Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare Petra Malmgren justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Alla lika, alla olika Diskussion: Arbetsgrupper, igen Diskussion: Bidragsnivåer Diskussion: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med? Diskussion: Budget innan riksmötet Diskussion: Distriktskanslist Diskussion: Forumslakt Diskussion: Föreningsbok Diskussion: Grafisk Profil Diskussion: Nationellt projektbidrag Diskussion: Slag för alla Beslut: Anta föreningar Beslut: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Beslut: Erbjudan om bokföringstjänster till Sveroks distrikt Beslut: Förbundsdatabas Beslut: Lord Nelson Beslut: Medlemskapsansökan i Studiefrämjandet Beslut: Stadgekommentarer inför riksmötesombudsvalet Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Beslutsunderlag: Projekt Berget Beslutsunderlag: Projekt Fenix Beslutsunderlag: Projekt G-punkt på riktigt Beslutsunderlag: Projekt Svarta Galten på blå stället Beslutsunderlag: Projekt Öppet stadshus Rapporter Rapport: Drift Rapport: Ekonomi, resultatrapport Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Förbundstidning Rapport: Föreningsstöd Rapport: Profilering Rapport: Rättvisegruppen Rapport: Sverok på Dreamhack Rapport: Utvecklingschef Rapport: Verksamhetsutvecklingsbidrag... 70

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. Handlingar i ärendet Röstlängd. Mötesfunktionärer. Adjungeringar. Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Anna Westerling Dan Sivnert David Gustavsson Kriss Andsten Petra Malmgren Tobias Lehto Frånvarande Ola Ekegren Mikael Leisjö Daniel Ahlberg

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Mötesfunktionärer Mötesordförande Andreas Brodin Dan Sivnert Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Petra Malmgren

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Andreas Brodin, funktionär Martin Kvist, gäst Jon Nilsson, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 2. Diskussion: Alla lika, alla olika Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga; föredragande Anna Westerling

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 3. Diskussion: Arbetsgrupper, igen Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionunderlag: Arbetsgrupper, igen

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionunderlag: Arbetsgrupper, igen Av Kriss Andsten, Efter diskussionen om arbetsgrupper på ett föregående möte har frågan åter aktualiserats då en del av de existerande grupperna blivit mer aktiva och två har tillkommit. Diskussionen är tänkt att röra praktiskt och ideologiskt tänk kring arbetsgrupper inför verksamheten år 2007.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 4. Diskussion: Bidragsnivåer 2007 Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Bilaga: Bidragsnivåer 2006 Bilaga: Direktiv för föreningar i Sverok.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Bilaga: Bidragsnivåer 2006 Medlemsbidrag Medlemsbidraget är 100 kr per medlem i åldern 7-25 år för de första 1000 medlemmarna, därefter 50 kr. Rapporterar föreningen senare än den 31 december 2006 sänks bidraget till 80 kr för de första 1000, därefter 40 kr. Observera att föreningens totala bidrag minskar med 25 kr per medlem, oavsett ålder, om medlemslistan inte skickas in digitalt på ett speciellt format. Verksamhetsbidrag Spelverksamheten under 2006 ger kr i bidrag. Rapporterar föreningen senare än den 31 december 2006 sänks bidraget till kr. Observera att föreningen måste rapportera minst fem medlemmar i åldern 7-25 år för att kunna få detta bidrag.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Bilaga: Direktiv för Sveroks föreningar Senast reviderad av förbundsstyrelsen Allmänna direktiv Intygade underlag Där förbundet i direktiven kräver det, ska underlag som skickas in till förbundet vara underskrivna av två personer i föreningen. Detta gör personen med sin personliga namnteckning, ett namnförtydligande, sitt telefonnummer och sitt personnummer. Personerna ska sitta i föreningens styrelse eller vara revisor för föreningen. Vart ska underlagen skickas? Format? Alla underlag ska skriftligt skickas till förbundet, endera per e-post till per fax till eller per post till Sverok, Klostergatan 5A, Linköping. Undantag från direktiven En förening kan hos förbundsstyrelsen skriftligt ansöka om dispens från ett direktiv. Föreningsdirektiven Huvuddirektiv För att en förening ska kunna vara med i Sverok måste den uppfylla alla föreningsdirektiv. Föreningen ska ha stadgar För att en förening ska kunna vara med i Sverok måste den ha regler, stadgar, som fungerar i förhållande till förbundets stadgar, det vill säga de ska inte motsäga varandra. Föreningens namn Alla föreningar måste ha ett namn och detta namn ska anges i föreningens stadgar. Ideell förening Endast ideella föreningar kan vara med i Sverok. Att föreningen är ideell ska framgå i föreningens stadgar. Öppen förening För att en förening ska få vara med i Sverok måste den vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Demokratisk förening För att en förening ska få vara med i Sverok måste den vara demokratisk. Syfte För att en förening ska få vara med i Sverok måste den ha ett syfte som medverkar till att uppfylla förbundets syfte. En förening får inte ha något syfte som motverkar förbundets syfte. Säte Alla föreningar i Sverok ska ha sitt säte beskrivet i föreningens stadgar. Säte måste vara i Sverige. Religiöst och politiskt oberoende För att kunna vara med i Sverok måste en förening vara obunden, självständig och självbeslutande i förhållande till politiska ideologier samt religiösa åskådningar. Årsmöte eller motsvarande Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts under Föreningen måste intyga att mötet eller motsvarande var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Styrelse En förening måste ha en styrelse som består av minst tre olika personer. För att beviljas bidrag av Sverok på högre belopp än kronor ska föreningen ha minst fem olika personer i styrelsen. Föreningen måste rapportera sin aktuella styrelse till Sverok. Styrelsen ska väljas årligen av medlemmarna på ett beslutsmässigt årsmöte. Medlemmar För att kunna vara en Sverok-förening ska föreningen varje år ha minst fem medlemmar. För att räknas som medlem ett visst år ska en person någon gång under det året aktivt tagit ställning för medlemskapet, endera genom en skriftlig anmälan till föreningen eller genom att betala föreningens medlemsavgift, om föreningen har någon. För 2006: Föreningen ska för varje medlem registrera namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, födelseår, kön och datum för ställningstagandet på en medlemslista. Från 2007: Föreningen ska för varje medlem registrera namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, personnummer, kön och datum för ställningstagandet på en medlemslista. För den som inte har svenskt personnummer eller inte är folkbokförd i Sverige räcker födelseår och datum. Medlemslistan ska vara tillgänglig för Sverok. En styrelse ska på goda grunder kunna avstänga en medlem från föreningens verksamhet. Uteslutning av medlem kan endast ske på möte dit alla medlemmar är kallade och där alla, även den uteslutningshotade medlemmen, har rösträtt. Föreningens revisor Föreningen ska ha minst en revisor. Revisorn ska vara vald av föreningens medlemmar på ett ordinarie eller extra årsmöte. Förbundet ska ha fungerande kontaktuppgifter till föreningens revisor. Oberoende styrelse En förening får som mest ha en förtroendevald i styrelsen som samtidigt är förtroendevald i styrelsen i en annan Sverokansluten förening. Har båda föreningarna fler än fem olika personer i respektive styrelse får de ha två sådana förtroendevalda. Har båda föreningarna fler än tio olika personer i respektive styrelse får de ha tre sådana förtroendevalda. Oberoende medlemskår För att vara bidragsberättigad får en förenings medlemskår inte vara lik medlemskåren i en annan förening. Oberoende av företag För att vara en oberoende förening får man inte ha en förtroendevald som samtidigt företräder ett företag som föreningen har betydande affärer med. Föreningen ska ha en kontaktadress Förbundet ska ha fungerande kontaktuppgifter till föreningen. Förbundstillhörighet För att vara bidragsberättigad i Sverok får inte föreningens verksamhet eller medlem ligga till grund för statsbidragsansökning från Ungdomsstyrelsen för något annat riksförbund än Sverok. Registreringsår för nya föreningar För att en förening ska bli registrerad på ett visst år ska en ansökan med tillräckliga uppgifter ha skickats till förbundet innan årsskiftet det året. Ansökningar som skickats efter årsskiftet registreras på det nya året. Ansökan som inkommit efter första vardagen efter trettondagen registreras på det nya året även om den skickats före årsskiftet. Bidragsdirektiven Huvuddirektiv För att en förening ska kunna få bidrag utbetalda från Sverok måste den både uppfylla alla föreningsdirektiv och uppfylla alla bidragsdirektiv.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Ansökningsperiod Ansökningsperioden för uppgifter som gällde ett särskilt bidragsår är den 1 april under bidragsåret till den 30 juni året efter bidragsåret. Uppgifter för bidragsåret som når förbundet under perioden 1 juli 31 augusti året efter bidragsåret behandlas endast i mån av tid. Uppgifter som når förbundet senare behandlas inte alls. Verksamhetsbidrag För att vara bidragsberättigad för ett visst år måste en förening redovisa vilken verksamhet den genomfört under det året. Föreningen kan redovisa all verksamhet eller delar av sin verksamhet. Medlemsbidrag För att vara bidragsberättigad för ett visst år måste en förening redovisa minst fem medlemmar. Föreningen får bidrag för samtliga medlemmar i åldern 7-25 år. Medlemmarna ska ha tagit ställning för medlemskapet under året och fortfarande vara medlemmar den 31 december under samma år.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 5. Diskussion: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med? Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med?

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med? Av Kriss Andsten, Kan vi bli mer tillgängliga, bör vi bli mer tillgängliga? Frågan har aktualiserats på mer än ett plan i och med höstens treckande runt på olika konferenser och seminarier. Utöver tillgängligheten, hur ser det egentligen ut på hemmaplan - har alla spel vi pysslar med samma vikt och samma värde inom organisationen? Vill vi att det ska vara så? Kortare presentation på mötet, därefter diskussion.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 6. Diskussion: Budget innan riksmötet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Budget innan riksmötet

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Budget innan riksmötet Av Petra Malmgren Sveroks budget och verksamhetspaln antas för ett verksamhetsår i taget, det vill säga januari till december. När december är slut är vi i praktiken utan riktlinjer från årsmötet. Tidigare styrelser har hanterat detta genom att försöka ha årsmötet så tidigt som möjligt, det vill säga i början av mars. Detta riskerar att skapa en arbetssituation för styrelsen där styrelsen inte riktigt vågar ta beslut i väntan på riksmötet. Nu har riksmötet beslutat att ändra stadgarna och riksmötet kan inte längre ligga så tidigt längre. Nästa år ligger det i slutet av april, det vill säga nästan fyra månader av året har gått när budget och verksamhetsplan antas. Tiden mellan årsskiftet och riksmötet har tidigare varit ett problem, men hanterbart. Att fortsätta som förut är inte längre hållbart, utan vi måste diskutera hur vi ska göra i fortsättningen. Jag ser att vi har fyra olika alternativ för hur vi ska hantera detta. 1. Redan vid årsskiftet ta fram ett förslag på budget till riksmötet och sen följa det förslaget och utgå från att riksmötet antar det. 2. Låtsas att föregående års budget gäller även det nya året. 3. På riksmötet anta budget för nästa års fyra första månader. 4. Ändra budgeten så att den går från riksmöte till riksmöte istället för januari till december. De två senaste förslagen är alternativ som löser problemet på längre sikt, men inte under just 2007.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 7. Diskussion: Distriktskanslist Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Distriktskanslist

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Distriktskanslist Av Kriss Andsten, Nu kommer jag inte ihåg vad vi sade om den senast förutom att den skulle uppgå i kansliet, men jag har tänkt till en smula och skulle vilja föreslå följande rätt konkreta arbetsuppgifter att då lägga på kansliet. De är en gyllene medelväg mellan att förebygga de värsta effekterna av eventuella problem och att vara överdrivet betungande för kansliet. Mycket av det här skulle kunna göras med hjälp av IT också, men jag ser en poäng i att ha en extra människa inblandad. IT-system tänker rätt dåligt och är inte så smarta när det handlar om att påminna. Vi har varit inne på det här spåret tidigare, det här är mest en konkretisering. Utöver det här kommer även Brodin att fila på ett beslutsunderlag för det kommande mötet som rör bokföringsstöd. Rent ekonomiskt så kan det hända att mer resurser måste avdelas till kansliet, men kanske inte i initialskedet. Med tanke på att de fått tillökning rätt nyligen och således borde ha utrymme för de löpande extrauppgifterna (Kalender) så kan jag inte tänka mig att det behövs. Däremot så kan Underlagsutdrag kanske komma att kräva extraarbetare under vissa perioder. Kalender Kansliet ska tillhandahålla möjligheten att bevaka viktiga datum för distrikt och arbetsgrupper. Varje viktigt datum ska komma med en instruktion, såsom hur långt i förväg ägaren ska notifieras och eventuella enkla uppgifter - antingen statiska eller från databas - som ägaren ska notiferas om. Exempel på viktiga datum är datum för inlämnandet av handlingar såsom verksamhetsredovisningar och ansökningar till berörda myndigheter. Underlagsutdrag En del av de redovisningar distrikten lämnar till landstingen kräver underlag i form av medlemsföreningarnas medlemsregister. Förhoppningsvis så har vi dessa uppgifter digitalt men i en övergångsperiod så är så inte alltid fallet och då måste de räknas manuellt. Eftersom det är ett rätt drygt arbete att räkna namn om man samtidigt förväntas hålla en aktivitet i distrikten vore det lämpligt att avlasta våra ideella.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 8. Diskussion: Forumslakt Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Forumslakt

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Forumslakt Av Kriss Andsten, Förbundsstyrelsens forum har av gammal hävd legat utanför Sveroks ordinarie forumstruktur. Detta innebär i praktiken att forumen - både FS' egna och Sveroks ordinarie - läses mer sporadiskt än man kanske skulle vilja av styrelseledamöter. I och med att forumstrategin för Sverok ända från starten har varit att ha så mycket som möjligt på ett och samma ställe kan det vara läge att även förbundsstyrelsen nyttjar fördelarna med detta - men är det genomförbart och i så fall, vad krävs för att det ska fungera?

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 9. Diskussion: Föreningsbok Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 10. Diskussion: Grafisk Profil Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 11. Diskussion: Nationellt projektbidrag Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Nationellt projektbidrag

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Nationellt projektbidrag Av Anna Westerling Praktiskt Beslutas av en arbetsgrupp som väljas av riksmötet på mellan 5-6 personer varav en ordförande. Arbetsgruppen träffas 4 gånger per år och beslutar om ansökningarna. Det finns fyra deadlines för att kunna skicka in ansökningar: 1 februari, 1 maj, 1 augusti, 1 november. Det ska finnas en minimigräns på t ex kr som man kan söka. Mindre projekt får vända sig till distrikten. Det kan ge disktriken en möjlighet att fokusera på de små projekten. Projekt som ska stödjas Projekt som stöder saker som Sverok tycker är bra. Det finns fyra kategorier. Projekt som främjar jämställdheten inom hobbyn. Projekt som främjar integrationen inom hobbyn. Projekt som är verksamhetsutvecklande för hobbyn; ex konferenser, tidningar, sprida kunskap om hobbyn, nyskapande arrangemang. Projekt som främjar det internationella samarbetet. Fördelar Det skulle innebära att Sverok satsade på jämnställda och integrerande projekt på riktigt. En satsning som idag saknas i förbundet. Projekten, lokalerna och tidningarna är Sveroks ryggrad. Det är de som driver förbundet. Idag stöder inte förbundet initiativ till att starta nya saker och driva dem. Det enda som finns är distriktens projektbidragsfonder, men de ser väldigt olika ut beroende på vilket distrikt man kommer ifrån. Dessutom finns det många aktiviter som sträcker sig över distriktsgränserna, vilket gör det svårt. Förbundet borde kunna stödja folk som tar upp nya initiativ och även kunna ge pengar till sådant som är utvecklande och bra. Ge pengar till företag? Vilka spel spelar spelarna? De som finns. Vilka spel finns? De som företagen tillverkar. Vilka spel tillverkar företagen? De som de är säkra att gå med vinst på. Ergo, samma typ av spel som tidigare. Utvecklas spelhobbyn? Problem? Skulle den konkurrera ut distriktens fonder?`

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 12. Diskussion: Slag för alla Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Slag för alla

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Slag för alla Av Petra Malmgren Vanligtvis har distriktsträffarna endast distrikten och i viss mån förbundsstyrelsen som målgrupp. Förra slaget, Storslaget, var öppet för alla förbunds- och distriktsaktiva och jag tror att det vore en bra idé att öppna upp slagen för alla aktiva permanent. Under tidigare år har arbetsgrupper varit välkomna i mån av plats, men de har på intet sätt varit målgrupp för slaget och har ofta känt sig exkluderade i aktiviteterna. Jag tror det är viktigt att vi inkluderar alla aktiva så de också känner sig som en del av förbundet och så de får det stöd de behöver för att kunna göra ett bra arbete. Även arbetsgrupperna behöver en mötesplats, få delta i utbildningar, delta i diskussionerna samt träffa andra aktiva. Dock har vi liten möjlighet att arrangera något parallellt med slagen. Det vore även kontraproduktivt att göra det, då en stor poäng med slagen faktiskt är att möta andra aktiva i förbundet. Jag tror att både arbetsgrupper och distriktare kan få ett bra utbyte av att öppna upp slagen. En sådan här kursändring ställer dock krav på slaggruppen samt distrikten. Programmet kan inte längre endast ha distriktsfokus. Samtidigt tror jag inte att det behöver vara något större problem. Många av programpunkterna är inte distriktsspecifika utan kan ha en bredare målgrupp. Det är fortfarande full möjligt att ha programpunkter med enbart distriktsfokus, men då måste det finnas alternativ för de andra. En sådan förändring kräver ett nytt styrdokument. Jag föreslår ingen sådan ändring denna gång, utan väntar med den till i januari. Jag hoppas få in åsikter från distrikten och arbetsgrupperna också innan vi tar något sådant beslut.

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 13. Beslut: Anta föreningar Mötet beslutade att 1...föreningar upptagna i förbundets föreningsregister enligt bilaga antas som medlemsföreningar i Sverok. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Anta föreningar Bilaga: Lista över föreningar

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Beslutsunderlag: Anta föreningar Av Christer Chrisp Pettersson,kanslichef, Enligt förbundsstadgarna är det förbundsstyrelsen som antar föreningar. Detta har styrelsen delegerat till förbundskansliet, som registrerar föreningarna. Föreningsantagningen regleras i ett styrdokument för antagning av föreningar som förvaltas och utvecklas av föreningsansvarig. I föreningsdirektivet står att förbundsstyrelsen kan neka inträde för föreningar med olämpliga namn. Därför försöker den som registrerar en ny förening avgöra om namnet kan anses olämpligt. Möjliga olämpliga namn diskuteras på arbetsplatsen och föreningen kan få uppmaning att välja ett annat namn. Vill de ändå behålla namnet tar vi en ny diskussion och anser vi fortfarande att namnet är olämpligt blir det en fråga för föreningsansvarig. Jag föreslår att 1...föreningar upptagna i förbundets föreningsregister enligt bilaga antas som medlemsföreningar i Sverok.

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Bilaga: Lista över föreningar Sverok GävleDala 1...Syndikatet. Säte: Söderhamn. Medlemsantal: 14 varav 14 i åldern 7-25 år. Verksamhet: paintball 2...The Ljungle. Säte: Gävle. Medlemsantal: 7 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel Sverok Nedre Norrland 3...Jämtland/Härjedalens LAN-Förening, JHLAN.NET. Säte: Berg. Medlemsantal: 16 varav 10 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 4...Learn 2 Play L2P. Säte: Östersund. Medlemsantal: 6 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: kortspel Sverok Ost 5...Kalmar Paintball Klubb. Säte: Kalmar. Medlemsantal: 16 varav 9 i åldern 7-25 år. Verksamhet: paintball 6...Sandsbro Spelförening. Säte: Växjö. Medlemsantal: 6 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, figurspel 7...Spelföreningen Unga Drakar i Norrköping. Säte: Norrköping. Medlemsantal: 6 varav 3 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, figurspel 8...Waggeryd Skillingaryds Paintball Förening. Säte: Vaggeryd. Medlemsantal: 5 varav 5 i åldern 7-25 år. Verksamhet: paintball Sverok SKuD 9...Flipflop. Säte: Malmö. Medlemsantal: 8 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel, paintball 10...Rotate. Säte: Staffanstorp. Medlemsantal: 49 varav 48 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 11...Star Spangled Banner. Säte: Lund. Medlemsantal: 13 varav 13 i åldern 7-25 år. Verksamhet: lajv Sverok Stockholm 12...Alex Källare. Säte: Huddinge. Medlemsantal: 5 varav 5 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel 13...Fredriks Änglar. Säte: Vallentuna. Medlemsantal: 8 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: kortspel, datorspel 14...Hekos. Säte: Sundbyberg. Medlemsantal: 6 varav 4 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, airsoft, figurspel 15...Kulturföreningen Avgrunden. Säte: Stockholm. Medlemsantal: 8 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel 16...Playzone Gaming. Säte: Värmdö. Medlemsantal: 6 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 17...Tisdagsklubben. Säte: Gotland. Medlemsantal: 10 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, figurspel Sverok Svealand 18...Berto. Säte: Uppsala. Medlemsantal: 7 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: brädspel, figurspel 19...Cunning Plan Lan. Säte: Laxå. Medlemsantal: 26 varav 18 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 20...Den Lysande Vägens Solmunkar och Berits Vänner. Säte: Hallsberg. Medlemsantal: 40 varav 40 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel 21...Nora Gaming. Säte: Nora. Medlemsantal: 9 varav 9 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel Sverok Väst 22...Skon. Säte: Skara. Medlemsantal: 17 varav 17 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel 23...Xerxes barn. Säte: Mölndal. Medlemsantal: 9 varav 9 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel Sverok Övre Norrland 24...Gravplundrarna. Säte: Umeå. Medlemsantal: 10 varav 10 i åldern 7-25 år. Verksamhet: lajv 25...Ost-LAN. Säte: Vännäs. Medlemsantal: 36 varav 36 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 26...Spelnationen Immateria. Säte: Umeå. Medlemsantal: 7 varav 5 i åldern 7-25 år. Verksamhet: brädspel, kortspel 27...Urberg. Säte: Umeå. Medlemsantal: 8 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: lajv

32 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 14. Beslut: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Mötet beslutade att 1...anställningsavtal ska upprättas med Maria Rodén och Fredrik Palmqvist. 2...i avtalen ska framgå tidsram för när arbetet ska vara klart. 3...halva lönen utbetalas omgående i förskott efter avtalet är underskrivet. 4...i avtalen ska framgå att förskottet ska återbetalas om arbetet ej är utfört inom tidsram. 5...Petra Malmgren ansvarar för detta. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Jäv Kriss Andsten anmälde jäv och deltog inte i omröstningen.

33 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Av Petra Malmgren Projektet Brytpunkt ingår egentligen i arbetsområdet Rättvisa som Kriss Andsten ansvarar för. Tillsammans med Kriss har jag kommit fram till att det är mest lämpligt att jag tar över ansvaret för projektet Brytpunkt då Kriss relation till de inblandade riskerar att försätta honom i en jävsituation. Jag har inte varit särskilt inblandad tidigare, men har nu ansträngt mig för att sätta mig in i läget och göra en egen bedömning av hur vi ska gå vidare i projektet. Denna rapport har jag tagit fram efter samtal med de inblandade personerna. Projektidén Projektet började ta form under våren. Grundidén var att tillsammans med skolor och/eller fritidsgårdar i Rosengård, Malmö, bedriva spelverksamhet för invandrarungdomar under sommaren. Projektet var tänkt att vara ett samarbete mellan förbundet och distriktet Sverok SKuD. Delfinansiering skulle sökas hos Ungdomsstyrelsen. Jag bifogar senaste versionen av projektplanen till detta dokument. Förbundsstyrelsen tog beslut om projektet i och med antagandet av styrdokumentet för Jämlikhet den 6-7 maj I styrdokumentet fanns projektet beskrivet med följande lydelse: "Sverok ska under året initiera och hjälpa till att driva ett projekt som går ut på att utröna vilka möjligheter och svårigheter som finns för att engagera grupperingar som inte är representerade i vår medlemskår i dag. Projektet sker i samarbete med Sverok SKuD och förhoppningsvis andra relevanta parter. Finansieringen nedan utgår från att ingen extern finansiering erhålls.". Summan kronor avsattes till projektet. Det angavs även i styrdokumentet att denna budgetering utgick från att delfinansiering från Ungdomsstyrelsen inte ingick, dvs Sverok står för hela projektet. Detta kan alltså förstås som att projektet troligtvis skulle kosta Sverok en mindre summa än den budgeterade. Ansökan till Ungdomsstyrelsen skickades dock aldrig in. En projektplan togs fram. Denna redovisades inte för Sveroks förbundsstyrelse, men några sådana önskemål framfördes inte heller. Sverok SKuD ska ha tagit beslut i frågan under våren och avsatt kronor. Jag har bett om ett protokollsutdrag, men inte ännu fått det. Enligt uppgift ska beslutet ha varit att distriktet är huvudman för projektet och att de ska delfinansiera med kronor. Spel för denna summa ska ha köpts in. Det verkar dock ha funnits oklarheter inom distriktsstyrelsen gällande till vilken grad distriktet är inblandat i projektet. Ansvarsfördelningen mellan distriktet och förbundet har varit otydlig och det har varit mycket oklart vem som bär ansvaret. Ett mål från förbundets sida har varit att distriktet ska vara huvudman, men så har det inte fungerat i praktiken. Anställningar För genomförandet projektanställdes två personer, Maria Rodén och Fredrik Palmqvist. Båda studerar till fritidspedagoger. Maria Rodén är ordförande i Sverok SKuD. Fredrik Palmqvist är kassör i Sverok SKuD. Den avlönade delen av projektet började i juli och var tänkt att pågå juli och augusti. Inga anställningsavtal skrevs och annan uppdragsbeskrivning än projektplanen saknades. Alla överenskommelser var mellan Sveroks jämlikhetsansvarige Kriss Andsten, arbetstagarna och Sverok SKuD samt skedde muntligen. Vad har genomförts Vid kontakt med Apelgården, en skola med fritidsgård, samt några andra skolor/fritidsgårdar i Rosengård var responsen positiv, men det var svårt att få dem att agera. Det stora problemet var vem som skulle ha ansvaret för lokalerna. Skolan ansåg att fritidsgården skulle ha ansvaret och fritidsgården ville att skolan skulle ha ansvaret. Sverok fick inte information om denna problematik förrän det var dags och då åkte beslutsfattarna på semester. Ytterligare ett problem var att sommaren visade sig vara en dålig tidpunkt att genomföra detta då få barn är på fritidsgården och de som är där hellre åker till stranden än är på fritidsgården. Under hösten har Fredrik Palmqvist hållit spelaktiviteter med invandrarbarn på en fritidsgård i Eslöv. Jag har ännu inte fått närmare besked från Fredrik om detta. Löneutbetalning Löneutbetalning var tänkt att ske i slutet av juli och slutet av augusti. Juli-utbetalningen förbereddes dock inte innan förbundskansliets semester och då behörig personal inte var i tjänst förrän i augusti kunde förbundet inte betala ut lönerna i juli. Sverok SKuD gjorde därför hela löneutbetalningen för både juli och augusti. Förbundet var tänkt att ersätta distriktet för denna utgift senare. Tyvärr hade Sverok SKuD ingen kunskap om hur man betalar lön till

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2007-01-12--14 Föregående möte: 2006-12-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Detta projektbidrag beviljas endast till kvinnoorganisationer. Därför krävs ett revisorsintyg där det framgår hur stor andel av organisationens

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer