1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium"

Transkript

1 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation 3 Information från revisorerna 4 Nytt medborgarförslag om att markupplåtelse prövas för regler med lokala trafikföreskrifter, leder Vemdalen 5 Nytt medborgarförslag om att bygga en hockeyrink på Risnäset, Funäsdalen 6 Nytt medborgarförslag om att lokala trafikregler ska gälla för snöskoter i Vemdalen 7 Nytt medborgarförslag om att bygga om läktaren i gymnastikhallen i Lillhärdal till ett gym 8 Nytt medborgarförslag om att utnämna ambassadörer för Härjedalen 9 Nytt medborgarförslag om att ungdomar som är skrivna i Härjedalen ska få gratis busskort 10 Nytt medborgarförslag om att flytta ungdomgården i Funäsdalen från skolan till Risnäset 11 Medborgarförslag om bredbandsutbyggnad i Ytterhogdal 12 Medborgarförslag om att avbryta planerat reglerområde för snöskotertrafik i Vemdalenområdet 13 Medborgarförslag om inga fler reglerområden för snöskotertrafik i Härjedalens kommun 14 Medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer nytta hos den lokala skoterklubben än till regleringsområde i Vemdalen 15 Medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska sköta hantering av skoterlederna 16 Medborgarförslag om inget regleringsområde Vemdalen 17 Medborgarförslag om inget regleringsområde på Vemdalsskalet för snöskotertrafik 18 Medborgarförslag om att inte godkänna ett regleringsområde i Vemdalen

2 Kommunfullmäktige Medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd Medborgarförslag om att upphäva beslut om medfinansiering av "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet" Medborgarförslag om skoterlederna i Vemdalen ska skötas av den lokala skoterklubben Ny motion om att genomföra en betesinventering Motion om att inrätta grund- och gymnasiesärskola i kommunen Utbetalning av partistöd 2015 Försäljning av del av Lofsdalen 32:2 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal Policy för medelsförvaltning i Härjedalens kommun, revidering Revidering av regler för anslag till studieförbunden Ersättning till förtroendevalda, revidering Ersättning till oppositionen, revidering Omställningsstöd och pension till förtroendevalda Utbildning för förtroendevalda, finansiering Val av styrelse och lekmannarevisorer till Härjegårdar Fastighets AB, 2015 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Härjedalens Turistanläggningar AB, 2015 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Ytterhogdals Produkter AB 2015 Gruppledare i kommunfullmäktige, information

3 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Ulrika Persson, sekreterare Maria Kallberg, kanslichef Folke Bäck, ordförande kommunrevisorerna 3 Patrik Byström, kultur- och fritidschef, 1 Heléne Eeed, Håkan Modin och Ingrid Larsson, Polisen, 2 Utses att justera Tidpunkt Göran Påhlson och Victor Ericsson Medborgarhuset Sveg, onsdag 18 februari 2015, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulrika Persson.g Paragrafer 1-36 Justerare Gunilla Hedin, Göran Påhlson Victor Ericsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning j20l ~02- [ & Ansl nedtagande,2.0 I S \ 2. Förvaringsplats Underskrift Camilla Mehlqvist \ [) \flmy

4 Kommunfullmäktige Kf 1 Utdelning av pris och stipendium Ordförande i nämnden för bildning, fritid och kultur, Helena Larsson, och kultur- och fritidschef Patrik Byström, delar ut följande utmärkelser för 2014: - GOSA och Hede hembygdsförening, kulturpris - Jämmerdalens spelmän, kulturstipendium - Victor Öhling Norberg, idrottsstipendium

5 Kommunfullmäktige Kf 2 Information om ny polisorganisation Heléne Eed och Håkan Modin Polisen Jämtland Härjedalen samt Ingrid Larsson, tf gruppchef i Härjedalen, informerar om den nya polisorganisationen och vad det innebär för Härjedalen. Information kommer också att ges till allmänheten vid ett senare tillfälle, i samarbete med kommunen. - Informationen förklaras delgiven. ve

6 Kommunfullmäktige Kf 3 Information från kommunens revisorer Folke Bäck, ordförande för kommunrevisorerna, informerar om aktuella revisionsrapporter. Informationen omfattar bland annat revisorernas utlåtande avseende revisionsrapporten "Rutiner för styrning av entreprenader". - Informationen förklaras delgiven.

7 Kommunfullmäktige Kf 4 Nytt medborgarförslag om att markupplåtelse prövas för regler med lokala trafikföreskrifter, leder Vemdalen Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, med flera (17 underskrifter av markägare), föreslår att det skall finnas möjligheter till att upplåtelse prövas för regler med lokala trafikföreskrifter. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

8 Kommunfullmäktige Kf 5 Nytt medborgarförslag om att bygga en hockeyrink på Risnäset, Funäsdalen Dnr Ks Margareta Halvarsson, Ljusnedal, (med flera, 94 namnunderskrifter) föreslår att kommunen bygger en hockeyrink, omklädningsrum samt garage för ismaskin på Risnäset i Funäsdalen. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

9 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 6 Nytt medborgarförslag om att lokala trafikregler ska gälla för snöskoter i Vemdalen Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunen beslutar om att lokala trafikregler ska gälla för snöskotertrafik i Vemdalsområdet. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

10 Kommunfullmäktige Kf 7 Nytt medborgarförslag om att bygga om läktaren i gymnastikhallen i Lillhärdal till ett gym Dnr Ks Bo Larsson, Lillhärdal, föreslår att läktaren i gymnastikhallen i Lillhärdal byggs om till ett gym. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

11 Kommunfullmäktige Kf 8 Nytt medborgarförslag om att utnämna ambassadörer för Härjedalen Dnr Ks Peder Persson, Hede, föreslår att man i varje landskap utnämner en ambassadör som gör reklam och publicitet för Härjedalen. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

12 Kommunfullmäktige Kf 9 Nytt medborgarförslag om att ungdomar som är skrivna i Härjedalen ska få gratis busskort Dnr Ks Oskar Ohlsson, Tännäs, föreslår att alla ungdomar, som är skrivna i Härjedalens kommun och som är mellan 6 år och tills de slutar gymnasiet, får gratis busskort. Busskortet ska gälla i hela länet samt för obegränsat antal resor. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

13 Kommunfullmäktige Kf 10 Nytt medborgarförslag om att flytta ungdomsgården i Funäsdalen från skolan till Risnäset Dnr Ks Oskar Ohlsson, Tännäs, föreslåratt ungdomsgården i Funäsdalen flyttas till de tomma lokalerna på Risnäset. - Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för beredning och beslut.

14 Kommunfullmäktige Kf 11 Medborgarförslag om bredbandsutbyggnad i Ytterhogdal Dnr Ks Lars-Erik Jansson, Ytterhogdal, föreslår att kommunen, tillsammans med bland annat Härjeåns Kraft, gräver ned fiber till samtliga fastigheter i Ytterhogdal. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det kommer att ges ytterligare möjligheter att ansöka om statligt stöd för bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet. För att det ska kunna ske kommer det att krävas ett utbrett intresse för en fiberutbyggnad i den by som ansöker. Utredningen förordar att det framställs en namnlista för eventuellt intresse och utifrån detta ansöks om ett nytt bredbandsprojekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. a - Medborgarförslaget avslås. RESERVATION Olle Larsson (HP) Per-Anders Tapper (HP) Pär-Åke Eriksson (HP)

15 Kommunfullmäktige Kf 12 Medborgarförslag om att avbryta planerat reglerområde för snöskotertrafik i Vemdalenområdet Dnr Ks Ewy Carlsson, Vemdalens snöskoterklubb, föreslår att planerat regleringsområde för snöskotertrafik i Vemdalen avbryts. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. YRKANDE Olle Larsson (HP) och Gunnar Hedin (C) yrkar att ärendet återremitteras. SGÅNG Ordförande prövar yrkandet om återremiss och finner att det bifalles. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

16 Kommunfullmäktige Kf 13 Medborgarförslag om inga fler reglerområden för snöskotertrafik i Härjedalens kommun Dnr Ks Frans Pedersen, Svegsbygdens skoterklubb, föreslår att inga fler regleringsområden för snöskotertrafik bildas. Förslaget gäller Destination Vemdalens projekt om regleringsområde i Vemdalen. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. YRKANDE Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att ärendet återremitteras. SGÅNG Ordförande prövar yrkandet om återremiss och finner att det bifalles. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

17 Kommunfullmäktige Kf 14 Medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer nytta hos den lokala skoterklubben än till regleringsområde i Vemdalen Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunen utreder om pengarna man beviljat till regleringsområde i Vemdalen skulle göra mer nytta hos den lokala skoterklubben. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

18 Kommunfullmäktige Kf 15 Medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska sköta hantering av skoterlederna Dnr Ks Carl Eric Friberg, Tännäs, föreslår att den lokala skoterklubben får sköta hanteringen av skoterlederna, på samma sätt som man gör i Strömsunds kommun. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

19 Kommunfullmäktige Kf 16 Medborgarförslag om inget regleringsområde Vemdalen Dnr Ks Bo Hedin, Nordic Area ekonomisk förening, Lillhärdal, föreslår att kommunen beslutar att det inte finns något behov av Destination Vemdalens förslag till regleringsområde. Han anser att eftersom Nordic Area har ansvar för ca 300 mil led i Härjedalens Orsa, Älvdalen samt Ljusdals kommuner finns inget behov av fler betalleder i kommunen. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

20 Kommunfullmäktige Kf 17 Medborgarförslag om inget regleringsområde på Vemdalsskalet för snöskotertrafik Dnr Ks Per-Ola Sandvold, Hede, föreslår att skotertrafiken inte regleras på Vemdalsskalet. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

21 Kommunfullmäktige Kf 18 Medborgarförslag om att inte godkänna ett regleringsområde i Vemdalen Dnr Ks Sam Asp, Hede, föreslår att kommunen inte godkänner bildande av ett regleringsområde i Vemdalen. Han anser att med ett regleringsområde kommer skoterturismen och turismen att minska och som en följd av detta påverkas jobbmarknaden negativt. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

22 Kommunfullmäktige Kf 19 Medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att Vemdalens snöskoterklubb tar hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen med omnejd eftersom klubben har mångårig vana och erfarenhet samt tillstånd för leder av markägarna. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

23 Kommunfullmäktige Kf 20 Medborgarförslag om att upphäva beslut om medfinansiering av "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet" Dnr Ks Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att beslutet upphävs om medfinansiering av Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i vemdalsområdet". Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Frågan om skoterreglering/regleringsområde i Vemdalen med omnejd har en mångårig historik och varit föremål för ett stort antal möten med intressenter. Härjedalen kommun deltar i projektet som ett led i arbetet med att komma till en hållbar helhetslösning, tillsammans med Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen. Härjedalens kommun har inte för avsikt att avbryta deltagandet i projektet. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget avslås. YRKANDE Olle Larsson (HP) yrkar att ärendet återremitteras eftersom det är knutet till övriga medborgarförslag om skoterleder i Vemdalsområdet. Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. SGÅNG 1 Ordförande prövar yrkandet om återremiss och finner att det avslås. Omröstning begärs.

24 Kommunfullmäktige Kf 20, forts Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för avslag på återremiss. Nej-röst för bifall till återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet om återremiss med 32 ja-röster mot 3 nej-röster och 3 som avstår. SGÅNG 2 Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att förslaget bifalles. - Medborgarförslaget avslås. RESERVATION Olle Larsson (HP) Per-Anders Tapper (HP) Pär-Äke Eriksson (HP)

25 Kommunfullmäktige Kf 21 Medborgarförslag om skoterlederna i Vemdalen ska skötas av den lokala skoterklubben Dnr Ks Ett medborgarförslag har lämnats in om att skoterlederna ska skötas av den lokala skoterklubben och att hela Vemdalen ska vara reglerad. Förslagsställaren anser att markägare och personer som är skrivna och boende i Vemdalen ska få åka utanför leden. Skoteruthyrare och personer som inte är markägare/skrivna/boende i Vemdalen ska åka på leden för att skydda så mycket mark som möjligt. Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade, 137/2013, att medfinansiera Destination Vemdalens projekt "Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår och leder i Vemdalenområdet" (dnr Ks) med kr 2013, kr 2014 och kr Bergs kommun, Regionförbundet och Destination Vemdalen deltar också i projektet. Maj-Lis Larsson (S) och Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, representerar kommunen i projektets styrgrupp. Medborgarförslaget innehåller delar av det som projektet ska beakta i sitt arbete med en hållbar helhetslösning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslag avslås med hänvisning till pågående projekt. - Ärendet återremitteras i avvaktan på utvärdering av projektets utredning.

26 Kommunfullmäktige Kf 22 Ny motion om att genomföra en betesinventering Dnr Ks Härjedalspartiet, genom Olle Larsson med flera, föreslår i motion att ta reda på var utmarksbetet i kommunen finns samt vad det är värt. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

27 Kommunfullmäktige Kf 23 Motion om att inrätta grund- och gymnasiesärskola i kommunen Dnr Ks, Nbfk Moderaterna, genom Pontus Nissblad med flera, föreslår i en motion att kommunen inrättar en grund- och gymnasiesärskola. Ärendets beredning Nämnden för barn, utbildning och fritid beslutade , 12, att starta gymnasiesärskola med start hösten 2005 inom det individuella programmet. Inga extra resurser tillfördes utan medel omreglerades från det centrala kontot för elevstöd. Läsåret 2014/15 finns fem elever mottagna i grundsärskolan. Dessa elever är integrerade i kommunens grundskolor. Den integrerade särskolan följer samma läroplan som övriga skolan men arbetar efter en egen kursplan. Idag krävs utökade personella och andra ekonomiska resurser för att uppfylla kraven för en gymnasiesärskola samt att skolan i konkurrens med andra gymnasiesärskolor måste attrahera ett visst antal elever från andra kommuner för att en investering med utökade resurser ska vara bärkraftig. Ett antal elever från vår kommun har valt att gå gymnasiesärskola i andra kommuner (Östersund och Bollnäs) där eleverna får en kvalitativ utbildning med specialutformade och individuella program. Vid gymnasiesärskolan i Östersund, Palmcrantzskolan, går två elever och vid Höghammarskolan i Bollnäs går tre elever från vår kommun. Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslår att motionen avslås med motivering att en gymnasiesärskola redan finns. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Motionen avslås. - Motionen avslås.

28 Kommunfullmäktige Kf 24 Utbetalning av partistöd 2015 Dnr Ks Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 1 februari Bestämmelser om partistöd finns i 2 kap Kommunallagen (SFS 1991:900). Kommunfullmäktige beslutade 2014/ 136, att anta nya bestämmelser att gälla från och med Kommunfullmäktige skall årligen besluta om utbetalande av partistödet. Förslag till utbetalning föreligger. Ärendet har inte beretts av kommunstyrelsen. Enligt KL 5 kap 32 får ett brådskande ärende avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. SGÅNG Ordförande prövar genom acklamation förslaget om utbetalning av partistöd 2015 och finner att kommunfullmäktige enhälligt beslutar bifalla förslaget. - Partistöd 2015 utbetalas enligt förslag.

29 Kommunfullmäktige Kf 25 Försäljning av del av Lofsdalen 32:2 Dnr Ks Härjedalens kommun fick i juni 2014 en förfrågan om markköp av del av Lofsdalen 32:2 från ägarna av Lofsdalen 30:1. I planhandlingar och genomförandebeskrivning för detaljplanen från 2005, finns det stöd för att dessa markområden borde reglerats tidigare till Lofsdalen 30:1. Mark såldes 2005 till exploatören för nuvarande fiskecamp, för markpriset 10 kronor/m 2. Vid omräkning med konsumentprisindex från januari 2006 till oktober 2014, blir markpriset 11 kronor/ m 2. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Försäljningen av del av Lofsdalen 32:2 till ägare av Lofsdalen 30:1 godkänns enligt överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

30 HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 26 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal Dnr MN 2014/6 1 I juni 2014 beslutade riksdagen om ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) Enligt den nya lagstiftningen ska det finnas riktlinjer för exploateringsavtal fr.o.m. 1 januari Ärendets utredning Om kommunen avser ingå exploateringsavtal ska kommunen enligt PBL anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt redovisa andra förhållanden som är av betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå i exploateringsavtal. Miljö- och byggnämndens förslag till riktlinjer föreligger. Miljö- och byggnämnden föreslår, , 141, att riktlinjer för exploateringsavtal antas. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Riktlinjer för exploateringsavtal antas - Enligt kommunstyrelsens förslag.

31 HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige Kf 27 Policy för medelsförvaltning i Härjedalens kommun, revidering Dnr Ks Kommunfullmäktige fastställde under 2010 en ny policy för medelsförvaltning i Härjedalens kommun. I policyn ingåräven en förvaltningsinstruktion. Som övergripande mål gäller att kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Policyn gäller för kommunen och för helägda aktiebolag och stiftelser som kommunen ensam bildat, samt för helägda dotterbolag till dessa. Representanter från Swedbank, som har i uppdrag att utföra banktjänster åt Härjedalens kommun, informerade om kapitalförvaltning och kommunens policy för medelsförvaltning på kommunstyrelsens sammanträde Avkastningskrav, placeringsrestriktioner, ränte- och avkastningshistorik, krav/överväganden, kreditbetyg (rating), strategisk fördelning, pensionsåtagande med mera behandlades vid informationen. Kommunstyrelsen beslutade 2014/ 1, att ge ekonomichefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av kommunens policy för medelsförvaltning. Förslag till revidering föreligger. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Reviderad policy för medelsförvaltning i Härjedalens kommun antas, med ändringen att oppositionsrådet, tillsammans med kommunalråd, ekonomichef och kommunchef, ska sitta med i gruppen som beslutar om placeringar. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

32 Kommunfullmäktige Kf 28 Revidering av regler för anslag till studieförbunden Dnr Nbf k Nämndens för bildning, fritid och kultur förslag till nya reviderade regler för anslag till studieförbunden föreligger. Nämnden för bildning, fritid och kultur godkände förslaget, 129, 2014, och föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta nya reviderade regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Reviderade regler för anslag till studieförbunden antas. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

33 Kommunfullmäktige Kf 29 Ersättning till förtroendevalda, revidering Dnr Ks Förslag till revidering av "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda". Revideringen gäller uppräkning av arvoden till 2015 års nivå, förtydligande av timersättning för obekväm tid till ordförande och vice ordförande i socialnämnden samt ändring av överförmyndarnämndens ordförande till överförmyndare och dennes arvodering. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Reglementet för ersättning till förtroendevalda revideras enligt förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

34 Kommunfullmäktige Kf 30 Ersättning till oppositionen, revidering Dnr Ks Bestämmelser om oppositionspartiernas utnyttjande av ekonomiska resurser för oppositionsverksamheten behöver fastställas. Oppositionspartierna disponerar årligen ekonomiska resurser för oppositionsverksamheten enligt särskilda regler, bilaga KF7 i "Ersättning till förtroendevalda". Oppositionen disponerar enligt Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ( 3 mom 2) 50 % av helt årsarvode för oppositionsrollen, vilket för 2015 innebär totalt kronor. Från och med 2014 betalas respektive oppositionspartis ekonomiska resurser för oppositionsverksamhet ut i sin helhet till respektive oppositionsparti vid årets början. Partierna hanterar därefter på egen hand utnyttjandet av resurserna. Det finns inga givna riksövergripande former för detta. Utgångspunkten är att utveckla och gynna demokratin, baserat på valresultatet och mandatfördelning. Rollen som oppositionsråd är baserat på en överenskommelse mellan partier i opposition. Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering föreligger. FÖRSLAG Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Reglementet för bidrag till oppositionsverksamheten revideras enligt kommunledningsförvaltningens förslag. YRKANDEN Gunilla Hedin (S), biträdd av Gunilla Zetterström Bäcke (S) och Stig Holm (C), yrkar att ärendet återremitteras för framtagande och uträkning av olika alternativ.

35 Kommunfullmäktige Kf 30, forts SGÅNG Ordföranden prövar yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet. - Ärendet återremitteras för framtagande och uträkning av olika alternativ.

36 Kommunfullmäktige Kf 31 Omställningsstöd och pension till förtroendevalda Dnr Ks Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Bestämmelserna är tänkta att kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valen Utgångspunkten för de nya bestämmelserna är att flytta fokus från passiva insatser som visstidspension och avgångsersättning till aktiva omställningsinsatser för att underlätta för förtroendevalda att kunna gå vidare i sin yrkeskarriär eller hitta annan försörjning efter avslutat förtroendeuppdrag. Förutom regler kring omställningsinsatser och omställningsersättning så omfattar bestämmelserna även regler kring ålderspension. Pensionsbestämmelserna omfattar alla förtroendevalda oavsett omfattning och innebär bland annat att det är helt avgiftsbestämt och bygger på livsinkomstprincipen. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av de kontanta ersättningar (arvoden med mera) som utbetalas till förtroendevalda. Kommunstyrelsen beslutade 218, att återemittera förslaget för komplettering av tillämpningsanvisningar Utredning och kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger. 1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda(opf-kl) antas med giltighet fr o m Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet för såväl anställda som förtroendevalda fr o m Lokala beslut om tillämpning antas och inarbetas i kommunens kommande pensionspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 4. Pensionsmyndigheten i Härjedalens kommun får i uppdrag att vid behov tolka bestämmelserna och utarbeta anvisningar i enlighet med OPF-KL och kommunens lokala beslut om tillämpning.

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer