HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter"

Transkript

1 Socialnämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter 33 Årsredovisning 2011 socialnämndens verksamheter 34 Rapport Förebyggande hembesök till 75-åringar i Jämtlands län 35 Lex Sarah ärende 36 Gruppbostad Funäsdalen 37 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter 38 Arbetsutskottets protokoll 39 Information 40 Anmälan av ordförandebeslut 41 Samverkansavtal mellan kommuner i Jämtlands län och Kvinnojouren

2 Socialnämnden Plats och tid Nedborgarhuset, Sveg kl Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Gunilla Zetterström Bäcke (S), ordförande Torbjörn Andersson (C), Alf Larsson (S), tjg ers, Anna Lena Andersson (S) Göran Påhlson (S) Hans-Erik Bergström (V) Margareta Gladh (M) Pontus Nissblad (M), tjg ers Ivan Hitterdahl, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom, Björn Persson, avd chef Äldreomsorg, Denise Wallén, avd chef Individ- och familjeomsorg, Maria Dillner Vestberg, avd chef Handikappomsorg, 31-32, 36 Eva Larsson, avd chef Arbete och aktivitet, 31 Torbjörn Bergman, resurskoordinator Arbete och aktivitet, Pär Thornberg, verksamhetskoordinator Arbete och aktivitet, 31 Berith Söderlund, MAS, 31 Eva Gillstedt, Kerstin Yman, kommunsjuksköterskor, 31 Göran Påhlson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer Elisabeth Grinde... Gunilla Zetterström Bäcke... Göran Påhlson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde

3 Socialnämnden Sn 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom redovisar en ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter för februari månad 2012 samt en preliminär tidsplan för budgetprocessen inför Verksamhet Resultat Totalt socialnämndens verksamheter tkr Socialnämnd - 10 Gemensam administration 493 Äldreomsorg Individ och familjeomsorg - 23 Arbete/aktivitet 34 Handikappomsorg 366 Socialnämnden beslutar - Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven.

4 Socialnämnden Sn 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Äldreomsorg (ÄO) - Platssituation inom äldreomsorgen Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare februari Arbete och aktivitet (AoA) - Projekt Kraftsamling Härjedalen, lägesrapport - SKL uppdragsutbildningar, redovisning Handikappomsorg (HO) - Yttrande till Socialstyrelsen dnr /2011 samt /2011 MAS Avd chef Handikappomsorg redogjorde muntligt vid arbetsutskottet samt vid dagens sammanträde. Pga av sjukdom var inte yttrandet färdigskrivet, varför nämnden beslutade uppdra till ordförande att underteckna för att sedan redovisas i arbetsutskottet. - Information av två sjuksköterskor, som ingår i hygiengruppen om deras arbete samt redovisning av hygienmätning (SKL) - Redovisning av avvikelser och fall under 2011 samt trycksårsmätning (SKL) - Palliativa registret och Senior Alert, lägesrapport - Bättre kvalitet i vården för dig, informationsblad till patient och närstående Personal Förtroenderåd - Protokoll Ytterhogdal och Svegsmon Socialnämnden beslutar - Informationen/rapporterna förklaras delgivna.

5 Socialnämnden Sn 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Föreligger upprättade verksamhetsberättelser för Äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg, Arbete och aktivitet samt Handikappomsorg avseende verksamhetsåret Beträffande Äldreomsorg finns även upprättad utvärdering av Äldreplan för Härjedalens kommun avseende år Socialnämndens beslut - Socialnämnden beslutar att godkänna upprättade verksamhetsberättelser inom socialnämndens ansvarsområden för år 2011.

6 Socialnämnden Sn 33 Årsredovisning 2011 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Föreligger upprättad årsredovisning år 2011 för socialnämndens ansvarsområde. Socialnämndens beslut - Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för år 2011 samt att inge densamma till kommunstyrelsen.

7 Socialnämnden Sn 34 Rapport Förebyggande hembesök till 75-åringar i Jämtlands län Dnr Sn Sedan 2006 har det varit möjligt för kommun och landsting att med stöd av statliga stimulansmedel utveckla äldreomsorgens kvalitet, bland annat genom förebyggande insatser. I Jämtlands län initierades 2009 en undersökning om det var möjligt att utveckla en gemensam modell för systematiskt genomförande av förebyggande hembesöken bland äldre personer. Under juli-oktober 2011 har tre kommuner, Härjedalen, Ragunda och Åre provat att genomföra systematiska förebyggande hembesök bland äldre. Målgruppen för hembesöken var de seniorer som fyllde 75 år under perioden juli-oktober. Resultatet återförs nu av FoU Jämt till kommunen för att ligga till grund för utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Se rapport från FoU-jämt Förebyggande hembesök till 75-åringar i Jämtlands län, konkretisering av gemensam modell i Jämtlands län. Arbetsutskottets beslut - Rapporten förklaras delgiven.

8 Socialnämnden Sn 35 Lex Sarah ärende Dnr Sn Föreligger upprättad rapport/utredning enligt Lex Sarah. Socialnämndens beslut - Socialnämnden beslutar att avsluta ärendet med hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

9 Socialnämnden Sn 36 Gruppbostad Funäsdalen Dnr Hans Svensson, Härjegårdar och Maria Dillner Vestberg, avd chef Handikappomsorg informerade om och visade befintlig och eventuella möjligheter till gruppboenden i Hede, vid socialnämndens sammanträde Arbetsutskottet beslutade , 30 att handlingar inkl kompletterande information översänds omgående till nämndens ledamöter och ersättare, för att diskuteras inom partierna för att få ett så brett underlag som möjligt till socialnämndens mars sammanträde. Efter nämndens förslag till beslut ska ärendet vidare till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar - Ärendet skjuts upp till april sammanträdet eftersom samtliga partier ej har hunnit diskutera frågan.

10 Socialnämnden Sn 37 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik Anställning/lönesättning Äldreomsorg 2012 nr 1-28 Bemanningsenheten 2012 nr Socialnämnden beslutar - Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

11 Socialnämnden Sn 38 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll och /1 anmäls och läggs till handlingarna.

12 Socialnämnden Sn 39 Information - Protokoll Kf 15, 18, 20 - Protokoll Brukarrådet Socialstyrelsen dnr /2011, dnr / Kammarrätten Mål nr Socialstyrelsen Meddelande Nr 2/ Socialstyrelsen Meddelande Nr 3/ Kommunal Härjedalens sammanställning från intervjuer, Fjällsol nov-dec 2011 Socialnämnden beslutar - Informationen förklaras delgiven.

13 Socialnämnden Sn 40 Anmälan av ordförandebeslut För socialnämndens kännedom anmäler ordföranden att hon beslutat anta förslag till vård jml 27 LVM.

14 Socialnämnden Sn 41 Samverkansavtal mellan kommuner i Jämtlands län och Kvinnojouren - en fristad i ingenmansland Dnr Sn Föreligger upprättat avtal från Regionförbundet vad gäller Kvinnojouren - en fristad i ingenmansland. Verksamhetsbidrag utgår enligt detta samverkansavtal och totalt ska länets åtta kommuner utbetala ersättning till Kvinnojouren, vilken för 2012 uppgår till kr. Respektive kommun tecknar avtal med Kvinnojouren. Socialnämndens beslut - Socialnämnden beslutar att teckna samverkansavtal med Kvinnojouren för tiden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer