SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015"

Transkript

1 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

2 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, augusti Vecka 39, september Vecka 46, november Pris: : - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning Att sälja innebär ett ansvar gentemot såväl det egna företaget som kunden. För ditt företag ska du agera som ambassadör inför kunden, generera intäkter för företaget och säkra fortsatt konkurrensförmåga. För kunden är du den som genom dina erbjudanden skapar lösningar på problem eller tillfredsställer behov. Detta är två roller som blir mångfacetterade då alla dina kunder är olika. Om du inte har så mycket erfarenhet av försäljning är kursen en fantastisk möjlighet att slippa göra de värsta misstagen. Du får redan från början kunskap om vad som krävs för att lyckas. Kursen vänder sig till dig som har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta med försäljning. Kursen kräver inga förkunskaper. Vad försäljning är och hur viktig säljaren är för företaget. Viktiga egenskaper för en framgångsrik säljare. Betydelsen av att planera säljarbetet för att kunna prioritera dina insatser på ett effektivt och lönsamt sätt. Förstå kundens köpprocess. Att agera professionellt inför, under och efter ett kundbesök. Att lyckas på kort och lång sikt. Vad som motiverar och driver dig att uppnå dina mål. * Vad är försäljning? * Säljorganisationens betydelse. * Olika säljorganisationer och deras roller. * Bra egenskaper hos en säljare. * Behovsanalys. * Planera, prioritera och strukturera säljarbetet. * Att arbeta effektivt. * Att arbeta med en budget. * Kundens köpprocess. * Förberedelser för lyckade kundbesök. * Kundbesöket. * Presentation, förhandling och avslut. * Mål och uppföljning. * Motivation och prestation. * Din egen säljprofil. * Aktiv säljträning.

3 AVANCERAD FÖRSÄLJNING MED REFERENS & PARTNERFÖRSÄLJNING Vecka 41, 6-7 oktober Vecka 49, 1-2 december Pris: : - exkl. moms Hur man vinner förtroende och affärer med taktisk försäljning I dagens hårda konkurrens ställs allt högre krav på säljarens kompetens och förmåga att profilera det egna företaget och dess varor eller tjänster gentemot konkurrenternas. Extra tufft kan det bli när affärerna är stora och dina erbjudanden mer komplexa. Kursen ger dig som redan arbetar som säljare den kunskap och den verktygslåda som krävs. Allt för att du skall få genomslagskraft i ditt agerande och uppnå lyckade resultat. Grunden i kursen är praktiska övningar, som varvas med teorigenomgångar. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina befintliga säljkunskaper och lära dig hur du skall lyckas med de stora affärerna. Erfarenhet av minst ett års säljarbete med kundansvar. Strategier för komplex försäljning och marknadsföring. Att målstyra ditt säljarbete. Hur man utför en djupare behovsanalys. Säljprocessens alla nivåer. Vad som krävs för att lyckas med presentationer, förhandlingar och avslut. Vad som motiverar och driver dig till att lyckas med dina mål * Vad är avancerad/komplex försäljning? * Vilka säljorganisationer finns? * Olika säljroller. * Vad påverkar företagets försäljningsresultat? * Sälj- och marknadsföringsstrategier. * Referens- och partnerförsäljning. * Hur planerar jag för att nå resultat? * Målstyrning av säljarbetet. * Kundens köpprocess. * Kundens beslutsfaktorer. * Presentationer inför grupp. * Avslutsteknik. * Förhandlingsteknik. * Motivation och prestation. * Aktiv säljträning.

4 KAM-UTBILDNING MED STRATEGISK FÖRSÄLJNING Vecka 43, oktober Vecka 47, november Pris: : - exkl. moms Fördjupa dina kundrelationer och säljkunskaper för ökad framgång Att sälja tjänster eller lösningar av mer komplex karaktär ställer högre krav på säljaren. Detta gäller även när säljaren har stora företag eller organisationer som kunder. Säljcyklerna blir då ofta långa och beslutsprocesserna svåröverskådliga och skiftande mellan olika kundrelationer. Kursen är inriktad mot konsultativ försäljning, där säljaren erbjuder kunden expertkunskaper och på så sätt fördjupar kundrelationen. Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av försäljning och vill fördjupa dina säljkunskaper. Strategier för komplex försäljning. Planering av kundbearbetning. Hur man utför avancerad behovsanalys tillsammans med kunden. Nå kundföretagets nyckelpersoner. Förstå kundens mål och strategier. Analysera kundpotentialen. Projektet som arbetsform. Planera, driva och leda ett säljprojekt. Använda avancerade frågetekniker. Att arbeta resultatinriktat. Teamförsäljning. Att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. Försäljning med workshops. * Komplex försäljning. * Säljstrategier. * Säljplanering, välja prospekts för KAM. * Mappning av kunden och köpprocessen. * Säljkommunikation. * Behovsanalys. * Kundvärdeinriktad försäljning. * Lösningsförsäljning. * Projektledning i säljarbetet. * Planera, driva och leda ett säljprojekt. * Förhandlingsteknik. * Affärsmannaskap. * Plan per kund, strategi och taktik. * Workshop-upplägg. * Utveckla kundens affärer. * Målstyrning. * Arbeta med checklistor och mallar.

5 SÄLJKURS FÖR TELEFON- OCH INNESÄLJARE Vecka 40, september Vecka 47, november Pris: : - exkl. moms Lär dig säljpsykologi, behovsanalys och bli mer resultatinriktad I motsats till vad många tror är det inte lätt att sälja per telefon. För att nå framgång i telefoniarbetet gäller det att inse hur viktigt varje individuellt samtal är. Varje samtal kan påverkas i positiv riktning både vad gäller kundens behovsupplevelse och dina säljsiffror. Den här utbildningen syftar till att ge dig de första viktiga kunskaperna du behöver för att snabbt uppnå seriös telefonförsäljning med kvalitet och goda resultat. Kursen utgår från praktiska övningar som varvas med teoriavsnitt. Kursen vänder sig till dig som redan är eller ska bli telefonsäljare och vill lära dig grunderna i effektiv planering och resultatinriktad seriös försäljning. Kursen kräver inga förkunskaper. Vad försäljning är och hur viktig din roll som telefonsäljare är för företaget. Hur du på bästa sätt ska lägga upp ditt arbete. Ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt på ett positivt sätt. Att genomföra lönsamma telefonsamtal för både kunden och företaget. Vikten av att sätta rätt mål. Att arbeta resultatinriktat. Att vårda dina kundrelationer för långsiktiga samarbeten. * Vad är försäljning? * De olika säljrollerna i ett företag. * Din viktiga roll i säljprocessen. * Bra egenskaper hos en säljare. * Att sälja fördelar och kundvärde. * Intresseväckare. * Hur planerar jag mitt arbete? * Säljsamtalets förberedelser, genomförande och avslut. * Hur behåller och utvecklar jag relationen till kunden? * Att sätta och uppnå dina mål. * Merförsäljning. * Aktiv säljträning.

6 AFFÄRSMANNASKAP OCH KUNDSERVICE FÖR ICKE-SÄLJARE Vecka 36, 1-2 september Vecka 45, 3-4 november Pris: : - exkl. moms Lär känna dig själv och din kund och bli ännu mer affärsmässig För att skapa nöjda kunder räcker det inte med enbart expertkunskap. Ett representativt beteende och säljande tillvägagångssätt är en självklar grund för att förlänga eller utöka befintligt uppdrag. Att förstå kundernas affärsmässiga situation. Ta reda på deras behov och framgångsfaktorer för att skapa ökade värden hos kunden. Kursen utgår från praktiska övningar som varvas med teoriavsnitt. Kursen vänder sig till alla som har en kontinuerlig kontakt med kunder men inte har rollen som säljare. Exempel på detta kan vara konsulter, tekniker, jurister, ingenjörer, produktionsledare, projektledare, handläggare och tjänstemän. Konsultativ försäljning, som är grunden till att skapa bestående kundvärden. Planering av prospekts och leads. Förstå kundens mål och strategier. Analysera kundens potential. Ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt på ett positivt sätt. Strategier för komplex försäljning. Hur man utför avancerad behovsanalys tillsammans med kunden. Nå kundföretagets nyckelpersoner. Använda avancerade frågetekniker. Att arbeta resultatinriktat. Att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. * Vad är försäljning? * De olika säljrollerna i ett företag. * Att presentera fördelar, kundvärde. * Att sälja lösningar. * Servicehantering * Frågeteknik och behovsanalys. * Mappning av kunden och köpprocessen. * Behålla och utveckla kundrelationer. * Säljsamtalets förberedelser, genomförande och avslut. * Hur behåller och utvecklar jag Relationen till kunden? * Hur kan jag utveckla befintligt Uppdrag och hitta nya uppdrag? * Aktiv säljträning. * Säljplanering, arbeta med prospekts. * Kundnytta (användare, tekniker etc.) * Presentationsteknik, grupp. * Förhandling.

7 SÄLJLEDNING OCH COACHING PÅ MANAGEMENTNIVÅ Lyft säljyrket till en ännu högre nivå Vecka 36, 3-4 september Vecka 45, 5-6 november Pris: : - exkl. moms Att ansvara och leda säljare är på många sätt ett krävande jobb. Du skall både vara en bra chef och en bra ledare. Men det ställs också specifika krav när det gäller att leda just säljare som har ett prestationsinriktat arbete och som också måste kunna arbeta självständigt. Många säljchefer har egen säljerfarenhet i botten vilket är en värdefull tillgång. Men för att lyckas bra behövs också praktiska kunskaper och tekniker för att leda och motivera. Kursen vänder sig till dig som är säljchef eller skall växa in i rollen som chef med ansvar för säljpersonal. Erfarenhet av kvalificerat säljarbete. Att leda en säljorganisation. Att styra säljare mot företagets mål, att arbeta med delmål. Utveckla säljarens arbetssätt genom coaching. Att stötta och motivera dina säljare och samtidigt ställa krav. Att utveckla dina säljmöten som en del i ledarskapet. * Säljkoncept/strategier. * Ledarskap. * Olika ledarstilar. * Säljchefens viktigaste instrument. * Olika säljorganisationer. * Egna rollen i kundbearbetningen. * Coaching och coaching tekniker. * Samreseteknik. * Utvecklingssamtal. * Leda säljmöten. * Mål och uppföljning/rapportering. * Motivation och belöning. * Säljadministration. * Aktiv säljträning

8 NYKUNDSFÖRSÄLJNING OCH SÄLJBESÖKSBOKNING Vecka 37, 8-9 september Vecka 48, november Pris: : - exkl. moms Lägg in en ny växel och skapa fler besök och bättre säljresultat Många företag upplever att de har goda möjligheter att göra affärer när de väl är på plats hos kunderna. Svårigheten ligger ofta i att nå ut till kunderna och boka besök. Även erfarna säljare anser ofta att det är besvärligt att boka kundbesök, framförallt när det gäller nya kunder som inte har gjort affärer med företaget tidigare. I denna kurs kombineras vår praktiska erfarenhet inom besöksbokning med teorier om hur säljare kan boka besökseffektivt genom att visa värdet för kunden. Kursen vänder sig till alla som behöver boka kund- besök för att kunna sälja framgångsrikt. Egen säljerfarenhet kan därför variera från rutinerade säljare till de med mindre erfarenhet. Kursinnehållet är utvecklande även för personer med kundkontakt och god telefonvana som vill få nya spetskunskaper inom detta område. Kursen kräver inga förkunskaper. Besöksbokningens roll i sälj- och köpprocessen. Egen mental inställning och påverkan av kundens attityd. Vi skapar en säljande atmosfär i samtalet. Förberedelser, säljmallar och retorikstöd. Intresseväckare: hur vi engagerar kunden redan i dialogens inledning. Genomföra effektiv kund- och besöksbokning. Metoder samt att utveckla en personlig säljstil. * Förberedelser inför framgångsrik Kund och besöksbokning. * Självmotivation, säljmallar, Retorikutveckling, entusiasm. * Kommunikation inriktad mot kundvärde. * Inledning av kunddialogen, intresseväckare. * Förmåga att kunna skilja mellan kund- och besöksbokning och telefonförsäljning. * Olika inledningsstrategier och samtalstempo. * Frågeteknik. Att leda kunden med entusiasm till att besluta om ett besök. * Invändningshantering. * Avslutsteknik: sammanfatta kundvärde och bekräfta bokning. * Dokumentation och det kraftfulla Skriftliga uppföljningsbrevet.

9 ATT SÄLJA I BUTIK, PÅ EVENT OCH MÄSSOR Vecka 38, september Vecka 48, november Pris: : - exkl. moms Hur man tar kontakt med kunden på ett effektivt sätt och säljer mer Att utvecklas till en framgångsrik butik/eventsäljare kan ske på två sätt. Det vanligaste är genom egna erfarenheter, vilket ofta har visat sig vara en dyrköpt väg att vandra. Ett enklare alternativ är denna kurs som lär ut metoder för att man som butik/eventsäljare oavsett tidigare säljerfarenhet ska få inblick i hur man framgångsrikt säljer i butik och vid events. I kursen tar vi ett helhetsgrepp om försäljning förberedelser, mental inställning, kontakt fas, genomförande och avslut till köp är alla viktiga områden som behandlas i kursen. Kursen är lämplig för säljare både med kortare och längre erfarenhet av butik/eventförsäljning. Kursen kräver inga förkunskaper. Vad butik/eventförsäljning innebär och säljarens betydelse för att skapa affärer. Viktiga personliga egenskaper för att vara en framgångsrik säljare. En resultatinriktad säljares fyra roller. Hur man tar kontakt med kunden på ett effektivt sätt. Att sälja det värde kunder söker, frågor som styr mot målet. Avsluta säljdialogen, bekräfta köpet och försöka nå kundlojalitet. Få kunden att känna sig välkommen och följa upp inför återkommande köp. * Effektiv butik / eventförsäljning. * Förberedelser och deras betydelse för framgång. * Bra egenskaper för en butik/eventsäljare. * En bra inledning öppnar nya säljmöjligheter. * Frågor som styr mot rätt kundupplevelse. * Avslutsteknik. * Hantera en invändning och omvända den till ett argument. * Förstärka köpsignaler för att förenkla slutförandet till försäljning. * Aktiv säljträning: olika situationer och scenarion. * Bekräfta och stärka kundens Positiva känslor efter köpet och skapa lojalitet.

10 SÄLJUTBILDNING OCH SÄLJTRÄNING FÖR STJÄRNSÄLJARE 1 dag Vecka 43, 22 oktober Vecka 50, 8 december Pris: 7 900: - exkl. moms Vitalisering och stimulans för att bli ännu mer framgångsrik Kan man bli fullärd inom säljdiciplinen?! Nej, många anser nog att en ny vitaliserade stimulans måste tillföras då och då för att skapa rätt utvecklingseffekt. Nu finns möjligheten att deltaga och själv bidraga till en givande, spetsinriktad dag till ökad sälj för de som anser sig vara rejält kunniga, resultat och målinriktade för nya högre mål inom sin utveckling som säljare. NÅGRA EXEMPEL FRÅN INNEHÅLLET: Hur framgångsrika säljare använder ord och intuition till att köputveckla kunden. Metaforer som skapande av en ny situation för kunden att säga ja till vårt erbjudande. Säljkommunikation som når hjärta och plånbok. Sälja med emotionell intelligens med kunden som påverkare till beslut. Avancerad affärsmannaskap förhandlingsteknik utveckla vinnare hos kunden. Säljstrategi för olika köpfaser i säljprocessen. NÅGRA EXEMPEL FRÅN INNEHÅLLET: * Team Selling, optimera olika roller för extra resultat. * Komplexa beslutssituationer * hur hanterar vi kundens olika Möjligheter till nya order. * Workshops ett medium till ökad försäljning. * Oscillation beslutsångest hos Kunden som begränsar friheten att ta andra beslut. * Felmatchning att tillföra värde är viktigt för att få kunden som medproducent till önskat beslut. * Framing inte vad vi säger utan hur det sägs. * Säljprocessen steg för steg och Tempo till avslut. * Ögonrörelser ordhantering. Hur kan vi tyda, analysera och Reflektera detta framgångsrikt.

11 SÄLJANDE PRESENTATIONSTEKNIK OCH SÄLJRETORIK 1 dag Vecka 42, 14 oktober Vecka 49, 3 december Pris: 6 900: - exkl. moms Skapa mer engagemang med ett säljande framträdande Öka din förmåga till att påverka, öka effekten av dina presentationer så leder det till höga resultat. Skapa en rik och engagerande upplevelse tillsammans med dina åhörare. En av de viktigaste områden för oss med kundkontakter är att utveckla en hög nivå av påverkan genom säljande presentationer. Säljkompetens kan presentera en ny utbildning & träningsmöjlighet inom detta intressanta område. Med moderna tekniker tolkar vi klassiska idéer. Det som tilltalar förnuft och känsla utlöser ofta handling vilket är målet med säljande presentation. Du som har, eller kommer att få, kundkontakter och behov av att påverka till positivt resultat med eller utan tidigare sälj & serviceerfarenhet. Att uppnå en högre genomslagskraft i dina säljande presentationer. Att kunna initiera, strukturera, träna, utveckla och genomföra säljande presentationer med påverkan av åhörarna som mål. * Frågebaserad försäljning: förberedelser till presentation, att kunna skapa spets bygger på din kvalificering av mottagarna. * Informera, inspirera, motivera, hur skapar vi detta i presentationen. * Visuellt säljande retorik använd Alla dimensioner för att nå fram med säljande budskap. * Skapa en rik och engagerande Upplevelse tillsammans med dina åhörare. * Metaforer kraftfull väg till ökad försäljning. * Presentationsteknik, träning, genomförande; Talet, kroppsspråket, utrustningen, omgivningen, förberedelserna. * Att sälja med påverkan med rätt beslut- framing teknik. * Fokusera, tydliggöra, engagera * improvisera inom ramarna utveckla en kundnyttodialog med dina åhörare.

12 FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖR SÄLJARE 1 dag Vecka 40, 1 oktober Vecka 48, 26 november Pris: 6 900: - exkl. moms Hitta ett bättre driv för att göra säkra och snabbare avslut För att nå bästa försäljningsresultat är din förhandlingsteknik avgörande. Din kund och du kommer att ha vissa gemensamma och andra motstridiga mål. För att nå en överenskommelse är tvåvägskommunikation och dialog av högsta vikt. Om du som säljare är duktig på att förhandla vinner du erkännande och förtroende, vilket i sin tur skapar långsiktiga relationer. En lyckad affär kännetecknas av båda parter går från bordet och känner sig som vinnare! Kursen vänder sig till affärsmän och säljare som i sitt arbete behöver bli bättre på att förhandla med kunder för att på så vis skapa bättre resultat och mer långsiktiga kundrelationer. Vana att förhandla på egen hand samt för erfarna förhandlare. Vilka faktorer som du bör känna till för att nå framgång och vilka som finns vid misslyckanden. Hur du bör använda dig av förhandlingens tre grundelement; tid, information och makt. Förhandlingspsykologi Att känna självförtroende och självkänsla i förhandlingar. Att hantera olika förhandlingssituationer genom rollspel och teori. Hur du på bästa sätt ska förbereda dig, genomföra samt utvärdera förhandlingar. Hur du effektivt navigerar genom stadier i förhandling till framgång. * Förhandlingens grunder; information, tid och makt. * Hur skiljer du på att sälja, Förhandla och köpa? * Vad som är utmärkande för den Framgångsrika säljaren i förhandlingssituationen. * Frågeteknik och behovsanalys. * Hur du skall förbereda dig mentalt. * Hur du skapar ett positivt förhandlingsklimat. * Hur du skapar motprestationer för De eftergifter du gör. * Psykologi - Beteende och förhandling. * Hur du hanterar olika personligheter. * Skillnader på olika förhandlingsstilar. * Taktiker * Rollspel med personlig coachning och feedback. * Att sätta upp en personlig handlingsplan.

13 EFFEKTIV KUNDKOMMUNIKATION OCH KUNDSERVICE Vecka 39, september Vecka 43, oktober Pris: : - exkl. moms Kräver tålamod, förankring och tydlighet Den är anpassad för dig som betjänar kunder huvudsakligen över telefon. Du kan arbeta inom traditionell kundtjänst gentemot externa kunder men också inom intern kundtjänst som t.ex. IT-support. Du kan också vara i en växel- och reception eller ett kommunalt Medborgarkontor. Det gemensamma är kommunikation över telefon. Du behöver inga formella förkunskaper men det har visat sig viktigt att ha 3-6 månaders erfarenhet av det dagliga arbetet i en kundtjänst för att kunna ta till sig frågeställningar och kunna bidra i gruppdiskussioner. * På vems villkor sker kommunikation? * Personlig service som konkurrensvapen * Attityder som resultatpåverkare * Ditt ansvar för kundens attityder * Kundens behov av bekräftelse * Hur du anpassar dig till kundens EQ (Emotionella intelligens) * Frågemetodik och argumentation * Workshop kring vardagliga men besvärligasituationer * Personlig handlingsplan Hur man styr samtalet från början Hur man påverkar en kunds attityd Hur man får kunden att känna sig sedd Hur man frågar effektivare Hur man tillämpar ovanstående i praktiken

14 NY KURS! SKRIVA STRATEGISKA OFFERTER OCH VINNA FLER AFFÄRER 1 dag Vecka 38, 17 september Vecka 48, 27 november Pris: 6 900: - exkl. moms Utbildningen fokuserar på hur du skapar förtroende och affärsnytta i offerter VARFÖR SKA MAN BLI BÄTTRE PÅ OFFERTSKRIVNING? I dagens konkurrens är det viktigt att lägga ner ett arbete utöver det vanliga för att vinna kundernas förtroende. Med analys och fokus på värde, nytta och effekt kommer du att skriva den vinnande offerten till kunden. Genom att analysera och förstå kundens affär når ditt företags produkt eller tjänst igenom nålsögat bland kundens anbud. Att tänka strategiskt när man lägger ner tid på en offert är det som gör skillnaden mellan ett vinnande koncept eller avslag. Slå dina konkurrenter på fingrarna med den mest igenkännande offerten som skapar förtroende hos kunden. Kursen vänder sig till dig som skriver offerter och vill få en större förståelse för dina kunders behov och affärsnytta. Du arbetare idag som säljare, account manager eller Key account manager och behöver utvecklas i offertskrivning. Erfarenhet av försäljning eller kunskaper i nivå med grundläggande försäljning. * Rätt förutsättningar och fakta för offertskrivande * När är det offertläge analys av Kundens köpprocess * Kundstrategier prioriteringar * Affärsnytta anpassa till mottagaren * Mottagarperspektiv - ditt erbjudande * Skapa den vinnande offerten värde nytta effekt * Kundperspektiv - Presenterar ditt Företag och erbjudande * Formulera och förstå kundens Situation och utmaningar * Kundens beslutsprocess * Argumentera för din offert hos kunden * Coaching utveckla din vinnande offert Efter kursen ingår handledning med feedback på din nya vinnande offert! Offertläge för produkt- och lösningsförsäljning Ställa rätt frågor utvecklande och utforskande Nuläge- och behovsanalys Strategier för att anpassa offerten till mottagaren Analysera kundens köpprocess Argumentera för din offert för kunden

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER VÅREN 2016

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER VÅREN 2016 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER VÅREN 2016 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 2, 19-20 januari Vecka 7, 16-17 februari Vecka 11, 15-16 mars Vecka 16, 19-20 april Pris: 11 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden.

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden. 1 Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten Lösningar för ökad totaleffektivitet LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK ISL Institute är ett internationellt konsult-

Läs mer

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13 Välkomna Försäljning del 1 Utbildning: JKFS13 Kursens Namn: Försäljning del 1 Antal YH-poäng: 20 p Examinator: Henrik Mannerstråle Mål: Efter genomförd kurs skall den studerande ha fördjupad fakta, förståelse,

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014.

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. NLP PRACTITIONER För personligt ledarskap och utveckling En INLPTA - certifierad utbildning, 4 långhelger, 16 dagar Vill du Kommunicera bättre

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer att

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -?????

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? VERKSAMHETSOMRÅDEN COACHING MENTORSKAP HANDLEDNING VERKSAMHETS- UTVECKLING VERKSAMHETS UTVECKLING UTBILDNING TEAMUTV BOLLPLANK

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING E Effektiv presentationsteknik I E Effektiv presentationsteknik

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Sälj mindre och dubbla din försäljning

Sälj mindre och dubbla din försäljning Sälj mindre och dubbla din försäljning Sammanfattning Tack för att du kom på föreläsningen. Här får du en summering av föreläsningen samt en del bonusmaterial. Du får också en varning: Kom ihåg att kunskap

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 Diplomerad Key Account Manager Deltidsutbildning med start 12 sept. 2017 Med den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att utveckla affärer

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Eventkompetens ett ESF-projekt

Eventkompetens ett ESF-projekt Eventkompetens ett ESF-projekt Underlag för anbud kurser, program och seminarier VT 2017 Eventkompetens www.eventkompetens.se Innehållsförteckning Affärsutveckling event effektiva verktyg för ökade intäkter...

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

STYRA LEDA COACHA. Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap!

STYRA LEDA COACHA. Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap! STYRA LEDA COACHA Rätt kompetenser i olika situationer maximerar ditt Ledarskap! 1 Har du färdigheterna som krävs för att möta morgondagens globala, virtuella och mångkulturella team? Vi ser idag hur trycket

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Säljarbetets förutsättningar Avsnitt 2

Säljarbetets förutsättningar Avsnitt 2 Säljarbetets förutsättningar Avsnitt 2 Säljsamtalet Ett säljsamtal har tre faser: Kontaktfasen Analysfasen Utbytesfasen Köpprocessen 1 2 3 4 5 6 Bestämma krav på produkten Skaffa information om produkten

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Värderöret är ett väl genomtänkt och helt NYTT TÄNK för framtidens verksamheter! En mängd komplicerade företeelser

Läs mer

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G SEMINARIER På de kommande sidorna kan du ta del av vårt utbud av seminarium. De flesta ämnen finns i utföranden med olika ambitionsnivå. Kunskapen kan även förstärkas genom att ämnet utförs som en halvdag

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Lite tankar runt Key Account Management

Lite tankar runt Key Account Management Lite tankar runt Key Account Management Key Account Management och affärsmannaskap att kunna hantera kunder och leverera enligt kundens förväntningar med lönsamhet en aktörs förmåga att kunna sin marknad

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. Varumärket speglas i deras individuella val av attityd.

Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. Varumärket speglas i deras individuella val av attityd. SÄLJ & SERVICE Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. Skapa en förståelse för det enastående värdet av excellent service samt insikt och kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning. Deltagarna

Läs mer