Superanvändarträff Minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar"

Transkript

1 Superanvändarträff Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal, Birgitta Sandrén, Lena Magnusson, Lena Andersson, Britt-Marie Johansson, Karin Gustafsson, Hanna Holgersson, Ingela Svensson, Esme Richardsson Owen, Helena Arkemar, Maria Engelbrektsson, Weronica kleberger, Maria Fredriksson Genomgång av minnesanteckningar från Superanvändarträff Utskrifter från KLARA SVPL ska dokumenteras i Kommentarsrutan. Frågan om alla utskrifter, även kallelse ska skrivas in i Klara kommer upp, Maria återkommer med svar då en jurist ska titta över detta. Sjukhuset uppmanas att fylla i Kallelse till vpl. bättre. I Inforutan skrivs överkänslighet och allergier samt vem som givit informationen tex uppgift från patienten. Smittsamma sjukdomar ska tills vidare inte dokumenteras här. Återkommer ang. samtycke till nytt ärende. Utskrivningsklar skickas senast dagen innan planerad utskrivning. Ärendet ska avslutas senast första vardagen efter avslutad/avbruten process. Kommunen avslutar när patienten kommer åter till bostaden. Bra om man avvaktar några timmar så alla hinner med. Administrativt meddelande skickas till berörda parter. I meddelandet får inte någon medicinsk information skrivas. Tillämningsrutin för Psykiatrin finns i den gemensamma tillämpningen. Lösenordsbyte, påminnelse kommer för detta, därefter har man ytterligare en chans att byta lösenord. Ang. utbildningsmiljö. Den är en kopia av vår egen miljö. I miljön finns fiktiva ärenden, s om uppdateras varje natt. IAM: Beställningssystem i Regionen har fortfarande inte tagits i bruk. OFVI(Oförändrat Vård och Omsorgsinsats): Sammanställningen ligger på hemsidan.

2 Hemsidor, VSFBD och Samordnad vårdplanering i Västra Götaland. Adressen till vårdsamverkan Fyrbodals hemsida är För att logga in är användarnamnet: varfy1 och lösenordet: maria Under fliken samordnad vårdplanering finns ytterligare information. Via Regionalt Västra Götaland nås allt material som är gemensamt för Västra Götaland. Bl.a. styrdokument, utbildningsmaterial, handbok och reservrutin. Under Lokalt Fyrbodal finns material specifikt för Fyrbodal. På inloggingssidan finns sådana dokument som inte får ligga publikt pga av namn- och personuppgifter eller annat, tex kontaktlistor. För att skriva ut de dokument som finns på inloggningssidan: för muspekaren åt höger och tryck på hämta läskopior och tryck därefter på utskrift. Ang. Kontaktpunktlista för kommun och primärvård: Maria informerar om ändringar och uppdaterar efter behov. Listan kommer att finnas på hemsidan. Ang. svårigheter att nå vårdcentral. Om man ringer från sjukhuset; Tryck 09 därefter 9 så att man kommer ut på linjen. Lena Andersson utformar en lathund för detta. OFVI, Oförändrat Vård och Omsorgsinsats. Ny funktion from april En pilotstudie genomförs i Göteborg, som avslutas den 31/11. Ingen delrapport har kommit varför ledningsgruppen i Fyrbodal avvaktar med införandet tv. Hur ser beredskapen ut för OFVI i kommunerna? Hur ser rutinerna ut i Fyrbodal? Ett brev har gått ut till Socialcheferna i kommunerna ang. detta. Under månaderna april till juli har det kommit in få ärenden ang. OFVI. Diskussion ang. OFVI: det bör vara gemensamma riktlinjer i Västra Götaland. Kommunen har vetorätt, och kan alltid säga nej. Vid problem med KLARA SVPL på Uddevalla och NÄL sjukhus kontakta Lena Andersson, systemansvarig KLARA SVPL NU sjukvården tele Eller Vårdsamverkan Fyrbodal Maria Fredriksson, delregional koordinator KLARA SVPL tele Vårdplanering via video/videokonferens SVPL En pilot med Vårdplanering via video/videokonferens SVPL planeras i Fyrbodal. NU sjukvården tillsammans med kommunerna Åmål, Strömstad och Sotenäs börjar med en test för att prova utrustning mm. I testet ingår MÄVA 1 och 2, avd 71 och de avdelningar som vpl. teamet på NÄL arbetar mot. Utskrivnings-ssk Hanna, informerar om ett studiebesök som gjorts i Bromma ang. Videokonferens SVPL. I Bromma använder de en Utskrivningsplan enl. Socialstyrelsen, med specifika sökord.

3 Avvikelsehantering En ny blankett har kommit, ifyllningsbar på dator. Blanketten ligger på hemsidan. Observera att Enhet och Enhetens namn ska skrivas på blanketten, samt datum. Synpunkter på blanketten lämnas till Maria Fredriksson. Diskussion pågår om hur avvikelserna ska hanteras i framtiden system, sammanställningar, statistik. Ifylld blankett går inte att spara utan måste skrivas ut. Avvikelse går därför inte att maila, vilket heller inte är tillåtet eftersom den innehåller personnummer. Rapport från SAMSA En utbildningsgrupp har bildats. De ska samla ihop allt utbildningsmaterial och lägga den på Regionens hemsida. Ett talarmanus ska göras, så att alla utbildare säger samma sak. Det ska även vara områdes specifikt, tex psyk. Regionalt samma innehåll i utbildningarna som hålls. Önskas psykrepresentant från Fyrbodal. Önskas lokalt framtaget utbildningsmaterial om ni vill bidra. Visningsläge. Fortsatt dialog kring hur signeringsfunktionen ska utformas. Drivit frågan hårt från Fyrbodal. Viktigt att det uppfyller patientjournalkraven. Visades på Siemens användardagar. Habiliteringen. Gemensam utbildning och nätverk för egna systemadministratörer i Västra Götaland. Ibland får Siemens supportfrågor som superanvändaren skulle ha, Marcus på Siemens återkopplar detta till delregional koordinator i respektive område. När Kommunen vidaresänder ett meddelande från huvudinkorgen till andra inkorgar kan ibland meddelandet försvinna ur mottagarens inkorg fastän det ej kvitterats av mottagaren. Man har inte lyckats återskapa detta man tittar på det. Patienter som omflyttas ses i fler översikter. Varför? Ekonomiska resurser- förbättringsåtgärder, tas upp på IT rådet i september. Siemens arbetar vidare med önskade lösningar under tiden. Revidering av tillämpningen och tillhörande powerpoint. Finns på Regionens hemsida som bla kan nås via Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. Manual för vårdbegäran och förberedd vårdbegäran kommer. Juridikfrågor ses över ihop med jurist tex önskemål och förbättringar, Maria återkopplar om detta.

4 Övriga frågor Laget Runt; hur fungerar KLARA? Samordnad satsning utbildningssatsning i Fyrbodal, frågan hanteras i ledningsgruppen. Maria återkommer med besked. Ang. två meddelande i samma ärende, makulera det ena. Patienter som omflyttas till annan avdelning, den nya avdelningen syns ej på översikten. Ett förslag på ändring finns. Britt-Marie -När kommer planerade förbättringsåtgärder? Ska tas upp i IT-rådet. När finansiering klart blir troligen integreringen KLARA SVPL / Melior samt Elvis först ut. Ny omprioritering av ändringsförslag kommer att göras lokalt och regionalt eftersom behoven kan ha förändrats sedan vi sist prioriterade. Ingela - Ang. avvikelse där alla felat, alla får avvikelse information. Man får bryta justeringen på vårdplanen om ytterligare information behöver läggas till. En arbetsgrupp finns mellan Uddevalla kommun och Uddevalla sjukhus ang. Kvalitetsarbete vid utskrivning. Primärvården undrar: Vem skickar Vårdbegäran om patienten tillhör HSV men patienten kommer till Vårdcentralen och skickas vidare till akuten? Vårdcentralen kan och får skicka vårdbegäran. Förhoppningsvis har kommunen skrivit en förberedd vårdbegäran. Alla uppmanas att skriva i kontakter och revidera ej aktuella kontakter, samt ringa rätt telefonnummer. Ingen ny uppdatering är planerad för tillfället. Nästa Super användarträff planeras till torsdagen den 17 november kl i Uddevalla. Lokal ej klart idag. Anteckningar skrivna av Marie Winesh

5

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer