EBITS E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer"

Transkript

1 EBITS Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten. Med det avses telepresence, videokonferenser, webbmöte via Internet eller Intranät samt telefonkonferenser. 2 Avgränsningar Detta dokument fokuserar på frågor kring informationssäkerhet. Det innebär att det inte visar på vilka virtuella mötessystem som finns på marknaden, ej heller hur kravspecifikationen kan eller bör utformas. 3 Bakgrund Många företag planerar att tillämpa virtuella möten i någon form. Detta görs dels för att spara pengar för biljetter, hotell och traktamenten, dels för att spara tid både arbetstid och fritid för den anställde. Dessutom kan det minskade resandet innebära en reduktion av miljöpåverkan. Detta innebär nya risker sedda ur ett informationssäkerhetsperspektiv, vilket måste beaktas i planeringsfasen. Med tanke på den starka utvecklingen av kapacitet på Internet och teknikutvecklingen på system för virtuella möten har EBITS sett nödvändigheten av att ta fram denna skrift. 4 Informationsformer Information förekommer i många former. Den kan exempelvis vara tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller muntlig. 5 INFORMATIONSKLASSNING Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i en organisation, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet syftar till att skydda information mot förekommande hot, förhindra avbrott i verksamheten, minska skador och bidrar därigenom till att säkerställa organisationens verksamhet. Oavsett vilken form informationen har, eller det sätt på vilket den överförs eller lagras, måste den alltid ha ett godtagbart skydd. Oftast prioriteras tillgängligheten vid virtuella möten, vilken ju är grunden för detta. Mötets karaktär är avgörande för vilka krav man skall ställa på sekretess, riktighet och spårbarhet Webb-möte v1.0.doc 1 (5)

2 Exempel 1 VD för Bolag A har ett strategiskt informationsutbyte med sin styrelse för att diskutera uppköp av Bolag B, vilket naturligtvis ställer höga krav på sekretess. Exempel 2 I en förhandlingssituation mellan Bolag C och Bolag D, där parterna icke känner varandra personligen, kan det vara svårt att verifiera motparten, dvs riktigheten i den information som ges. Exempel 3 Ett virtuellt möte ställer och medger andra krav på mötets dokumentation jämfört med ett fysiskt möte, eftersom förutsättningarna är så olika. För att få spårbarhet av mötet kan det spelas in, vilket kan upplevas som ett integritetsintrång. 5.1 Sekretess Säkerställande av att information är tillgänglig endast för dem som har behörighet för åtkomst. 5.2 Riktighet Bevarande och skydd av information och behandlingsmetoder så att de förblir korrekta och fullständiga. 5.3 Tillgänglighet Säkerställande av att behöriga användare vid behov har tillgång till information och tillhörande tillgångar. 5.4 Spårbarhet Åtkomst och informationsöverföringar loggas eller på annat sätt märks (exempelvis genom signering) för att händelseförlopp ska kunna kontrolleras och kopplas till specifik person. 6 Olika tekniker för virtuella möten 6.1 Telepresence Ett telepresence-system är ett tekniskt avancerat system där användarna ska få en känsla av att befinna sig i samma fysiska möte. Systemet klarar av att visa personer, bilder, white board, dela arbetsyta och filmer i hög kvalité, samt har högkvalitativt ljud. Ofta är lokalen anpassad med flera skärmar, bild i HD-kvalité, flerkanalsljud, multipla noder, möjlighet att strömma videosändningar, etc. Tekniska risker: o Leverantör och operatör av systemet kan avlyssna o Avtappning av information till obehöriga Webb-möte v1.0.doc 2 (5)

3 Att tänka på: o Systemens begränsade förmåga att på ett säkert sätt kommunicera med andra fabrikat. Administrativa risker 6.2 Videokonferens o Funktionella krav går före säkerhetskrav o Hur sköts användarstöden? o Vem sköter driften av systemet och varifrån? Stationärt system som kräver anpassad lokal. Tillgänglighet har det valda nätet tillräcklig kapacitet och kvalité? Se till att det på ett enkelt sätt går att få till ökad nätkapacitet, eftersom det kan bli stark efterfrågan på tekniken och uppskalning kan behövas. Sekretesskrav efter målgrupp! Don efter företag! Eget eller hyrt system. Användandet sker ofta inte bara internt, utan verksamheten kan önska kommunikationsmöjlighet med externa kontakter. Om telepresence-hotell, vad kan de erbjuda säkerhetsmässigt? Videokonferenssystem består vanligtvis av en skärm och en kamera per videokonferensrum. Dokumentvisning från dator kan även förekomma. Den upplevelse av total närvaro som telepresence-systemet ger, fås inte i ett videokonferensmöte. Dessa system är väsentligt billigare jämfört med telepresence-system. Utrustningen kan även vara flyttbar. Med videokonferenssystem är riskerna desamma som för telepresencesystem. Ett videokonferenssystem kan vara mobilt med de risker det medför. I övrigt se Telepresence-system 6.3 Webbmöte via Internet / Intranät Dessa lösningar är klientbaserade, t.ex. arbetsdator används med ansluten eller inbyggd videokamera och mikrofon/högtalare. Kvalitén är vanligtvis lägre för både bild och ljud jämfört med ovanstående. Vissa tjänster innebär inte några tillkommande kostnader. Dessa system kan vara både företagsinterna och publika. Det företagsinterna (intranät) erbjuder oftast högre kvalité och fler funktioner. Dokumentvisning kan ske via delade arbetsytor Webb-möte v1.0.doc 3 (5)

4 Tekniska risker: o Integrerad lösning på din dator, dvs risk för spridning av skadlig kod. o Leverantör, operatör och administratör kan avlyssna o Avtappning av information o Speciell hänsyn måste tas till hur nätverket med tillhörande brandvägg konfigureras. Administrativa risker: o Nätverksadministratören kan få mindre kontroll över användandet av webbmötessystemen. o Funktionella krav går före säkerhetskrav o Hur sköts användarstöden? o Det finns inga/få garantier för tillgänglighet till externa webbmötessystem. Det är mycket viktigt att beakta de risker som denna typ av tjänster innebär. IT-avdelningen fråntas möjligheter att få tillräcklig kontroll av datorsystemen. Tillgänglighet har det valda nätet tillräcklig kapacitet och kvalité? Användning gäller ofta inte bara internt, utan verksamheten kan önska kommunikationsmöjlighet med externa kontakter. 6.4 Telefonkonferens Telefonkonferens är en form av virtuellt möte som sker via telefon. Svårt att avgöra vilka som deltar i konferensen Händer att det blir sammanblandning av telefonsamtal och tappar därmed kontrollen över deltagare i konferens. Möjligheter att avgöra att rätt personer medverkar i konferensen Om lösenordsskyddade konferenser bör de ha en väl genomtänkt hantering och administration. Störningar är speciellt frekvent för mobildeltagare. Tillgänglighet kan vara sämre för deltagare via mobilsamtal Webb-möte v1.0.doc 4 (5)

5 Bra ljud är viktigt för funktion 7 Övrigt Frågor kan ställas till EBITS via e-post Webb-möte v1.0.doc 5 (5)

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer