Akademin för Innovation, Design och Teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademin för Innovation, Design och Teknik"

Transkript

1 Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare: Rolf Lövgren Inlämningsdatum: 17 jan 2011

2 Inledning Detta är ett fördjupningsarbete för kursen Produktutveckling 3 1 som går ut på att noggrannare ta en titt på hur gjutning gåt till. Arbetet kommer att gå igenom historian, hur det används idag, själva tillverkningsprocessen, defekter, fördelar, nackdelar och en slutsatts över tillverkningsmetoden Tillverkningsmetoden går ut på att hälla ett upphettat flytande material i en form där det senare får stelna. Därmed har man fått fram sin önskade form. Gjutning är en väl använd tillverkningsmetod som använda mestadels idag för att tillverka mera komplicerade delar i till en produkt och inom byggbranschen. Gjutning är en tillverkningsmetod som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det har gått från att vara en väldigt gammal metod som sträcker sig från 3200 f.kr. till den industrialiserade värld vi lever i idag där processerna är datorstyrda. Detta gör att, trots att den är så gammal, den än idag på stark frammarsch och är en av de största tillverkningsmetoderna. 1 KPP039 Produktutveckling 3 2 (14)

3 Ordlista Anlöpning CAD (Computer Aided Design) CNC (Computer Numerical Control) Efterbehandlingsmetod vid tillverkning då man hettar upp ett material för att erhålla högre hållfasthetsegenskaper samt göra gör det mindre sprött Formgivningsspråk med hjälp av datorer Datorkontrollerat styrspråk 3 (14)

4 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ordlista... 3 Innehållsförteckning... 4 Historia... 5 Tillverkningsprocessen... 6 Tillverkningsmetoder... 6 Sandgjutning... 7 Formsprutning... 7 Centrifugalgjutning... 7 Stränggjutning... 7 Material... 7 Den moderna gjutningen... 8 Komplicerade former... 8 Byggbranschen... 9 Defekter... 9 Fördelar... 9 Nackdelar Jämförelse med konkurrerande tillverkningsmetoder Svetsa ihop individuella delar CNC fräsning Maskinsmide Slutsats Referenser Litteratur Internet Personer Program Bilder (14)

5 Historia Gjutnig är en väldigt gammal tillverknings metod och sträcker sig långt tillbaka i tiden, närmare 6000 år. Här följer några viktiga tidpunkterpunkter för historian inom metallgjutning 2. Runt 3200 f.kr: finns det gamla gjutformer i koppar hittats i mellanöstern. Denna form användes för att gjuta brons Runt 2000 f.kr: upptäcktes järn och gjorde att man fick nya stora Bild 1: Historisk illustration för gjutning möjligheter Runt f.kr: den första kinesiska gjutningen av järn produceras Runt 645 f.kr: De tidigaste bevisen från sandgjutning (Kina) Runt 233 f.kr: Plogformar i gjutjärn tillverkas i Kina vilket var väldigt komplicerade former för den tiden Runt 500 f.kr: Stål gjuts för första gången På senare tid har även med introduktion av datortekniken lämnat sina spår vilket gör att idag är gjuttekniken en väldigt högteknologisk metod. 2 De historiska tidpunkterna kommer från: technologies.com/historyofmetalcasting.aspx 5 (14)

6 Tillverkningsprocessen Tillverkningsprocessen kan variera väldigt, beroende på tillverkningsmetod, men följer oftast en generell linje. Tillverkning av gjutform Upplösning av material Fylla gjutningsform Stelning Eventuell härdning Hela processen börjar med att man tillverkar en gjutform, som man sedan skall använda för att hälla i det flytande materialet i. Formen kan tillverkas på olika sätt. Ett vanligt sätt tidigare var att man gjorde det i en sandform. Numera är formarna oftast gjorde av metallegeringar då smältpunkterna är betydligt högre och det man kan få till mera precisa former samt jämnare tillverkningskvalité. Gjutformen måste även ha en tilloppskanal där man kan hälla i det flytande materialet i. När man har sin gjutform hettar man sedan upp det material man arbetar med till sin smältpunk så att det är i flytande form. Sedan häller man ner det i sin gjutform och låter det stelna. När materialet har stelnat kan man sedan ta ut den ur gjutformen. Eventuellt kan man behöva slipa bort överblivna kanter och spåret som blir kvar från tilloppskanalen. Efter det kan man eventuellt efterbehandla materialet för att få högre hållfasthetsegenskaper och göra det mindre sprött genom att anlöpa. Man gör detta genom att placera produkten i en varmluftsugn och hetta upp materialet igen. Då förändras den inre stukturen av kornen på materialen och de fogas samman så skapas ett mera hållfast material. Detta gör även att sprödheten minskar eftersom det är vid korngränserna materialet oftast ger vika. Nu när man har fogat samman kornen gör det att detta sker först vid en mycket högre belastning. Vid större tillverkningsserier går denna process betydligt fortare då gjutformerna går att återanvända och man kan tillverka parallellt med det andra stegen. Behöver man inte efterbehandla materialet så är den största tiden då bara stelningstiden i formen. Tillverkningsmetoder Det finns många tillverkningsmetoder att arbeta med. Från tidiga metoder som sandgjutning till mera industrialiserade metoder så som centrifugalgjutning. I detta stycke tas några exempel på några intressanta tillverkningsmetoder upp. 6 (14)

7 Sandgjutning Sandgjutning är en av de äldsta gjutningsmetoder då den är väldigt enkel att genomföra. I kursen Ingenjörsvetenskap 1 3 fick vi prova att genomföra detta i en labboration. Metoden går ut på att man använder en mall på den produkt man vill få ut som tidigare tagits fram. Denna mall lägger man sedan i en träform som man häller i en blandning av sand och bindemedel, som är i två delar. Detta används för att skapa gjutformen och man packar det tätt med en klubba. Sedan tar man isär de två delarna och tar ut mallen samt. Man har i talk för att det Bild 2: Bild från gjutlabborationen i Ingenjörsvetenskap 1 skall bli lättare att få ut produkten efter stelning innan man sätter ihop de två delarna igen. Sedan gör man ett hål i formen som man skall använda som tilloppskanal till det flytande materialet. Då har man tagit fram sin gjutform. I detta fall använde vi aluminium som gjutmaterial. Det hettades upp till dess smältpunkt på cirka 660 C 4. Detta fick sedan stelna innan man tog ut den ur sin form och kylde ner det i ett vattenbad till rumstemperatur. Eventuella kanter fick slipas bort och sedan har man sin färdiga produkt. Denna metod gick väldigt enkelt och snabbt att genomföra. Sandform har som nackdel att gjutformen är en engångform och måste göras om varje gång. Men eftersom det gick fort att genomföra så är det ett mindre problem. Formsprutning Formsprutning är en tillverkningsmetod man använder till plast. Det som skiljer denna metod åt är att man sprutar in plasten och låter det stelna med ett högt tryck. Detta gör att man får väldigt hög noggrannhet på resultatet och underviker eventuella luftblåsor. Man kan även öka trycket ännu mera och på så sätt få in mera plast på samma yta och få ännu högre hållfasthetsegenskaper. Centrifugalgjutning Med centrifugalgjutning utnyttjar man, förutom tyngdkraften, centrifugalkraften i en roterande form med hög hastighet. Detta för att skapa ett då tätt lager av material som möjligt. Man använder denna metod när man skall tillverka bland annat gjutjärnsrör, hylsor och likande. Stränggjutning Stränggjutning går ut på att man pressar igenom en flytande metall genom ett grafitmunstycke och kyler ner det hastigt med vattenkylare. Genom denna metod kan man få en väldig variation på tvärsnittet på profiler som bland annat fyrkanter, cylindrar eller olika rör. Material Material som man använder är bl.a. plaster, betong, lera, glas, gips, livsmedel, stål och andra metallegeringar. Detta gör att kunden har ett stort val av material att välja mellan. De vanligaste materialen är betong och metallegeringar. 3 KPP040 Ingenjörsvetenskap 1 material och hållfasthet (14)

8 Den moderna gjutningen Här visas hur gjutningsteknik används idag. Komplicerade former En bra egenskap som gjutning har, som är svår att genomföra med andra tillverkningsmetoder, är att det är förhållandevis enkelt att genomföra mera komplicerade former vid serieproducering. Till skillnad från till exempelvis fräsning och maskinsmide så är det enklare att göra olika hålrum och innanmäten. Man kan till exempel placera en kärna inuti gjutformen för att skapa olika hålrum. Man kan även komma under olika former som man med andra metoder, som till exempel maskinsmide eller fräsning, inte kan göra. På bilder till höger visas en illustration över hur en fräs inte kan komma under ett hålrum. Detta går utan problem att göra med gjutningsteknik. Bild 3: Illustration för vart en fräs inte kan komma åt Bild 4: Bild över en gjuten produkt På bilden till vänster visas en produkt som har tagits fram med gjutning. Detta går att göra med de andra metoderna men det blir mera komplicerat att genomgöra. Skulle man smida detta så kan man göra allt utom hålrummet som går rakt igenom. Detta måste då borras ut. Det krävs då alltså två moment, vilket blir för dyrt. Skulle man göra detta med frästeknik så skulle man behöva en dyrare maskin med en roterande axel för att komma åt hålrummet. Detta gör att en vid en sådan här form är gjutning att föredra. Dessa typer av former gör att gjutning, trots att det är en väldigt gammal tillverkningsmetod, fortfarande har stora fördela mot liknande tillverkningsmetoder. 8 (14)

9 Byggbranschen Inom byggbranschen används det i stor utsträckning till att gjuta cementgrunder till byggnader. Det används under sådan stor utsträckning främst på grund av att gjutning är väldigt smidigt att jobba med eftersom den ena grunder är sällan den andra lik. Men även att platsen man jobbar på kan se väldigt olika ut. Det gör att ha ett flytande material blir väldigt fördelaktigt. Cement har även den egenskapen att det tål värmeskillnader väldigt bra, det isolerar och håller fukt borta. Det är även väldigt Bild 5: Bild över gjutning vid byggarbetsplats uppskattat eftersom det går väldigt fort att ta fram en grund, när platsen där den ska stå på väl är förberedd. Det är även förhållandevis billigt material och hela processen inte kostar allt för mycket. Defekter Det kan förekomma flera defekter vid tillverkningen. Främst på grund av hur själva tillverkningsprocessen är konstruerad. En vanlig defekt är att det kan förekomma luftblåsor i produkten under stelningsfasen. Detta sker på grund av att materialet är flytande när man häller det i formen och att alla luftbubblor inte har försvunnit eftersom det kan stelna väldigt fort. Det kan göra att formerna inte blir lika estetiskt tilltalande som man önskat. Men främst att hållfasthetsegenskaperna kan förändras och att produkten går sönder tidigare än väntat. Andra exempel på kända defekter kan vara: dimensionsfel, fel i gjutformens utformning, gods saknas på gjutstycket, sprickor eller strukturfel i materialet. Detta är välkända defekter och det finns oftast metoder för att undvika detta. Datorteknik används bland annat för att säkerhetsställa noggrannhet. Man kan till exempel använda CAD och fräs teknik för att göra väldigt noggranna gjutformar som sedan används vid massproduktion med gjutning. Fördelar De största fördelarna med gjutning är att man kan göra väldigt komplicerade former som inte skulle gå att genomföra med andra tillverkningsmetoder eller att det skulle blir för dyrt och komplicerat att bearbeta till den formen. En annan stor fördel är att det är ett förhållandevis billigt sätt att tillverka på. Formar går snabbt att ta fram och de kostar inte så mycket. Detta gör att man snabbt kan arbeta med denna metod. Eftersom det blir billigt att ta fram gjutformer gör att det finns många företags om arbetar med denna tillverkningsmetod. Det finns även då väldigt många mindre företag, då investeringarna att starta upp en fabrik blir väldigt låga. Detta gör att det finns väldigt många alternativ för kunderna att välja på. Många företag väljer därför att nischa in sig på speciella material som de då kan få 9 (14)

10 spetskunskaper inom. Ett exempel på detta är företaget Sedenborgs Metallgjuteri AB 5, som ligger i Kvicksund, som har specialiserat sig på materialet aluminium brons. I boken Gjuteriteknik av Ingemar Svensson 6 tas ett exempel upp med jämförelse av kostnader mellan att svetsa ihop nio individuella ståldelar och att gjuta samma produkt i ett stycke. Då har man lyckats dra ner kostnaden genom att gjuta med 53 %. Man slipper lagerhållning och orderbevakning av de individuella delarna samt att produkten fick mera tilltalande design då man slapp svetsfogarna. Han tar även upp att gjutning är den snabbaste vägen att gå från smält metall till färdig produkt. Nackdelar En nackdel med gjutning är att det inte går att gjuta vilket material som helst, till exempel kan man inte använda alla metallegeringar då vissa har en väldigt hög smältpunk och kräver andra bearbetningsmetoder. Anledningen till detta är att det blir svårt att göra gjutformarna men även att få fram de önskade hållfasthetsegenskaperna. En annan nackdel är att det kan förekomma defekter vid tillverkningsprocessen som tidigare nämnts. Den stora nackdelen är att den inte är optimal vid större serietillverkning med metallegeringar. Den passar bättre till batch tillverkning. Anledningen till detta är att maskinsmide går så mycket fortare att genomföra. Med maskinsmide så behöver man inte nå materialets smältpunkt och processen att tillverka delen går fortare då materialet inte behöver vara kvar i en form och stelna. 5 Lars Sedenborg vid Sedenborgs Metallgjuteri AB 6 Ingemar Svensson (1990), Gjuteriteknik, Tredje utgåvan 10 (14)

11 Jämförelse med konkurrerande tillverkningsmetoder Här följer en jämförelse med liknande och konkurerande tillverkningsmetoder. Det finns många flera metoder men här kommer de som man använder till liknande jobb. Svetsa ihop individuella delar En metod som används ofta är att man svetsar ihop individuella delar för att göra en komplett produkt. Detta är ett snabbt sätt att jobba med samt att det är en väldigt enkel och smidig metod. En annan fördel är att det är lätt att lära sig vilket gör att man kan hitta många lokala tillverkare. Men det har många nackdelar med sig också. Det kostar betydligt mera då man måste ta fram de individuella delarna för att de sedan skall svetsas ihop. Man får även en lagerhållningskostnad och orderbevakning. Eftersom det även är ett handtillverkat arbete så krävs det även en väldigt skicklig svetsare för att få hög och jämn kvalité på produkten. Materialvalet blir man även väldigt låst till då man endast kan använda olika plåtar och metaller. Detta är en metod som man bör undvika om man får större serier då det tar för lång tid och det kostar för mycket. Svetsning Gjutning Enkelt att ta fram ett exemplar Enkelt att serieproducera Billigt att ta fram en prototyp Billigt att serieproducera Enkelt att ta fram komplicerade former Hög kvalitetssäkring Lokala tillverkare Flexibelt med materialval CNC fräsning CNC fräsning är en tillverkningsmetod där man låter en datorstyrd fräs skära ut en produkt ur ett massivt stycke. Det är en väldigt bra metod främst för prototyptillverkning. Det är en väldigt noggrann metod då man kan gå in på tusendels millimeter. Denna metod kan man även föredra om man ska ha en aningen större volymer, som batchtillverkning. Men detta gäller endast om man ska jobba i mera porösa material så som till exempel trä eller likande. Men det är en väldigt långsam process och det bli även väldigt mycket spill. Man kan även fräsa ur metaller mer det gör endast i väldigt små volymer. Denna metod är inte att föredra vid serietillverkning eftersom det tar för lång tid och maskinerna kan oftast endast ta en produkt i taget. Men har man detaljer som kräver extrem noggrannhet så är denna metod att föredra. CNC fräsning Gjutning Enkelt att ta fram ett exemplar Enkelt att serieproducera Billigt att ta fram en prototyp Billigt att serieproducera Enkelt att ta fram komplicerade former Hög kvalitetssäkring Lokala tillverkare Flexibelt med materialval 11 (14)

12 Maskinsmide Maskinsmide är en tillverkningsmetod där man bearbetar ett stycke genom att man hettar upp materialet och låter två former med stor kraft pressa samman. Det är den tillverkningsmetod som är den största konkurrenten då den är på stark frammarsch. Det är en metod som främst riktar sig till serieproducering. Det har till stor fördel vid större serier då kostnaderna per enhet kan sjunka drastiskt och det går väldigt fort. Man kan även smida i det flesta metaller då det är mera av en bearbetningsmetod eftersom materialet bara blir upphettat och aldrig når smältpunkten. Kvalitén som man får efter maskinsmide är väldigt hög då man pressar ihop materialet och får högre noggrannhet än när man häller i ett flytande material i en gjutform. Man undviker då luftbubblor och andra defekter. Men det har som nackdel att initialkostnaderna är väldigt höga vilket gör att det blir ett väldigt dåligt val när man har låga serier. Eftersom kostnaderna är så höga att driva en sådan här fabrik gör det att det inte finns allt för många över världen. De största fabrikerna finns centrerade i Östasien, i länder så som Sydkorea, Japan och Kina. En annan nackdel är att man inte kan göra lika komplicerade former som vid gjutning. Man kan till exempel inte göra hålrum och utstickande delar på samma sätt då pressformarna inte kan komma under. Maskinsmide Gjutning Enkelt att ta fram ett exemplar Enkelt att serieproducera Billigt att ta fram en prototyp Billigt att serieproducera Enkelt att ta fram komplicerade former Hög kvalitetssäkring Lokala tillverkare Flexibelt med materialval 12 (14)

13 Slutsats Som slutsats är gjutning en väldigt bra tillverkningsmetod. Den är smidig att jobba med, det kostar inte så mycket. Man är väldigt flexibel med materialvalet och det är lätt att hitta en tillverkare. Det finns även väldigt många variationer av gjutning som gör att man kan få väldigt många olika resultat. Materialvalen gör även där att man har ett brett urval att välja mellan. Det är även lätt att hitta en tillverkare eftersom metoden är så pass enkel och det är billigt att starta en fabrik. Man kan självklart inte använda gjutning till allt. Nackdelarna gör att det finns utrymme för konkurrerande tillverkningsmetoder att ta andelar. Men med datortekniken har det gjort att tillverkningsdefekterna blir mindre och mindre. Så i framtiden så kommer det bli en alltmera vanligare metod, ur ekonomisk synpunkt, att överväga mellan då de andra tillverkningsmetodernas nackdelar är svårare att komma runt. Gjutning är en tillverkningsmetod som fortfarande är på stark frammarsch, då datortekniken har påverkat mycket. Detta sker trotts att metoden är mer än 6000 år gammal. Så gjutning är en tillverkningsmetod som har en fortfarande har en ljus framtiden framför sig. 13 (14)

14 Referenser Här följer de referenser som han används vid detta fördjupningsarbete. Litteratur Ingemar Svensson (1990), Gjuteriteknik, Tredje utgåvan, Karlebo Förlag AB, ISBN: Internet Wikipedia gjutning, , Wikipedia gjutning (engelska), , Wikipedia aluminum, , Metal technologies historia över metallgjutning, , Personer Göran Svensson, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, Lars Sedenborg, Sedenborgs Metallgjuteri AB, , tel Program SolidWorks 2010, CAD program PhotoView 360, Renderings program Bilder Bild framsida, , Bild 1: Historisk illustration för gjutning, , Bild 2: Bild från gjutlabborationen i Ingenjörsvetenskap 1, , tagen från gjutlabborationen i KPP040 Ingenjörsvetenskap 1 material och hållfasthet Bild 3: Illustration för vart en fräs inte kan komma åt, , skapad med SolidWorks 2010 och renderad med PhotoView 360 Bild 4: Bild över en gjuten produkt, , Bild 5, Bild över gjutning vid byggarbetsplats, , vigning.4.3f5909f e html 14 (14)

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden Sandgjutning Häften i serien behandlar: Bronsgjutning Engelska glosor rörande äldre Husbyggnation Garvning

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

Fördjupningsarbete. Prototyptillverkning. Anders Svanbom. Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039

Fördjupningsarbete. Prototyptillverkning. Anders Svanbom. Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039 Fördjupningsarbete Prototyptillverkning Anders Svanbom Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039 Innehåll Inledning... 3 Historia... 4 Bakgrund... 5 Övergripande om olika typer av prototypframtagningstekniker...

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Rapport - Kompetensutveckling av mikroskopanalys av jord- och vattenfunna arkeologiska textilier - Kerstin Ljungkvist

Rapport - Kompetensutveckling av mikroskopanalys av jord- och vattenfunna arkeologiska textilier - Kerstin Ljungkvist Inledning I mitt arbete som textilkonservator på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg får jag ofta till uppgift att analysera de fynd av textilier som kommer från olika arkeologiska utgrävningar.

Läs mer

1. Glas - introduktion. Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1

1. Glas - introduktion. Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1 1. Glas - introduktion Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1 Glas - introduktion Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 2 - Glashistoria - Vad är glas? - Råmaterial - Exempel på användningsområden

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning!

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning! Från prototyp *ll serieproduk*on med addi*v *llverkning! Prototypes Rapid prototyping in FDM, PolyJet and 3DP 3D prin6ng technologies Series Rapid tool less produc6on with FDM technology in ABS, PC, Ultem

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Material i sågbladen. Infästning på sticksågbladen. Saknar du någon produkt? Fler artiklar hittar du i MPS katalogen.

Material i sågbladen. Infästning på sticksågbladen. Saknar du någon produkt? Fler artiklar hittar du i MPS katalogen. MPS sticksågblad tillverkas av Pott & Hönscheid GmbH Sägenfabrik som är beläget i den vackra Moseldalen i södra Tyskland. I detta område har tillverkning av sågar pågått sedan sågens begynnelse. Pott &

Läs mer

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

STRÅLANDE SCIENCE FICTION

STRÅLANDE SCIENCE FICTION STRÅLANDE SCIENCE FICTION Vare sig det handlar om unika flygplansdelar, individanpassade implantat eller reservdelar av månsand med en CAD-ritning och Arcams avancerade 3D-maskiner kan science fiction

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

När du har något att dölja.

När du har något att dölja. När du har något att dölja. Gör det snyggt. Protected by pattern ny lösning som enkelt döljer alla sladdar och kablar www.kanallisten.com Välkommen till det rena hemmet! Dölj allt inuti listen Finns det

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Kvalitet och kunskap i alla detaljer. Genomtänkta och tidsenliga lösningar i järngjutgods

Kvalitet och kunskap i alla detaljer. Genomtänkta och tidsenliga lösningar i järngjutgods Kvalitet och kunskap i alla detaljer Genomtänkta och tidsenliga lösningar i järngjutgods EN 1563 (Segjärn) EN-GJS-350-22 EN-GJS-400-18 EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJS-700-2 EN 1561 (Gråjärn)

Läs mer

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Du behöver: Saltdeg Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Recept på saltdeg 1 Kavla ut degen ca 2

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

GABION STANDARD. ger frihet till estetiska utformningar. Även efter montering och uppfyllning tillåter nätkonstruktionerna sättningar utan att tappa

GABION STANDARD. ger frihet till estetiska utformningar. Även efter montering och uppfyllning tillåter nätkonstruktionerna sättningar utan att tappa GABIONER KATALOG GABION STANDARD STENKORGAR Standard Gabioner är de mest sålda gabioner i Demex utbud, tillverkade av ett stark svetsat stålnät med 3mm ståltråd som går igenom en avancerad ytbehandling

Läs mer

Exjobbspresentation: Utveckling av eye-tracker

Exjobbspresentation: Utveckling av eye-tracker Exjobbspresentation: Utveckling av eye-tracker Exjobb inom LättkonstruktionL Lars Viebke Viebke@kth.se Utveckling av eye-tracker: design, konstruktion och produktionsanpassning av monitor i kolfiberkomposit

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling www.hafla.se HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik Vi Björn Lindhe Telefon: 0721-605700 bjorn.lindhe@svetsansvarig.se Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Fem anledningar till

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB 27 ESB Platta på mark Formsättning Kantform för gjutning av golv på mark Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

Installationsmanual stjärnhimmelpaket

Installationsmanual stjärnhimmelpaket Installationsmanual stjärnhimmelpaket Det fiberoptiska paketet innehåller fiberoptiska kablar (ljusledare) i färdig längd, ljusprojektor, glaskristaller och i förekommande fall fjärrkontroll. Allmän information

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte

Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte 1 Den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra alla föremål Allt som människan sätter mellan sig själv och sin omgivning

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Instruktion 60-talsvagnar v. 1.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

Vinterbladet BETONGTILLBEHÖR. upp tillvaron

Vinterbladet BETONGTILLBEHÖR. upp tillvaron Vinterbladet BETONGTILLBEHÖR Ett Ibland litet blir urval det vad ju kallt vi kan och erbjuda mörkt dig... - Vi har materialet som lyser upp tillvaron Synas och hålla värmen Varselväst Gummistövlar Vinterhandskar

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3 S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Dok nr 999322 Version 3 Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Tack för att du har valt en produkt från Invitrea. Vi hoppas att du

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer