Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Andreas Granander Max Valentin Marcus Clifford mötessekreterare mötesordförande mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Medlemsundersökningen Diskussion: Kontaktdistrikt Beslut: Anta föreningar Beslut: Bidragansökan för sammanställning av juridiska regler Beslut: Förbundsdatabas Beslut: Inköp av Gemini Beslut: Samarbetsavtal med Svenska Airsoftförbundet Beslut: Styrdokument: Folkbildning Rapporter Rapport: Arbetet med Spelveckan Rapport: Arbetsledning av ordföranden Rapport: Framtidsarbetet Rapport: Föreningsansvarig Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Ideell Samverkan (IS) Rapport: Internetbaserad Organisering (Io) Rapport: Jämlikhet och jämställdhet Rapport: Marknadsföring Rapport: Medlemsundersökningen Rapport: Personal & Kansli samt Arbetsgivaransvar Rapport: Riksmötesvalet Rapport: Sverox, ansvarig utgivare med löpande utvecklingsarbete Rapport: Utvecklingschef Rapport: Vice ordförande... 57

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 1. Formalia Mötet beslutade att 1... fastställa röstlängden förklara mötet beslutsmässigt välja Andreas Granander och Max Valentin till mötesordförande välja Christer Pettersson till mötessekreterare välja Marcus Clifford till justerare fastställa dagordningen fastställa adjungeringar. Handlingar i ärendet Röstlängd. Dagordningen (sidan 2). Adjungeringar.

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Andreas Granander Elin Gustafsson Marcus Clifford Max Valentin Mikael Leisjö Petra Malmgren Qla Zetterberg Frånvarande Dan Sivnert David Gustavsson Karolina Staël Martin Kvist Mattias Emanuelsson

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Adjungerade Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Personerna kan adjungeras som något av Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 2. Diskussion: Medlemsundersökningen Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Medlemsundersökningen

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Diskussionsunderlag: Medlemsundersökningen Vad vill vi ha för inriktning på medlemsundersökningen? Det finns tusentals frågor vi kan ställa, men istället för alla kan vi bara ställa en bråkdel. Därför behöver vi välja inriktning och vilka områden vi ska intressera oss för i första hand. Ett av skälen till denna medlemsundersökning är att ge oss och kommande förbundsstyrelser underlag till beslut vi fattar. Därför är det nu viktigt att vi identifierar de områden där vi vill veta mer. När ska denna undersökning användas som referens? En fråga vi har ställt oss ofta på sistone är "vem är vår medlem och vad vill vår medlem". Vi vill känna att vi gör saker som är rätt för våra medlemmar, men idag kan vi bara gissa. Nu har vi chansen att få svar på åtminstone en del av frågorna. Exempel på möjliga områden att undersöka är: Grundfakta om medlemmen. Spelintresse hos medlemmen. Sverok-intresse/kunskap hos medlemmen. Medlemmarnas åsikt om föreningarnas behov. Varför medlemmen är med i föreningen. Varför medlemmens förening är med i Sverok. Medlemmens delaktighet i folkbildning. Under mötet kommer vi fylla på listan över möjliga områden, utveckla dem lite samt försöka fokusera och prioritera. Statistisk säkerhet För att undersökningens resultat ska kunna vara ett stöd för oss när vi i framtiden fattar beslut är det viktigt att resultatet är statistiskt säkerställt. En stor risk är att undersökningen inte kommer spegla vad våra medlemmar tycker utan istället vad de av våra medlemmar som tycker om att svara på undersökningar tycker. I och med att vi inte har en möjlighet att nå alla medlemmar kommer flest svar lämnas av föreningarnas kontaktperson, förtroendevalda samt sveroxprenumeranter, hemsidebesökare och forumanvändare, det vill säga de av våra medlemmar som vi kan nå med information om medlemsundersökningen. Ett annat problem är också att om väldigt få av våra medlemmar svarar blir det svårt att se det som ett resultat för helheten. Att muta föreningarna, som vi har pratat om tidigare är ett sätt att få upp svarsfrekvensen samtidigt som det kan resultera i ännu mer snedfördelning om föreningen vinner på att många av medlemmarna svarar. För att få ett statistiskt säkerställt resultat brukar man vid liknande undersökningar göra ett urval som på vissa kriterier kan anses motsvara hela populationen. Svarar tillräckligt stor andel av urvalet anses det vara ett bra resultat. Svarar färre än så anses resultatet visa på en tendens, men är antalet svarande tillräckligt få riskerar hela resultatet bli värdelöst och inte ens kunna visa på en tendens. Ett sätt för att kunna uppnå statistiskt säkerställda resultat är att göra ett urval där vi arbetar för att få hög svarsfrekvens. Medlemsundersökningen skulle kunna bestå endast av urvalet eller så kan urvalet vara ett komplement till att alla som vill får svara. Då kan resultaten jämföras. Vi bör diskutera hur vi ska hantera detta så vi kan komma fram till en lämplig lösning.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Ytterligare en sak att tänka på är vem vi riktar oss mot. Är det alla våra föreningsmedlemmar, är det våra föreningars förtroendevalda, är det föreningarnas kontaktpersoner eller något annat? Vaddå demokrati? Under 1999 och 2000 gjordes en undersökning som kallades Vaddå demokrati? Den har mycket fokus på demokrati, både inom föreningen, distriktet och förbundet, men tar även upp andra frågor. Slutrapporten hittas på Nedan visas de frågor Sverok då ställde till föreningarna. I slutrapporten hittas även svarsalternativ, hur de svarade och analys av svaren. 1. Kön 2. Hur bor du? 3. Vilken är din högsta utbildning 4. Vilken arbetsmarknadsgrupp tillhör du? 5. Vilken typ av spel spelar du? 6. Hur länge har du spelat spel? 7. Hur mycket spelar du? 8. Hur hittade du Sverok? 9. Hur länge har du varit med i en Sverokförening? 10. Hur många Sverokföreningar är du med i? 11. Hur många andra föreningar än Sverok-föreningar är du med i? 12. Hur upplevde du att det var att gå med i en Sverokförening? 13. Hur lätt eller svårt var det att starta föreningen? 14. Varför startades föreningen? 15. Var någon av dessa saker svåra vid startandet av föreningen? 16. Har föreningen lokal? 17. Om föreningen har en lokal, vilken typ av lokal har ni? 18. Är föreningen i behov av en lokal för att genomföra föreningens verksamhet? 19. Vem blir medlem i föreningen? 20. Vem engagerar sig aktivt i föreningens administration? 21. Innehar du nu en förtroendepost? 22. Hur många styrelsemöten har föreningen haft i år? 23. Hur stor närvaro var det vid föreningens årsmöte 1999? 24. Vem eller vilka är det som styr föreningen? 25. Hur är det att hålla igång föreningen? 26. Behöver ni hjälp av Sverok med föreningsarbetet? 27. Om föreningen behöver hjälp, vilken hjälp behöver den då? 28. Samarbetar föreningen med en eller flera andra föreningar? 29. Vill föreningen samarbeta med andra föreningar? 30. Vilken typ av samarbete har föreningen med andra föreningar? 31. Är det svårt att söka bidrag från Sverok?

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 32. Varför söker föreningen inte bidrag? 33. Av vilka får föreningen bidrag? 34. Vad använder ni bidragen till? 35. Hur mycket räcker bidragen till för att finansiera föreningens verksamhet? 36. Är det svårt att söka bidrag från kommunen? 37. Säljer föreningen bingolotter? 38. Vilket Sverok-distrikt tillhör föreningen? 39. Hur är föreningens kontakt med distriktet? 40. Har kontakten med distriktet bidragit med någonting? 41. Hur många distriktsårsmöten har någon föreningsmedlem närvarat på? 42. Hur påverkar er förening distriktet? 43. Hur många riksmöten har någon föreningsmedlem närvarat på? 44. Hur meningsfullt är det att ha ett riksmöte? 45. Hur fungerar valet av riksmötesombud? (bra eller dåligt, inte vet du hur det går till ) 46. Hur påverkar er förening förbundet? 47. Hur demokratiskt organiserat är Sverok? 48. Hur väl fungerar demokratin i Sverok i praktiken? 49. Hur är Sverox? 50. Vilket innehåll bör finnas i Sverox? 51. Anser du att Sveroks hemsida är informativ? 52. Använder du dig av Sveroks epostlistor? 53. Hur är Sveroks epostlistor som informationskanal?

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 3. Diskussion: Kontaktdistrikt Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Kontaktdistrikt

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Diskussionsunderlag: Kontaktdistrikt Av Andreas Granander, Allmänt I styrdokumentet för verksamhetsområdet distriktsutveckling omnämns något som där kallas för kontaktdistrikt. Detta diskussionsunderlag avser att klargöra förbundsstyrelsens åsikt om hur dessa skall fungera samt att utse kontaktpersoner för respektive distrikt. Distrikten De distrikt som finns och är aktuella för att ha kontaktperson från förbundsstyrelsen är: Övre Norrland Nedre Norrland GävleDala Svealand Stockholm Ost Väst SKuD Funktionen Att hålla god kontakt med distrikten på så sätt att det tillfredställer både distrikten själva och förbundsstyrelsen är en stor och omfattande syssla. För att på bästa sätt tillse detta behov så är det föreslaget att förbundsstyrelsen inom sig skall utse kontaktperson för respektive distrikt. Funktionen har förutom att den underlättar mycket för ansvarig för distriktsutveckling finns fler gynnsamma effekter såsom ökad insikt för förbundsstyrelsen i distriktens arbete, ökad personlig kontakt med Sverokare runt om i landet och en god informationskanal båda vägarna om hur det står till i Sveroksverige. Vem är kontakt var? Detta är inte på något sätt klart ännu utan det beror mycket på de önskemål som finns hos styrelsen. Utnämnandet görs sedan av ansvarig för distriktsutveckling. Det måste inte nödvändigtvis vara ens eget hemmadistrikt eller något man bor nära utan det kan snarare finnas en poäng att vara någon helt annanstans så man får lära känna helt nytt folk att ha och göra med. Övergripande kontaktansvar kvarligger hos ansvarig för distriktsutveckling varvid denne lämpligen inte har något enskilt kontaktdistrikt. Tankar om kontaktdistrikt Det är viktigt att vi har ungefär samma uppfattning om kontaktdistriktens funktion när vi ger oss ut i Sverige och pratar med folk hos distrikten.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Som kontaktperson har du som uppgift att på en någorlunda regelbunden basis kontakta distriktet i fråga och koll in hur läget är i distriktet, vilka aktiviteter så är på gång och om det är något dom kan tänkas vilja ha hjälp med. Tanken är även att det skall förekomma ett visst informationsutbyte men inte i form av formell rapportering. Jag ser gärna att distrikten själva skriver korta rapporter om sin versamhet till förbundsstyrelsens möten så att det är distriktets egna ord som är gällande. Vad gäller officiell information från förbundsstyrelsen till distrikten så är detta tänkt att kvarligga på ansvarig för distriktsutveckling. Någon form av nyhetsbrev skulle kunna vara en utmärkt idé. Kontaktpersonen kan sedan föra dialog med distriktet om den information som har gått ut. Något som är mycket viktigt i både teori och praktik är att kontaktdistrikten inte känner att det är någon som spionerar på dom utan att det kan mottagas med öppet sinne och för ömsesidigt utbyte. Frågeställningar Hur föreställer ni er i en sådan roll? Hur tror ni distrikten vill att personen arbetar? Vill ni ha ett kontaktdistrikt och isåfall vilket?

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 4. Beslut: Anta föreningar Mötet beslutade att 1... föreningar registrerade antas som medlemsföreningar i Sverok. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Anta föreningar.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Beslutsunderlag: Anta föreningar Av Christer Chrisp Pettersson, kanslichef, Enligt förbundsstadgarna är det förbundsstyrelsen som antar föreningen. Detta har styrelsen delegerat till förbundskansliet, som registrerar föreningarna. Föreningsantagningen regleras i ett styrdokument för antagning av föreningar som förvaltas och utvecklas av föreningsansvarig. Jag yrkar att 1... föreningar registrerade antas som medlemsföreningar i Sverok. Lista över föreningar Sverok GävleDala 1 Console Game Players, säte: Sandviken, verksamhet: annat, medlemsantal: 8. 2 Gävles Magic Förening, säte: Sandviken, verksamhet: kortspel, medlemsantal: 5. 3 HLS Junta, säte: Hudiksvall, verksamhet: brädspel, medlemsantal: 6. Sverok Nedre Norrland 4 Skapa, säte: Östersund, verksamhet: brädspel, medlemsantal: 26. Sverok Ost 5 Kristdala Iterna, säte: Oskarshamn, verksamhet: datorspel, medlemsantal: Playmates, säte: Västervik, verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: 5. Sverok SKuD 7 Svens Pågar, säte: Malmö, verksamhet: datorspel, figurspel, medlemsantal: 9. 8 Y-front, säte: Ystad, verksamhet: datorspel, annat, medlemsantal: 6. Sverok Stockholm 9 Frågetecken, säte: Sigtuna, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, medlemsantal: Humpes sköna gäng, säte: Solna, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: Kortföreningen Myr, säte: Haninge, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: MH Spelklubb, säte: Nykvarn, verksamhet: datorspel, brädspel, medlemsantal: Spel och Rollspel För Alla i Norrort, säte: Järfälla, verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, annat, medlemsantal: Tekniska Förskolans Spelkår, säte: Solna, verksamhet: brädspel, kortspel, medlemsantal: 7. Sverok Svealand 15 GameWorld kd, säte: Karlstad, verksamhet: datorspel, medlemsantal: Mälardalens Paintball Förening, säte: Eskilstuna, verksamhet: paintball, medlemsantal: SEF, säte: Västerås, verksamhet: rollspel, medlemsantal: Skälby Warhammer Sällskap, säte: Västerås, verksamhet: figurspel, medlemsantal: Södra Skälby Warhammersällskap, säte: Västerås, verksamhet: figurspel, medlemsantal: 15.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Sverok Väst 20 Grytor & Gratänger, säte: Göteborg, verksamhet: rollspel, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel, medlemsantal: Sonic Slayer/ Floda Gamers, säte: Lerum, verksamhet: datorspel, medlemsantal: Spiel Mit Mir, säte: Strömstad, verksamhet: datorspel, kortspel, medlemsantal: Terrorizers, säte: Varberg, verksamhet: airsoft, medlemsantal: Tänder & Klor, säte: Göteborg, verksamhet: rollspel, medlemsantal: 6. Sverok Övre Norrland 25 Bjurholms Paintballförening, säte: Bjurholm, verksamhet: paintball, medlemsantal: Soft touch, säte: Boden, verksamhet: kortspel, medlemsantal: Vilhelmina Hunters, säte: Vilhelmina, verksamhet: airsoft, medlemsantal: 7.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 5. Beslut: Bidragansökan för sammanställning av juridiska regler Mötet beslutade att 1... återremittera ärendet. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Bidragsansökan för sammanställning av juridiska regler Bidragsansökan för projektet verok

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Beslutsunderlag: Bidragsansökan för sammanställning av juridiska regler Av Petra Malmgren, Aimee Kreuger har hört av sig till mig med ett förslag på projekt hon vill att Sverok ska stödja. Det handlar om en sammanställning av juridiska regler som kan vara bra att ha koll på när man arrangerar något inom vår hobby.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Bidragsansökan för projektet verok Av Aimee Kreuger Kort sagt: Vi behöver en sammanfattning av de juridiska regler som kan vara aktuella för Sveroks medlemmar, och jag avser att skriva just en sådan sammanfattning. Så ge mig pengar. Och klia mig bakom öronen. Varför: Sveroks medlemmar består av ett gäng skickliga och glada amatörer. Vi tar oss an historia från de mest skilda tidsåldrar, håller i stora projekt, ägnar oss åt drama, syr avancerade dräkter och mycket mera. Att vi inte samtliga är utbildade historiker med diplom från kaospiloterna, kalle flygare och tillskärareakademin är inget hinder. Det är en hobby, och vi provar oss fram. Och njuter förhoppningsvis på vägen. Om en sömn blir sned, kafeterian får slut på joltcola andra dagen eller ett årtal blir fel får vi försöka ta det med ro, och kanske blir det bättre nästa gång. Det finns dock ett område där det kan behövas mer kunskap än glada amatörer inom en schacklubb eller ett innebandylag behöver, och det är det juridiska området. Många medlemmar är väldigt utsatta då de genomför omfattande projekt, sitter i styrelser, och hanterar pengar som överstiger den vanliga fikakassan. Så länge alla är överens uppstår inga problem, men skulle något hända är det bra att vara förberedd, oavsett om det är arrangörsgruppen som vill gå skilda vägar eller lokaluthyraren som veckan innan konventet hittar någon som betalar bättre. Och ännu bättre vore det förstås om man kunde förebygga att problemen uppstod från första början. Vad: En översiktlig juridisk genomgång av de rättsfrågor som är aktuella, såsom vad som gäller då man lajvar bland folk, vad som är ett avtalsbrott, hur man går till väga för att hantera ett sådant, och så vidare. Genomgången kommer att bestå dels av en översiktlig del med information som rör alla som går samman i en grupp och arrangerar något, dels mer specifika delar för olika hobbygrenar. Juridik in action: Det rör sig mest om ganska grundläggande juridik, men ingen kommer att ta på sig något ansvar för att allt verkligen stämmer, varken jag eller den person som jag eventuellt hittar att utföra faktagranskningen (punkt 6 i budgeten). För liknande material med syndabocksgaranti hänvisas till yrkesverksamma jurister med krav på marknadsmässig ersättning. Jag behåller upphovsrätten till texterna, medan Sverok får nyttjanderätt inom sin verksamhet. Sverok får trycka nya omgångar av materialet, bryta ut delar av det och använda i till exempel sin informationsverksamhet, publicera det digitalt med mera. Sverok får dock inte tjäna pengar på texterna i sig eller materialet som helhet, de får inte heller använda texterna i något annat sammanhang än inom sin verksamhet. Merparten av texten kommer att med mig som skribent färdigställas till sista november, faktakontroll och korrekturläsning sker i slutet av januari och design och tryck i slutet av februari. Gott om tid, vilket behövs eftersom brödtexten kommer att vara väldigt tidskrävande. Beroende på vilket som blir mest lättillgängligt blir det antingen ett större häfte eller flera små. Under varje rubrik kommer, utöver huvudtexten, finnas hänvisningar för dem som vill veta mer samt en sammanfattning för de som inte vill det. Det kan ändras, om det skulle visa sig att budskapet bättre kommer fram på annat sätt. Poängen är att materialet ska vara lättfattligt och lättillgängligt.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Budget Distribution/release :- Arvode :- Faktagranskning :- Omslagstryck :- Utformning bild och form :- Matersättning :- Tryck av inlaga :- Kopieringskostnad...300:- Kontorsmaterial :- Oväntade utgifter :- Summa: :-

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 6. Beslut: Förbundsdatabas Mötet beslutade att 1... Petra Malmgren och David Gustavsson uppdras att planera den fortsatta databasutvecklingen samt ges tillåtelse att teckna nytt avtal med Further inom de budgetramar som styrdokumentet anger budgeten för förbundsdatabasen i styrdokumentet Drift- och IT-arbetet ändras enligt nedanstående. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Förbundsdatabas Information om Pdflib Styrdokument: Drift- och IT-arbetet 2005

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Beslutsunderlag: Förbundsdatabas Av Petra Malmgren Sverok är nu i slutskedet i framtagningen av första delen av den nya förbundsdatabasen. Arbetet inleddes i slutet av förra året med en upphandling där företaget Further valdes ut. En kravspecifikation togs fram i samarbete med Further och ett avtal tecknades. Det bestämdes då att arbetet skulle delas upp i minst två leveranser, eventuellt flera om vi vill fortsätta utveckla databasen. Enligt planeringen ska databasen tas i drift vid årskiftet. Den första leveransen skulle ha ägt rum i april, men har försenats och är i dagsläget fortfarande inte helt färdig. Parallellt med att utvecklingen pågår testas de redan färdiga delarna av kansliet, Jon Nilsson och frivilliga. Further uppskattar att den första delen kommer vara helt färdigt i slutet av juli. Även om den första delen inte är helt färdig behöver vi redan börja tänka på nästa. För att databasen ska kunna vara färdig till slutet av året är det viktigt att redan nu bestämma vad som ska ingå i denna leverans och teckna ett avtal med Further. Detta bör göras så snart som möjligt. Helst bör det skrivas under redan i början av augusti så Further kan sätta igång med arbetet. Det finns ingen möjlighet för förbundsstyrelsen att godkänna detta avtal på ett styrelsemöte. Nästa beslutsmöte kommer att äga rum i september och då bör Further redan vara igång med att utveckla nästa del. De alternativ vi har är följande: 1. David och jag ges tillåtelse att tillsammans med kansliet ta fram och teckna ett avtal inom en budgetram som förbundsstyrelsen beslutar nu. 2. David och jag ges tillåtelse att tillsammans med kansliet ta fram ett avtal. Detta avtal godkänns av förbundsstyrelsen genom en per capsulam-omröstning. Jag förespråkar alternativ 1 då det känns mest flexibelt. Förbundsstyrelen har liten möjlighet att ta ställning till specifika delar av avtalet. Den som är intresserad av att vara delaktig i arbetet med att ta fram avtalet är välkommen att delta. Det som är mest intressant för förbundsstyrelsen som helhet är summan och vi har möjlighet att specificera en övre gräns för denna på detta möte. En per capsulam-omröstning skulle dessutom försena påskrivandet av avtalet. Budget Enligt budgeten har vi kronor avsatta till databasutveckling. Vi har mer kunskap nu om hur pengarna behöver fördelas. Jag föreslår därför att vi ändrar budgeten för förbundsdatabasen enligt följande: Kravspecifikation kr Del kr Del kr Pdflib kr Resor, möten, testning kr Kvalitetskontroll kr Summa kr

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Jag yrkar att 1... Petra Malmgren och David Gustavsson uppdras att planera den fortsatta databasutvecklingen samt ges tillåtelse att tecka nytt avtal med Further inom de budgetramar som styrdokumentet anger budgeten för förbundsdatbasen i styrdokumentet Drift- och IT-arbetet ändras enligt ovanstående.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Information om Pdflib Av Christer Chrisp Pettersson, För att den nya databasen ska kunna producera rapporter och blanketter i pdf-format behöver vi ha ett program som möjliggör detta. Enligt Further, som gör databasen, finns det ett programbibliotek som heter pdflib som ordnar detta. Med pdflib går det att göra rapporter i ett layoutprogram som exempelvis InDesign och sedan stoppa in fält som kan ställa frågor till databasen. Detta kan ersätta den layoutfunktionalitet som finns i dagens Filemaker-databas. Utan pdflib går det bara att producera rapporter i webbläsarformat. Detta innebär att förbundskansliet, distrikten, föreningar och andra användare som skriver ut saker ur databasen, till exempel blanketter, listor, etiketter osv ur databasen kan få dessa layoutade på sätt som Sverok väljer. Reservation för att jag tolkat Further fel avseende vad programmet kan göra, men efter att jag frågat dem har jag fått en länk till mer information, men jag har inte läst texten: Kostnaden för pdflib är plus moms, dvs med dagens valutakurs cirka kr. Valutan verkar röra sig så att det blir dyrare så jag tar i lite i attsatsen. I attsatsen föreslår jag att förbundet reserverar pengar i databasbudgeten för inköpet. Det innebär att områdesansvarig kan ta beslut om inköpet upp till den reserverade summan. Det är alltså inte ett beslut om att pdflib måste köpas utan att områdesansvarig kan besluta om inköpet. Om jag förstår det rätt behöver man även programmet Adobe Acrobat för att länka in databasfrågorna i dokumenten och den har vi ett exemplar av på kansliet. Dock är den rätt gammal och behöver kanske uppgraderas, men det bör kanske belasta den vanliga kanslibudgeten i så fall.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Styrdokument: Drift- och IT-arbetet 2005 Ansvarig: David Gustavsson, Sverok har under årens gång byggt upp en relativt omfattande IT-struktur som vuxit fram ur olika projekt, idéer och verksamhetsområden. Det praktiskt löpande arbetet inom detta ansvarsområde sker genom Sveroks driftgrupp medan ansvarig för området ser till att målen uppfylls samt har översikt och ett längre perspektiv på arbetet. Syfte Att till föreningar, distriktsaktiva och förbundsaktiva tillhandahålla digitala verktyg för att stödja verksamhet och kommunikation inom förbundet. Mål Organisera driftgruppen så att den har en tydlig struktur och funktion för såväl de som jobbar i den som för Sveroks medlemmar. Upprätta en god dokumentatationsnivå av de IT-system som finns och därtill hörande rutiner för att underlätta generationsväxlingar i driftgruppen. Öka antalet medlemsföreningar som använder sig av förbundets IT-tjänster. Identifiera nödvändiga tillägg till nya webbaserade förbundsdatabasen och beställa dessa från utvecklaren. Med hjälp av ett urval föreningar genomföra skarpa tester av nya webbaserade förbundsdatabasen. Vid årsskiftet 05/06 övergå till den nya webbaserade förbundsdatabasen. Delmål Ett styrdokument för driftgruppen skall tas fram och skall beskriva hur gruppen ska arbeta, specificera gruppens uppsatta mål för året samt gruppens befogenheter och relation till förbundsstyrelsen. Dokumentet skall godkännas av förbundsstyrelsen senast på styrelsemötet i september. Genomförande En person är kontrakterad att genomföra en dokumentering av de IT-system som Sverok har samt att programmera vissa gränssnitt. Arvoderingen sträcker sig över 3-6 månader beroende på arbetstakten. Dokumenteringen syftar främst till att underlätta överlämningen mellan avgående och tillträdande medlemmar i driftgruppen. I syfte att öka antalet föreningar som väljer att ha sin hemsida på Sveroks server skall denna tjänst tydligare marknadsföras mot föreningarna. Utvecklandet och implementeringen av den nya webbaserade databasen sker genom företaget Further AB.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Budget Drift- och IT-arbetet berörs av två budgetnycklar, databasutveckling och drift. Drift Driftgruppen kr Datakommunikation, Sthlm kr Datakommunikation, Linkpg kr Avskrivningar hårdvara kr Arvodering kr Summa kr Databasutveckling Kravspecifikation kr Del kr Del kr Pdflib kr Resor, möten, testning kr Kvalitetskontroll kr Summa kr

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 7. Beslut: Inköp av Gemini Mötet beslutade att 1... Sverok köper Gemini för 3 kronor per kilo och att det ska belasta resultatenhet Marknadsföring. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Inköp av Gemini

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Beslutsunderlag: Inköp av Gemini Av Petra Malmgren Sverok har blivit erbjudet att köpa Gemini till ett pris som vi bestämmer själva. Det handlar om cirka 1500 regelböcker samt supplement samt en mindre mängd karaktärsblad. Innan förbundsstyrelsen bestämmer sig för om vi vill ha böckerna behöver vi fundera på några saker: Är Gemini bra? Vad ska vi använda dem till? Kommer det kosta något att använda dem? Har vi plats för böckerna? Pris Om vi vill ha böckerna, hur mycket vill vi betala för dem och vilken resultatenhet ska de belasta? Yrkande Att. Sverok köper Gemini för X kronor och att det ska belasta resultatenhet Y.

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) 8. Beslut: Samarbetsavtal med Svenska Airsoftförbundet Mötet beslutade att 1... godkänna samarbetsavtalsförslaget. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Samarbetsavtal med Svenska Airsoftförbundet Samarbetsavtal mellan Svenska Airsoftförbundet och Sverok, Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Beslutsunderlag: Samarbetsavtal med Svenska Airsoftförbundet Av Mikael Leisjö, Frågan återremitterades på ett tidigare förbundsstyrelsemöte. Här är det nya avtalsförslaget. Jag föreslår att 1... Sverok godkänner avtalsförslaget.

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (61) Samarbetsavtal mellan Svenska Airsoftförbundet och Sverok, Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Airsoft är en relativt ny hobby som funnit fotfäste i Sveriges föreningsliv. Inom hobbyn finns det idag tusentals utövare i Sverige. Detta visas inte minst av de många registrerade användarna på Svenska internetsajter och andra forum för airsoft. I likhet med andra närbesläktade hobbygrenar präglas verksamheten av ett gemensamt deltagaransvar samt mer eller mindre genomarbetade bakgrundsförhållanden, vilket ger glöd åt spelandet. Vad som dock skiljer airsoft från klassiska hobbygrenar är de inslag som av många kan uppfattas som kontroversiella, t.ex. användande av airsoftvapen som till utseendet är förvillande lika riktiga skjutvapen. Under slutet av år 2004 bildades ett förbund med särskilda intressen för airsofthobbyn; Svenska Airsoftförbundet skapades för att tillgodose airsofthobbyns mest övergripande behov, i form av extra förståelse och avsatta humanresurser för airsoftrelaterade frågor. Föreningsstöd Tidigare har Sverok, Sveriges Roll och Konfliktspelförbund, ensidigt ansvarat för det föreningsstöd och den mediabevakning som hobbyn fordrat. Sveriges airsoftföreningarna har emellertid skilda behov och förutsättningar i samhället, än vad Sveroks andra hobbygrenar har. Sveroks bredd och rättviseprincip mellan hobbygrenarna gör det svårt att ta krafttag i frågan. Den energi som man skulle behöva lägga på airsoft för att få ett tillfredställande resultat, skulle kunna skugga Sveroks andra verksamheter. Här har Svenska Airsoftförbundet stora möjligheter att bidra till ett mer omfattande stöd för Sveriges airsoftföreningar än vad Sverok har möjlighet till. Idag riktar sig Svenska Airsoftförbundet främst till geografiskt stora, regionsöverbryggande föreningar, samt intresseföreningar för airsoft, snarare än spelföreningar. Sverok fogar över organisatoriska kunskaper och erfarenheter inom svenskt föreningsliv, vilket gör att Svenska Airsoftförbundet i dagsläget kan komplettera Sverok snarare än ersätta, likt beprövade verksamhetsgrupper inom Sverok. Svenska Airsoftförbundet arbetar för att forma ett föreningsstöd och en stödfond för arrangörer av airsoftrelaterade evenemang. På längre sikt kan frågan om former av direkt föreningsstöd bli aktuell och inte förrän i ett sådant läge skulle Svenska Airsoftförbundet kunna locka och stödja även lokala spelföreningar. Under den period där Svenska Airsoftförbundet ännu inte har ekonomiska förutsättningar att stödja lokala airsoftföreningar är Sverok mycket viktigt för Sveriges airsoft. Påverkansarbete Svenska Airsoftförbundet innehar specifik kunskap om airsofthobbyn, vilket är en stor tillgång vid tillfällen då behovet av påverkansarbete medialt är stort. Även det politiska påverkansarbetet gynnas av att faktiskt utföras av personer som själva är direkt inblandade i airsofthobbyn. Sverok som förbund är efter sitt arbete för bl.a. rollspel och lajv redan en bekant aktör hos de flesta medier och politiska påverkanskanaler, medan Svenska Airsoftförbundet genom sitt namn och sitt starka fokus på airsofthobbyn kan stå för spetskompetens i airsoftfrågor. Genom samarbete mellan Sverok och Svenska Airsoftförbundet kan båda parter uppnå avsevärda synergieffekter, vilket gynnar både förbunden och dess medlemmar.

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-04-30--05-01 Föregående möte: 2005-04-08--10 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30)

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30) Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20 (Föregående möte var 2005-01-30) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Andreas

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-10-15--16 Föregående möte: 2005-09-10--11 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling.

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling. 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän och två rösträknare 7. Verksamhetsberättelse Under

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Malin

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer