AUGUSTI 2014 region syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUGUSTI 2014 region syd"

Transkript

1 NYHETSBREV AUGUSTI 2014 region syd Här är nyhetsbrevet med information och inspiration för och av alla oss som är engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALA NYHETER Dream Camp 2014 av ungdomar för ungdomar Den 4:e-10:e augusti var det äntligen dags för Dream Camp på Barnens ö i Stockholms norra skärgård, ett läger som ungdomar själva har planerat och utfört tillsammans. Åtta förväntansfulla ungdomar från Holma hoppade på tåget i Malmö för att delta i det första Dream Camp någonsin för ungdomar i åldern år från Stockholm, Göteborg och Malmö. Workshops om barns rättigheter och normkritiskt tänkande varvades med bad, utflykter, femkamp och disco allt arrangerat av unga för unga. 1

2 Samtal om barn och unga utifrån Ung Röst Under juni höll lokalföreningarna i Lund och Trelleborg samt distrikt Skåne panelsamtal och rundabordssamtal med politiker utifrån resultatet i Ung Röst. I Lund visade de sex närvarande politikerna stort engagemang och lovade att hålla barnrättsfrågorna levande i valrörelsen. Trelleborgs politiker berättade under samtalet att beslut har tagits att starta en familjecentral i kommunen och att man arbetar på utveckla kanaler för att få in synpunkter från barn och unga i olika frågor. Rundabordssamtalet med politiker från Region Skåne handlade om barns psykiska ohälsa, där man bland annat berättade om de satsningar som gjorts med första linjens vård för barn och unga med lättare och medelsvår psykisk ohälsa och konstaterade att man behöver bli bättre på att lyssna in barn och unga. Ung i sommar i Malmö I sommar har Mario Dri från Rädda Barnens regionkontor i Malmö jobbat med ett Ung i sommar-projekt i Malmö. Det går ut på att utbilda sex ungdomar om FN:s konvention om barnets rättigheter och Malmö stads policy för ungas inflytande. Med hjälp av film, musik och text ska de själva skapa en produkt som kan informera andra ungdomar boende i Malmö om deras rättigheter. Under fyra veckor har de fått lära sig om hur man gör budget, tidsplanering, intervjuer, arbetsfördelning och annat intressant. Allt för att själva den sista veckan jobba självständigt med produkten som ska ut till de andra boende i Malmö. Håll ögonen öppna på Rädda Barnens hemsida eller youtubekanal den närmsta tiden. Länken kommer snart! 2

3 REGIONALA NYHETER HÖSTENS HÄNDELSER I DIN KALENDER Hösten är full av intressanta utbildningar och spännande möten. Surfa gärna in på och se vad du kan förkovra dig i. Här är några av de närmast liggande datumen: AUGUSTI 23 Ombudsutbildning inför Riksmötet 2014 Alvesta 28 Ombudsutbildning inför Riksmötet 2014 Lund SEPTEMBER 2 Att arbeta med webben Malmö 4 Rädda Barnen intro Sjöbo 4 Rädda Barnen intro Växjö 4 Att arbeta med webben Växjö 6 Nätverksträff skolfrågor Alvesta 8 Rädda Barnen intro Kalmar 8 Nätverksträff barn på flykt Malmö 9 Rädda Barnen intro Malmö *) 10 Rädda Barnen intro Eslöv 15 Rädda Barnen intro Jönköping 27 Rädda Barnen intro Lund Nyfiken på Rädda Barnen? Gå Rädda Barnen intro! Rädda Barnen intro är kursen för dig som är nyfiken på vad det innebär att engagera sig ideellt inom Rädda Barnen. Under en kväll får du lära dig mer om Rädda Barnens historia och värderingar, hur vi arbetar i Sverige och i världen och hur vår organisation är uppbyggd. Vi bjuder på fika under kvällen. Kursen är planerad till följande tillfällen under hösten, men håll gärna utkik på din lokalförenings kalender på Rädda Barnens hemsida då fler kurser kan planeras in under höstens gång! *) i Malmö även 15 och 21 oktober samt 24 november 3

4 Ny rutin för anmälan: anmälan sker till genom att skriva namn, kontaktuppgifter och eventuella kostpreferenser och allergier. Glöm inte skriva vilket kurstillfälle du vill gå på. Vi behöver din anmälan senast tre dagar före kursen. PS. I dagarna skickas kalenderutskicket ut till alla lokalföreningar med höstens alla datum samt en uppdaterad lista över regionens anställda. Håll utkik! Nätverksträff med skolfrågor i fokus För dig som redan är engagerad i skolfrågor eller för dig som vill börja engagera dig inom Rädda Barnens arbete för en tryggare skola. Tid och plats: Lördag 6 september kl , Hotell Rådmannen, Alvesta. Presentation och genomgång av: Olika men Lika - Att arbeta med barnkonventionen i förskolan (nytt material) Nya skolkrav För lokalt påverkans- och opinionsarbete Barn med funktionsnedsättningar i skolan Tid för reflektioner Vi bjuder på mat under träffen. Kom ihåg att meddela eventuella allergier eller annan kost. Anmälan senast den 1 sept till Välkommen hälsar Mona-Lisa Hagström Svensson och Adriana Aquliar 4

5 Rädda Barnen söker fler ideella projektledare! Vill du vara med och leda arbetet för barns rättigheter i Sverige? Som ideell projektledare får du utbildning och verktyg för att leda lokala verksamheter och projekt så som samtalsgrupper för ungdomar, läxhjälp, aktivitetsgrupper för flyktingbarn eller andra verksamheter. Den 4-5 oktober erbjuder Rädda Barnen höstens projektledarutbildning i Hässleholm. Utbildningen riktar sig till dig som vill leda en verksamhet i en lokalförening eller på en ort där Rädda Barnen inte finns. För mer information om utbildningen och anmälan gå in på din lokalförenings kalender på Rädda Barnens hemsida eller kontakta kursledare Jenny Lundskog, Vi behöver din tid Vill du bli aktiv i Rädda Barnen där du bor? Just nu söker vi bland annat: Rastvänner i Sjöbo och Malmö Läxhjälpare i Staffanstorp, Eslöv, Ystad och Kristianstad Aktivitetsledare för barnverksamheter i Malmö Projektledare i Kristianstad och Hässleholm Kassör i Skurup Besök de lokala hemsidorna för mer information om vad som sker på din ort. Den här listan kommer att vara ett stående inslag i kommande nyhetsmejl. Bra för dig som har tid att ge bort! Rädda Barnen lämnade synpunkter på Region Skånes överenskommelse med civila samhället I maj lämnade Rädda Barnens distrikt i Skåne in ett remissyttrande kring Överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen sektor i Skåne. Överenskommelsen innebär att vi har möjlighet att tillsammans med Region Skåne komma fram till hur vi bäst samverkar för att göra Skåne till ett socialt hållbart samhälle och kan stärka det viktiga arbete som det civila samhället gör. Lokala överenskommelser Föreningslivet i Malmö och Malmö stad kommer till hösten att påbörja arbetet med att ta fram en överenskommelse mellan kommunen och idéburen sektor. Även fler kommuner kan komma att påbörja liknande processer. Här kan Rädda Barnen vara med och påverka samhällsutvecklingen och förutsättningarna för det civila samhället i kommunen. Om er lokalförening vill delta i arbetet i er kommun kontakta er verksamhetsutvecklare. 5

6 Dags för valspurt! Om en dryg månad väljs vem som ska makten i riksdag, landsting och, kanske viktigast när det gäller barnfattigdom, kommuner under de kommande fyra åren. Nu gäller det att hålla liv i Rädda Barnens valfråga fram till valdagen genom att fortsätt bilda opinion och uppvakta nuvarande och blivande politiker. 43 procent av de barn som deltog i Rädda Barnens undersökning Ung röst har blivit ombedda att ta med pengar till skolan det senaste året. 6 procent i samma undersökning har avstått från skolaktiviteter för att det kostat pengar. 13 procent av barnen är oroliga över att familjens ekonomi inte ska räcka till enligt Ung röst. Vill du veta hur du kan bidra? Läs mer om Ung röst på Rädda Barnen har skrivit en hel del om barnfattigdom. Kontakta regionkontoren i Malmö eller Växjö om du är nyfiken på en viss publikation. Rädda Barnen på Nordiskt Forum Den juni fanns Rädda Barnen på plats på Nordiskt Forum en stor jämställdhetskonferens för hela Norden! Vi hade en monter där man kunde besöka oss och lära sig mer om Det handlar om kärlek, Stopp min kropp! och Ung Röst. Rodolfo Zuniga, Lisa Ekström och Dolori Marinovic från projektet Det handlar om kärlek. 6

7 Rädda Barnens Centrum startar stödgrupp för barn i familjerättsliga konflikter Under hösten kommer Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer starta en stödgrupp för barn som befinner sig i familjerättsliga konflikter. Att vara barn till föräldrar som genomgår en familjerättslig konflikt kan vara jobbigt. Stödgruppen har till syfte att hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor och att våga prata om det som kan vara jobbigt samt ge barnet erfarenhet av att man kan få hjälp att hantera sin situation. Stödgrupperna ger även barnet en förståelse för att det finns fler barn som befinner sig i samma situation. Centrums erfarenhet är att samhället ofta brister när det gäller att ge stöd till de barn som befinner sig i en familjerättslig konflikt. Centrums arbete med stödgruppen är ett exempel på ett metodutvecklingsarbete som sker på Centrum i syfte att finna lämpliga sätt att möta dessa barns behov. Vill du veta mera, kontakta Pernilla Rempe Sjöstedt, leg. psykolog på Centrum i Malmö, Det känns som min lyckodag när mamma och pappa inte bråkar Flicka 7 år Rädda Barnen träffade FN:s barnrättskommitté Sverige granskas just nu av FN:s barnrättskommitté. Regeringen skickade sin femte rapport om läget för barns rättigheter i Sverige till kommittén om redan I januari 2015 ska regeringen träffa kommittén för att besvara frågor. Därefter kommer kommitténs rekommendationer till Sverige om vad man bör fokusera på de närmsta fem åren (så kallade concluding observations). I samband med granskningen har Rädda Barnen och andra fristående organisationer haft möjlighet att komplettera informationen med egna rapporter. För att kommittén ska vara så väl förberedd som möjligt inför mötet med regeringen träffar man också organisationerna i förväg. Den 19 juni var Rädda Barnen på plats i Genève för att delta i den så kallad presessional working group. De tematiska rådgivarna Karin Fagerholm och Karin Fyrk träffade kommittén tillsammans med andra representanter för civilsamhället i Sverige och Barnombudsmannen. De lyfte där de centrala frågorna i Rädda Barnens tilläggsrapport de stora kommunala skillnaderna i hur Barnkonventionen efterlevs i Sverige, behovet av att föra in hela Barnkonventionen i svensk lag för att stärka tillämpningen av barns rättigheter samt behovet av möjligheter för barn och unga att göra sina röster hörda och föra fram klagomål när rättigheter kränks, och därför också att Sverige behöver tillträda Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en så kallad klagomekanism. Rädda Barnen lyfte också resultaten från Ung Röst och hoppas att de ska ha inverkan på vad kommittén kommer att fråga regeringen. För mer information om vad Rädda Barnen fört fram till kommittén finns vår tilläggsrapport att läsa här 7

8 UTBILDA DIG TILL LEDARE! Vill du påverka barns rättigheter tillsammans med föräldrar? Som ideell ledare på en mötesplats för föräldrar arbetar du med att stärka föräldraskap och barns rättigheter! Du ansvarar för att tillsammans med föräldrar bestämma tema som träffarna ska ha utifrån olika barnrättsperspektiv och behov, med stöd från våra arbetsmetoder. Under utbildningen fokuserar vi på kunskap och redskap inom ledarskap, föräldraskap och grupp- och processorienterade metoder. Både ideellt engagerade och medlemmar från lokalföreningar som vill starta en föräldragrupp är välkomna att delta på utbildningen! Tid: september (lördag kl till söndag kl ) Var: Alvesta. Konferenscentrum Alvesta, Centralgatan 2. Utbildningen är gratis och vi står för kost, resa och logi. Vill du anmäla dig eller få mer information? Anmäl dig senast 19e september till Linda Edvardsson: eller mejla I anmälan ange behov av: resa, spec. kost och logi. Varmt välkommen! 8

9 NATIONELLA NYHETER Världens Barn: dags att mobilisera för höstens stora insamling Sedan starten har mer än en miljard kronor samlats in till långsiktig hjälp åt världens mest utsatta barn och de insamlade medlen går till att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast. Det gör Världens barn till en av tidernas mest framgångsrika insamlingarna och i oktober drar riksinsamligen igång igen. Som läget är för barn i bland annat Gaza, Syrien och Afghanistan kan insamlingen knappast bli mer angelägen. Förra året hamnade fler lokalföreningar i region syd högt upp i resultatlisorna. Gnosjö slutade med sina 69,94 kronor per invånare som Sveriges näst mest generösa kommunen efter Sorsele men före Öckerö de senaste årens två stormästare. Näst mest generösa storstad var Jönköping på 8,79 kronor per invånare följt av Växjö med 7,68 kronor per invånare. Och Jönköpings län var det tredje mest generösa länet med 10,29 kronor per invånvare. I år hoppas vi på lika goda resultat från region syd! Den TV-sända galan kommer att gå den 3 oktober, det vill säga lite tidigare än normalt. Detta är positivt med tanke på att vi inte ligger för nära Rosa Bandet-galan, däremot nära en lönehelg. Den fredade perioden är fortfarande 1 september till 15 oktober. Bössinsamling sker dessutom i samband med riksdagsvalet som är den 14 september. Riksinsamlingen äger rum den 27 september och den 4 oktober. Insamlingen Världens Barn är unik genom sitt samarbete mellan Radiohjälpen och 21 humanitära organisationer, SVT och Sveriges Radio samt ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner i landets 290 kommuner. Världens Barn har genom det breda engagemanget från föreningar och organisationer, radio och tv, kyrkor och samfund, privatpersoner och företag blivit något av en folkrörelse där uppemot frivilliga beräknas delta. 9

10 Hallå där Tilda Sonesson, ny nationell verksamhetssamordnare för Rädda Barnens föräldratelefon och mejl. Vem är du? - Jag är en trettioårig småbarnsförälder som började som praktikant på Rädda Barnen Därefter har jag arbetat med en rad olika projekt från Malmö till Luleå. Förutom familjeliv och arbetet på Rädda Barnen är jag glad om jag hinner med lite Roller Derby i vardagen. Vad har du med din nya tjänst för visioner för verksamheten? - Rädda Barnens föräldratelefon och mejl är en fantastisk verksamhet med otroligt duktiga aktiva medlemmar över hela landet. Min vision är att dels utveckla verksamheten, dels göra det lättare för föräldrar att komma i kontakt med oss. Behovet av telefonen och mejlen finns, men ändå missar många föräldrar att de kan vända sig till oss. - Jag har även massor av pyttesmå och jättestora idéer kring verksamheten som jag vill bolla med de aktiva, med föräldrar och med kollegor innan jag presenterar något. Men en sak är säker; det kommer att hända grejer framöver! Vad ska man göra om man vill veta mer om verksamheten? - Alla som vill veta mer eller har frågor kan ringa eller skriva till mig. Jag arbetar nationellt men är placerad i Malmö. Mitt telefonnummer är och min e- post är Verksamheten är i behov av nya mejlsvarare men även av svarare till telefonen. Det är bara att höra av sig så berättar jag mer! Kanske har du som läser eller någon du känner engagemang för att bli aktiv i Rädda Barnens föräldratelefon och mejl!? Att vara förälder är en utmaning, men sitt inte ensam med din oro! Till Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl är alla välkomna att höra av sig, om både små och stora problem. Telefonen är öppen måndag-fredag och på lördagar Föräldramejlen är alltid öppen och svar skickas inom ett par dagar. Tel: Mejl: 10

11 Lekande lätt med Barnkonventionen i förskolan I juni lanserades ett nytt metodmaterial som tagits fram inom projektet Olika men lika i Luleå. Olika men lika är en metodbok som handlar om att arbeta med Barnkonventionen i förskolan på ett roligt och inspirerande sätt med fokus på mångfald, delaktighet, värdegrund och jämställdhet. Olika men lika innehåller konkreta tips, råd och övningar för hur det går att arbeta med Barnkonventionen i förskolans vardag. Övningarna är kopplade till lekar och aktiviteter som är vanliga i förskolan och alla är testade av förskolepedagoger i olika barngrupper. Tips på webben vad du kan göra samt hur du beställer handboken, broschyr och annat material finns på webben, medlemssidorna/verksamhet. INTERNATIONELLA NYHETER Internationella nyheter gör sig bäst på webben, Läs det senaste om Rädda Barnens livsviktiga arbete på plats i Gaza, Syrien, Sydsudan och i många andra väpnade konflikter där barn och andra grupper av civila tillhör de som drabbas allra hårdast av stridigheterna. KONTAKT Vi tar mer än gärna emot notiser och kortfattade artiklar med högupplösta bilder (det vill säga minst 1 MB). Sista materialdag för nästa utgivning är: 1 september. Kaj Svensson, regional kommunikatör, e-post 11

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Nyvald styrelse och ny energi!

Nyvald styrelse och ny energi! Nyvald styrelse och ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Hilla W. Möller s. 2 Hänt i februari Infomöte s. 3 Internationellt Engagemangs Seminarium s. 3 RB Intro s. 4 Årsmöte s. 4 Ny styrelse

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Nyhetsbrev september 2015. För många barn har Bris varit en livlina under sommarlovet

Nyhetsbrev september 2015. För många barn har Bris varit en livlina under sommarlovet Nyhetsbrev september 2015 För många barn har Bris varit en livlina under sommarlovet arbete, vårt behov av bidrag och för att nå ut till ännu fler barn och unga, har vi därför även ägnat sommaren åt uppsökande

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer