Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Föregående möte var )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Föregående möte var ) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 2 Dagordning 1. Formalia Diskussion: Om arbetsbelastning, ansvarsfördelning med mera Diskussion: Krav på framtida databasen Diskussion: Inför riksmötet Diskussion: Diskussionsunderlag: Lobbyarbete och lyssnade under hösten Diskussion: Riktad satsning mot föreningar som saknar konto Beslut: Anta föreningar Beslut: Antagning av Styrdokument: Hemsidegruppen Beslut: Antagning av Styrdokument: Hemsida Beslut: Förändring av Styrdokument: Hemsidearbetet Beslut: Kansliflytt Beslut: Layout av informationstidning Beslut: Arvodering av arbete med profiltryck Beslut: Folkbildningsprojektet i Sverok Ost Beslut: Utökat uppdrag för förbundets revisor Beslut: Projekt Viktor Johan Rapporter...56 Rapport: Arbetsledning av ordförande...57 Rapport: Distriktsarbete...58 Rapport: Ekonomi...61 Rapport: Folkbildning...62 Rapport: Framtidsstrategigruppen (FSG)...63 Rapport: Från Karl Lampinen...64 Rapport: Förbundskansliet...65 Rapport: Förbundsordförande augusti-september...70 Rapport: Hemsidesarbetet...73 Rapport: Informationsarbetet...75 Rapport: Jämla...77 Rapport: Kansli- och arbetsgivarfrågor...78 Rapport: Marknadsföring...79 Rapport: Nationella Spelveckan (NSV) Rapport: Projektsamordning...81 Rapport: Riksmöte Rapport: Sverox Rapport: Ungdomspolitiska propositionen...84 Rapport: Upphandlingsstyrdokument...85 Rapport: Utbildning Rapport: Utvecklingschef...87 Rapport: Verksamhetsgrupper...89 Rapport: Vice ordförande...90 Därefter följer projektbeskrivningen för Folkbildningsprojektet i Sverok Ost (punkt 14) och projektbeskrivningen för ViktorJohan (punkt 16).

3 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 3 1. Formalia Mötet öppnades. Röstlängden fastställdes. Mötet förklarades behörigt. Andreas Brodin och Andreas Granander valdes till mötesordförande. Christer Pettersson valdes till mötessekreterare. Jon Nilsson valdes till justerare och rösträknare. Dagordningen fastställdes. Adjungeringar. Handlingar i ärendet Dagordning. (sidan 2) Röstlängd. Adjungerade.

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 4 Röstlängd Personerna deltog under hela eller delar av mötet. Närvarande ur förbundsstyrelsen var Andreas Brodin Andreas Granander Andreas Svedin Elin Gullberg Bohlin Jon Heinpalu Jon Nilsson Linus Perlerot Mikael Leisjö Petra Malmgren Frånvarande ur förbundsstyrelsen var Anders Östlund Karl Lampinen Karolina Staël Adjungerade Personerna deltog under hela eller delar av mötet. Christer Chrisp Pettersson adjungerades som funktionär. Lars Molle Johansson adjungerades som funktionär. Anders Hultman adjungerades som funktionär. Personerna kan adjungeras som något av Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro och yttranderätt på mötet.

5 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 5 2. Diskussion: Om arbetsbelastning, ansvarsfördelning med mera Mötet diskuterade ärendet.

6 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 6 Diskussionsunderlag: Om arbetsbelastning, ansvarsfördelning med mera av Jon Nilsson, När vi i våras satte ramarna för vårt arbetssätt sa vi också att vi under året skulle utvärdera det. Under varje möte har vi tagit upp en del allmänna diskussioner om ämnet, men till vårt möte nu i början av oktober vill jag sätta av mer fokus på just en aspekt av vårt arbetssätt, nämligen fördelningen av ansvarsområde och den arbetsbelastningen det inneburit för oss. Vi har nu kommit halvvägs in i vår mandatperiod och det kan vara så att de förhållande vi utgick från när vi i våras valde ansvarsområde förändrats. Vi kanske fått mer eller mindre att göra i vårt liv utanför Sverok, vi kanske kommit på att ett visst område intresserar oss eller att något man inte har inom sitt område hänger ihop med något som är ens område och så vidare. Till mötet vill jag att samtliga funderar över sin situation och sina områden samt tittar på vårt arbete i stort. Följande frågor kanske kan vara till hjälp: Känner du att du trivs med dina områden? Känner du att du får ut tillräckligt mycket av din förmåga, eller finns det något som gör att du inte kommer igång ordentligt? Har du för lite att göra? För mycket? Begränsar våra definitioner av ansvarsområden och gränserna mellan dem ditt arbete? Är vi för smala? Är det för mycket ensamarbete? Vill du byta ansvarsområden? Bli av med något? Ha något till? I utskicket från förra veckan finns en genomgång av varje ledamots områden, av det allmänna läget just nu samt av prioriteringar inför hösten. Använd gärna det som bas och inspiration för att se om ni kan hitta något sätt att göra vårt arbete ännu effektivare och roligare. Tänk fritt

7 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 7 3. Diskussion: Krav på framtida databasen Mötet diskuterade ärendet. Styrelsens anteckningar: Arbetet kommer gå vidare genom att en specifikation av prioriteringar mellan funktioner görs utifrån diskussionerna på mötet och det material som finns sedan tidigare. Därefter kommer externa intressenter ges möjligheten att kommentera och ställa frågor. Möjligheten finns att antingen genomföra en begränsad upphandling eller dela ut uppdraget till den grupp eller individ som anses vara bäst lämpad för uppdraget. Ett ytterligare beslut i förbundsstyrelsen krävs för att uppdrag ska kunna delas ut. Frågan kommer komma upp på kommande förbundsstyrelsemöte. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Krav på framtida databasen Brev från Johan Strömquist, VD och projektledare, The House of World Design Sverok FDB - Förbundsdatabasen av Johan Strömquist, VD och projektledare, The House of World Design

8 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 8 Diskussionsunderlag: Krav på framtida databasen av Jon Nilsson, Inom kort kommer vi få in anbud från minst ett företag som vill avsluta arbetet med att ta fram vår internetbaserade databas. Av någon outgrundlig anledning finns det inget material tillgänglig som specificerar vad vi vill ha ut av databasen utöver de grundläggande föreningsadministrationsfunktionerna. Under mötet behöver vi spåna runt detta, så att vi kan ge vår uppdragstagare information. Troligen kommer vi inte kunna ha alla funktioner vi kan tänka oss klara när databasen bör börja användas, men vi måste specificera dem så mycket vi kan redan nu för att inte bygga in oss i ett hörn och omöjliggöra eller försvåra framtida utbyggnad av systemet. Nedan har jag skrivit ihop ett antal områden jag på något vis tycker ska integreras i databasen. En del bör vara klara redan nu under året i första versionen, en del får nog vänta till framtida utveckling nästa år. Titta på det, tänk till om ni kan komplettera eller förtydliga det eller komma på helt nya områden. Skriver detta mellan Nässjö och Jönköping, så jag kanske är otydlig och tänker fel. Det är lösa tankar och idéer till viss del, så var kritisk och kreativ. Saker som bör inkluderas i databasen (någon gång ) Moduler Föreningsadministration Detta är den allra mest grundläggande delen av databasens uppdrag. Målet är att all förningsadministration ska ske över den. En förening ska kunna: registrera sig (och på sikt även slippa skicka in underskrivna handlingar för att antas kräver dock system för elektroniskt id) söka bidrag (med samma villkor som ovan, med det möjliga tillägget att vi här kan ha ett internt system om det gäller föreningar som vi redan antagit och kan skicka ut id till) uppdatera sina kontaktuppgifter kontinuerligt få allmän och specifik information från kansliet etc angående när bidrag är på väg, vilka uppgifter de eventuellt glömt registrera, att de glömt rösta m.m. Nationella spelveckan (nsv) Föreningar ska kunna anmäla sitt intresse att vara med, beställa material (demospel, nsv-paket), söka specifika nsv-bidrag, rapportera sin verksamhet, se vilka föreningar som är aktiva i deras område/kommun Riksmötet En förening ska kunna nominera ombud och rösta via databasen. Det ska även gå att lämna in motioner och nomineringar till förtroendeuppdrag direkt den vägen.

9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 9 De nominerade ska ges möjlighet att ladda upp en presentation, bild på sig själv etc. Detta ska presenteras på ett snyggt sätt och vara sökbart på t.ex. namn, valkrets man blivit nominerad i och bör vara integrerat med röstningssystemet för att lätt kunna låta föreningarna rösta. Riksmöteshandlingar (motioner, verksamhetsberättelse etc) ska presentera här, och integreras med möjligheten att köra polls samt kopplingar till de nominerades presentationer (ev förslagsställare också kanske) Distrikten Ska kunna logga in och få tillgång till relevanta uppgifter från databasen såsom kontaktuppgifter för sina föreningar och förtroendevalda för hela förbundet, sammanställningar över medlemsstatistiken för deras område m.m. Ska kunna utföra delar av sin demokratiska process genom databasen i de fall där det är relevant (om de t.ex. inför ombudsval de också) Sverox Det ska gå att anmäla sig som prenumerant, både som enskild förening och ev även för föreningar att kollektivansluta sina medlemmar på ett bra sätt (genom att t.ex. ladda upp medlemslistor i ett antal lämpliga format). Helst borde det gå att inkludera själva tidningen också, i pdf-format men helst i form av enskilda artiklar som är sökbara och som kan kompletteras med t.ex. material som kommer in från annat håll eller inte får plats i tidningen. Kopplingar till forumet Föreningar bör ges en möjlighet att med samma login och lösen få tillgång till vårt nuvarande forum och kunna skriva inlägg där. Möjligheter för föreningar att skapa ett krypin Minihemsida med grundläggande uppgifter om sig själva som senare skulle kunna byggas ut till ett community-liknande system för förningar. Detta ska presenteras på ett snyggt sätt och intresserade ska kunna söka efter föreningar på t ex namn, postnummer, verksamheter. Föreningarna ska även kunna kommunicera med varandra, och på sikt även internt genom möjligheter att få tillgång till enkla forum, mejlinglistor, fildelningssytem etc, Möten Möjlighet för föreningar att hålla styrelsemöten eller årsmöten genom integrerade tjänster.

10 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 10 Brev från Johan Strömquist, World Design av Johan Strömquist, VD och projektledare, The House of World Design Här kommer en liten förbundsdatabasintroduktion sett från mitt perspektiv. Kan vara värt att ha med de funderingarna när du pratar med de övriga så kan du jämföra med vad andra har för uppfattning om saker och ting. Jag tror att det vore en mycket god start på arbetet om ni lyckas produera någon form av kravtrappa med funktioner sorterade på prio i stil med: "vill ha nu på en gång", "imorgon allra senast", "kan vänta till i övermorgon" och "det tar vi när det känns bra". Det är en förutsättning för att man skall kunna göra sig en bild över det verkliga arbetet tror jag.

11 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 11 Sverok FDB Förbundsdatabasen av Johan Strömquist, VD och projektledare, The House of World Design Täby Med anledning av utvecklingen av Sveroks förbundsdatabas Bakgrund Sedan 1996 har Sverok haft långtgående planer att utveckla en databas med gränssnitt för extern access. Grundidén har varit att distribuera det administrativa ansvaret för datainsamlingen av föreningsrelaterade uppgifter till fler intressenter än förbundets kansli i Linköping. Sedan 2000 har ett mer eller mindre strukturerat utvecklingsarbete skett för att skapa tekniska förutsättningar för detta. Arbetet har under denna tid gått från att försöka skapa en generell plattform för att hantera data relaterat till dessa administrativa sysslor, till att skapa en generell motor för att på ett enkelt sätt skapa gränssnitt mot godtyckliga data. Arbetet har under hela tiden i alla väsentliga avseenden skötts av Kristoffer Andsten. Sedan årsskiftet 2003/2004 har Kriss arbetat med att skapa en konceptuell modell för att hantera en uppsjö av tänkbara tillämpningar för den applikation på vilken en förbundsdatabas skall kunna byggas. Han har även programmerat en basmodul, kallad kärna, som hanterar vissa grundläggande generella funktioner. Bristen på tydlig arbetsledning, projektets illa specificerade målsättning som med tiden blivit alldeles för yvig och utvecklarnas dragning till generella tillämpningar är grundläggande orsaker till att Sverok idag, trots lång tid, mycket arbete och många bra idéer, inte har något färdigt resultat i projektet att visa upp för sina medlemsföreningar. Nulägesanalys Den tid som lagts ner i projektet har trots bristen på konkreta resultat inte varit bortkastad. De konceptuella idéer som projektledningen fått genom projektets löpande utveckling är enligt undertecknad en mycket god grund att stå på och koden för kärnan som skrivits är fullt användbar för ändamålet den författats. För att projektet skall kunna bära mer konkret frukt än vad det hittills lyckats med krävs dock ett antal saker som hittills saknats i tillräcklig utsträckning. Målbeskrivning och specifikation Projektet i dess nuvarande form har i hög grad saknat en tydlig målbeskrivning och specifikationer på vad utvecklingen skall resultera i och vilka krav slutprodukten skall uppfylla. I en öppen process har önskemål i hög grad accepterats som krav och slutproduktens användningsområde har efter dessa tämligen yviga önskemål sedan länge lämnat ramarna för vad som kan anses som effektivt ur ett utvecklings- och administrativt perspektiv. Projektet måste ges en tydlig målbeskrivning. Utvecklingsprocessen är att betrakta som en öppen process och en av de viktigaste förutsättningarna för projektets långsiktiga fortlevnad är att flera människor med skiftande erfarenhet kan använda sig av slutprodukten och hjälpa till i dess vidare utveckling. Detta gör det också lämpligt att utvecklingen specificeras i någon form av utvecklingstrappa för att man på kort tid skall kunna nå någon form av måluppfyllelse, samtidigt som projektets ledning hela tiden kan ha ett vidare perspektiv för ögonen.

12 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 12 Genom detta tankesätt kan projektet ge frukt inom en överskådlig framtid och det blir lättare att kostnadsuppskatta och värdera de olika delmomenten i projektet. Utöver en målbeskrivning behöver projektet en projektspecifikation som drar upp vettiga riktlinjer och direktiv för hur projektet skall genomföras, och som också inkluderar en teknisk specifikation över vad som faktiskt skall programmeras. Tidsplan Historiskt sett har det under utvecklingsarbetet saknats konkreta tidsramar och milstolpar för projektet. Projektet har bedrivits på ideell eller semiideell basis och tidsramar har inte betraktats som riktigt tillämpliga. För att uppnå konkreta resultat på kort tid är detta inte en hållbar väg att gå. Kopplat till målbeskrivningen och inlemmat i projektspecifikationen/-planen måste det finnas en tydlig tidsplan. Denna tidsplan bör vara uppdragen på ett sådant sätt att varje delmoment får sin avdelade tidsmängd och en deadline. Med på tidsplanen bör även finnas ett antal milstolpar där avstämning av utvecklingsarbetet som helhet görs. Ansvarsfördelning och arbetsledning Projektet har tidigare saknat styrning både i form av specifikationer och meningsfull arbetsledning. Detta har visat sig i hög grad genom att motivationen för de ingående i projektgruppen minskat allt mer under projektets gång, men även genom att det inte funnits någon som kunnat dra gränsen för vad som är relevant för projektet och vad som är trevligt om man skall skriva en generell applikationsserver som kan servera vad som helst var som helst. För att komma till rätta med detta föreslås att projektet får en ny ledningsgrupp och att denna rekryteras från professionellt håll. Vårt förslag är att The House of World Design kontrakteras för uppgiften, dels på bas av att företaget besitter nödvändig kompetens inom området (specialister på säkerhetslösningar och utveckling av internetbaserade affärssystem), och dels på bas av att de som därigenom skulle komma att arbeta med projektet har lång erfarenhet från förbundet och från förbundsdatabasens historiska utveckling. Ansvarig för projektet från företagets sida skulle vara undertecknad (VD, projektledare, utvecklare, tidigare distriktsaktiv i förbundet), projektägare skulle vara Niklas Bendelius (projektledare, utvecklare, dokumentationsvarig, kvalitetsansvarig, tidigare distriktsaktiv i förbundet) och slutligen skulle Kriss Andsten som idag är anställd av företaget (utvecklare, systemadministratör, tidigare distriktsaktiv i förbundet) stå som referens och bistå som tekniskt sakkunnig. Det är även av största vikt att förbundets styrelse har en person som står som beställare av slutprodukten och kan vara behjälplig både under specifikations-, utvecklings- och uppföljningsarbetet. Denna person bör ha möjlighet att besöka utvecklingsgruppen åtminstone tre fyra gånger innan det första delmålet har uppfyllts för att stämma av och följa upp arbetet. Utöver detta är det vår bedömning att det kommer att krävas att personal från kansliet, föredragsvis Christer Pettersson, ingår i projektets ledningsgrupp och har möjlighet att arbeta som beställare med främst specifikationerna av systemets gränssnitt under arbetstid. Detta betraktas som en förutsättning för att arbetet skall kunna gå med så hög hastighet som möjligt. Under förutsättning att de krav som ställs ovan och under rubriken budget nedan infrias är det troligt att ett grundsystem enligt nedan skall kunna färdigställas på mellan tre-fyra månader.

13 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 13 Budget Under projektets utveckling har tilltron till ideell arbetskraft varit stor och man har hittills tagit mycket små ekonomiska resurser i anspråk för att ro projektet i land. Detta har resulterat i att mycket små krav har kunnat ställas kring utveckling och framför allt dokumentation rörande projektet, med påföljden att projektet varit svårt att följa för någon som inte varit direkt involverad i det. Man kan givetvis även spekulera kring de små resursernas inverkan på slutresultatet. Projektet måste även i framtiden kunna luta sig tillbaka på ideella insatser, dels för att inte bli finansiell snöboll och dels för att systemet i förlängningen skall syfta till att distribuera administrativt ansvar till ideella runt om i förbundet och därmed bör kunna utvecklas av dem som använder det. Däremot är det vår uppfattning att det är nödvändigt att projektet leds av erfarna och professionella utvecklare till dess att de första trappstegen på utvecklingstrappan uppnåtts om man vill se konkreta resultat någorlunda snabbt. Med detta i åtanke är det lämpligt att den tidsplan och de tidsuppskattningar som skall inlemmas i projektplanen åtföljs av ekonomiska kalkyler som speglar vad de olika stegen i utvecklingen kommer att kosta så att man på så sätt kan väga deras potentiella användning mot den kostnad som de uppskattas bära. Det är vår uppfattning att ett system baserat på Kriss framtagna konceptuella modeller och den kärna som har författats, skall kunna konstrueras för hantering av kansliets centrala funktioner, ett mindre antal distribuerade gränssnitt till distrikt och föreningar, samt en koppling mot förbundets riksmötesombudsval inte skall behöva kosta mycket mer än ca kr exklusive moms. Detta med förbehållet att en ordentlig specifikation först måste tas fram för en precisare uppskattning av tidsåtgången.

14 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida Diskussion: Inför riksmötet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionunderlag: Inför riksmötet

15 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 15 Diskussionsunderlag: Inför riksmötet av Jon Nilsson, Det är nu hög tid att börja fundera kring nästa år och vad vi vill föreslå riksmötet. Av tradition så är det den sittande förbundsstyrelsen som tar fram förslag på verksamhetsplan, budget och också en del motioner (oftast av det lite tyngre slaget). Min åsikt är att detta bör ske även i år. Tidigare år har förbundsstyrelsen oftast varit ute för sent med detta arbete, och påbörjat det först i december. Detta ger sämre resultat och skapar stress och oro. Därför har jag tidigarelagt det hela så att vi börjar redan nu. Huvudinriktning för nästa års verksamhet En verksamhetsplan kan läggas upp på många olika sätt, men i alla varianter som jag känner till så slår man här an huvudtonen för det kommande årets verksamhet. Det vi behöver fundera på redan nu är just huvudtonen, ramarna, för nästa års verksamhet. Årets tema har varit konsolidering. Läs de senaste årens verksamhetsplaner, eller andra organisationers om ni behöver få grepp om hur de kan se ut. Tänk efter ser du några centrala frågeställningar/problem/möjligheter som förbundet behöver arbeta med under 2005? Har du några förslag på själva formen för verksamhetsplanen som avviker från årets? Tongivande motioner Enskilda, stora frågor som inte är av rutinkaraktär eller rör mindre förändringar av löpande verksamhet kan vi välja att lyfta som enskilda motioner. Tidigare års motioner från förbundsstyrelsen har rört till exempel antagandet av en ny motion, byte av namn på förbundet, om Sverok ska ha en förbundstidning eller satsa på något annat kommunikations- och informationsmedium etc. Ser du några konkreta frågor där du vill lyfta en fråga som motion? Tänk fritt, och lyft gärna även frågor som du inte är helt säker på om de passar som motion eller där du är osäker. Vi behöver få in så många idéer som möjligt i detta skede, sålla bland dem kan vi göra senare! Budgeten Ett annat viktigt dokument är budgeten. Det styrs till stor del av vilken inriktning vi väljer att lägga för verksamhetsplanen och de motioner vi väljer att lyfta. Den enskilt största posten är föreningsbidragen (mer än 50% i år och förra året) och det kan vara svårt att diskutera den posten utan att gå in på budgeten, eller tvärtom. Titta på den ekonomiskarapporten till detta mötet, på resultatet från förra året och årets budget. En väldigt, väldigt lös prognos är att vi för 2005 kommer få mer pengar än för 2004, men att ökningen är betydligt mindre än mellan 2003 och Samtidigt fortsätter föreningsantalet och medlemsantalet att öka. Detta kommer troligen bli de viktigaste faktorerna i vår budgeteringsprocess. Vilka områden vill du prioritera ekonomiskt nästa år? Var har inte pengarna räckt till i år? Var ser du större eller mindre behov nästa år? Var har vi slösat i år? Hur stor buffert anser du att förbundet bör bygga upp? Vidare arbete inför riksmötet Denna diskussionspunkt kommer att upprepas i lite annorlunda form på det kommande mötet i slutet av oktober. Därefter kommer vi förhoppningsvis har tillräckligt med grund att stå för att kunna ägna minst halva mötet i december åt att börja skissa på konkreta utkast till texter och

16 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 16 förslag. Dessa kommer vi sedan slipa på, låta gå på informella remissrundor fram till vårt möte i slutet av januari då vi återigen ägnar huvuddelen av ett möte till att formellt klubba de färdiga förslagen. I värsta fall även åt att renskriva och putsa på dem. Har du förslag på hur denna process kan förbättras? Ta upp dem under mötet så tar vi en diskussion om detta.

17 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida Diskussion: Diskussionsunderlag: Lobbyarbete och lyssnade under hösten Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Lobbyarbete och lyssnade under hösten

18 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 18 Diskussionsunderlag: Lobbyarbete och lyssnade under hösten av Jon Nilsson, Under hösten är det en hel del som händer inom folkrörelsesverige, ungdomspolitiken och andra områden där det är viktigt för Sverok att synas, att höras och att ha koll på vad som händer. Här nedanför har jag satt samman ett litet kalendarium med hjälp av Lars Johansson. Det skulle vara kul om så många som möjligt tog chansen och deltog på åtminstone ett arrangemang. Det är lärorikt, och ofta rätt kul. Det är också bra att vi visar upp flera olika ansikten och röster, och sprider kontakter och kompetens bland så många som möjligt. Så titta igenom listan här nedanför, och försök hitta minst ett arrangemang som ni är intresserade av. Tänk också efter om det är något inom just ert område (eller någon annans ) som ni känner till och som kan vara värt att besöka. 4 oktober. Möte med Landstingsförbundet om landstingsbidragsproblematiken (10:00 på Landstingsförbundets kontor) 15 oktober. Referensgruppen för validiseringskommisionen möts för första gången. (14:00-17:00 på LSU). 15 oktober. Sverok överlämnar bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen. Förmöte inför riksdagshearingen etc här nedanför med personer från LSU. I Stockholm. Datum ej satt ännu. 27 oktober. Riksdagshearing om (13:00-16:00 i Nubiska Rummet, Riksdagshuset) 27 oktober. Träffpunkt med ungdomsminister Lena Hallengren kl till 19.00, Nubiska Rummet, Riksdagshuset, Stockholm 29 oktober. Justitiedepartementets seminarium om ideella organisationers statliga bidrag och övrig finansiering (09:00-15:00 på Södra Paviljongen, Stockholms centralstation) 5 eller 6 november. Förhoppningsvis möte m.m. med Ungdomsstyrelsens generaldirektör på Boråsspelkonvent november. Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens i Robertsfors november. Studiefrämjandets verksamhetskonferens i Skövde 20 november. LSU:s årsmöte. Troligen i Stockholm januari. Ideell Arenas ledarskapsseminarium, Stockholm. Vi kan också efter detta ta en kort genomgång av och diskussion om vilka frågor vi anser vara viktiga att prata om och driva för våra medlemmar och spelhobbyn just nu. Så tänk gärna till även om detta. Förhoppningsvis har Mikael Leisjö möjlighet att närvara på det kommande styrelsemöte, annars kommer denna del av diskussionen och delar av den ovanstående få tas över vårt forum eller andra kontaktvägar då det i högsta grad involverar hans ansvarsområde.

19 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida Diskussion: Riktad satsning mot föreningar som saknar konto Mötet diskuterade ärendet. Styrelsens anteckningar: Styrelsen var överens om att gå vidare med den handlingsplan som beskrivs i diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Riktad satsning mot föreningar som saknar konto.

20 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sverok sida 20 Diskussionsunderlag: Riktad satsning mot föreningar som saknar konto av Jon Nilsson, Vi har, som vi tidigare diskuterat vid flera tillfällen, problem med att många av våra föreningar saknar konto. Visserligen minskar andelen nya föreningar med problem sedan någon gång i vintras - troligen beror detta på bättre och mer information på hemsidan men det är ändå ett stort problem. Det är viktigt att vi satsar på att hjälpa till ännu mera här. I detta diskussionsunderlag tar jag upp tre grupper av åtgärder som jag anser vi bör börja jobba med så snart som möjligt. Tänk till om ni kan komma på fler och bättre sätt att uppnå målet fler föreningar som har konto. Detta är en viktig del av årets arbete med konsolidering utan konto faller många föreningar ihop och får ingen riktig chans att växa och komma igång. Konkret åtgärd kort sikt På kort sikt inom de närmaste 5-6 veckorna så vill jag sätta ihop ett särskilt utskick till samtliga föreningar som idag saknar konto. I det ska vi sammanställa den informationen vi har idag (exempelvis här: samt lägga till en del nytt. Vi bör t.ex. har med nya kopior av de protokollsutdrag för att fixa firmatecknare och ta beslut om att öppna konto, samt också utdrag ur den lärobok i juridik som vi tidigare berört som slår fast att det inom rimliga gränser inte är några problem för minderåriga att t.ex. öppna ett konto genom en förening. Arbetet med att göra detta bör inte vara så oerhört omfattande, och eftersom folkbildningen tagit mindre tid än planerat från vår utvecklingstjänst på kansliet anser jag att vi bör lägga detta på den tjänsten. En väldigt lös uppskattning är att det borde ta mindre än 2-3 arbetsdagar att sätta samman texten, och sedan kanske en del tid för folk i förbundsstyrelsen och på andra håll att komma med kommentarer och ändringsförslag. Sedan tillkommer det kanske en dags arbete med tryck och kuvertering. Konkret åtgärd lite längre sikt På lite längre sikt inom de närmast 2-3 månaderna så tycker jag vi bör gå vidare med den idé Petra Malmgren kom med på vårt forum för ett par veckor sedan. Klipper in hennes inlägg här nedanför: Min idé är att vi ska gå högre upp i bankhierarkin och prata med dem som bestämmer. Det borde ju finnas regler som gäller för alla bankkontor inom samma bank även om kontoren och personalen inte är medvetna om detta. Därför borde man kunna få "högre ort" inom bankerna att skriva ett dokument med bankloggan och allting så det ser officiellt ut där de förklarar vilka alternativ just den banken erbjuder och att detta gäller alla banker inom landet. Dessa dokument kan sedan föreningarna ladda ner från vår hemsida, skriva ut och ta med till bankerna och visa svart på vitt vad som verkligen gäller. Om vi gör en riktad satsning på kontolösa föreningar skulle vi kunna skicka med dessa dokument också så de redan har dem utskrivna. Även detta arbete bör inte vara oöverskådligt stort. Det finns i fyra stora banker i Sverige, och kanske 2-3 mindre som är relevanta för oss (dvs som har kontor ute i landet). Om man skriver ett

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30)

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30) Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20 (Föregående möte var 2005-01-30) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Andreas

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning FBI TULLINGE Styrning och beslutsordning Förord Målsättningen med detta dokument är att skapa tydlighet gällande föreningens styrning och beslutsordning för att därmed underlätta beslutsfattandet i den

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-10-15--16 Föregående möte: 2005-09-10--11 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer