Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?"

Transkript

1 Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet Vad kostar det att införa och använda Prosang?

2 Generellt om kostnader

3 Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad Engångssumma Användning/Förvaltning Årliga kostnader Införandekostnader exempel Interna resurser IT-utrustning Utbildning Konfiguration Årliga kostnader exempel Licenser IT-supportkostnad Förvaltningstjänst från blodcentral Det finns dels införandekostnader (engångs) och dels löpande kostnader vid fortsatt användning: 1. Införandeprojekt lokalt för att införa ProSang med vävnadsanpassning hos Blodcentralen och vävnadsinrättning/ar 2. Därefter tillkommer för vävnadsinrättning/ar en årlig kostnad i form av licens till leverantören Databyrån och ev. lokala årliga kostnader till Blodcentralen för nyttjande av resurser

4 Utdrag ur Principer för finansiering enligt Vävnadsrådet mars 2013 Ansvaret för IT-stödd spårbarhet är den enskilde huvudmannens Rådet erbjuder ett delfinansierat IT-stöd IT-stöd innebär personalkostnader både för vård- och IT-personal Driftkostnad, support och fortsatt utveckling måste fullt ut hanteras inom huvudmännens vanliga budget efter 2017 Medel finansierar utveckling och ev. inköp av licenser och programvara hos önskade leverantörer Medel finansierar projektledning Medel finansierar inköp av periferiutrustning Medel kan finansiera projekt för lokalt införande Medel finansierar ersättning för att sätta upp användning av ISBT i önskat IT-stöd Medel finansierar inte löpande kostnader som drift, support och förvaltning av önskad programvara eller koder i eget landsting

5 Införandekostnader- och stöd

6 Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad Engångssumma Användning/ Förvaltning Årliga kostnader Införandekostnader exempel Interna resurser IT-utrustning Utbildning Konfiguration Årliga kostnader exempel Licenser IT supportkostnad Förvaltningstjänst av blodcentral Externa kostnader i samband med införande är tänkt att (del)finansieras via avsatta nationella vävnadsmedel Lokala resurser under införande finansieras av landstinget, t.ex. via femkronan

7 Förutsättningar för införandestöd Införandestöd är ännu ej beslutat (tas upp i Vävnadsrådet våren 2015) men principerna som rekommenderas är följande: Införandestöd ges som ett engångsbidrag till landstingen som stöd vid införande av ProSang med vävnadsanpassning Beräknad omfattning på stödet utgår ifrån externa kostnader vid införande för projektledning, installation och konfiguration och utbildning mm från leverantören samt ev. kringutrustning. Finansiering av lokala resursers tid för projektmedverkan och utbildning ingår ej. Det finns olika stödnivåer beroende på landstingets storlek och om man använder ProSang för vävnadshantering sedan tidigare eller ej (enligt indelning av landsting i A-B-C-D nedan) Eventuella medel som ej används behöver landstinget ej återbetala Eventuella ytterligare kostnader står landstinget för

8 Indelning av landstingen A mindre landsting som redan använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. Norrbotten (ben) och Värmland (ben) B mindre landsting som inte använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. Jönköping och Kalmar C större landsting som redan använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. SLL (stamceller, ben) och Uppsala (stamceller, ben) D större landsting som inte använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. VGR Mindre landsting = landsting med en vävnadsinrättning (VI) Större landsting = multivävnadsinrättningar, landsting med flera VI eller vävnadstyper (VGR, SLL, Uppsala, Östergötland, Örebro och Västerbotten)

9 Indelning av landstingen A B C D Norrbotten Blekinge Stockholm inkl. VGR Gotland Värmland Halland Uppsala Jämtland Dalarna Östergötland Gävleborg Jönköping Södermanland Västmanland Västernorrland Kalmar Kronoberg 3 st 10 st 3 st 1 st Totalt 19 landsting/regioner: Gotland beräknas ingå i Stockholm- Gotlands region, Skåne ingår ej i beräkningen (hanteras separat)

10 4 varianter av införande beroende på landstingets storlek och om man använder ProSang idag eller ej hos vävnadsinrättning (VI) Större landsting Mindre landsting Befintlig användning av ProSang hos VI Ej befintlig användning av ProSang hos VI

11 Typ av införande Större landsting Mindre landsting Kräver mer lokala resurser Systemadmin för konfiguration Verksamhetsresurser för koordination och utbildning Utrustning och ev SWEBA-licenser Befintlig användning av ProSang hos VI Ej befintlig användning av ProSang hos VI

12 Beräkning av införandestödsnivåer Resurser för införande Summa Kommentar Projektledning och koordination Utbildning och installation tim för mindre och 120 tim för större landsting för landsting som använder ProSang för vävnad, för övriga IT-utrustning per vävnad för landsting som ännu inte använder ProSang för vävnad SWEBA-licenser per vävnadsinrättning för landsting som ännu inte använder ProSang för vävnad Totalt kr

13 Beräkning av lokalt resursbehov vid införande per vävnadsslag Resurser för införande Tidsåtgång Kommentar Koordination och analys - verksamhet Utbildning och installation - systemadministratör Ca 80 tim Ca 80 tim Gå igenom med/inom verksamheten hur man vill ha arbetsflödet i ProSang (koder, utensilier etc) Utbildning av berörd personal och konfiguration Totalt Ca 160 tim Tid tillkommer för övrig personals medverkan vid ovan nämnda möten och utbildning Per vävnadsslag bör man räkna med ca en manmånad i tidsåtgång, detta kommer dock variera beroende på lokala förutsättningar. För landsting med flera vävnadsslag är det troligt/kan den totala åtgången bli mindre än 160 tim * antal vävnadsslag.

14 Årliga kostnader

15 Årliga kostnader för ProSang med vävnadsanpassning Lokal Projektkostnad Användning/ Förvaltning Införandekostnader exempel Interna resurser IT-utrustning Årliga kostnader exempel Licenser IT- supportkostnad Förvaltningstjänst från Blodcentral

16 16. Löpande årliga kostnader Exempel på löpande årliga kostnadsposter för support, drift och förvaltning Resurser för förvaltning Licens Databyrån Kringutrustning Kommentar Se prislista för ProSang med vävnadsanpassning Supportavtal SWEBA-licenser Verksamhetsresurser Årlig avgift per vävnadsinrättning För registrering av vävnader i ProSang Vävnadsinrättningens eller Blodcentralens resurser Systemadministration Lokala IT-resurser Blodcentralen/Systemadministratör Gäller ev kringutrustning Drift och support av ProSang sköts via Blodcentralen Varierar beroende på lokala förutsättningar

17 Databyråns prislista för licens att använda ProSang med vävnadsanpassning (årlig kostnad)

18 Exempel på licenskostnad till Databyrån för två olika landsting

19 Vad den årliga licenskostnaden till Databyrån täcker Följande är en övergripande beskrivning av vad den årliga licenskostnaden till Databyrån täcker för användning av ProSang och som gäller även ProSang med vävnadsanpassning Behörigheter, behörighetsgrupper & signaturer i systemet och rutiner för att hantera dem Avdelningsregister Tillgång till automatisk nedladdning av översatta ISBT-vävnadskoder från SWEBAs hemsida, man kan selektivt ladda ned bara de koder man önskar Backup av databas/program Snabb rättning av eventuellt allvarliga fel: om en kund hittar allvarligt fel som rättas ser Databyrån till att rättningen installeras hos övriga kunder Tillgång till nyutveckling som beställts och betalats av annan kund när man beställer ny version som innehåller även de nya funktionerna

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 1 (13) Vävnadsanpassning av ProSang Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 2 (13) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden Sammanfattning/rapport av förstudie 2013-03-28 slutlig efter genomgång i Vävnadsrådet OBS! Skriv gärna ut detta dokument med 4 bilder per sida

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti 11.15 Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning Cellulära terapier

Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning Cellulära terapier 1 PROJEKTNAMN: PROJEKTÄGARE: SKL Nationell Vävnadssamordning Cellulära terapier Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) PROJEKTLEDARE: Miriam Idar DNR: DATUM: 2014-10-09 VERSION:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Rapport från förstudie Grundläggande medicinteknisk säkerhet som e-learning

Rapport från förstudie Grundläggande medicinteknisk säkerhet som e-learning 2012-11-21 1/ 8 Rapport från förstudie Grundläggande medicinteknisk säkerhet som e-learning LfMT, MTF och SAMTIT har beslutat att genom en förstudie undersöka förutsättningarna för att ta fram utbildningsmaterial

Läs mer

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Område: Medlemsservice: IT strategi Beskrivning av nuläget: IT strategin för förbundet består av 2 delar: Den första täcker in kansliets behov av IT-stöd

Läs mer

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer