UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling"
  • Siv Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

2

3 HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal på företaget idag som då, så har kunskapen och kompetensen förts vidare under årens lopp. En avancerad teknisk produktion som utförs av personal med kompetens och tradition, garanterar dig hög kvalitet. Eftersom världen är i konstant förändring, satsar vi på Häfla Bruk framåt. Företaget är i stark utveckling och vi investerar stort på automatisering och utveckling av produkter och produktionsutrustning. Du kan därför vara säker på att produkter från oss håller hög kvalitet, nu och i framtiden. Ibland passar inte en standardprodukt eftersom det finns faktorer som ställer krav på hur just din produkt ska och måste utformas. Estetiska önskemål, miljö, säkerhet och lagstadgade regler är bara några exempel. Vi tar gärna fram den optimala lösningen för dig. Vi kan med andra ord hjälpa dig med allt ifrån projektering, konstruktion och produktion till efterbehandling. Självklart får du själv avgöra om vi ska bistå med hela processen eller med delar av den. Vi har inte bara expertis och kunnande, utan även de maskiner och den kapacitet som krävs för bästa resultat inom bland annat laserskärning, plåtbearbetning, varmförzinkning och kantbockning. Dina önskemål styr produktionen. Vad vill du ha hjälp med, konstruktionsritningar eller pulverlackning?

4 UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Effektiv plåtbearbetning med bra service och korta leveranstider Häfla Bruk har under de senaste åren investerat i såväl nya lokaler som nya maskiner för effektiv plåtbearbetning. Våra resurser är stora och med den produktionskapacitet vi i dag besitter kan vi åta oss både stora och små uppdrag på lego-basis. Vi tar ansvar för hela, eller delar av din produktion. Från konstruktion till slutleverans av ytbehandlade produkter. Vi bearbetar det material vi får från dig, men vi har också ett stort eget lager av plåt och rör för att täcka ditt materialbehov.

5 Nya produktionsanpassade lokaler Våra nybyggda lokaler är anpassade för en funktionell produktion. Ytterligare utbyggnad planeras och i all planering läggs största vikt vid logistik och leveranssäkerhet. Rätt produkt till rätt kvalitet på rätt plats i rätt tid. Som underleverantör vet vi vikten av att dessa krav uppfylls. Välutbildad personal Vår kunskap står till ditt förfogande. Vår välutbildade personal ser till att dina produkter tillverkas med högsta kvalitet. Mångårig erfarenhet kombinerad med utbildning på de senaste maskinerna garanterar dig ett gott resultat.

6 PLÅT OCH RÖR PÅ LAGER För att kunna klara av snabba leveranser har vi alltid ett stort lager plåt, rör och VKR-profiler i vanligt förekommande dimensioner och materialkvalitéer. Kontakta oss för besked om vad vi har på lager. Om vi inte har rätt material hemma ordnar vi snabbt fram det genom våra goda leverantörskontakter. Vi tar givetvis emot även ditt eget material för bearbetning.

7 Vi importerar digitala ritningar. Använder du Auto- CAD går det bra att skicka ritningar som DXF- eller DGW-filer med e-post, på CD eller annat elektroniskt media. Har du inte själv lösningen av ditt konstruktionsproblem klar, så hjäper vi dig med det. Vi har en egen konstruktionsavdelning med stor kapacitet som överför dina skisser eller idéer till konstruktionsritningar anpassade för vår maskinpark. KONSTRUKTIONSAVDELNINGEN Programmeringen av ritprogrammen beräknar utnyttjandegraden av råmaterialet för att minimera spillet. Allt för bästa ekonomi. Till höger exempel på laserskurna detaljer vid produktion av staket för maskinskydd

8 Detaljer med hög precision och kvalitet Laserskärning är en teknik som klarar snabba omställningar och måttändringar och därför ger en stor flexibilitet i produktionen. Snitten är gradfria och detaljutformningen erbjuder stor frihet. Det är lika lätt att skära komplexa konturer som raka linjer. Materialet behöver inte efterbehandlas vilket sparar arbetstid. Tekniken avgör kvaliteten Laserskärning ger möjlighet att tillverka detaljer med hög precision och kvalitet och med hög produktivitet. Häfla Bruk har investerat i marknadens modernaste laserskärningsmaskiner och har med sin erfarenhet och kunskap förutsättningar att utnyttja tekniken optimalt. Alla delar i Häfla Bruks produktion är under noggrann kvalitetskontroll. Vi är certifierade enligt ISO LASERSKÄRNING DEN Laserskärning är användbart för såväl tjocka som tunna material. Vid skärning av tjocka material är en av fördelarna att man slipper kostnaden för stansverktyg i korta serier. Vid skärning av tunna och hårda material är det ingen risk att materialet bryts under trycket från stansverktygen.

9 FLEXIBLA METODEN Häfla Bruk kan i dag erbjuda planlaserskärning i flera moderna laserskärmaskiner. Bystronic Byspeed 4,4 kw är våra senaste lasermaskiner med helt automatiserad hanteringsutrustning. Inlastning av plåt och utlastning av gods sker automatiskt med hjälp av datastyrd robot. Maskinen förflyttar sig med en hastighet på 3G och klarar att skära upp till 600 hål per minut. Adige Adilas har en mycket stor flexibilitet och klarar av att skära både plåt och rör. Planlaserskärning vid Häfla Bruk BYSTRONIC BYSPEED 4,4 kw (3 st) Laserkälla 00 w Plåtformat 000 x 1500 mm Max skärtjocklekar Svartplåt 25 mm Rostfritt 20 mm Aluminium 12 mm ADIGE ADILAS II 3,0 kw Laserkälla 000 w Plåtformat 000 x 3000 mm Max skärtjocklekar Svartplåt 15 mm Rostfritt 8 mm Aluminium 4 mm 9

10 3-D SKÄRNING MED RÖRLASER Automatisk skärning med rörligt skärhuvud av rör och annat långgods Laserskärning har förändrat förutsättningarna när det gäller bearbetning av stålprodukter. Kapning, borrning, stansning och fräsning utförs nu av samma maskin i samma arbetsmoment vilket är såväl tids- som arbetsbesparande. För rör och annat långgods sker uttag och kapning av godset med automatik och med stor precision, även i grova dimensioner. Obegränsade möjligheter Med laserteknikens hjälp klarar man av att skära figurer och former som man aldrig kan uppnå med någon annan metod. Möjligheterna är obegränsade både vad gäller konstruktion, kapacitet och materialval. Prototyptillverkning Laserskärning är ett utmärkt sätt att tillverka prototyper och produkter i små till medelstora serier. Eftersom man inte behöver tillverka några specialverktyg är det ett mycket ekonomiskt och snabbt tillverkningssätt. Kom till oss och förverkliga dina idéer. Enkla rörskarvar med laserskärning Med hjälp av laser kan rörskarvningar»kant-i-kant«med välvda ytor skäras med stor precision. Vinklade anslutningar mellan rör i olika dimensioner kan också skäras. 10

11 Vanlig rörskärning och 3D-skärning med rörligt skärhuvud Smält eller stelnat lager Lins Fokus för laserstrålen Skärgas Skärmunstycke Skärgasstråle Arbetsstycke Exempel: Ett klent rör ska gå snett igenom ett grövre rör Skärriktning Snittskåran Slaggstråle (järn och järnoxid) Vid vanlig rörskärning går snittytorna vinkelrätt mot rörets längdriktning Med 3D-skärning kan snittytorna vinklas mot rörets längdriktning Rörlaserskärning vid Häfla Bruk ADIGE ADILAS II 3,0 kw Max längdmått 6500 mm Diameter runda rör mm Diam fyrkantiga rör 40 x x 165 mm Max tjocklek 6 mm ADIGE HELAUTOMATISK RÖRLASER Max längdmått 6500 mm Diameter mm Max tjocklek 8 mm svartplåt mm rostfri plåt Laser så fungerar det En nästan parallell laserstråle, som normalt är osynlig, genereras av laserkällan och riktas med hjälp av speglar eller fiberoptik mot skärhuvudet. Där fokuseras den via en lins till en liten punkt nära ytan på arbetsstycket. Den intensiva ljusstrålen upphettar snabbt arbetsstycket och ett smalt snitt bildas. I skärhuvudet, mellan linsen och arbetsstycket, finns en gaskammare med ett munstycke placerat ovanför arbetsstycket. Munstycket ger ett gasflöde som är koaxialt med laserstrålen. Laserskärning med högsta produktivitet kräver ett optimalt samspel mellan laserkällan, fokuseringssystemet, skärgastillförseln, materialet, programmering av skärbanor och arbetsstationen. 11

12 Robotbockcell med Ursviken kantpress 160 ton, max bocklängd 3 meter, integrerad med robot Motoman UP 50. Färdiga produkter Häfla Bruk har stor kapacitet på alla typer av plåtbearbetning. Förutom bockning kan vi ombesörja klippning, stansning, svetsning med mera och kan därför också tillverka fullt färdiga produkter i mindre eller större serier. Beyler kantpress med 800 tons presskraft, max bockningslängd är sex meter. Denna kantpress ger oss många nya möjligheter när det gäller bockning. 12

13 BEARBETNING I MODERNA MASKINER I fleroperationsmaskinen utför vi borrning, brotschning, gängning m m. Haas fleroperationsmaskin har 40 st olika verktyg. Hastighet upp till varv. Arbetsbord 1015 x 480 mm. Hög produktionskapacitet och kontrollerad kvalitet Häfla Bruk investerar ständigt i nya maskiner för effektiv plåtbearbetning. Arbetsmomenten är datoriserade och de tidigare manuella arbetsinsatserna görs av, eller med hjälp av robotar. Produktionen blir därför mycket effektiv och med vår kvalitetskontroll kan vi garantera högsta kvalitet. Häfla Bruks AB är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och följer Nordisk Förzinkningsförenings tekniska leveransbestämmelser samt NL 85. Varmförzinkningen utförs enligt standard SS-EN ISO Golvfästen till Häfla Bruks maskinskydd. Profilerna är först laserskurna och sedan bockade. 13

14 VARMFÖRZINKNING Bästa rostskyddet till lägsta kostnaden Varmförzinkning av stål är ett av de effektivaste och mest beprövade rostskydd som finns. I kontaktytan mellan stål och flytande zink sker en reaktion och en järn/zinklegering bildas. Det innebär att zinkskiktet inte kan flagna och/eller rosta inifrån. Helt avgörande för kvaliteten är kunskapen hos de som utför behandlingen. Häfla Bruk arbetar med kvalitetssäkring enligt SS-EN ISO Besök och beställ vår specialbroschyr om varmförzinkning 14

15 eller PULVERLACKERING Inte bara en vacker yta Pulverlackering innebär inte bara en vacker yta utan också ett mycket bra skydd mot rost och andra angrepp. I industrimiljöer ger snyggt lackerade produkter ett lyft till en annars ofta smutsig och tråkig miljö. I offentliga miljöer ger exempelvis snyggt lackerade trappor ett bra helhetsintryck och en trevlig miljö att bo, arbeta och leva i. Häfla Bruk ombesörjer att dina produkter efter bearbetning också får en vacker och tålig ytbehandling, antingen genom varmförzinkning eller genom lackering. Produktutveckling pågår ständigt. Leverans av produkter i annat utförande än de som presenteras i broschyren kan ske. 15

16 Produkter från Häfla Bruk: Gallerdurk Lättdurk Raka trappor Spiraltrappor Designade trappor Ramper Räcken Sträckmetall Garage, förråd och staket Maskinskydd Entrégaller Takprodukter Varmförzinkning Laserskärning Plåtbearbetning Rejmyre, Sweden Tel Fax R U D I N & C O R E K L A M B Y R Å

En bok om ett av vår framtids viktigaste arbetsredskap.

En bok om ett av vår framtids viktigaste arbetsredskap. En bok om laser En bok om ett av vår framtids viktigaste arbetsredskap. 2 Kostnadseffektiv bearbetning av stål. För att kunna tillgodose marknadens behov av effektiv bearbetning av stålprodukter har Häfla

Läs mer

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY

LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY LEVERANTÖRSNÄTVERK HIGH VOLTAGE VALLEY LEVERANTÖRSNÄTVERKET - HIGH VOLTAGE VALLEY består av en grupp företag som alla idag är leverantörer till ABB. Dessa företag har gått samman för att gemensamt arbeta

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

En stor och tung kantpress, specialtillverkad för att forma svenskt stål

En stor och tung kantpress, specialtillverkad för att forma svenskt stål Maskinoperatören Nr 3 Mars 2015 REPORTAGE 3 En stor och tung kantpress, specialtillverkad för att forma svenskt stål Ledarskap, förändringsarbetets utmaning Att lära sig arbeta annorlunda eller helt enkelt

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Svensk produktion biter!

Svensk produktion biter! NR 8 November 2011 Årgång 9 Produktionsnära kompetens i centrum Mobäcks Verktyg uppdaterar maskinparken Sverigepremiär på BLECH Nordic i Älvsjö Svensk produktion biter! Intressant robotlösning Laserskärning

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar enklare, mer valmöjligheter och till lägre kostnad. Aritco

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco Plattformshissar och Villahissar. Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

Guide till bra leverantörer. Flytta hit och lev livet. investerar i nya maskiner. verktygssvetsarna först i sverige.

Guide till bra leverantörer. Flytta hit och lev livet. investerar i nya maskiner. verktygssvetsarna först i sverige. Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo Åsenhöga Öreryd

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

När behoven kräver snabba lösningar.

När behoven kräver snabba lösningar. När behoven kräver snabba lösningar. Vi på Flexator i Gråbo slår inte av på takten. Tvärtom. Drygt 40 år efter starten händer mer än någonsin innanför fabriksväggarna. Arbetsbodar och modulbyggnader till

Läs mer

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB Katalog 2011/12 VD-ordet Effektiv kommunikation är något vi alla strävar efter. Både internt och externt. Att effektivt lyckas kommunicera ut våra erbjudanden och våra budskap ökar vår synlighet i vardagens

Läs mer

Förädlingsgraden allt viktigare inom plåtbearbetning

Förädlingsgraden allt viktigare inom plåtbearbetning NR 2 8 APRIL 2010 ÅRG 95 Förädlingsgraden allt viktigare inom plåtbearbetning Trenden är maskiner som kan göra mer Rätt folk besökte Underhållsmässan 2010 1 MATRIX series 4 erbjuder dig nya intressanta

Läs mer

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES SKAPA EN BÄTTRE ARBETS- MILJÖ GENOM EFFEKTIV HANTERING & ELIMINERING AV SKADLIGA

Läs mer

vi vill ge dig det rätta ljuset

vi vill ge dig det rätta ljuset ljuset från varberg vi vill ge dig det rätta ljuset Samtidigt som vi har skapat oss en position som Sveriges ledande tillverkare av hembelysning har vi utvecklat ett sortiment för offentlig miljö hotell,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Det är lika bra att vara ärliga: Vi gillar inte

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Den enda bygghandel du behöver!

Den enda bygghandel du behöver! 2 Den enda bygghandel du behöver! Kom till Sotenäs Trä med dina idéer och tankar kring ditt byggprojekt och åk härifrån med allt du behöver för att förverkliga planerna. Det kan gälla allt från en ny förvaringslösning

Läs mer

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare

Innovativ rullformning. Bättre produkt högre marginaler. Snyggare, starkare Innovativ rullformning God totalekonomi, minskad miljöbelastning, formskön design och lean production Bättre produkt högre marginaler Prismaflex AB, Staffanstorp Snyggare, starkare, Anderstorp generellt

Läs mer