Anneli Jäderholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anneli Jäderholm www.annelijaderholm.se"

Transkript

1 Anneli Jäderholm

2 Anneli Jäderholm är en föreläsare som bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett ömsom allvarligt och ömsom humoristiskt sätt. Hon berättar om det där, allt det svåra, som hon valde att göra någonting av. En heroisk resa från slutenvårdspatient till en egenföretagare som förmår njuta av och sätta guldkant på livet. När hon är ute och föreläser talar hon om hur hon ser på psykosens väsen, sina slutenvårdsvistelser och rehabiliteringsprocesser men också om att det handlar om att välja, att säga ja till livet och styra det dit man vill. Genom åren har hon varit med i ett otal tidningsartiklar, uppmärksammats av Aktuellt och humorprogrammet Parlamentet i TV4. Anneli blandar humor och allvar på ett inkännande sätt, drar paralleller mellan olika känslor och mänskliga tillstånd och lyckas göra det tillsynes obegripliga mer begripligt. Alla pratar om återhämtning, att hjälpa mig tillbaka till den jag var, men det skulle varit att skicka mig in i skärselden igen. Jag förstod att trotsa, gå framåt, till den jag skulle komma att bli. Jag satte min tillit till mig själv och min egen förmåga och tog mig metodiskt genom kris, chock, bearbetning till nyorientering. Idag är jag en auktoritet i mitt liv och min historia och jag har gett mig själv mandat att berätta den Hon är även en erfaren moderator och konferencier med en särskild förmåga att dra paralleller från vidlyftiga teorier till vardaglig saklighet. Många kallar mötet med henne för magiskt. Anneli har ett antal föreläsningar, där du/ ni kan välja de som passar just dig/ er eller välj mellan två utbildningspaket, båda heldagar. Vill ni boka något unikt så finns nu också fyra olika Combo föreläsningar där Anneli håller föredrag tillsammans med någon annan inom vald genre. Behöver du/ ni referenser eller recensioner? Skriv till Mycket är nytt för år 2014!

3 NYTT för 2014 Handledning av skolpersonal (8timmar) Anneli har under året arbetat fram ett pedagogiskt upplägg för handledning av skolpersonal som möter studerande med någon form av psykisk ohälsa. Förmiddagen innehåller inspirationspass: Attityder till psykisk ohälsa i samhället, Psykets historia, Nära gränsen till psykisk sjukdom, Att få möjlighet att bli "ny", När försvaret är aktiverat. Eftermiddagen innehåller: Gruppdiskussioner kring känslor i svåra situationer och "Det goda samtalet - vad innebär det? Tillsammans görs en behovsinventering- skolmiljö och ytterligare kunskap i ämnet. Genomgång av begrepp och fakta, information om stödföreningar, demonstration av hjälpmedel samt förslag på böcker skrivna av själverfarna. Möjlighet finns att visa kortare filmer utifrån olika perspektiv på psykisk ohälsa. Handledning, inspirationspass, intervjuer och föreläsningar via SKYPE. Ni behöver dator och internetanslutning. Sändningen håller hög kvalitet och lämpar sig för projektorduk eller storbildsskärm. Tid och pris efter överenskommelse. Samtalskontakt- Vägar vidare Anneli har under årens lopp tagit emot många samtal från människor i kris och kaos. De vill prata. Mest om sitt eget liv. Ibland vill någon prata om någon som de står vid sidan av. Maktlösa vid sidan om allt det svåra. Anneli vet inte mer än någon annan. Hon har bara lyssnat. Men hon har inspirerat till "vägar vidare". I bland till någon stödperson/ förening. I bland till någon som vet hur det känns och eller till någon organisation som erbjuder stöd genom samtal eller chatt. Se aktuella telefontider på Tjänsten är gratis och du betalar bara den vanliga telefontaxan när du ringer. Har du liten lokal, små resurser men människor som behöver inspireras? Anneli har införskaffat projektorduk, trådlösa mikrofoner, portabel whiteboard, förstärkare med mera. Nu kan hon komma till er även om ni inte har tillgång till dyr föreläsningssal, kan ge höga arvoden eller har råd med andra omkostnader. Allt ni behöver är ett kök, vardagsrum eller allrum. Resten fixar hon själv. Under 2014 och 2015 satsar Anneli på att försöka inspirera andra på det sätt hon själv drömde om att bli inspirerad på när hon insjuknade år Det är något hon brinner för. Ring för kostnadsförslag!

4 BOKAS MEST JUST NU! Heldagsutbildning Paket 1 (8 timmar) Fm: Offerroll/självstigma Attityder samhälle Psykets historia Uppväxt/ Insjuknande Psykos/ Perception (inklusive film) Em: Symbolik i vårdmiljö Gruppdiskussioner (3 olika teman) Tvångsvård Autonomi - självbestämmande/integritet Heldagsutbildning paket 2 (8 timmar) Fm: Nyorientering Lär mig gasa och bromsa jag ville för mycket Lär mig gasa och bromsa jag vill fortfarande för mycket Kreativitet och skapande Em: Anneli i media Från slutenvårdspatient till egenföretagare Gruppdiskussioner ( 2 olika teman) Diskussion i storgrupp Retorik och scenisk gestaltning (8timmar) Tema: Gör din röst hörd! FM: Din egen röst Ut ur offerrollen Erövra scenen Diktläsning med mygga EM: Kroppsspråkets betydelse Tekniska hjälpmedel Hjälp att hitta ditt tema Gruppdiskussion

5 Special edition- tvångsvård 1 Tema: Slutenvårdspsykiatri Anneli utgår från sina erfarenheter av tvångsvård. Hon har tvångsvårdats vid sex olika tillfällen och vid olika enheter vilket gör att hon kan föra ett jämförande resonemang. Passet Innehåller bland annat: Upplevelse av bältesläggning, förslag till alternativ gränssättning, vikten av att få göra val, behålla sin autonomi - självbestämmande/ integritet, kommunikationen, kroppspråket och gesternas betydelse. I direkt anslutning till passet hålls bikupor - diskussioner i smågrupp på tema bemötande tvångsvård. En nödvändig käftsmäll! Tema: Arbetsliv/ Coaching Annelis tuffaste föredrag. "Lär mig gasa och bromsa - Jag vill för mycket" omtalas som en nödvändig käftsmäll som många bör ta del av. Föredraget handlar om arbetsträning, bidragsanställning, motivationskonsulter, jag- stödjare, samverkansmöten, tidigare arbetsliv, befattningsbeskrivningar, fackligt engagemang med mera. Anneli samarbetar med flera aktörer inom Supported Employment och IPS. Special edition- tvångsvård 2 Tema: Slutenvårdspsykiatri Anneli har ingått ett samarbetsavtal med Durewall Institutet och tillsammans med dem har hon vidareutvecklat sina tankar angående bemötandet av henne som utåtagerande individ i kris Tonfall, gester och kroppspråk har stor betydelse när en människa intagit försvarsposition. Lär dig använda kropp och händer som det viktigaste verktyget i bemötande vid adrenalinpåslag och känsloutbrott med fokus på rörelseenergi. Du kan boka Anneli som proffspatient tillsammans med en instruktör från institutet. De kan då illustrera olika tekniker för att bemöta utåtagerande individer. Du kan också boka Anneli som handledare för olika personalgrupper. Det finns även en kortfilm att ta del utav som på ett enkelt sätt visar hur en konfliktsituation kan ses som kontaktskapande, hur man kan få två vinnare och ingen förlorare samt hur viktig beröringen och kommunikationen kan vara.

6 Boka en combo! Du kan boka Anneli tillsammans med en annan föreläsare som föreläser om ett gemensamt ämne. Det har visat sig mycket givande för publiken att få ta del av olika perspektiv kring samma problemformulering. Combo 1: Ny föreläsning "När Jesus mötte Lusen", en föreläsning, dialog om jobbiga uppväxtförhållanden, om underkastelse eller grandiositet. Lisbeth Pipping föll offer för mobbing och Anneli blev en slagskämpe. Lisbeth fastnade i en sekt under flera år och Anneli utsåg sig själv till Jesus. Hoppfullt, inspirerande och samtidigt gravallvarligt. Combo 2: Ny föreläsning: Att vara mitt i kaos och förvirring Att stå utanför och se på. Anneli Jäderholm med bagaget fullt av psykotiska upplevelser och Linda Weichselbraun med erfarenheter av att vara anhörig- att stå utanför. Tillsammans för de åhörarna från hur det är att uppleva psykos inifrån till hur det är att stå utanför och se på, ibland betraktad som en belastning, ibland som uppskattad resurs. Spännande, intressant och viktigt!

7 Combo 3: Ny föreläsning: Låt oss tillsammans bearbeta upplevelser av psykos och tvångsvård Eva Andreasson, legitimerad sjuksköterska och magister i psykiatrisk omvårdnad berättar om forskningsresultat; att tvångsvård av många patienter upplevs som skrämmande. Patienten kan bli traumatiserad och stigmatiserad och tillfrisknandet blir svårare. För att förhindra det kan patienter behöva bearbeta sina upplevelser tillsammans med personal. Anneli Jäderholm berättar om, det hon kallar för, retraumatisering. Om tvångsvårdsvistelser som innehållit så mycket traumatiserande upplevelser att de överskuggat själva sjukdomen. Båda är överens om att de måste göra något tillsammans. Det handlar om att mötas, dela, och bygga vidare mot en bättre psykiatri där patientens upplevelser tas till vara. Evidens, upplevelse och ödmjukhet! Effektfullt! Boka Anneli som moderator, processledare, vid ert arrangemang! Det har visat sig mycket effektfullt att lyfta en brukare, klient, kund eller patient till att leda arrangemang inom området psykisk hälsa/ ohälsa. Anneli har stor vana från både små och stora scener och dessutom en makalös förmåga att få oss alla att se bakom våra givna roller och bli människor inför varandra!

8 Ett måste! Känn kraften i berättandet! Anlita Anneli som brukarprofessionell, inspiratör och Linda Weichselbraun, journalist och handledare i erfarenhetsbaserat berättande, för att stötta era brukare eller för den delen personal, få dem att bli bättre på att göra sina röster hörda i både små och stora sammanhang. I grupp arbetar de med att stärka rösten och kroppsspråket, hantera talängslan och att skapa en dramaturgisk kurva för att nå fram med sitt budskap utan att hamna i offer- och krigarroller. Retorik främjar demokratin! Varför inte? Gör som jag starta och driv ditt eget företag! Anneli har mer än fem års erfarenhet av att driva eget företag. Hon är även ambassadör för Tillväxtverket Kvinnliga företagare. Låt henne inspirera er och rent praktiskt handleda er fram mot målet att faktiskt starta ett eget företag. Hon har inspirerat massor av människor till att tro på sig själva och våga starta företag runt om i vårt land. Det handlar om att TRO och VÅGA.

9 NO MORE En kampanj startad av Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun. Inom den svenska psykiatrin används tvångsåtgärden bältesläggning flera tusen gånger varje år. Till detta säger allt fler nu NO MORE. Vi vet att det ibland kan vara extra svårt för psykiatripersonal att möta människor i kris och kaos. Men vi vet också att många som spänts fast i bälte upplevt det som tortyr. Det måste få ett stopp. Vi vet att många traumatiseras av att spännas fast på en brits utan att kunna röra sig, med armarna rakt ut och benen isär. Vi vet att detta kan vara skrämmande, kränkande och skamfyllt. Att det kan göra fysiskt ont. Att bältet kan skada förtroendet för den vård många av oss behöver när själen skenar eller förtvivlar. Vi vet också att det finns människor i Sverige som avlidit under bältesläggning. Det värsta av allt är att vi vet att de som spänns fast oftast i Sverige är unga kvinnor med så svårt själsligt lidande att de söker lindring genom självdestruktiva beteenden. Vi vet också att många som spänns fast har upplevt övergrepp tidigare i livet. Vi påstår att bältet är kontraproduktivt. Vi vet också att det kan vara traumatiskt för psykiatripersonal att utföra bältesläggningar. Rädsla, ambivalens, tvivel och skuld är några av de känslor vi hört berättas om. Forskningen inom området är knapphändig, men den som finns vittnar om att personal som spänner fast patienter riskerar att avskärma sig känslomässigt och utföra åtgärden på rutin. Forskning visar också att personal som utför bältesläggning gör det för att de vill hjälpa och för att de inte ser några andra alternativ. Vi förstår det. Men vi vet att det inte behöver vara så. Vi vet att det finns avdelningar här i Sverige som gjort sig av med bältena och som inte saknar dem. Vi vet att andra avdelningar minskat sina bältningar med 80 procent på kort tid och är lyckliga och stolta över detta. Vi vet att hela nationer klarar av att vårda människor i kris och kaos utan att någon läkare någonsin ordinerar att patienter ska bindas fast. Vi vet att det redan i dag finns alternativ. Men vi menar också att det måste satsas på att ta fram ännu fler och bättre alternativ. Vi drömmer om en psykiatri med kunskap och förmåga att bära människor genom livets svåraste stunder på starka armar och med respekt för den mänskliga själens värdighet. Vi drömmer om att människor ska stå i kö för att få arbeta med detta livsviktiga yrke. Vi tror på drömmar. Bältesläggning måste få ett slut. Vi säger NO MORE. Erfarenheter, media, fakta och forskning, läs mer på

10 SILVERNYCKELN Hur lever vi? Vad värderar vi? Hur vill vi att vår familj och våra barn ska bemötas om deras själ brister? Anneli har bältats otaliga gånger inom svensk heldygnsvård, varje gång har hon retraumatiserats. Anneli samarbetar med Sylvia Andersson, en vän som funnits kvar runt henne, sedan 1999 då hon insjuknade i psykossjukdom för att skapa debatt i det offentliga rummet kring bältesläggning. Sylvia driver en egen silversmedja och tillverkar nu bältesnycklar som finns att köpa både som pins och hänge. De tillverkas för hand i 925 sterling silver, alla lika unika som vi människor. Förlagan till silvernycklarna är en gammal bältesnyckel som Anneli fick utav en personal som bältat människor i 30 år och som blev väldigt berörd av hennes berättelse. Vinsten går till att hitta alternativa vårdformer till bältesläggning, undersöka andra vårdkulturer och skapa debatt i det offentliga rummet.

11 DEN ISLÄNDSKA PSYKIATRIN Tema: Alternativ till tvång Jessica Nettebladt, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun Under hösten 2013 gick den första undersökningsresan av stapeln. Anneli åkte med sitt personliga ombud, journalisten, dokumentärfilmaren och författaren Linda Weichselbraun samt dokumentärfilmaren Jessica Nettebladt till Island för att besöka deras psykiatri. På Island gjorde de sig nämligen av med all mekanisk tvångsvårdsutrustning redan De återvände med ett gediget material; tjugo timmars inspelat material, 40 intervjuer med människor från vitt skilda perspektiv: brukare, forskare, sjuksköterskor, sjukhuschef, parlamentariker med flera. Materialet sammanställs just nu; artiklar och kortfilmer. Föreläsningar om den Isländska psykiatrin kan bokas under hela 2014 och Behöver du/ er personalgrupp inspireras? Hör av er till så förmedlar vi kontakt med de vi träffade på Island. Vill du skriva på vår protestlista Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri? Gör det på:

12 Välj själv! Sätt ihop din egen föreläsning med Anneli, välj som du vill av det som presenteras nedan. Meddela om du även vill ha inledning med aktuell statistik angående samhällets attityder till människor som drabbats av psykisk ohälsa, och/eller om du vill att Anneli skall delge sina erfarenheter från Sveriges Kommuner och Landstings framgångsrika genombrottsprojekt bättre vård- mindre tvång. 1. Kreativitet och skapande som en väg ut ur psykisk ohälsa Hoppfullt och inspirerande föredrag där Anneli kompletterar sitt berättande med egna bilder framställda under en terapeutisk process. 2. Bältes Berit Otrevligt för en del. Anneli använder sig av ett alias av Berit i sin sceniska konstnärliga framställande av sina känslor i en bältesläggning. 3. Kreativ identifikationsprocess genom historien Mötet med utvecklingsteoretikern Erik H Eriksson och i August Strindbergs och Salvador Dalis fotspår. Att göra sin barndomsresa vid 35 år fyllda med hjälp av kanelbullar och nallebjörnar inte riktigt klokt?

13 4. Kreativ identifikationsprocess Annelis hela resa. Används inom psykiatrin. Steg för steg tar Anneli dig genom sin barndom, tidiga vuxenliv, tretton år i psykosens cykler och mötet med kärleken och livet. 5. Bemötande samhälle medmänniskor Vad gör man om det står en galen människa och tittar på blommor i ens trädgård en tidig morgon ute på vischan? Och vad gör man om en galen människa vill köpa ens bil för en femtiolapp när man just skämtat? Ett lättsamt föredrag. 6. Bemötande samhälle arbetsgivare, coacher Efter Annelis första insjuknade dröjde det många år innan hennes arbetsgivare fick kontakt med henne. Hon hade hamnat inom tvångsvård. Sekretess. Vad hade hänt? Efter en tio år lång process fram mot ett helare jag så skulle Anneli plötsligt på kort tid välja företag för coachning ut i samhället. I brevlådan damp det ner olika sorters kampanjmaterial som innehöll märliga slagord: Är du medveten? Världen i centrum, Du styr, Tillbaka till framtiden. Anneli som lätt hamnar i existentiella grubblerier hann aldrig välja. "Tillbaka till framtiden" drog henne in på psyket igen.

14 7. Lär mig gasa och bromsa jag vill för mycket! Föreläsningen omtalas som en nödvändig käftsmäll som fler bör få höra. Anneli tar upp vikten av att fokusera på tillgångar istället för begränsningar, om utanförskapets dilemma; den starka viljan att vara med i samhället, att inte vilja stå utanför, stigmatiserad, brännmärkt. Att bli för stark för sig själv, sätta för orealistiska mål och om nödvändigheten av att få hjälp att bromsa i tid. Om bidragsanställningarnas kohandel och om det mönster som följt henne sedan barndomen, genom idrottskarriärer, arbetsliv, familjeliv, vidare in i sjukdom och också vägen ut ur det destruktiva där Anneli idag driver ett eget företag, tar ansvar för sitt eget liv och styr det dit hon vill. Offerrollen som det värsta av allt! 8. Media Så blev jag häst med halva svenska folket Anneli träffade en seriös journalist. Hon intervjuade och lät Anneli vara med i hela skrivprocessen. Rubriken sattes av en enskild person på Aftonbladets redaktion och löd: " Anneli 40, trodde att hon var en häst". Detta hade Anneli inte räknat med utan hade väntat sig en rubrik i stil med att "Anneli blev hjälpt av en kvinnlig psykolog, Salvador Dali och en oväntad kärlek". Rubriken hade enorm genomslagskraft och artikeln länkades ut på internetsidor långt utanför Sveriges gräns. Hotbrev började trilla ned i postlådan. Skämtprogrammet Parlamentet i Tv4 plockade upp artikeln och skojjade om den. 9. Psykos - Psykosen som en utväg? Är psykos en utväg istället för att begå självmord? Vart går gränsen? För Annelis del så innebär psykosen ett skydd mot all skuld och sorg som hon bär på. En slags ackumulator. Vad händer om hon tillåter sig känna allt på en gång. Orkar hon det? Och hur gör man egentligen för att mogna och utvecklas i lagom takt? Varje psykos är samtidigt en utvecklingskris.

15 10. Vilsen? Psykos och Perception En stillbildsfilm ingår. Vad händer med vårt filter, vår förmåga att sortera intryck när vi går in i psykos. Hur kan verkligheten upplevas? Anneli ger exempel från sina egna upplevelser och hävdar att om stressen, oron och ångesten som ju alla i kris känner plockas bort från symptombilden återstår att sinnena lurar henne, att hon är sinnessjuk. Den stämpeln vill väl inte många ha? Det får ju oss att komma ihåg vår hemska psykiatrihistoria! Anneli hävdar att förståelsen för själva fenomenet hade gjort resan lättare för henne. Diagnoser är säkert bra i forskningssammanhang men jag har lagt alldeles för mycket tid av mitt liv på att försöka förstå mina diagnoser; polymorf, cykloid psykos, schizoaffektivt syndrom och bipolär sjukdom, säger Anneli. 11. Special edition tvångsvård 1 Anneli föreläser ur ett brukarprofessionellt perspektiv om psykisk ohälsa och sin väg ut ur den. Hon anser att hon är en auktoritet i sitt eget liv och sin egen historia. Hon har erfarenhet av flertalet tvångsvårdsvistelser vid flera olika enheter vilket gör att hon kan föra ett jämförande resonemang. Hon har blivit bemött på olika sätt, vid till exempel gränssättningar utav henne som utåtagerande individ i kris har hon ibland bältats och tvångsinjicerats men ibland har hon sluppit fysiska våldsamheter och klarat sig utan alltför starka känslor av kränkning och övergrepp. Hon vill mötas, hon vill bidra, hon vill ta ansvar för utvecklingen mot en bättre psykiatri. Hon kallar sig en partner till vården. Fokus: Kommunikation, alternativ gränssättning, självbestämmande och integritet.

16 12. Det andra språket - Special edition tvångsvård 2 Boka Anneli som handledare, alternativt proffspatient, tillsammans med instruktör från Durewalls institut. Tillsammans visar de på tonfall, gester och kroppspråk som har stor betydelse i kontakt med psykiskt sköra individer. Lär dig att använda kropp och händer som det viktigaste verktyget i bemötande vid adrenalinpåslag, känsloutbrott med fokus på rörelseenergi. Att bemöta någon i Psykos är svårt och därför behövs ibland handledning för att, som många som mött Anneli säger, få någon smula fantasi att använda sig av i sin vardag. En kortfilm om ovanstående kommer att finnas tillgänglig inom kort. Fokus: kroppsspråk, gester, tonfall och rörelseenergi. 13. NTV- normal tills vidare Som guide i utställningen Psykets historia har Anneli mött haft livliga diskussioner med säkert tusentals människor om vad som är friskt, normalt i vårt samhälle. Till en början blev hon förvirrad då det visade sig att många som var NTV - "normal tills vidare" hade de mest knepiga egenheter för sig. Men nu förstår hon att vi människor är sjuka då vi mister kontrollen över våra egenheter så att vi inte längre förmår att leva ett drägligt liv. Normen förändras också över tid. Vi tillsammans bestämmer vad som anses normalt och onormalt. Vi bestämmer vilka som skall ställas utanför i vår tid, vårt samhälle, vår kultur. Väljer vi dessutom att prata känslor mera öppet med varandra, sjuk som frisk, så kommer många gamla husmodersknep" fler till gagn. Hur hanterar vi våra egenheter? Har vi råd att inte våga prata känslor? Har vi råd att ställa människor utanför?

17 14. Självläkande kommunikation och ledarskap Hoppfullt och inspirerande föredrag om att ta sig från de låsta avdelningarna, ut i samhället och genomgå rehabiliterings- och nyorienteringsprocesser, att ta det som står till buds i samhället. Vägen gick via ABF; med högsta betyg i foto, kultur och idéhistoria, psykologi, svenska, retorik, organisation och ledarskap, litterär gestaltning, scenisk gestaltning, målning, digitalt skapande och formgivning därefter via Projekt VIDE 2010 med stöttning i att starta ett eget företag och via arbetsförmedlingen med bidragsanställning och slutligen blev hon utsedd till ambassadör i Tillväxtverket med hjälp ut på den öppna marknaden. En stor del av sin rehabiliteringsresa har hon sökt en mängd uttryckssätt för att kunna göra mig förstådd. Lyssna och låt dig inspireras! 15. Föreläsning - kring Annelis roll som mamma Om upplevelsen av att under en period i livet ha varit tvungen att lämna sina barn, av kärlek. Om svårigheter och tunga känslor av skuld. Föredraget avslutas med en låt där hennes son som kallar sig för Marginalen, ett maskrosbarn, med musiken som terapi sjunger om sin mammas sjukdom kontra sin egen uppväxt och förhållningssätt till henne. Lämnar ingen oberörd! 16. Miljörevision på din avdelning Anneli kommer ut på plats och fotar detaljer i er miljö. Därefter sätter hon sedan ihop ett bildspel som ni tillsammans kan ha en dialog kring. Hon utgår från sitt eget perspektiv av upplevelser i kris/psykos när filtret krackelerat och hon är oförmögen att urskilja viktig från oviktig information. Det handlar mycket om symbolik men också existentiella triggers och inte minst om att ladda saker och föremål. Varför satt Anneli en gång och höll krampaktigt i boken med titeln "En sista chans"? Vad innebar det för henne när personalen tog boken ifrån henne? Och varför blev Anneli sjukare och trodde att hon verkligen kunde prata med döda efter att hon fått sjukhusskjortan Medium? Varför?

18 17. Högpresterande med svårigheter i vardagen Anneli har träffat många utmed sin väg som fascineras av henne. Även om hon gång på gång påtalar att svårigheterna i hennes liv är bakom hemmets lykta dörrar är det få som tror henne. Inte kan hon väl ha problem med disk, städ, och andra hushållsbestyr? Inte kan hon ha svårigheter att ta hand om sig själv och sätta gränser? Inte är hon väl så speciellt sjuk. Vart är problemet, egentligen? Plötsligt dök arbetsterapeuten på arbetsförmedlingen upp. Hon såg rakt igenom henne. Satte sig ned och började dra upp strategier och ställa alarm. Alarm som garanterar Anneli att komma ihåg att ta de nödvändiga pauserna för att klara ett liv med ork till både arbete och privatliv. Att vila i en vardag var ett helt okänt begrepp för Anneli. Mönster är svåra att bryta och kampen fortgår fortfarande mellan prestation och avslappning, gränser och struktur. Annelis diagnos schizoaffektivt syndrom är något en del skämtsamt kallar det "effektiva syndromet". Anneli tycker att det uttrycket stämmer väl in på henne. 18. Brukarprofessionell - Hur kan jag bidra till verklig förändring? De flesta som engagerar sig i brukarrörelsen har upplevt någon situation som man aldrig vill att någon annan skall behöva uppleva. Men hur når man förändring? Hur gör man sin röst hörd? Hur bygger man broar av respekt mellan olika perspektiv? Hur når man ut? Hur marknadsför man sig själv? Hur når man ut via sociala medier? Hur når man ut i media? Anneli bjuder på sig själv som bland annat inspiratör i kampanjen Hjärnkoll. Anneli berättar inlevelsefullt om hur hon försöker vända frustration, ilska och bitterhet till saklighet, respekt och ödmjukhet och om viljan att sluta kriga, slåss för upprättelse och för att få revansch. Hat och bitterhet är starka krafter och förökar sig snabbt men med kärlek löser sig mycket och relativt snabbt. Hon har många års arbete av politiskt arbete och ser de erfarenheterna som nödvändigheter även i brukarrörelsens förändringsarbete.

19 Egna anteckningar:

20 Boka föredrag med Anneli? E-post: Telefon: (+46) Hemsida: Facebook: Företag Anneli Jäderholm Copyright Anneli Jäderholm. All rights reserved.

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund Arbetsliv Er partner: Anneli Jäderholm (C)Fotograf Agneta Viklund År 2006 Attitydambassadör Anneli Jäderholm Kampanjen drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. Samverkanspartners:

Läs mer

Lär mig gasa och bromsa JAG vill för mycket!

Lär mig gasa och bromsa JAG vill för mycket! Special Edition: En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 2015 Lär mig gasa och bromsa JAG vill för mycket! Vem vill stå utanför, brännmärkt stigmatiserad? www.annelijaderholm.se Från frihetsberövad

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Värdebaserad praktik Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Dagens föreläsning Lite etisk teori Värdebaserad praktik Forskning: Etiska överväganden i psykiatrin Etiska utmaningar

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå arbetar lokalt i Umeå och Västerbotten med att stötta och hjälpa anhöriga till drogmissbrukare. Vårt arbete är ideellt och vår drivkraft är att hjälpa andra människor

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering. Norra Mårtensbacken 27 E 853 57 SUNDSVALL 070 255 95 42 coach@jennysandin.se www.jennysandin.se KOMPETENSPROFIL Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback Innanför Mina rosa Små väggar En självbiografi av Cassandra Solback 2 Denna bok innehåller bara sanningar och nästan alla sanningar i mitt liv. Det som är alldeles för privat har fått stanna kvar i privatlivet,

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige Sverige mot narkotika Seminarieblock E, kl. 10.15-11.00 2 oktober, 2015, Landskrona Adj professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet leg psykolog på Akademiskt

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING

Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING Catrin Fryklund Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING Bemötande våra värderingars ansikte Hur viktigt är ditt bemötande i ditt arbete? Helt avgörande

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell Utdrag ur: Det pågår psykiskt och fysiskt våld mot mammor och barn i många hem. Våldet är ett allvarligt hot mot mammors och barns liv och välbefinnande. Den här skriften ger inblick i hur mammor och barn

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Flyktingkrisen Sorg över det man lämnat och svårigheter att anpassa sig till det nya landet.

Flyktingkrisen Sorg över det man lämnat och svårigheter att anpassa sig till det nya landet. Flyktingproblematik Anna-Karin Schuller Flyktingkrisen Sorg över det man lämnat och svårigheter att anpassa sig till det nya landet. Dimensioner av sorgen: Förlusten av det sociala nätverket. Förlusten

Läs mer

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del.

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Möter du i ditt arbete eller privatliv människor i sorg, kris eller

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

AVENYMODELLEN. En presentation. 09-11-02 Södra Avenyn

AVENYMODELLEN. En presentation. 09-11-02 Södra Avenyn AVENYMODELLEN En presentation 1 VERKSAMHETSIDÉ Vi står för nytänkande inom psykiatri Det innebär: hög tillgänglighet, respekt för klienten, snabb behandling och snabb rehabilitering. Därför myntade vi

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland!

Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland! Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland! Psykiska olikheter - lika rättigheter Attitydambassadörer i Västra Götaland Boka en levande berättelse! Vill du eller din organisation lära mer om hur det är

Läs mer

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Inledning Akademikerförbundet SSR vill med denna broschyr bidra

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld skyddad identitet Vem får skydd? Om det finns risk:

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter 1000 Möjligheter Startade som Järfälla Tjejjour 2005 2011 omvandlingen till 1000 Möjligheter klar och vi arbetar nu med alla,

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer