Steg Avgränsningar i detaljkonstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion"

Transkript

1 Steg Detaljkonstruktion Vårt nya koncept utför huvudfunktionen rotation genom elmotor och tryck med hjälp av tryckluft. Fördelen med det sistnämnda är att en stor del av befintlig konstruktion kan återanvändas samt att lösningen är kraftbetingad. Nedan ses en bild på en CAD-modell över den konstruktion som tagits fram. Resten av detta kapitel kommer att handla om hur denna konstruktion har valts och dimensionerats. Samtliga detaljritningar över de ingående komponenterna finns i Bilaga 1. Figur 7.2-1: CAD-modell av detaljkonstruktionen Rent översiktligt är konstruktionens kärna den ram som består av en fast del (ljusblå) och en rörlig del (grön). På dessa är motor (blå/svart/grå), axel- och lagerhus (här genomskinligt) och tryckluftscylinder (röd) monterad. Därtill består konstruktionen av axel (guld), lager (grå) och lagerlock (grå) Avgränsningar i detaljkonstruktion På grund av projektets ringa omfattning med avseende på tid har ett antal avgränsningar gjorts. Den ram som alla detaljer sitter monterat i betraktas som stel och dess material och tillverkningssätt är inte övervägda. Axelhuset betraktas på samma sätt. Kuggväxeln mellan motor och axel har inte heller dimensionerats. Axeln är däremot dimensionerad med hjälp av traditionell hållfasthetslära och ett motorval har gjorts.

2 7.2.2 Ramen Ramen där svetshuvudets delar monteras är tvådelad. Tanken är att den ena delen är stum mot stativet, medan den andra delen är rörlig. Detta gör att svetshuvudet kan röra sig i vertikalled medan det är tillräckligt styvt i horisontalled. Stum del I den stumma delen fästs själva tryckluftscylindern som ska anbringa trycket. Kolvstången fästs sedan i den rörliga delen. För att möjliggöra relativrörelsen mellan de två delarna har den stumma delen även ett par skenor. Rörlig del Den rörliga delen består av elmotor, axelhus, axel samt skenor för relativrörelsen. Denna del utgår ifrån en rygg där allt sitter monterat. På ena sidan sitter skenorna och på den andra sitter fästen till elmotor och axelhus. Elmotorns fäste är aningen förskjutet relativt ryggen för att möjliggöra att tryckcylindern kan integreras mellan rygg och motor. Detta för att göra detaljen grundare och i största möjliga mån undvika stora böjmoment i konstruktionen. Axelhuset är däremot direkt bultad i ryggen, detta av samma anledning - för att undvika uppkomst av onödiga böjmoment. Kolvstången fästes sedan i den övre delen av axelhuset. Anledningen att placera denna här berodde helt enkelt på att vi ville centrera belastningen så mycket som möjligt över axeln. Dessutom minimeras uppkomsten av glapp då kraftens väg blir så rak som möjligt Axel och axelhus Axeln är som tidigare nämnt dimensionerad med hjälp av hållfasthetslära. Vid det nedre lagret utsätts axeln för statisk last (horisontell och vertikal) samtidigt som den roterar och därför är utmattning dimensionerande. Nedan ses beräkningar: 16, ,,, 16, Med marginal och hänsyn tagen till standarddimensioner på axlar valde vi en utgångsdiameter på 40mm. Därefter frilades axeln och ekvationer för lagerkrafterna som funktion av axelns huvuddimensioner ställdes upp.

3 F F/2 R Ax R Bx x a b c z F R Ay R By y a b c z Figur 7.2-2: Friläggning av axeln Ett MATLAB-program skrevs för att kunna beräkna de olika lagerkrafterna Ra och Rb utifrån olika a, b, c och F. Dessa mått är anpassades sedan, inom rimliga gränser, för att minimera lagerkrafterna. Notera att måttet a är hela avståndet från nedre lagret till spetsen på verktyget. Det innefattar alltså axel, chuck och verktyg. Då chucken och verktyget med största sannolikhet kommer vara i styvare material än resten av axeln valde vi här att betrakta axelns tvärsnitt som konstant. Krafterna som antogs verka på axeln var Nm 218 sin 20 0 sin Resultatet blev följande mått på axeln. Dessa skulle fungera i konstruktionen, och gav rimliga lagerkrafter:

4 Kontroll av hållfasthet och utböjning i Catia För att kontrollera att hållfastheten i axeln var tillräcklig, och att dess utböjning vid maxbelastning inte blir för stor, användes en analysmodul i CAD-programmet Catia. Axeln modellerades som en enda detalj, dvs chucken och verktyget antogs ha ungefär samma egenskaper som resten av axeln. Detta bör vara en god minimiuppskattning eftersom verktyget har ungefär samma mått som axeln och chucken kan betraktas som stel. Modellen belastades med samtliga beräknade maxkrafter. Resultatet av utböjningssimulering ses i figur nedan. En hållfasthetsanalys genomfördes också, men denna visas ej i figur. Axeln antogs vara tillverkad i axelstål. Figur 7.2-3: Maximal utböjning av axeln Den högsta spänningen i axeln var ca 100 MPa och den största utböjningen blev mm enligt figur Hållfasthet och utböjning bör således inte vara några problemområden för axeln. Det är dock värt att notera att den största spänningen uppkommer i axelns nedre käl. Denna bör alltså ha så stor kälradie som möjligt för att undvika utmattningsbrott. Beräkning av utböjning för hand Axelns utböjning beräknades även med elementarfall och mekanik. Elementarfallen hämtades ur KTHs formelsamling i hållfasthetslära. Här har hänsyn endast tagits till den sidoriktade kraften på 5 kn, medan Catia räknat på kuggkrafter och en tryckande kraft underifrån på 10 kn. Resultatet av

5 denna beräkning bör därför bli mindre än resultatet av Catia-simuleringen. Denna beräkning görs dock ändå, för att kontrollera rimligheten. Enligt superpositionsprincipen kan utböjningarna skrivas som en summa: c b = + a F F Figur 7.2-3: Utböjning av axeln F ä ä ö ä ä ö ö Insatt

6 De värden som beräknades i Catia verkar alltså vara rimliga, och axelns utböjning ligger inom acceptabla gränser. Dimensionering av axelhus Axelhusets funktion är att möjliggöra montering av axel, lager och kuggväxel. Det ska även ha ett fäste för tryckluftcylindern, så att tryckkraften kan ledas direkt via lagren ned i axeln. Huset är tillverkat i gjutgods och täcks på undersidan av ett lock som låser fast det undre lagret. Eftersom huset betraktats som stelt har ingen hänsyn till dess hållfasthet tagits Lager De lager vi använt är tagna direkt från SKFs standardsortiment. Vad som visade sig ganska tidigt var att de önskemål vi haft på kraft och rotationshastighet var för höga. Den maximala rotationshastigheten fick sänkas till 6000rpm för att överhuvudtaget ge ett urval av lager som tål hög belastning. Det hade varit önskvärt att minska axeldiametern eftersom små lager klarar högre varvtal, men på grund av risk för utmattningsbrott i axeln (se tidigare avsnitt) var detta inte möjligt. Med dessa avgränsningar gjordes ett urval av lager genom att teoretisk lagerlivslängd för ett lämpligt lager beräknades för tre olika axiella krafter - 10kN, 7kN och 5kN. Dessa jämfördes sedan med en önskad livslängd på lagringen för att se om detta var ett godkänt lagerval. Våra ambitioner är att svetsen skall kunna köras med fullt varvtal, sex timmar per dag, fem dagar i veckan i 15 år. Vi uppskattar att svetsen används 45 veckor på ett år., Nedan ses lagerlivslängdsberäkningar med 5kN i axiell kraft. Radiella krafter är beräknade i MATLAB med hjälp av tidigare nämnt program Vi valde att använda koniska rullager då dessa kombinerar bra axiella och radiella egenskaper. På grund av den höga axiella kraften F valdes ett lager med lågt Y och högt bärighetstal, C. Explorerlagret 31308J2/QCL7C verkade vara det lager med bäst egenskaper: Nedan ses erforderliga beräkningar utifrån rådande lastfall (enl SKF sid. 613): Då lagren är likadana fås: Så:

7 Den ekvivalenta lagerlasten P kan nu beräknas vilket i sin tur ger den nominella livslängden. Vi valde att utöka denna och använda SKFs nya livslängdsteori. Faktorn a SKF beräknades utifrån diagram i SKFs handbok. Viskositeten sattes till den erforderliga varför κ=1. Utifrån detta kunde a SKF bestämmas och livslängden för de separata lagrena beräknas. Nedan ses använda former och samband: 0.6 öå, 2, 1.5 Med: fås: 10 3, , 9132 För att få den sammanlagda livslängden används följande formel: Med 90% sannolikhet fås följande uttryck: 1 1 1,, ln ln Κ , Lagren klarar alltså den önskade livslängden om de belastas med 5 kn. 8662, Livslängden för andra lager och andra laster beräknades också, men ingen annan lagerkombination klarade en högre last än 5 kn. Detta blev därför den maximala last som friktionssvetsen kommer att klara av att arbeta med Val av rotationsmotor Våra krav är att kunna rotera verktyget med en hastighet av RPM och samtidigt ha ett moment på 30 Nm. Tyvärr har dessa krav visat sig vara omöjliga att uppfylla då det inte finns någon leverantör av kullager som kan leverera lager som håller för dessa hastigheter och krafter. Efter överläggande satte vi ett målvärde med en rotationshastighet på RPM vid verktyget. Utifrån dessa nya önskemål så har vi valt en motor som skall kunna leverera den önskade kraften vid det önskade varvtalet efter utväxling.

8 Val av utväxling För att finna en så liten motor som möjligt har vi tittat på ABB s servomotorer med höga vartal. Då dessa servomotorer kan leverera sin nominella kraft upp till 4000 RPM satte vi ingångsvarvtalet till detta. Det utgående varvtalet hade vi givet som ett målvärde på RPM. ω rpm,in = 4000 ω rpm,ut = 6000 Utväxlingen blir: ω, ω, i i Då vi skall välja vilket moment som motor minst måste leverera vid 4000 RPM kan vi med hjälp av följande formel lösa ut M in. ω, ω, M M ω, ω, M M Nm Ni när vi har vilket varvtal och moment som motorn skall kunna leverera är det endast att välja en från ABB. Kraven vid valet av motor är sammanfattat: Motorn skall kunna leverera 45 Nm vid ett varvtal av 4000 RPM och även kunna monteras vertikalt. En passande servomotor från ABB blev VH37A A000 som väger 49 kg och levererar 48.5 Nm vid 4000 RPM. Motorns effekt vid detta nominella varvtal är på 20.3 kw. För att styra och hämta data från motorn krävs en frekvensomriktare även den från ABB. Vi valde ACSM1-04AS-046A-4 som används för att hämta data om varvtal osv från motorn för att sedan kunna styra ex varvtalet.

9 7.2.6 Val av transmission Nu när utväxlingen är vald till 0.66 kan vi dimensionera transmissionen som består av två kugghjul. Dimensioneringen är enkel och bygger på olikhet i radie på dessa kugghjul. Radien på kugghjulet som är monterat på axeln valdes till r m. När denna storlek var given och vi hade utväxlingen kunde vi enkelt räkna ut storleken på kugghjulet som är monterat på motorn. Radien på det kugghjul som sitter på motorn, även kallat ingående kugghjul har beteckningen. r m 0.66 Enl Val av tryckluftcylinder Vid valet av tryckluftcylinder hade vi ett krav på att vi skulle behöva kunna trycka med en kraft på 10 kn. Efter närmare undersökning av möjliga tryckluftcylindrar hos Bosch Rexroth hittade vi en kandidat som kanske skulle kunna uppfylla vårat krav på 10 kn. Cylindern hade en diameter på 120 mm och det var angivet att den klarade att trycka med en kraft av 7725 N vid 6,3 bar. Detta räcker dock inte men eftersom produkten har ett arbetstrycks intervall mellan 1,5 bar 10 bar kan vi räkna ut vilket tryck som krävs för att uppnå kraften 10 kn. 2 Detta blir numerärt d = 120 mm = 0.12 m F = N Lärobok i maskinelement sid. 367

10 Uttryckt i bar Alltså uppfyllde denna cylinder det givna kravet redan vid 8,84 bar. Vi hade kunnat välja en mindre cylinder med avseende på trycket men det kan förekomma trycktoppar som gör att cylindern överdimensioneras något. Produkten har namn PRA-DA BAS.

11 7.3 Kostnadsanalys Axel Processval: I val av process för framställning av axel används metoden PRIMA ur boken PROCESS SELECTION, second edition, på sidan 23. Med följande indata: Kvantitet = Väldigt låg(1-100) Material = Stål Genererades följande processer fram: [1.5] = Centrifugalgjutning(centrifugal casting) [1.7] = Keramikformgjutning(ceramic mould casting) [3.10] = Spinning [4.M] = Manuell skärande bearbetning(manual machining) [5.1] = Electrical discharge machining [5.5] = Chemical machining [5.6] = Ultrasonic machining Kostnadsberäkningar Enligt PROCESS SELECTION, sidan 249 och framåt. Avgränsningar har gjorts då alla de framgenererade processer inte fanns med. Valt att koncentrera oss på de tre som fanns med: Automatisk skärande bearbetning Keramikformgjutning Manuell skärande bearbetning M i = Total tillverkningskostnad/detalj V = Volym material på detalj (vid avverkande bearbetning = arbetsstycke) C mt = Materialkostnad per volymsenhet P c = Ideal processkostnad för en viss process (uppsp, operation, maskin-operatör) R c = Relativ kostnadskoefficient: Beräkning av P c P c = Bas- processkostnad α = Operativa kostnaden för processen per sekund T = Processtiden(s) β = Verktygskostnad per detalj N = Antal detaljer Denna ekvation har ställts upp i diagram för olika tillverkningsprocesser. Tyvärr fanns inte alla de processer som generats fram av PRIMA med utan fick inrikta oss på tre stycken: AM = Automatic machining CMC = Ceramic mold casting MM = Manual machining

12 Ur diagram på sidan 252 och 254 med N = 50: P c,am = 2000 P c,cmc = 200 P c,mm = 200 Beräkning av R c max, Koef., beroende av C mp Materialets lämplighet (relativ kostnad) C c Geometrisk komplexitet (A, B eller C) C s Minsta tjocklek på detalj C t Tolerans Ytfinish C f Framtagning av C mp Ur figur 3.7 på sidan 258 ges Cmp för respektive process med material = stål: C mp,am = 1.4 C mp,cmc = 1.2 C mp,mm = 1.4 Framtagning av C c Geometrisk indelning Cirkulärt tvärsnitt = A Rotationssymetrisk, bas = A1 Ur diagram på sidan 260 med kategori A1: C c = 1 Framtagning av C s En solid axel ger: C s = 1 Framtagning av C t Ur diagram 3.16 på sidan 266 med en tolerans på 0.01 mm och med 3 plan ger: C t,cmc = 2

13 Framtagning av C f Ur diagram 3.19 på sidan 269 med en ytfinhet på 0.5 μm och 3 plan ger: C f,cmc = 2 Materialkostnad Beräkning av C mt å / / Vilket ger C mt = Beräkning av V V f = Slutlig volym hos detalj W c = får av diagram 3.23 på sidan 273, wasteprodukt W c,am = 1.6 W c,cmc = 1.1 W c,mm = 1.6 V f = mm 3 V AM = mm 3 V CMC = mm 3 V MM = mm 3 M i,am = kr/detalj M i,cmc = kr/detalj M i,mm = kr/detalj Den tillverkningsprocess som skall väljas är Keramikformgjutning med en kostnad på 270 kr/detalj. Figur 7.3-4: Tillverkningskostnad Pris på elmotor (enl. leverantör): kr Pris på tryckluftcylinder (enl. leverantör): 5067 kr.

14 7.4 Kostnadsberäkning enligt DFA Eliminering 1. Rör sig komponenten i förhållande till alla tidigare monterade detaljer? 2. Måste komponenten vara av annat material eller isolerad från alla tidigare monterade detaljer? 3. Måste komponenten vara separat för att inte omöjliggöra montering eller demontering av övriga detaljer? Rygg: 1. Nej 2. Nej 3. Nej Tak: 1. Nej 2. Nej 3. Nej Sidoförstärkningar: 1. Nej 2. Nej 3. Nej Rörlig ram: 1. Ja Axel: 1. Ja, axel måste finnas Övre lager: 1. Ja, övre lager måste finnas. Undre lager: 1. Ja, undre lager måste finnas. Lufttryckscylinder 1. Ja, lufttryckscylindern är en rörlig detalj som utför en huvudfunktion. Motor: 1. Ja, motor utför en av huvudfunktionerna och krävs därmed. Skruvar till motor: 1. Nej 2. Nej 3. Ja Kraftöverföring mellan motor och axel (kugghjul): 1. Nej 2. Nej 3. Ja Krävs för överföring. Rygg, tak och Sidoförstärkningar sammanfogas till en enda del kallad fast ram. Med fast menas att det är den delen av ramen som sitter fast i stativet. Resten av komponenterna är redan väldigt uppdelade i sådana komponenter såsom motor, lager och tryckluftcylinder vilka är färdiga komponenter som köps in från underleverantörer enligt systemarkitekturen (steg7.1).

15 Materialval Materialval har gjorts med tanke på kostnader och bearbetbarhet, dock utan beräkningar. Fast ram: Stål Rörlig ram: Stål Axel: Stål Lager: Tillverkare Lufttryckscylinder: Tillverkare Motor: Tillverkare Skruvar till motor: 8.8 Kugghjul: - DFA-beräkning av axel Kvantitativ DFA enligt Swift och Booker. C ma är kostnaden för tillverkning av en detalj med tanke på operatörskostnader och C 1 = Kostnad per sekund Kostnad = Lön + Arbetsgivaravgift Räknar med en lön på 150 kr och en arbetsgivaravgift på 40 %. Vilket ger C 1 med 3600 s på en timma: / F = Passningsindex A F = Insättning = 1 P f1 = Enkelhet att fästa ovanifrån = 0 P f2 = Insättningsantal = 0 P f3 = Stabil = 0 P f4 = Synlig insättning = 0 P f5 = Inpassningsnoggrannhet = 0.3 P f6 = Kraft för montering = 0.4 P a = 1.5 H = Handlingsindex

16 A H = Bara en hand krävs för hantering = 1 P 01 = Lätt att se detaljer = 0.15 P 02 = Behövs ej = 0 P g = Flexibel = /

17 Bilaga 1 Detaljritningar Detaljritning axel Detaljritning fästpinne

18 Detaljritning axel- och lagerhus Detaljritning lagerlock

19 Detaljritning ram (stel del)

20 Detaljritning ram (rörlig del)

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar Rullningslager 1 Hållare Tätningar Ytterring Rullkroppar Innerring 2 Rullkropp - Kulor (Kullager) - Rullar (Rullager) Cylindriska Koniska Bomberade (sfäriska) Toroid (CARB) - Nålrullar (Nålrullager) Belastningsriktning

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Idégenerering Varje gruppmedlem har idégenererat egna koncept som löser huvudfunktionerna innan ett idégenereringsmöte genomfördes. Under idégenereringsmötet presenterades

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager Cylindriska axialrullager Utföranden... 864 Komponenter... 865 Dubbelverkande lager... 866 Lagerdata allmänt... 867 Mått... 867 Toleranser... 867 Snedställning... 868 Hållare... 868 Minsta belastning...

Läs mer

P R O B L E M

P R O B L E M Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Dimensioneringmetoder, TMHL09, 2008-08-14 kl 8-12 P R O B L E M med L Ö S N I N G A R Del 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Läs mer

40 poäng. Allmänna anvisningar: Uppgifterna är av varierande svårighetsgrad. Varje uppgift kan ge upp till 5 poäng.

40 poäng. Allmänna anvisningar: Uppgifterna är av varierande svårighetsgrad. Varje uppgift kan ge upp till 5 poäng. Maskinelement Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41P09M Tentamen ges för: KMASK13h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 januari 2015 Tid: 09.00

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06

Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V13.06 Kuggväxelmotorer, 3-fas GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation En kort presentation GGM Co., Ltd. grundat 1979, är beläget i Sydkorea. Man är helt fokuserad på att konstruera och

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 Upprättad av Fastställd av Håkan Karlén Susanne Hultgren

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS

Läs mer

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar: SCM 012-130 DIN SCM 012-130 DIN är en serie axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik. SCM 012-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Andra fördelar: Konstruktionen ger en kompakt

Läs mer

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar: SCM 012-130 DIN SCM 012-130 DIN är en serie axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik. SCM 012-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Andra fördelar: Konstruktionen ger en kompakt

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

Konstruktion av backslag till båt Rc 4.5

Konstruktion av backslag till båt Rc 4.5 Konstruktion av backslag till båt Rc 4.5 Construction of a gear case to the boat Rc 4.5 Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet, Maskinteknik. Robin Ohlsson Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic

Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic TILLVERKARE: TOSHULIN, A.S. Wolkerova 845 CZ-768 24 Hulin Czech Republic Datum: 27 April 2014 II. MASKIN GRUNDDATA TOSHULIN typ SKQ 16. Denna maskin är en vertikal CNC-svarv, designad för effektiv svarvning

Läs mer

Axialkullager. Enkelverkande axialkullager Dubbelverkande axialkullager

Axialkullager. Enkelverkande axialkullager Dubbelverkande axialkullager Axialkullager Enkelverkande axialkullager... 838 Dubbelverkande axialkullager... 839 Lagerdata allmänt... 840 Mått... 840 Toleranser... 840 Snedställning... 840 Hållare... 840 Minsta belastning... 841

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

SCM ISO. Andra fördelar:

SCM ISO. Andra fördelar: SCM 010-130 ISO är en serie robusta axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik SCM 010-130 ISO är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Konstruktionen ger en kompakt motor med få rörliga

Läs mer

JENS S. Spännelement och Krympringar

JENS S. Spännelement och Krympringar BROSCHYR 1010 UTGÅVA 2010.08 JENS S. Spännelement och Krympringar JENS S spännelement - det kostnadsbesparande axel-navförbandet Funktion När spännskruvarna dras åt åstadkommer de koniska tryckringarna

Läs mer

Integrerad konstruktion och tillverkning

Integrerad konstruktion och tillverkning 2010-02-10 Grupp B5 Integrerad konstruktion och tillverkning Inlämning 7.1: Systemarkitektur Grupp B5 Anton Albinsson Eric Johansson Oscar Lindecrantz Anders Olsson Tony Persson Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:0589-531 34

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:0589-531 34 på roterande axlar Mark Tierney tel:0589-531 34 2 Varför mäta moment? Oförklarliga haverier på axlar, lager, kopplingar, växellådor, kuggväxlar mm 3 Varför mäta moment? Felsökning på anläggningar med en

Läs mer

AC - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V07.01

AC - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Motor Co., Ltd. Komponenter för automation. Nordela V07.01 C - Kuggväxelmotorer GGM - Gugje Geared Co., Ltd. Komponenter för automation En kort presentation GGM Co., Ltd. grundat 1979, är beläget i Sydkorea. Man är helt fokuserad på att konstruera och producera

Läs mer

Transmissionselement Kopplingar

Transmissionselement Kopplingar Transmissionselement Kopplingar 1 Transmission transportera effekt Transmissionselement - Axlar - Kopplingar - Växlar - mm. Val av transmissions element - Typ beroende på önskad funktion - Storlek (dimension)

Läs mer

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola 2011-04-17 Chalmers Tekniska Högskola Inlämningsuppgift 7 Integrerad konstruktion & tillverkning, grupp A3 Gruppmedlemmar: Marcus Andersson, Anton Denzler, Jonas Henrikson, Fredrik Holst, Manne Solbreck

Läs mer

Välkomna till Gear Technology Center. 1

Välkomna till Gear Technology Center.  1 Välkomna till Gear Technology Center www.geartechnologycentre.se 1 Vilka är ni och vad förväntar ni er av kursen? www.geartechnologycentre.se 2 Redan de gamla grekerna www.geartechnologycentre.se 3 Redan

Läs mer

Rullningslager, indelning

Rullningslager, indelning , indelning Rullkroppar Kulor (Kullager) Rullar (Rullager) Cylindriska Bomberade (sfäriska) Logaritmiska (Carb) Nålrullar (Nålrullager) Belastningsriktning Axiella Radiella Rullbana Sfäriska Koniska Kullager

Läs mer

Lager och lagerenheter för höga temperaturer

Lager och lagerenheter för höga temperaturer Lager och lagerenheter för höga temperaturer Spårkullager för höga temperaturer... 923 VA201-utförande för de vanligaste applikationerna... 923 2Z/VA201-utförande med skyddsplåtar... 923 2Z/VA208-utförande

Läs mer

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen Dentex Den flexibla kopplingen Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn DENTEX den flexibla kopplingen DENTEX

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

Midjeled till arbetsfordon

Midjeled till arbetsfordon 16 Maj 2011 Handledare: Erik K G Åberg Inst. Produkt- och Produktionsutveckling Midjeled till arbetsfordon Integrerad konstruktion och tillverkning D3 Martin Andersson 780305 Mikael Ingvarsson 890728 Linus

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) Tekniska Högskolan i inköping, IK DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) NAMN... 1. Vilken typ av ekvation är detta: ε = d u(x) d x Ange vad de ingående storheterna betyder, inklusive deras dimension i SI-enheter.

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Parabeln och vad man kan ha den till

Parabeln och vad man kan ha den till Parabeln och vad man kan ha den till Anders Källén MatematikCentrum LTH anderskallen@gmail.com Sammanfattning I det här dokumentet diskuterar vi vad parabeln är för geometrisk konstruktion och varför den

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson Viktoptimering av ram för SSF-koncept Daniel Granquist Olof Karlsson MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Mars 2009 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboranter: Henrik Bergman, Henrik Bergvall Berglund, William Sjöström, Georgios Davakos Plats och datum: Uppsala 2016-11-09 Kurs: Elektromagnetism 2 Handledare:

Läs mer

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 2002-04-04:anek TENTAMEN I HÅFASTHETSÄRA FÖR I2 MHA 051 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) ärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 Maximal poäng är 15. För godkänt krävs 6 poäng. AMÄNT Hjälpmedel 1. äroböcker

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén IKOT TME041 2011-04-11 Produkt och produktionsutveckling Grupp A.4 Deadline 7.2-4 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 7. Konstruera konceptet Inledning

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer 8 3M RITE-LOK LIMMER 3M RITE-LOK Anaeroba limmer Enkomponentslimmer för krävande applikationer inom tillverkning, underhåll och reparation RITE-LOK anaeroba limmer härdar i frånvaro av syre när de kommer

Läs mer

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Per Hallberg Nils Lundgren Johan Pålsson Johan Haake TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Onsdag 9 januari 2014 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Kurslitteratur

Läs mer

FAG Sfäriska axialrullager

FAG Sfäriska axialrullager FG 458 Normer Basutförande Toleranser Snedställning Hållare Sfäriska axialrullager upptar höga axialbelastningar och lämpaig även för relativt höga varvtal. P.g.a. de i förhållande till axelns längdriktning

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet -

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - ! Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - Rördimensionering och rördragning Igångkörning Elschema

Läs mer

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik Mekanik, LTH Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik Måndagen den 8 April 2013, kl. 8-13 Namn(texta):. Personnr: ÅRSKURS M:... Namn(signatur).. Skrivningen består av 5 uppgifter. Kontrollera

Läs mer

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av: Hållfasthetslära Böjning och vridning av provstav Laboration 2 Utförs av: Habre Henrik Bergman Martin Book Mauritz Edlund Muzammil Kamaly William Sjöström Uppsala 2015 10 08 Innehållsförteckning 0. Förord

Läs mer

Lager och lagerenheter med Solid Oil

Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil... 950 Egenskaper hos Solid Oil... 951 Lagerdata allmänt... 952 Mått, toleranser, lagerglapp... 952 Bärförmåga... 952 Minsta belastning...

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

CV drivaxelsystem från Python-Drive

CV drivaxelsystem från Python-Drive Den ideala flexibla drivenheten från 10 upp till 1000 hk CV drivaxelsystem från Python-Drive 2011 Python-Drive den ideala vibrationsfria drivenheten från 10 hk upp till 1000 hk Python-Drive fi nesser:

Läs mer

Automatfilter AF 71G. Produktbeskrivning. Tekniska data. Applikationer:

Automatfilter AF 71G. Produktbeskrivning. Tekniska data. Applikationer: Automatfilter AF 71G Produktbeskrivning Mahle AF 71G är ett metallkantfilter (knivfilter) med radiell avskrapare vilket lämpar sig utmärkt till att filtrera och homogenisera ett brett spektra av vätskor.

Läs mer

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz Analys av lyftarm för Sublift Stefan Erlandsson Stefan Clementz Examensarbete på grundnivå i hållfasthetslära KTH Hållfasthetslära Handledare: Mårten Olsson Juni 2010 Sammanfattning Syftet med rapporten

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

LAB-PM. Bilväxellåda. Laboration i Maskinelement. / Stig Algstrand

LAB-PM. Bilväxellåda. Laboration i Maskinelement. / Stig Algstrand LAB-PM Laboration i Maskinelement Bilväxellåda / Stig Algstrand Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen alla har sett i något

Läs mer

FAG PowerPull SPIDER TRISECTION PLATE Hydraulavdragare med avdragarplatta för rullningslager och andra maskinelement

FAG PowerPull SPIDER TRISECTION PLATE Hydraulavdragare med avdragarplatta för rullningslager och andra maskinelement FAG PowerPull TRISECTION PLATE Hydraulavdragare med avdragarplatta för rullningslager och andra maskinelement A Member of the Schaeffler Group FAG PowerPull Stark, enkel, snabb Användarvänlig snabb och

Läs mer

Skärande bearbetning svarv

Skärande bearbetning svarv Skärande bearbetning svarv XP-styret 2009 Författare: Anders Johansson Inledning XP förfogar över tre svarvar i två olika storlekar. Svarvarna benämns av XP-styret som lillsvarven, storsvarven och NC-svarven.

Läs mer

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning En samverkande hjälpram är en konstruktion där infästningen får de ingående ramarna att verka som en chassiram istället för 2 separata ramar. En samverkande hjälpram har ett mycket

Läs mer

50 poäng. Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver>

50 poäng. Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver> Tillverkningsteknologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41P15T KMASK13h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150604 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer.

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer. Befintliga lösningar Vi började med att bortse från problemformuleringen att sammanfoga. Istället valdes att fokusera på svetshuvudets funktion. Det vill säga att skapa friktion mellan verktyg och arbetsstycke

Läs mer

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren. 1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren. a) Vad kallas ett sådant materialuppträdande? b) Rita i figuren in vad som händer vid avlastning till spänning = 0 från det markerade tillståndet ( 1,

Läs mer

Sfäriska rullager för koniskt axelhål

Sfäriska rullager för koniskt axelhål Produkter Lager Kullager och Rullager Sfäriska Serie 21-24000 Sfäriska för koniskt axelhål Hylsa underlättar montering och demontering av lager Lämpliga för stora belastningar. Användningsområde Användningsområde

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Domkrafter Mekaniska Cylindrar

Domkrafter Mekaniska Cylindrar Domkrafter Mekaniska Cylindrar 1 FÖRETAGET OCH PRODUKTEN Det är många faktorer som måste stämma samman vid tillverkning av skruvdomkrafter och snäckväxlar. Maskinpark, tekniskt kunnande, förmåga och styrka

Läs mer

INNEHÅLL FÖRETAGET OCH PRODUKTEN. Det är det som är PMC Swedrive. Teknisk beskrivning: Allmänt, Program...4

INNEHÅLL FÖRETAGET OCH PRODUKTEN. Det är det som är PMC Swedrive. Teknisk beskrivning: Allmänt, Program...4 Domkrafter 1 FÖRETAGET OCH PRODUKTEN INNEHÅLL Det är många faktorer som måste stämma samman vid tillverkning av skruvdomkrafter och snäckväxlar. Maskinpark, tekniskt kunnande, förmåga och styrka samt duktiga

Läs mer

FAG Axialvinkelkontaktkullager Enkelverkande

FAG Axialvinkelkontaktkullager Enkelverkande Enkelverkande FAG 436 Enkelverkande Basutförande Toleranser Enkelverkande axialvinkelkontaktkullager är högprecisionslager med snävare toleranser och avsedda för verktygsmaskiner. Utmärkande för lagren

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

BRUKSANVISNING för motorspel till slag- och vikport

BRUKSANVISNING för motorspel till slag- och vikport Utgåva: 1 BRUKSANVISNING för motorspel till slag- och vikport MT MT1H MK/MA MK1H M10 DAAB Portteknik AB BOX 125 S-284 22 PERSTORP SWEDEN Telefon: 0435-77 95 00 Fax: 0435-77 95 29 E-post: info@daab.nu www.daab.nu

Läs mer

CNC5003. CNC5003 är en industrimaskin som även passar hantverkaren. Maskinen är speciellt framtagen för trä, skivmaterial, plast och aluminium.

CNC5003. CNC5003 är en industrimaskin som även passar hantverkaren. Maskinen är speciellt framtagen för trä, skivmaterial, plast och aluminium. CNC5003 CNC5003 CNC5003 är en industrimaskin som även passar hantverkaren. Maskinen är speciellt framtagen för trä, skivmaterial, plast och aluminium. Industrimaskin som även passar hantverkaren Kombinerad

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen A137TG TGIAF15h TGIEO16h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-03-17 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Kugghjulspumpar. Kugghjulspumpar. Serie F. Serie B. Serie WPL. Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min. Serie F. Kapacitet 1-70 l/min.

Kugghjulspumpar. Kugghjulspumpar. Serie F. Serie B. Serie WPL. Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min. Serie F. Kapacitet 1-70 l/min. Kugghjulspumpar Serie F Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min Serie F Kapacitet 1-70 l/min Serie B Serie B Kapacitet 1-600 l/min Serie WPL Jämn och säker pumpning Trögflytande produkter Självsugande installationer

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Grupp C3 Handledare: Daniel Corin Stig Sebastian Marklund 2011-03-01 Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Fjädrande rörpinnar Spännbussningar Spiralspännstift. Snabblåsningsbrickor. Tallriksfjädrar. Fixeringsbrickor.

Fjädrande rörpinnar Spännbussningar Spiralspännstift. Snabblåsningsbrickor. Tallriksfjädrar. Fixeringsbrickor. Fjädrande rörpinnar Spännbussningar Spiralspännstift Snabblåsningsbrickor Tallriksfjädrar Fixeringsbrickor www.kontima.se Fjädrande Rörpinnar (DIN SMS ) Fjädrande rörpinnar är ett billigt, enkelt och monteringsvänligt

Läs mer

Lektion Elkraft: Dagens innehåll

Lektion Elkraft: Dagens innehåll Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft och elsäkerhet p. 1 Lektion Elkraft: Dagens innehåll Ställverk Elektriska maskiner 5MT000: Automation - Lektion 5 - Elkraft

Läs mer

Kracht Kugghjulspump KP 3 Högtryckspump Gjutjärn

Kracht Kugghjulspump KP 3 Högtryckspump Gjutjärn Kracht Kugghjulspump KP 3 Datablad 1 (8) Kracht Kugghjulspump KP 3 är enkla och robusta i sin konstruktion. Det är så kallade ytterkugghjulspumpar som klarar att skapa höga tryck. Pumphuset är tillverkat

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. XYZ Matematisk problemlösning

Läs mer