SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan"

Transkript

1 SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

2 Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor något som är både viktigt och stimulerande. Att träffa nya människor och se nya miljöer förutsätter att vi kan transportera oss dit. Men det finns också många resor som vi helst skulle slippa. Inte minst i vårt långa land så är avstånden ofta stora, och timmarna för resor till möten med kunder eller i arbetsgrupper blir många och långa. Transportsektorn är den del av samhället där utsläppen av växthusgaser fortsatt att öka allra mest. Det kommer bli en stor utmaning att vända den utvecklingen. Det behövs många olika åtgärder såsom överflyttning av gods från lastbil till tåg och båt, utveckling av förnybara bränslen och satsningar på kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik. Modern informations- och kommunikationsteknik, ofta förkortat ITK, erbjuder ytterligare ett sätt att minska transportsektorns utsläpp genom att erbjuda alternativ till resor. Det handlar om videokonferensteknik och andra teknologier som under vissa förutsättningar uppfyller samma behov som resan hade gjort. Detta PM handlar om hur vi med hjälp av dessa teknologier kan spara både tid och pengar samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. ETT TEKNIKSKIFTE SOM FRÄMJAR LIVSKVALITET Antag att du har ett eftermiddagsmöte i London. För att komma fram i tid måste du gå upp i ottan och hitta någon annan som kan lämna barnen på förskolan. På hemvägen är det trafikstockningar både i luften och på vägen. Till slut kommer du hem ett par timmar försenad och missar såväl middag med familjen som innebandyträningen med arbetskamraterna. Istället kunde din dag har börjat med att du gick med barnen till förskolan och sedan åt lunch med en god vän. Därefter gick du till ditt bokade videokonferensrum och kopplade upp dig. Eftersom du under förmiddagen kom på att det vore bra om en av dina nyanställda kollegor var med på mötet, och dessutom en expert från Helsingfors, så hann du få med också dem i videokonferensen. Du lämnade kontoret klockan 17 och hann med såväl middag som träning. NU FINNS FÖRUTSÄTTNINGARNA Det har gjorts tidigare försök att lansera videokonferenser som ett alternativ till resande, men tekniken fick ingen större spridning. Framförallt var användarvänligheten och tillförlitligheten i systemen för dålig. Den utvecklade tekniken i form av bredbandsutbyggnad, ny videoteknik och bättre mjukvara har gjort systemen enkla att använda, samtidigt som tillförlitligheten har ökat och priset sjunkit. En viktig del i genombrottet för videokonferenser är naturligtvis klimatfrågan. År 2006 publicerades den så kallade Sternrapporten. Den satte klimatfrågan i ett helt nytt ljus i och med att den visade på de ekonomiska effekterna om klimatfrågan inte får en lösning. Detta gjorde att näringslivet kom att intressera sig betydligt mer för klimatfrågan än tidigare, och ett område som låg nära till hands var då att börja se över hur man kan effektivisera affärsresandet så det ger mindre upphov till utsläpp. Den avgörande faktorn var emellertid den ekonomiska krisen. När tekniken fanns på plats och fungerade så blev det för många företag en ren överlevnadsfråga att se över reskostnaderna. Under 2008 och 2009 har branschen för videokonferenser och andra fjärrmötestekniker vuxit enormt mycket.

3 Miljöpartiet de Gröna Sidan 3 av 7 VIDEOKONFERENS ERSÄTTER AFFÄRSRESANDET Affärsresandet sjunker dramatiskt. Minus 22 procent andra kvartalet 2009 jämfört med samma tid Skanska, Swedbank och Ericsson är tre börsjättar som dragit ner på flygresorna. Och få planerar att återgå till resandet igen när konjunkturen vänder. Försäljningen inom området grupp och konferens som helt utgörs av affärsresenärer via resebyråer föll med hela 43 procent jämfört med året innan. Samtidigt tar videokonferenser allt större plats i bolagens vardag. Direkt när finanskrisen slog till såg TeliaSonera också hur trafiken för olika typer av telemöten gick upp med 40 procent. Många bolag har även börjat använda videomöten betydligt mer. Enligt TeliaSonera är 75 procent av storföretagen igång med videomöten, eller är på väg att dra igång under Effekterna syns också tydligt i hur videotrafiken (där videokonferenser är en del) snabbt ökar i de stora datanäten. Enligt nätverksföretaget Cisco kommer trafiken från videokonferenser och liknande att tiofaldigas mellan 2008 och Ett annat exempel är videokonferensleverantören Lifesize, som växte 50 procent under andra kvartalet 2009 jämfört med samma period NORGE LIGGER STEGET FÖRE I augusti 2009 presenterades i Norge rapporten IKT og klimagassutslipp som tagits fram på uppdrag av Fornyings- og administra-sjonsdepartementet (FAD). Rapporten visar att norska staten kan spara inte bara klimat utan också tid och pengar genom att i större utsträckning ersätta resor med videokonferenser genomförde de norska statsanställda cirka flygresor enkel väg och den sammanlagda transportsträckan var kilometer, vilket motsvarar resor jorden runt. Rapporten visar att investeringar i och användande av videokonferensutrustning skulle betala sig redan under det första året, bara genom insparade resekostnader. Utredningen räknar med att om en av fem flygresor för norska statsanställda ersätts med videokonferenser så skulle en samhällsekonomisk besparing på 326,8 miljoner norska kronor göras. I rapporten konstateras också att just ett minskat behov av resande är det mest effektiva sättet att minska utsläppen av klimatpåverkande gas såsom koldioxid. Samma exempel med en av fem resor ersatta kan spara ton koldioxidutsläpp per år. För varje procent tjänsteresor i EU som ersätts med fjärrmöten skulle man enligt rapporten kunna reducera utsläppen med cirka en miljon ton koldioxid per år. En minskning med 20 procent skulle ge minskade utsläpp med 22 miljoner ton per år. Rimligen borde ett liknande scenario gälla i Sverige. Framför allt flygresor innebär stora mängder klimatpåverkande utsläpp. Genom att minska antalet resor skulle staten kunna minska koldioxidutsläppen, minska de direkta kostnaderna och såväl ge mer tid för andra arbetsuppgifter som möjligheter till fritid, att umgås med familj och så vidare. Sista kvartalet 2009 var c:a personer statligt anställda i Sverige. Om det norska exemplet med ersättande av en av fem resor, skulle översättas till svenska staten skulle det kunna innebära 525 miljoner kronor i samhällsekonomisk vinst (räknade 1 norsk krona = 1 svensk krona). Det skulle också innebära minskade CO2-utsläpp med ton, eller ton om man tar hänsyn till flygutsläppens större klimateffekt på hög höjd.

4 Miljöpartiet de Gröna Sidan 4 av 7 SVENSKA MYNDIGHETERS TJÄNSTERESOR Miljöpartiet har med hjälp av Riksdagens Utredningstjänst, RUT, fått siffror om svenska myndigheters tjänsteresor. I siffrorna kan man se storleken på utsläppen samt fördelat på transportslag. Sammantaget visar siffrorna för de drygt 130 inrapporterade myndigheterna (ca 30 har ännu inte inkommit) att: Flyg under 50 mil Flyg över 50 mil Bilresor Tågresor Källa: Riksdagens Utredningstjänst ton ton ton 22 ton TEKNIKEN Möjligheterna att ersätta resor med ITK spänner över ett stort spektra, alltifrån det som blivit så vanligt att vi inte ens reflekterar över det, som att maila ett text-dokument, till mycket sofistikerade anläggningar för videokonferens med en kvalitet som skapar en illusion av verklig fysisk närvaro. För dessa fullskaleanläggningar krävs särskilda rum, och kostnaderna är stora. Ändå kan en sådan investering tjänas in snabbt av stora organisationer som gör många tjänsteresor. Det finns också budgetalternativ för mindre organisationer. Till exempel så kan ett vanligt mötesrum utrustas med videokonferensteknik. Ännu enklare är att ge de anställda möjlighet till videokonferens från sina egna datorer. Till och med gratisprogram som Skype och Googles G-talk erbjuder idag en kvalitet som kan vara användbar för professionellt bruk. Videokonferenstekniken kombineras med fördel med olika system för att dela dokument i realtid. Det kan handla om att se gemensamt på ett bildspel, eller skriva på ett gemensamt textdokument. På senaste tiden har Google Wave varit omtalat för sina funktioner kring att distansarbeta i samma dokument. INTEGRERA RESEPOLICY MED MÖTESPOLICY Många organisationer har en resepolicy, men det visar sig att det är först när resepolicyn integreras med en mötespolicy som det ger en verklig effekt. Att skapa en mötespolicy handlar om att se över mötesrutinerna, vara kritisk. Behöver vi ta flyget och träffas fysiskt eller går det lika bra med ett telemöte eller en videokonferens? Ofta ger ett videomöte samma resultat, åtminstone när det handlar om information, uppföljning och rapportering. GODA EXEMPEL OCH BERÄKNINGAR Tjänsteresor står för ca 10 % av vårt resande i Sverige. Om resfria möten ersätter % av tjänsteresandet i svenska företag, myndigheter och andra organisationer, påverkar det antalet resta personkilometer totalt med 1-2 %. (Vägverket) TeliaSonera har arbetat aktivt för att minska CO2-utsläppen från det egna resandet och kunde bryta en lång ökningstrend och minskade sina tjänsteresor med flyg under perioden med 56 % (35 % per anställd), tjänstebil, hyrbil och taxiresandet med omkring 50 %. Detta ledde till att de reserelaterade kostnaderna minskade med 130 miljoner kr. Under samma period ökade användningen av telefonkonferenser med nära 200 % per anställd.

5 Miljöpartiet de Gröna Sidan 5 av 7 Landstinget i Västernorrland har minskat sina tjänsteresor med bil och därmed sina koldioxidutsläpp med 16 procent mellan 2008 och Det med en bättre samordning av tjänsteresorna samt att landstinget ökat sina videokonferenser med 300 procent på ett år för att undvika onödig bilkörning. Målet är att bilresorna ska minska med 25 procent från 2008 till Centrala studiestödsnämnden (CSN) installerade under 2009 drygt 30 videokonferenssystem på 15 orter. Värdet på upphandlingen är över 10 miljoner kronor. Tack vare att CSN valde en tjänstebaserad lösning kunde man utnyttja Kammarkollegiets ramavtal. Videomöten har gjort att CSN kunnat minska antalet interna tjänsteresorna mellan de 15 olika orter där den decentraliserade organisationen driver verksamhet. Ulf Gustavsson, gruppchef för it-drift på CSN beskriver nyttan på följande sätt: Vi sänker resekostnaderna rejält, samtidigt som vi sparar på miljön. Dessutom blir samverkan mellan de olika kontoren bättre eftersom det är så enkelt att få ett möte till stånd. Sist men inte minst gör vi om mängder av spilltid på flyget eller i bilen till effektiv arbetstid. ANDRA SÄTT ATT SLIPPA OÖNSKADE RESOR Detta PM har tagit upp hur vi med hjälp av digital teknik kan slippa oönskade tjänsteresor och samtidigt spara tid, pengar och minska klimatutsläppen. För lokala resor finns också möjligheten att använda transportslag som gång och cykel i betydligt större utsträckning än idag. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Det finns flera projekt för att i större utsträckning ersätta dessa resor med gång eller cykeltrafik. Till exempel Lunds kommuns bilsnål samhällsplanering, och inte bilen under milen som är ett samarbetsprojekt mellan Gröna Bilister och Sjukgymnastförbundet.

6 Miljöpartiet de Gröna Sidan 6 av 7 MILJÖPARTIETS FÖRSLAG FÖR SMARTARE MÖTEN I STATEN Vi vill: Att de svenska statliga myndigheterna ska bli ledande inom EU på att använda sig av videomöten. Genom att fatta ett sådant beslut kan vi bli ett föregångsland inom EU samtidigt som vi får ett förändringstryck inom hela unionen. Att de statliga myndigheterna ska sätta upp konkreta mål för minskning av onödiga tjänsteresor med hjälp av ny mötesteknik. k. Det är viktigt att de statliga myndigheterna arbetar med målsättningar, inte minst gäller det ett område som så tydligt involverar en stor del av organisationen. Med ett tydligt mål ökar också trycket på en genomgripande förändring. Att Statskontoret genomför en utredning för att ta fram en konkret handlingsplan på hur de statliga myndigheterna kan samordna sin upphandling av ny teknik för videomöten. Upphandlingen av en så pass avancerad ny teknik kräver god samordning mellan myndigheter. Genom samordning kan man hålla nere kostnaderna och få en teknisk lösning som håller på sikt. Ett antal pilotmyndigheter utses för att kunna verka som positiva förebilder. Att Regeringskansliet bör undersöka möjligheterna att använda sig av videomöten i kontakterna med sina myndigheter. Ministrarna och departementen är myndigheternas chefer. Därför är det viktigt att man kan ha effektivare och mer frekvent kontakt med sina myndigheter. Detta skulle underlättas av ett mer omfattande användande av videomöten. Att t Riksdagsförvaltningen ska göra en total översyn av möjligheterna att använda videomöten i ledamöte möterna och de anställdas tjänsteutövning. Även Riksdagens ledamöter och anställda borde i högre utsträckning kunna använda sig av videomöten med olika offentliga verksamheter. Inte minst gäller detta EU-samarbetet där många tjänsteresor genomförs. Ge det nya Trafikverket ett nytt uppdrag som består i att minska tjänsteresor med hjälp av teknik för videomöten. Det nya Trafikverket behöver få ett tydligt uppdrag att ta ett helhetsansvar för hur planering och prioritering av samhällets resurser till infrastruktur. Där borde det också ingå att planera för att få bort onödiga och oönskade tjänsteresor.

7 Miljöpartiet de Gröna Sidan 7 av 7 Att det nya Trafikverket ges i uppdrag att fortsätta Vägverkets ets tidigare projekt Resfri. 1 Projektet pågick mellan och hade som uppgift att handleda och inspirera de organisationer som vill använda sig av modern teknik för resfria möten. 1

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer