E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N"

Transkript

1 Tekniskt PM Slugtester E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Lunds kommun, Skåne län Objekt: Projektnr: TRV 2014/25560 ÅF-Infrastructure AB Hallenborgs gata 4, Box 585 SE Malmö Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO X:\Göteborg\Geoteknik \produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM\1G14TP02.docx

2 VÄG E22 DELEN TRAFIKPLATS GASTELYCKAN TRAFIKPLATS LUND N Titel Teknisk PM Slugtester Objektnummer Objektnummer: Dokumentsdatum Projektnummer TRV 2014/25560 Rev datum 2 (6) Trafikverket Postadress: Box 366, Malmö E-post: Telefon: Dokumenttitel: Teknisk PM Slugtester, E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckantrafikplats Lund N Författare: ÅF Infrastructure AB Dokumentdatum: Ärendenummer: TRV 2014/50572 X:\Göteborg\Geoteknik \produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM\1G14TP02.docx

3 VÄG E22 DELEN TRAFIKPLATS GASTELYCKAN TRAFIKPLATS LUND N Titel Teknisk PM Slugtester Objektnummer Objektnummer: Dokumentsdatum Projektnummer TRV 2014/25560 Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, projektledare Trafikverket Rev datum 3 (6) Innehållsförteckning 1 Uppdrag och objektbeskrivning Syfte och begränsningar Geologiska förhållanden Utförd undersökning Utvärdering Resultat Slutsatser Referenser... 5 Bilagor Bilaga 1 Planritning, skala 1: 1000 (A1) Bilaga 2 Utvärdering slugtester X:\Göteborg\Geoteknik \produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM\1G14TP02.docx

4 VÄG E22 DELEN TRAFIKPLATS GASTELYCKAN TRAFIKPLATS LUND N Titel Teknisk PM Slugtester Objektnummer Objektnummer: Dokumentsdatum Projektnummer TRV 2014/25560 Rev datum 4 (6) 1 Uppdrag och objektbeskrivning ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Trafikverket utfört slugtester i samband med ombyggnad av väg E22 genom Lund mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra. Objektet omfattar förbättringsåtgärder genom tillbyggnad av en ny på- och avfartsramp till väg E22 vid Ideon samt additionskörfält i både södergående och norrgående riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. 2 Syfte och begränsningar Syftet med den geotekniska utredningen har varit att undersöka jordens permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) i anslutning till den planerade på- och avfartsrampen. 3 Geologiska förhållanden Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de ytliga jordarterna i området av morängrovlera och moränfinlera. Djupet till berg uppgår enligt SGU:s jorddjupskarta till mellan meter. 4 Utförd undersökning Personal från ÅF utförde slugtesterna i maj Totalt utfördes slugtester i 4 grundvattenrör som tidigare installerats av Sweco. placering av grundvattenrören redovisas på Bilaga 1. För att mäta grundvattennivån under slugtesten användes digitala nivågivare s.k. divers med en mätintensitet på 5 sekunder. 4.1 Utvärdering Utvärdering av resultaten genomfördes i programvaran AQTESOLV med automatisk anpassning av kurvor och utvärdering enligt Bouwer-Rice. Resultaten av utvärderingen redovisas på Bilaga 2. 5 Resultat Beräknad hydraulisk konduktivitet för respektive provpunkt framgår av Tabell 1 nedan. Enligt utvärderingen varierar den hydrauliska konduktiviteten i moränen mellan 3,10x10-8 och 7,61x10-7 m/s med ett medianvärde på 6,72x10-8 m/s. Tabell 1. Beräknad hydraulisk konduktivitet i respektive provpunkt Provpunkt K (m/s) Sweco 1 Sweco 2 Sweco 46 Sweco 47 7,61E-07 5,50E-08 3,10E-08 7,94E-08 X:\Göteborg\Geoteknik \produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM\1G14TP02.docx

5 VÄG E22 DELEN TRAFIKPLATS GASTELYCKAN TRAFIKPLATS LUND N Titel Teknisk PM Slugtester Objektnummer Objektnummer: Dokumentsdatum Projektnummer TRV 2014/25560 Rev datum 5 (6) 6 Slutsatser Medianvärdet för den hydrauliska konduktiviteten i moränen uppgår enligt den genomförda undersökningen till 6,72x10-8 m/s vilket är i ungefär samma storleksordning som SGI:s överslagsvärden för lerig morän ( m/s) och moränlera ( m/s) (SGI, 2008). Det bör observeras att ett slugtest endast ger en lokal bild av markens hydrauliska konduktivitet runt det aktuella grundvattenröret och att resultaten inte nödvändigtvis representerar akviferens genomsnittliga hydrauliska konduktivitet då förekomst av exempelvis jordsprickor eller sandlinser kan medföra stora lokala variationer i hydraulisk konduktivitet. 7 Referenser Statens Geotekniska Institut (SGI), Jords egenskaper. X:\Göteborg\Geoteknik \produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM\1G14TP02.docx

6 VÄG E22 DELEN TRAFIKPLATS GASTELYCKAN TRAFIKPLATS LUND N Titel Teknisk PM Slugtester Objektnummer Objektnummer: Dokumentsdatum Projektnummer TRV 2014/25560 Rev datum 6 (6) Trafikverket, Region Syd, Kristianstad. Besöksadress: Björkhemsvägen 17. Telefon: , telefon: X:\Göteborg\Geoteknik \produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13538 E22 tpl Ideon\Dokument\Teknisk PM\1G14TP02.docx

7 DIRIGENTEN Lr REUTERDAHL 15 ÖSTRA TORN FORSKAREN TYP AV PLAN GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE HANDLINGSTYP VÄGPLAN UNDER ARBETE SAMRÅDSHANDLING DATUM LEVERANS / ÄNDRINGS-PM UARDA SPEXAREN 183 NYA VATTENTORNET OBJEKT E22 MALMÖ-KRISTIANSTAD TPL GASTELYCKAN-TPL LUND N DELOMRÅDE / BANDEL TPL GASTELYCKAN-TPL LUND N ANLÄGGNINGDEL E22 OBJEKTNUMMER / KM BESTÄLLARE KONSTRUKTIONSNUMMER LEVERANTÖR SKAPAD AV GODKÄND AV RITNINGSTYP TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL BESKRIVNING ÅF INFRASTRUCTURE UPPDRAGSNUMMER L EHLORSSON PLAN AVDELNING MALMÖ G GEOTEKNIK / HYDROGEOLOGI GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SLUGTEST KM 1/500-1/860 SKALA 1:1000 RITNINGSNUMMER B IL A GA 1 FORMAT A1 FÖRVALTNINGSNUMMER BLAD NÄSTA BLAD BET

8 Bilaga 2 s1 (4) Displacement (m) E+3 2.4E+3 3.2E+3 4.0E+3 Time (sec) WELL TEST ANALYSIS Data Set: U:\Uppdrag\E22 Ideon\Utvärdering\Sweco1.aqt Date: 06/08/16 Time: 15:06:41 Company: ÅF Infrastructure Client: Trafikverket Project: E22 Location: Ideon, Lund Test Well: Sweco1 Test Date: PROJECT INFORMATION AQUIFER DATA Saturated Thickness: 30. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1. Initial Displacement: m Total Well Penetration Depth: 2.34 m Casing Radius: m Aquifer Model: Unconfined K = 7.607E-7 m/sec WELL DATA (Sweco1) SOLUTION Static Water Column Height: 2.14 m Screen Length: 1.6 m Well Radius: 0.03 m Gravel Pack Porosity: 0. Solution Method: Bouwer-Rice y0 = m

9 Bilaga 2 s2 (4) Displacement (m) E E+4 2.0E+4 3.0E+4 4.0E+4 5.0E+4 Time (sec) WELL TEST ANALYSIS Data Set: U:\Uppdrag\E22 Ideon\Utvärdering\Sweco2.aqt Date: 06/08/16 Time: 11:02:24 Company: ÅF Infrastructure Client: Trafikverket Project: E22 Location: Ideon, Lund Test Well: SWECO2 Test Date: PROJECT INFORMATION AQUIFER DATA Saturated Thickness: 26. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1. Initial Displacement: m Total Well Penetration Depth: 6.74 m Casing Radius: m WELL DATA (SWECO02) Static Water Column Height: 6.74 m Screen Length: 2. m Well Radius: 0.03 m Aquifer Model: Unconfined K = 5.5E-8 m/sec SOLUTION Solution Method: Bouwer-Rice y0 = m

10 Bilaga 2 s3 (4) 1. Displacement (m) E+4 2.0E+4 3.0E+4 4.0E+4 5.0E+4 Time (sec) WELL TEST ANALYSIS Data Set: U:\Uppdrag\E22 Ideon\Utvärdering\Sweco46.aqt Date: 06/08/16 Time: 10:54:17 Company: ÅF Infrastructure Client: Trafikverket Project: E22 Location: Ideon, Lund Test Well: SWECO46 Test Date: PROJECT INFORMATION AQUIFER DATA Saturated Thickness: 22. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1. Initial Displacement: m Total Well Penetration Depth: 4.62 m Casing Radius: m WELL DATA (SWECO46) Static Water Column Height: 4.62 m Screen Length: 2. m Well Radius: 0.03 m Aquifer Model: Unconfined K = 3.098E-8 m/sec SOLUTION Solution Method: Bouwer-Rice y0 = m

11 Bilaga 2 s4 (4) 1. Displacement (m) E+3 1.2E+4 1.8E+4 2.4E+4 3.0E+4 Time (sec) WELL TEST ANALYSIS Data Set: U:\Uppdrag\E22 Ideon\Utvärdering\Sweco47.aqt Date: 06/08/16 Time: 11:52:45 Company: ÅF Infrastructure Client: Trafikverket Project: E22 Location: Ideon, Lund Test Well: SWECO47 Test Date: PROJECT INFORMATION AQUIFER DATA Saturated Thickness: 22. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1. Initial Displacement: m Total Well Penetration Depth: 3.54 m Casing Radius: m Aquifer Model: Unconfined K = 7.941E-8 m/sec WELL DATA (Sweco47) SOLUTION Static Water Column Height: 3.54 m Screen Length: 2. m Well Radius: 0.03 m Gravel Pack Porosity: 0. Solution Method: Bouwer-Rice y0 = m

Projektnummer: Datum: Handling nr 7. Version 1.0

Projektnummer: Datum: Handling nr 7. Version 1.0 Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Väg 40 Förbi Eksjö. Eksjö kommun, Jönköpings län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer: Datum: Handling nr 7 Version 1.0 VÄG 40 FÖRBI

Läs mer

Bilaga 1 till plankartor

Bilaga 1 till plankartor FASTSTÄLLELSEHANDLING Bilaga 1 till plankartor Profil och typsektioner för tunnel Norrbotniabanan, Umeå-Dåva Umeå Kommun, Västerbottens län Järnvägsplan JP01, 2017-11-30 Trafikverket Postadress: Box 809,

Läs mer

E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N

E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Tekniskt PM Geoteknik, E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Lunds kommun, Skåne län, Rev B Objekt: Projeknr: ÅF-Infrastructure AB Hallenborgs gata 4, Box 585 SE-201

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara

E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara VÄGPLAN E20 Vårgårda-Vara, delen Eling-Vara Vara kommun, Västra Götalands län PM Byggnadsverk och beslutsunderlag utformning 2017-05-12 Trafikverket Postadress: Box 110, 541 23 Skövde E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Vägplan, Projektnummer:

Vägplan, Projektnummer: TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 21 Kristianstad-Hässleholm Viltpassage och viltsäkring på delen Vankiva-Önnestad Kristianstads och Hässleholms kommuner, Skåne Län Vägplan, 2016-09-15 Projektnummer: 138598 1 Trafikverket

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-01-15 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

Bilaga 5 SLUGTEST FALKTRÄSKET Rev.datum:

Bilaga 5 SLUGTEST FALKTRÄSKET Rev.datum: Bilaga 5 PM SLUGTEST FALKTRÄSKET 2016-10-19 Rev.datum: 2016-10-31 SAMMANFATTNING Slugtester har genomförts i fem nyinstallerade grundvattenrör vid det nya planområdet för bostadsområdet Södra Falkträsket

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

E45/70 GENOM MORA Kråkberg - Bonäs, Gång- och cykelväg

E45/70 GENOM MORA Kråkberg - Bonäs, Gång- och cykelväg GRANSKNINGSHANDLING E45/70 GENOM MORA Kråkberg - Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18810 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby RAPPORT GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Rapport Geoteknik Skapat av: Henrik

Läs mer

PM Bro, Bro över E4 på väg 503 Vägplan E4 Trafikplats Hortlax. Piteå kommun, Norrbottens län Objekt: TRV 2015/31547 Datum

PM Bro, Bro över E4 på väg 503 Vägplan E4 Trafikplats Hortlax. Piteå kommun, Norrbottens län Objekt: TRV 2015/31547 Datum PM Bro, Bro över E4 på väg 503 Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum 2016-01-25 Dokumenttitel: PM Bro, Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Ärendenummer:

Läs mer

E22 Malmö-Kristianstad delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N

E22 Malmö-Kristianstad delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N PM byggnadsverk Hardebergaspåret E22 Malmö-Kristianstad delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Lunds kommun, Skåne län Underlag till vägplan 2017-05-12 Projektnummer: 108508 PM byggnadsverk Hardebergaspåret

Läs mer

Bilaga 1 till plankartor

Bilaga 1 till plankartor GRANSKNINGSHANDLING Bilaga 1 till plankartor Profil och typsektioner för tunnel Norrbotniabanan, Umeå-Dåva Umeå Kommun, Västerbottens län Järnvägsplan JP01, 2017-09-15 Trafikverket Postadress: Box 809,

Läs mer

Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik

Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik ARBETSPLAN Rapport Geoteknisk Undersökning(RGEO) Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik Simrishamns kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-13 Objektnummer: 8850322

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Tekniskt PM Geoteknik. E20 förbi Vårgårda. Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Vägplan: Projektnummer:150305

Tekniskt PM Geoteknik. E20 förbi Vårgårda. Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Vägplan: Projektnummer:150305 Tekniskt PM Geoteknik E20 förbi Vårgårda Vårgårda kommun, Västra Götalands län Vägplan: 2017-08-28 Projektnummer:150305 Trafikverket Postadress: Box 110, 541 23 Skövde E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Vårt datum 2015-10-21 Vår referens Geoteknik, Victor Stenberg Uppdragsnummer 10019316 PM Geoteknik Huge fastigheter AB Tomtbergaskolan Uppdragsnummer: 10019316 PROJEKTERINGSUNDERLAG Stockholm den 21 oktober

Läs mer

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Projekterings-PM Geoteknik Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Ockelbo kommun, Gävleborgs län Datum: 2016-09-27 Projektnummer: 150563 Dokumenttitel: Projekterings-PM Geoteknik, Väg 579, GC- väg, Ockelbo

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Projekterings PM, Geoteknik Samrådshandling Projektnummer:

Projekterings PM, Geoteknik Samrådshandling Projektnummer: Väg 919 Vadstena Motala gång och cykelväg delen Vadstena - Motala Projekterings PM, Geoteknik Samrådshandling Projektnummer: 2181006 Datum: 2017-10-06 Rev datum: Version 1.0 VÄG 919 DELEN VADSTENA-MOTALA

Läs mer

Mölndals stad Annestorp 1:153 och 1:185, Lindome

Mölndals stad Annestorp 1:153 och 1:185, Lindome W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen Teknisk PM Bergteknik.docx Mölndals stad Annestorp 1:153 och 1:185, Lindome Teknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT CASTELLUM AB Kv Götaland 5, Jönköping UPPDRAGSNUMMER 2204281000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-03-17 REVIDERAD 2017-10-16 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD

Läs mer

Göteborgs Hyreshus AB

Göteborgs Hyreshus AB Göteborgs Hyreshus AB W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16118 Eklandagatan 76 detaljplan\dokument\16118 PM GEO.docx EKLANDAGATAN 76, Krokslätt 101:103 och del av Krokslätt 708:682 PM/GEOTEKNIK

Läs mer

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse.

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Ärendenummer : TRV 2010/11729 Dokumentdatum 2013-10-07 Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 1(2) Kopia till: Diariet Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Arbetsplan för

Läs mer

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Svenljunga kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-10-05 Projektnummer: 139007 1 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-30 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER UPPDRAG Segersby 2 Miljö och geoteknik UPPDRAGSNUMMER 1156429100 UPPDRAGSLEDARE Anna Norder UPPRÄTTAD AV Tassos Mousiadis DATUM 2016-12-17 Handläggare Tassos Mousiadis Granskare Lars Engvall -14 S w e

Läs mer

KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL. Översiktlig geoteknisk utredning

KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL. Översiktlig geoteknisk utredning KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL Översiktlig geoteknisk utredning 2016-10-28 KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL KUND Oskarshamns kommun

Läs mer

Mikaela Pettersson och Anna Bäckström ÖVERSIKTLIG MARKRADONUNDERSÖKNING INOM PLANOMRÅDE KÅRSTA-RICKEBY 2, VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

Mikaela Pettersson och Anna Bäckström ÖVERSIKTLIG MARKRADONUNDERSÖKNING INOM PLANOMRÅDE KÅRSTA-RICKEBY 2, VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN memo01.docx 2012-03-28-14 PM MARKRADON UPPDRAG MKB DP Kårsta-Rickeby 2 UPPDRAGSNUMMER 1157874000 UPPDRAGSLEDARE Gundula Kolb UPPRÄTTAD AV Mikaela Pettersson och Anna Bäckström DATUM 2017-10-02, REV 2018-03-15

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN NÄS BY

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN NÄS BY GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN 267055 NÄS BY 2016-05-25 UPPDRAG 267055, Näs by, översiktlig geoteknisk undersökning Titel på rapport: Geotekniskt utlåtande inför detaljplan Status: Datum: 2016-05-25

Läs mer

Utsäljeskolan, Byggmästarvägen 227, Segeltorp

Utsäljeskolan, Byggmästarvägen 227, Segeltorp Vårt datum 2015-10-22 Vår referens Geoteknik, Victor Stenberg Uppdragsnummer 10019351 Utsäljeskolan, Byggmästarvägen 227, Segeltorp Teknisk PM Geoteknik Grontmij AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Håkan Bohm

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK STRÄNGNÄS KOMMUN SÖDRA STADSSKOGEN, STRÄNGNÄS GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN STRÄNGNÄS 2:1 M.FL. Handläggare Martin Jansson

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen Väg 73 Trafikplats Handen Tpl Handen Tpl Jordbro Arbetsplan UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 4G140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 PM Geoteknik Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning 4 Information

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Robust vattenförsörjningssystem Stöten Nollalternativet

Robust vattenförsörjningssystem Stöten Nollalternativet PM 2015-01-29, rev 2015-09-16 Robust vattenförsörjningssystem Stöten Nollalternativet För att säkra vattenförsörjningen till Stötens fritidsanläggningar har Sweco haft I uppdrag Stöten Vatten AB att utreda

Läs mer

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst Alvesta Kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2015-10-01 Projektnummer: V87733364 & 145081 1 (8) Trafikverket Postadress:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK KATRINEHOLMS KOMMUN KERSTINBODA, KATRINEHOLM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR PLANERADE LOKALGATOR Handläggare Martin Jansson E-post martin.jansson@afconsult.com

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan 2016-05-24 Projektnummer: 144882 Trafikverket Postadress: Björkhemsvägen 17, 291

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

RAPPORT. Långreven 3 ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER:

RAPPORT. Långreven 3 ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN Långreven 3 UPPDRAGSNUMMER: 2454808-000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK UNDERLAG TILL DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1 Objekt 2

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE UPPDRAG Lekaryd, nytt planområde UPPDRAGSNUMMER 12703289 UPPDRAGSLEDARE Anders Petersson UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig geoteknisk utredning -14 Sweco Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö, Sverige

Läs mer

VÄGPLAN. Väg 23 Växjö - Linköping delen Målilla - Hultsfred. Objektnummer: GRANSKNINGSHANDLING Teknisk PM Geoteknik

VÄGPLAN. Väg 23 Växjö - Linköping delen Målilla - Hultsfred. Objektnummer: GRANSKNINGSHANDLING Teknisk PM Geoteknik VÄGPLAN Väg 23 Växjö - Linköping delen Målilla - Hultsfred Objektnummer: 871854 GRANSKNINGSHANDLING 2013-12-03 Teknisk PM Geoteknik Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Trafikverket,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WELAND INDUSTRICENTRUM AB Weland industricentrum, Gislaved UPPDRAGSNUMMER 1301118100 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Tierps kommun SÖDERFORS Utredning Stockholm 2017-12-11 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2017-12-11 Uppdragsnummer 1320030734 Utgåva/Status Utredning Uppdragsledare

Läs mer

Bedömning av planerad byggnations påverkan på De Geermoränfält, Bromma

Bedömning av planerad byggnations påverkan på De Geermoränfält, Bromma W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16131 Skyddsvärde De Geer-moräner i Bromma, etapp 1\Leverans\20161222\PM Geologi - Skyddsvärde De Geermoräner Bromma 20161222.docx ELLEVIO AB Bedömning

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N

E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Vägteknisk undersökningsrapport/ E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Lunds kommun, Skåne län 2015-03-03 Objekt: 2 (7) Objektdata Vägnummer E22 Objektnamn Väg E22 tpl

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE UPPDRAG DP HARSTENSLYCKE 1:17 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 3840149000 UPPDRAGSLEDARE Erik Mejer UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig geoteknisk utredning -14 Sweco Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö, Sverige

Läs mer

TEKNISKT PM/GEOTEKNIK

TEKNISKT PM/GEOTEKNIK ÖSTERSUNDS KOMMUN Minnesgärde vattenverk UPPDRAGSNUMMER 1673851202 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: FILIP GRANSTRÖM GRANSKARE:

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: GEO-PM-001 DATUM: Utrednings PM/Geoteknik Beställare Håbo kommun GRANSKNINGSHANDLING www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel 010-211 50 00 Fax 010-211

Läs mer

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad Underlag för markplanering Projektnummer: 15045 Skapat av: Loxia Group Besöksadress: Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro www.loxiagroup.se Sida 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

LANTERNAN 3, HÄSTÖ. PM - Geoteknisk utredning KARLSKRONA KOMMUN

LANTERNAN 3, HÄSTÖ. PM - Geoteknisk utredning KARLSKRONA KOMMUN LANTERNAN 3, HÄSTÖ KARLSKRONA KOMMUN PM - Geoteknisk utredning 2017-04-12 LANTERNAN 3, HÄSTÖ KARLSKRONA KOMMUN PM Geoteknisk utredning KUND Resoli Aktiebolag KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 503 391 25

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Kobbegården, Askim

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Kobbegården, Askim Stena Fastigheter Geoteknisk utredning för detaljplan inom Kobbegården, Askim TEKNISK PM GEOTEKNIK 2014-11-12 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00.

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE -14 UPPDRAG Alvesta 14:1, del av UPPDRAGSNUMMER 12703392 UPPDRAGSLEDARE Anders Petersson UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig Geoteknisk undersökning 1 (6) S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Översiktlig undersökning av bergnivåer. Svärdfisken 29, Varberg

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Översiktlig undersökning av bergnivåer. Svärdfisken 29, Varberg 2014-05-08 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Kajsa Rigardt Godkänd av: Fredrik Stenfeldt Uppdragsnummer: 10192227 Daterad: 2014-05-08 Reviderad: Handläggare: Fredrik Stenfeldt Status: Fastställd

Läs mer

DEL AV TORSTÄVA 13:9. PM Översiktlig geoteknisk utredning KARLSKRONA KOMMUN

DEL AV TORSTÄVA 13:9. PM Översiktlig geoteknisk utredning KARLSKRONA KOMMUN DEL AV TORSTÄVA 13:9 KARLSKRONA KOMMUN PM Översiktlig geoteknisk utredning 2017-03-31 DEL AV TORSTÄVA 13:9 KARLSKRONA KOMMUN PM Översiktlig geoteknisk utredning KUND Firma Pia Brunsberg KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553 SE-831

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERING, NYTT BOSTADSOMRÅDE

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERING, NYTT BOSTADSOMRÅDE GEOTEKNISK PM MARIESTADS KOMMUN MARIESTAD ULLERVAD 31:1 UPPDRAGSNUMMER : 12704399 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERING, NYTT BOSTADSOMRÅDE FÖRSTUDIE 2018-06-12 SWECO repo001.docx 2015-10-05 Innehållsförteckning

Läs mer

Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping

Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 210, Evertsholm E22 Söderköping Söderköpings kommun, Östergötlands län Vägplan, 2017-08-14 Projektnummer: 155209 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelse v3.0 Trafikverket

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\15021 Alhagen, Mölnlycke\Dokument\REVIDERAD 150608Teknisk PM Alhagen mölnlycke.docx Härryda Kommun Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst Alvesta Kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2015-10-01 Projektnummer: V87733364 & 145081 1 (8) Trafikverket Postadress:

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

PM GEOTEKNIK SANDTORP ETAPP 2 NORRKÖPINGS KOMMUN SWECO CIVIL AB GRANSKARE TOMAS REBLIN HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK SANDTORP ETAPP 2 NORRKÖPINGS KOMMUN SWECO CIVIL AB GRANSKARE TOMAS REBLIN HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON UPPDRAGSNUMMER NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1181128 NORRKÖPING 2017-01-10 SWECO CIVIL AB HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE TOMAS REBLIN 1 (5) S w e co Luntgatan 28 BOX 3063 SE-600 03 Norrköping, Sverige www.sweco.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Trafikplats Hisingsleden- Björlandavägen

Trafikplats Hisingsleden- Björlandavägen Göteborgs Stad Trafikplats Hisingsleden- Björlandavägen Geoteknisk utredning för detaljplan Uppdragsnr: 103 19 41 Version: 1 2018-04-30 Uppdragsnr: 103 19 41 Version: 1 Trafikplats Hisingsleden-Björlandavägen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) NYNÄSHAMNS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 12703869 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-04-27 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING MICHAEL DANIELSSON HANDLÄGGARE LARS

Läs mer

RAPPORT. Brunnsäng 1:1 SÖDERTÄLJE KOMMUN STOCKHOLM/GEOTEKNIK TEKNISKT PM GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER PROJEKTERINGSUNDERLAG

RAPPORT. Brunnsäng 1:1 SÖDERTÄLJE KOMMUN STOCKHOLM/GEOTEKNIK TEKNISKT PM GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER PROJEKTERINGSUNDERLAG SÖDERTÄLJE KOMMUN Brunnsäng 1:1 UPPDRAGSNUMMER 2177001000 TEKNISKT PM GEOTEKNIK STOCKHOLM/GEOTEKNIK VICTOR STENBERG Innehållsförteckning 1 Uppdrag och syfte 2 2 Underlag 2 3 Objekt 2 3.1 Befintliga förhållanden

Läs mer

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-09-22 Projektnummer: 136902 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan för Helgö etapp 3 på Helgö, Ekerö Kommun, Stockholms län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan för Helgö etapp 3 på Helgö, Ekerö Kommun, Stockholms län Grap Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan för Helgö etapp 3 på Helgö, Ekerö Kommun, Stockholms län Geosigma AB 2015-12-15 Uppdragsnr 604037 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Leyla

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik Sandviken ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Geoteknik Sandviken ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN Geoteknik Sandviken UPPDRAGSNUMMER: 12703837 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Kontroll av vibrationer från lastbilstransporter till bostad, Klinte, Gotland

Kontroll av vibrationer från lastbilstransporter till bostad, Klinte, Gotland Author Anders Engström Phone +46105056110 Mobile +46724545287 E-mail anders.engstrom@afconsult.com Date 11/07/2018 Project ID 746937 Report ID r01 Client SMA Mineral AB Kontroll av vibrationer från lastbilstransporter

Läs mer

4 Grontmij. Almnäs, Södertälje. Södertälje kommun, Samhälisbyggnadskontoret. fl PM Geoteknik. C GrontmijAB PLANERINGSUNDERLAG. Uppdragsnummer 10016381

4 Grontmij. Almnäs, Södertälje. Södertälje kommun, Samhälisbyggnadskontoret. fl PM Geoteknik. C GrontmijAB PLANERINGSUNDERLAG. Uppdragsnummer 10016381 ci Samhälisbyggnad/Geoteknik Håkan Bohm Pascal Orrit Granskare Handläggare Pascal.Orrit@grontmij.com Mejerivgen 1 E-post Besök Grontmij AB Box 47303 + 46104801501 556563-7237 Direktnr - Orgnr Stockholm

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

PERSTORP 1 & 2, SKÖNDAL

PERSTORP 1 & 2, SKÖNDAL GEOTEKNISKT UTLÅTANDE PERSTORP 1 & 2, SKÖNDAL 2015-09-14 Uppdrag: 264896, Perstorp 1& 2, Sköndal Titel på rapport: Geoteknisk utlåtande Status: Datum: 2015-09-14 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

E6 Kungälvsmotet (Öst)

E6 Kungälvsmotet (Öst) VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING E6 Kungälvsmotet (Öst) Kungälvs kommun, Västra Götalands län PM Geoteknik 2014-07-04 Projektnummer: 102131 1 Dokumenttitel: Granskningshandling E6 Kungälvsmotet (Öst) Dokumentdatum:

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport MUR

Markteknisk undersökningsrapport MUR Mullsjö kommun Markteknisk undersökningsrapport MUR Nykyrka Ruder 1:7 m.fl. Mullsjö Grontmij AB Linköping Vår referens Linköping MUR Datum 2013-06-12 Uppdragsnr 10010753 Namnteckning Märta Lidén Granskad

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, 2016-11-03 Projektnummer: 128078 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer