SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015"

Transkript

1 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

2 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, augusti Vecka 39, september Vecka 46, november Pris: : - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning Att sälja innebär ett ansvar gentemot såväl det egna företaget som kunden. För ditt företag ska du agera som ambassadör inför kunden, generera intäkter för företaget och säkra fortsatt konkurrensförmåga. För kunden är du den som genom dina erbjudanden skapar lösningar på problem eller tillfredsställer behov. Detta är två roller som blir mångfacetterade då alla dina kunder är olika. Om du inte har så mycket erfarenhet av försäljning är kursen en fantastisk möjlighet att slippa göra de värsta misstagen. Du får redan från början kunskap om vad som krävs för att lyckas. Kursen vänder sig till dig som har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta med försäljning. Kursen kräver inga förkunskaper. Vad försäljning är och hur viktig säljaren är för företaget. Viktiga egenskaper för en framgångsrik säljare. Betydelsen av att planera säljarbetet för att kunna prioritera dina insatser på ett effektivt och lönsamt sätt. Förstå kundens köpprocess. Att agera professionellt inför, under och efter ett kundbesök. Att lyckas på kort och lång sikt. Vad som motiverar och driver dig att uppnå dina mål. * Vad är försäljning? * Säljorganisationens betydelse. * Olika säljorganisationer och deras roller. * Bra egenskaper hos en säljare. * Behovsanalys. * Planera, prioritera och strukturera säljarbetet. * Att arbeta effektivt. * Att arbeta med en budget. * Kundens köpprocess. * Förberedelser för lyckade kundbesök. * Kundbesöket. * Presentation, förhandling och avslut. * Mål och uppföljning. * Motivation och prestation. * Din egen säljprofil. * Aktiv säljträning.

3 AVANCERAD FÖRSÄLJNING MED REFERENS & PARTNERFÖRSÄLJNING Vecka 41, 6-7 oktober Vecka 49, 1-2 december Pris: : - exkl. moms Hur man vinner förtroende och affärer med taktisk försäljning I dagens hårda konkurrens ställs allt högre krav på säljarens kompetens och förmåga att profilera det egna företaget och dess varor eller tjänster gentemot konkurrenternas. Extra tufft kan det bli när affärerna är stora och dina erbjudanden mer komplexa. Kursen ger dig som redan arbetar som säljare den kunskap och den verktygslåda som krävs. Allt för att du skall få genomslagskraft i ditt agerande och uppnå lyckade resultat. Grunden i kursen är praktiska övningar, som varvas med teorigenomgångar. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina befintliga säljkunskaper och lära dig hur du skall lyckas med de stora affärerna. Erfarenhet av minst ett års säljarbete med kundansvar. Strategier för komplex försäljning och marknadsföring. Att målstyra ditt säljarbete. Hur man utför en djupare behovsanalys. Säljprocessens alla nivåer. Vad som krävs för att lyckas med presentationer, förhandlingar och avslut. Vad som motiverar och driver dig till att lyckas med dina mål * Vad är avancerad/komplex försäljning? * Vilka säljorganisationer finns? * Olika säljroller. * Vad påverkar företagets försäljningsresultat? * Sälj- och marknadsföringsstrategier. * Referens- och partnerförsäljning. * Hur planerar jag för att nå resultat? * Målstyrning av säljarbetet. * Kundens köpprocess. * Kundens beslutsfaktorer. * Presentationer inför grupp. * Avslutsteknik. * Förhandlingsteknik. * Motivation och prestation. * Aktiv säljträning.

4 KAM-UTBILDNING MED STRATEGISK FÖRSÄLJNING Vecka 43, oktober Vecka 47, november Pris: : - exkl. moms Fördjupa dina kundrelationer och säljkunskaper för ökad framgång Att sälja tjänster eller lösningar av mer komplex karaktär ställer högre krav på säljaren. Detta gäller även när säljaren har stora företag eller organisationer som kunder. Säljcyklerna blir då ofta långa och beslutsprocesserna svåröverskådliga och skiftande mellan olika kundrelationer. Kursen är inriktad mot konsultativ försäljning, där säljaren erbjuder kunden expertkunskaper och på så sätt fördjupar kundrelationen. Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av försäljning och vill fördjupa dina säljkunskaper. Strategier för komplex försäljning. Planering av kundbearbetning. Hur man utför avancerad behovsanalys tillsammans med kunden. Nå kundföretagets nyckelpersoner. Förstå kundens mål och strategier. Analysera kundpotentialen. Projektet som arbetsform. Planera, driva och leda ett säljprojekt. Använda avancerade frågetekniker. Att arbeta resultatinriktat. Teamförsäljning. Att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. Försäljning med workshops. * Komplex försäljning. * Säljstrategier. * Säljplanering, välja prospekts för KAM. * Mappning av kunden och köpprocessen. * Säljkommunikation. * Behovsanalys. * Kundvärdeinriktad försäljning. * Lösningsförsäljning. * Projektledning i säljarbetet. * Planera, driva och leda ett säljprojekt. * Förhandlingsteknik. * Affärsmannaskap. * Plan per kund, strategi och taktik. * Workshop-upplägg. * Utveckla kundens affärer. * Målstyrning. * Arbeta med checklistor och mallar.

5 SÄLJKURS FÖR TELEFON- OCH INNESÄLJARE Vecka 40, september Vecka 47, november Pris: : - exkl. moms Lär dig säljpsykologi, behovsanalys och bli mer resultatinriktad I motsats till vad många tror är det inte lätt att sälja per telefon. För att nå framgång i telefoniarbetet gäller det att inse hur viktigt varje individuellt samtal är. Varje samtal kan påverkas i positiv riktning både vad gäller kundens behovsupplevelse och dina säljsiffror. Den här utbildningen syftar till att ge dig de första viktiga kunskaperna du behöver för att snabbt uppnå seriös telefonförsäljning med kvalitet och goda resultat. Kursen utgår från praktiska övningar som varvas med teoriavsnitt. Kursen vänder sig till dig som redan är eller ska bli telefonsäljare och vill lära dig grunderna i effektiv planering och resultatinriktad seriös försäljning. Kursen kräver inga förkunskaper. Vad försäljning är och hur viktig din roll som telefonsäljare är för företaget. Hur du på bästa sätt ska lägga upp ditt arbete. Ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt på ett positivt sätt. Att genomföra lönsamma telefonsamtal för både kunden och företaget. Vikten av att sätta rätt mål. Att arbeta resultatinriktat. Att vårda dina kundrelationer för långsiktiga samarbeten. * Vad är försäljning? * De olika säljrollerna i ett företag. * Din viktiga roll i säljprocessen. * Bra egenskaper hos en säljare. * Att sälja fördelar och kundvärde. * Intresseväckare. * Hur planerar jag mitt arbete? * Säljsamtalets förberedelser, genomförande och avslut. * Hur behåller och utvecklar jag relationen till kunden? * Att sätta och uppnå dina mål. * Merförsäljning. * Aktiv säljträning.

6 AFFÄRSMANNASKAP OCH KUNDSERVICE FÖR ICKE-SÄLJARE Vecka 36, 1-2 september Vecka 45, 3-4 november Pris: : - exkl. moms Lär känna dig själv och din kund och bli ännu mer affärsmässig För att skapa nöjda kunder räcker det inte med enbart expertkunskap. Ett representativt beteende och säljande tillvägagångssätt är en självklar grund för att förlänga eller utöka befintligt uppdrag. Att förstå kundernas affärsmässiga situation. Ta reda på deras behov och framgångsfaktorer för att skapa ökade värden hos kunden. Kursen utgår från praktiska övningar som varvas med teoriavsnitt. Kursen vänder sig till alla som har en kontinuerlig kontakt med kunder men inte har rollen som säljare. Exempel på detta kan vara konsulter, tekniker, jurister, ingenjörer, produktionsledare, projektledare, handläggare och tjänstemän. Konsultativ försäljning, som är grunden till att skapa bestående kundvärden. Planering av prospekts och leads. Förstå kundens mål och strategier. Analysera kundens potential. Ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt på ett positivt sätt. Strategier för komplex försäljning. Hur man utför avancerad behovsanalys tillsammans med kunden. Nå kundföretagets nyckelpersoner. Använda avancerade frågetekniker. Att arbeta resultatinriktat. Att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. * Vad är försäljning? * De olika säljrollerna i ett företag. * Att presentera fördelar, kundvärde. * Att sälja lösningar. * Servicehantering * Frågeteknik och behovsanalys. * Mappning av kunden och köpprocessen. * Behålla och utveckla kundrelationer. * Säljsamtalets förberedelser, genomförande och avslut. * Hur behåller och utvecklar jag Relationen till kunden? * Hur kan jag utveckla befintligt Uppdrag och hitta nya uppdrag? * Aktiv säljträning. * Säljplanering, arbeta med prospekts. * Kundnytta (användare, tekniker etc.) * Presentationsteknik, grupp. * Förhandling.

7 SÄLJLEDNING OCH COACHING PÅ MANAGEMENTNIVÅ Lyft säljyrket till en ännu högre nivå Vecka 36, 3-4 september Vecka 45, 5-6 november Pris: : - exkl. moms Att ansvara och leda säljare är på många sätt ett krävande jobb. Du skall både vara en bra chef och en bra ledare. Men det ställs också specifika krav när det gäller att leda just säljare som har ett prestationsinriktat arbete och som också måste kunna arbeta självständigt. Många säljchefer har egen säljerfarenhet i botten vilket är en värdefull tillgång. Men för att lyckas bra behövs också praktiska kunskaper och tekniker för att leda och motivera. Kursen vänder sig till dig som är säljchef eller skall växa in i rollen som chef med ansvar för säljpersonal. Erfarenhet av kvalificerat säljarbete. Att leda en säljorganisation. Att styra säljare mot företagets mål, att arbeta med delmål. Utveckla säljarens arbetssätt genom coaching. Att stötta och motivera dina säljare och samtidigt ställa krav. Att utveckla dina säljmöten som en del i ledarskapet. * Säljkoncept/strategier. * Ledarskap. * Olika ledarstilar. * Säljchefens viktigaste instrument. * Olika säljorganisationer. * Egna rollen i kundbearbetningen. * Coaching och coaching tekniker. * Samreseteknik. * Utvecklingssamtal. * Leda säljmöten. * Mål och uppföljning/rapportering. * Motivation och belöning. * Säljadministration. * Aktiv säljträning

8 NYKUNDSFÖRSÄLJNING OCH SÄLJBESÖKSBOKNING Vecka 37, 8-9 september Vecka 48, november Pris: : - exkl. moms Lägg in en ny växel och skapa fler besök och bättre säljresultat Många företag upplever att de har goda möjligheter att göra affärer när de väl är på plats hos kunderna. Svårigheten ligger ofta i att nå ut till kunderna och boka besök. Även erfarna säljare anser ofta att det är besvärligt att boka kundbesök, framförallt när det gäller nya kunder som inte har gjort affärer med företaget tidigare. I denna kurs kombineras vår praktiska erfarenhet inom besöksbokning med teorier om hur säljare kan boka besökseffektivt genom att visa värdet för kunden. Kursen vänder sig till alla som behöver boka kund- besök för att kunna sälja framgångsrikt. Egen säljerfarenhet kan därför variera från rutinerade säljare till de med mindre erfarenhet. Kursinnehållet är utvecklande även för personer med kundkontakt och god telefonvana som vill få nya spetskunskaper inom detta område. Kursen kräver inga förkunskaper. Besöksbokningens roll i sälj- och köpprocessen. Egen mental inställning och påverkan av kundens attityd. Vi skapar en säljande atmosfär i samtalet. Förberedelser, säljmallar och retorikstöd. Intresseväckare: hur vi engagerar kunden redan i dialogens inledning. Genomföra effektiv kund- och besöksbokning. Metoder samt att utveckla en personlig säljstil. * Förberedelser inför framgångsrik Kund och besöksbokning. * Självmotivation, säljmallar, Retorikutveckling, entusiasm. * Kommunikation inriktad mot kundvärde. * Inledning av kunddialogen, intresseväckare. * Förmåga att kunna skilja mellan kund- och besöksbokning och telefonförsäljning. * Olika inledningsstrategier och samtalstempo. * Frågeteknik. Att leda kunden med entusiasm till att besluta om ett besök. * Invändningshantering. * Avslutsteknik: sammanfatta kundvärde och bekräfta bokning. * Dokumentation och det kraftfulla Skriftliga uppföljningsbrevet.

9 ATT SÄLJA I BUTIK, PÅ EVENT OCH MÄSSOR Vecka 38, september Vecka 48, november Pris: : - exkl. moms Hur man tar kontakt med kunden på ett effektivt sätt och säljer mer Att utvecklas till en framgångsrik butik/eventsäljare kan ske på två sätt. Det vanligaste är genom egna erfarenheter, vilket ofta har visat sig vara en dyrköpt väg att vandra. Ett enklare alternativ är denna kurs som lär ut metoder för att man som butik/eventsäljare oavsett tidigare säljerfarenhet ska få inblick i hur man framgångsrikt säljer i butik och vid events. I kursen tar vi ett helhetsgrepp om försäljning förberedelser, mental inställning, kontakt fas, genomförande och avslut till köp är alla viktiga områden som behandlas i kursen. Kursen är lämplig för säljare både med kortare och längre erfarenhet av butik/eventförsäljning. Kursen kräver inga förkunskaper. Vad butik/eventförsäljning innebär och säljarens betydelse för att skapa affärer. Viktiga personliga egenskaper för att vara en framgångsrik säljare. En resultatinriktad säljares fyra roller. Hur man tar kontakt med kunden på ett effektivt sätt. Att sälja det värde kunder söker, frågor som styr mot målet. Avsluta säljdialogen, bekräfta köpet och försöka nå kundlojalitet. Få kunden att känna sig välkommen och följa upp inför återkommande köp. * Effektiv butik / eventförsäljning. * Förberedelser och deras betydelse för framgång. * Bra egenskaper för en butik/eventsäljare. * En bra inledning öppnar nya säljmöjligheter. * Frågor som styr mot rätt kundupplevelse. * Avslutsteknik. * Hantera en invändning och omvända den till ett argument. * Förstärka köpsignaler för att förenkla slutförandet till försäljning. * Aktiv säljträning: olika situationer och scenarion. * Bekräfta och stärka kundens Positiva känslor efter köpet och skapa lojalitet.

10 SÄLJUTBILDNING OCH SÄLJTRÄNING FÖR STJÄRNSÄLJARE 1 dag Vecka 43, 22 oktober Vecka 50, 8 december Pris: 7 900: - exkl. moms Vitalisering och stimulans för att bli ännu mer framgångsrik Kan man bli fullärd inom säljdiciplinen?! Nej, många anser nog att en ny vitaliserade stimulans måste tillföras då och då för att skapa rätt utvecklingseffekt. Nu finns möjligheten att deltaga och själv bidraga till en givande, spetsinriktad dag till ökad sälj för de som anser sig vara rejält kunniga, resultat och målinriktade för nya högre mål inom sin utveckling som säljare. NÅGRA EXEMPEL FRÅN INNEHÅLLET: Hur framgångsrika säljare använder ord och intuition till att köputveckla kunden. Metaforer som skapande av en ny situation för kunden att säga ja till vårt erbjudande. Säljkommunikation som når hjärta och plånbok. Sälja med emotionell intelligens med kunden som påverkare till beslut. Avancerad affärsmannaskap förhandlingsteknik utveckla vinnare hos kunden. Säljstrategi för olika köpfaser i säljprocessen. NÅGRA EXEMPEL FRÅN INNEHÅLLET: * Team Selling, optimera olika roller för extra resultat. * Komplexa beslutssituationer * hur hanterar vi kundens olika Möjligheter till nya order. * Workshops ett medium till ökad försäljning. * Oscillation beslutsångest hos Kunden som begränsar friheten att ta andra beslut. * Felmatchning att tillföra värde är viktigt för att få kunden som medproducent till önskat beslut. * Framing inte vad vi säger utan hur det sägs. * Säljprocessen steg för steg och Tempo till avslut. * Ögonrörelser ordhantering. Hur kan vi tyda, analysera och Reflektera detta framgångsrikt.

11 SÄLJANDE PRESENTATIONSTEKNIK OCH SÄLJRETORIK 1 dag Vecka 42, 14 oktober Vecka 49, 3 december Pris: 6 900: - exkl. moms Skapa mer engagemang med ett säljande framträdande Öka din förmåga till att påverka, öka effekten av dina presentationer så leder det till höga resultat. Skapa en rik och engagerande upplevelse tillsammans med dina åhörare. En av de viktigaste områden för oss med kundkontakter är att utveckla en hög nivå av påverkan genom säljande presentationer. Säljkompetens kan presentera en ny utbildning & träningsmöjlighet inom detta intressanta område. Med moderna tekniker tolkar vi klassiska idéer. Det som tilltalar förnuft och känsla utlöser ofta handling vilket är målet med säljande presentation. Du som har, eller kommer att få, kundkontakter och behov av att påverka till positivt resultat med eller utan tidigare sälj & serviceerfarenhet. Att uppnå en högre genomslagskraft i dina säljande presentationer. Att kunna initiera, strukturera, träna, utveckla och genomföra säljande presentationer med påverkan av åhörarna som mål. * Frågebaserad försäljning: förberedelser till presentation, att kunna skapa spets bygger på din kvalificering av mottagarna. * Informera, inspirera, motivera, hur skapar vi detta i presentationen. * Visuellt säljande retorik använd Alla dimensioner för att nå fram med säljande budskap. * Skapa en rik och engagerande Upplevelse tillsammans med dina åhörare. * Metaforer kraftfull väg till ökad försäljning. * Presentationsteknik, träning, genomförande; Talet, kroppsspråket, utrustningen, omgivningen, förberedelserna. * Att sälja med påverkan med rätt beslut- framing teknik. * Fokusera, tydliggöra, engagera * improvisera inom ramarna utveckla en kundnyttodialog med dina åhörare.

12 FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖR SÄLJARE 1 dag Vecka 40, 1 oktober Vecka 48, 26 november Pris: 6 900: - exkl. moms Hitta ett bättre driv för att göra säkra och snabbare avslut För att nå bästa försäljningsresultat är din förhandlingsteknik avgörande. Din kund och du kommer att ha vissa gemensamma och andra motstridiga mål. För att nå en överenskommelse är tvåvägskommunikation och dialog av högsta vikt. Om du som säljare är duktig på att förhandla vinner du erkännande och förtroende, vilket i sin tur skapar långsiktiga relationer. En lyckad affär kännetecknas av båda parter går från bordet och känner sig som vinnare! Kursen vänder sig till affärsmän och säljare som i sitt arbete behöver bli bättre på att förhandla med kunder för att på så vis skapa bättre resultat och mer långsiktiga kundrelationer. Vana att förhandla på egen hand samt för erfarna förhandlare. Vilka faktorer som du bör känna till för att nå framgång och vilka som finns vid misslyckanden. Hur du bör använda dig av förhandlingens tre grundelement; tid, information och makt. Förhandlingspsykologi Att känna självförtroende och självkänsla i förhandlingar. Att hantera olika förhandlingssituationer genom rollspel och teori. Hur du på bästa sätt ska förbereda dig, genomföra samt utvärdera förhandlingar. Hur du effektivt navigerar genom stadier i förhandling till framgång. * Förhandlingens grunder; information, tid och makt. * Hur skiljer du på att sälja, Förhandla och köpa? * Vad som är utmärkande för den Framgångsrika säljaren i förhandlingssituationen. * Frågeteknik och behovsanalys. * Hur du skall förbereda dig mentalt. * Hur du skapar ett positivt förhandlingsklimat. * Hur du skapar motprestationer för De eftergifter du gör. * Psykologi - Beteende och förhandling. * Hur du hanterar olika personligheter. * Skillnader på olika förhandlingsstilar. * Taktiker * Rollspel med personlig coachning och feedback. * Att sätta upp en personlig handlingsplan.

13 EFFEKTIV KUNDKOMMUNIKATION OCH KUNDSERVICE Vecka 39, september Vecka 43, oktober Pris: : - exkl. moms Kräver tålamod, förankring och tydlighet Den är anpassad för dig som betjänar kunder huvudsakligen över telefon. Du kan arbeta inom traditionell kundtjänst gentemot externa kunder men också inom intern kundtjänst som t.ex. IT-support. Du kan också vara i en växel- och reception eller ett kommunalt Medborgarkontor. Det gemensamma är kommunikation över telefon. Du behöver inga formella förkunskaper men det har visat sig viktigt att ha 3-6 månaders erfarenhet av det dagliga arbetet i en kundtjänst för att kunna ta till sig frågeställningar och kunna bidra i gruppdiskussioner. * På vems villkor sker kommunikation? * Personlig service som konkurrensvapen * Attityder som resultatpåverkare * Ditt ansvar för kundens attityder * Kundens behov av bekräftelse * Hur du anpassar dig till kundens EQ (Emotionella intelligens) * Frågemetodik och argumentation * Workshop kring vardagliga men besvärligasituationer * Personlig handlingsplan Hur man styr samtalet från början Hur man påverkar en kunds attityd Hur man får kunden att känna sig sedd Hur man frågar effektivare Hur man tillämpar ovanstående i praktiken

14 NY KURS! SKRIVA STRATEGISKA OFFERTER OCH VINNA FLER AFFÄRER 1 dag Vecka 38, 17 september Vecka 48, 27 november Pris: 6 900: - exkl. moms Utbildningen fokuserar på hur du skapar förtroende och affärsnytta i offerter VARFÖR SKA MAN BLI BÄTTRE PÅ OFFERTSKRIVNING? I dagens konkurrens är det viktigt att lägga ner ett arbete utöver det vanliga för att vinna kundernas förtroende. Med analys och fokus på värde, nytta och effekt kommer du att skriva den vinnande offerten till kunden. Genom att analysera och förstå kundens affär når ditt företags produkt eller tjänst igenom nålsögat bland kundens anbud. Att tänka strategiskt när man lägger ner tid på en offert är det som gör skillnaden mellan ett vinnande koncept eller avslag. Slå dina konkurrenter på fingrarna med den mest igenkännande offerten som skapar förtroende hos kunden. Kursen vänder sig till dig som skriver offerter och vill få en större förståelse för dina kunders behov och affärsnytta. Du arbetare idag som säljare, account manager eller Key account manager och behöver utvecklas i offertskrivning. Erfarenhet av försäljning eller kunskaper i nivå med grundläggande försäljning. * Rätt förutsättningar och fakta för offertskrivande * När är det offertläge analys av Kundens köpprocess * Kundstrategier prioriteringar * Affärsnytta anpassa till mottagaren * Mottagarperspektiv - ditt erbjudande * Skapa den vinnande offerten värde nytta effekt * Kundperspektiv - Presenterar ditt Företag och erbjudande * Formulera och förstå kundens Situation och utmaningar * Kundens beslutsprocess * Argumentera för din offert hos kunden * Coaching utveckla din vinnande offert Efter kursen ingår handledning med feedback på din nya vinnande offert! Offertläge för produkt- och lösningsförsäljning Ställa rätt frågor utvecklande och utforskande Nuläge- och behovsanalys Strategier för att anpassa offerten till mottagaren Analysera kundens köpprocess Argumentera för din offert för kunden

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING

Vilja - Våga - Välja - Kunna SÄLJ- UTBILDNING Vilja - Våga - Välja - Kunna Ledarskap- nej tack SÄLJ- UTBILDNING Innan du flyger upp i skyn med din ballong i jakten på honung, måste du se till att de bin du letar efter är rätt sorts bin. www.camu-consult.com

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer