Anneli Jäderholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anneli Jäderholm www.annelijaderholm.se"

Transkript

1 Anneli Jäderholm

2 Anneli Jäderholm är en föreläsare som bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett ömsom allvarligt och ömsom humoristiskt sätt. Hon berättar om det där, allt det svåra, som hon valde att göra någonting av. En heroisk resa från slutenvårdspatient till en egenföretagare som förmår njuta av och sätta guldkant på livet. När hon är ute och föreläser talar hon om hur hon ser på psykosens väsen, sina slutenvårdsvistelser och rehabiliteringsprocesser men också om att det handlar om att välja, att säga ja till livet och styra det dit man vill. Genom åren har hon varit med i ett otal tidningsartiklar, uppmärksammats av Aktuellt och humorprogrammet Parlamentet i TV4. Anneli blandar humor och allvar på ett inkännande sätt, drar paralleller mellan olika känslor och mänskliga tillstånd och lyckas göra det tillsynes obegripliga mer begripligt. Alla pratar om återhämtning, att hjälpa mig tillbaka till den jag var, men det skulle varit att skicka mig in i skärselden igen. Jag förstod att trotsa, gå framåt, till den jag skulle komma att bli. Jag satte min tillit till mig själv och min egen förmåga och tog mig metodiskt genom kris, chock, bearbetning till nyorientering. Idag är jag en auktoritet i mitt liv och min historia och jag har gett mig själv mandat att berätta den Hon är även en erfaren moderator och konferencier med en särskild förmåga att dra paralleller från vidlyftiga teorier till vardaglig saklighet. Många kallar mötet med henne för magiskt. Anneli har ett antal föreläsningar, där du/ ni kan välja de som passar just dig/ er eller välj mellan två utbildningspaket, båda heldagar. Vill ni boka något unikt så finns nu också fyra olika Combo föreläsningar där Anneli håller föredrag tillsammans med någon annan inom vald genre. Behöver du/ ni referenser eller recensioner? Skriv till Mycket är nytt för år 2014!

3 NYTT för 2014 Handledning av skolpersonal (8timmar) Anneli har under året arbetat fram ett pedagogiskt upplägg för handledning av skolpersonal som möter studerande med någon form av psykisk ohälsa. Förmiddagen innehåller inspirationspass: Attityder till psykisk ohälsa i samhället, Psykets historia, Nära gränsen till psykisk sjukdom, Att få möjlighet att bli "ny", När försvaret är aktiverat. Eftermiddagen innehåller: Gruppdiskussioner kring känslor i svåra situationer och "Det goda samtalet - vad innebär det? Tillsammans görs en behovsinventering- skolmiljö och ytterligare kunskap i ämnet. Genomgång av begrepp och fakta, information om stödföreningar, demonstration av hjälpmedel samt förslag på böcker skrivna av själverfarna. Möjlighet finns att visa kortare filmer utifrån olika perspektiv på psykisk ohälsa. Handledning, inspirationspass, intervjuer och föreläsningar via SKYPE. Ni behöver dator och internetanslutning. Sändningen håller hög kvalitet och lämpar sig för projektorduk eller storbildsskärm. Tid och pris efter överenskommelse. Samtalskontakt- Vägar vidare Anneli har under årens lopp tagit emot många samtal från människor i kris och kaos. De vill prata. Mest om sitt eget liv. Ibland vill någon prata om någon som de står vid sidan av. Maktlösa vid sidan om allt det svåra. Anneli vet inte mer än någon annan. Hon har bara lyssnat. Men hon har inspirerat till "vägar vidare". I bland till någon stödperson/ förening. I bland till någon som vet hur det känns och eller till någon organisation som erbjuder stöd genom samtal eller chatt. Se aktuella telefontider på Tjänsten är gratis och du betalar bara den vanliga telefontaxan när du ringer. Har du liten lokal, små resurser men människor som behöver inspireras? Anneli har införskaffat projektorduk, trådlösa mikrofoner, portabel whiteboard, förstärkare med mera. Nu kan hon komma till er även om ni inte har tillgång till dyr föreläsningssal, kan ge höga arvoden eller har råd med andra omkostnader. Allt ni behöver är ett kök, vardagsrum eller allrum. Resten fixar hon själv. Under 2014 och 2015 satsar Anneli på att försöka inspirera andra på det sätt hon själv drömde om att bli inspirerad på när hon insjuknade år Det är något hon brinner för. Ring för kostnadsförslag!

4 BOKAS MEST JUST NU! Heldagsutbildning Paket 1 (8 timmar) Fm: Offerroll/självstigma Attityder samhälle Psykets historia Uppväxt/ Insjuknande Psykos/ Perception (inklusive film) Em: Symbolik i vårdmiljö Gruppdiskussioner (3 olika teman) Tvångsvård Autonomi - självbestämmande/integritet Heldagsutbildning paket 2 (8 timmar) Fm: Nyorientering Lär mig gasa och bromsa jag ville för mycket Lär mig gasa och bromsa jag vill fortfarande för mycket Kreativitet och skapande Em: Anneli i media Från slutenvårdspatient till egenföretagare Gruppdiskussioner ( 2 olika teman) Diskussion i storgrupp Retorik och scenisk gestaltning (8timmar) Tema: Gör din röst hörd! FM: Din egen röst Ut ur offerrollen Erövra scenen Diktläsning med mygga EM: Kroppsspråkets betydelse Tekniska hjälpmedel Hjälp att hitta ditt tema Gruppdiskussion

5 Special edition- tvångsvård 1 Tema: Slutenvårdspsykiatri Anneli utgår från sina erfarenheter av tvångsvård. Hon har tvångsvårdats vid sex olika tillfällen och vid olika enheter vilket gör att hon kan föra ett jämförande resonemang. Passet Innehåller bland annat: Upplevelse av bältesläggning, förslag till alternativ gränssättning, vikten av att få göra val, behålla sin autonomi - självbestämmande/ integritet, kommunikationen, kroppspråket och gesternas betydelse. I direkt anslutning till passet hålls bikupor - diskussioner i smågrupp på tema bemötande tvångsvård. En nödvändig käftsmäll! Tema: Arbetsliv/ Coaching Annelis tuffaste föredrag. "Lär mig gasa och bromsa - Jag vill för mycket" omtalas som en nödvändig käftsmäll som många bör ta del av. Föredraget handlar om arbetsträning, bidragsanställning, motivationskonsulter, jag- stödjare, samverkansmöten, tidigare arbetsliv, befattningsbeskrivningar, fackligt engagemang med mera. Anneli samarbetar med flera aktörer inom Supported Employment och IPS. Special edition- tvångsvård 2 Tema: Slutenvårdspsykiatri Anneli har ingått ett samarbetsavtal med Durewall Institutet och tillsammans med dem har hon vidareutvecklat sina tankar angående bemötandet av henne som utåtagerande individ i kris Tonfall, gester och kroppspråk har stor betydelse när en människa intagit försvarsposition. Lär dig använda kropp och händer som det viktigaste verktyget i bemötande vid adrenalinpåslag och känsloutbrott med fokus på rörelseenergi. Du kan boka Anneli som proffspatient tillsammans med en instruktör från institutet. De kan då illustrera olika tekniker för att bemöta utåtagerande individer. Du kan också boka Anneli som handledare för olika personalgrupper. Det finns även en kortfilm att ta del utav som på ett enkelt sätt visar hur en konfliktsituation kan ses som kontaktskapande, hur man kan få två vinnare och ingen förlorare samt hur viktig beröringen och kommunikationen kan vara.

6 Boka en combo! Du kan boka Anneli tillsammans med en annan föreläsare som föreläser om ett gemensamt ämne. Det har visat sig mycket givande för publiken att få ta del av olika perspektiv kring samma problemformulering. Combo 1: Ny föreläsning "När Jesus mötte Lusen", en föreläsning, dialog om jobbiga uppväxtförhållanden, om underkastelse eller grandiositet. Lisbeth Pipping föll offer för mobbing och Anneli blev en slagskämpe. Lisbeth fastnade i en sekt under flera år och Anneli utsåg sig själv till Jesus. Hoppfullt, inspirerande och samtidigt gravallvarligt. Combo 2: Ny föreläsning: Att vara mitt i kaos och förvirring Att stå utanför och se på. Anneli Jäderholm med bagaget fullt av psykotiska upplevelser och Linda Weichselbraun med erfarenheter av att vara anhörig- att stå utanför. Tillsammans för de åhörarna från hur det är att uppleva psykos inifrån till hur det är att stå utanför och se på, ibland betraktad som en belastning, ibland som uppskattad resurs. Spännande, intressant och viktigt!

7 Combo 3: Ny föreläsning: Låt oss tillsammans bearbeta upplevelser av psykos och tvångsvård Eva Andreasson, legitimerad sjuksköterska och magister i psykiatrisk omvårdnad berättar om forskningsresultat; att tvångsvård av många patienter upplevs som skrämmande. Patienten kan bli traumatiserad och stigmatiserad och tillfrisknandet blir svårare. För att förhindra det kan patienter behöva bearbeta sina upplevelser tillsammans med personal. Anneli Jäderholm berättar om, det hon kallar för, retraumatisering. Om tvångsvårdsvistelser som innehållit så mycket traumatiserande upplevelser att de överskuggat själva sjukdomen. Båda är överens om att de måste göra något tillsammans. Det handlar om att mötas, dela, och bygga vidare mot en bättre psykiatri där patientens upplevelser tas till vara. Evidens, upplevelse och ödmjukhet! Effektfullt! Boka Anneli som moderator, processledare, vid ert arrangemang! Det har visat sig mycket effektfullt att lyfta en brukare, klient, kund eller patient till att leda arrangemang inom området psykisk hälsa/ ohälsa. Anneli har stor vana från både små och stora scener och dessutom en makalös förmåga att få oss alla att se bakom våra givna roller och bli människor inför varandra!

8 Ett måste! Känn kraften i berättandet! Anlita Anneli som brukarprofessionell, inspiratör och Linda Weichselbraun, journalist och handledare i erfarenhetsbaserat berättande, för att stötta era brukare eller för den delen personal, få dem att bli bättre på att göra sina röster hörda i både små och stora sammanhang. I grupp arbetar de med att stärka rösten och kroppsspråket, hantera talängslan och att skapa en dramaturgisk kurva för att nå fram med sitt budskap utan att hamna i offer- och krigarroller. Retorik främjar demokratin! Varför inte? Gör som jag starta och driv ditt eget företag! Anneli har mer än fem års erfarenhet av att driva eget företag. Hon är även ambassadör för Tillväxtverket Kvinnliga företagare. Låt henne inspirera er och rent praktiskt handleda er fram mot målet att faktiskt starta ett eget företag. Hon har inspirerat massor av människor till att tro på sig själva och våga starta företag runt om i vårt land. Det handlar om att TRO och VÅGA.

9 NO MORE En kampanj startad av Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun. Inom den svenska psykiatrin används tvångsåtgärden bältesläggning flera tusen gånger varje år. Till detta säger allt fler nu NO MORE. Vi vet att det ibland kan vara extra svårt för psykiatripersonal att möta människor i kris och kaos. Men vi vet också att många som spänts fast i bälte upplevt det som tortyr. Det måste få ett stopp. Vi vet att många traumatiseras av att spännas fast på en brits utan att kunna röra sig, med armarna rakt ut och benen isär. Vi vet att detta kan vara skrämmande, kränkande och skamfyllt. Att det kan göra fysiskt ont. Att bältet kan skada förtroendet för den vård många av oss behöver när själen skenar eller förtvivlar. Vi vet också att det finns människor i Sverige som avlidit under bältesläggning. Det värsta av allt är att vi vet att de som spänns fast oftast i Sverige är unga kvinnor med så svårt själsligt lidande att de söker lindring genom självdestruktiva beteenden. Vi vet också att många som spänns fast har upplevt övergrepp tidigare i livet. Vi påstår att bältet är kontraproduktivt. Vi vet också att det kan vara traumatiskt för psykiatripersonal att utföra bältesläggningar. Rädsla, ambivalens, tvivel och skuld är några av de känslor vi hört berättas om. Forskningen inom området är knapphändig, men den som finns vittnar om att personal som spänner fast patienter riskerar att avskärma sig känslomässigt och utföra åtgärden på rutin. Forskning visar också att personal som utför bältesläggning gör det för att de vill hjälpa och för att de inte ser några andra alternativ. Vi förstår det. Men vi vet att det inte behöver vara så. Vi vet att det finns avdelningar här i Sverige som gjort sig av med bältena och som inte saknar dem. Vi vet att andra avdelningar minskat sina bältningar med 80 procent på kort tid och är lyckliga och stolta över detta. Vi vet att hela nationer klarar av att vårda människor i kris och kaos utan att någon läkare någonsin ordinerar att patienter ska bindas fast. Vi vet att det redan i dag finns alternativ. Men vi menar också att det måste satsas på att ta fram ännu fler och bättre alternativ. Vi drömmer om en psykiatri med kunskap och förmåga att bära människor genom livets svåraste stunder på starka armar och med respekt för den mänskliga själens värdighet. Vi drömmer om att människor ska stå i kö för att få arbeta med detta livsviktiga yrke. Vi tror på drömmar. Bältesläggning måste få ett slut. Vi säger NO MORE. Erfarenheter, media, fakta och forskning, läs mer på

10 SILVERNYCKELN Hur lever vi? Vad värderar vi? Hur vill vi att vår familj och våra barn ska bemötas om deras själ brister? Anneli har bältats otaliga gånger inom svensk heldygnsvård, varje gång har hon retraumatiserats. Anneli samarbetar med Sylvia Andersson, en vän som funnits kvar runt henne, sedan 1999 då hon insjuknade i psykossjukdom för att skapa debatt i det offentliga rummet kring bältesläggning. Sylvia driver en egen silversmedja och tillverkar nu bältesnycklar som finns att köpa både som pins och hänge. De tillverkas för hand i 925 sterling silver, alla lika unika som vi människor. Förlagan till silvernycklarna är en gammal bältesnyckel som Anneli fick utav en personal som bältat människor i 30 år och som blev väldigt berörd av hennes berättelse. Vinsten går till att hitta alternativa vårdformer till bältesläggning, undersöka andra vårdkulturer och skapa debatt i det offentliga rummet.

11 DEN ISLÄNDSKA PSYKIATRIN Tema: Alternativ till tvång Jessica Nettebladt, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun Under hösten 2013 gick den första undersökningsresan av stapeln. Anneli åkte med sitt personliga ombud, journalisten, dokumentärfilmaren och författaren Linda Weichselbraun samt dokumentärfilmaren Jessica Nettebladt till Island för att besöka deras psykiatri. På Island gjorde de sig nämligen av med all mekanisk tvångsvårdsutrustning redan De återvände med ett gediget material; tjugo timmars inspelat material, 40 intervjuer med människor från vitt skilda perspektiv: brukare, forskare, sjuksköterskor, sjukhuschef, parlamentariker med flera. Materialet sammanställs just nu; artiklar och kortfilmer. Föreläsningar om den Isländska psykiatrin kan bokas under hela 2014 och Behöver du/ er personalgrupp inspireras? Hör av er till så förmedlar vi kontakt med de vi träffade på Island. Vill du skriva på vår protestlista Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri? Gör det på:

12 Välj själv! Sätt ihop din egen föreläsning med Anneli, välj som du vill av det som presenteras nedan. Meddela om du även vill ha inledning med aktuell statistik angående samhällets attityder till människor som drabbats av psykisk ohälsa, och/eller om du vill att Anneli skall delge sina erfarenheter från Sveriges Kommuner och Landstings framgångsrika genombrottsprojekt bättre vård- mindre tvång. 1. Kreativitet och skapande som en väg ut ur psykisk ohälsa Hoppfullt och inspirerande föredrag där Anneli kompletterar sitt berättande med egna bilder framställda under en terapeutisk process. 2. Bältes Berit Otrevligt för en del. Anneli använder sig av ett alias av Berit i sin sceniska konstnärliga framställande av sina känslor i en bältesläggning. 3. Kreativ identifikationsprocess genom historien Mötet med utvecklingsteoretikern Erik H Eriksson och i August Strindbergs och Salvador Dalis fotspår. Att göra sin barndomsresa vid 35 år fyllda med hjälp av kanelbullar och nallebjörnar inte riktigt klokt?

13 4. Kreativ identifikationsprocess Annelis hela resa. Används inom psykiatrin. Steg för steg tar Anneli dig genom sin barndom, tidiga vuxenliv, tretton år i psykosens cykler och mötet med kärleken och livet. 5. Bemötande samhälle medmänniskor Vad gör man om det står en galen människa och tittar på blommor i ens trädgård en tidig morgon ute på vischan? Och vad gör man om en galen människa vill köpa ens bil för en femtiolapp när man just skämtat? Ett lättsamt föredrag. 6. Bemötande samhälle arbetsgivare, coacher Efter Annelis första insjuknade dröjde det många år innan hennes arbetsgivare fick kontakt med henne. Hon hade hamnat inom tvångsvård. Sekretess. Vad hade hänt? Efter en tio år lång process fram mot ett helare jag så skulle Anneli plötsligt på kort tid välja företag för coachning ut i samhället. I brevlådan damp det ner olika sorters kampanjmaterial som innehöll märliga slagord: Är du medveten? Världen i centrum, Du styr, Tillbaka till framtiden. Anneli som lätt hamnar i existentiella grubblerier hann aldrig välja. "Tillbaka till framtiden" drog henne in på psyket igen.

14 7. Lär mig gasa och bromsa jag vill för mycket! Föreläsningen omtalas som en nödvändig käftsmäll som fler bör få höra. Anneli tar upp vikten av att fokusera på tillgångar istället för begränsningar, om utanförskapets dilemma; den starka viljan att vara med i samhället, att inte vilja stå utanför, stigmatiserad, brännmärkt. Att bli för stark för sig själv, sätta för orealistiska mål och om nödvändigheten av att få hjälp att bromsa i tid. Om bidragsanställningarnas kohandel och om det mönster som följt henne sedan barndomen, genom idrottskarriärer, arbetsliv, familjeliv, vidare in i sjukdom och också vägen ut ur det destruktiva där Anneli idag driver ett eget företag, tar ansvar för sitt eget liv och styr det dit hon vill. Offerrollen som det värsta av allt! 8. Media Så blev jag häst med halva svenska folket Anneli träffade en seriös journalist. Hon intervjuade och lät Anneli vara med i hela skrivprocessen. Rubriken sattes av en enskild person på Aftonbladets redaktion och löd: " Anneli 40, trodde att hon var en häst". Detta hade Anneli inte räknat med utan hade väntat sig en rubrik i stil med att "Anneli blev hjälpt av en kvinnlig psykolog, Salvador Dali och en oväntad kärlek". Rubriken hade enorm genomslagskraft och artikeln länkades ut på internetsidor långt utanför Sveriges gräns. Hotbrev började trilla ned i postlådan. Skämtprogrammet Parlamentet i Tv4 plockade upp artikeln och skojjade om den. 9. Psykos - Psykosen som en utväg? Är psykos en utväg istället för att begå självmord? Vart går gränsen? För Annelis del så innebär psykosen ett skydd mot all skuld och sorg som hon bär på. En slags ackumulator. Vad händer om hon tillåter sig känna allt på en gång. Orkar hon det? Och hur gör man egentligen för att mogna och utvecklas i lagom takt? Varje psykos är samtidigt en utvecklingskris.

15 10. Vilsen? Psykos och Perception En stillbildsfilm ingår. Vad händer med vårt filter, vår förmåga att sortera intryck när vi går in i psykos. Hur kan verkligheten upplevas? Anneli ger exempel från sina egna upplevelser och hävdar att om stressen, oron och ångesten som ju alla i kris känner plockas bort från symptombilden återstår att sinnena lurar henne, att hon är sinnessjuk. Den stämpeln vill väl inte många ha? Det får ju oss att komma ihåg vår hemska psykiatrihistoria! Anneli hävdar att förståelsen för själva fenomenet hade gjort resan lättare för henne. Diagnoser är säkert bra i forskningssammanhang men jag har lagt alldeles för mycket tid av mitt liv på att försöka förstå mina diagnoser; polymorf, cykloid psykos, schizoaffektivt syndrom och bipolär sjukdom, säger Anneli. 11. Special edition tvångsvård 1 Anneli föreläser ur ett brukarprofessionellt perspektiv om psykisk ohälsa och sin väg ut ur den. Hon anser att hon är en auktoritet i sitt eget liv och sin egen historia. Hon har erfarenhet av flertalet tvångsvårdsvistelser vid flera olika enheter vilket gör att hon kan föra ett jämförande resonemang. Hon har blivit bemött på olika sätt, vid till exempel gränssättningar utav henne som utåtagerande individ i kris har hon ibland bältats och tvångsinjicerats men ibland har hon sluppit fysiska våldsamheter och klarat sig utan alltför starka känslor av kränkning och övergrepp. Hon vill mötas, hon vill bidra, hon vill ta ansvar för utvecklingen mot en bättre psykiatri. Hon kallar sig en partner till vården. Fokus: Kommunikation, alternativ gränssättning, självbestämmande och integritet.

16 12. Det andra språket - Special edition tvångsvård 2 Boka Anneli som handledare, alternativt proffspatient, tillsammans med instruktör från Durewalls institut. Tillsammans visar de på tonfall, gester och kroppspråk som har stor betydelse i kontakt med psykiskt sköra individer. Lär dig att använda kropp och händer som det viktigaste verktyget i bemötande vid adrenalinpåslag, känsloutbrott med fokus på rörelseenergi. Att bemöta någon i Psykos är svårt och därför behövs ibland handledning för att, som många som mött Anneli säger, få någon smula fantasi att använda sig av i sin vardag. En kortfilm om ovanstående kommer att finnas tillgänglig inom kort. Fokus: kroppsspråk, gester, tonfall och rörelseenergi. 13. NTV- normal tills vidare Som guide i utställningen Psykets historia har Anneli mött haft livliga diskussioner med säkert tusentals människor om vad som är friskt, normalt i vårt samhälle. Till en början blev hon förvirrad då det visade sig att många som var NTV - "normal tills vidare" hade de mest knepiga egenheter för sig. Men nu förstår hon att vi människor är sjuka då vi mister kontrollen över våra egenheter så att vi inte längre förmår att leva ett drägligt liv. Normen förändras också över tid. Vi tillsammans bestämmer vad som anses normalt och onormalt. Vi bestämmer vilka som skall ställas utanför i vår tid, vårt samhälle, vår kultur. Väljer vi dessutom att prata känslor mera öppet med varandra, sjuk som frisk, så kommer många gamla husmodersknep" fler till gagn. Hur hanterar vi våra egenheter? Har vi råd att inte våga prata känslor? Har vi råd att ställa människor utanför?

17 14. Självläkande kommunikation och ledarskap Hoppfullt och inspirerande föredrag om att ta sig från de låsta avdelningarna, ut i samhället och genomgå rehabiliterings- och nyorienteringsprocesser, att ta det som står till buds i samhället. Vägen gick via ABF; med högsta betyg i foto, kultur och idéhistoria, psykologi, svenska, retorik, organisation och ledarskap, litterär gestaltning, scenisk gestaltning, målning, digitalt skapande och formgivning därefter via Projekt VIDE 2010 med stöttning i att starta ett eget företag och via arbetsförmedlingen med bidragsanställning och slutligen blev hon utsedd till ambassadör i Tillväxtverket med hjälp ut på den öppna marknaden. En stor del av sin rehabiliteringsresa har hon sökt en mängd uttryckssätt för att kunna göra mig förstådd. Lyssna och låt dig inspireras! 15. Föreläsning - kring Annelis roll som mamma Om upplevelsen av att under en period i livet ha varit tvungen att lämna sina barn, av kärlek. Om svårigheter och tunga känslor av skuld. Föredraget avslutas med en låt där hennes son som kallar sig för Marginalen, ett maskrosbarn, med musiken som terapi sjunger om sin mammas sjukdom kontra sin egen uppväxt och förhållningssätt till henne. Lämnar ingen oberörd! 16. Miljörevision på din avdelning Anneli kommer ut på plats och fotar detaljer i er miljö. Därefter sätter hon sedan ihop ett bildspel som ni tillsammans kan ha en dialog kring. Hon utgår från sitt eget perspektiv av upplevelser i kris/psykos när filtret krackelerat och hon är oförmögen att urskilja viktig från oviktig information. Det handlar mycket om symbolik men också existentiella triggers och inte minst om att ladda saker och föremål. Varför satt Anneli en gång och höll krampaktigt i boken med titeln "En sista chans"? Vad innebar det för henne när personalen tog boken ifrån henne? Och varför blev Anneli sjukare och trodde att hon verkligen kunde prata med döda efter att hon fått sjukhusskjortan Medium? Varför?

18 17. Högpresterande med svårigheter i vardagen Anneli har träffat många utmed sin väg som fascineras av henne. Även om hon gång på gång påtalar att svårigheterna i hennes liv är bakom hemmets lykta dörrar är det få som tror henne. Inte kan hon väl ha problem med disk, städ, och andra hushållsbestyr? Inte kan hon ha svårigheter att ta hand om sig själv och sätta gränser? Inte är hon väl så speciellt sjuk. Vart är problemet, egentligen? Plötsligt dök arbetsterapeuten på arbetsförmedlingen upp. Hon såg rakt igenom henne. Satte sig ned och började dra upp strategier och ställa alarm. Alarm som garanterar Anneli att komma ihåg att ta de nödvändiga pauserna för att klara ett liv med ork till både arbete och privatliv. Att vila i en vardag var ett helt okänt begrepp för Anneli. Mönster är svåra att bryta och kampen fortgår fortfarande mellan prestation och avslappning, gränser och struktur. Annelis diagnos schizoaffektivt syndrom är något en del skämtsamt kallar det "effektiva syndromet". Anneli tycker att det uttrycket stämmer väl in på henne. 18. Brukarprofessionell - Hur kan jag bidra till verklig förändring? De flesta som engagerar sig i brukarrörelsen har upplevt någon situation som man aldrig vill att någon annan skall behöva uppleva. Men hur når man förändring? Hur gör man sin röst hörd? Hur bygger man broar av respekt mellan olika perspektiv? Hur når man ut? Hur marknadsför man sig själv? Hur når man ut via sociala medier? Hur når man ut i media? Anneli bjuder på sig själv som bland annat inspiratör i kampanjen Hjärnkoll. Anneli berättar inlevelsefullt om hur hon försöker vända frustration, ilska och bitterhet till saklighet, respekt och ödmjukhet och om viljan att sluta kriga, slåss för upprättelse och för att få revansch. Hat och bitterhet är starka krafter och förökar sig snabbt men med kärlek löser sig mycket och relativt snabbt. Hon har många års arbete av politiskt arbete och ser de erfarenheterna som nödvändigheter även i brukarrörelsens förändringsarbete.

19 Egna anteckningar:

20 Boka föredrag med Anneli? E-post: Telefon: (+46) Hemsida: Facebook: Företag Anneli Jäderholm Copyright Anneli Jäderholm. All rights reserved.

Revansch! HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN. TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island.

Revansch! HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN. TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island. Revansch! 2014:1 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island + Bokspecial REDAKTÖREN

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Visste du att... TEMA MEDIA Om Bipolär sjukdom Sid 8 Inre rums galleri på internet. Sid 7. riskerar att drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet?

Visste du att... TEMA MEDIA Om Bipolär sjukdom Sid 8 Inre rums galleri på internet. Sid 7. riskerar att drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet? Nyheter om Inre rum och bidrag från deltagare Nr. 3-2007 TEMA MEDIA Om Bipolär sjukdom Sid 8 Inre rums galleri på internet. Sid 7 Här kommer julnumret av Inre rums tidning Inblick. Julen är ju en tid av

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer