Videokonferens. En praktisk vägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Videokonferens. En praktisk vägledning"

Transkript

1 Videokonferens En praktisk vägledning

2 Uppkoppling av videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar...2 När plats inte bör avslöjas...3 Från enskilda arbetsplatser...3 Uppkoppling av videokonferenssamtal mot externa parter...4 Visa utgående bild...5 Visning av föremål, dokument och digitala handlingar...6 Spela in videokonferenssamtal...8 Manövrering av kamera...9 Vett och etikett...11 Vanliga frågor och svar...12 Kom igång med videokonferens...14 Videokonferenssamtal från pekskärmen...14 Funktioner under samtalet...14 Avsluta videokonferenssamtal...15 Stäng av videokonferensutrustningen...15 Teknisk fördjupning...16 Videokonferens infrastruktur...16 Uppkoppling av videokonferenssamtal mot externa parter...17 Videokonferens via ip...18 Videokonferens via isdn...18 Prefix...18 Videokonferens till utlandet...19 Telefonsamtal via videokonferenssystemet...19 Telefonsamtal via videokonferenssystemet till utlandet...19 Domstolsverkets videokonferensbrygga Att koppla upp sig till Domstolsverkets videokonferensbrygga

3 Långt bort men ändå på plats Videokonferens är ett bra sätt att delta i förhandlingar för parter och vittnen som befinner sig långt ifrån domstolen. Videokonferens kan också användas om någon som ska delta inte vill befinna sig i förhandlingssalen på grund av rädsla. Vid sidan av att vara ett praktiskt och bekvämt alternativ sparar videokonferenser domstolarnas resurser. Allt som visas och sägs i salen kan fjärrparten också ta del av. Det finns även möjlighet till inspelning i domstolarnas verksamhetsstöd Vera. Utbyggnad och förbättringar av videokonferens sker kontinuerligt. I den här broschyren kan du läsa om alla de möjligheter som tekniken erbjuder, få praktiska råd om utrustningen samt en detaljerad teknisk fördjupning. 1

4 Uppkoppling av videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar Videokonferenssystem finns installerat i många av våra förhandlingssalar, samtalsrum och konferensrum. I varje videokonferenssystem finns en kontaktbok där bland annat samtliga Sveriges Domstolars salar och videokonferensrum finns. Det enklaste och bästa sättet att koppla upp samtal är att använda kontaktboken. Från förhandlingssalar kan i regel samtal med upp till fem fjärrparter kopplas upp. Från samtalsrum kan en till tre fjärrparter kopplas upp. Från konferensrum varierar det hur många fjärrparter som är möjliga. Är det fler deltagare i videokonferensen än vad som är möjligt i det aktuella systemet går det att använda sig av Domstolsverkets videokonferensbrygga, där virtuella mötesrum kan bokas. Bryggan måste bokas i förväg. TEKNISK FÖRDJUPNING Kortnummer Varje videokonferenssystem inom Sveriges Domstolar har ett fyrsiffrigt kortnummer som också kan användas för att koppla upp samtal. Uppkoppling I förhandlingssalar används pekskärmen för att koppla upp samtal. I samtals och mötesrum används videokonferenssystemets fjärrkontroll. 2

5 När plats inte bör avslöjas Domstolsverkets videokonferensbrygga ska användas när den plats fjärrparten befinner sig på inte bör avslöjas. Bryggan rensar bort systemets namn och andra identifierare, så att det inte syns varifrån samtalet är uppkopplat. Alla parter kopplar då anonymt upp till ett virtuellt rum i bryggan som skapats just för detta unika tillfälle. Kontrollera även miljön där fjärrparten är placerad så att det inte finns föremål i bakgrunden som röjer platsen eller annat som inte bör avslöjas. Boka Domstolsverkets videokonferensbrygga via bryggbokningsformuläret som finns på videokonferens sidorna på intranätet. Från enskilda arbetsplatser För att använda videokonferens från sin egen arbetsplats finns Movi/Jabber Video att använda sig av. Det är ett pc-baserat videokonferenssystem som måste installeras på datorn. Dessutom behövs en videokamera som kopplas till datorn. Från datorn går det bara att koppla upp en fjärrpart. För att kommunicera med flera samtidigt kan en fjärrpart som har möjlighet till flerpartssamtal koppla upp samtalet. Det går också att använda bryggan för att kommunicera med flera fjärrparter samtidigt. 3

6 Uppkoppling av videokonferenssamtal mot externa parter Många externa parter finns med i videokonferenssystemets kontaktbok som kontinuerligt uppdateras med nya kontakter. Nedan finns några exempel på externa parter som finns i kontaktboken: Telefonsamtal i videokonferens För att ha telefonsamtal och videokonferenssamtal samtidigt ska båda samtalen kopplas upp via videokonferensen. Detta är viktigt för att alla fjärrparter ska höra varandra på bästa sätt. Kriminalvården Åklagarmyndigheten Intrum Justitia Landsting/regioner SIS (Statens institutionsstyrelse) Finlands rättsväsende Det går också att koppla upp samtal till parter som inte finns med i kontaktboken, till exempel genom att använda knappsatsen. Det går också att använda Domstolsverkets videokonferens brygga för att koppla upp samtal med externa parter. TEKNISK FÖRDJUPNING Övriga parter Från och med version F1 på pekskärmens mjukvara finns en ut ökad knappsats som gör det möjligt att slå in alla ip-nummer. Om det i äldre versioner inte går att slå in ip-numret går det endast att koppla upp isdn direkt från pekskärmen. Nytt i version F1 är också att vanligt förekommande kontakter kan läggas till som favoriter. Det går också bra att använda Domstolsverkets videokonferensbrygga för att ha videokonferenssamtal med externa parter. Båda parter kopplar upp sig till bryggan som bokas via ett bokningsformulär på videokonferenssidorna på intranätet. 4

7 I del flesta fall går det att använda kontaktboken för att koppla upp videokonferenssamtal. Visa utgående bild Tänk på att alltid visa utgående bild vid ett videokonferenssamtal. Detta är viktigt för att alla i förhandlingssalen ska kunna se vilken bild som fjärrparten ser. Detta görs genom att trycka på knappen Bild i Bild på pekskärmen. Motsvarande knapp på fjärrkontrollen i videokonferensrum är Layout. För att använda videokonferens från en arbetsplats måste ett datorprogram installeras som kan hantera videoprotokollen H.323 eller SIP. Detta betyder att till exempel Jabber Video, Movi, Ekiga och XMeeting (för Mac) fungerar, men däremot fungerar i dagsläget inte Skype och Lync utan speciella anpassningar. Aktuell information på intranätet För detaljerad och uppdaterad information om att koppla upp videokonferenssamtal till externa parter hänvisas till videokonferenssidorna på intranätet. 5

8 Visning av föremål, dokument och digitala handlingar Alla deltagare, både i salen och fjärrparter, tar del av presentationerna i ett videokon ferenssamtal. Från en förhandlingssal är det alltså möjligt att visa presentationer från samtliga bild- och ljudkällor, till exempel dokument-/objektkamera, bärbar dator, dvd-spelare samt MMPC:n (den stationära datorn under rättens bord). Välj om du vill se presentationen eller fjärrparten i stor bild genom att använda knappen Växla bild egen/motpart på pekskärmen. Motsvarande knapp på fjärrkontrollen i ett videokonferensrum är Selfview. TEKNISK FÖRDJUPNING Mediaspelare Använd mediaspelaren för att visa bilder och inspelningar från ett usb-minne. Mediaspelaren klarar av att visa bilder och filmer i de flesta format. Det går inte att visa Microsoft Office-dokument som till exempel ett bildspel i PowerPoint, då måste egen dator användas. 6

9 Presentationer som visas i videokonferens syns både i salen och hos fjärrparterna. 7

10 Spela in videokonferenssamtal Ett videokonferenssamtal kan spelas in i Vera. Bilden som spelas in är identisk med den bild som syns på dukarna eller skärmarna i salen. I Vera går inspelning av videokonferens till på samma sätt som vid vanlig videoinspelning i sal. För att spela in videokonferenssamtal i Vera, välj inspelningskälla Videokonferens under videoinspelningsfliken i pekskärmen. 8

11 Manövrering av kamera Deltagarna i videokonferensen ska visas på ett likartat sätt, det vill säga personernas storlek och placering i bilden ska inte skilja sig åt nämnvärt. Detta är extra viktigt vid inspelning av videokonferenssamtal. Använd först och främst de förinställda positionerna för att porträttera deltagarna i videokonferensen. Tryck på respektive plats på pekskärmen för att visa den deltagare som pratar för tillfället. Ibland kan det vara nödvändigt att finjustera den förinställda bilden. För att skapa harmoni i bilden, ställ in kameran så att både ögon och händer syns tydligt. Se exemplet ovan. Mer om inspelning av videokonferens i Vera Vid val av inspelningskälla Videokonferens spelas allt som syns på projektorduk/skärm in. Detta innebär att vid ett flerpartssamtal med en uppdelad bild (med alla parter) så kommer allt som syns att spelas in i Vera. När någon av presentationskällorna visas i videokonferensen spelas även den in. TEKNISK FÖRDJUPNING 9

12 10

13 VETT OCH ETIKETT God videokonferensetikett handlar främst om vanlig artighet och respekt för deltagarna. Det finns dock några saker som ökar kvaliteten. Presentera parter och rätten och visa om möjligt en översiktsbild på alla. Tala tydligt i mikrofonen och i normal samtalston. Undvik att prassla med papper, mikrofonerna är mycket ljudkänsliga. Justera kameran (zooma in) så att fjärrparten kan se den som pratar så bra som möjligt. Titta mot rätt kamera. I många förhandlingssalar tänds en röd lampa vid den aktiva kameran. Kom ihåg att fjärrparten kan se dig även när du inte talar. Ett tips är att om det är fler än fem deltagare upprepar man sitt namn och ort varje gång man talar. 11

14 Vanliga frågor och svar Hur kopplar externa parter upp videokonferenssamtal till Sveriges Domstolar? Antingen via isdn (integrated services digital network) eller ip (internetprotokoll). Om den externa parten endast kan koppla upp via ip måste Domstolsverkets videokonferensbrygga användas. Detta gäller även från utlandet. Hur läggs ett telefonsamtal till vid videokonferenssamtal? I förhandlingssalen Via videokonferensfliken > Lägg till deltagare > Knappsats. Slå prefix 70 följt av telefonnumret. Till exempel rings Tekniksupporten upp genom att slå Till utländska telefoner: prefix 70, följt av 00 (istället för +), följt av landskod och telefonnumret, till exempel I ett samtalsrum/videorum Via fjärrkontrollen > Grön lur > slå prefix 70 följt av telefonnumret. Samma förfarande som i en förhandlingssal. När används Domstolsverkets videokonferensbrygga? Vid skyddat vittne. När någon/några parter inte finns i kontaktboken och endast kan koppla upp sig via ip (är pekskärmens mjukvara F1 eller senare går det också att koppla upp sig via ip direkt från förhandlingssalen). När det är fler deltagare än vad videokonferenssystemet har möjlighet att koppla upp. Hur fungerar Domstolsverkets videokonferensbrygga? Ett unikt virtuellt mötesrum skapas som bara existerar under den bokade tiden. Den externa parten går in via sin port i bryggan (ip ) och Sveriges Domstolar går in via sin port i bryggan (prefix 78). Varför används pin-kod till ett virtuellt rum i bryggan? Detta görs för att öka säkerheten för samtalet, så att inte någon av misstag kopplar upp sig till videokonferenssamtalet. 12

15 Hur skickas tonval? Tonval kallas även DTMF-toner, eller touch tones på engelska och används till exempel då en pin-kod eller ett anknytningsnummer ska anges. I en förhandlingssal görs det via knappen Sänd tonvalskoder. I ett samtalsrum/videorum aktiveras tonval via # på fjärrkontrollen. När tonval är aktiverat hörs ett pip när siffertangenterna trycks in. Vad är skillnaden mellan ip- och isdn-samtal? Ip-samtal sker över internet och isdn-samtal över telefonnätet. Kan Skype användas för att koppla upp videokonferens samtal till Sveriges Domstolar? Nej, Skype hanterar i dagsläget inte videoprotokollen H.323 eller SIP som är nödvändigt för att koppla upp videokonferenssamtal till Sveriges Domstolar. Har du ytterligare frågor? Om du har praktiska frågor om till exempel en sals utrustning vänder du dig till domstolens teknik ansvarige eller expeditionsvakt. Domstolens teknikansvarige kan vända sig till Domstolsverkets tekniksupport för ytterligare vägledning eller för att göra en felanmälan. Tekniksupporten kan hjälpa till genom att fjärrstyra videokonferenssystem inom Sveriges Domstolar. Tekniksupporten Telefon: , tonval 3 E-post: Videokonferens:

16 Kom igång med videokonferens Om det finns en översiktskamera som visar! hela salen visas den bilden när videokonferenssystemet startas. Annars visas ordförandepositionen som startbild. Ställ in en bra bild som! ska visas för fjärrparten innan ett samtal kopplas upp. Gör detta genom att trycka på någon av platserna som visas i pekskärmen. Tryck på Styr kamera i salen (K) för att zooma och styra kameran ytterligare. Det går inte att styra kameran som visar hela salen. Videokonferenssamtal från pekskärmen Uppkoppling av samtal 1. Starta videokonferensutrustningen i salen genom att välja Videokonferensfliken. 2. Tryck på Starta videokonferens. 3. Tryck på Lägg till deltagare (A) för att koppla upp ett samtal. Det finns tre sätt att koppla upp samtal: Knappsats (B). Används om ett nummer ska kopplas upp. Slå numret och tryck sedan på knappen Ring upp. Kontaktbok (C). Här finns kontakter till alla videokonferenssystem inom Sveriges Domstolar och vissa externa parter som till exempel Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Senast uppringda (D). Välj i listan med senast uppkopplade samtal. 4. För att koppla upp flera fjärrparter, tryck på Lägg till deltagare (A) för varje ny deltagare. Funktioner under samtalet Visa utgående bild Tryck på Bild i Bild (E) för att visa utgående bild tillsammans med inkommande bild (fjärrparten) på dukarna eller skärmarna. Utgående bild visas i övre högra hörnet. Vid ytterligare tryckningar flyttas utgående bild runt mellan de fyra hörnen på dukarna eller skärmarna för att sedan försvinna helt vid den femte tryckningen. Använd alltid visning av utgående bild! På detta sätt blir alla medvetna om vilken bild som går ut från salen. Motsvarande funktion på fjärrkontrollen i ett samtalsrum/videorum är knappen Layout. Stäng av bild och ljud Avaktivera Bild och ljud på (F) för att stänga av bild och ljud för alla deltagare. Detta är bra att använda vid till exempel en paus för att slippa koppla ner samtalen. 14

17 B C D A H K F E J G I Visning av föremål, dokument och digitala handlingar Tryck på Presentationskälla (G) för att visa något i videokonferensen från någon av presentationskällorna i salen. Välj typ av presentation (till exempel DVD/Mediaspelare) och aktuellt uttag så startar presentationen. Tryck på Avsluta presentation för att avsluta presentationen. Avsluta videokonferenssamtal 1.Tryck på Avsluta samtal (H). Nu syns en lista på de fjärrparter som är uppkopplade. 2. Tryck på den fjärrpart som du vill avsluta samtalet med. Tryck på Växla bild! egen/motpart (J) två gånger för att se fjärrparten i stor bild istället för presentationen. Motsvarande funktion på fjärrkontrollen i ett samtalsrum/videorum är knappen Selfview. Stäng av videokonferensutrustningen Tryck på Avsluta videokonferens (I). Välj därefter vad som ska stängas av: Endast Videokonferensutrustningen? Videokonferensutrustningen stängs av men presentationstekniken lämnas på. Videokonferensutrustningen och presentationstekniken? Både videokonferensutrustningen och presentationstekniken stängs av. 15

18 TEKNISK FÖRDJUPNING Videokonferens infrastruktur Inom Sveriges Domstolar Videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar använder Domnät som är Sveriges Domstolars eget nätverk. Hjärnan i systemet är VCS Control som kopplar alla samtal till rätt ställe. Alla samtal inom Sveriges Domstolar sker med ip (internetprotokoll). Uppkoppling av videokonferenssamtal till externa parter Detta sker antingen med ip eller isdn (Integrated Services Digital Network). Skillnaden är att ip-samtal använder sig av internet och isdn-samtal av telefonnätet. Ip-samtal har i regel högre bandbredd och därmed högre bild- och ljudkvalitet. Säkerhet kring videokonferens Videokonferenssignalen överförs med 128-bitars AES-kryptering vilket innebär att signalen är väldigt svår att avlyssna. Både för videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar och externt passerar signalen ett antal brandväggar som hjälper till att skydda signalen så att den överförs på ett säkert sätt. Videokonferens - infrastruktur VCS CONTR 3.DOMSTOLSVERKETS VIDEOKONFERENSBRYGGA MOVI DOMNÄT ( 2. INTERNET (IP) BRANDVÄGG VCS EXPRESSWAY 16 EXTERN PART

19 TEKNISK FÖRDJUPNING Uppkoppling av videokonferenssamtal mot externa parter Följande vägar finns för uppkoppling av videokonferenssamtal till externa parter: 1. SGSI-nätet. SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett säkert och skyddat nätverk som kopplar samman statliga myndigheter i Sverige. Sveriges Domstolar använder SGSI-nätet för videokonferenssamtal via ip till Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. 2. Internet. Kan endast användas för att koppla upp videokonferenssamtal ut från Sveriges Domstolar. 3. Domstolsverkets videokonferensbrygga. Videokonferensdeltagare inom Sveriges Domstolar kopplar upp sig via Domnät till bryggan. Externa deltagare kopplar upp sig till bryggan via internet. Det går också att koppla upp sig med isdn till bryggan. Se också separat avsnitt om bryggan. 4. Domstolsverkets isdn-gateway. Omvandlar signalen från ip på Domnät till isdn på telefonnätet eller tvärt om. OL 4. ISDN EXTERN PART t ex tolk på telefon ISDN GATEWAY IP) EXTERN PART t ex polisen BRANDVÄGG 1.SGSI (IP) ÅKLAGARMYNDIGHETEN VCS EXPRESSWAY KRIMINALVÅRDEN 17

20 TEKNISK FÖRDJUPNING Videokonferens via ip Ett ip-nummer skrivs ofta med siffror, separerade med punkter, till exempel Ip-nummer kan också skrivas som en e-postadress, till exempel Alla tecken ska slås in när ett samtal till ett ipnummer kopplas upp. Sveriges Domstolar använder också prefix för att koppla upp ipnummer. Se rutan om prefix. Videokonferens via isdn Ett isdn-nummer ser vanligtvis ut som ett telefonnummer, till exempel Ibland kan det också finnas ett anknytningsnummer som i så fall finns efter telefonnumret, till exempel Û Slå hela numret inklusive Û. Alternativt slå första delen framför stjärnan, invänta svar, aktivera tonvalskoder och slå in anknytningsnumret när du uppmanas till det och avsluta med #. OBS! Glöm inte prefix 0 (nolla) när du kopplar upp via isdn. Prefix Vid videokonferenssamtal finns ett antal prefix som används för att tala om för videokonferenssystemet vilken typ av samtal som ska göras. Prefixet anges före numret till videokonferenssystemet eller telefonen. 0 Videokonferens via isdn, till exempel Telefonsamtal via videokonferens, till exempel Åklagarmyndigheten via ip, till exempel Kriminalvården via ip, till exempel Sveriges Domstolars brygga via ip, till exempel

21 TEKNISK FÖRDJUPNING Videokonferens till utlandet För att koppla upp videokonferenssamtal med isdn till utlandet, slå prefix 0, sedan 00 (motsvarar +) och landskoden följt av isdnnumret. Ett videokonferenssamtal till Tyskland kan därmed ha ett nummer som ser ut så här: För ip-samtal är det ingen skillnad i handhavande om samtalet är till utlandet eller inte. Telefonsamtal via videokonferenssystemet Det går att använda videokonferensen för att ringa vanliga telefonsamtal. För att ha telefonsamtal och videokonferenssamtal samtidigt ska båda samtalen kopplas upp via videokonferensen. Detta är viktigt för att alla fjärrparter ska höra varandra på bästa sätt. Välj därför inte fliken för telefonkonferens då någon också ska vara med på videokonferens. För att ringa ett telefonsamtal från en sal under pågående videokonferenssamtal: 1. Tryck på Lägg till deltagare 2. Tryck på Knappsats 3. Slå prefix 70 följt av telefonnumret. Till exempel för att ringa Tekniksupporten, slå: Telefonsamtal via videokonferenssystemet till utlandet Det går att ringa ett utländskt telefonnummer via videokonferens. Slå prefix 70, sedan 00 (motsvarar +) och landskoden följt av telefonnumret. Ett telefonnummer i Tyskland kan därmed se ut så här:

22 TEKNISK FÖRDJUPNING Domstolsverkets videokonferensbrygga Domstolsverkets brygga skapar förutsättningar för virtuella möten. Den har utrymme för upp till 32 videokonferensparter. Om videokonferensdeltagarna är fler än vad ett videokonferens system klarar av ska bryggan användas. Bryggan används för att koppla upp samtal med fjärrparter vars plats inte bör avslöjas. Den kan också användas för att koppla upp samtal med externa parter. Bokning av bryggan Bryggan bokas via bryggbokningsformuläret som finns på videokonferenssidorna på intranätet, alternativt hos Tekniksupporten på telefon , tonval 3. När bryggan bokas för en förhandling används alltid, av säkerhetsskäl, en pin-kod som varje deltagare ska skriva in via sina fjärrkontroller/pekskärmar för att komma in till det virtuella rummet. Det går också att använda pin-kod till mötesbokningar. Det går bara att koppla upp sig till bryggan under den bokade tiden. Virtuell ingång för externa parter VIRTUELLT RUM 100 Skapas först vid bokning, med PIN-kod. VIRTUELLT RUM 101 Skapas först vid bokning, med PIN-kod. Kodlås PIN 23 Kodlås PIN 02 VIRTUELLT RUM 102 Skapas först vid bokning, utan PIN-kod. VIRTUELLT RUM 103 Skapas först vid bokning, med PIN-kod. Kodlås PIN Virtuell ingång för Sveriges Domstolar

23 TEKNISK FÖRDJUPNING Boka en testuppkoppling i bryggan cirka en vecka innan förhandlingen/mötet för att hitta och åtgärda eventuella problem. Detta är speciellt viktigt om fjärrparten tidigare inte har använt sig av bryggan. Alla deltagare ska koppla upp sig till bryggan, inte bara de som kopplar upp sig utifrån via ip. Detta är viktigt för att inte riskera att både brygga och videokonferenssystem låser sig. Att koppla upp sig till Domstolsverkets videokonferensbrygga Efter att ett virtuellt mötesrum har bokats i bryggan skickas ett e-postmeddelande med ett unikt mötesnummer (till exempel 103) och en unik pin-kod (till exempel 15) som alla deltagare ska använda oberoende på vilket sätt de kopplar upp till bryggan. Nedan följer en instruktion på hur ett samtal kopplas upp i bryggan: Videokonferensparter inom Sveriges Domstolar Koppla upp med 78+ mötesnummer (till exempel 78103, 78 är prefix för bryggan). Så här anges pin-koden: I en förhandlingssal: Välj Sänd tonvalskoder. Slå pin-koden (till exempel 15). Avsluta med #. I ett samtalsrum/videorum: Aktivera tonval på fjärrkontrollen med knappen #. Slå pin-koden (till exempel 15). Avsluta med #. Från Movi/Jabber Video: Välj Tonval. Slå pin-koden (till exempel 15). Avsluta med #. Videokonferensparter (via ip) utanför Sveriges Domstolar Koppla upp till (till exempel se) > aktivera tonval > slå pin-koden (till exempel 15) och avsluta med #. Telefondeltagare och videokonferensparter (via isdn) utanför Sveriges Domstolar Koppla upp till > aktivera tonval > slå mötesnummer (till exempel 78103) och avsluta med #. Slå pin-koden (till exempel 15) och avsluta med #. 21

24 Videokonferenser sparar domstolarnas resurser och underlättar för parter och vittnen. Detta blir särskilt påtagligt om den som ska höras befinner sig långt bort eller känner rädsla för att närvara i förhandlingssalen. Den här broschyren berättar om alla de möjligheter som videokonferenser erbjuder. Den ger också praktiska råd om hur utrustningen kan användas och erbjuder detaljerad teknisk fördjupning. Illustration: Frida Axell Tryck: Edita Västra Aros AB Diarienr:

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång Teknik i förhandlingssalar För alla som medverkar i en rättegång Teknik till ditt förfogande I den här broschyren finns information om den teknik presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel

Läs mer

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång Teknik i förhandlingssalar För alla som medverkar i en rättegång Teknik till ditt förfogande I den här broschyren finns information om den teknik presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel

Läs mer

Videokonferens i verkligheten

Videokonferens i verkligheten 1 Videokonferens i verkligheten Teknik i förhandlingssal Domstolsverket och Sveriges domstolar Sveriges domstolar Allmänna domstolar Tingsrätter Hovrätter Högsta domstolen Nämnder Förvaltningsdomstolar

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en rättegång Presentationsteknik i rättssalar För alla som medverkar i en rättegång Innehåll Inledning...3 Vad är presentationsteknik?...4. Vem kan använda presentationstekniken i salarna?...5. Vad ska man ha med sig?...5.

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln)

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Först publicerad: 1 aug 2014 Senast ändrad: 1 aug 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Läs mer

RealPresence Desktop 3.1

RealPresence Desktop 3.1 RealPresence Desktop 3.1 Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (11) RealPresence Desktop Vi uppgraderar nu den befintliga klienten för videokonferens från CMA-Desktop till RealPresence-Desktop.

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat En pilot i miljöns tecken NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (8) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas automatiskt när

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Skype, ljud 5 Inställningar videokamera

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Innehåll 1. Vad är Solidus och BluStar Agent?... 2 2. Hur loggar jag in i BluStar Agent?... 2 3. Hur gör jag för att besvara ett inkommande samtal?... 4 4. Hur gör jag

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

tc ios iphone Snabbguide

tc ios iphone Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta App Store. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Gratis och därefter Installera, applikationen installeras. 5. Tryck Öppna för att starta applikationen.

Läs mer

tc Android surfplatta Snabbguide

tc Android surfplatta Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta Google Play Butik. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Installera. 5. Tryck på Godkänn och hämta, applikationen installeras. 6. Tryck Öppna för

Läs mer

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 RCO FREECALL INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN

Läs mer

Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x

Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x Manual för Cisco Meeting App (CMA)version 1.9.x Nedladdning och installation Klienten finns för Windows och Mac med följande nedladdningslänkar: För Windows Kräver Windows 7 eller senare För Mac Kräver

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Användarguide för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR Cloud) 3.0

Användarguide för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR Cloud) 3.0 Användarguide för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR Cloud) 3.0 Först publicerad: 1 augusti 2014 Senast ändrad: 21 augusti 2015 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång 1 2008-10-17 En modernare rättegång Informationsmöte Stockholms tingsrätt fredag den 17 oktober 2008 2 Agenda informationsmöte Introduktion Presentation av En modernare rättegång Teknik i rättssal, Stockholms

Läs mer

Användarmanual 32105. 5.2 Inspelning av DVD...10. 5.1.1 Inspelning av VHS via VHS-apparaten...9 5.1.2 Inspelning av VHS via VHS/DVD:n...

Användarmanual 32105. 5.2 Inspelning av DVD...10. 5.1.1 Inspelning av VHS via VHS-apparaten...9 5.1.2 Inspelning av VHS via VHS/DVD:n... Innehållsförteckning 1. Lokalinformation...1 2. Fjärrkontroll TV/VHS/DVD - Inspelning och TV-inställningar...2 3. Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...3 3.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...4

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Lathund för Lyncanvändare

Lathund för Lyncanvändare Lathund för Lyncanvändare Sida 1 Innehållsförteckning Ytterligare hjälp?... 3 Support... 3 Microsoft Lync 2010... 4 Starta Microsoft Lync:... 4 Knappöversikt... 5 Konfigurera ljud och video... 5 Ljudenhet...

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Bruksanvisning. Personlig användning av Sonera Visuell Kommunikation med dator, smart enhet och webbläsare

Bruksanvisning. Personlig användning av Sonera Visuell Kommunikation med dator, smart enhet och webbläsare Bruksanvisning Personlig användning av Sonera Visuell Kommunikation med dator, smart enhet och webbläsare Soneras tjänst för visuell kommunikation kan användas på olika sätt med olika enheter. Denna anvisning

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Instruktioner för mobil ljudutrustning

Instruktioner för mobil ljudutrustning Instruktioner för mobil ljudutrustning Denna utrustning är tänkt att användas för att förenkla handhavandet av mikrofoner samt kamera i salar och klassrum som saknar fast utrustning för inspelning/streaming/dubbelriktad

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call

Click2Call. 3FrontOffice. Click2Call i Softphone Click2Call i Softphone Aktivera med prefix... 2 Inställningar för Windows 7 och tidigare versioner... 2 Inställningar för Windows 8 och Windows 0... 3 Ringa via prefix... 4 Lägga till prefix i egna dokument... 4

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER. Hammarbyvägen 20-28

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER. Hammarbyvägen 20-28 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hammarbyvägen 20-28 RCO FREECALL MOBILTELEFONINSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL DEN HYRESGÄST DU SKA BESÖKA. HYRESGÄSTEN

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur.

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur. i Softphone När du öppnar 3FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa, skicka meddelanden,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM INTE HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM INTE HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM INTE HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Skype-möte 5 Inställningar

Läs mer

Hantera samtal i Softphone

Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Hantera samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet. Du kan nu hantera

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

text ipad Snabbguide Installera din mymmx: Starta din mymmx:

text ipad Snabbguide Installera din mymmx: Starta din mymmx: Installera din mymmx: 1. Starta App Store. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Gratis och därefter Installera, applikationen installeras. 5. Tryck Öppna för att starta applikationen.

Läs mer

7 Videokonferenser. 7.1 Vad innebär videokonferenser?

7 Videokonferenser. 7.1 Vad innebär videokonferenser? 7 Videokonferenser 7.1 Vad innebär videokonferenser? Videokonferenser innebär kontakt i realtid mellan lärare - student och student - student vid videokonferensanläggningar placerade vid lokala lärcentra.

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Vad är OmniTouch 8660 My Teamwork?

Vad är OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 SNABBSTARTSGUIDE Vad är OmniTouch 8660 My Teamwork? I OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombineras närvaromedvetna snabbmeddelanden med möjligheten

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Användarmanual Softphone

Användarmanual Softphone Användarmanual Softphone Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Komma igång...5 2.1 Logga in... 5 2.2 Ändra lösenord... 5 2.3 Ändra mailadress... 5 2.4 Byta användarnamn... 5 2.5 Ändra språk...6 2.6

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Användarmanual 31504

Användarmanual 31504 Innehållsförteckning 1.Lokalinformation...1 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...2 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...3 2.1.1 Uppspelning av videofilm...3 2.2 Fjärrkontroll Tandberg

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED SMARTPHONE-APPEN Så här använder du appen Telia Touchpoint. Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj appen

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER. Hus 45 Hjortvägen 9-23 Hus 46 Hjortvägen 25-37

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER. Hus 45 Hjortvägen 9-23 Hus 46 Hjortvägen 25-37 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hus 45 Hjortvägen 9-23 Hus 46 Hjortvägen 25-37 RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Cisco Jabber Video 4.88

Cisco Jabber Video 4.88 Cisco Jabber Video 4.88 Innehåll Beställa Jabber konto.2 Installation.2 Komma igång..3 Överblick.3 Videokonferensfönstret 5 Flerpartsmöte/videobrygga..6 Problemlösning..7 1 Beställa Jabber konto Använd

Läs mer

Snabbguide Konftel 55Wx

Snabbguide Konftel 55Wx SVENSKA Snabbguide Konftel 55Wx Konftel 55Wx är en konferensenhet som kan anslutas till din bordstelefon, mobiltelefon och dator. Den omvandlar dina kommunikationsverktyg till konferenstelefoner med Konftels

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal 108-01-21 sid 1 Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal Denna handledning är avsedd för nedan listade lärosalar där av-tekniken styrs med en knappsats (se bild) och där en stationär dator

Läs mer

Så här gör du. Utbildningens ingångssida

Så här gör du. Utbildningens ingångssida Så här gör du Verkställighet - grund är en datorbaserad utbildning och anpassad för självstudier. Här får du veta hur du ska genomföra dina studier. Utbildningen utspelas i en kontorsmiljö. Du kommer att

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 3.0 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Förberedelser inför webbkursen!

Förberedelser inför webbkursen! Förberedelser inför webbkursen! För att du ska få en så bra kurs som möjligt är det viktigt att du läser igenom nedanstående instruktioner och förberedelser noga INNAN kursen. Vi kommer inte ha möjlighet

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer