Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m)"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige den 31 januari 2005 Kf 1 Dnr KS04/ Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Jan Wettmark (m) föreslår i en motion att simhallen håller söndagsöppet för allmänheten. För närvarande råder bra avvägning mellan allmänhetens bad och övriga bokningsbara tider. Fritidsnämnden har för närvarande ingen avsikt att ändra tiderna för simhallens öppethållande. Inför kommande säsong ges dock fritidsnämnden i uppdrag att överväga möjligheten till söndagsöppet för allmänheten. Motionen är därmed besvarad. Kf 2 Dnr KS04/ Medborgarförslag om ändring i kommunens IT-infrastrukturprogram, Mats Lugne Mats Lugne föreslår i ett medborgarförslag att kommunens ITinfrastrukturprogram ändras så att utbyggnaden av bredband i Stommen Gunnarskog tas bort ur programmet och ersätts av utbyggnad av bredband till Bortan och Bosebyn. Bakgrunden är att Stommen försetts med bredband medan däremot Bortan och Bosebyn saknar förbindelse. Att frångå avtalet och välja annan utbyggnadsort kräver en avtalsändring och en affärsmässig överenskommelse med Teracom AB. Det krävs även en förändring av IT-infrastrukturprogrammet. Kommunen avser att inleda överläggningar med bolaget beträffande möjligheterna till ändring av orter.

2 Kf 3 Dnr KS04/ Medborgarförslag om att försköna hamnområdet i Arvika, Ulf Dahlin m.fl. Ulf Dahlin och elva andra medborgare har lämnat in ett medborgarförslag att knyta ihop Stadsparken med Strandparken med en gräsmatta för att ytterligare förstärka gångstråket från Viksholmen till Mikaelikyrkan. Ulf Dahlins synpunkter hänskjuts till arbetet med översiktsplanen för hamnområdet. Kf 4 Dnr KS04/ Medborgarförslag om anslutning av bredband till Stålsberga och Bosebyns telestationer, Jan-Olov Newborg Jan-Olov Newborg föreslår i ett medborgarförslag att Arvika Elnät AB i samband med jordförläggning av elnätet i Rackstad ansluter Stålsberga och Bosebyn med fiberkabel för bredband. Att frångå avtalet och välja annan utbyggnadsort kräver en avtalsändring och en affärsmässig överenskommelse med Teracom AB. Det krävs även en ändring av IT-infrastrukturprogrammet. Kommunen avser att inleda överläggningar med Teracom AB beträffande möjligheterna till ändring av orter. Kf 5 Dnr KS04/ Överenskommelse om samverkan med Landstinget i Värmland och Eda kommun samt utlämnande av lån till Landstinget i Värmland

3 Landstinget i Värmland, Arvika och Eda kommuner ska gemensamt verka för en utveckling av verksamheten vid Arvika sjukhus. Parterna ska genom samverkan ur ett medborgarperspektiv, kvalitetsmässigt och ekonomiskt, utveckla och stärka närsjukvården i de båda kommunerna. För att åstadkomma en optimal situation och ett effektivt flöde vid sjukhuset i Arvika krävs relativt omfattande investeringar inom sjukhuset, bl. a. ombyggnad av operationsavdelningen. För att bidra till utvecklingen av Arvika sjukhus föreslås att Arvika kommun utlämnar till Landstinget i Värmland ett lån på 40 mkr. 1 Upprättad avsiktsförklaring gemensamt med Landstinget i Värmland och Eda kommun avseende samverkan inom närsjukvård och utveckling av Arvika sjukhus godkännes. 2 Arvika kommun utlämnar till Landstinget i Värmland ett räntefritt lån på 40 mkr med en löptid på 15 år. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas besluta om övriga villkor för lånet. 3 Låneavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och kommunchefen Gunnar Tidemand. Kf 7 Dnr KS05/ Redovisning av pensionsfondens placering per den 31 december 2004 Kommunchef Gunnar Tidemand redovisar rapporter från Robur Kapitalförvaltning AB och SEB Asset Management över kommunens pensionsfonds placeringar i aktier och räntebärande värdepapper per den 31 december Rapporterna läggs till handlingarna. Kf 8 Dnr KS04/ Val av huvudmän i Westra Wermlands Sparbank

4 Westra Wermlands Sparbank uppger i skrivelse att 16 huvudmän ska utses för tiden från stämman år 2005 till och med stämman år Till huvudmän i Westra Wermlands Sparbank för tiden från stämman år 2005 till och med stämman år 2009 utses: Kjell Hallberg (s) Ann-Christin Brunzell (s) Eskil Groth (s) Dick Svensson (s) Inger Hjerpe (s) Gerd Karlsson (s) Marie-Louis Johansson (s) Anders Söderström (s) Eva Mikaelsson (s) Hans Ericsson (v) Ragnar Mensner (mp) Uno Eriksson (m) Kari Back (m) Jan Wettmark (m) Alf Danielsson (c) Urban Öberg (fp) Kf 9 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Susanne Jonasson (s) Länsstyrelsen utsåg den 8 november 2004 Susanne Jonasson till ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet- Socialdemokraterna. Susanne Jonasson avsäger sig i skrivelse uppdraget. Länsstyrelsen beslutar den 20 december att utse Erkki Rutanen till ny ersättare i Arbetarepartiet-Socialdemokraterna för tiden från och med den 20 december 2004 till och med den 31 oktober Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 10 Dnr KS04/

5 Avsägelse av uppdrag, Bo Ekberg (m) Bo Ekberg avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet. Länsstyrelsen beslutar den 20 december att utse Leif Björn till ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet för tiden från och med den 20 december 2004 till och med den 31 oktober Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 11 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Åke Sundström (kd) Åke Sundström avsäger sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar den 10 januari 2005 att utse Sven Hede till ny ledamot och Bruno Wahlstedt till ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna för tiden från och med den 10 januari 2005 till och med den 31 oktober Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 12 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Sven Smedberg (mp) Sven Smedberg avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar den 10 januari 2005 att utse Ferdinand von Malmborg till ny ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de Gröna för tiden från och med den 10 januari 2005 till och med den 31 oktober Någon ny ersättare kan inte utses.

6 Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 13 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Annicka Ekendahl (s) Annicka Ekendahl avsäger sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i socialnämnden, ersättare i valberedningen och Region Värmland kommunalförbund. 1 Annicka Ekendahl avtackas och entledigas från sina uppdrag. 2 Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. 3 Maja Olsson utses till vice ordförande och Irene Söderström till ledamot i socialnämnden efter Annicka Ekendahl. 4 Jonas Åhs utses till ersättare i valberedningen och Region Värmland kommunalförbund efter Annicka Ekendahl. Kf 14 Dnr KS05/2 115 Avsägelse av uppdrag, Leena Hirvonen (mp) Leena Hirvonen avsäger sig uppdraget som nämndeman vid Arvika tingsrätt. 1 Leena Hirvonen avtackas och entledigas från sitt uppdrag. 2 Ragnar Mensner utses till nämndeman vid Arvika tingsrätt efter Leena Hirvonen. Kf 17 Dnr KS05/36 406

7 Korrigering av renhållningstaxor Kommunfullmäktige antog i budget, 161/04, renhållningstaxor för KommunTeknik uppger i skrivelse att taxorna innehåller två felaktiga belopp. Kostnaden för lassäck 240 liter är 43 kronor plus moms och inte 413 kronor som tidigare angetts och kostnaden för latrinkärl som säljs är 25 kronor plus moms och inte 35 kronor. Kostnaden för lassäck 240 liter ändras till 43 kronor plus moms och för latrinkärl som säljs till 25 kronor plus moms. Kf 18 Dnr KS05/ Interpellation om Arvika Elnät AB:s nätavgifter, Gösta Frödin (fp) Gösta Frödin ställer en interpellation om orsakerna till Arvika Elnät AB:s överpris på 30% enligt nätnyttomodellen och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska överpriset samt vilka förväntningar abonnenterna kan ha på sänkta priser ner mot 0-nivå. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Claes Pettersson (s) besvarar interpellationen muntligen. Gösta Frödin yttrar sig och tackar för svaret. Interpellationen läggs till handlingarna. Kf 19 Dnr KS 05/1 532 Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet.

8 Rolv Rynning Hanssen ställer en fråga om tågförbindelse till Oslo. Claes Pettersson besvarar frågan. Mats Lugne ställer en fråga om bredband. Svar utlovas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari.

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer