Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare"

Transkript

1 Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer Retorik konsten att övertyga Framgångsrik förhandling Avancerad förhandling Key Account Management SÄLJVERKTYG Utbildning 2010

2 Säljutbildning för dig som vill vidare mars 2010, Stockholm november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6605 Du som precis har börjat eller skall börja arbeta med försäljning. Utbildningen är också väl lämpad för inköpare som gör affärer med såväl besökande försäljare, som telefonförsäljare. Grundläggande säljteknik för inköpare och säljare, 2 dagar Utbildningen syftar till att du genom intensiv träning skall utvecklas i din roll som säljare eller inköpare. Den direkta anknytningen till din egen vardag och den praktiska inriktningen kommer att ge en omedelbar effekt i ditt sälj- och inköpsarbete. Vi varvar korta teoripass i grundläggande säljteknik med praktiska övningar hämtade från verkligheten gärna din egen. Du får många tillfällen att slipa på din teknik och du får förståelse för hur du skall nå fram med ditt budskap. Vad är service? Säljkurvan Första intrycket Kroppsspråk Att göra en behovsanalys Frågeteknik Argumentera rätt med hjälp av EFI Att bemöta invändningar och klagomål Merförsäljning RMI vikten av Rätt Mental Inställning mars + 31 maj 2010, Stockholm september + 29 november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6608 B2B-försäljning, 2+1 dagar En utbildning för dig som jobbar som säljare och säljer produkter och/eller tjänster till andra företag. Vi kommer att jobba med hela säljprocessen, från första kontakten via telefon eller brev tills att goda relationer skapats som leder till nya affärer. Utbildningen är tre dagar, inklusive en dag för uppföljning/feedback då du får möjlighet att diskutera de frågeställningar som uppkommit efter de två första utbildningsdagarna. Du kan ta med dig egna praktikfall, som vi övar på, och som du får feedback på, vilket gör att du kan tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på ett bättre sätt. Kursen kan ses som en vidareutveckling från kursen Grundläggande säljteknik för inköpare och säljare. Lär dig förstå kunden Vilken är din försäljningskultur? Mål, vision och uppföljning RMI rätt mental inställning Vilken är din USP? (Unique Selling Proposition) Säljprocessen Vikten av goda relationer på jobbet ensam är inte stark Kroppsspråk Mänskliga beteenden/första intrycket Boka besök Syfte med besöken Lär dig lyssna och ställa rätt frågor Att bygga relationer Att presentera en offert Vikten av merförsäljning Att arbeta långsiktigt med kundvård 1-2 mars 2010, Stockholm november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6631 Personer som inte har en säljande befattning men som har till uppgift att skapa förtroende och som ska vara serviceinriktade. Sälj för icke säljare, 2 dagar Idag ställs allt högre krav på att alla i ett företag skall kunna sälja och ha en hög servicenivå. Var och en som träffar kunder, antingen via telefon eller personligen, representerar företaget och förväntas leva upp till de värderingar företaget står för. Om dessa personer lyckas är det välgörande merförsäljning för företaget. Det skapar dessutom nöjda kunder, eftersom kunden får mer än förväntat. Att ge god service Första intrycket/kroppsspråket God samtalsbalans Att uppfatta köpsignaler Vikten av att våga fråga Att hantera klagomål och invändningar Att ge rätt argument Vikten av uppföljning Att vara positiv Korta teoripass blandat med övningar

3 25-26 januari 2010, Stockholm 2-3 september 2010, Göteborg kr Kursnr: 6628 Personer inom tillverkande industri såsom verkstads-, läkemedels- och byggindustrin som säljer komplexa projekt - VD:ar, Marknadschefer, KAMare, projektsäljare och projektledare Projektförsäljning införsäljning av komplexa projekt, 2 dagar att sälja med systematik för garanterad genomslagskraft och med implementering Utbildning som vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar/projekt till chefer/beslutsfattare på högre positioner i en organisation. Vi lär oss hur man genom ett strukturerat säljande uppnår bättre säljresultat. Vi går igenom samtliga steg i processen från målgruppsanalys till betydelsen av ett lyckat genomförande. Målgruppsanalys - Vilka kunder har behov av det vi kan erbjuda? - Kan vi gruppera dessa kunder så att vi kan bearbeta dem på olika sätt? Kundkontakter - Har vi rätt kontakter med dem? Om inte hur får vi det? - Kartlägg nyckelpersoner - beslutsfattare, påverkare - Hur komma i kontakt med rätt personer? Anledningar att ringa och besöka! - Varningsklockorna? Håller vi på att tappa kunden? Vad kan vi göra åt det? Marknadsföring - Syns vi där kunden finns? Mässor? Annonsering? E-post? - Systematisk kundbearbetning! - Champions! Hjälp kundens interna säljare? Hur ser kundernas beslutsprocess ut med avseende på de produkter vi vill sälja? - Hur tas besluten och vem tar dem? - Kan vi påverka ledningsgruppen att välja oss som leverantör Vår säljprocess? Matchar den kundens beslutsprocess? Kundernas behov: - Vilka behov har respektive kund? - Hur ser deras investeringsplan ut? - Vilka möjligheter har vi att vinna affärerna? Vårt erbjudande: - Hur matchar vårt erbjudande kundens behov? - Kan vi erbjuda vad kunden behöver? Vilka är våra USP:ar? - Behöver/kan vi ändra, förbättra eller presentera vårt erbjudande annorlunda? Konkurrenterna: - Vilka konkurrenter har vi? - Hur står vi oss i konkurrensen? - Vad har vi som inte konkurrenterna har? Vad har de som inte vi har? Projektimplementering - Ett lyckat projekt är bästa marknadsföringen! Scenarios och case - Vi diskuterar och övar på olika säljcase. Casen kommer från såväl föreläsarens som kursdeltagarnas vardag Feedback och handlingsplan. Du får feedback från kursledaren och en handlingsplan upprättas, där du för upp dina styrkor och utvecklingsområden april 2010, Göteborg oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 6633 Personer som arbetar som eller kommer att jobba som säljledare/säljcoacher. Effektivisera dina säljare, 2 dagar skapa och leda framgångsrika säljteam Att driva en framgångsrik säljorganisation är en mångfasetterad uppgift. Självklart är den enskilde säljarens säljförmåga viktig, men enligt forskning är det minst lika viktigt att ha rätt försäljningskultur, jobba med mål och visioner samt att ha väl genomtänkta processer. Lär dig skapa och leda framgångsrika säljteam. Hur framgångsrika dina säljare än är, behöver de allra flesta stöd och bekräftelse när det känns tungt, men även när det gått bra. Det handlar inte om kontroll och övervakning utan om att ge rätt verktyg och rätt uppmuntran vid rätt tillfälle. Det finns forskning som visar vilka framgångsfaktorer som är gemensamma för högpresterande företag. Säljarnas personliga skicklighet är givetvis viktig, men hur företaget hanterar sina säljare är än viktigare. Kundsegment och kundförståelse Säljarens roll i företaget Vikten av visioner Målstyrning och prioritering Att ge ansvar Säljprocessen Att använda säljstöd Uppföljning och utvärdering Att ge konstruktiv kritik 12 april 2010, Göteborg 3 december 2010, Stockholm kr Kursnr: 6634 Personer som arbetar som ordermottagare via telefon och som vill bli bättre på att bemöta de kunder som ringer in. Säljande service för ordermottagare, 1 dag öka företagets lönsamhet genom merförsäljning och god service I dagens konkurrensutsatta värld blir det allt viktigare att ha en stark eftermarknad. Företagets kunder behöver service, utbytesprodukter och goda råd efter att ha gjort affär. Ditt företag behöver eftermarknaden för att klara konjunktursvackor och annat som kan hindra förstahandsförsäljningen. Den som arbetar som ordermottagare representerar företaget och förväntas leva upp till de värderingar företaget står för. Om du, förutom att ge kunden en bra och professionell service, dessutom kan sälja in idéer och ytterligare produkter, ger detta en bra merförsäljning för kunden. Det skapar dessutom nöjda kunder, eftersom kunden får mer än förväntat. Att ge god service Första intrycket i telefon Använd rösten rätt God telefonkultur Att skapa relationer via telefon Att uppfatta köpsignaler Vikten av att våga fråga Att hantera klagomål och invändningar Att ge rätt argument Att vara positiv Korta teoripass blandat med övningar

4 Vi ger dig verktygen 3-4 maj 2010, Stockholm oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 5175 Alla som arbetar med inköp och materialadministration. Affärsrätt för inköpare och säljare, 2 dagar Inköp och försäljning är intimt förknippat med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan det också vara relativt komplicerade och svårtolkade juridiska frågor om exempelvis avtal, fullmakter, reklamationer och fakturainnehåll. Den här utbildningen klargör såväl dina rättigheter som skyldigheter, förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser, ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen, sätter dig in i vanliga tvistefrågor ur ett juridiskt perspektiv samt visar hur denna juridik påverkar rutiner och administration. Den juridiska aspekten på inköpets lönsamhet och effektivitet Att träffa ett avtal i praktiken Att fullgöra ett avtal i praktiken Dokumentation och uppföljning Villkoren för leverans och betalning Juridiken vid anskaffning Juridiken kring fullmakter Juridiken kring leveranssäkerhet Hantering av legoleverantörer januari 2010, Stockholm mars 2010, Göteborg maj 2010, Malmö september 2010, Stockholm oktober 2010, Göteborg 1-3 december 2010, Malmö kr Kursnr: 5193 Utbildningen är lämplig för alla med ekonomiskt ansvar, budget-, resultat- eller projektansvar. Den vänder sig till personer med annan fackkompetens än ekonomi, t ex jurister, samhällsvetare, tekniker, säljare eller andra specialister med behov av övergripande kunskaper i ekonomi. Inga formella förkunskaper fordras. Ekonomi för icke ekonomer, 3 dagar Ekonomi för icke ekonomer är en bred, grundläggande utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som vill få en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Har du kostnads- eller resultatansvar? Deltar du i företagets budgetarbete? Kanske du på ditt bord får olika ekonomiska rapporter som du skall läsa och ta till dig? Utbildningen kommer att ge dig ökad säkerhet i arbetet med ekonomifrågorna samtidigt som du förbättrar din förmåga att förstå och kommunicera med experterna på området. Med denna utbildning gör du en god investering i din egen kompetensutveckling. Vi lovar att du kommer att bli mycket nöjd med resultatet! Ekonomi något alla måste förstå Förändrad ekonomistyrning Företagsformer Ekonomins grundbegrepp Årsbokslut Räkenskapsår Intäkter och kostnader Fasta och rörliga kostnader Täckningsbidrag Årsredovisning Budgetering Ekonomiskt handlingsprogram Resultat- och likviditetsbudget Företagsanalys Nyckeltalsanalys Finansieringsformer Kalkylering Kalkylmässig avskrivning och ränta Självkostnadskalkyl 6-7 maj 2010, Göteborg september 2010, Stockholm kr Kursnr: 6103 Nya och mer erfarna ledare. Retorik konsten att övertyga, 2 dagar Ledarskapets retorik är en utbildning i konsten att övertyga. För chefer och ledare fanns förr i tiden ett system för att leda och styra andra människors tankar. För att få dem att handla på det sätt man önskade. Det var samtidigt ett sätt att bygga, pröva och formulera tankar, strategier och visioner. Och det byggdes från en trappa av argumentation och bevisföring, av disposition och formuleringskonsten, till själva framförandet av budskapet. En metodik som fortfarande - efter 2000 år - är oöverträffad: retorik, konsten att övertyga. Metoden som kan bli din metod, när du bygger din argumentation, din strategi din personliga profil, ditt PM, tal eller presentation. När du satsar som framgångsrika ledare alltid har gjort, på kommunikation. Argumentation och bevisföring Retorisk strategibyggnad Den klassiska retoriska dispositionen Debattmetodik Konstruktion av den egna uppgiften en företagsrelaterad uppgift att framföra Statusläran, försvarstalets uppläggning

5 12-13 april 2010, Stockholm 4-5 oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6603 Personer som arbetar som säljare, inköpare samt övriga som i sitt arbete genomför olika former av uppgörelser. Framgångsrik förhandling, 2 dagar en utbildning som ger dig framgång i affärer Teknologisk Instituts utbildning i Framgångsrik förhandling är steg 1 i vårt utbud av utbildningar inom förhandlingsområdet: Framgångsrik förhandling, Avancerad förhandling och International negotiating. Oavsett om du säljer, köper eller genomför olika former av uppgörelser så kan du i ditt dagliga arbete, genom lyckade förhandlingar, direkt påverka ditt företags resultat. I dag gäller det, mer än någonsin, att behålla befintliga kunder och leverantörer samt stärka och förnya sina affärsrelationer. Det krävs stor kompetens och duglighet i varje förhandling. Att förhandla framgångsrikt är inte något medfött. Vi kan alla lära oss denna konst och övning ger färdighet! : Att förstå förhandlingens psykologi Sju dynamiska principer som gäller alla förhandlingar Fällor i förhandlingsprocessen Vilken betydelse har din och motpartens personlighet för resultatet? Inköparnas och säljarnas olika metoder Hur får du igenom prisförändringar? Konsten att ge eftergifter i förhandlingar Taktiska utspel i förhandlingar Gruppförhandling intern förhandling Hur mäter man framgångsrika förhandlare? Hur båda parter kan bli vinnare Vikten av långsiktiga affärsrelationer maj 2010, Stockholm 8-9 november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6612 Personer med erfarenhet av affärsförhandlingar. Avancerad förhandling, 2 dagar ett träningsläger i förhandlingsteknik Teknologisk Instituts utbildning i Avancerad förhandling är steg 2 i vårt utbud av utbildningar inom förhandlingsområdet: Framgångsrik förhandling, Avancerad förhandling och International negotiating. Utbildningen kan liknas vid ett träningsläger i förhandlingsteknik. Den ger dig en fördjupning i vad vi betraktar som ytterst betydelsefullt i dagens uppgörelser, nämligen hur du genom en tydligare målsättningsteknik och strategi lär dig processen att nå vinna/vinnaresultat. Under två intensiva dagar konfronteras du med ett antal avancerade förhandlingssituationer. Du får träna på realistiska övningar i vilka du hela tiden får feedback. Övningarna löper som en röd tråd genom utbildningen. : Utbildningen behandlar teori samt praktiska övningar inom bland annat följande områden: Förhandlingens sju dynamiska principer och Hur man sätter scenen för en produktiv hur de används i olika förhandlingssituationer förhandling Hur man når ett bra förhandlingsresultat Forskning inom området Förhandlingsstyrka Projektförhandling Flerpartsförhandling Hur tyst kommunikation, kulturella skillnader och Taktiska utspel kroppsspråk påverkar förhandlingsläget Konfliktförhandling Fyra avancerade förhandlingsövningar 3-4 maj 2010, Stockholm oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6623 Personer som arbetar eller kommer att arbeta som Key Account Managers. Key Account Management, 2 dagar försäljning till företagets viktigaste kunder Oftast står några få kunder för större delen av försäljningsomsättningen i ett företag. Detta gör att den behandling och det bemötande som dessa nyckelkunder får blir direkt avgörande för företagets lönsamhet. Vi fokuserar på vad säljaren, hans/hennes team, samt chefer som arbetar nära kunden kan göra för att säkerställa försäljningsintäkter och återköp allt detta under Key Account Managerns ledning. Vi utgår från den erkända sälj-tratt-metoden och bygger vidare med win-win-analys, inflytandekartläggning och andra verktyg för att kvalitetssäkra aktiviteter i säljsammanhang. Introduktion: Komplex försäljning Repetition av säljprocessen Skillnaden mellan Key Account Management och annan försäljning Kundkategorisering Inflytandekartläggning Konkurrens Win-win-analys Kundens förväntningar på mig som Key Account Manager Kvalitetssäkra er säljprocess Genomgång av verktyg Praktiska råd hur man kan agera. Effektivare säljorganisation, några viktiga roller Sammanfattning

6 B Porto betalt Sverige Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer Retorik konsten att övertyga Framgångsrik förhandling Avancerad förhandling Key Account Management SÄLJVERKTYG Utbildning 2010 Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Lisbeth Hallbäck, tel , Anmälan tel fax Avgift Avgiften står angiven efter varje utbildning. Kostnad för måltider 295 kr/dag samt moms tillkommer. erna gäller vid bokning Information om övriga utbildningar inom managementområdet samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer