EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland"

Transkript

1 EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA Resfria möten i Västernorrland

2 Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box Härnösand Tfn: Fax: E-post: Författare: Ola Risberg, Integrator Publicerad: April

3 INNEHÅLL FÖRORD... 4 DEFINITIONER... 5 Resfria möten... 5 Nulägesbeskrivning och inventering... 7 Resfria möten idag - Landstinget... 7 Resfria möten i kommunerna... 9 Befintliga utrustningar i Landstinget Befintliga utrustningar i kommunerna Besparingspotential Besparingsexempel ifrån andra lyckade projekt för distansmöten Nya arbetssätt och exempelscenarion Krav- och behovsanalys för en plattform för resfria möten mellan inblandade parter Beskrivning av tekniska plattformsalternativ som uppfyller krav- och behovsanalysen Riskanalys med framgångsfaktorer och fallgropar Rekommendationer Fortsatt arbete Förslag till beslut:

4 FÖRORD Är det dags att ta nästa steg? Idag finns teknik som gör det möjligt att minska behovet av resor i tjänsten på ett dramatiskt sätt. Utvecklingen de senaste åren har gjort det möjligt att mötas med bild och ljud och samarbeta via datorer och nätverk. Organisationer med stor geografisk spridning använder sig alltmer av resfria möten för att effektivisera verksamheten, samtidigt som man gör betydande ekonomiska och miljömässiga vinster. Men det ligger en utmaning i att införa nya mötesvanor och vänja sig vid den nya tekniken. Vi har tagit fram denna förstudie i samarbete med Trafikverket Region Mitt, som också har bekostat studien. Trafikverket vill tillsammans med andra aktörer driva på utvecklingen av resfria möten hos offentliga aktörer i Region Mitt och lyfta dessa till en gemensam nivå, där visionen är att kunna kommunicera på ett enkelt sätt med varandra. Trafikverket har ett uppdrag att arbeta med Resfria möten utifrån Riksdagens klimatmål om begränsad klimatpåverkan och minskade utsläpp av CO2. Hos kommunerna finns också en uttalad önskan att utveckla användandet av distansmöten och att minska resandet. I denna förstudie beskrivs nuläget för kommuner och landsting i Västernorrland vad gäller resfria möten och förslag till hur vi kan arbeta vidare för att utveckla användandet av tekniken. Charlie Wallin Samordnare Kommunförbundet Västernorrland 4

5 DEFINITIONER Med resfria möten menas möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten. Resfria möten ska ses som ett komplement till fysiska möten. Resfria möten Former för resfria möten: Videomöten från video i mobiltelefoner, via persondatorer, enkla bildtelefoner till välutrustade studior. Olika typer av webbmöten, med bild- och ljudkommunikation med möjlighet till bildpresentation, fildelning och chat. Telefonmöten med hjälp av flerpartssamtal eller konferenstelefon. Videomöten Videomöten har historiskt byggt på kommunikation mellan videokonferensstudios utrustade med en videokonferensanläggning med en eller flera bildskärmar, kamera och mikrofon. Det finns även sedan ett antal år klientprogram för PC och Mac som klarar av att kommunicera i samma format. Utvecklingen på detta område går mycket snabbt med förbättrade klienter. Det sista året har även utvecklingen accelererat när det gäller att kunna delta från mobiltelefon eller läsplatta. Denna typ av möten kan även ske mellan två eller flera PC eller Mac-klienter. Med denna teknik finns möjlighet att presentera dokument och illustrationer för andra parter i mötet. Systemen för videokonferenser har haft en kraftig nedgång i pris på sistone och samtidigt med detta sker presentationer av nya lösningar i snabb takt. Tekniken har också gjort stora språng framåt vilket har gjort att man kan få en helt annan användarupplevelse, bildkvalitet och ljudkvalitet även på begränsade bandbredder. Detta gör att fler och fler möten kan tas via nätet och man slipper resor, vilket innebär minskade resekostnader och effektivare användande av arbetstid. Det finns en etablerad internationell standard för kommunikation mellan videosystem. H.323 är en samling av protokoll som används för realtidsöverföring av media som utgör basen för denna standard. 5

6 Oavsett vilket videokonferenssystem man väljer är det viktigt att de följer den internationella standarden H.323. Det är inte rekommenderat att använda andra system. Dessa system skiljer sig från en rad av gratisprogram eller billigare lösningar som är webbaserade lösningar för videokommunikation. Skype, Logitech Vid och Google Hangouts är exempel på programvaror som inte kommunicerar via den standard som gäller för videokonferenser. Webbmöten I ett webbmöte kopplar deltagarna upp sig till ett virtuellt mötesrum på webben. Att samtidigt mötas på webben gör att deltagarna bland annat kan dela dokument, kommunicera med ljud, chatta, hålla presentationer och se varandra. Deltagarna behöver tillgång till en dator, en webbkamera och ett headset. Det finns ett relativt stort antal system för webbmöten, alltifrån gratisprogram till relativt dyra lösningar. En del av de dyrare lösningarna kombinerar webbmötet med telefoniuppkoppling av ljud, detta för att säkra ljudkvalitén samt att få en mindre belastning vad gäller bandbredd. Gemensamt för alla dessa lösningar är att de inte kan kommunicera med system för videomöten som följer H.323-standard. Telefonmöten Telefonmöten kan dels ske via gruppsamtal eller via konferenstelefoner mellan grupper på två eller flera orter. De flesta videomötessystem har möjlighet att koppla in samtal från telefoner till videomöten. 6

7 Nulägesbeskrivning och inventering Från 2009 till 2011 har antalet timmar i uppkopplade videomöten ökat med 300 % Resfria möten idag - Landstinget Idag är det endast Landstinget som systematiskt arbetar med resfria möten och som har en tydlig policy för detta. Videomöten 2005 fanns det 6 system i länet. De flesta systemen var placerade på Sundsvalls sjukhus och kansliet i Härnösand med IP och ISDN anslutning mot övriga sjukhus. Antalet uppkopplingar var 133 och tiden för dessa var 189 timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. Besparing i CO2 beräknades till kg 2006 utökades till totalt 13 system i länet. System till övriga sjukhus köptes in och mer möten sker på IP. Antalet uppkopplingar var 524 och tiden för dessa var 681 timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. Besparing i CO2 beräknades till kg 2007 utökades till totalt 15 system i länet. System till röntgen Sundsvall köptes in och kom i drift slutet av året samt strålbehandlingen köper nytt system. De flesta möten från röntgen och strålbehandlingen går mot Umeå. Antalet uppkopplingar var 544 och tiden för dessa var 741 timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. Besparing i CO2 beräknades till kg 2008 ut ökades till totalt 23 system i länet. Fler gruppsystem köps in för vanliga videomöten. Antalet uppkopplingar var 648 och tiden för dessa var 732 timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. Besparing i CO2 beräknades till kg 2009 utökades till totalt 26 system i länet. Antalet uppkopplingar var och tiden för dessa var timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. 7

8 Besparing i CO2 beräknades till kg 2010 utökades till totalt 33 system i länet. Central videokonferensbrygga köptes in för att kunna koppla upp flerpartsmöten i större utsträckning än tidigare. Central ISDN-gateway köptes in för att kunna ge alla videokonferenssystem möjlighet att ta emot eller ringa telefonsamtal. Ger möjlighet att blanda videosamtal och telefonsamtal i flerpartsmöten. PC-baserad videkonferenslösning köps in. Tandberg Movi installerades för ca 35 användare. Antalet uppkopplingar var och tiden för dessa var timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. Besparing i CO2 beräknades till kg 2011 har antalet videosystem utökats till 36. Antalet användare av Tandberg Movi växte till 112 under året. Antalet uppkopplingar var 3845och tiden för dessa var 5 838timmar. Beräknad besparing detta år var kronor. Besparing i CO2 beräknades till kg. Från 2005 till 2011 är den beräknade besparingen kronor! Minskade utsläpp av koldioxid beräknas till kilo Videokonferensstatiken hämtas från det managementsystem som landstinget har i sitt videokonferenssystem och sammanställs i excel där den delas upp i: Antal uppkopplingar. Enbart gruppsystem räknas med i statistiken för antalet uppkopplingar Antal timmar. Gruppsystem och PC klienter Movi sammanställs i statistiken för timmar Schabloner som används för beräkningar av besparingar: Varje uppkoppling är en besparing på 2000kr. Enbart gruppsystem räknas med i statistiken för besparing. Varje uppkoppling sparar 12 mil med bil vilket medför ett minskat C02 utsläpp på kg. Ungefär 30% av alla videouppkopplingar går utanför Landstinget mot norra regionen, universitet och kommuner. 8

9 Telefonmöten Användningen av telefonmöten har ökat kraftigt genomfördes 415 telefonmöten, 2010 hade antalet ökat till Inför 2010 bytte landstinget system till fast nummer med koder. Priset är kr/år, vilket innebär ca 46 kr per telefonmöte. Systemet upplevs som enkelt att administrera på egen hand. Webbmöten Används i mindre omfattning. Resfria möten i kommunerna Länets kommuner arbetar i mycket liten omfattning med resfria möten. Ingen kommun har uttryckt ambitionen av att utveckla resfria möten i en resepolicy eller liknande styrdokument. Videomöten Samtliga kommuner i länet har utrustning för videomöten. Utrustningarna finns oftast på Studie- eller Lärcenter i kommunerna där de används inom vuxenutbildning. Det finns en tydlig trend mot ett minskat användande av dessa utrustningar under senare år. Utrustningar finns även centralt placerade på kommunkontoren, användningen av dessa anläggningar är inte speciellt omfattande. De som används mest ligger på 2-4 uppkopplingar per vecka. Webbmöten De flesta kommunerna använder webbmöten. Open meeting, en lösning med öppen källkod, för möten som används av flera kommuner. En kommun i länet har utvecklat en egen lösning utifrån en programvara med öppen källkod. Det har inte gått att få en samlad bild av omfattningen av användningen av webbmöten. Telefonmöten Telefonmöten används av samtliga kommuner. 9

10 Befintliga utrustningar i Landstinget Landstinget har ett utbyggt system för videokonferenser TMS = TelePresence Management Suite, för övervakning, kontroll och uppföljning. Management Suite hanterar fjärrstart av videokonferenser, övervakning av system och virtuella flerpartsmötesrum, samtalsstatistik, PC klienter Movi, uppgradering och infrastruktur. Codian brygga (MCU Multipoint Control) Brygga för att koppla samman videokonferenser med fler än två användare. VCS: TelePresence Video Communication Server: Management av applikationer och sessioner i systemet. Movi 2: Hanterar PC-klienterna. Gateway IP: gör det möjligt att ringa in med telefon eller att koppla upp gamla system som baseras på ISDN. Endpoints med enbart nummer symboliserar videokonferenssystem gruppsystem (videokonferensrum). 10

11 Idag finns 36 st system inom Landstinget Västernorrland Härnösand 4 st Sundsvall 19 st Sollefteå 5 st Örnsköldsvik 8 st Systemen finns på Sjukhus, inom Primärvård och Folktandvård Alla konferenssystemen kan ringa och ta emot telefonsamtal vilket ger användare möjlighet att ha telefondeltagare och videodeltagare med i samma möte. Inga begränsningar på samtal mot externa företag. Det går att ringa och ta emot videosamtal från företag, myndigheter och universitet som finns utanför LVN via Internet. Internetanslutningarna går via Sjunet som Landstinget är anslutet till. Endpoints med mailadress motsvarar MOVI-klienter som är en programvara som gör det möjligt att delta i videomöten från en persondator. Movi-klienten kan kommunicera med andra MOVI-klienter och eller med videokonferens- gruppsystem. MOVI-klienten kan visa och ta emot video, ta emot och sända ljudkommunikation, visa och ta emot presentationer. Vid årsskiftet fanns 112 användare MOVI-användare hos landstinget. All utrustning som Landstinget använder är levererad av Cisco (Tandberg) och är H.323-kompatibel. Befintliga utrustningar i kommunerna Härnösand Kommunens videokonferensanläggningar: En gammal Tandbergutrustning för videokonferens finns i kommunhuset. Används i mycket liten omfattning. I rummet finns även en Smartboard som kan användas vid videomöten. Verktyg för webbmöten: Vyew, öppen källkod. Anpassad av IT-enheten. Lärcentrum: Lärcentrum disponerar ett videokonferensrum med platser. Konferensanläggningen ägs och driftas av Mittuniversitetet. Utnyttjas i låg grad, hade högre användning för ett par år sedan. Övrigt: Ett fåtal användare har under februari inlett en test med Polycom CMA uppkopplade mot Vicom i Hudiksvall. Kramfors Kommunens videokonferensanläggningar: Inga andra anläggningar än de som finns på studiecentrum. 11

12 Verktyg för webbmöten: Används ej. Lärcentrum: På Lärcentrum finns två videokonferensanläggningar, Polycom BX 7000 och Polycom 512, båda minst 10 år gamla. Klarar bl a inte av att köra med två skärmar vilket är ett problem i utbildningssammanhang. Har tagit in offert på att byta ut den ena, med inbytespris ca Stoppat pga penningabrist.. Användningen har minskat drastiskt. Ligger nu på några uppkopplingar per månad. Övrigt: Ett fåtal användare har under februari inlett en test med Polycom CMA uppkopplade mot Vicom i Hudiksvall. Sollefteå Kommunens videokonferensanläggningar: Totalt har Sollefteå 6st Tandberg 880- och 2st Tandberg edge95 system på skolor och medborgarkontor samt några Polycom PVX programvaror på PCn för videokonferens. Verktyg för webbmöten: Kommunen har köpt in ett mycket prisvärt webbaserat verktyg för fjärrstyrning/support och webbmöten, programvaran är Teamviewer7, se vidare Lärcentrum: På lärcentrum finns två videokonferensanläggningar: Tandberg Edge 95. (bryggfunktion med 4 samtidiga användare) Till dessa finns OH kameror, Smartboard och extra mikrofon. En av videokonferensanläggningarna finns i salen (Kronometern) med ca 30 platser där även Smartboarden är placerad. Den andra videokonferensanläggningen står i salen (Boetten) med sittplatser. Beläggning idag 5-6 timmar per vecka Övrigt: Kommunen har också ett nytt AV-system i kommunhuset för videokonferens och webbsändningar av politiska möten, plattformen är levererad av Mindspace och är i slutfasen av leveransen. Ett fåtal användare har under februari inlett en test med Polycom CMA uppkopplade mot Vicom i Hudiksvall. Sundsvall Kommunens videokonferensanläggningar: I kommunhuset finns en videokonferensutrustning, Tandberg MXP(bryggfunktion med 4 samtidiga användare) levererad av ATEA Umeå. 12

13 Verktyg för webbmöten: Open meeting Lärcentrum: Lärcentrum har en videokonferensanläggning, Tandberg 6000, 6 år gammal. Mycket lite utnyttjat, par tre gånger per år. Övrigt: Ett fåtal användare har under februari inlett en test med Polycom CMA uppkopplade mot Vicom i Hudiksvall. Timrå Kommunens videokonferensanläggningar: Ingen uppgift Verktyg för webbmöten: Open Meeting Lärcentrum: Ingen uppgift Övrigt: Ett fåtal användare har under februari inlett en test med Polycom CMA uppkopplade mot Vicom i Hudiksvall. Ånge Kommunens videokonferensanläggningar: I kommunhuset finns en videokonferensanläggning som består av en Tandberg Profile 3000 MXP med 43" flatscreen monitor. Genom en gatewaytjänst från Atea AB används anläggningen dels i samverkan med Medelpads Räddningstjänstförbund, dels för bokning från kommunens verksamheter i övrigt. Lärcentrum: På lärcentrum finns en videokonferensanläggning består av en 32 tums ViewSonic HDbildskärm, en Polycom videokamera, ett högtalarsystem och mikrofon. Lokalen kan ta emot ca: 20 personer. Övrigt: Polycom CMA desktop videokonferensprogramvara (i samverkan med Hudiksvalls kommun) används i mars 2012 av 11 användare spridda i flera förvaltningar, med störst nyttjande inom de sociala verksamheterna mot Landstinget Västernorrland. 13

14 Örnsköldsvik Kommunens videokonferensanläggningar: 4 Avercom 300 med 50 tums bildskärm (bryggfunktion med 4 samtidiga användare) Verktyg för webbmöten: Open Meeteing. Övrigt: Ett fåtal användare har under februari inlett en test med Polycom CMA uppkopplade mot Vicom i Hudiksvall. Lärcentrum: Avercom 300 (bryggfunktion med 4 samtidiga användare), dubbla bildskärmar. Utnyttjandegrad idag 3 ca tim/vecka Högre beläggning tidigare, upp till tre dagar per vecka, arbetar mest med den tekniken mot högskolan i Gävle 2.2 Återanvändning av befintliga utrustningar Samtliga videokonferensutrustningar kan återanvändas i en gemensam infrastruktur förutsatt att den är H.323-kompatibel, vilket av detta och ett flertal andra skäl bör var ett villkor för en gemensam infrastruktur. 14

15 Besparingspotential 5 % minskat bilresande i länets kommuner skulle spara ca 10 miljoner kronor och minska koldioxidutsläppen med ca kg Besparingspotentialen beräknas i de flesta fall vi tittat på som minskade reskostnader, minskade koldioxidutsläpp och kostnader för den arbetstid som läggs på reskostnader. Vi har inte hittat någon beräkning av de vinster som görs genom ett minskat produktionsbortfall i samband med restid. För att kunna uppskatta besparingspotentialen är därför kommunernas reskostnader i samband med möten en intressant utgångssiffra. Tyvärr finns ingen statistik eller uppföljning från kommunerna på detta. Det vi i bästa fall kan komma åt är kommunernas totala reskostnader. I Örnsköldsvik har kommun tagit fram och sammanställt kommunens totala reskostnader. Total kostnad för bilåkning i Örnsköldsvik Antal fordon 260 st Total körsträcka mil Uppskattad kostnad restid (350 kr/tim) kr Kostnad drivmedel kr Försäkringskostnader kr Skador kr Extra bilar hyror kr Drivmedel extra fordon kr Total kostnad bilåkning kr Detta innebär en kostnad på 73 kronor/mil beräknad på en ensam bilförare. (Den totala kostnaden för bilåkning delat med antalet körda mil.) I denna beräkning finns inte kapitalkostnaderna för bilarna med. Utifrån uppgifter från Sundsvall kan kapitalkostnaderna beräknas till ca kronor per år och bil. Detta skulle medföra att kostnaden per mil ökar till 85 kronor beräknad på en ensam bilförare. (Den totala kostnaden för bilåkning delat med antalet körda mil.) 15

16 Om vi använder Örnsköldsviks siffror på detta område som utgångspunkt och antar att övriga kommuners kostnader är proportionerlig utifrån kommunstorlek (befolkningstal) skulle detta innebära att länets kommuners totala kostnader för bilåkning är ca kronor/år. Kommun Folkmängd Andel Kostnader för bilåkning Sundsvalls kommun % Örnsköldsviks kommun % Härnösands kommun % Sollefteå kommun % Kramfors kommun % Timrå kommun % Ånge kommun % Totalt % Denna beräkning ger sannolikt en överskattning av kostnaderna, exempelvis visar en del underlag från Sundsvall på att kostnaderna där inte är proportionerliga till Örnsköldsviks kostnader. Men en realistisk siffra är att kommunernas kostnader för bilresor under ett år ligger i storleksordningen miljoner. Om vi skulle kunna minska bilåkandet med 1% genom att använda teknik för resfria möten skulle det spara runt 2 miljoner kronor/år. 5% minskat resande skull spara runt 10 miljoner kronor. 10 % minskat resande skulle spara runt 20 miljoner kronor. Om vi använder samma schablon som landstinget, 149 g/km, skulle de totala koldioxidutsläppen från kommunernas bilåkning motsvara runt kg koldioxid per år. Minskat bilåkande med 1% genom att använda teknik för resfria möten skulle spara runt kg, 5% minskat resande skulle spara runt kg,10 % minskat resande skulle spara kg. Ett alternativt sätt att titta på besparingspotentialen är att utgå från de mest typiska resorna som sker till möten i kommunen. En utgångspunkt kan vara att titta på de mest frekventa resorna. Kommunen har gjort följande sammanställning för Örnsköldsviks resor: Restoppen 1. Härnösand 2. Sundsvall 3. Umeå 4. Sollefteå 5. Skellefteå Med detta som underlag kan vi sätta upp ett antal jämförelsetal. 16

17 Ett möte i Härnösand med en deltagare från Örnsköldsvik som genomförs som ett resfritt möte sparar kronor och 32,78 kg CO2. Ett möte i Sundsvall med två deltagare från Ånge som genomförs som ett resfritt möte sparar kronor och 29,8 kg CO2. Ett möte i Härnösand med en deltagare från Örnsköldsvik som genomförs som ett resfritt möte sparar kronor och 32,78 kg CO2. Med två deltagare från Örnsköldsvik blir besparingen kronor. (Den uppskattade kostnaden för restid är ca 58 kronor/körd mil och person.) Ett möte i Sundsvall med två deltagare från Ånge som genomförs som ett resfritt möte sparar kronor och 29,8 kg CO2. De mest frekventa resorna till möten sker sannolikt inom kommunen. Om vi antar att en sådan resa i snitt ligger på 8 mil skulle ett resfritt möte med en deltagare som reser spara 680 kronor och 11,9 kg CO2. Med två deltagare som reser skulle besparing bli kronor. I dessa beräkningar ingår inte kostnader för produktionsbortfall kopplat till restiden. Örnsköldsviks kommuns kostnader för flygresor: C:a 4,9 milj/år med marktransporter 1500 resor C:a 700 hotellnätter ToR Stockholm + en övernattning 5000 kr CO2 utsläpp ToR Stockholm 200 kg CO2 Ett videomöte som ersätter ett möte med resa till Stockholm med en deltagare från Örnsköldsvik sparar kronor i reskostnader och 200 kg koldioxid, marktransporter oräknade. Till detta kommer inbesparad arbetstid. 17

18 Besparingsexempel ifrån andra lyckade projekt för distansmöten Landstinget i Västerbotten Videokonferenser, antal uppkopplade timmar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa Antalet timmar uppkopplade från videokonferensanläggningar ökade med 32 % från 2008 till 2009, med 36% från 2009 till 2010 och med 27% från 2010 till Movi timmar Videokonferens timmar Antal uppkopplingar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt Om vi tillämpar samma schabloner som Västernorrlands läns landsting skulle detta innebära en besparing på miljoner under 2011 och minskade koldioxidutsläpp med kilo. 18

19 Landstinget i Norrbotten Antalet uppkopplade timmar i Norrbotten Vi kan se samma tendens för när det gäller användandet av videokonferenser i Norrbotten som vi sett i Västernorrland och Västerbotten. Tendensen är att antalet uppkopplade timmar ökar kraftigt och att ökningen accelererar. Landstinget i Dalarna (2009) Investering av 25 videokonferenssystem på 6 sjukhus 3000 lyckade videomöten besparade timmar i restid 1,9 miljoner i minskade bilkostnader 91 ton i minskat koldioxidutsläpp Kunnat minska bilparken med 70 bilar Total besparing/år SEK Siffrorna hämtade från Ciscos. 19

20 Nya arbetssätt och exempelscenarion Det går alldeles utmärkt att ha möten, ronder och vårdkonferenser på distans. Tekniken fungerar för det allra mesta. Det är inte så svårt att lära sig och det finns många som menar att det faktiskt är så att möten och konferenser blir effektivare när man har dem på distans. Patienter är ju faktiskt ingen annan sort än vi andra. De är varken mer eller mindre obekväma med tekniken och det har visat sig att man värderar väldigt högt att slippa resa och att slippa vänta. Margit Håkansson, Utvecklingschef i Västerbottens Läns Landsting. Sjukgymnastik och rehabilitering i hemmiljö via video Besparingen i Norrbotten är cirka kr/patient Samordnad vårdplanering via video mellan vårdpersonal, biståndshandläggare, omsorgspersonal och anhöriga Besparingen i Norrbotten är kr, 624 arbetstimmar och 10 ton CO2 Modersmålsundervisning via video I Norrbotten har många elever rätt till modersmålsundervisning i cirka 100 olika språk. För att skapa tillräckligt stora grupper att undervisa och för att ha möjlighet att samla dessa grupper under ledning av behöriga lärare krävs videoteknik för att uppfylla dagens besparingskrav. Videokonferensteknik har alltså medverkat till att dessa elever kan få den utbildning de har rätt till. Kommunchefsmöten och motsvarande Besparingen i Norrbotten är kr/möte, 60 arbetstimmar/möte och 1 ton CO2/möte Tidigare hemgång av neonatalpatienter De föräldrar som fött barn i förtid har sedan 2006 getts möjlighet till tidigare hemgång med stöd från personal på Neonatal-avdelningen i Sunderby Sjukhus via videokonferens. Samordnad vårdplanering Videokonferens har använts för samordnad vårdplanering i Västerbotten under lång tid. Psykiatri på distans Har funnits i drift i Västerbotten sedan mitten av 1990-talet för både vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Språk och Talträning på Distans genomfördes ett EU-projekt för att ge logoped-kontakt nära eller i patienters hem och därigenom ge vård på lika villkor i Västerbottens Läns Landsting. 20

21 Inom detta projekt ingick även strukturerad lekbedömning av barn mellan 3-4 år. Åldern på patienterna var 3-90 år och bland de äldre patienterna var många helt förtjusta i denna tekniska möjlighet. 94% av patienterna ansåg att de fick god kontakt med logopeden. 94% skulle även rekommendera andra att träffa logoped via denna teknik. Väldigt många positiva kommentarer inkom angående minskat resande. Projektet sparade mil i resor samt 1,3 miljoner kronor. Tolkstöd Finns i drift i Västerbotten idag både för dövtolkning och språktolkning mellan hörande. Reumatologi Detta innebär läkarbemanning på distans för medverkan i behandlingsrum via videokonferens. Hjärtundersökning med ultraljudsrobot Innebär arbete med ultraljudsundersökning av patienter med hjärtbesvär där en robotarm styrs på distans, bedömning av resultat sker direkt av specialist och ett samtal med patient, distriktsläkare och specialist genomförs direkt vid undersökningstillfället. Detta har lett till att rätt åtgärd sätts in snabbt vilket leder till högre vårdkvalité. Ett forskningsprojekt pågår för att kartlägga de ekonomiska vinsterna. Nätbaserat lärande Landstinget har byggt upp en egen lärplattform för nätbaserat lärande. Fortbildning och vidareutbildning som är nätbaserad ger en rad vinster: mindre produktionsbortfall kopplat till utbildningstillfällen möjlighet för individerna att anpassa tiderna för utbildning ingen restid för att delta lika villkor oberoende av bostadsort Den nätbaserade utbildningen är ett komplement till traditionella former. Teledermatologi - Hudnära kontakt - trots avstånd Bedrivs både i form av remiss med bild och i form av direkta möten med patient, distriktsläkare och specialist på distans. I fjol svarade denna typ av besök för 200 av 9000 besök. På dessa 200 sparar landstinget ca i resor, kostnaderna för system och drift ligger på = Nettovinst för landstinget ca kronor. Samhällsvinst i form av minskat produktionsbortfall och miljövinster är ej medräknade. Akutsjukvård Möjlighet att med läkarjour på distans, distriktssköterska tar emot patient med underarmsskada, videokommunikation med läkare som bedömer röntgenbild via telekommunikation och kan ge instruktioner för behandling. 21

22 Krav- och behovsanalys för en plattform för resfria möten mellan inblandade parter Utifrån de dialoger som förts framstår en bild där kravställning är svårt eftersom kunskap om möjligheterna saknas. Några grundläggande krav kan dock identifieras: Ett videokonferenssystem måste vara användarvänligt: I detta ligger att det i princip ska vara lika lätt att använda som telefonen. Det ska vara lätt att ringa upp motparten. Det ska finnas en gemensam katalog över användare i kommunerna och landstinget. Det ska fungera utan tekniska problem. Ljud och bild ska hålla en god och stabil kvalité. Det ska finnas möjlighet att presentera dokument och illustrationer för andra parter i mötet Tekniska krav: Det ska vara kompatibelt med befintliga system. Oavsett vilket videokonferenssystem man väljer är det viktigt att de följer den internationella standarden H.323. Det är inte rekommenderat att använda andra system. Det ska finnas möjlighet att delta från den egna persondatorn. Kommunikationen ska fungera mellan olika tekniska plattformar (Videokonferensanläggningar, pc Mac, mobiltelefon, läsplatta, telefon etc). Det ska gå att kommunicera externt med andra videokonferenssystem. Det ska finnas tillgång till teknisk support. Kommunikationen ska fungera oberoende av var man befinner sig förutsatt att tillräcklig bandbredd finns tillgänglig (på interna nät, internet, mobilt etc). System för videokonferenser ska ha en så bra teknologi att videoöverföringen blir bra även vid låga bredbandshastigheter. Administrativa krav Det ska vara lätt att följa upp och få ut statistik över användningen av systemen 22

23 Beskrivning av tekniska plattformsalternativ som uppfyller krav- och behovsanalysen Det finns ett stort antal alternativ som uppfyller ovanstående krav. Cisco (Tandberg), Polycom, Lifesize, Awercom är några exempel på stora leverantörer inom området som alla levererar plattformar som uppfyller krav- och behovsanalysen. För samtliga dessa plattformar finns alternativen att köpa in utrustning och själv sköta driften eller att vända sig till en tjänsteleverantör som levererar önskad tjänst från någon av dessa plattformar. Inköp av utrustning kan givetvis även kombineras med att köpa in drift och/eller support. Exempel på hur detta skulle kunna byggas upp finns i bilaga. 23

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar 1(6) Uppföljning vård på distans och mobila lösningar Inledning Detta dokument är en kortfattad sammanställning av de utvecklingsaktiviteter som pågår eller genomförts det senaste året inom området för

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum 1 LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum EU-projekt 2005-05-01 2007-05-31 Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering Käte Alrutz

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Vård på distans i Norra regionen

Vård på distans i Norra regionen Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video

Läs mer

En videoinfrastruktur för sjukvården

En videoinfrastruktur för sjukvården Video En videoinfrastruktur för sjukvården KG Nerander Carelink Programansvarig infrastruktur Internetdagarna 2003 1 Carelink Grundande Bildades i december 2000 av 4 Huvudmän: g Landstingsförbundet g Svenska

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av den tekniska lösningen... 5 2.1. Protokollfamiljer och standarder... 5 2.2. Central gatekeeper... 7

Läs mer

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten AFFÄRSIDÉ Vi erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service vilket skapar

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Resfria möten. en handledning

Resfria möten. en handledning Resfria möten en handledning 1 2 Titel: Resfria möten en handledning Publikation: 2010:058 Utgivningsdatum: 2010-06 Utgivare: Trafikverket Layout: Stormen kommunikation Tryck: Fototext ISBN: 978-91-7467-032-5

Läs mer

Tekniska anvisningar Video- och distansmöte

Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Innehåll 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av den tekniska lösningen... 5 2.1 Protokollfamiljer och standarder... 5 2.1.1 H.323... 6 2.1.2 SIP... 6 2.1.3 Kommunikation

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

Cisco Jabber Video 4.88

Cisco Jabber Video 4.88 Cisco Jabber Video 4.88 Innehåll Beställa Jabber konto.2 Installation.2 Komma igång..3 Överblick.3 Videokonferensfönstret 5 Flerpartsmöte/videobrygga..6 Problemlösning..7 1 Beställa Jabber konto Använd

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat En pilot i miljöns tecken NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (8) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas automatiskt när

Läs mer

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön,

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation

Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation IT Centrum 2012 04 19 Sida 1 (15) Cisco Jabber Video for TelePresence o Användning och Installation Cisco Jabber Video for TelePresence, tidigare benämnd Movi, är en programvara som tillsammans med Webb-kamera

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Videokonferens. En praktisk vägledning

Videokonferens. En praktisk vägledning Videokonferens En praktisk vägledning Uppkoppling av videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar...2 När plats inte bör avslöjas...3 Från enskilda arbetsplatser...3 Uppkoppling av videokonferenssamtal

Läs mer

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Kristina Appelqvist Miljöchef Skanova 1 Erbjuder Sveriges största telekomnät till operatörer

Läs mer

Resfria möten en handledning

Resfria möten en handledning Resfria möten en handledning Nya sätt att mötas Telefonmöte Webbmöte Videomöte Kombinationer 2 2010-06-11 En massa på pluskontot Ekonomiska vinster Mer tid för arbete Mindre restid Minskad stress Större

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x

Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x Nedladdning och installation Klienten finns för Windows och Mac med följande nedladdningslänkar: För Windows Kräver Windows 7 eller senare För Mac Kräver

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Skype, ljud 5 Inställningar videokamera

Läs mer

SUNET Nätbaserade möten

SUNET Nätbaserade möten TREFpunkt 2004 Kiruna SUNET Nätbaserade möten Johnny Widén Medieteknik & CDT Luleå tekniska universitet 1 2004-03-31 johnny.widen@ltu.se Nätmötestjänsten Innehåll Aktiviteter vid Göteborgs universitet

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till vård på distans

Läs mer

Vad är Google Hangouts?

Vad är Google Hangouts? Vad är Google Hangouts? Google Hangouts är en del av Googles utbud och gör det möjligt att ha video, röst, chattsamtal på samma sätt som med Skype. Fördelen med Google Hangouts är att man inte behöver

Läs mer

Införande av resfria möten Resultat från 20 kommuner, högskolor och sjukhus i Västra Götaland

Införande av resfria möten Resultat från 20 kommuner, högskolor och sjukhus i Västra Götaland Införande av resfria möten Resultat från 20 kommuner, högskolor och sjukhus i Västra Götaland En överenskommelse inom Smart Energi 2013-2015 under ledning av Ordlista Resfritt möte Telefonkonferens Konferenstelefon

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Åker den gamla växeln och de mobila anknytningarna ut under 2013? Är användningen av Skype bland Kan. forskarna på universitetet en Sunet hantera

Åker den gamla växeln och de mobila anknytningarna ut under 2013? Är användningen av Skype bland Kan. forskarna på universitetet en Sunet hantera Är det ett djärvt kliv in i det nya? Åker den gamla växeln och de mobila anknytningarna ut under 2013? Behövs forum för diskutera UC? Är användningen av Skype bland Kan forskarna på universitetet en Sunet

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Videokonferens i verkligheten

Videokonferens i verkligheten 1 Videokonferens i verkligheten Teknik i förhandlingssal Domstolsverket och Sveriges domstolar Sveriges domstolar Allmänna domstolar Tingsrätter Hovrätter Högsta domstolen Nämnder Förvaltningsdomstolar

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Internetbaserad kommunikation - videosamtal, telefonsamtal, chatt, delning av skrivbord och videomöte

Internetbaserad kommunikation - videosamtal, telefonsamtal, chatt, delning av skrivbord och videomöte Riktlinje Process: Hantera personuppgifter/informationssäkerhet Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2016-10-21 Faktaägare: Ann-Katrin Axelsson, Informationssäkerhetsstrateg Fastställd av: Jan Cserpes,

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

Anvisning. Anvisning för Virtuellt mötesrum

Anvisning. Anvisning för Virtuellt mötesrum 2016-06-23 1 (20) Anvisning för Virtuellt mötesrum Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Beskrivning av det Virtuella mötesrummet... 2 2.1. Beskrivning av Tjänsten... 2 3. Funktioner och begränsningar...

Läs mer

Vad gör man? 2010-09-10

Vad gör man? 2010-09-10 Vad gör man? 1 Gröna initiativ Var finns potentialen? 2 Miljövision 2015 kommer två tredjedelar av dagens fysiska möten i stället ske virtuellt. För att vi vill och för att alla kan. 3 Miljöarbete i näringslivet

Läs mer

Hyresprislista och allmänna villkor 2009 Innehåll:

Hyresprislista och allmänna villkor 2009 Innehåll: 1 Hyresprislista och allmänna villkor 2009 Innehåll: Videokonferens 2 Streaming, 3 Telefonkonferens och data/ videoprojektorer Filmdukar och tillbehör 4 Monitorer Plasma/ LCD mm 4 Videoutrustning 5 Ljudutrustning

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

VIDEO FRAMTIDENS FRÄMSTA KOMMUNIKATIONSMEDEL CHRISTIAN WÅHLIN CTO

VIDEO FRAMTIDENS FRÄMSTA KOMMUNIKATIONSMEDEL CHRISTIAN WÅHLIN CTO VIDEO FRAMTIDENS FRÄMSTA KOMMUNIKATIONSMEDEL CHRISTIAN WÅHLIN CTO OM VIDEOMÖTEN DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN TRADITIONELL MÖTESSTRUKTUR Rumssystem. Bokade möten. Mötesvärdar. Mötestekniker. Klienter och telefoni

Läs mer

Lathund för Lyncanvändare

Lathund för Lyncanvändare Lathund för Lyncanvändare Sida 1 Innehållsförteckning Ytterligare hjälp?... 3 Support... 3 Microsoft Lync 2010... 4 Starta Microsoft Lync:... 4 Knappöversikt... 5 Konfigurera ljud och video... 5 Ljudenhet...

Läs mer

RealPresence Desktop 3.1

RealPresence Desktop 3.1 RealPresence Desktop 3.1 Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (11) RealPresence Desktop Vi uppgraderar nu den befintliga klienten för videokonferens från CMA-Desktop till RealPresence-Desktop.

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Hur kan kommunikation möjliggöra verksamheters innovationsförmåga?

Hur kan kommunikation möjliggöra verksamheters innovationsförmåga? Hur kan kommunikation möjliggöra verksamheters innovationsförmåga? Magnus Leonhardt, TeliaSonera 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 1 Sverige ett litet land med stark

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015

Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 i Samverkan Presentation vid KommITS Göteborg 6 maj 2015 Håkan Bengtsson, eklient i Samverkan Roger Nilsson, Ystad kommun Lars Nilsander, Halmstad kommun 1 Agenda Grunden för eklient Standarder och Livscykelplaner

Läs mer

Sida nr. FIA-PROJEKTET 1(11) Per Jonsson Nilsson 03/12/2010 0.1. Dokumentid. FIA-projekten. Projektägare: EIC

Sida nr. FIA-PROJEKTET 1(11) Per Jonsson Nilsson 03/12/2010 0.1. Dokumentid. FIA-projekten. Projektägare: EIC FIA-PROJEKTET 1(11) FIA-projekten Projektägare: EIC FIA-PROJEKTET 2(11) 1. KLINIKSPECIFIKA TJÄNSTER 4 Beskrivning(syfte och mål) 4 Mål 4 Projektfas (Aktuell status och övergripande tidplan) 4 Viktiga beroenden

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehåll 1. Inledning... 3 2. Inkopplingsalternativ... 3 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2 Lokal SBC ansluten

Läs mer