Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET"

Transkript

1 V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

2 Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande företag men med lång erfarenhet och djup kunskap. Axipto har sina rötter i tre svenska verkstadsföretag med olika typer av specialkompetens inom skärande bearbetning - Linnér Produktion, MSM och Hagelsrum samtliga med högt automatiserad produktion och avancerad teknik. I Axipto har vi dessutom tillfogat gedigen kompetens och teknik för avancerad kvalitetsgjutning. Tack vare att vi kan erbjuda momentet gjutning tar vi alltså ett steg tillbaka i förädlingskedjan ett steg som för oss framåt. Syftet är att vi ska kunna ta ett större ansvar från ämne till färdig produkt, med alla de fördelar detta kan innebära för dig som kund. Som en underleverantör till den svenska verkstadsindustrin måste vi hela tiden lyssna på våra kunder. Och vi måste våga tänka nytt, vi måste våga utmana klassiska tankesätt. Axipto är ett resultat av detta. Ett ungt företag med lång tradition, modernt tänkande och som står för innovativ förädling i alla led.

3 Vi tror på förnuftet. Förnuft innebär att du som kund ska kunna vända dig till oss på Axipto nästan oavsett dina krav och behov. Från vår sida ser vi inte några direkta begränsningar. Axipto tar helt enkelt ett grepp om hela förädlingskedjan, inklusive stora delar av logistiken. Som kund ska du därför inte behöva bekymra dig om varken ämne eller slutprodukt. Vi tar ansvar för ämnestillgången och gjutningen. I våra övriga anläggningar utför vi skärande bearbetning av små som stora detaljer, i långa som korta serier. Med mycket hög precision och i de flesta förekommande metaller. Likaså tar vi hand om svetsning, ytbehandling och montering. Vi ser det helt enkelt som förnuftigt att du som kund kan överlåta hela processen till oss och därmed reducera avsevärda kostnader för exempelvis administration och transporter. Och kanske framför allt, att slippa bekymmer och dessutom spara värdefull tid. Vi tror på entreprenören. Vi anser att det i varje medarbetare finns en entreprenör. Därför ser vi det som viktigt att alla våra medarbetare får fritt spelrum att komma med nya idéer och att ifrågasätta. För det är tack vare dynamiken bland personalen som vi utvecklas och blir effektivare. Med en ägare som dessutom är entreprenör uti fingerspetsarna, får vi det stöd vi behöver för att utvecklas i den riktning vi vill. Axipto är ett högteknologiskt företag med högt automatiserade produktionsanläggningar. Men för den skull kan vi inte slå oss till ro. Vi kommer att fortsätta investera i robotisering, effektivisering och optimering av produktionsflödet, tillsammans med kontinuerlig utbildning av arbetskraften. Sammantaget är detta en nödvändighet för att vi ytterligare ska kunna stärka vår konkurrenskraft mot exempelvis låglöneländerna. Vi ska producera både snabbare, till lägre kostnad och med högre kvalitet än våra konkurrenter i och utanför Sverige. Detta klarar vi tack vare högteknologisk och mycket rationell produktion i kombination med genuin svensk entreprenöranda.

4 Axipto vilar på fyra starka ben Axipto står för innovativ förädling. Och vi tar ansvar för hela förädlingskedjan, från ämne till färdig produkt. Men vi anpassar oss självfallet till varje enskild kunds krav, vilket kan innebära behov av antingen hela eller endast delar av processen. En av våra styrkor är vår flexibilitet som vilar på fyra starka ben. GJUTNING BEARBETNING SMÅ DETALJER BEARBETNING STORA DETALJER AXLAR

5 STÖRRE ANSVAR Vi på Axipto har utökat vårt ansvar i förädlingskedjan genom att även ta hand om ämnesförsörjningen och gjutningen. Detta är en realitet tack vare de samarbetspartners vi har knutit till oss. Genom intimt samarbete kan vi säkerställa att det färdiggjutna godset transporteras vidare till våra egna produktionsenheter för bearbetning. Vilket i sin tur innebär att vi även tar ansvar för större delar av logistiken. I dagsläget erbjuder vi såväl handformat som maskinformat gjutgods. Vår övergripande målsättning är att inom snar framtid äga ett eller flera gjuterier. Detta för att ytterligare kunna utveckla våra åtaganden och vårt ansvar mot såväl våra befintliga som framtida kunder.

6 HÖG AUTOMATISERINGSGRAD Produktionen i våra anläggningar är mycket högt automatiserad. Moderna och robotstyrda maskiner garanterar att vi ständigt håller oss i framkant vad gäller den nyaste tekniken. Ambitionen är att samtliga produktionslinjer ska vara fullständigt automatiserade, från inkommande till utgående pall. Operatörens roll ska vara att se till att robotcellen fungerar, inte att hantera produkter. För vår del handlar det om att arbeta långsiktigt och att se till att vi alltid tillhandahåller det allra senaste inom maskintekniken. Men det handlar också om att vi måste finna kostnadseffektiva lösningar i varje enskilt moment i processen. Samt att med kunden hålla en kontinuerlig dialog och presentera öppna kalkyler. På detta sätt kan vi på ett ärligt sätt säkerställa att reduceringen av kostnader tack vare automatiseringen även kommer våra kunder till godo. Vår absoluta strävan är att alltid bli bättre, att aldrig slå av på takten vad gäller investeringar i automatisering och därmed ökad effektivitet.

7 HÖG PRECISION Tack vare vår moderna maskinpark kan vi garantera mycket hög precision tillsammans med optimal kostnadseffektivitet. Maskinbearbetning av extremt tunnväggigt material är bara ett exempel på de specialiteter vi kan erbjuda. Under lång tid har vi målmedvetet utvecklat processer och fixturer för att klara bearbetning av tunnväggigt material. Ett annat exempel är vår omfattande satsning på 5-axliga maskiner med flerpalettsystem i syfte att mini mera ställtider. Med 5-axliga maskiner säkerställer vi att produkten tillverkas på det absolut mest effektiva sättet. Dessutom förfogar vi över en av Nordens största koordinatmätmaskiner, i vilken vi har unika möjligheter att utföra mätningar med mycket hög noggrannhet även för stora detaljer.

8 DET TOTALA ERBJUDANDET Axipto står för det totala erbjudandet. Vi tar hand om ämnesförsörjningen och gjutningen. Skärande bearbetning av större detaljer utför vi i materialen gjutgods, stål, rostfritt och aluminium. Vi bearbetar även små och medelstora detaljer i materialen magnesium och mässing. Vår högeffektiva och högt automatiserade maskinpark möjliggör allt kortare ställtider, vilket i sin tur medför allt högre flexibilitet. I våra produktionsanläggningar finns även avdelningar för såväl ytbehandling som sammansättning, samt bred lagerhållning av reservdelar. Med andra ord klarar vi bearbetning av stora och små detaljer i såväl korta som långa serier. Tillverkning av prototyper utför vi för en hel del kunder. Det är alltså inte utan fog vi påstår att Axipto står för det totala erbjudandet. Vi är övertygade om att detta är en stor fördel för dig som inköpare, att helt enkelt kunna reducera antalet underleverantörer med allt vad detta innebär i kostnads- och tidsbesparing.

9 STÄNDIG INNOVATION Som en mindre underleverantör måste vi hela tiden vara på tå och vara medvetna om vart vinden blåser. Vår ambition är att ständigt befinna oss före våra konkurrenter i alla avseenden, som exempelvis kompetens, teknikutveckling, kostnadseffektivitet och allmänt nytänkande. Listan skulle kunna göras mycket längre. Vår framförhållning kan handla om hur vi sänker tillverkningskostnaderna genom små (eller stora) förbättringar. Det kan handla om hur vi med smarta metoder klarar bearbetning av exempelvis extremt tunnväggigt material. Eller det kan handla om de stora greppen som hur vi utökar vårt ansvar i den totala förädlingskedjan genom att inkludera gjutning i vår verksamhet. Sammantaget är det vårt synsätt i både det lilla och det stora som gör oss till det företag vi är idag; en ung svensk underleverantör med lång tradition, modernt tänkande och som står för innovativ förädling i alla led.

10 LEDANDE I EUROPA Vi är en av de ledande tillverkarna av axlar i Europa. Som ett av mycket få företag i branschen kan vi erbjuda helhetslösningar, inkluderande fräsning av spår, slipning, svetsning, montering av bussningar och lager samt ytbehandling. Dessutom har vi egen utrustning för induktionshärdning. Vår moderna maskinpark ger oss möjlighet till mycket stor flexibilitet inom tillverkning av axlar i olika dimensioner. Detta i kombination med våra arbetsmetoder ger utrymme för osedvanligt snabba omställningar och gör att vi klarar även de mest komplicerade detaljerna. LEVERANSPRECISION I och med att vi tar ansvar för en allt större del av förädlingskedjan, tar vi också hand om en allt större del av logistiken. Du som kund kan placera din beställning hos oss och vi sköter hela processen från ämne till färdigbearbetad och sammansatt produkt. På så sätt slipper du besväret med eventuella omlastningar och en hel del administrationskostnader - och dessutom det ofta återkommande bekymret med ämnestillgången. Allt detta, tillsammans med våra avancerade system för orderhantering och orderbevakning, innebär att vi kan garantera mycket hög leveransprecision. Färdig produkt ska självfallet finnas på plats hos dig som kund vid utlovad tidpunkt.

11 Axipto Innovativ Förädling Vi på Axipto vill gärna utmana de klassiska föreställningarna om hur en svensk underleverantör ska vara. Skapandet av Axipto innebar att vi tog ett steg tillbaka i förädlingskedjan genom att inkorporera den första fasen; gjutningen. Ett steg bakåt som för oss framåt. Samtidigt behåller vi och utvecklar vår kompetens och teknik inom skärande bearbetning. Axlar, stora eller små detaljer, långa eller korta serier, stål eller aluminium, sammansättning, ytbehandling. Alltför många talar vitt och brett om totalerbjudande utan att nå ända fram. Vi har gjort slag i saken och gjort totalerbjudandet till en verklighet på den svenska marknaden. Som företag ska vi utvecklas genom att tillvarata och uppmuntra den svenska entreprenörandan. Vår ledstjärna är en tro på delat ansvar och medarbetarnas förmåga att driva verksamheten framåt. Kontinuerliga satsningar på ökad effektivitet och nya förbättrade produktionslösningar ska stärka vår internationella konkurrenskraft ytterligare. All vår produktion sker med öppna kalkyler gentemot våra kunder. Detta medför att effektiviseringar och förbättringar kommer såväl oss som våra kunder till godo. PS. Axipto AB har sina rötter i verkstadsföretagen Linnér Produktion i Nybro, MSM i Mönsterås och Hagelsrum i Målilla.

12 AXIPTO ÄR ETT FÖRETAG som har utmanat branschen genom att ta ett större ansvar i förädlingskedjan. Tack vare Axipto har våra nuvarande och framtida kunder fått möjligheten att minska antalet underleverantörer. Vi är helt enkelt kompletta. Axipto står för Innovativ Förädling. Det innebär att vi hela tiden måste förnya oss och möta marknadens ökande krav. För i slutändan är det kundernas behov som styr åt vilket håll vi ska utvecklas. Och det finns bara en väg. Det är framåt. Axipto AB Nybro: Mönsterås: Mållilla: e-post:

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer