Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)"

Transkript

1 Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

2 Uppdraget till Förstudien Beskriva nuläge, framtida arbetssätt samt framtida tekniska lösningar som på sikt ger kommuner, landsting och andra offentliga institutioner möjlighet att kommunicera med varandra på ett enkelt sätt via resfria möten. Samordning ska med motsvarande projekt som Trafikverket Region Mitt initierat inom Västernorrlands län Förstudie ska fungera som rekommendation till beslut om framtida inriktning inom regionen

3 Förstudiens arbetsgång Framtagande av enkäter Sammanställning av enkäter --- Start Samarbete med motsvarande projekt i Västernorrland Kontakt med intressanta projekt, leverantörer och tillverkare Omvärldsbevakning Sammanställning av slutrapport --- Slut Fortsatt uppdrag för fler mer detaljerade utredningar pågår

4 Tankar om framtiden Fråga Hur tror du behovet av resfria distansmöten alternativt resor kommer att förändras i framtiden? Prioritet Öka Medelbetyg 5,10 Alternativen var: Försvinna (1), Minska (2), Minska lite (3), Öka lite (4), Öka (5), Öka mycket (6) Siffran inom parentes efter respektive kategori är det betyg som använts vid beräkningen av medelbetyg. Generellt anser man alltså att behovet av möten kommer att öka framöver. Öka betyder här snarare Öka mycket än Öka lite

5 Dagens möteskultur Fråga Andel Hur stor andel av möten som innebär resande sker internt inom er organisation? Hur stor andel av möten som innebär resande sker med Landstinget Gävleborg, Region Gävleborg och/eller med andra kommuner i länet? 39% 38% } ~75% Hur stor andel av möten som innebär resande sker med andra parter än ovan nämnda? 23% Fråga Hur stor del av dina medarbetare tror du skulle vilja minska sitt resande? Hur stor del av dina medarbetare skulle kunna minska sitt resande med hjälp av resfria mötesalternativ? Andel 46% 40% Vilja Möjlighet

6 Totalkostnad för resor det senaste året Kommuner och landsting i Gävleborgs län: kr Kommuner i Västernorrland: Omkring kr Kommentar till beräkningen: Totalsumman för Gävleborgs Län är beräknad och har baserats på faktiska uppgifter. Beräkningen har gjorts genom att summera de faktiska uppgifterna ifrån de kommuner som angett dem, dividera dessa med antal anställda hos de kommuner som inkommit med data och sedan har denna kostnad/anställd multiplicerats med det totala antalet anställda för samtliga kommuner. Slutligen har angivna kostnader ifrån Landstinget Gävleborg lagts till. Kostnaden för restid under arbetstid är inkluderade och har beräknats genom uppskattningar i underkant av restimmar/anställd/år ifrån de kommuner uppskattat detta, multiplicerat kommunernas totala antal anställda och en timkostnad på 350 kr/h. Slutligen har angivna kostnader ifrån Landstinget Gävleborg lagts till.

7 Besparingspotentialer Antaget minskat resande: 10% resor undviks Minskade resekostnader: kr/år Minskade restidskostnader: kr/år (Ovanstående resonemang baseras på delvis beräknad sammanställning av kostnader för 2011.)

8 Jämförande besparingsexempel För år 2011 anger följande landsting dessa besparingar på grund av videokonferens: Landsting Antal videouppkoppling ar Antal timmar i videouppkoppl ing Besparing 2011 Landstinget Västernorrland kr Landstinget i Dalarna Ej angivet kr Västerbottens Läns Landsting Ej angivet Ej angivet Norrbottens Län (Landsting & Kommuner) Ej angivet kr* Kommentar till tabellen: *) Besparingen för Norrbottens Län 2011 är uppskattad i denna förstudie.

9 Videokonferensutnyttjande LG Totalt Videokonferensutnyttjande i Landstinget Gävleborg (fr.o.m t.o.m ) Summa av Uppkopplad tid i videokonferens (h) Första kvartalet 2012 innebar en ökning med 76% jämfört med motsvarande period Prognosen är beräknad efter antagande om samma procentuella ökning under hela 2012 jämfört med hela Utr.Typ Prognos Klin.system Movi Konf.rum Observera: Landstinget Västernorrland hade 5060 uppkopplade timmar och angav en besparing på kr under År

10 Påvisade effekter av Resfria möten Möjliggör kvalitativ kontakt oavsett var personen bor/arbetar Stimulerar samverkan mellan kliniker/avdelningar, verksamheter, organisationer och specialister Gör expertkompetens tillgänglig för alla Ökar den naturliga kunskapsöverföringen mellan kollegor på distans Ger möjlighet till effektivare processer och rutiner, ökar tillgänglighet, förbättrar produktivitet samt kortar köer Minskar tid och kostnader för resor t.ex. för Vårdplanering, Arbetsplatsträffar, Ledningsgruppsmöten och Rekrytering Ger fördelar för vården av sjuka och/eller äldre även i hemmiljö Ger möjlighet till spontan döv- och språktolkning på distans Resulterar i väldigt stora Miljöbesparingar

11 Skiss på möjlig framtida plattform Kvar att i detalj utreda är: IT-säkerhetskrav från berörda parter Användarvänlighet för olika alternativ Acceptabel kostnad gentemot tillräckligt bra och driftsäker plattform Detaljplanering och kostnadsbild Formellt ägande Placering Kostnadsfördelning

12 Föreslagen framtida förvaltning En gemensamt ägd part som är huvudägare och huvudansvarig för Plattformen och dess utveckling (inkl. inköp av licenser och utrustning vid behov) Användarsupport och Teknisk support Placering av utrustningen Fördelning av kostnaden mellan de olika organisationerna. Vid uppstarten tas ägande av infrastruktur över ifrån de ingående organisationer som så önskar mot viss ersättning (nedsatt avgift). Ägandet av ändutrustning sköts av varje organisation för sig. (Ovanstående är helt kopierat ifrån Norrbottens arbetssätt)

13 Tack för er tid! Vi förordar ingen särskild teknisk lösning, bara den är enkel, fungerar, är användarvänlig samt är väl spridd inom och utom länet. Citat ur ett enkätsvar

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner. Rapport från Telia

Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner. Rapport från Telia Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner Rapport från Telia Telias rapport - Den kommunala kraften 12 miljarder att spara i Sveriges kommuner Telia har undersökt effektiviseringspotentialen i Sveriges

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer