OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV"

Transkript

1 NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR ÄR FÖRENINGSUTVECKLINGSPROCESSEN Under hösten genomförs föreningsutvecklingsprocessen i bland annat Malmö, Sjöbo och Tomelilla. Bakom det 29 bokstäver långa ordet står ett långsiktigt arbete med att se över och stärka lokalföreningens verksamhet och organisation. Gör vi rätt saker i förhållanden till de lokala behoven? Har vi tillräckliga resurser i form av medel och aktiva medlemmar för att bedriva verksamhet? Har medlemmarna den utbildning och annan stimulans de behöver? Den 25 september anordnade lokalföreningarna i Malmö, distrikt Malmö och regionkontoret en rekryteringsträff på Moriskan i Malmö. Ett 60-tal intresserade dök upp för att mingla med föreningarna och höra mer om hur man kan engagera sig i Malmö och i stort sett alla lämnade in intresseanmälningar där de fick kryssa i vad de var mest intresserade av. Föreningarna följer nu upp träffen med att bjuda in till kick off-träffar för de olika verksamheterna. Information om alla tillgängliga uppdrag i Malmö under hösten finns på 1

2 BARNAHUS I SÖDRA KALMAR INVIGT! Den 1 oktober invigdes södra Kalmar läns Barnahus, invigningen var välbesökt och mycket uppskattad. Kalmars landshövding Stefan Carlsson höll i invigningstalet och band ihop flera sidenband för att symbolisera alla som varit inblandade i processen. Flera av Rädda Barnens lokalföreningar i Kalmar län ligger bakom initiativet till att starta detta Barnahus, de bildade för ett antal år sedan en påverkansgrupp för att engagera och övertyga politiker, kommun, landsting, åklagare, polis och sjukpersonal om att detta hus behövdes i regionen. Vi kände direkt att de blev intresserade, säger Marianne Gustafsson från Vimmberby lokalförening som var på plats tillsammans med Marianne Brandén, före detta distriktsordförande för Rädda Barnen i Kalmar distrikt, Gun Dombrowsky Nilsson från Kalmars lokalförening samt Birgitta Hansson från Vimmerby lokalförening. De överräckte blommor och en skiss av den lokale konstnären Matz Nordell Marianne Brandén, Birgitta Hansson, Marianne Gustafsson och Gun Dombrowsky Nilsson för Rädda Barnens räkning. Tanken är att skissen ska utmynna i en målning som sedan ska finnas i lokalerna. Många uttryckte att det var kul att se att så många myndigheter lyckats samarbeta med varandra för att göra processen lättare för de barn som utsatts för övergrepp. Det finns även en önskan om ett till Barnahus i den norra länsdelen. Anette Lingmerth, kommunalråd och distriktsordförande för Rädda Barnen i Kalmar, var också på plats vid invigningen och i hennes planer ingår det att utöva påtryckningar i norra länsdelen för att få till ett Barnahus även där. Jag tycker det är fantastiskt att så många aktörer har lyckats samverka kring detta Barnahus, jag har mest funnits med för att knyta ihop den politiska säcken, och jag kommer göra allt jag kan för att påverka politiker i den norra länsdelen för att få till ett Barnahus även där, säger Anette Lingmerth. 2

3 RÄDDA BARNEN I KALMAR FIRADE INTERNATIONELLA BARNDAGEN MED TEATER På den internationella barndagen den 7:e oktober bjöd Rädda Barnen i Kalmar över 600 förskolebarn på teater, hela Kalmarsalen var fylld till bredden med nyfikna sexåringar. Teatern handlade om hur Pettson och Findus firar födelsedag tillsammans och tog upp ämnen som rör barns rättigheter. Både tidningen Barometern och Nyheter P4 Kalmar var på plats och rapporterade om händelsen. Efter föreställningen delades material om Barnkonventionen ut till både barnen och till deras förskollärare så de kan arbeta med det även i fortsättningen i klassrummet. KALMAR LOKALFÖRENING ANORDNADE FRAMGÅNGSRIK KONSTUTSTÄLLNING Kalmars lokalförening avslutade i helgen en lyckad konstutställning på Galleri Monica Strandberg i Kalmar. Första kvällen hölls en vernissage där hela 300 besökare dök upp, 70 konstnärer ställde ut och vi sålde för nästan kronor. Överskottet sätter vi in på Syriens barn, säger Kalmars lokalförenings ordförande Gun Dombrowsky Nilsson. Lyckosamt nog fick konstutställningen och Rädda Barnen mycket uppmärksamhet i medier, både P4 Kalmar, Östran och Barometern gjorde intervjuer med Kalmars lokalförening. Det blev bra reklam, och bättre än en dyr annons, säger Gun. KRONOFOGDEN UTBILDADES I BARNKONVENTIONEN Under september månad utbildade Rädda Barnens externa utbildningsverksamhet Kronofogdemyndighetens chefer inom Kundservice och administration i hur de ska omsätta Barnkonventionen i praktiken. Det var det tredje tillfället som olika instanser inom myndigheten tog del av kunskap om barnets rättigheter. Bland annat diskuterades hur de utifrån sitt myndighetsuppdrag kan säkerställa rutiner inom myndigheten med ett stärkt barnrättsfokus. Det ska bli spännande att följa resultatet av utbildningarna och bevaka myndighetens uppdrag framöver. Projektet Det handlar om kärlek har i region syd tagit del av utbildning inom Barnkonventionen via Rädda Barnens externa utbildningsverksamhet. Utbildningen är en del av förberedelserna inför de kommande skolveckorna som projektet ska genomföra. Utbildningarna riktade sig till samverkansgrupperna i Landskrona och i Malmö och utbildade gjorde Sandra Torstensson, projektledare, externa utbildningar. Är du intresserad av att gå någon av Rädda Barnens utbildningar så läs om vårt utbud. 3

4 SKOLVECKOR UPPMÄRKSAMMAS I MEDIA Kärleken är fri! Du har rätt att älska den du vill och att leva ett liv fritt från kränkningar, hot och våld! Det är budskapet för temaveckan om rättigheter och kärlek. Under oktober finns Det handlar om kärlek på plats på några utvalda skolor i Malmö och Landskrona. Bakom projektet står Rädda Barnen tillsammans med socialtjänsten, ungdomsmottagningen och frivilligorganisationer i Malmö. Lyssna på intervjun och läs artikeln med regionkontorets Lisa Ekström genom att följa länken: Det som är unikt med Det handlar om kärlek är att det bygger på samverkan mellan aktörer från myndigheter och frivilligorganisationer. Projektet drivs av Rädda Barnen och startade 2009 på initiativ av Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland och sedan starten har temaveckor genomförts på skolor i drygt 50 kommuner runt om i Sverige. TISDAGSTRÄFF I JÖNKÖPING-HUSKVARNA OM SPORTSLIGT SPEL Rädda Barnens tisdagsträff i Jönköping-Huskvarna handlade om hur Rädda Barnen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna vid Riksidrottsförbundet kämpar mot kränkningar och mobbning inom idrotten. Martin Funck, verksamhetskoordinator inom Smålandsidrotten, berättade om SISU:s förebyggande arbete, Idrottslyftet. De tar bl a fram material för idrottsföräldrar och ledare samt ger hjälp och stöd till idrottsföreningar genom idrottskonsulenter. De utbildar även piloter med uppgift att stödja föreningarna pedagogiskt i värdegrundsfrågor. Många barn är aktiva inom olika idrotter, men i tonåren är avhoppen stora framför allt bland flickor. Det finns troligen flera orsaker till detta, men en orsak kan vara idrottens ökade krav på resultat. Måste idrotten alltid vara resultatinriktad, räcker det inte med glädjen i idrotten och hälsonyttan? Vad kan idrotten göra för att behålla ungdomarna? Idrotten arbetar mest förebyggande, därför är samarbete med Rädda Barnen viktigt. Mona- Lisa Hagström Svensson, Rädda Barnen Region syd, berättade om samarbetet i High five, ett stöd i fem steg till idrottsföreningar som vill göra en handlingsplan mot mobbning, kränkning och diskriminering. High five omfattar vanligen tre kvällar á tre timmar och sponsras av Skandia och Willys. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt till ickediskriminering, barnets bästa ska komma i främsta rummet, barnet har rätt till liv och utveckling och rätt till inflytande. Detta måste också idrotten tillgodose. Idrott är bra! Trots detta kan ett barn ibland fara illa genom kränkning av ledare och föräldrar. Föräldrar till idrottande barn kan ha hjälp av Rädda Barnens föräldratelefon ( ) eller föräldramejl dit de kan vända sig med frågor om barn och idrott. 4

5 VÄLBESÖKT PÅ RÄDDA BARNENS INTRODUKTION I JÖNKÖPING Allt som allt var det 30 personer som var närvarande vid introduktionskursen, många av deltagarna studerade på programmet Internationellt arbete vid Jönköpings högskola. De flesta var intresserade av Stiernhopp, Rädda Barnens stöd för nyanlända flyktingar i Jönköping, men det var också en del som ville jobba med Ellen, Allan, läxhjälp, Kärleken är fri, tjej till tjej, kille till kille och gå med i infogruppen. Lokalföreningen fick minst en intresserad till var och en av sina aktiva grupper. TOMELILLA OCH SJÖBO STARTAR GRUPPER FÖR FÖRÄLDRAR MED BARN I FAMILJERÄTTSLIGA TVISTER I mitten av maj höll Rädda Barnen Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer en introduktionsföreläsning för tjänstemän och politiker från Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad om hur kommuner kan underlätta för barn i familjerättsliga tvister. Nu har två av kommunerna; Sjöbo och Tomelilla bestämt sig för att satsa på frågan och utbilda ledare i metoden BiFF, som står för Barn i föräldrars fokus. BiFF en metod med barnet i fokus BiFF Barn i föräldrars fokus är en metod för föräldrar som befinner sig i konflikt gällande vårdnad, boende och umgänge för barn. Genom att delta i en mamma- eller pappagrupp får föräldrarna kunskap och möjlighet att reflektera över hur de kan göra situationen mer hanterlig och begriplig för barnet. Stort behov Rädda Barnen ser att det finns ett stort behov av att lyfta barnens situation i familjerättsliga tvister, så som vårdnadstvister. Tidigare har såväl Kristianstads lokalförening som distriktet i Kalmar påverkat sina respektive kommuner att starta BiFF-grupper. 5

6 Tycker ni att er kommun borde införa metoden? Då finns möjlighet att sälja in en introduktionsföreläsning till kommunen. Kontakta Sandra Torstensson idag för mer information! eller OSS FÖRÄLDRAR EMELLAN IGÅNG IGEN I ÅSEDA! Den 30 september startade föräldragrupperna i Åseda igen. Gruppen ska träffas varannan vecka hela hösten och vintern för att diskutera föräldraskap och stötta varandra i svåra frågor. Det var ett glatt gäng bestående av mammor ifrån olika länder som träffades på församlingshemmet i Åseda för första gången sedan de medverkade på Astrid Lindgrens värld i somras. Deltagande var också flera barn som fick möjlighet att träffa nya kompisar och leka tillsammans. Nästa träff blir måndagen den 14 september, då blir det filmvisning och diskussion med tema Emil och Pippi. INFORMATION OM RÄDDA BARNEN I EMMABODA Den 16 oktober mellan klockan till hålls information om Rädda Barnen på biblioteket i Emmaboda. Är du intresserad av att veta mer om Rädda Barnen och bor i närheten är du varmt välkommen dit! ÅRETS NATIONELLA SKOLKONFERENS NOVEMBER I SUNDBYBERG Anmälan till årets nationella skolkonferens är öppen! Alla medlemmar som är arbetar med eller är intresserad av att skolfrågor är välkomna att anmäla sitt deltagande till Konferensen hålls under två heldagar och i programmet ingår bland annat diskussionsområdena arbetet mot mobbning & kränkande behandling samt barn med funktionsnedsättningar. 6

7 REGIONALT REGIONKONTORETS PRAKTIKANTER I HÖST Från vänster: Yasaman Vallaee, Caroline Engels, Gabriella Kvarnlöf och Michaela Samuelsson. Yasaman Vallaee heter jag och är student i genusvetenskap med inriktning jämställdhet, makt och mångfald vid Lunds Universitet. Under hösten kommer jag att praktisera som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen Region Syd i Malmö med fokus på flykting-, integrations-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Jag heter Caroline Engels och kommer göra min praktik som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen Region Syd i Malmö nu under hösten. Jag har precis avslutat en kandidatexamen i Utvecklingsstudier på Lunds Universitet och har även tidigare studier i mänskliga rättigheter. Under min praktikperiod kommer jag bland annat jobba med Ung Röst 2014 och som projektledare för att starta upp samtalsgruppen Ellen i en lokalförening i Malmö. Jag kommer även tillsammans med verksamhetsutvecklarna på kontoret finnas som stöd till lokalföreningarna i region syd. Mitt namn är Gabriella Kvarnlöf och jag har precis börjat som kommunikationspraktikant på Rädda Barnen Region Syd i Malmö. Jag har en bakgrund som medie- och kommunikationsvetare vid Lunds Universitet och University of California. Under min tid här kommer jag bland annat att arbeta regionalt och lokalt med webb och sociala medier samt dokumentera och vara delaktig i projekt och event. 7

8 Jag heter Michaela Samuelsson och är student på Linnéuniversitetet i Växjö där jag studerar på ett internationellt samhällsvetarprogram med inriktning globala studier där jag har valt fred- och utveckling som huvudämnen. Nu är jag inne på min sista termin och skall göra praktik på Rädda Barnens regionkontor i Växjö som verksamhetsutvecklare. Tidigare har jag varit samtalsledare för Ellen och projektledare för Ellen, allan och Coolt med Koll. Under min praktik kommer jag att arbeta mest med samtalsgrupper, Ung Röst och föreningsutveckling. HUNDRATUSENTALS UTSATTA BARN NY STUDIECIRKEL I HÖST Den 29 oktober startar en ny studiecirkel i tre delar som sätter fokus på utsatta barn i Sverige. Studiecirkeln riktar sig till medlemmar i Skåne som vill fördjupa sina kunskaper i frågan och samtidigt få chansen att skapa en förändring för dessa barn. Den första träffen kommer handla om barns strategier vid våld i hemmet, den andra om barnet i rättsprocessen (12/11) och den tredje kommer fokusera på sexuella övergrepp och behandling av barn (28/11). För mer information besök kalendern på din lokalförenings hemsida eller hör av dig till NÄTVERKSTRÄFF FÖR FÖRENINGSKOMMUNIKATÖRER Lördag den 5 november är det dags för nätverksträff för regionens föreningskommunikatörer. Kommunikatörerna ingår i ett nationellt nätverk som bildades i våras och som träffas både regionalt och nationellt för fortbildning och inspiration. Temat för nästa nätverksträff är kommunikationsplanering och syftet är att skapa en gemensam bild av hur kommunikationsåret 2014 kommer att se ut när det till exempel gäller kampanjer, påverkansarbete och fortsatt arbete med webben. Det kommer givetvis att finnas tid för frågor och erfarenhetsutbyte. För frågor och anmälan; Tid: lördag 5 november kl Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta 8

9 HÖSTENS MEDLEMSUTBILDNINGAR I REGION SYD Här följer information om region syds medlemsutbildningar hösten För att gå en utbildning måste du vara medlem i Rädda Barnen och ha ett godkännande från din lokalförening, distrikt eller projekt. Enda undantaget är Rädda Barnen intro som är öppen för alla. Utveckla dina ledaregenskaper! Bra ledarskap är en viktig grund i varje förening. Helgen den november är det ledarskapsutbildning i Alvesta. Utbildningen riktar sig till dig som har, eller kommer att få, en ledande roll i din förening eller projekt, exempelvis som ordförande, styrelseledamot eller projektledare. Utbildningen kommer ge dig konkreta verktyg för att utveckla dig som ledare! Programmet består av två delar: Grunden för ditt ledarskap Framgångsfaktorer för ditt ledarskap såsom grupprocesser och konflikthantering med mera. Tid: Plats: november, kl (lördag) (söndag) OBS! NYTT DATUM Rådmannen, Alvesta Kursledare: Mikael Sandgren och Mikael Daag För frågor och anmälan, kontakta Anmäl dig till senast den 8 november. Nätverksträff för medlemsansvariga Lördagen den 5 oktober är det dags för nätverksträff för medlemsansvariga och er som är intresserade av att arbeta med medlemsfrågor i era föreningar. Dagen bjuder på Rädda Barnens nya ambassadörsutbildning som ger konkreta tips på hur man kan rekrytera nya aktiva och vara en god ambassadör för sin förening. Vi kommer också återkoppla från vårens nationella workshop om medlemsfrågor och bland annat prata om hur vi kan ta emot nya medlemmar på ett så bra sätt som möjligt. Det blir också tid för erfarenhetsutbyte! Tid: Plats: 9 nov, kl OBS! NYTT DATUM Hotell Rådmannen, Alvesta För frågor och anmälan, kontakta Anmäl dig till senast den 30 sept. 9

10 Föreningens framtid börjar i valberedningen! Som ledamot i valberedningen har man ett uppdrag som kan vara både roligt, meningsfullt och utvecklande. Genom valberedningens arbete har man möjlighet att bidra till en positiv utveckling av lokalföreningen och på så sätt göra skillnad för barn. Nu söker flera lokalföreningar i Skåne ledamöter till just valberedningen, exempelvis Rosengårds och Innerstadens lokalföreningar. Förutom att bidra till föreningens utveckling och barns livsvillkor får man dessutom erfarenheter och lärdomar som kan vara användbara även vid studier och i arbetslivet. Under hösten erbjuder Regionkontoret två utbildningar för er som är valberedare, men också för styrelsemedlemmar och andra som vill ha en inblick i hur valberedningen kan arbeta. Utbildningen tar bland annat upp rekrytering av uppdrag i föreningen samt uppföljnings- och utvecklingssamtal Lund, 24 oktober för frågor och anmälan: Alvesta, 9 november*) OBS! NYTT DATUM för frågor och anmälan: *) Utbildningen i Alvesta är en heldag och innehåller även ambassadörsutbildningen gemensamt med nätverksträffen för medlemsansvariga. MJUKDJURSKAMPANJ PÅ IKEA! För elfte året i rad säljer IKEA och IKEA Foundation mjukdjur till förmån för Rädda Barnen och Unicef och kampanjen är längre än någonsin, hela 10 veckor! Den pågår från den 27 oktober fram till 4 januari. Årets budskap är The power of education Kraften av IKEA Foundation 10 kr till oss och till Unicef. De länder som även i år får bidrag från mjukdjurskampanjen och som Rädda Barnen driver är Kosovo, Vietnam, Bangladesh, Burma/Myanmar, Kambodja, Kina, Indonesien, Litauen, Filippinerna och Rumänien. Helgen veckan 47, dvs november, kommer medlemmar från Rädda Barnen finnas på varuhusen i syfte att tillsammans med Unicef hjälpa till med att sälja mjukdjur och att prata med kunderna om vår gemensamma kampanj. Här (länk: kan du läsa mer om Rädda Barnens samarbete med IKEA. 10

11 TEATERERBJUDANDE TILL DIN FÖRENING! 95 % ÄR ETT TOTALT J***A MÖRKER I höst spelas en nyskriven föreställning om kärlek, klass och astronomi i Malmö. Och under våren turnerar pjäsen runt i regionen. Rädda Barnen samarbetar med teater 23 och som en del av detta anordnade vi ett efterföljande samtal efter gårdagens/en föreställning. Vill du att succépjäsen spelas där du bor? Läs vidare! Elvis kommer inte att följa med sina klasskamrater på skolutflykten till tivolit. Inte för att hon inte vill, utan helt enkelt för att hon inte har råd. Men vem bryr sig om en enda fattig skitunge i det oändligt stora universum? Rädda Barnen och teater 23 i samarbete kring viktigt tema Mario på teater 23 ser samarbetet som en möjlighet att förankra ett konstverk i hur det faktiskt ser ut idag och samtidigt kunna ta upp tematiken utan att det blir personligt. Med distans till det självupplevda kan man kanske finna tröst i igenkänningen som publik. VILL DU VETA MER? Kontakta Sara Svensson på: Läs mer om teater 23 och pjäsen på Sara på Rädda Barnen välkomnar initiativet; en teaterpjäs som insiktsfullt och genom dialog på riktigt försöker nå ut till stora grupper av barn och unga. Pedagogiskt material och information till lärare Till pjäsen finns ett material i två delar där den första delens syfte är att fånga upp scenupplevelsen, tolka och reflektera över denna. Den andra delens syfte är att aktivt genom samtal och gestaltning arbeta med några av de teman föreställningen berör. Materialet är sammanställt av teater Reageras Pernilla Göthe och Karin Forsslund och delas ut till alla lärare som ser pjäsen med sina skolklasser. 11

12 IN OCH KIKA I KALENDERN Vi har här tagit med en del av det som händer under hösten. Men det finns mer! In och kika i kalendern på KONTAKTA OSS! Om du behöver komma i kontakt med någon som arbetar på regionkontoren så finns vem som gör vad på medlemssidorna på hemsidan under regioner. Vi hörs! 12

13 NATIONELLT POLITIK FÖR EN TRYGG IDROTT - En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten Rädda Barnen har genomfört en rundringning till Sveriges alla kommuner för att få en fördjupad bild och konkreta exempel på hur kommunerna jobbar med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten. Vid rundringningen ställdes frågor om politiska beslut, stöd och vägledning till idrottsföreningar samt villkorade bidrag och samarbete med socialtjänsten. Kartläggningens resultat visar att där det finns ett politiskt beslut eller mål för kommunens arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten där påverkas kommunens övriga arbete för att stärka idrottsföreningarnas värdegrundsarbete positivt. De kommuner som har politiska beslut eller mål har oftare också tagit fram riktlinjer eller policies och även satt upp villkor för bidragen till idrottsföreningarna än de kommuner som saknar ett sådant beslut. I kartläggningen har 143 kommuner har svarat att det inte finns politiska mål eller beslut för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten. 101 kommuner uppger att det finns politiska mål eller beslut för hur kommunen ska arbeta med frågorna. Till kartläggningen finns en handledning för hur lokalföreningarna kan följa upp arbetet i sin kommun. Även pressunderlag, PP bilder samt frågor och svar finns att läsa på medlemssidorna under High Five-fliken. 13

14 NY KAMPANJ: MIN KROPP ÄR MIN Den 28 september startade Min kropp är min, en kampanj som ska uppmärksamma och engagera i frågan om sexuella övergrepp som drabbar barn. Många föräldrar tycker att det är svårt att prata med sina barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Därför har vi tagit fram handboken Stopp! Min kropp!. Det är viktigt att göra kroppen och kroppens privata områden pratbart med barn redan i småbarnsåren. Barn ska veta att de har rätten till sin egen kropp, att det finns gränser för vad andra får göra med den, och att det är viktigt att prata med en vuxen om någon går över den gränsen. Som en del av den integrerade kampanjen om sexuella övergrepp lanserar vi Stopp! Min kropp! en handbok för vuxna i hur man kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Handboken innehåller konkreta tips och råd om hur man kan prata med sitt barn om kroppen, gränser vid fysisk kontakt och sexuella övergrepp. Stopp! Min kropp! finns att ladda hem från vår hemsida och de tryckta exemplaren har distribuerats till alla regionkontor. Det här kan lokalföreningen/distriktet göra Till kampanjen finns förslag på hur man lokalt kan delta genom olika aktiviteter. Ju fler vi är som arbetar tillsammans, desto mer kan vi göra för utsatta barn! Som medlemmar är ni Rädda Barnens allra viktigaste ambassadörer för att nå ut med kampanjens budskap. Om vi tillsammans sprider kampanjen vidare, genom samtal eller i sociala medier, så blir vårt genomslag enormt. Har ni egna privata konton i sociala medier, eller har ni till och med ett för lokalföreningen? Följ då våra nationella konton på Facebook, Twitter och youtube och dela vidare de budskap och inlägg ni tycker är extra viktiga. 14

15 Delar ni våra nationella inlägg, snarare än kopierar och lägger upp egna varianter, kan vi följa spridningen och få siffror på hur många som tar del av det vi lägger ut. Då kan vi också garantera att budskapet är detsamma i alla kanaler. https://www.facebook.com/raddabarnen Beställa och sprida handboken Stopp! Min kropp! En handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Använd gärna handboken i ert eget arbete, tipsa föräldrar, förskolor, bvc och andra om att den finns och var de kan hitta den. För att beställ tryckta exemplar, kontakta er verksamhetsutvecklare vid regionkontoret. Ni kan också beställa bössbanderoller och kampanjinfoblad för lokal insamling till ändamålet (görs via presentshopen). Det kommer finnas möjlighet att välja kampanjen som tema för vårinsamlingen Sprida kampanjen i egna kanaler, till exempel på lokalföreningens/distriktets hemsida eller Facebook-sida. SVERIGE MÅSTE STÖDJA VÅLDSUTSATTA BARN BÄTTRE Det behövs samordning av de olika Barnahusen i landet för att alla våldsutsatta barn i landet ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det kommer fram i en ny rapport från Rädda Barnen som släpptes i somras. Efter den här granskningen kan vi konstatera att ingen samordnar, följer upp eller kvalitetssäkrar Barnahusen. Vi vill att det inrättas ett nationellt kunskapscentrum som samlar och sprider kunskap om våldsutsatta barn i Sverige, och har en tydlig koppling till Barnahusen, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram. Barn garanteras rättstrygghet Målet med Barnahus är att barn som misstänks vara utsatta för brott ska garanteras rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov få omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. Barn ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin historia flera gånger. Istället ska de vuxna samlas kring barnet i en trygg och barnanpassad miljö. 15

16 När vi granskade verksamheterna blev det så smärtsamt tydligt att våldsutsatta barn har helt olika villkor beroende på var de bor i Sverige. Det är fel, barn ska ha samma rättigheter i hela landet, och alla barn ska ha tillgång till ett Barnahus av bra kvalitet om de utsätts för våldsbrott, säger Åsa Landberg, psykolog, och en av författarna till rapporten. Myndigheter samarbetar I Barnahusen samråder och samverkar socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. När verksamheten fungerar blir hjälpprocessen en obruten kedja från att polisanmälan görs till att barnet fått skydd, stöd och behandling. Granskningen har gjorts av Rädda Barnen och Linköpings universitet med stöd från Brottsofferfonden. Rapporten hittar ni här. VÄLKOMMEN PÅ NÄTVERKSTRÄFF - OSS FÖRÄLDRAR EMELLAN Den november är det dags för nätverksträff för alla som jobbar med föräldrastöd inom Oss föräldrar emellan för tryggare barn. Karin Rosvall som är konsult och utbildare inom föräldrastödjande insatser kommer att vara gäst och dela med sig av sin gedigna kunskap om föräldrar i utsatthet och kris. Träffen äger rum på Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg som ligger 7 minuter med pendeltåg från Stockholm C (mot Kungsängen eller Bålsta). Rädda Barnen står för kost, resa och logi för dig som är aktiv i någon föräldrastödjande aktivitet. Drop-in och registrering startar klockan 10 på lördagen och helgens aktiviteter startar klockan 11. Dagen avslutas med gemensam lunch klockan 13 på söndagen. Anmäl dig till Linda Edvardsson eller ring senast den 23 oktober! Varmt väkommen! KONTAKT Har du något att berätta om i nästa nummer som kommer ut i november? Mejla då regionens kommunikatör Det senaste från oss följer du på 16

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer