STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer"

Transkript

1 STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer Prosales Membership Programme 1

2 Steg 1: Identifiera era typaffärer och säljlogiker Steg 2: Identifiera framgångsrecepten Om Prosales

3 INTRODUKTION TILL ÖVNING PÅ KICK-OFFEN! En vanlig aktivitet för de flesta säljorganisationer är att arrangera en kick-off med säljarna i syfte att skapa engagemang och kunskap om hur säljarna ska nå sina försäljningsmål inför kommande säsong. Prosales fleråriga forskning visar med tydlighet att all framgång börjar med att förstå framgångsmekanismerna bakom den affär man skall göra baserat på kundens köpbeteende något Prosales i sin forskning kallar för säljlogiker. En bra övning som vi här rekommenderar är att tillsammans med säljarna identifiera sina typaffärer och dess framgångsfaktorer Prosales Membership Programme 3

4 STEG 1: IDENTIFIERA ERA TYPAFFÄRER OCH SÄLJLOGIKER Denna övning syftar till att: Skapa en djupare förståelse hur era olika kunder köper i form av vilka värden de efterfrågar (behov) och vilken risker de upplever när de köper era produkter och tjänster. Ju bättre kunskap om detta desto bättre förutsättningar att öka hitrate och affärsvolym/storlek Prosales Membership Programme 4

5 ProSales forskning om Sales Excellence HUR KÖPER ERA KUNDER? = Kundens upplevelse av komplexitet i köpprocessen! (Vilka risker tar jag som köpare? Vilka mervärden söker jag?) LÅG KÖPKOMPLEXITET! (ENKLA RUTININKÖP) HÖG KÖPKOMPLEXITET! (KOMPLICERADE ANNORLUNDA KÖP) Prosales Membership Programme 5

6 HUR KÖPER ERA KUNDER ERA PRODUKTER/TJÄNSTER? Traditionell Komplex Distribuerad Köplogik Rutininköp med låg risk (kräver visst inslag av rådgivning) Komplicerat annorlunda inköp. Risk STOR Strategisk viktiga inköp. Risk MYCKET STOR Vad köps? Standardiserade produkter Lågt pris Anpassade lösningar och värden bortom produkten, effekter av lösning Skräddarsydda lösningar. Leverantörens kärnkompetens. Antal beslutsfattare 1-2 beslutsfattare Multipla beslutsfattare och påverkare. Multipla beslutsfattare eller kommittéer ofta utspridda geografiskt Beslutsprocess Timmar till dagar Dagar till månader Månader till år GRADEN AV AFFÄRENS KOMPLEXITET Prosales Membership Programme 6

7 STÖDMATERIAL: FÖRDJUPANDE BESKRIVNING TRADITIONELL KOMPLEX DISTRIBUERAD Intäktsprinciper Förmedla produktvärde Skapa kundvärde Värdetransformation Tillträde till beslutsfattare Tillträde till formella och informella beslutsfattare Tillgång till strategi och affärsdrivkrafter Komma till avslut Problemlösning Gemensam agenda Produktivitet Kvalificering och kvalitet Effektiv projektledning Erbjudande Tydligt paketerat Differentierat Transformation Standardiserat, lätt utbytbart Anpassat, värdebaserat Skräddarsytt Låg risk, kräver ingen förändring Stor risk, kräver förändring i kundens organisation Strategiskt avgörande Beslutskriterier Pris och prestanda Förmåga att anpassa lösning Förmåga att matcha organisation Tillgänglighet Riskhantering Levererbarhet Enkelhet att köpa Kompetens Anpassningsbarhet Tidshorisont Händelse/behovsstyrd Långsiktig affärsrelation Partnerskap/strategisk Typ av relation Kostnadsbaserad Nyttobaserad Förtroendebaserad Säljare - Köpare Värdeskapande - klient Affärspartners Transaktionell Samarbete Gemensam utveckling Försäljningens grundläggande logiker - Prosales Membership Programme Sid 7

8 TRE ARBETSMOMENT FÖR ATT SKAPA INSIKT OM VILKA AFFÄRER NI GÖR OCH DESS FRAMGÅNGSSTRATEGIER 1 VILKA ÄR ERA ERBJUDANDEN? 2 VILKA ÄR KUNDENS UPPLEVDA RISKER? 3 HUR FATTAR KUNDEN BESLUT? Vilka produkter och tjänster ska ni erbjuda till olika kunder i era olika typaffärer? Traditionella paketerade eller kundanpassade erbjudanden Vilka är kundens upplevda risker och insatser i köpprocessen? Vilka hinder, risker, nackdelar och farhågor upplever kunden för att kunna ta ett beslut? Hur fattar era olika kunder beslut? Vilka hinder, risker, nackdelar och farhågor upplever kunden för att kunna ta ett beslut? Prosales Membership Programme 8

9 1. VAD ERBJUDER NI? 1 VILKA ÄR ERA ERBJUDANDEN? 2 VILKA ÄR KUNDENS UPPLEVDA RISKER? 3 HUR FATTAR KUNDEN BESLUT? Typaffär 1 Typaffär 2 Typaffär 3 Vad säljer ni inom respektive typaffär? Hur stora är affärerna? Hur ser upplägg och avtal ut? (löpande, engång etc.) Typ av erbjudande (standard, anpassat eller skräddarsytt) Vilka behov tillfredsställer erbjudandet hos kund? Vilka värden skapar ni? Framgångsrik Försäljning Henrik Larsson-Broman Sid 9

10 2. VILKA RISKER UPPLEVER KUNDEN? 1 VILKA ÄR ERA ERBJUDANDEN? 2 VILKA ÄR KUNDENS UPPLEVDA RISKER? 3 HUR FATTAR KUNDEN BESLUT? Typaffär 1 Typaffär 2 Typaffär 3 Innebär ett köp av era erbjudanden att kunden måste göra någon förändring eller insats? Vilka? (Beteenden, ledarskap, kommunikation, strategier, mål, produktion, utveckling etc.) Vilket merarbete medför det för kund att köpa produkten? (utbildning, tid, andra investeringar, leverantörsbyte etc.) Vad kan ett felaktigt inköpsbeslut få för negativa konsekvenser för kunden? (sparken, produktionsstopp, varumärke, valuta, tid etc.) Vilka är de vanligaste invändningarna/ köpmotstånden? Vad har gått fel i de affärer ni har förlorat? Framgångsrik Försäljning Henrik Larsson-Broman Sid 10

11 3. HUR FATTAR KUNDERNA BESLUT? 1 VILKA ÄR ERA ERBJUDANDEN? 2 VILKA ÄR KUNDENS UPPLEVDA RISKER? 3 HUR FATTAR KUNDEN BESLUT? Typaffär 1 Typaffär 2 Typaffär 3 Hur ser kundens köpprocess ut? (centraliserad/decentraliserad, var skaffar de information?) Vem/vilka fattar beslut om köp av era erbjudanden? Hur många är med och påverkar köpbeslutet? Var i organisationen finns dessa påverkare? Vilka andra informella beslutspåverkare finns det? (vem är tex användare?) Vilka är kundens beslutskriterier? Vad är viktigast för kunden när de ska fatta ett beslut? Framgångsrik Försäljning Henrik Larsson-Broman Sid 11

12 Steg 1: Identifiera era typaffärer och säljlogiker Steg 2: Identifiera framgångsrecepten Om Prosales

13 STEG 2: IDENTIFIERA STRATEGIER FÖR ATT VINNA AFFÄREN Denna övning syftar till att: Skapa en djupare insikt om vad som krävs för att vinna en viss typ av affär baserat på övning 1. Vad krävs för att hantera kundens upplevda risker? Vad krävs för att skapa upplevt kundvärde i olika affärer? Vilka roller, aktiviteter och insatser krävs? Prosales Membership Programme 13

14 PROSALES FORSKNING OM OLIKA SÄLJLOGIKER TRADITIONELL KOMPLEX DISTRIBUERAD Intäktsprincip Förmedla produktvärde Identifiera och förankra ett värde (bortom produkten) som kunden är villig att betala för Styra och belöna Aktivitetsnivå, frigöra säljtid Kvalificering Samordning Affärsstyrning Affärsrelation Produktaffärer Lösningsaffärer Partnerskap Produktutveckling Förenkla, minska anpassningsbarhet Förbättra lösningens kundnytta Gemensam produktutveckling Uppmuntra Traditionell Praxis Produktivitet Komplex Praxis Kundvärde Effektivt projektarbete Utveckla Avslutsteknik, produktkunskap Kundförståelse, konsultativ förmåga Samarbetsförmåga Rekrytera Tävlingsmänniskor Lust och förmåga att utveckla kund Lagspelare Köparens insatser i mantimmar Sid 14 Försäljningens grundläggande logiker - Prosales Membership Programme

15 PROSALES FORSKNING OM ROLLER OCH KOMPETENSER Hög Drive/produktorientering Kundvärdesorientering Organisering av roller och ansvar Distribuerad försäljning Team av projektledare, kundvärdesansvariga och lösningsansvariga som samverkar för att bygga strategiskt partnerskap över tid Betydelse Komplexa försäljning Konsultativa värdeskapande säljare med kund- och affärsförståelse som kan hantera kundens risker, lösa problem, vara kreativa rådgivare och påvisa kundvärde. Låg Traditionella försäljning Vinnarskallar med starkt prestationsbehov och framgångstro. Presentationsteknik, avslutsteknik, produktkunskap, prisbehandling, invändningsbehandling Låg Komplexitet Hög Försäljningens grundläggande logiker - Prosales Membership Programme Sid 15

16 VILKA ÄR ERA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR RESPEKTIVE TYPAFFÄR? Vilka roller och ansvar krävs? Vem gör vad? Vilken kompetens krävs för respektive roll? Typaffär 1 Typaffär 2 Typaffär 3 Vilka aktiviteter och beteenden är centrala för att vinna typaffären? Vilket strukturstöd krävs (process, metodik, ledning, CRM, marknadsföring etc)? Vilka mål krävs för att vinna typaffären? Framgångsrik Försäljning Henrik Larsson-Broman Sid 16

17 PRESENTERA FÖR VARANDRA Har ni samsyn kring vilka affärer ni gör idag och på sikt? Vilka affärer är vanligast och vilka kunder köper på vilket sätt? Vilka är de vanligaste upplevda riskerna och hindren för att kunderna ska köpa från er? Vilka är framgångsfaktorerna? Vad krävs för att vinna era typaffärer? Försäljningens grundläggande logiker - Prosales Membership Programme 17

18 PRIORITERA Utifrån presentationerna Personlig reflektion (gula post-it-lappar) Två frågor Vilka aktiviteter och beteenden måste vi utveckla för att nå våra mål? Vilka strukturella delar behöver förbättras för att stödja dessa beteenden? Gruppera lapparna Prioritera tillsammans Försäljningens grundläggande logiker - Prosales Membership Programme 18

19 Steg 1: Identifiera era typaffärer och säljlogiker Steg 2: Identifiera framgångsrecepten Om Prosales

20 Prosales Membership Programme PROSALES ERBJUDANDE Prosales Membership Programme 1 Sales Capability Assessment 2 Sales Excellence Toolbox 3 TrendWatch Årlig enkätbaserad kartläggning Årlig genomgång med Prosales Modeller, Verktyg, Checklistor, Rapporter, Webcasts, Powerpoints m.m Rådgivning och telefonstöd SEK /person/år Nyhetsbrev, forskning och inspiration genom föreläsningar och webinars The Sales Conference Tillägg - Analysprodukter Tillägg - Tjänster Effectiveness Benchmark Fördjupad analys av säljorganisationen Konsultstöd & Implementering Anpassat stöd från experter och konsulter Kundbeteende- analyser Analys och kartläggning av kunders köpbeteende Föreläsningar & workshops Inspiration för säljare, chefer och ledningsgrupp Win/loss- analyser Automatiserad analys av vunna och förlorade affärer Executive Council Casebaserat erfarenhetsutbyte för säljdirektörer Prosales Membership Programme 20

21 Contact: Phone: +46 (8)

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Sociala medier och sedan då? nummer 6/2009 årgång 12 Vi vill mena att ingen annan

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer