Akademin för Innovation, Design och Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademin för Innovation, Design och Teknik"

Transkript

1 Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare: Rolf Lövgren Inlämningsdatum: 17 jan 2011

2 Inledning Detta är ett fördjupningsarbete för kursen Produktutveckling 3 1 som går ut på att noggrannare ta en titt på hur gjutning gåt till. Arbetet kommer att gå igenom historian, hur det används idag, själva tillverkningsprocessen, defekter, fördelar, nackdelar och en slutsatts över tillverkningsmetoden Tillverkningsmetoden går ut på att hälla ett upphettat flytande material i en form där det senare får stelna. Därmed har man fått fram sin önskade form. Gjutning är en väl använd tillverkningsmetod som använda mestadels idag för att tillverka mera komplicerade delar i till en produkt och inom byggbranschen. Gjutning är en tillverkningsmetod som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det har gått från att vara en väldigt gammal metod som sträcker sig från 3200 f.kr. till den industrialiserade värld vi lever i idag där processerna är datorstyrda. Detta gör att, trots att den är så gammal, den än idag på stark frammarsch och är en av de största tillverkningsmetoderna. 1 KPP039 Produktutveckling 3 2 (14)

3 Ordlista Anlöpning CAD (Computer Aided Design) CNC (Computer Numerical Control) Efterbehandlingsmetod vid tillverkning då man hettar upp ett material för att erhålla högre hållfasthetsegenskaper samt göra gör det mindre sprött Formgivningsspråk med hjälp av datorer Datorkontrollerat styrspråk 3 (14)

4 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ordlista... 3 Innehållsförteckning... 4 Historia... 5 Tillverkningsprocessen... 6 Tillverkningsmetoder... 6 Sandgjutning... 7 Formsprutning... 7 Centrifugalgjutning... 7 Stränggjutning... 7 Material... 7 Den moderna gjutningen... 8 Komplicerade former... 8 Byggbranschen... 9 Defekter... 9 Fördelar... 9 Nackdelar Jämförelse med konkurrerande tillverkningsmetoder Svetsa ihop individuella delar CNC fräsning Maskinsmide Slutsats Referenser Litteratur Internet Personer Program Bilder (14)

5 Historia Gjutnig är en väldigt gammal tillverknings metod och sträcker sig långt tillbaka i tiden, närmare 6000 år. Här följer några viktiga tidpunkterpunkter för historian inom metallgjutning 2. Runt 3200 f.kr: finns det gamla gjutformer i koppar hittats i mellanöstern. Denna form användes för att gjuta brons Runt 2000 f.kr: upptäcktes järn och gjorde att man fick nya stora Bild 1: Historisk illustration för gjutning möjligheter Runt f.kr: den första kinesiska gjutningen av järn produceras Runt 645 f.kr: De tidigaste bevisen från sandgjutning (Kina) Runt 233 f.kr: Plogformar i gjutjärn tillverkas i Kina vilket var väldigt komplicerade former för den tiden Runt 500 f.kr: Stål gjuts för första gången På senare tid har även med introduktion av datortekniken lämnat sina spår vilket gör att idag är gjuttekniken en väldigt högteknologisk metod. 2 De historiska tidpunkterna kommer från: technologies.com/historyofmetalcasting.aspx 5 (14)

6 Tillverkningsprocessen Tillverkningsprocessen kan variera väldigt, beroende på tillverkningsmetod, men följer oftast en generell linje. Tillverkning av gjutform Upplösning av material Fylla gjutningsform Stelning Eventuell härdning Hela processen börjar med att man tillverkar en gjutform, som man sedan skall använda för att hälla i det flytande materialet i. Formen kan tillverkas på olika sätt. Ett vanligt sätt tidigare var att man gjorde det i en sandform. Numera är formarna oftast gjorde av metallegeringar då smältpunkterna är betydligt högre och det man kan få till mera precisa former samt jämnare tillverkningskvalité. Gjutformen måste även ha en tilloppskanal där man kan hälla i det flytande materialet i. När man har sin gjutform hettar man sedan upp det material man arbetar med till sin smältpunk så att det är i flytande form. Sedan häller man ner det i sin gjutform och låter det stelna. När materialet har stelnat kan man sedan ta ut den ur gjutformen. Eventuellt kan man behöva slipa bort överblivna kanter och spåret som blir kvar från tilloppskanalen. Efter det kan man eventuellt efterbehandla materialet för att få högre hållfasthetsegenskaper och göra det mindre sprött genom att anlöpa. Man gör detta genom att placera produkten i en varmluftsugn och hetta upp materialet igen. Då förändras den inre stukturen av kornen på materialen och de fogas samman så skapas ett mera hållfast material. Detta gör även att sprödheten minskar eftersom det är vid korngränserna materialet oftast ger vika. Nu när man har fogat samman kornen gör det att detta sker först vid en mycket högre belastning. Vid större tillverkningsserier går denna process betydligt fortare då gjutformerna går att återanvända och man kan tillverka parallellt med det andra stegen. Behöver man inte efterbehandla materialet så är den största tiden då bara stelningstiden i formen. Tillverkningsmetoder Det finns många tillverkningsmetoder att arbeta med. Från tidiga metoder som sandgjutning till mera industrialiserade metoder så som centrifugalgjutning. I detta stycke tas några exempel på några intressanta tillverkningsmetoder upp. 6 (14)

7 Sandgjutning Sandgjutning är en av de äldsta gjutningsmetoder då den är väldigt enkel att genomföra. I kursen Ingenjörsvetenskap 1 3 fick vi prova att genomföra detta i en labboration. Metoden går ut på att man använder en mall på den produkt man vill få ut som tidigare tagits fram. Denna mall lägger man sedan i en träform som man häller i en blandning av sand och bindemedel, som är i två delar. Detta används för att skapa gjutformen och man packar det tätt med en klubba. Sedan tar man isär de två delarna och tar ut mallen samt. Man har i talk för att det Bild 2: Bild från gjutlabborationen i Ingenjörsvetenskap 1 skall bli lättare att få ut produkten efter stelning innan man sätter ihop de två delarna igen. Sedan gör man ett hål i formen som man skall använda som tilloppskanal till det flytande materialet. Då har man tagit fram sin gjutform. I detta fall använde vi aluminium som gjutmaterial. Det hettades upp till dess smältpunkt på cirka 660 C 4. Detta fick sedan stelna innan man tog ut den ur sin form och kylde ner det i ett vattenbad till rumstemperatur. Eventuella kanter fick slipas bort och sedan har man sin färdiga produkt. Denna metod gick väldigt enkelt och snabbt att genomföra. Sandform har som nackdel att gjutformen är en engångform och måste göras om varje gång. Men eftersom det gick fort att genomföra så är det ett mindre problem. Formsprutning Formsprutning är en tillverkningsmetod man använder till plast. Det som skiljer denna metod åt är att man sprutar in plasten och låter det stelna med ett högt tryck. Detta gör att man får väldigt hög noggrannhet på resultatet och underviker eventuella luftblåsor. Man kan även öka trycket ännu mera och på så sätt få in mera plast på samma yta och få ännu högre hållfasthetsegenskaper. Centrifugalgjutning Med centrifugalgjutning utnyttjar man, förutom tyngdkraften, centrifugalkraften i en roterande form med hög hastighet. Detta för att skapa ett då tätt lager av material som möjligt. Man använder denna metod när man skall tillverka bland annat gjutjärnsrör, hylsor och likande. Stränggjutning Stränggjutning går ut på att man pressar igenom en flytande metall genom ett grafitmunstycke och kyler ner det hastigt med vattenkylare. Genom denna metod kan man få en väldig variation på tvärsnittet på profiler som bland annat fyrkanter, cylindrar eller olika rör. Material Material som man använder är bl.a. plaster, betong, lera, glas, gips, livsmedel, stål och andra metallegeringar. Detta gör att kunden har ett stort val av material att välja mellan. De vanligaste materialen är betong och metallegeringar. 3 KPP040 Ingenjörsvetenskap 1 material och hållfasthet (14)

8 Den moderna gjutningen Här visas hur gjutningsteknik används idag. Komplicerade former En bra egenskap som gjutning har, som är svår att genomföra med andra tillverkningsmetoder, är att det är förhållandevis enkelt att genomföra mera komplicerade former vid serieproducering. Till skillnad från till exempelvis fräsning och maskinsmide så är det enklare att göra olika hålrum och innanmäten. Man kan till exempel placera en kärna inuti gjutformen för att skapa olika hålrum. Man kan även komma under olika former som man med andra metoder, som till exempel maskinsmide eller fräsning, inte kan göra. På bilder till höger visas en illustration över hur en fräs inte kan komma under ett hålrum. Detta går utan problem att göra med gjutningsteknik. Bild 3: Illustration för vart en fräs inte kan komma åt Bild 4: Bild över en gjuten produkt På bilden till vänster visas en produkt som har tagits fram med gjutning. Detta går att göra med de andra metoderna men det blir mera komplicerat att genomgöra. Skulle man smida detta så kan man göra allt utom hålrummet som går rakt igenom. Detta måste då borras ut. Det krävs då alltså två moment, vilket blir för dyrt. Skulle man göra detta med frästeknik så skulle man behöva en dyrare maskin med en roterande axel för att komma åt hålrummet. Detta gör att en vid en sådan här form är gjutning att föredra. Dessa typer av former gör att gjutning, trots att det är en väldigt gammal tillverkningsmetod, fortfarande har stora fördela mot liknande tillverkningsmetoder. 8 (14)

9 Byggbranschen Inom byggbranschen används det i stor utsträckning till att gjuta cementgrunder till byggnader. Det används under sådan stor utsträckning främst på grund av att gjutning är väldigt smidigt att jobba med eftersom den ena grunder är sällan den andra lik. Men även att platsen man jobbar på kan se väldigt olika ut. Det gör att ha ett flytande material blir väldigt fördelaktigt. Cement har även den egenskapen att det tål värmeskillnader väldigt bra, det isolerar och håller fukt borta. Det är även väldigt Bild 5: Bild över gjutning vid byggarbetsplats uppskattat eftersom det går väldigt fort att ta fram en grund, när platsen där den ska stå på väl är förberedd. Det är även förhållandevis billigt material och hela processen inte kostar allt för mycket. Defekter Det kan förekomma flera defekter vid tillverkningen. Främst på grund av hur själva tillverkningsprocessen är konstruerad. En vanlig defekt är att det kan förekomma luftblåsor i produkten under stelningsfasen. Detta sker på grund av att materialet är flytande när man häller det i formen och att alla luftbubblor inte har försvunnit eftersom det kan stelna väldigt fort. Det kan göra att formerna inte blir lika estetiskt tilltalande som man önskat. Men främst att hållfasthetsegenskaperna kan förändras och att produkten går sönder tidigare än väntat. Andra exempel på kända defekter kan vara: dimensionsfel, fel i gjutformens utformning, gods saknas på gjutstycket, sprickor eller strukturfel i materialet. Detta är välkända defekter och det finns oftast metoder för att undvika detta. Datorteknik används bland annat för att säkerhetsställa noggrannhet. Man kan till exempel använda CAD och fräs teknik för att göra väldigt noggranna gjutformar som sedan används vid massproduktion med gjutning. Fördelar De största fördelarna med gjutning är att man kan göra väldigt komplicerade former som inte skulle gå att genomföra med andra tillverkningsmetoder eller att det skulle blir för dyrt och komplicerat att bearbeta till den formen. En annan stor fördel är att det är ett förhållandevis billigt sätt att tillverka på. Formar går snabbt att ta fram och de kostar inte så mycket. Detta gör att man snabbt kan arbeta med denna metod. Eftersom det blir billigt att ta fram gjutformer gör att det finns många företags om arbetar med denna tillverkningsmetod. Det finns även då väldigt många mindre företag, då investeringarna att starta upp en fabrik blir väldigt låga. Detta gör att det finns väldigt många alternativ för kunderna att välja på. Många företag väljer därför att nischa in sig på speciella material som de då kan få 9 (14)

10 spetskunskaper inom. Ett exempel på detta är företaget Sedenborgs Metallgjuteri AB 5, som ligger i Kvicksund, som har specialiserat sig på materialet aluminium brons. I boken Gjuteriteknik av Ingemar Svensson 6 tas ett exempel upp med jämförelse av kostnader mellan att svetsa ihop nio individuella ståldelar och att gjuta samma produkt i ett stycke. Då har man lyckats dra ner kostnaden genom att gjuta med 53 %. Man slipper lagerhållning och orderbevakning av de individuella delarna samt att produkten fick mera tilltalande design då man slapp svetsfogarna. Han tar även upp att gjutning är den snabbaste vägen att gå från smält metall till färdig produkt. Nackdelar En nackdel med gjutning är att det inte går att gjuta vilket material som helst, till exempel kan man inte använda alla metallegeringar då vissa har en väldigt hög smältpunk och kräver andra bearbetningsmetoder. Anledningen till detta är att det blir svårt att göra gjutformarna men även att få fram de önskade hållfasthetsegenskaperna. En annan nackdel är att det kan förekomma defekter vid tillverkningsprocessen som tidigare nämnts. Den stora nackdelen är att den inte är optimal vid större serietillverkning med metallegeringar. Den passar bättre till batch tillverkning. Anledningen till detta är att maskinsmide går så mycket fortare att genomföra. Med maskinsmide så behöver man inte nå materialets smältpunkt och processen att tillverka delen går fortare då materialet inte behöver vara kvar i en form och stelna. 5 Lars Sedenborg vid Sedenborgs Metallgjuteri AB 6 Ingemar Svensson (1990), Gjuteriteknik, Tredje utgåvan 10 (14)

11 Jämförelse med konkurrerande tillverkningsmetoder Här följer en jämförelse med liknande och konkurerande tillverkningsmetoder. Det finns många flera metoder men här kommer de som man använder till liknande jobb. Svetsa ihop individuella delar En metod som används ofta är att man svetsar ihop individuella delar för att göra en komplett produkt. Detta är ett snabbt sätt att jobba med samt att det är en väldigt enkel och smidig metod. En annan fördel är att det är lätt att lära sig vilket gör att man kan hitta många lokala tillverkare. Men det har många nackdelar med sig också. Det kostar betydligt mera då man måste ta fram de individuella delarna för att de sedan skall svetsas ihop. Man får även en lagerhållningskostnad och orderbevakning. Eftersom det även är ett handtillverkat arbete så krävs det även en väldigt skicklig svetsare för att få hög och jämn kvalité på produkten. Materialvalet blir man även väldigt låst till då man endast kan använda olika plåtar och metaller. Detta är en metod som man bör undvika om man får större serier då det tar för lång tid och det kostar för mycket. Svetsning Gjutning Enkelt att ta fram ett exemplar Enkelt att serieproducera Billigt att ta fram en prototyp Billigt att serieproducera Enkelt att ta fram komplicerade former Hög kvalitetssäkring Lokala tillverkare Flexibelt med materialval CNC fräsning CNC fräsning är en tillverkningsmetod där man låter en datorstyrd fräs skära ut en produkt ur ett massivt stycke. Det är en väldigt bra metod främst för prototyptillverkning. Det är en väldigt noggrann metod då man kan gå in på tusendels millimeter. Denna metod kan man även föredra om man ska ha en aningen större volymer, som batchtillverkning. Men detta gäller endast om man ska jobba i mera porösa material så som till exempel trä eller likande. Men det är en väldigt långsam process och det bli även väldigt mycket spill. Man kan även fräsa ur metaller mer det gör endast i väldigt små volymer. Denna metod är inte att föredra vid serietillverkning eftersom det tar för lång tid och maskinerna kan oftast endast ta en produkt i taget. Men har man detaljer som kräver extrem noggrannhet så är denna metod att föredra. CNC fräsning Gjutning Enkelt att ta fram ett exemplar Enkelt att serieproducera Billigt att ta fram en prototyp Billigt att serieproducera Enkelt att ta fram komplicerade former Hög kvalitetssäkring Lokala tillverkare Flexibelt med materialval 11 (14)

12 Maskinsmide Maskinsmide är en tillverkningsmetod där man bearbetar ett stycke genom att man hettar upp materialet och låter två former med stor kraft pressa samman. Det är den tillverkningsmetod som är den största konkurrenten då den är på stark frammarsch. Det är en metod som främst riktar sig till serieproducering. Det har till stor fördel vid större serier då kostnaderna per enhet kan sjunka drastiskt och det går väldigt fort. Man kan även smida i det flesta metaller då det är mera av en bearbetningsmetod eftersom materialet bara blir upphettat och aldrig når smältpunkten. Kvalitén som man får efter maskinsmide är väldigt hög då man pressar ihop materialet och får högre noggrannhet än när man häller i ett flytande material i en gjutform. Man undviker då luftbubblor och andra defekter. Men det har som nackdel att initialkostnaderna är väldigt höga vilket gör att det blir ett väldigt dåligt val när man har låga serier. Eftersom kostnaderna är så höga att driva en sådan här fabrik gör det att det inte finns allt för många över världen. De största fabrikerna finns centrerade i Östasien, i länder så som Sydkorea, Japan och Kina. En annan nackdel är att man inte kan göra lika komplicerade former som vid gjutning. Man kan till exempel inte göra hålrum och utstickande delar på samma sätt då pressformarna inte kan komma under. Maskinsmide Gjutning Enkelt att ta fram ett exemplar Enkelt att serieproducera Billigt att ta fram en prototyp Billigt att serieproducera Enkelt att ta fram komplicerade former Hög kvalitetssäkring Lokala tillverkare Flexibelt med materialval 12 (14)

13 Slutsats Som slutsats är gjutning en väldigt bra tillverkningsmetod. Den är smidig att jobba med, det kostar inte så mycket. Man är väldigt flexibel med materialvalet och det är lätt att hitta en tillverkare. Det finns även väldigt många variationer av gjutning som gör att man kan få väldigt många olika resultat. Materialvalen gör även där att man har ett brett urval att välja mellan. Det är även lätt att hitta en tillverkare eftersom metoden är så pass enkel och det är billigt att starta en fabrik. Man kan självklart inte använda gjutning till allt. Nackdelarna gör att det finns utrymme för konkurrerande tillverkningsmetoder att ta andelar. Men med datortekniken har det gjort att tillverkningsdefekterna blir mindre och mindre. Så i framtiden så kommer det bli en alltmera vanligare metod, ur ekonomisk synpunkt, att överväga mellan då de andra tillverkningsmetodernas nackdelar är svårare att komma runt. Gjutning är en tillverkningsmetod som fortfarande är på stark frammarsch, då datortekniken har påverkat mycket. Detta sker trotts att metoden är mer än 6000 år gammal. Så gjutning är en tillverkningsmetod som har en fortfarande har en ljus framtiden framför sig. 13 (14)

14 Referenser Här följer de referenser som han används vid detta fördjupningsarbete. Litteratur Ingemar Svensson (1990), Gjuteriteknik, Tredje utgåvan, Karlebo Förlag AB, ISBN: Internet Wikipedia gjutning, , Wikipedia gjutning (engelska), , Wikipedia aluminum, , Metal technologies historia över metallgjutning, , Personer Göran Svensson, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, Lars Sedenborg, Sedenborgs Metallgjuteri AB, , tel Program SolidWorks 2010, CAD program PhotoView 360, Renderings program Bilder Bild framsida, , Bild 1: Historisk illustration för gjutning, , Bild 2: Bild från gjutlabborationen i Ingenjörsvetenskap 1, , tagen från gjutlabborationen i KPP040 Ingenjörsvetenskap 1 material och hållfasthet Bild 3: Illustration för vart en fräs inte kan komma åt, , skapad med SolidWorks 2010 och renderad med PhotoView 360 Bild 4: Bild över en gjuten produkt, , Bild 5, Bild över gjutning vid byggarbetsplats, , vigning.4.3f5909f e html 14 (14)

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB Konstruktionsanvisningar för gjutgods Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB SAMARBETA! Samarbete mellan konstruktör och gjutare på ett så tidigt stadium som möjligt är viktigt Råsandsformning

Läs mer

GJUTMETODER. Ingemar Svensson. Del 1

GJUTMETODER. Ingemar Svensson. Del 1 GJUTMETODER Ingemar Svensson Del 1 Råsandsformning Formning i självhärdande massor Flasklös formning Formmaterial Råsand alt härdad formmassa Råsand alt härdad formmassa sandform Hartsklädd sand Ren sand

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Skapar konkurrenskraft.

Skapar konkurrenskraft. Skapar konkurrenskraft. Hela vägen från prototyp till serietillverkning På Brickpack är vi specialiserade på stansning och skärning. Från precisionsstansning med små toleranser till detaljer med större

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

2.2 Stuckatur. Gjutning i limform

2.2 Stuckatur. Gjutning i limform Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 2.2 Stuckatur. Gjutning i limform VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

ALWAYS IN THE FRONTLINE

ALWAYS IN THE FRONTLINE ALWAYS IN THE FRONTLINE ROTAGE AB Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av plåtprodukter med inriktning på laserskärning

Läs mer

GJUTMETODER. Ingemar Svensson. Del 2

GJUTMETODER. Ingemar Svensson. Del 2 GJUTMETODER Ingemar Svensson Del 2 permanenta formar Råsandsformning Formning i självhärdande massor Flasklös formning Formmaterial Råsand alt härdad formmassa Råsand alt härdad formmassa sandform Hartsklädd

Läs mer

Tentamen i tillverkningsteknik

Tentamen i tillverkningsteknik Tentamen i tillverkningsteknik MTGC13 MTGB14 120118 Ansvarig lärare: Leo de Vin Hjälpmedel: Kalkylator Maxpoäng 49p Poäng Betyg 0-24 U 25-33 3 34-41 4 42-49 5 Lycka till! Tentamen Tillverkningsteknik 2012-01-18

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden Sandgjutning Häften i serien behandlar: Bronsgjutning Engelska glosor rörande äldre Husbyggnation Garvning

Läs mer

Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström

Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Syfte och mål... 2 Metod... 2 CAD/FEM/Printing... 2 Gjutning... 3 Balkböjning... 4 Resultat... 5 CAD/FEM...

Läs mer

Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB. Kenneth Hedman, VD

Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB. Kenneth Hedman, VD Rhino Wood & Plastic Processing Sweden AB Kenneth Hedman, VD 1 Rhino har: Plast- och träbearbetning Vakuumformning Prototyptillverkning Verktygstillverkning CAD - CAM CNC - fräsning Konstruktionsstöd Serieproduktion

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer

i arkitektur, inredning och design Akryl

i arkitektur, inredning och design Akryl i arkitektur, inredning och design Akryl En lysande idé förtjänar ett lyhört material Att förverkliga en vision kräver ett material som är flexibelt, formbart och lättbearbetat. Akrylplast kan skäras,

Läs mer

Din stål och smidesleverantör

Din stål och smidesleverantör Din stål och smidesleverantör Innovativ partner Ferrocon är ett innovativt verkstadsföretag som har varit verksamma i Skövde sedan 1951. Idag med ett 30-tal engagerade medarbetare, flexibel organisation,

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Färg på form under antiken

Färg på form under antiken Färg på form under antiken Workshop: tillverkning av silikonform Rapport Agneta Freccero 2013 Färg på form under antiken Workshop: tillverkning av silikonform Deltagare: Olle Andersson, Lovisa Dal, Kicki

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

SNABBARE VERKTYGSFRAMTAGNING GENOM DIREKT GJUTFORM - studie av olika metoder

SNABBARE VERKTYGSFRAMTAGNING GENOM DIREKT GJUTFORM - studie av olika metoder 060427 SNABBARE VERKTYGSFRAMTAGNING GENOM DIREKT GJUTFORM - studie av olika metoder Studie inom projektet Verktygskompetens för tillverkningsindustrin Stefan Gustafsson Ledell Svenska Gjuteriföreningen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Förpackningar. Individuell Inlämningsuppgift KPP039. Robin Rudberg

Förpackningar. Individuell Inlämningsuppgift KPP039. Robin Rudberg Förpackningar Individuell Inlämningsuppgift KPP039 Robin Rudberg Inledning I kursen KPP039 produktutveckling 3 ska en skriftlig redovisning av individuell inlämningsuppgift göras. Denna uppgift ska handla

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

FABRIKSBLANDAD BETONG

FABRIKSBLANDAD BETONG FABRIKSBLANDAD BETONG AT FÄRDIG GRUND har skapat ett koncept som gör det enkelt att köpa och få levererat fabriksblandad betong till ditt byggprojekt. Detta ger dig full kontroll över varje kubik med fast

Läs mer

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm Lätta konstruktioner HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm Måndag 16:e November 9:00 12:00 Material/kompositer PPU408 Förmiddagens agenda Litteratur och planering för material/komposit-delen Materialval

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 41I34T TGIAL15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-17 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Miniräknare + Formelblad

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Fördjupningsarbete. Prototyptillverkning. Anders Svanbom. Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039

Fördjupningsarbete. Prototyptillverkning. Anders Svanbom. Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039 Fördjupningsarbete Prototyptillverkning Anders Svanbom Mälardalens Högskola IDT KPP039 2009-11-14 KPP039 Innehåll Inledning... 3 Historia... 4 Bakgrund... 5 Övergripande om olika typer av prototypframtagningstekniker...

Läs mer

Gör det själv med betong

Gör det själv med betong Gör det själv med betong Förslag på inspiration former.nu styleroom.se betongkrukor.se betongformar.se ellasinspiration.se wsochcompany.se Betong som hobby Kokbok för betong Betong med guldkant Betong

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Ergonomi vid grepp. 8 december. Mälardalens Högskola

Ergonomi vid grepp. 8 december. Mälardalens Högskola Ergonomi vid grepp 8 december 2009 Denna individuella inlämningsuppgift redogör för vilka förutsättningar människans hand skapar när det gäller utformningen av handtag på produkter samt vad ska man tänka

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

1. Glas - introduktion. Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1

1. Glas - introduktion. Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1 1. Glas - introduktion Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1 Glas - introduktion Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 2 - Glashistoria - Vad är glas? - Råmaterial - Exempel på användningsområden

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning!

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning! Från prototyp *ll serieproduk*on med addi*v *llverkning! Prototypes Rapid prototyping in FDM, PolyJet and 3DP 3D prin6ng technologies Series Rapid tool less produc6on with FDM technology in ABS, PC, Ultem

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

Takduk För täta, säkra tak

Takduk För täta, säkra tak Takduk För täta, säkra tak Fakta om fördelar och nackdelar 1 INNEHÅLL Taket, den femte fasaden 3 Kvaliteten på svenska tak måste höjas 4 Taket, grunden för ett torrt hus 5 Fördelar med takduk 6 Nackdelar

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

Välkomna till Merx Med kapacitet att växa med kunden

Välkomna till Merx Med kapacitet att växa med kunden Välkomna till Merx Med kapacitet att växa med kunden År 1989 bildades Merx Svenska AB av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala och nu 28 år senare är företaget en

Läs mer

Ta dig större friheter

Ta dig större friheter Ta dig större friheter UDDEHOLM gjutna produkter Snabbaste vägen från ritning till färdig detalj Beställ gjutna produkter direkt från oss. Vi levererar färdig detalj efter dina önskemål snabbt och smidigt.

Läs mer

Pallboxar med svep. TTcommerce AB

Pallboxar med svep. TTcommerce AB TTcommerce AB Pallboxar med svep Pallboxar Fäll upp, fyll, fäll ihop och återanvänd! Genomtänkta lösningar behöver inte alltid vara avancerade. Våra pallboxar har pall och botten med låsningar. De bästa

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling Profiler och komponenter Innovativ aluminiumförädling Marknadsledande förädling Nordic Aluminium planerar, tillverkar och marknadsför högklassiga aluminiumprofiler samt långt förädlade aluminiumkomponenter.

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Du behöver: Saltdeg Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Recept på saltdeg 1 Kavla ut degen ca 2

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Rostfria diskbänkar. Made in Sweden

Rostfria diskbänkar. Made in Sweden Rostfria diskbänkar Made in Sweden Purus Rostfria diskbänkar 3 Det kreativa arvet Familjeägda Purus har sedan länge haft stål i blodet. Rötterna går tillbaka till 1600-talet, då släktens första smeder

Läs mer

Handledning. Innehållsförteckning

Handledning. Innehållsförteckning 1 Handledning Denna broschyr har tagits fram för att öka förståelsen för metall- och mineralindustrin i dagens samhälle. Innehållet har utformats med utgångspunkt från grundskolans styrdokument för år

Läs mer

Att laga mat med DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING

Att laga mat med DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING Att laga mat med DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING Tryckkokare Skaldjursgryta Varför skall man köpa Demeyere produkter? Demeyere har som affärsidé att tillverka världens bästa stek- och kokkärl i rostfritt

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Med fokus på effektiva packningsmaskiner

Med fokus på effektiva packningsmaskiner Med fokus på effektiva packningsmaskiner Swepac utvecklar och tillverkar maskiner för krävande förhållanden Vår ambition är att göra maskiner som tål tuffa tag i en tuff miljö. Våra kunder behöver maskiner

Läs mer

Värdeskapande handel för industrin

Värdeskapande handel för industrin Värdeskapande handel för industrin Stora när det behövs, små när du vill Beijer Tech är inte bara en grupp företag, vi är en värld av möjligheter oavsett om du söker precisionsslipskivor för kullager i

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

ENTRÉER, DÖRRAR OCH FÖNSTER

ENTRÉER, DÖRRAR OCH FÖNSTER ENTRÉER, DÖRRAR OCH FÖNSTER E A B E N T R É E R, D Ö R R A R O C H F Ö N S T E R De kan sparkas på. Vandaliseras. Utsättas för den mest oömma behandling. Och ändå stå rakryggade kvar. EAB:s entréer, dörrar

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PUNKTER om FÖRSLAGET : a) den BÄRANDE IDÉN b) materialets INRE FÄRG c) det YTLIGA MÖTET d) TEKNISK BESKRIVNING 2. PLANRITNING 3. FASAD 4. SEKTION 5. DETALJ Alla ritningar är utförda

Läs mer

Material i sågbladen. Infästning på sticksågbladen. Saknar du någon produkt? Fler artiklar hittar du i MPS katalogen.

Material i sågbladen. Infästning på sticksågbladen. Saknar du någon produkt? Fler artiklar hittar du i MPS katalogen. MPS sticksågblad tillverkas av Pott & Hönscheid GmbH Sägenfabrik som är beläget i den vackra Moseldalen i södra Tyskland. I detta område har tillverkning av sågar pågått sedan sågens begynnelse. Pott &

Läs mer