Nulägesanalys. System. Bolag AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesanalys. System. Bolag AB"

Transkript

1 Energibranschens IT-säkerhet 1 (11) Nulägesanalys System Bolag AB Skall mailas/skickas till senast den XX xxxxxx Ort: Datum: Uppgiftslämnare: Bolag och befattning:

2 Energibranschens IT-säkerhet 2 (11) 1 INFÖR NULÄGESANLYSEN VAD ÄR INFORMATIONSSÄKERHET? INSAMLING AV GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Beskrivning Informations- och systemklassning Kostnader Avbrott Fel Formellt ansvariga... 11

3 Energibranschens IT-säkerhet 3 (11) Inför Nulägesanalysen Vad är informationssäkerhet? Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i en organisation, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet syftar till att skydda information mot förekommande hot, förhindra avbrott i verksamheten och minska skador och bidrar därigenom till att maximera värdet av organisationens verksamhet. Information förekommer i många former. Den kan exempelvis vara tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller talad. Oavsett vilken form informationen har, eller det sätt på vilket den överförs eller lagras, måste den alltid få ett godtagbart skydd. Informationssäkerhet karaktäriseras som bevarandet av: sekretess - säkerställande av att information är tillgänglig endast för dem som har behörighet för åtkomst riktighet/tillförlitlighet - skydd av information och behandlingsmetoder så att de förblir korrekta och fullständiga tillgänglighet - säkerställande av att behöriga användare vid behov har tillgång till information och tillhörande tillgångar Informationssäkerhet uppnås genom att lämpliga styrmedel införs. Dessa kan vara t.ex. riktlinjer, rutiner, organisation och programfunktioner. Därigenom säkerställs att organisationens specifika säkerhetsmål uppnås.

4 Energibranschens IT-säkerhet 4 (11) Insamling av grundläggande information Beskrivning Jag önskar en förteckning och beskrivning av de informationssystem som finns i er verksamhet. Detta för att utröna om de tekniska system som används vid informationshanteringen är utformade och anpassade på ett säkerhetsmässigt sätt. Vad räknas som ett system? Ett informationssystem ska uppfylla nedanstående krav: Är en helhet och kan bestå av ett eller flera program/applikationer (t.ex. mail, Officepaket, Ekonomisystem) Har ett syfte (t.ex. skicka mail, löneadministration) Har en systemägare (t.ex. ägs av IT-avd, ägare av mindre system är den som köpt systemet) Har ett namn (t.ex. Opus, Restid) Har en förvaltare/driftsansvarig (t.ex IT-drift) Har en eller flera användare Utför någon form av förändring eller bearbetning av information Exempel : System (Ange systemets namn) Beskrivning (Vad är syftet med systemet) 1. RESTID Registrering av arbetad tid och reseräkning Beroende (Ange om systemet är beroende av något annat system för att fungera) Beroende av att Intranätet är åtkomligt

5 Energibranschens IT-säkerhet 5 (11) Fyll i nedanstående tabell enligt exemplet: System (Ange systemets namn) 10. Beskrivning (Vad är syftet med systemet) Beroende (Ange om systemet är beroende av något annat system för att fungera)

6 Energibranschens IT-säkerhet 6 (11) Informations- och systemklassning Information som hanteras inom ett bolag skall säkerhetsklassas. De säkerhetsklasser som generellt brukar användas när det gäller manuell hantering är: 1. Öppen 2. Intern 3. Företagshemlig 4. Kvalificerat företagshemlig För att kunna säkerhetsklassa system efter ISO/IEC ska vi klassa systemen inom samtliga tre områden: Tillgänglighet, Sekretess och Riktighet. Vi ska klassa systemen med utgångspunkt för hur beroende man är av dem i sitt dagliga arbete avseende tillgänglighet, sekretess och riktighet. Använd skalan 1-5 där 5 betyder ovärderlig och 1 oviktigt, se förklaring nedan. Förklaring av skalan 1 Oviktigt Det har ingen betydelse att jag inte kan nå systemet när jag försöker. Jag kan använda systemet en annan dag eller vecka. Ingen ekonomisk påverkan. 2 Inte speciellt viktigt Tillgänglighet Sekretess Riktighet Det gör inget att andra Det gör inget att jag kan komma åt och läsa inte kan lita på informationen. Jag siffrorna eller om behöver inte veta vem någon annan ändrar i som kan läsa den. informationen. Öppen. Öppen. Jag är inte beroende av att nå systemet direkt, men det gör att jag får extraarbete. Kan klara ett avbrott på en dag utan nämnvärd ekonomisk förlust. 3 Viktigt Jag är beroende av att nå systemet på dagtid annars kan jag inte fullfölja mina arbetsuppgifter. Maximal avbrottstid är ett par timmar. Kan innebära ekonomiska förluster. Det är bra om jag vet vem som kan läsa informationen. Informationen klassas som Öppen. Informationen bör inte läsas av extern part. Annan information som inte är hemlig och inte är avsedd för externt bruk. klassad som Intern. Det är inte speciellt viktigt att informationen är helt korrekt, men jag bör kunna lita på att den är någorlunda korrekt. Informationen klassas som Öppen. Informationen ska inte kunna ändras av extern part. Annan information som inte är hemlig och inte är avsedd för externt bruk klassad som Intern.

7 Energibranschens IT-säkerhet 7 (11) 4 Mycket viktigt Jag måste kunna nå systemet alltid. Jag kan inte acceptera avbrott längre än en timme. Den ekonomiska effekten blir kännbar för företaget. 5 Ovärderligt Jag måste kunna nå systemet alltid. Inga avbrott får förekomma då det kommer att medföra mycket höga ekonomiska kostnader. Den ekonomiska effekten kan medföra att verksamheten tvingas upphöra. Informationen får inte läsas av obehörig. Information som vid otillbörlig läsning orsakar ekonomisk skada på företaget. Ekonomisk information som kan ge otillbörlig personlig vinst. Känslig information ur integritetssynpunkt. klassad som företagshemlig. Informationen får absolut inte läsas av obehörig. Information som vid otillbörlig läsning kan äventyra företagets framtida marknadsposition. Information som innehåller strategier, framtidsplanering, nya produkter, säkerhetsinformation, marknads- och konkurrentanalyser. klassad som kvalificerat företagshemlig. Informationen måste garanterat vara korrekt. Information som vid otillbörlig förändring orsakar ekonomisk skada på företaget. Ekonomisk information som kan ge otillbörlig personlig vinst. Känslig information ur integritetssynpunkt klassad som företagshemlig. Informationen måste garanterat vara korrekt. Information som vid otillbörlig förändring kan äventyra företagets framtida marknadsposition. Information som innehåller strategier, framtidsplanering, nya produkter, säkerhetsinformation, marknads- och konkurrentanalyser. klassad som kvalificerat företagshemlig.

8 Energibranschens IT-säkerhet 8 (11) Klassa enligt ovanstående skala varje system med hänsyn till informationens tillgänglighet, sekretess och riktighet. Ange i siffror 1 5. System Tillgänglighet Sekretess Riktighet

9 Energibranschens IT-säkerhet 9 (11) Kostnader Uppskatta hur stora kostnaderna blir i kr/dygn vid ett avbrott. Räkna in ev. konsulttid/-kostnad, egen personalkostnad för stillestånd och ev. merarbete samt ev. skadestånd. Ta bara hänsyn till DINA/ERA kostnader. Ange konsult- och personalkostnader i mantimmar var för sig. Uppskatta hur stora kostnaderna blir i kr/dygn eller mantimmar/dygn vid ett avbrott: 1. System kr/dygn alt mantimmar/dygn (kort avbrott, mindre än en dag) kr/dygn alt mantimmar/dygn (långt avbrott, mer än en dag)

10 Energibranschens IT-säkerhet 10 (11) Avbrott Med avbrott menas att du inte kan nå eller starta programmet. Ungefär hur ofta förekommer avbrott i ovan beskrivna system? System => Avbrott har aldrig hänt Avbrott är sällsynta (har inträffat) Avbrott förekommer (händer varje år) Avbrott är ganska vanliga (händer varjemånad) Avbrott förekommer ofta (händer varje vecka) Avbrott förekommer ständigt (händer varje dag) Fel Med fel menas att du kan starta programmet men det hänger sig eller något går fel när du t.ex. ska skriva ut. Hur ofta inträffar fel som medför akuta åtgärder? System => Fel som medför akuta åtgärder har aldrig hänt Fel som medför akuta åtgärder är sällsynta (har inträffat) Fel som medför akuta åtgärder förekommer (händer varje år) Fel som medför akuta åtgärder är ganska vanliga (händer varje månad) Fel som medför akuta åtgärder förekommer ofta (händer varje vecka) Fel som medför akuta åtgärder förekommer ständigt (händer varje dag)

11 Energibranschens IT-säkerhet 11 (11) Formellt ansvariga Vissa system är gemensamma som t.ex. mail, då är det troligt att ansvarig är IT-drift. Andra system är lokala och då kan det tex. vara den som köpt in systemet som är ansvarig. Fråga dig runt i din organisation om du är osäker. Vilka personer är formellt ansvariga för respektive system? System Namn Befattning TACK FÖR HJÄLPEN!

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

EBITS Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsforum BITS. Checklista för f r mindre energiföretag. retag INLEDNING

EBITS Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsforum BITS. Checklista för f r mindre energiföretag. retag INLEDNING Checklista för f r mindre energiföretag retag INLEDNING Lennart Castenhag, Svenska Kraftnät E Energibranschens rmations- & IT-säkerhetsforum Håkan Eriksson, Kraft Att tänka på när vi använder PC privat:

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Sydkraft AB - Koncern IT 2004-02-25 1

Sydkraft AB - Koncern IT 2004-02-25 1 2004-02-25 1 Informationssäkerhet Informationssäkerhetsklassning Anpassning till ISO/IEC 17799 Rita Lenander IT- och Informations-säkerhetschef 2004-02-25 2 Säker hantering av information Inte många skulle

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

PuL-bedömning och riskanalys av molntjänst i skolan

PuL-bedömning och riskanalys av molntjänst i skolan 2013-11-XX 1 E-samhället i praktiken PuL-bedömning och analys av molntjänst i skolan Detta dokument är ett fiktivt exempel på hur en genomförd PuL 1 -bedömning och analys 2 av en molntjänst i en skola

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

checklista informationssäkerhet vid hantering av it-system

checklista informationssäkerhet vid hantering av it-system 55 Bilaga 9 checklista informationssäkerhet vid hantering av it-system Säkerhet för den private hem-pc-användaren och det mindre energiföretaget Observera att bristande säkerhet i PC:n inte bara drabbar

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Inledning 4 Ansvaret för säkerheten 6 Organisation 11 Hotbild 14 Säkerhetsnivå 16 Säkerhetsåtgärder 19 Sammanfattning 26 Några begrepp

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer