HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1"

Transkript

1 Kommunfullmäktige FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer nytta hos den lokala skoterklubben än till regleringsområde i Vemdalen 4 Nytt medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska sköta hantering av skoterlederna 5 Nytt medborgarförslag om lösspringande katter 6 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde Vemdalen 7 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde på Vemdalsskalet för snöskotertrafik 8 Nytt medborgarförslag om att inte godkänna ett regleringsområde i Vemdalen 9 Nytt medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd 10 Nytt medborgarförslag om att upphäva beslut om medfinansiering av "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet" 11 Nytt medborgarförslag om skoterlederna i Vemdalen ska skötas av den lokala skoterklubben 12 Nytt medborgarförslag angående slopad karensdag vid vinterkräksjuka 13 Nytt medborgarförslag om inomhushall för fotboll och andra aktiviteter i Ytterhogdal 14 Nytt medborgarförslag om hjälp med hyreskostnad för Roadrunners motorgård 15 Nytt medborgarförslag om att anlägga beachvolleyplaner 16 Medborgarförslag om torget i Sveg 17 Ny interpellation om kommunen som samiskt förvaltningsområde 18 Ny interpellation om polisens närvaro i Härjedalen 19 Ny motion om att inrätta grundsär- och gymnasiesärskola ^

2 Kommunfullmäktige Ny motion om att kommunen ska finnas på sociala medier Ny motion om förtroendevaldas ersättning Motion om förbättrad mobiltelefontäckning i kommunen Motion om utmaningsrätt Motion om att utreda för- och nackdelar med en bolagisering av AVA (avfall, vatten, avlopp)-verksamheten Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige Villkor för amortering och ränta på lån till Regionförbundet Jämtlands län vid förvärv av aktier i Länstrafiken AB Avgifter för serveringstillstånd, revidering Köp av Sveg 2:10 Köp del av Funäsdalen 70:1 Röstavallen Tänndalen Försäljning av del av Funäsdalen 8:235 Arbetsmiijöpolicy Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter Räddningstjänsten, inträde i Jämtlands Räddningstjänstörbund Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 2014 Val av styrelse och lekmannarevisorertill Härjegårdar Fastighets AB, 2014 Val av styrelse och lekmannarevisorertill Härjedalens Turistanläggningar AB, 2014 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB 2014

3 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Plats och tid Församlingshemmet, Sveg, klockan Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Kerstin Ederlöf Olofsson, sekreterare Ville Welin, näringslivschef, 2 Patrik Byström, kultur- och fritidschef, 1 Utses att justera Tidpunkt Lars-Olof Eliasson och Conny(Persson Medborgarhuset Sveg, fredag 7/3 2014, kl 9.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare 7 Kerstin Ederiöf-Olo&éon/ Giäa HecP 41-5^7-37 Paragrafer 37 Conny Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande 201 4_ 03_ 31 Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg Ann-Christin Eriksson

4 Kommunfullmäktige Kf 1 Utdelning av pris och stipendium Ordförande i nämnden för bildning, fritid och kultur, Leif Nilsson, och kultur- och fritidschef Patrik Byström, delar ut följande utmärkelser för 2013: - Stefan Hallgren och Sol Vikström, Happy Minds Studios, kulturpris - Marit Manfredsdotter, Lofsdalen, kulturstipendium - Elsa Håkansson-Fermbäck, Vemdalen, idrottsstipendium

5 Kommunfullmäktige Kf 2 Information från näringslivsavdelningen Näringslivschef Ville Welin informerar om näringslivsavdelningens arbete. - Informationen förklaras delgiven.

6 Kommunfullmäktige Kf 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer nytta hos den lokala skoterklubben än till regleringsområde i Vemdalen Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunen utreder om pengarna man beviljat till regleringsområde i Vemdalen skulle göra mer nytta hos den lokala skoterklubben. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. ^

7 Kommunfullmäktige Kf 4 Nytt medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska sköta hantering av skoterlederna Dnr Ks Carl Eric Friberg, Tännäs, föreslår att den lokala skoterklubben får sköta hanteringen av skoterlederna, på samma sätt som man gör i Strömsunds kommun. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

8 Kommunfullmäktige Kf 5 Nytt medborgarförslag om skatt på katter Dnr Ks Tomas Johansson, Sveg, föreslår att kommunen inför en särskild skatt på katter. - Ärendet överlämnas kommunstyrelsen för beredning. C ^

9 Kommunfullmäktige Kf 6 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde Vemdalen Dnr Ks Bo Hedin, Lillhärdal, föreslår att kommunen beslutar att det inte finns något behov av Destination Vemdalens förslag till regleringsområde. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. JÄV Gunilla Hedin och Gunnar Hedin deltar inte i ärendets handläggning.

10 Kommunfullmäktige Kf 7 Nytt medborgarförslag om inget regleringsområde på Vemdalsskalet för snöskotertrafik Dnr Ks Per-Ola Sandvold, Hede, föreslår att skotertrafiken inte regleras på Vemdalsskalet. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

11 Kommunfullmäktige Kf 8 Nytt medborgarförslag om att inte godkänna ett regleringsområde i Vemdalen Dnr Ks Sam Asp, Hede, föreslår att kommunen inte godkänner bildande av ett regleringsområde i Vemdalen. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

12 Kommunfullmäktige Kf 9 Nytt medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

13 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 10 Nytt medborgarförslag om att upphäva beslut om medfinansiering av "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet" Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att beslutet upphävs om medfinansiering av Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet". - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

14 Kommunfullmäktige Kf 11 Nytt medborgarförslag om att skoterlederna i Vemdalen ska skötas av den lokala skoterklubben Dnr Ks Ett medborgarförslag har lämnats in om att skoterlederna ska skötas av den lokala skoterklubben och att hela Vemdalen ska vara reglerad. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

15 Kommunfullmäktige Kf 12 Nytt medborgarförslag om slopad karensdag vid vinterkräksjuka Dnr Ks Rikard Mattsson, Sveg, föreslår att anställda inom förskola, skola, vård och omsorg i Härjedalens kommun får slopad karensdag vid vinterkräksjuka och vid andra specifika mycket smittsamma sjukdomar. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

16 Kommunfullmäktige Kf 13 Nytt medborgarförslag om inomhushall för fotboll och andra aktiviteter i Ytterhogdal Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att man undersöker möjligheterna för att bygga en inomhushall för fotboll och andra aktiviteter i Ytterhogdal. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

17 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige \ Kf 14 Nytt medborgarförslag om hjälp med hyreskostnad för Roadrunners motorgård Dnr Ks Alexander Hurtig med flera, föreslår att kommunen hjälper Roadrunners motorgård med deras hyreskostnad, kronor/år. - Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för beredning och beslut

18 Kommunfullmäktige Kf 15 Nytt medborgarförslag om att anlägga beachvolleyplaner Dnr Ks Per Axel Lindström, Sveg, föreslår att man anlägger en eller flera beachvolleyplaner i närheten av badhuset i Sveg. - Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för beredning och beslut.

19 Kommunfullmäktige Kf 16 Medborgarförslag om torget i Sveg Dnr Ks Karin Westfält i Sveg föreslår i ett medborgarförslag att torget i Sveg görs till ett lektorg med gungor, hopptorn, klätterställningar, karuseller och andra saker som barn tycker om. Även bord och bänkar, mera buskar och blommor samt en allmän toalett. Skylt vid infarten att det finns ett Lektorg. Syftet är att locka in förbipasserande till Sveg och även skapa en plats för ortens barn och föräldrar att umgås. Kommunfullmäktige har tidigare avslagit ett medborgarförslag om att öppna Berggatan (gågatan) över torget. I beredningen ingick en enkät där många förslag om torgets utformning och innehåll redovisades. Förslagen överlämnades samhällsbyggnadsnämnden. För närvarande byggs en restaurang/kiosk på torget och en enklare uppsnyggning med nya planeringar, bord/bänkar m m planeras. Utredningar om torgets innehåll och utformning visar att många har intresse av att nyttja torget för olika ändamål. Torget ska även ge möjlighet till torghandel. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med motivering att de detaljerade förslagen inte kommer att kunna utföras med hänsyn till de många intressen som ska ha möjlighet att nyttja torget. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. YRKANDE Lars Hermansson (SD) yrkar att medborgarförslaget bifalles med tillägget att man successivt bygger om torget. SGÅNG Ordförande prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Justerandes

20 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 20 Kf 16, forts - Medborgarförslaget avslås. RESERVATION Lars Hermansson (SD) Ingegärd Fjäilgärde (SD) (J^ Beslutsexp

21 Kommunfullmäktige Kf 17 Ny interpellation om kommunen som samiskt förvaltningsområde Dnr Ks Olle Larsson (-) ställer interpellation till kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke (S) om hur övrig befolkning och övriga näringar påverkas av att Härjedalens kommun är samiskt förvaltningsområde. - Interpellationen besvaras vid nästa ordinarie sammanträde.

22 Kommunfullmäktige Kf 18 Ny interpellation om polisens närvaro i Härjedalen Dnr Ks Olle Larsson (-),ställer interpellation till kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke (S) om vad kommunen gör för att öka polisens närvaro i Härjedalen. - Interpellationen besvaras vid nästa ordinarie sammanträde.

23 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 23 Kf 19 Ny motion om att inrätta grund- och gymnasiesärskola Dnr Ks Moderaterna, genom Pontus Nissblad med flera, föreslår att kommunen inrättar en grund- och gymnasiesärskola. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

24 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 20 Ny motion om att kommunen ska finnas på sociala medier Dnr Ks Moderaterna, genom Pontus Nissblad med flera, föreslår att kommunen i sin marknadsföring och utåtriktade information även ska finnas på sociala medier för att nå befolkningen på ett effektivare sätt. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. AP

25 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 21 Ny motion om förtroendevaldas ersättning Dnr Ks Moderaterna, genom Pontus Nissblad, föreslår att förtroendevalda i kommunens nämnder ska ges möjlighet att ta ut dagersättning fyra ggr/år för att öka möjligheten til! politiskt arbete i samband med nämndsammanträdena. - Ärendet överlämnas tifl kommunstyrelsen för beredning.

26 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 22 Motion om förbättrad mobiltelefontäckning i kommunen Dnr Ks Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunen i högre grad ska agera för en förbättrad mobiltelefontäckning. Kommunens uppfattning är att befintliga täckningskartor inte ger en heltäckande bild av läget eller stämmer med den upplevda kvaliteten och täckningen. Kommunen har de senaste fem åren haft löpande dialog med, i första hand Telia Sonera, om förbättringar i mobiltäckningen genomfördes en del förbättringsåtgärder. Efter en kartläggning med bland annat enkät till mobilanvändare om var man upplever dålig täckning pågår ett arbete med dialog med, i första hand Telia, i syfte att etablera riktade utbyggnader och/eller förstärkningar i kommunen. Regionförbundet samordnar dialogen med kommuner, Post- och Telestyrelsen samt teleoperatörer för att förbättra mobiltäckning och kapacitet i regionen. Fortsatta dialogmöten planeras. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen bifalles. - Motionen bifalles. C

27 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 23 Motion om utmaningsrätt Dnr Ks Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunen utreder för- och nackdelar med ett införande av utmaningsrätt och lämnar förslag på hur man går vidare. Syftet med utmaningsrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås. YRKANDE Anna-Lena Andersson (S), Göran Påhlson (S), Pelle Persson (VH) och Jonny Springe (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans-Olof Törnberg (M), Stig Holm (C) och Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till motionen. SGÄNG Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Anderssons med fleras yrkande. Nej-röst för Törnbergs med fleras yrkande. OMRÖSTNINGSRESULTAT Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar med 20 ja-röster mot 14 nej-röster enligt Anderssons med fleras yrkande. W ^ y l ) /

28 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 28 Kf 23, forts - Motionen avslås. RESERVATION Hans-Olof Törnberg (M) Anita Thuresson (M) Pontus Nissblad (M) Margareta Gladh (M) Lars-Olof Eliasson (KD) 5 (fp Beslutsexp

29 Kommunfullmäktige Kf 24 Motion om att utreda för- och nackdelar med en bolagisering av AVA (avfall, vatten, avlopp)-verksamheten Dnr Ks, Sbn Benny Tronsson (M) föreslår i motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en bolagisering av AVAverksamheten (avfalls-, vatten- och avloppsverksamheten). Motionen har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. TS HANDLÄGGNING Samhällsbyggnadsnämnden har i 114/2013 beslutat lämna följande svar på motionen: Det finns för- och nackdelar med att bolagisera verksamheten eller att bedriva den i egen regi. Huvudskillnaden är att bolaget alltid måste verka för vinst i kapitalform medan den kommunala verksamheten kan visa vinsten i andra former. Investeringar bestäms av kommunen. Investeringstakten måste följa kommunens ekonomiska utrymme, alternativt utrymmet för kapitalkostnadsökningar i verksamhetens budget (taxa). Bolagsformen är mera lämplig när man vill tydliggöra målsättningen i en verksamhet och skilja den från övriga. Ett tätt samarbete med planingenjör, miljö- och bygghandläggare samt räddningstjänst är en framgångsfaktor för va och renhållningsverksamheterna. Bolagiseras va- och renhållningsverksamheterna kan samarbetet försvåras/försämras. Va-verksamheten i Härjedalens kommun har tydliga mål och ett arbetssätt som är projektorienterat och liknar bolagsform. I renhållningsverksamheten kan man tänka sig att bolagisera verksamheten om kommunen först tar hem verksamheten, skapar en passande organisation och därefter utreder organisationsformen. få

30 Kommunfullmäktige Kf 24, forts FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar, - Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar.

31 Kommunfullmäktige Kf 25 Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige Dnr Ks Moderaterna, genom Benny Tronsson, föreslår i motion att antalet fullmäktigeledamöter minskas från dagens 39 stycken vid nästkommande val. Hur många ledamöter och ersättare kommunfullmäktige ska ha, måste beslutas före utgången av februari det år val till kommunfullmäktige ska hållas. Lägsta antalet ledamöter i en kommun ska vara udda och minst 31 i kommuner med över till och med röstberättigade invånare, från och med KL 5 kap 1. Enligt SCB är preliminärt antal röstberättigade 2014 i Härjedalens kommun 8117 personer. Antal ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Total kostnad för kommunfullmäktige, partistöd och stöd till oppositionsverksamheten uppgår idag till ca 1,5 Mkr. En minskning med 8 ledamöter skulle medföra en besparing på ca kr, om proportionell minskning av partistöd etc. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås. YRKANDEN Göran Påhlson (S), Lars-Olof Eliasson (KD), Lars Hermansson (SD) och Jonny Springe (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Olle Larsson (-), Hans-Olof Törnberg (M) och Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till motionen med minskning till 31 ledamöter. Beslutsexp

32 Kommunfullmäktige Kf 25, forts SGÅNG Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Påhlsons med fleras yrkande. Nej-röst för Larssons med fleras yrkande. OMRÖSTNINGSRESULTAT Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 23 ja-röster mot 9 nejröster beslutar enligt Påhlsons med fleras yrkande. - Motionen avslås. RESERVATION Hans-Olof Törnberg (M) Margareta Gladh (M) Anita Thuresson (M) Pontus Nissblad (M) Olle Larsson (-) Bertil Nilsson (-) (få

33 Kommunfullmäktige Kf 26 Villkor för amortering och ränta på lån till Regionförbundet Jämtlands län vid förvärv av aktier i Länstrafiken AB Dnr Ks I samband med bildandet av Regional kollektivtrafikmyndighet i länet beslutade kommunfullmäktige, i 152/2011, att lämna ett räntefritt lån till Regionförbundet Jämtlands län med kronor för den del av Länstrafikens aktiekapital som tidigare var kommunens aktier. Lånen är räntefria och villkoren för amortering skulle tas upp till förhandling FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Lånet på kronor till Regionförbundet Jämtlands län under 2013 och 2014 ska vara ränte- och amorteringsfritt under förutsättning att alla länets kommuner fattar motsvarande beslut. - Innan 2014 års siut ska fastställas vad som ska gälla efter YRKANDEN Pelle Persson (VH) yrkar att Regionförbundet beviljas ett bidrag med kronor i stället för ett räntefritt lån. SGÅNG Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. - Lånet på kronor till Regionförbundet Jämtlands län under 2013 och 2014 ska vara ränte- och amorteringsfritt under förutsättning att alla länets kommuner fattar motsvarande beslut. - Innan 2014 års slut ska fastställas vad som ska gälla efter RESERVATION Pelle Persson (VH)

34 Kommunfullmäktige Kf 27 Avgifter för serveringstillstånd, revidering Dnr ADM 0010/2011 Mbn Budget 2014 innebär ett krav på ökad kostnadstäckning för kommunens handläggning och tillsyn av alkoholtillstånd. UTREDNING Den nu gällande alkohollagen (2010:1622) medger att avgift tas utför följande handläggning: En ny tillståndskategori har infört, cateringtillstånd, vilket medger en tillståndshavare att stadigvarande kunna servera alkoholdrycker till slutna sällskap vid olika tillfällen och i olika lokaler. Vid varje tillfälle skall dock tillståndshavaren anmäla tidpunkt och lokal som ska godkännas av kommunen. Anordnande av provsmakning vid arrangemang till allmänheten ska tillåtas, både för tillståndshavare och partihandlare. En tillståndshavare ska anmäla arrangemanget till kommunen och partihandlare ska ansöka om tillstånd för ett sådant arrangemang. Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps tillåts och ska anmälas till kommunen Rumsservering av alkoholdrycker blir tillåtet men ska anmälas till kommunen. Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport. Dessa moment finns inte med i nuvarande taxa. Utöver dessa tillägg behöver också en revidering av befintliga ansökningsavgifter göras för att kostnadstäckning skall uppstå. Förslag föreligger. Myndighetsnämnden föreslår, 217/2013, att kommunfullmäktige antar nya avgifter inom alkohollagen. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Avgifterna för serveringstillstånd revideras enligt myndighetsnämndens förslag. - Ändringen gäller från och med den 1 juli (fä

35 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 27, forts YRKANDE Gunnar Hedin (C) och Pelle Persson (VH) yrkar återremiss för översyn av avgifterna och revidering av taxan. SGÅNG Ordförande prövar yrkandet om återremiss och finner att yrkandet bifalles. - Ärendet återemitteras för översyn av avgifterna och revidering av taxan. Ö p

36 Kommunfullmäktige Kf 28 Köp av Sveg 2:10 Dnr Ks Kommunstyrelsen beslutade 73/2012 att avstå från köp av fastigheten Sveg 2:10 då priset som markägarna begärde bedömdes vara för högt. Fastigheten är utlagd i stadsplaner och detaljplaner sedan Markområdets ändamål är parkmark, Härjedalens kommun är enligt PBL skyldig att inlösa fastigheten om ägaren så begär. Härjedalens kommun har erbjudit en opartisk värdering, men säljaren har motsatt sig detta. Av det förlikningsavtal som upprättats framgår det att ingen av parterna eller annan kan hävda det överenskomna markpriset i annan inlösen eller markköp. Ytterligare ett argument för förlikning är att kommunen köpt in det större området väster om Sveg 2:10 under Köpeskillingen är kronor. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Köpeavtal samt förlikningsavtal godkänns - Finansiering genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

37 Kommunfullmäktige Kf 29 Köp del av Funäsdalen 70:1 Röstavallen Tänndalen Dnr Ks En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats varigenom ett område om ca m2 överförs från Funäsdalen 71:1 till kommunens fastighet 12:73. Härjedalens kommun bygger ny avloppsledning genom Tänndalen. En pumpstation är belägen vid Röstavallen. Området ska möjliggöra upplagsyta, parkering samt breddning av avloppet inom egen mark. Kommunledningsförvaltningen föreslår att överenskommelsen om fastighetsreglering godkänns. Finansiering genom eget kapital. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen om fastighetsreglering godkänns. - Finansiering sker genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag. (5^

38 Kommunfullmäktige Kf 30 Försäljning av del av Funäsdalen 8:235 Dnr Ks 2010 lämnade en intressent ansökan att köpa kommunal mark för att bygga personalbostäder/ vandrarhem i Funäsdalen, norr om sjön. (den nyligen antagna detaljplanen för Olenområdet har en tomt anpassats för byggande av personalbostäder/ vandrarhem. Intressenten har inte fullföljt sitt åtagande om att bygga. Köpeavtalet som då undertecknades har återlämnats. Företaget Kowo har nu anmält intresse gällande denna tomt för byggnation av personalbostäder/vandrarhem, enligt gällande detaljplan. Köpeskillingen är kronor. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Köpeavtalet godkänns. - Enligt kommunstyrelsens förslag. Q

39 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 31 Arbetsmiljöpolicy Dnr Ks Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande arbetsmiljöansvaret för kommunens egna verksamheter. Personal- och organisationsavdelningen har, i samarbete med Priservas arbetsmiljöingenjörer, utarbetat ett förslag till arbetsmiljöpolicy för Härjedalens kommun. Policyn har tagits fram för att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet inom kommunen och är godkänd av kommunstyrelsen i 150/2012. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Arbetsmiljöpolicy för Härjedalens kommun antas. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

40 HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 40 Kf 32 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter Dnr Ks Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande arbetsmiljöansvaret för kommunens egna verksamheter. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna bör delegeras till kommunstyrelse och nämnder. Det är bara arbetsmiljöarbetsuppgifterna som kan delegeras, inte själva ansvaret. Kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig för arbetsmiljö- och brandskyddsfrågorna föreslås ge respektive nämnd och styrelse i uppdrag att hantera dessa frågor. Nämndens och styrelsens förtroendevalda ska se till att chefer och arbetsledare får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens att driva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Personal- och organisationsavdelningen har, i samarbete med Priservas arbetsmiljöingenjörer, utarbetat ett förslag till delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun. Dokumentet är framtaget för att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet inom Härjedalens kommun och har godkänts av kommunstyrelsen i 151/2012, FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter för Härjedalens kommun antas YRKANDE Lars-Olof Eliasson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

41 Kommunfullmäktige Kf 33 Räddningstjänsten, inträde i Jämtlands Räddningstjänstförbund Dnr Ks Härjedalens kommun köper sedan den 1 september2012 chefstjänster inom räddningstjänsten genom ett samverkansavtal med Jämtlands Räddningstjänstförbund. En arbetsgrupp, bestående av Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson och Barbro Långström, har fått i uppdrag att utvärdera samarbetet samt föreslå hur räddningstjänstens organisation ska se ut efter 2013, Arbetsgruppen har föreslagit att Härjedalens kommun omgående ansöker om att få bli medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsen beslutade i 46/2013 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ytterligare utredningar och föra dialog med Räddningstjänstförbundet samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden har uttalat att räddningstjänstens inträde i Räddningstjänstörbundet framstår som den enda realistiska lösningen för räddningstjänstens framtida utveckling och föreslår genom samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschef att kommunen ansöker om inträde i Jämtlands Räddningstjänstförbund. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun ansöker om att ingå i Jämtlands Räddningstjänstförbund från och med den 1 juli Enligt kommunstyrelsens förslag.

42 Kommunfullmäktige Kf 34 Val av styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och revisorer för Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Valberedningens förslag föreligger. STYRELSEN FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN LÄGGNINGAR 2014 Ledamöter Bror Klockervold (C) Gottfrid Jonsson (S) Hans-Ola Törnberg (M) Ordförande Bror Klockervold (C) Ersättare Siv-Inger Källmark (S) Vice ordförande Gottfrid Jonsson (S) REVISORER FÖR STIFTELSEN TÄNNÄS FRITIDSAN LÄGGNINGAR 2014 Revisor Anders Dahlin (VH) Auktoriserad revisor Mats Henriksson Ersättare Maritta Stensson (M) Ersättare Lars Magnusson

43 Kommunfullmäktige Kf 35 Va! av styrelse och lekmannarevisorer till Härjegårdar Fastighets AB, 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och lekmannarevisorer till Härjegårdar Fastighets AB FÖRSLAG Valberedningens förslag Kommunfullmäktige beslutar Ledamöter Nils-Erik Norderud, Gränsgatan 53, SVEG Eva Erlingsson, Fjätgatan 21, SVEG Sten-Olov Westlund, Överhogdal Jonsbo626, YTTERHOGDAL Anders Jonsson, Sångsjövägen 6, YTTERHOGDAL Jon Wagenius, Svegsvägen 16, FUNÄSDALEN Ersättare Hans Bergström, Hedbo, VEMHÄN Billy Anklew, Nordanhå 109, LILLHÄRDAL Ordförande Nils-Erik Norderud Vice ordförande Eva Erlingsson Lekmannarevisor Henry Johansson, Ögränd 5 B, SVEG Revisorsersättare Anders Dahlin, Storgatan 2, HEDE - - Enligt valberedningens förslag.

44 Kommunfullmäktige Kf 36 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Härjedalens Turistanläggningar AB, 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och lekmannarevisorer till Härjedalens Turistanläggningar AB, FÖRSLAG Valberedningens förslag: Kommunfullmäktige beslutar Ledamöter Per-Einar Persson, Tjärngatan 21, SVEG Arne Rosén, Industrigatan 1, VEMDALEN Maj-Lis Larsson, Lungatan 1, HEDE Ersättare Lennart Olsson, Hedeviken 728, HEDE Ernst Halvarsson, Levigatan 6, HEDE Ordförande Per-Einar Persson Vice ordförande Arne Rosén Lekmannarevisor Folke Bäck, Hedeviken 618, HEDE Reviso rsersätta re Henry Johansson, Ögränd 5 B, SVEG - Enligt valberedningens förslag.

45 Kommunfullmäktige Kf 37 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB 2014 Dnr Ks Kommunfullmäktige skall utse styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB (YPRO), FÖRSLAG Valberedningens förslag: Kommunfullmäktige beslutar Ledamöter Leif Nilsson, Buanvägen 2, YTTERHOGDAL Anders Jonsson, Sångsjövägen 6, YTTERHOGDAL Anna-Lena Andersson, Hoavägen 13, YTTERHOGDAL Ersättare Solveig Haugen, Storån 474, YTTERHOGDAL Ordförande Leif Nilsson Vice ordförande Anders Jonsson Lekmannarevisor Maritta Stensson, Östgärdegatan 23, VEMDALEN Revisorsersättare Folke Bäck, Hedeviken 618, HEDE - Enligt valberedningens förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

39 Nytt medborgarförslag om att ta bort alla cykelledsskyltar runt Vemdalen. 40 Nytt medborgarförslag om tomt (f d Aktivitetshuset) i Funäsdalen

39 Nytt medborgarförslag om att ta bort alla cykelledsskyltar runt Vemdalen. 40 Nytt medborgarförslag om tomt (f d Aktivitetshuset) i Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-04-09 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 38 Information från kommunens revisorer 39 Nytt medborgarförslag om att ta bort alla cykelledsskyltar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2013-10-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 94 Lagen om nationella minoriteter, information 95 Information från revisorerna 96 Nytt medborgarförslag om att

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

8 Interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 miljöbalken mot vissa åtgärder inom blivande vattenskyddsområde Stora Vänsjön på fastigheten Ängersjö 10:17

8 Interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 miljöbalken mot vissa åtgärder inom blivande vattenskyddsområde Stora Vänsjön på fastigheten Ängersjö 10:17 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 2 Information, saneringsrapport, förskolan Funäsdalen 3 Preliminär tidplan förskolan Funäsdalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer