OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV"

Transkript

1 NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR ÄR FÖRENINGSUTVECKLINGSPROCESSEN Under hösten genomförs föreningsutvecklingsprocessen i bland annat Malmö, Sjöbo och Tomelilla. Bakom det 29 bokstäver långa ordet står ett långsiktigt arbete med att se över och stärka lokalföreningens verksamhet och organisation. Gör vi rätt saker i förhållanden till de lokala behoven? Har vi tillräckliga resurser i form av medel och aktiva medlemmar för att bedriva verksamhet? Har medlemmarna den utbildning och annan stimulans de behöver? Den 25 september anordnade lokalföreningarna i Malmö, distrikt Malmö och regionkontoret en rekryteringsträff på Moriskan i Malmö. Ett 60-tal intresserade dök upp för att mingla med föreningarna och höra mer om hur man kan engagera sig i Malmö och i stort sett alla lämnade in intresseanmälningar där de fick kryssa i vad de var mest intresserade av. Föreningarna följer nu upp träffen med att bjuda in till kick off-träffar för de olika verksamheterna. Information om alla tillgängliga uppdrag i Malmö under hösten finns på 1

2 BARNAHUS I SÖDRA KALMAR INVIGT! Den 1 oktober invigdes södra Kalmar läns Barnahus, invigningen var välbesökt och mycket uppskattad. Kalmars landshövding Stefan Carlsson höll i invigningstalet och band ihop flera sidenband för att symbolisera alla som varit inblandade i processen. Flera av Rädda Barnens lokalföreningar i Kalmar län ligger bakom initiativet till att starta detta Barnahus, de bildade för ett antal år sedan en påverkansgrupp för att engagera och övertyga politiker, kommun, landsting, åklagare, polis och sjukpersonal om att detta hus behövdes i regionen. Vi kände direkt att de blev intresserade, säger Marianne Gustafsson från Vimmberby lokalförening som var på plats tillsammans med Marianne Brandén, före detta distriktsordförande för Rädda Barnen i Kalmar distrikt, Gun Dombrowsky Nilsson från Kalmars lokalförening samt Birgitta Hansson från Vimmerby lokalförening. De överräckte blommor och en skiss av den lokale konstnären Matz Nordell Marianne Brandén, Birgitta Hansson, Marianne Gustafsson och Gun Dombrowsky Nilsson för Rädda Barnens räkning. Tanken är att skissen ska utmynna i en målning som sedan ska finnas i lokalerna. Många uttryckte att det var kul att se att så många myndigheter lyckats samarbeta med varandra för att göra processen lättare för de barn som utsatts för övergrepp. Det finns även en önskan om ett till Barnahus i den norra länsdelen. Anette Lingmerth, kommunalråd och distriktsordförande för Rädda Barnen i Kalmar, var också på plats vid invigningen och i hennes planer ingår det att utöva påtryckningar i norra länsdelen för att få till ett Barnahus även där. Jag tycker det är fantastiskt att så många aktörer har lyckats samverka kring detta Barnahus, jag har mest funnits med för att knyta ihop den politiska säcken, och jag kommer göra allt jag kan för att påverka politiker i den norra länsdelen för att få till ett Barnahus även där, säger Anette Lingmerth. 2

3 RÄDDA BARNEN I KALMAR FIRADE INTERNATIONELLA BARNDAGEN MED TEATER På den internationella barndagen den 7:e oktober bjöd Rädda Barnen i Kalmar över 600 förskolebarn på teater, hela Kalmarsalen var fylld till bredden med nyfikna sexåringar. Teatern handlade om hur Pettson och Findus firar födelsedag tillsammans och tog upp ämnen som rör barns rättigheter. Både tidningen Barometern och Nyheter P4 Kalmar var på plats och rapporterade om händelsen. Efter föreställningen delades material om Barnkonventionen ut till både barnen och till deras förskollärare så de kan arbeta med det även i fortsättningen i klassrummet. KALMAR LOKALFÖRENING ANORDNADE FRAMGÅNGSRIK KONSTUTSTÄLLNING Kalmars lokalförening avslutade i helgen en lyckad konstutställning på Galleri Monica Strandberg i Kalmar. Första kvällen hölls en vernissage där hela 300 besökare dök upp, 70 konstnärer ställde ut och vi sålde för nästan kronor. Överskottet sätter vi in på Syriens barn, säger Kalmars lokalförenings ordförande Gun Dombrowsky Nilsson. Lyckosamt nog fick konstutställningen och Rädda Barnen mycket uppmärksamhet i medier, både P4 Kalmar, Östran och Barometern gjorde intervjuer med Kalmars lokalförening. Det blev bra reklam, och bättre än en dyr annons, säger Gun. KRONOFOGDEN UTBILDADES I BARNKONVENTIONEN Under september månad utbildade Rädda Barnens externa utbildningsverksamhet Kronofogdemyndighetens chefer inom Kundservice och administration i hur de ska omsätta Barnkonventionen i praktiken. Det var det tredje tillfället som olika instanser inom myndigheten tog del av kunskap om barnets rättigheter. Bland annat diskuterades hur de utifrån sitt myndighetsuppdrag kan säkerställa rutiner inom myndigheten med ett stärkt barnrättsfokus. Det ska bli spännande att följa resultatet av utbildningarna och bevaka myndighetens uppdrag framöver. Projektet Det handlar om kärlek har i region syd tagit del av utbildning inom Barnkonventionen via Rädda Barnens externa utbildningsverksamhet. Utbildningen är en del av förberedelserna inför de kommande skolveckorna som projektet ska genomföra. Utbildningarna riktade sig till samverkansgrupperna i Landskrona och i Malmö och utbildade gjorde Sandra Torstensson, projektledare, externa utbildningar. Är du intresserad av att gå någon av Rädda Barnens utbildningar så läs om vårt utbud. 3

4 SKOLVECKOR UPPMÄRKSAMMAS I MEDIA Kärleken är fri! Du har rätt att älska den du vill och att leva ett liv fritt från kränkningar, hot och våld! Det är budskapet för temaveckan om rättigheter och kärlek. Under oktober finns Det handlar om kärlek på plats på några utvalda skolor i Malmö och Landskrona. Bakom projektet står Rädda Barnen tillsammans med socialtjänsten, ungdomsmottagningen och frivilligorganisationer i Malmö. Lyssna på intervjun och läs artikeln med regionkontorets Lisa Ekström genom att följa länken: Det som är unikt med Det handlar om kärlek är att det bygger på samverkan mellan aktörer från myndigheter och frivilligorganisationer. Projektet drivs av Rädda Barnen och startade 2009 på initiativ av Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland och sedan starten har temaveckor genomförts på skolor i drygt 50 kommuner runt om i Sverige. TISDAGSTRÄFF I JÖNKÖPING-HUSKVARNA OM SPORTSLIGT SPEL Rädda Barnens tisdagsträff i Jönköping-Huskvarna handlade om hur Rädda Barnen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna vid Riksidrottsförbundet kämpar mot kränkningar och mobbning inom idrotten. Martin Funck, verksamhetskoordinator inom Smålandsidrotten, berättade om SISU:s förebyggande arbete, Idrottslyftet. De tar bl a fram material för idrottsföräldrar och ledare samt ger hjälp och stöd till idrottsföreningar genom idrottskonsulenter. De utbildar även piloter med uppgift att stödja föreningarna pedagogiskt i värdegrundsfrågor. Många barn är aktiva inom olika idrotter, men i tonåren är avhoppen stora framför allt bland flickor. Det finns troligen flera orsaker till detta, men en orsak kan vara idrottens ökade krav på resultat. Måste idrotten alltid vara resultatinriktad, räcker det inte med glädjen i idrotten och hälsonyttan? Vad kan idrotten göra för att behålla ungdomarna? Idrotten arbetar mest förebyggande, därför är samarbete med Rädda Barnen viktigt. Mona- Lisa Hagström Svensson, Rädda Barnen Region syd, berättade om samarbetet i High five, ett stöd i fem steg till idrottsföreningar som vill göra en handlingsplan mot mobbning, kränkning och diskriminering. High five omfattar vanligen tre kvällar á tre timmar och sponsras av Skandia och Willys. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt till ickediskriminering, barnets bästa ska komma i främsta rummet, barnet har rätt till liv och utveckling och rätt till inflytande. Detta måste också idrotten tillgodose. Idrott är bra! Trots detta kan ett barn ibland fara illa genom kränkning av ledare och föräldrar. Föräldrar till idrottande barn kan ha hjälp av Rädda Barnens föräldratelefon ( ) eller föräldramejl dit de kan vända sig med frågor om barn och idrott. 4

5 VÄLBESÖKT PÅ RÄDDA BARNENS INTRODUKTION I JÖNKÖPING Allt som allt var det 30 personer som var närvarande vid introduktionskursen, många av deltagarna studerade på programmet Internationellt arbete vid Jönköpings högskola. De flesta var intresserade av Stiernhopp, Rädda Barnens stöd för nyanlända flyktingar i Jönköping, men det var också en del som ville jobba med Ellen, Allan, läxhjälp, Kärleken är fri, tjej till tjej, kille till kille och gå med i infogruppen. Lokalföreningen fick minst en intresserad till var och en av sina aktiva grupper. TOMELILLA OCH SJÖBO STARTAR GRUPPER FÖR FÖRÄLDRAR MED BARN I FAMILJERÄTTSLIGA TVISTER I mitten av maj höll Rädda Barnen Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer en introduktionsföreläsning för tjänstemän och politiker från Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad om hur kommuner kan underlätta för barn i familjerättsliga tvister. Nu har två av kommunerna; Sjöbo och Tomelilla bestämt sig för att satsa på frågan och utbilda ledare i metoden BiFF, som står för Barn i föräldrars fokus. BiFF en metod med barnet i fokus BiFF Barn i föräldrars fokus är en metod för föräldrar som befinner sig i konflikt gällande vårdnad, boende och umgänge för barn. Genom att delta i en mamma- eller pappagrupp får föräldrarna kunskap och möjlighet att reflektera över hur de kan göra situationen mer hanterlig och begriplig för barnet. Stort behov Rädda Barnen ser att det finns ett stort behov av att lyfta barnens situation i familjerättsliga tvister, så som vårdnadstvister. Tidigare har såväl Kristianstads lokalförening som distriktet i Kalmar påverkat sina respektive kommuner att starta BiFF-grupper. 5

6 Tycker ni att er kommun borde införa metoden? Då finns möjlighet att sälja in en introduktionsföreläsning till kommunen. Kontakta Sandra Torstensson idag för mer information! eller OSS FÖRÄLDRAR EMELLAN IGÅNG IGEN I ÅSEDA! Den 30 september startade föräldragrupperna i Åseda igen. Gruppen ska träffas varannan vecka hela hösten och vintern för att diskutera föräldraskap och stötta varandra i svåra frågor. Det var ett glatt gäng bestående av mammor ifrån olika länder som träffades på församlingshemmet i Åseda för första gången sedan de medverkade på Astrid Lindgrens värld i somras. Deltagande var också flera barn som fick möjlighet att träffa nya kompisar och leka tillsammans. Nästa träff blir måndagen den 14 september, då blir det filmvisning och diskussion med tema Emil och Pippi. INFORMATION OM RÄDDA BARNEN I EMMABODA Den 16 oktober mellan klockan till hålls information om Rädda Barnen på biblioteket i Emmaboda. Är du intresserad av att veta mer om Rädda Barnen och bor i närheten är du varmt välkommen dit! ÅRETS NATIONELLA SKOLKONFERENS NOVEMBER I SUNDBYBERG Anmälan till årets nationella skolkonferens är öppen! Alla medlemmar som är arbetar med eller är intresserad av att skolfrågor är välkomna att anmäla sitt deltagande till Konferensen hålls under två heldagar och i programmet ingår bland annat diskussionsområdena arbetet mot mobbning & kränkande behandling samt barn med funktionsnedsättningar. 6

7 REGIONALT REGIONKONTORETS PRAKTIKANTER I HÖST Från vänster: Yasaman Vallaee, Caroline Engels, Gabriella Kvarnlöf och Michaela Samuelsson. Yasaman Vallaee heter jag och är student i genusvetenskap med inriktning jämställdhet, makt och mångfald vid Lunds Universitet. Under hösten kommer jag att praktisera som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen Region Syd i Malmö med fokus på flykting-, integrations-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Jag heter Caroline Engels och kommer göra min praktik som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen Region Syd i Malmö nu under hösten. Jag har precis avslutat en kandidatexamen i Utvecklingsstudier på Lunds Universitet och har även tidigare studier i mänskliga rättigheter. Under min praktikperiod kommer jag bland annat jobba med Ung Röst 2014 och som projektledare för att starta upp samtalsgruppen Ellen i en lokalförening i Malmö. Jag kommer även tillsammans med verksamhetsutvecklarna på kontoret finnas som stöd till lokalföreningarna i region syd. Mitt namn är Gabriella Kvarnlöf och jag har precis börjat som kommunikationspraktikant på Rädda Barnen Region Syd i Malmö. Jag har en bakgrund som medie- och kommunikationsvetare vid Lunds Universitet och University of California. Under min tid här kommer jag bland annat att arbeta regionalt och lokalt med webb och sociala medier samt dokumentera och vara delaktig i projekt och event. 7

8 Jag heter Michaela Samuelsson och är student på Linnéuniversitetet i Växjö där jag studerar på ett internationellt samhällsvetarprogram med inriktning globala studier där jag har valt fred- och utveckling som huvudämnen. Nu är jag inne på min sista termin och skall göra praktik på Rädda Barnens regionkontor i Växjö som verksamhetsutvecklare. Tidigare har jag varit samtalsledare för Ellen och projektledare för Ellen, allan och Coolt med Koll. Under min praktik kommer jag att arbeta mest med samtalsgrupper, Ung Röst och föreningsutveckling. HUNDRATUSENTALS UTSATTA BARN NY STUDIECIRKEL I HÖST Den 29 oktober startar en ny studiecirkel i tre delar som sätter fokus på utsatta barn i Sverige. Studiecirkeln riktar sig till medlemmar i Skåne som vill fördjupa sina kunskaper i frågan och samtidigt få chansen att skapa en förändring för dessa barn. Den första träffen kommer handla om barns strategier vid våld i hemmet, den andra om barnet i rättsprocessen (12/11) och den tredje kommer fokusera på sexuella övergrepp och behandling av barn (28/11). För mer information besök kalendern på din lokalförenings hemsida eller hör av dig till NÄTVERKSTRÄFF FÖR FÖRENINGSKOMMUNIKATÖRER Lördag den 5 november är det dags för nätverksträff för regionens föreningskommunikatörer. Kommunikatörerna ingår i ett nationellt nätverk som bildades i våras och som träffas både regionalt och nationellt för fortbildning och inspiration. Temat för nästa nätverksträff är kommunikationsplanering och syftet är att skapa en gemensam bild av hur kommunikationsåret 2014 kommer att se ut när det till exempel gäller kampanjer, påverkansarbete och fortsatt arbete med webben. Det kommer givetvis att finnas tid för frågor och erfarenhetsutbyte. För frågor och anmälan; Tid: lördag 5 november kl Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta 8

9 HÖSTENS MEDLEMSUTBILDNINGAR I REGION SYD Här följer information om region syds medlemsutbildningar hösten För att gå en utbildning måste du vara medlem i Rädda Barnen och ha ett godkännande från din lokalförening, distrikt eller projekt. Enda undantaget är Rädda Barnen intro som är öppen för alla. Utveckla dina ledaregenskaper! Bra ledarskap är en viktig grund i varje förening. Helgen den november är det ledarskapsutbildning i Alvesta. Utbildningen riktar sig till dig som har, eller kommer att få, en ledande roll i din förening eller projekt, exempelvis som ordförande, styrelseledamot eller projektledare. Utbildningen kommer ge dig konkreta verktyg för att utveckla dig som ledare! Programmet består av två delar: Grunden för ditt ledarskap Framgångsfaktorer för ditt ledarskap såsom grupprocesser och konflikthantering med mera. Tid: Plats: november, kl (lördag) (söndag) OBS! NYTT DATUM Rådmannen, Alvesta Kursledare: Mikael Sandgren och Mikael Daag För frågor och anmälan, kontakta Anmäl dig till senast den 8 november. Nätverksträff för medlemsansvariga Lördagen den 5 oktober är det dags för nätverksträff för medlemsansvariga och er som är intresserade av att arbeta med medlemsfrågor i era föreningar. Dagen bjuder på Rädda Barnens nya ambassadörsutbildning som ger konkreta tips på hur man kan rekrytera nya aktiva och vara en god ambassadör för sin förening. Vi kommer också återkoppla från vårens nationella workshop om medlemsfrågor och bland annat prata om hur vi kan ta emot nya medlemmar på ett så bra sätt som möjligt. Det blir också tid för erfarenhetsutbyte! Tid: Plats: 9 nov, kl OBS! NYTT DATUM Hotell Rådmannen, Alvesta För frågor och anmälan, kontakta Anmäl dig till senast den 30 sept. 9

10 Föreningens framtid börjar i valberedningen! Som ledamot i valberedningen har man ett uppdrag som kan vara både roligt, meningsfullt och utvecklande. Genom valberedningens arbete har man möjlighet att bidra till en positiv utveckling av lokalföreningen och på så sätt göra skillnad för barn. Nu söker flera lokalföreningar i Skåne ledamöter till just valberedningen, exempelvis Rosengårds och Innerstadens lokalföreningar. Förutom att bidra till föreningens utveckling och barns livsvillkor får man dessutom erfarenheter och lärdomar som kan vara användbara även vid studier och i arbetslivet. Under hösten erbjuder Regionkontoret två utbildningar för er som är valberedare, men också för styrelsemedlemmar och andra som vill ha en inblick i hur valberedningen kan arbeta. Utbildningen tar bland annat upp rekrytering av uppdrag i föreningen samt uppföljnings- och utvecklingssamtal Lund, 24 oktober för frågor och anmälan: Alvesta, 9 november*) OBS! NYTT DATUM för frågor och anmälan: *) Utbildningen i Alvesta är en heldag och innehåller även ambassadörsutbildningen gemensamt med nätverksträffen för medlemsansvariga. MJUKDJURSKAMPANJ PÅ IKEA! För elfte året i rad säljer IKEA och IKEA Foundation mjukdjur till förmån för Rädda Barnen och Unicef och kampanjen är längre än någonsin, hela 10 veckor! Den pågår från den 27 oktober fram till 4 januari. Årets budskap är The power of education Kraften av IKEA Foundation 10 kr till oss och till Unicef. De länder som även i år får bidrag från mjukdjurskampanjen och som Rädda Barnen driver är Kosovo, Vietnam, Bangladesh, Burma/Myanmar, Kambodja, Kina, Indonesien, Litauen, Filippinerna och Rumänien. Helgen veckan 47, dvs november, kommer medlemmar från Rädda Barnen finnas på varuhusen i syfte att tillsammans med Unicef hjälpa till med att sälja mjukdjur och att prata med kunderna om vår gemensamma kampanj. Här (länk: kan du läsa mer om Rädda Barnens samarbete med IKEA. 10

11 TEATERERBJUDANDE TILL DIN FÖRENING! 95 % ÄR ETT TOTALT J***A MÖRKER I höst spelas en nyskriven föreställning om kärlek, klass och astronomi i Malmö. Och under våren turnerar pjäsen runt i regionen. Rädda Barnen samarbetar med teater 23 och som en del av detta anordnade vi ett efterföljande samtal efter gårdagens/en föreställning. Vill du att succépjäsen spelas där du bor? Läs vidare! Elvis kommer inte att följa med sina klasskamrater på skolutflykten till tivolit. Inte för att hon inte vill, utan helt enkelt för att hon inte har råd. Men vem bryr sig om en enda fattig skitunge i det oändligt stora universum? Rädda Barnen och teater 23 i samarbete kring viktigt tema Mario på teater 23 ser samarbetet som en möjlighet att förankra ett konstverk i hur det faktiskt ser ut idag och samtidigt kunna ta upp tematiken utan att det blir personligt. Med distans till det självupplevda kan man kanske finna tröst i igenkänningen som publik. VILL DU VETA MER? Kontakta Sara Svensson på: Läs mer om teater 23 och pjäsen på Sara på Rädda Barnen välkomnar initiativet; en teaterpjäs som insiktsfullt och genom dialog på riktigt försöker nå ut till stora grupper av barn och unga. Pedagogiskt material och information till lärare Till pjäsen finns ett material i två delar där den första delens syfte är att fånga upp scenupplevelsen, tolka och reflektera över denna. Den andra delens syfte är att aktivt genom samtal och gestaltning arbeta med några av de teman föreställningen berör. Materialet är sammanställt av teater Reageras Pernilla Göthe och Karin Forsslund och delas ut till alla lärare som ser pjäsen med sina skolklasser. 11

12 IN OCH KIKA I KALENDERN Vi har här tagit med en del av det som händer under hösten. Men det finns mer! In och kika i kalendern på KONTAKTA OSS! Om du behöver komma i kontakt med någon som arbetar på regionkontoren så finns vem som gör vad på medlemssidorna på hemsidan under regioner. Vi hörs! 12

13 NATIONELLT POLITIK FÖR EN TRYGG IDROTT - En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten Rädda Barnen har genomfört en rundringning till Sveriges alla kommuner för att få en fördjupad bild och konkreta exempel på hur kommunerna jobbar med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten. Vid rundringningen ställdes frågor om politiska beslut, stöd och vägledning till idrottsföreningar samt villkorade bidrag och samarbete med socialtjänsten. Kartläggningens resultat visar att där det finns ett politiskt beslut eller mål för kommunens arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten där påverkas kommunens övriga arbete för att stärka idrottsföreningarnas värdegrundsarbete positivt. De kommuner som har politiska beslut eller mål har oftare också tagit fram riktlinjer eller policies och även satt upp villkor för bidragen till idrottsföreningarna än de kommuner som saknar ett sådant beslut. I kartläggningen har 143 kommuner har svarat att det inte finns politiska mål eller beslut för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten. 101 kommuner uppger att det finns politiska mål eller beslut för hur kommunen ska arbeta med frågorna. Till kartläggningen finns en handledning för hur lokalföreningarna kan följa upp arbetet i sin kommun. Även pressunderlag, PP bilder samt frågor och svar finns att läsa på medlemssidorna under High Five-fliken. 13

14 NY KAMPANJ: MIN KROPP ÄR MIN Den 28 september startade Min kropp är min, en kampanj som ska uppmärksamma och engagera i frågan om sexuella övergrepp som drabbar barn. Många föräldrar tycker att det är svårt att prata med sina barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Därför har vi tagit fram handboken Stopp! Min kropp!. Det är viktigt att göra kroppen och kroppens privata områden pratbart med barn redan i småbarnsåren. Barn ska veta att de har rätten till sin egen kropp, att det finns gränser för vad andra får göra med den, och att det är viktigt att prata med en vuxen om någon går över den gränsen. Som en del av den integrerade kampanjen om sexuella övergrepp lanserar vi Stopp! Min kropp! en handbok för vuxna i hur man kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Handboken innehåller konkreta tips och råd om hur man kan prata med sitt barn om kroppen, gränser vid fysisk kontakt och sexuella övergrepp. Stopp! Min kropp! finns att ladda hem från vår hemsida och de tryckta exemplaren har distribuerats till alla regionkontor. Det här kan lokalföreningen/distriktet göra Till kampanjen finns förslag på hur man lokalt kan delta genom olika aktiviteter. Ju fler vi är som arbetar tillsammans, desto mer kan vi göra för utsatta barn! Som medlemmar är ni Rädda Barnens allra viktigaste ambassadörer för att nå ut med kampanjens budskap. Om vi tillsammans sprider kampanjen vidare, genom samtal eller i sociala medier, så blir vårt genomslag enormt. Har ni egna privata konton i sociala medier, eller har ni till och med ett för lokalföreningen? Följ då våra nationella konton på Facebook, Twitter och youtube och dela vidare de budskap och inlägg ni tycker är extra viktiga. 14

15 Delar ni våra nationella inlägg, snarare än kopierar och lägger upp egna varianter, kan vi följa spridningen och få siffror på hur många som tar del av det vi lägger ut. Då kan vi också garantera att budskapet är detsamma i alla kanaler. https://www.facebook.com/raddabarnen Beställa och sprida handboken Stopp! Min kropp! En handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Använd gärna handboken i ert eget arbete, tipsa föräldrar, förskolor, bvc och andra om att den finns och var de kan hitta den. För att beställ tryckta exemplar, kontakta er verksamhetsutvecklare vid regionkontoret. Ni kan också beställa bössbanderoller och kampanjinfoblad för lokal insamling till ändamålet (görs via presentshopen). Det kommer finnas möjlighet att välja kampanjen som tema för vårinsamlingen Sprida kampanjen i egna kanaler, till exempel på lokalföreningens/distriktets hemsida eller Facebook-sida. SVERIGE MÅSTE STÖDJA VÅLDSUTSATTA BARN BÄTTRE Det behövs samordning av de olika Barnahusen i landet för att alla våldsutsatta barn i landet ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det kommer fram i en ny rapport från Rädda Barnen som släpptes i somras. Efter den här granskningen kan vi konstatera att ingen samordnar, följer upp eller kvalitetssäkrar Barnahusen. Vi vill att det inrättas ett nationellt kunskapscentrum som samlar och sprider kunskap om våldsutsatta barn i Sverige, och har en tydlig koppling till Barnahusen, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram. Barn garanteras rättstrygghet Målet med Barnahus är att barn som misstänks vara utsatta för brott ska garanteras rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov få omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. Barn ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin historia flera gånger. Istället ska de vuxna samlas kring barnet i en trygg och barnanpassad miljö. 15

16 När vi granskade verksamheterna blev det så smärtsamt tydligt att våldsutsatta barn har helt olika villkor beroende på var de bor i Sverige. Det är fel, barn ska ha samma rättigheter i hela landet, och alla barn ska ha tillgång till ett Barnahus av bra kvalitet om de utsätts för våldsbrott, säger Åsa Landberg, psykolog, och en av författarna till rapporten. Myndigheter samarbetar I Barnahusen samråder och samverkar socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. När verksamheten fungerar blir hjälpprocessen en obruten kedja från att polisanmälan görs till att barnet fått skydd, stöd och behandling. Granskningen har gjorts av Rädda Barnen och Linköpings universitet med stöd från Brottsofferfonden. Rapporten hittar ni här. VÄLKOMMEN PÅ NÄTVERKSTRÄFF - OSS FÖRÄLDRAR EMELLAN Den november är det dags för nätverksträff för alla som jobbar med föräldrastöd inom Oss föräldrar emellan för tryggare barn. Karin Rosvall som är konsult och utbildare inom föräldrastödjande insatser kommer att vara gäst och dela med sig av sin gedigna kunskap om föräldrar i utsatthet och kris. Träffen äger rum på Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg som ligger 7 minuter med pendeltåg från Stockholm C (mot Kungsängen eller Bålsta). Rädda Barnen står för kost, resa och logi för dig som är aktiv i någon föräldrastödjande aktivitet. Drop-in och registrering startar klockan 10 på lördagen och helgens aktiviteter startar klockan 11. Dagen avslutas med gemensam lunch klockan 13 på söndagen. Anmäl dig till Linda Edvardsson eller ring senast den 23 oktober! Varmt väkommen! KONTAKT Har du något att berätta om i nästa nummer som kommer ut i november? Mejla då regionens kommunikatör Det senaste från oss följer du på 16

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Träff för alla Malmöbor som vill bli aktiva medlemmar i Rädda Barnen När? Onsdag den 25 september klockan 18:00 Moriskan i Folkets park, Malmö

Träff för alla Malmöbor som vill bli aktiva medlemmar i Rädda Barnen När? Onsdag den 25 september klockan 18:00 Moriskan i Folkets park, Malmö NYHETSBREV! SEPTEMBER 2013 Här kommer höstens första nyhetsbrev med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT FÖR FLER AKTIVA

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

AUGUSTI 2014 region syd

AUGUSTI 2014 region syd NYHETSBREV AUGUSTI 2014 region syd Här är nyhetsbrevet med information och inspiration för och av alla oss som är engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALA NYHETER Dream Camp 2014 av ungdomar

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

SEPTEMBER 2014 region syd

SEPTEMBER 2014 region syd NYHETSBREV SEPTEMBER 2014 region syd Här är nyhetsbrevet med information och inspiration för och av alla oss som är engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALA NYHETER Välkommen på Kurskalas!

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

DECEMBER 2013 region syd

DECEMBER 2013 region syd NYHETSBREV DECEMBER 2013 region syd Här kommer nyhetsbrevet för december med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. Nästa nyhetsbrev

Läs mer

RÄDDA BARNEN LUND NYHETSBREV NOVEMBER 2014

RÄDDA BARNEN LUND NYHETSBREV NOVEMBER 2014 Barnkonventionen fyller 25 år, och du är välkommen på kalas! I detta nyhetsbrev: Utbildningar för Lunds aktiva Ett nystartat projekt för ensamkommande Det Handlar om Kärlek Internationen med Tamam Barnkonventionen

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Välkommen! 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2 Rädda Barnens arbetsmetoder 3 Barn har rättigheter! Idrott för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. HÄR SES VI: Mål för kurshelgen:

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog

lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog På söndag är det dags för den redan av media så uppmärksammande barngalan på Palladium i Malmö den 7 april kl 16. En "sommarhit"

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Nyvald styrelse och ny energi!

Nyvald styrelse och ny energi! Nyvald styrelse och ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Hilla W. Möller s. 2 Hänt i februari Infomöte s. 3 Internationellt Engagemangs Seminarium s. 3 RB Intro s. 4 Årsmöte s. 4 Ny styrelse

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Förskolans ledning tar avstånd till alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Det viktigaste arbetet mot mobbing, trakasserier,

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Barnperspektiv på funktionsnedsättning

Barnperspektiv på funktionsnedsättning Barnperspektiv på funktionsnedsättning Alla barn har rätt att vara barn Rättigheter Förhållningssätt Rättigheter Barnkonventionen 1990 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

LANSERING AV UNG RÖST!

LANSERING AV UNG RÖST! LANSERING AV UNG RÖST! I DETTA NYHETSBREV: Innehållsförteckning Ung röst Barnrättskämpar Tjej till tjej Inför Riksmötet i Visby, Motion till årsmötet Hänt i april o Oss föräldrar emellan o LIPS årsmöte

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård

Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård VÅR LOKALFÖRENING Ny geografisk indelning och fler medlemmar för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Rädda Barnens distrikt Malmö

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer