsidan. Därmed skall vi ha löst

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR HYDRACROP S / SD

GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR HYDRACROP S / SD HYDRACROP S / SD SD-modell med stort gapdjup Hydrauliska maskiner med två separata cylindrar för stans- resp. klippenheter. Maskinen har bl. a fotpedal med dubbla lägen och ett hydraulsystem som gör det

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

OICE stålplåt. OICP aluminium SASL SASM. Tillbehör. Tillbehör Generella. light system. medium system. OICE Tillbehör. OICP Tillbehör IP 55

OICE stålplåt. OICP aluminium SASL SASM. Tillbehör. Tillbehör Generella. light system. medium system. OICE Tillbehör. OICP Tillbehör IP 55 194 BÄRARMAR NYHET! OICE stålplåt IP 55 H: 300-500 B: 300-600 D: 155-210 196 OICP aluminium IP 65 H: 309-495 B: 395-542 D: 200 198 SASL 200 light system NYHET! SASM 206 medium system Tillbehör OICE Tillbehör

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson Viktoptimering av ram för SSF-koncept Daniel Granquist Olof Karlsson MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Mars 2009 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Kök i rostfritt stål. Purus - specialisten på skräddarsydda diskbänkar. www.purus.se

Kök i rostfritt stål. Purus - specialisten på skräddarsydda diskbänkar. www.purus.se Kök i rostfritt stål Purus - specialisten på skräddarsydda diskbänkar www.purus.se Ledande nordiskt hantverk Purus är ledare i Norden på utveckling, framställning och försäljning av VVS produkter, samt

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

RFID. 100% återvinningsbar. anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare.

RFID. 100% återvinningsbar. anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare. LASTKLASS 6 Standardiserad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för anpassning till redan idag licensierade ställningstillverkare. Svensktillverkad. 100% återvinningsbar. Typkontrollerade av SP (Sveriges

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred Stallinredning Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred Abiana mellanvägg, Bongossi trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor

MONTERINGSANVISNING Protecta A- och B-Skivor Protecta A och BSkivor 1 (10) 09 17 Innehållsförteckning Generella tekniska data Sid 1 Generell monteringsanvisning Sid 2 Brandisolering av stål i fasader o. gipsväggar Sid Brandisolering av stålplåtstak

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Kombinera ett funktionellt arbetsbord efter Ditt eget behov!

Kombinera ett funktionellt arbetsbord efter Ditt eget behov! Alla produkterna på dessa sidor finns även i ESD Förvaringskassetter Stabil stålram pulverlackerad i RAL 7045. Glasklara plastlådor med plastskyddade etiketter och lådstopp. Lådorna finns även i röd, blå

Läs mer

Produktblad - Miljöstationer

Produktblad - Miljöstationer Produktblad - Miljöstationer MILJÖSTATIONER FÄRDIGKOMBINERADE MILJÖSTATION 1 Färdig modul enligt bild (B: 1020 x H: 1174 x D: 760 mm) med håltagningar i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 liters

Läs mer

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat Om SPG Metall AB Vi är ett handelsföretag, grundat 1977 av Gunnar Ekelund och specialiserade på: L Sträckmetall L Sträckmetall Gångdurk / Steg L Svetsade galler / nät L Krenelerade galler L Perforerad

Läs mer

PRISLISTA DISPLAYPRODUKTER. Utvalda exempel

PRISLISTA DISPLAYPRODUKTER. Utvalda exempel PRISLISTA DISPLAYPRODUKTER Sid 1/4 konsulttjänster. ELIPS + gummiband Smidig golvpratare, alternativ till rollup. Väldigt enkel att ställa upp på plats; vik upp och låt formen stabilisera sig själv! Format:

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

Tillträdeskontroll 84

Tillträdeskontroll 84 84 Tillträdeskontroll Parkeringsbommar och stolpar 2 BPE Kraftfull, enskild parkeringsbom med robust -benssystem. Classic och BPE-modellerna används för att säkra enskilda parkeringsrutor och är tillverkade

Läs mer