HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1"

Transkript

1 Kommunfullmäktige FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer nytta hos den lokala skoterklubben än till regleringsområde i Vemdalen 4 Nytt medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska sköta hantering av skoterlederna 5 Nytt medborgarförslag om lösspringande katter 6 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde Vemdalen 7 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde på Vemdalsskalet för snöskotertrafik 8 Nytt medborgarförslag om att inte godkänna ett regleringsområde i Vemdalen 9 Nytt medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd 10 Nytt medborgarförslag om att upphäva beslut om medfinansiering av "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet" 11 Nytt medborgarförslag om skoterlederna i Vemdalen ska skötas av den lokala skoterklubben 12 Nytt medborgarförslag angående slopad karensdag vid vinterkräksjuka 13 Nytt medborgarförslag om inomhushall för fotboll och andra aktiviteter i Ytterhogdal 14 Nytt medborgarförslag om hjälp med hyreskostnad för Roadrunners motorgård 15 Nytt medborgarförslag om att anlägga beachvolleyplaner 16 Medborgarförslag om torget i Sveg 17 Ny interpellation om kommunen som samiskt förvaltningsområde 18 Ny interpellation om polisens närvaro i Härjedalen 19 Ny motion om att inrätta grundsär- och gymnasiesärskola ^

2 Kommunfullmäktige Ny motion om att kommunen ska finnas på sociala medier Ny motion om förtroendevaldas ersättning Motion om förbättrad mobiltelefontäckning i kommunen Motion om utmaningsrätt Motion om att utreda för- och nackdelar med en bolagisering av AVA (avfall, vatten, avlopp)-verksamheten Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige Villkor för amortering och ränta på lån till Regionförbundet Jämtlands län vid förvärv av aktier i Länstrafiken AB Avgifter för serveringstillstånd, revidering Köp av Sveg 2:10 Köp del av Funäsdalen 70:1 Röstavallen Tänndalen Försäljning av del av Funäsdalen 8:235 Arbetsmiijöpolicy Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter Räddningstjänsten, inträde i Jämtlands Räddningstjänstörbund Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 2014 Val av styrelse och lekmannarevisorertill Härjegårdar Fastighets AB, 2014 Val av styrelse och lekmannarevisorertill Härjedalens Turistanläggningar AB, 2014 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB 2014

3 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Plats och tid Församlingshemmet, Sveg, klockan Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Kerstin Ederlöf Olofsson, sekreterare Ville Welin, näringslivschef, 2 Patrik Byström, kultur- och fritidschef, 1 Utses att justera Tidpunkt Lars-Olof Eliasson och Conny(Persson Medborgarhuset Sveg, fredag 7/3 2014, kl 9.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare 7 Kerstin Ederiöf-Olo&éon/ Giäa HecP 41-5^7-37 Paragrafer 37 Conny Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande 201 4_ 03_ 31 Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg Ann-Christin Eriksson

4 Kommunfullmäktige Kf 1 Utdelning av pris och stipendium Ordförande i nämnden för bildning, fritid och kultur, Leif Nilsson, och kultur- och fritidschef Patrik Byström, delar ut följande utmärkelser för 2013: - Stefan Hallgren och Sol Vikström, Happy Minds Studios, kulturpris - Marit Manfredsdotter, Lofsdalen, kulturstipendium - Elsa Håkansson-Fermbäck, Vemdalen, idrottsstipendium

5 Kommunfullmäktige Kf 2 Information från näringslivsavdelningen Näringslivschef Ville Welin informerar om näringslivsavdelningens arbete. - Informationen förklaras delgiven.

6 Kommunfullmäktige Kf 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer nytta hos den lokala skoterklubben än till regleringsområde i Vemdalen Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunen utreder om pengarna man beviljat till regleringsområde i Vemdalen skulle göra mer nytta hos den lokala skoterklubben. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. ^

7 Kommunfullmäktige Kf 4 Nytt medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska sköta hantering av skoterlederna Dnr Ks Carl Eric Friberg, Tännäs, föreslår att den lokala skoterklubben får sköta hanteringen av skoterlederna, på samma sätt som man gör i Strömsunds kommun. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

8 Kommunfullmäktige Kf 5 Nytt medborgarförslag om skatt på katter Dnr Ks Tomas Johansson, Sveg, föreslår att kommunen inför en särskild skatt på katter. - Ärendet överlämnas kommunstyrelsen för beredning. C ^

9 Kommunfullmäktige Kf 6 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde Vemdalen Dnr Ks Bo Hedin, Lillhärdal, föreslår att kommunen beslutar att det inte finns något behov av Destination Vemdalens förslag till regleringsområde. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. JÄV Gunilla Hedin och Gunnar Hedin deltar inte i ärendets handläggning.

10 Kommunfullmäktige Kf 7 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde på Vemdalsskalet för snöskotertrafik Dnr Ks Per-Ola Sandvold, Hede, föreslår att skotertrafiken inte regleras på Vemdalsskalet. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

11 Kommunfullmäktige Kf 8 Nytt medborgarförslag om att inte godkänna ett regleringsområde i Vemdalen Dnr Ks Sam Asp, Hede, föreslår att kommunen inte godkänner bildande av ett regleringsområde i Vemdalen. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

12 Kommunfullmäktige Kf 9 Nytt medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

13 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 10 Nytt medborgarförslag om att upphäva beslut om medfinansiering av "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet" Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att beslutet upphävs om medfinansiering av Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet". - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

14 Kommunfullmäktige Kf 11 Nytt medborgarförslag om att skoterlederna i Vemdalen ska skötas av den lokala skoterklubben Dnr Ks Ett medborgarförslag har lämnats in om att skoterlederna ska skötas av den lokala skoterklubben och att hela Vemdalen ska vara reglerad. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

15 Kommunfullmäktige Kf 12 Nytt medborgarförslag om slopad karensdag vid vinterkräksjuka Dnr Ks Rikard Mattsson, Sveg, föreslår att anställda inom förskola, skola, vård och omsorg i Härjedalens kommun får slopad karensdag vid vinterkräksjuka och vid andra specifika mycket smittsamma sjukdomar. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

16 Kommunfullmäktige Kf 13 Nytt medborgarförslag om inomhushall för fotboll och andra aktiviteter i Ytterhogdal Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att man undersöker möjligheterna för att bygga en inomhushall för fotboll och andra aktiviteter i Ytterhogdal. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

17 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige \ Kf 14 Nytt medborgarförslag om hjälp med hyreskostnad för Roadrunners motorgård Dnr Ks Alexander Hurtig med flera, föreslår att kommunen hjälper Roadrunners motorgård med deras hyreskostnad, kronor/år. - Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för beredning och beslut

18 Kommunfullmäktige Kf 15 Nytt medborgarförslag om att anlägga beachvolleyplaner Dnr Ks Per Axel Lindström, Sveg, föreslår att man anlägger en eller flera beachvolleyplaner i närheten av badhuset i Sveg. - Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för beredning och beslut.

19 Kommunfullmäktige Kf 16 Medborgarförslag om torget i Sveg Dnr Ks Karin Westfält i Sveg föreslår i ett medborgarförslag att torget i Sveg görs till ett lektorg med gungor, hopptorn, klätterställningar, karuseller och andra saker som barn tycker om. Även bord och bänkar, mera buskar och blommor samt en allmän toalett. Skylt vid infarten att det finns ett Lektorg. Syftet är att locka in förbipasserande till Sveg och även skapa en plats för ortens barn och föräldrar att umgås. Kommunfullmäktige har tidigare avslagit ett medborgarförslag om att öppna Berggatan (gågatan) över torget. I beredningen ingick en enkät där många förslag om torgets utformning och innehåll redovisades. Förslagen överlämnades samhällsbyggnadsnämnden. För närvarande byggs en restaurang/kiosk på torget och en enklare uppsnyggning med nya planeringar, bord/bänkar m m planeras. Utredningar om torgets innehåll och utformning visar att många har intresse av att nyttja torget för olika ändamål. Torget ska även ge möjlighet till torghandel. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med motivering att de detaljerade förslagen inte kommer att kunna utföras med hänsyn till de många intressen som ska ha möjlighet att nyttja torget. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. YRKANDE Lars Hermansson (SD) yrkar att medborgarförslaget bifalles med tillägget att man successivt bygger om torget. SGÅNG Ordförande prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Justerandes

20 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 20 Kf 16, forts - Medborgarförslaget avslås. RESERVATION Lars Hermansson (SD) Ingegärd Fjäilgärde (SD) (J^ Beslutsexp

21 Kommunfullmäktige Kf 17 Ny interpellation om kommunen som samiskt förvaltningsområde Dnr Ks Olle Larsson (-) ställer interpellation till kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke (S) om hur övrig befolkning och övriga näringar påverkas av att Härjedalens kommun är samiskt förvaltningsområde. - Interpellationen besvaras vid nästa ordinarie sammanträde.

22 Kommunfullmäktige Kf 18 Ny interpellation om polisens närvaro i Härjedalen Dnr Ks Olle Larsson (-),ställer interpellation till kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke (S) om vad kommunen gör för att öka polisens närvaro i Härjedalen. - Interpellationen besvaras vid nästa ordinarie sammanträde.

23 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 23 Kf 19 Ny motion om att inrätta grund- och gymnasiesärskola Dnr Ks Moderaterna, genom Pontus Nissblad med flera, föreslår att kommunen inrättar en grund- och gymnasiesärskola. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

24 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 20 Ny motion om att kommunen ska finnas på sociala medier Dnr Ks Moderaterna, genom Pontus Nissblad med flera, föreslår att kommunen i sin marknadsföring och utåtriktade information även ska finnas på sociala medier för att nå befolkningen på ett effektivare sätt. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. AP

25 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 21 Ny motion om förtroendevaldas ersättning Dnr Ks Moderaterna, genom Pontus Nissblad, föreslår att förtroendevalda i kommunens nämnder ska ges möjlighet att ta ut dagersättning fyra ggr/år för att öka möjligheten til! politiskt arbete i samband med nämndsammanträdena. - Ärendet överlämnas tifl kommunstyrelsen för beredning.

26 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 22 Motion om förbättrad mobiltelefontäckning i kommunen Dnr Ks Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunen i högre grad ska agera för en förbättrad mobiltelefontäckning. Kommunens uppfattning är att befintliga täckningskartor inte ger en heltäckande bild av läget eller stämmer med den upplevda kvaliteten och täckningen. Kommunen har de senaste fem åren haft löpande dialog med, i första hand Telia Sonera, om förbättringar i mobiltäckningen genomfördes en del förbättringsåtgärder. Efter en kartläggning med bland annat enkät till mobilanvändare om var man upplever dålig täckning pågår ett arbete med dialog med, i första hand Telia, i syfte att etablera riktade utbyggnader och/eller förstärkningar i kommunen. Regionförbundet samordnar dialogen med kommuner, Post- och Telestyrelsen samt teleoperatörer för att förbättra mobiltäckning och kapacitet i regionen. Fortsatta dialogmöten planeras. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen bifalles. - Motionen bifalles. C

27 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 23 Motion om utmaningsrätt Dnr Ks Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunen utreder för- och nackdelar med ett införande av utmaningsrätt och lämnar förslag på hur man går vidare. Syftet med utmaningsrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås. YRKANDE Anna-Lena Andersson (S), Göran Påhlson (S), Pelle Persson (VH) och Jonny Springe (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans-Olof Törnberg (M), Stig Holm (C) och Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till motionen. SGÄNG Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Anderssons med fleras yrkande. Nej-röst för Törnbergs med fleras yrkande. OMRÖSTNINGSRESULTAT Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar med 20 ja-röster mot 14 nej-röster enligt Anderssons med fleras yrkande. W ^ y l ) /

28 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 28 Kf 23, forts - Motionen avslås. RESERVATION Hans-Olof Törnberg (M) Anita Thuresson (M) Pontus Nissblad (M) Margareta Gladh (M) Lars-Olof Eliasson (KD) 5 (fp Beslutsexp

29 Kommunfullmäktige Kf 24 Motion om att utreda för- och nackdelar med en bolagisering av AVA (avfall, vatten, avlopp)-verksamheten Dnr Ks, Sbn Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en bolagisering av AVAverksamheten (avfalls-, vatten- och avloppsverksamheten). Motionen har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. TS HANDLÄGGNING Samhällsbyggnadsnämnden har i 114/2013 beslutat lämna följande svar på motionen: Det finns för- och nackdelar med att bolagisera verksamheten eller att bedriva den i egen regi. Huvudskillnaden är att bolaget alltid måste verka för vinst i kapitalform medan den kommunala verksamheten kan visa vinsten i andra former. Investeringar bestäms av kommunen. Investeringstakten måste följa kommunens ekonomiska utrymme, alternativt utrymmet för kapitalkostnadsökningar i verksamhetens budget (taxa). Bolagsformen är mera lämplig när man vill tydliggöra målsättningen i en verksamhet och skilja den från övriga. Ett tätt samarbete med planingenjör, miljö- och bygghandläggare samt räddningstjänst är en framgångsfaktor för va och renhållningsverksamheterna. Bolagiseras va- och renhållningsverksamheterna kan samarbetet försvåras/försämras. Va-verksamheten i Härjedalens kommun har tydliga mål och ett arbetssätt som är projektorienterat och liknar bolagsform. I renhållningsverksamheten kan man tänka sig att bolagisera verksamheten om kommunen först tar hem verksamheten, skapar en passande organisation och därefter utreder organisationsformen. få

30 Kommunfullmäktige Kf 24, forts FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar, - Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar.

31 Kommunfullmäktige Kf 25 Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige Dnr Ks Moderaterna, genom Benny Tronsson, föreslår i motion att antalet fullmäktigeledamöter minskas från dagens 39 stycken vid nästkommande val. Hur många ledamöter och ersättare kommunfullmäktige ska ha, måste beslutas före utgången av februari det år val till kommunfullmäktige ska hållas. Lägsta antalet ledamöter i en kommun ska vara udda och minst 31 i kommuner med över till och med röstberättigade invånare, från och med KL 5 kap 1. Enligt SCB är preliminärt antal röstberättigade 2014 i Härjedalens kommun 8117 personer. Antal ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Total kostnad för kommunfullmäktige, partistöd och stöd till oppositionsverksamheten uppgår idag till ca 1,5 Mkr. En minskning med 8 ledamöter skulle medföra en besparing på ca kr, om proportionell minskning av partistöd etc. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås. YRKANDEN Göran Påhlson (S), Lars-Olof Eliasson (KD), Lars Hermansson (SD) och Jonny Springe (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Olle Larsson (-), Hans-Olof Törnberg (M) och Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till motionen med minskning till 31 ledamöter. Beslutsexp

32 Kommunfullmäktige Kf 25, forts SGÅNG Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Påhlsons med fleras yrkande. Nej-röst för Larssons med fleras yrkande. OMRÖSTNINGSRESULTAT Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 23 ja-röster mot 9 nejröster beslutar enligt Påhlsons med fleras yrkande. - Motionen avslås. RESERVATION Hans-Olof Törnberg (M) Margareta Gladh (M) Anita Thuresson (M) Pontus Nissblad (M) Olle Larsson (-) Bertil Nilsson (-) (få

33 Kommunfullmäktige Kf 26 Villkor för amortering och ränta på lån till Regionförbundet Jämtlands län vid förvärv av aktier i Länstrafiken AB Dnr Ks I samband med bildandet av Regional kollektivtrafikmyndighet i länet beslutade kommunfullmäktige, i 152/2011, att lämna ett räntefritt lån till Regionförbundet Jämtlands län med kronor för den del av Länstrafikens aktiekapital som tidigare var kommunens aktier. Lånen är räntefria och villkoren för amortering skulle tas upp till förhandling FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Lånet på kronor till Regionförbundet Jämtlands län under 2013 och 2014 ska vara ränte- och amorteringsfritt under förutsättning att alla länets kommuner fattar motsvarande beslut. - Innan 2014 års siut ska fastställas vad som ska gälla efter YRKANDEN Pelle Persson (VH) yrkar att Regionförbundet beviljas ett bidrag med kronor i stället för ett räntefritt lån. SGÅNG Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. - Lånet på kronor till Regionförbundet Jämtlands län under 2013 och 2014 ska vara ränte- och amorteringsfritt under förutsättning att alla länets kommuner fattar motsvarande beslut. - Innan 2014 års slut ska fastställas vad som ska gälla efter RESERVATION Pelle Persson (VH)

34 Kommunfullmäktige Kf 27 Avgifter för serveringstillstånd, revidering Dnr ADM 0010/2011 Mbn Budget 2014 innebär ett krav på ökad kostnadstäckning för kommunens handläggning och tillsyn av alkoholtillstånd. UTREDNING Den nu gällande alkohollagen (2010:1622) medger att avgift tas utför följande handläggning: En ny tillståndskategori har infört, cateringtillstånd, vilket medger en tillståndshavare att stadigvarande kunna servera alkoholdrycker till slutna sällskap vid olika tillfällen och i olika lokaler. Vid varje tillfälle skall dock tillståndshavaren anmäla tidpunkt och lokal som ska godkännas av kommunen. Anordnande av provsmakning vid arrangemang till allmänheten ska tillåtas, både för tillståndshavare och partihandlare. En tillståndshavare ska anmäla arrangemanget till kommunen och partihandlare ska ansöka om tillstånd för ett sådant arrangemang. Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps tillåts och ska anmälas till kommunen Rumsservering av alkoholdrycker blir tillåtet men ska anmälas till kommunen. Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport. Dessa moment finns inte med i nuvarande taxa. Utöver dessa tillägg behöver också en revidering av befintliga ansökningsavgifter göras för att kostnadstäckning skall uppstå. Förslag föreligger. Myndighetsnämnden föreslår, 217/2013, att kommunfullmäktige antar nya avgifter inom alkohollagen. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Avgifterna för serveringstillstånd revideras enligt myndighetsnämndens förslag. - Ändringen gäller från och med den 1 juli (fä

35 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 27, forts YRKANDE Gunnar Hedin (C) och Pelle Persson (VH) yrkar återremiss för översyn av avgifterna och revidering av taxan. SGÅNG Ordförande prövar yrkandet om återremiss och finner att yrkandet bifalles. - Ärendet återemitteras för översyn av avgifterna och revidering av taxan. Ö p

36 Kommunfullmäktige Kf 28 Köp av Sveg 2:10 Dnr Ks Kommunstyrelsen beslutade 73/2012 att avstå från köp av fastigheten Sveg 2:10 då priset som markägarna begärde bedömdes vara för högt. Fastigheten är utlagd i stadsplaner och detaljplaner sedan Markområdets ändamål är parkmark, Härjedalens kommun är enligt PBL skyldig att inlösa fastigheten om ägaren så begär. Härjedalens kommun har erbjudit en opartisk värdering, men säljaren har motsatt sig detta. Av det förlikningsavtal som upprättats framgår det att ingen av parterna eller annan kan hävda det överenskomna markpriset i annan inlösen eller markköp. Ytterligare ett argument för förlikning är att kommunen köpt in det större området väster om Sveg 2:10 under Köpeskillingen är kronor. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Köpeavtal samt förlikningsavtal godkänns - Finansiering genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

37 Kommunfullmäktige Kf 29 Köp del av Funäsdalen 70:1 Röstavallen Tänndalen Dnr Ks En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats varigenom ett område om ca m2 överförs från Funäsdalen 71:1 till kommunens fastighet 12:73. Härjedalens kommun bygger ny avloppsledning genom Tänndalen. En pumpstation är belägen vid Röstavallen. Området ska möjliggöra upplagsyta, parkering samt breddning av avloppet inom egen mark. Kommunledningsförvaltningen föreslår att överenskommelsen om fastighetsreglering godkänns. Finansiering genom eget kapital. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen om fastighetsreglering godkänns. - Finansiering sker genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag. (5^

38 Kommunfullmäktige Kf 30 Försäljning av del av Funäsdalen 8:235 Dnr Ks 2010 lämnade en intressent ansökan att köpa kommunal mark för att bygga personalbostäder/ vandrarhem i Funäsdalen, norr om sjön. (den nyligen antagna detaljplanen för Olenområdet har en tomt anpassats för byggande av personalbostäder/ vandrarhem. Intressenten har inte fullföljt sitt åtagande om att bygga. Köpeavtalet som då undertecknades har återlämnats. Företaget Kowo har nu anmält intresse gällande denna tomt för byggnation av personalbostäder/vandrarhem, enligt gällande detaljplan. Köpeskillingen är kronor. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Köpeavtalet godkänns. - Enligt kommunstyrelsens förslag. Q

39 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 31 Arbetsmiljöpolicy Dnr Ks Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande arbetsmiljöansvaret för kommunens egna verksamheter. Personal- och organisationsavdelningen har, i samarbete med Priservas arbetsmiljöingenjörer, utarbetat ett förslag till arbetsmiljöpolicy för Härjedalens kommun. Policyn har tagits fram för att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet inom kommunen och är godkänd av kommunstyrelsen i 150/2012. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Arbetsmiljöpolicy för Härjedalens kommun antas. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

40 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 40 Kf 32 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter Dnr Ks Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande arbetsmiljöansvaret för kommunens egna verksamheter. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna bör delegeras till kommunstyrelse och nämnder. Det är bara arbetsmiljöarbetsuppgifterna som kan delegeras, inte själva ansvaret. Kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig för arbetsmiljö- och brandskyddsfrågorna föreslås ge respektive nämnd och styrelse i uppdrag att hantera dessa frågor. Nämndens och styrelsens förtroendevalda ska se till att chefer och arbetsledare får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens att driva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Personal- och organisationsavdelningen har, i samarbete med Priservas arbetsmiljöingenjörer, utarbetat ett förslag till delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun. Dokumentet är framtaget för att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet inom Härjedalens kommun och har godkänts av kommunstyrelsen i 151/2012, FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter för Härjedalens kommun antas YRKANDE Lars-Olof Eliasson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

41 Kommunfullmäktige Kf 33 Räddningstjänsten, inträde i Jämtlands Räddningstjänstförbund Dnr Ks Härjedalens kommun köper sedan den 1 september2012 chefstjänster inom räddningstjänsten genom ett samverkansavtal med Jämtlands Räddningstjänstförbund. En arbetsgrupp, bestående av Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson och Barbro Långström, har fått i uppdrag att utvärdera samarbetet samt föreslå hur räddningstjänstens organisation ska se ut efter 2013, Arbetsgruppen har föreslagit att Härjedalens kommun omgående ansöker om att få bli medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsen beslutade i 46/2013 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ytterligare utredningar och föra dialog med Räddningstjänstförbundet samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden har uttalat att räddningstjänstens inträde i Räddningstjänstörbundet framstår som den enda realistiska lösningen för räddningstjänstens framtida utveckling och föreslår genom samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschef att kommunen ansöker om inträde i Jämtlands Räddningstjänstförbund. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun ansöker om att ingå i Jämtlands Räddningstjänstförbund från och med den 1 juli Enligt kommunstyrelsens förslag.

42 Kommunfullmäktige Kf 34 Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Valberedningens förslag föreligger. STYRELSEN FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN LÄGGNINGAR 2014 Ledamöter Bror Klockervold (C) Gottfrid Jonsson (S) Hans-Ola Törnberg (M) Ordförande Bror Klockervold (C) Ersättare Siv-Inger Källmark (S) Vice ordförande Gottfrid Jonsson (S) REVISORER FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN LÄGGNINGAR 2014 Revisor Anders Dahlin (VH) Auktoriserad revisor Mats Henriksson Ersättare Maritta Stensson (M) Ersättare Lars Magnusson

43 Kommunfullmäktige Kf 35 Va! av styrelse och lekmannarevisorer till Härjegårdar Fastighets AB, 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och lekmannarevisorer till Härjegårdar Fastighets AB FÖRSLAG Valberedningens förslag Kommunfullmäktige beslutar Ledamöter Nils-Erik Norderud, Gränsgatan 53, SVEG Eva Erlingsson, Fjätgatan 21, SVEG Sten-Olov Westlund, Överhogdal Jonsbo626, YTTERHOGDAL Anders Jonsson, Sångsjövägen 6, YTTERHOGDAL Jon Wagenius, Svegsvägen 16, FUNÄSDALEN Ersättare Hans Bergström, Hedbo, VEMHÄN Billy Anklew, Nordanhå 109, LILLHÄRDAL Ordförande Nils-Erik Norderud Vice ordförande Eva Erlingsson Lekmannarevisor Henry Johansson, Ögränd 5 B, SVEG Revisorsersättare Anders Dahlin, Storgatan 2, HEDE - - Enligt valberedningens förslag.

44 Kommunfullmäktige Kf 36 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Härjedalens Turistanläggningar AB, 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och lekmannarevisorer till Härjedalens Turistanläggningar AB, FÖRSLAG Valberedningens förslag: Kommunfullmäktige beslutar Ledamöter Per-Einar Persson, Tjärngatan 21, SVEG Arne Rosén, Industrigatan 1, VEMDALEN Maj-Lis Larsson, Lungatan 1, HEDE Ersättare Lennart Olsson, Hedeviken 728, HEDE Ernst Halvarsson, Levigatan 6, HEDE Ordförande Per-Einar Persson Vice ordförande Arne Rosén Lekmannarevisor Folke Bäck, Hedeviken 618, HEDE Reviso rsersätta re Henry Johansson, Ögränd 5 B, SVEG - Enligt valberedningens förslag.

45 Kommunfullmäktige Kf 37 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB (YPRO), FÖRSLAG Valberedningens förslag: Kommunfullmäktige beslutar Ledamöter Leif Nilsson, Buanvägen 2, YTTERHOGDAL Anders Jonsson, Sångsjövägen 6, YTTERHOGDAL Anna-Lena Andersson, Hoavägen 13, YTTERHOGDAL Ersättare Solveig Haugen, Storån 474, YTTERHOGDAL Ordförande Leif Nilsson Vice ordförande Anders Jonsson Lekmannarevisor Maritta Stensson, Östgärdegatan 23, VEMDALEN Revisorsersättare Folke Bäck, Hedeviken 618, HEDE - Enligt valberedningens förslag.

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer