TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl till kl Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1"

Transkript

1

2 PE-5/CP/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl till kl Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 STRASBOURG I N N E H Å L L Sida STRASBOURG Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollet från sammanträdet den 24 januari Meddelanden från talmannen Rådets deltagande vid diskussioner i plenum Godkännande av det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i mars (måndagen den 12 till torsdagen den 15 mars) Diskussion om förhandlingarna angående ett förslag till överenskommelse med rådet om att Europaparlamentet skall få tillgång till sekretessbelagda uppgifter på området för säkerhets- och försvarspolitik Skrivelse från Brok av den 15 december 2000 om parlamentets delaktighet i stabilitetspakten Skrivelse från Desama av den 18 januari 2001 om genomförandet av delegationernas program under 2000 och förslaget till program för Diskussion om åtgärder som skall vidtas inom ramen för debatten om processen efter toppmötet i Nice Skrivelse av den 24 januari 2001 från Barón Crespo med förslag om att sända en tillfällig delegation till Indonesien för att besöka flyktinglägren /35

3 11. Skrivelse av den 12 januari 2001 från Miranda med en begäran om att sända en tillfällig delegation för att övervaka parlaments- och presidentsvalen i Peru i april Skrivelse av den 7 februari 2001 från Schwaiger och Westendorp om anordnandet av ett seminarium i Bryssel den 10 och 11 april 2001 om handel, utveckling och demokrati Skrivelse av den 1 februari 2001 från Wiersma om Medvedchuks inbjudan att sända en delegation till Ukraina den 10 och 11 april Beslut utan debatt Skrivelse av den 14 december 2000 från Imbeni om anordnandet av en jordbrukskonferens för Europa och Medelhavsområdet den 14 till 16 juni 2001 i Strasbourg Skrivelse från generalsekreteraren om anordnandet av det andra sammanträdet i gemensamma församlingen AVS-EU i Gabon den mars Övriga och brådskande frågor Skrivelse av den 15 februari från Barón Crespo om en artikel i spansk press Övrig information Tid och plats för nästa sammanträde /35

4 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 STRASBOURG Europaparlamentets talman Nicole Fontaine öppnade sammanträdet kl Närvarande Nicole Fontaine, talman Ordförandena för de politiska grupperna Poettering Barón Crespo Cox Hautala Wurtz Pasqua de Gaulle Blokland (t.f.) (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (UEN) (TDI) (EDD) Grupplösa ledamöter 1 Garaud Övriga Priestley, Generalsekreterare 1 Närvarande i enlighet med artikel 23.2 i Europaparlamentets arbetsordning. 4/35

5 Inbjudna för punkt 5: för punkt 6, 7 och 8: Martin och Podestà, COSAC:s vice ordförande Brok, ordförande i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik Kommissionen för punkt 3 som företräddes av Eeckhout Lau Rådet för punkt 3 som företräddes av Wall och Kaskimo Ekonomiska och sociala kommittén för punkt 3 som företräddes av Di Muro Talmannens kansli Ribera Brunagel Kavalierakis Ehlers Nancy Ducloux Albani Liberali De Vicente Woodward * * * Generalsekreterarens kansli Stratigakis Aguiriano Nalda 5/35

6 Generalsekretariat GD 1 Rømer/ Ringelstein 1 Guillen Zánon 1 /Suarez Mella GD 2 Nickel/Perillo 1 /Ventujol 3 GD 3 Rolvering/Harley 1 GD 4 Cioffi Rättstjänsten Garzón Clariana/Passos 2 Rådgivare Vanhaeren 1 för punkt 3 2 för punkt 6 3 för punkt 9 De politiska grupperna Welle/Licandro (PPE-DE) Verger/Ryan/Hiller (PSE) Jensen/Beels (ELDR) Behrend/Tsetsi/Fergusson (Verts/ALE) D Alimonte (GUE/NGL) Barrett/Monzani (UEN) O. Ratti/Destouches (TDI) Vangrunderbeeck (EDD) Bugalho (NI) Kyst, Lane, Drexler och Sánchez Rodríguez fungerade som sekreterare under sammanträdet. 6/35

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /PRES.), - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo som hänvisade till sin skrivelse av den 15 februari 2001 till talmannen om en artikel i spansk press och begärde att denna fråga skulle föras upp under "Övriga och brådskande frågor", - lyssnade till ett inlägg av Poettering som begärde att en punkt skulle föras upp på föredragningslistan om rådets deltagande vid diskussioner i plenum, - godkände föredragningslistan enligt detta protokoll. 7/35

8 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 24 januari 2001 Talmanskonferensen - tog del av och justerade protokollet från sammanträdet den 24 januari 2001 (PE /PRES.). 8/35

9 3. Meddelanden från talmannen - lyssnade till ett inlägg från talmannen som informerade talmanskonferensen om det möte som kontaktgruppen för ledamöternas stadga hade haft med det svenska ordförandeskapet; vid mötet hade man kommit överens om att den huvudsakliga uppmärksamheten skulle ägnas åt skattefrågan; talmannen sade att föredragande meddelat att han skulle försöka få fram några nya tankegångar som skulle kunna lösa frågan, men skulle vara beredd att plädera för parlamentets åsikt inför EG-domstolen. 9/35

10 4. Rådets deltagande vid diskussioner i plenum Talmanskonferensen - lyssnade till ett inlägg av talmannen som sade att frågan om rådets deltagande i plenum hade tagits upp i samband med debatter om kommissionens arbetsprogram och förfarandet efter Nice; av gammal vana deltar rådet i plenum på onsdagar, men detta är helt klart inte längre lämpligt; hon föreslog att man skulle tillskriva rådets nuvarande ordförande Lindh i denna fråga, - lyssnade till ett inlägg av Poettering som sade att han inte ville föregå det svenska ordförandeskapet men att han tyckte att det var olämpligt att rådet inte skulle närvara i plenum när kommissionen lade fram sitt arbetsprogram; han föreslog att denna fråga skulle diskuteras med rådet och rådet skulle rätta sig efter det nya institutionella läge som nu råder, - lyssnade till ett inlägg av Wurtz som höll med om att denna fråga skulle tas upp med rådet men han underströk att det var en allmän fråga och inte någon som särskilt rörde de svenska ordförandeskapet; han ansåg att rådet i framtiden skulle delta i plenum på tisdagar och onsdagar, - lyssnade till ett inlägg av Hautala, som höll med om förslaget att rådet skulle delta på tisdagar och onsdagar, och föreslog att Lindh skulle inbjudas att delta i talmanskonferensens sammanträde för att diskutera denna fråga; när det gällde huruvida rådet skulle närvara vid diskussionen om kommissionens arbetsprogram, underströk hon att denna fråga i viss mån bara gällde Europaparlamentet och kommissionen eftersom förfarandet för att presentera arbetsprogrammet var fastställt i ramavtalet mellan parlamentet och kommissionen, - lyssnade till ett inlägg av de Gaulle som sade att han tyckte att det var onödigt att rådet skulle delta i plenum alla sammanträdesdagar, 10/35

11 - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo som sade att det kunde vara viktigt att ta vara på Sveriges ordförandeskap i rådet, och använda Sveriges tradition av öppenhet och parlamentarism, för att försöka göra väsentliga framsteg i frågan; han citerade som ett exempel behovet av rådets närvaro under debatter om lagstiftning som skulle antas genom medbeslutandeförfarandet; rent allmän ansåg han att tiden var mogen för att tvinga fram en ny grund för förbindelserna mellan parlamentet och rådet, som kunde leda till förhandlingar om och undertecknande av någon form av formellt avtal; slutligen sade han om en angränsande fråga att utarbetandet av Bosellibetänkandet om copyright hade illustrerat svårigheterna med att respektera både tidsfristerna vid andrabehandlingen och ett ansvarsfullt lagstiftande, - lyssnade till ett inlägg av Cox, som sade att det trots den enorma institutionella utvecklingen som fördragsförändringarna orsakat, särskilt på området för lagstiftning, inte hade skett någon förändring i kvalitet och innehåll i det internationella engagemanget under sessionsförhandlingarna; han tyckte också att det skulle vara lämpligt att använda det svenska ordförandeskapets bona officia för att försöka öka rådets deltagande under plenarsammanträdesveckorna, - lyssnade till ett inlägg av Poettering som klagade på att Danielsson, som hade representerat det svenska ordförandeskapet i debatterna, endast var en vanlig tjänsteman och inte medlem i regeringen, något som han var säker på att den svenska riksdagen inte skulle tolerera. Poettering sade att svårigheterna att säkerställa deltagandet av ministrar på hög nivå hade fått honom att se positivt på idén, som enligt uppgift även Moscovici stödde, om att skapa ett europeiskt ministerråd med bas i Bryssel och vars medlemmar skulle ansvara för närvaron vid plenarsammanträdena, - lyssnade till ett inlägg av Blokland som tyckte det var synd att det svenska ordförandeskapet inte var närvarande vid denna diskussion; han påpekade icke desto mindre att parlamentet borde visa en förnuftig attityd i denna fråga, genom att inbjudningarna att medverka i debatterna skulle skickas ut till ordförandeskapet i god tid, 11/35

12 - lyssnade till ett inlägg av de Gaulle som motsatte sig idén om ett Brysselbaserat europeiskt ministerråd och sade att de som representerade medlemsstaterna borde ha tillräcklig politisk status och betydelse i sina hemländer, vilket troligen inte skulle bli fallet om de var baserade i Bryssel, - lyssnade till ett inlägg av talmannen som föreslog att man skulle skriva till Lindh och bjuda in henne att delta i framtida talmanskonferenser för att diskutera frågan; hon lovade också att ta upp frågan vid nästa trepartsmöte, - samtyckte till att Lindh, rådets nuvarande ordförande, skulle bjudas in till ett av dess kommande möten för att bland annat diskutera hur rådet skulle kunna öka sitt deltagande vid debatterna i plenum. 12/35

13 5. Godkännande av det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i mars (måndagen den 12 till torsdagen den 15 mars) Talmanskonferensen - behandlade punkt för punkt det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i mars (12 15) med utgångspunkt från ett meddelande som gjorts av generaldirektoratet till sessionstjänsten efter ett sammanträde med generalsekreterarna i de politiska grupperna, och godkände förslagen i detta meddelande med följande ändring: Onsdag - beslutade att diskussionen om rådets och kommissionens uttalanden om förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Stockholm skulle avslutas med en resolution, * * * - beslutade att under nästa sammanträde diskutera om en debatt om dödshjälp skulle föras upp på föredragningslistan inför en kommande sammanträdesperiod. 13/35

14 6. Diskussion om förhandlingarna angående ett förslag till överenskommelse med rådet om att Europaparlamentet skall få tillgång till sekretessbelagda uppgifter på området för säkerhetsoch försvarspolitik Talmanskonferensen - tog del av a ett meddelande som hade förberetts av Generaldirektoratet för utskott, kommittéer och parlamentariska delegationer om de huvudsakliga frågor som kvarstår i parlamentets och rådets förhandlingar om tillgång till sekretessbelagda handlingar på området för säkerhet och försvarspolitik (PE /PRES.), - lyssnade till ett inlägg av Brok som sade att de fyra utskottsordförandena med mandat att förhandla med rådet hade utsett honom att inleda informella kontakter med det svenska ordförandeskapet för att undersöka om framsteg kunde göras mot ett avtal om sekretessbelagd information; den första kontakten hade skett föregående vecka och ytterligare kontakter planerades inom den närmaste framtiden, - lyssnade till ett inlägg av Hautala som undrade om avtalet, när det väl hade undertecknats, skulle kunna användas som modell för avtal på andra områden; hon påpekade också att parlamentet skulle sträva mot att bli öppnare och ge möjlighet till mer insyn i förhållande till de debatter som anordnas i kammaren och i utskotten, - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo som undrade om det fanns några indikationer på hur förhandlingstillfällena hade planerats, - lyssnade till ett inlägg av Garaud som frågade om hur det gick för den rättsliga åtgärd mot rådet som parlamentet hade fört till domstolen, - lyssnade till ett inlägg av Garzon, juridisk rådgivare, som sade att han med det skrivna förfarande som nu hade antagits hade förhoppningar om att målet i domstolen skulle avgöras ganska snabbt, 14/35

15 - lyssnade till ett inlägg av Brok som sade att de nuvarande förhandlingarna uteslutande behandlade säkerhet och försvarsfrågor; han sade emellertid att det vore tillrådligt att denna typ av förhandlingar skulle hänskjutas till området för rättsliga och inrikes frågor; när det gäller tidsfristen sade han att han hoppades ha fått besked om det svenska ordförandeskapets ståndpunkt inom sex till åtta veckor - lyssnade till ett inlägg av Hautala som underströk att hon inte var emot det sätt på vilket förhandlingarna genomfördes, men att hennes anmärkning var att man måste vara försiktigare innan man utökar ett avtal om tillgång till sekretessbelagd information till andra områden; hon pekade också på att hennes grupp inte skulle stödja parlamentets tillbakadragande av sin rättsliga prövning mot rådet även om ett avtal om sekretessbelagd information slöts, eftersom frågan om allmänhetens tillgång till handlingar fortfarande återstod att lösa, - lyssnade till ett inlägg av Garaud som sade att om parlamentet måste invänta domstolens avgörande innan avtal kunde slutas skulle det försättas i ett mycket svårt läge om det skulle förlora målet, - lyssnade till ett inlägg av Brok som sade att han inte ansåg att rådet förhalade förhandlingarna och att ett ingånget avtal ändå inte skulle inverka negativt på domstolsärendets utgång, - tog del av vilka framsteg som hade gjorts mot ett interinstitutionellt avtal om sekretessbelagd information, - beslutade att förnya de fyra utskottsordförandenas (Brok, Palacio, Watson, Napolitano) mandat att snarast avsluta förhandlingarna om avtalet med rådet. 15/35

16 7. Skrivelse från Brok av den 15 december 2000 om parlamentets delaktighet i stabilitetspakten Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: - en skrivelse av den 26 januari 2001 till talmannen från Pack, ordförande i delegationen för förbindelserna med Sydosteuropa om parlamentets representation vid mötet i det sydosteuropeiska parlamentariska nätverket som skulle hållas i Skopje den februari 2001 (PE /PRES.), - en skrivelse av den 15 december 2000 till talmannen från Brok, ordförande i utskottet för utrikesfrågor, med ett yttrande om parlamentets deltagande i genomförandet av stabilitetspakten som bilaga (PE /PRES.), - en skrivelse av Pack av den 20 november 2000 om parlamentets representation i det konstituerande mötet för det sydosteuropeiska parlamentariska nätverket som hölls i Zagreb den 7 8 november (PE /PRES.), - en skrivelse av den 4 oktober till talmannen från Pack om parlamentets representation i det konstituerande mötet för det sydosteuropeiska parlamentariska nätverket som hölls i Zagreb den 7 8 november (PE /PRES.), - en skrivelse av den 6 oktober 2000 till talmannen från Lord Russell-Johnston, ordföranden i den parlamentariska församlingen i Europarådet om stöd till trepartssponsring till den särskilda arbetsgruppen om parlamentariskt samarbete (PE /PRES.), - en skrivelse av den 28 september till talmannen från Hombach, särskild samordnare för stabilitetspakten (PE /PRES.), - en skrivelse av den 20 september 2000 till talmannen från Swoboda, vice ordförande för Delegationen för förbindelserna med Sydosteuropa, om resultaten 16/35

17 från toppmötet om stabilitetspakten som hölls i Zagreb från september (PE /PRES.), - lyssnade till ett inlägg av Brok som sade att det var viktigt att konferensen fattade ett beslut i denna fråga så snabbt som möjligt; bakgrunden utgjordes av förslaget om att det skulle finnas trepartssponsring för den särskilda arbetsgruppen om parlamentssamarbete, för vilket de praktiska effekterna faktiskt betyder att parlamentet skulle spela en ledande roll på området för parlamentariskt samarbete; förslaget från utskottet för utrikesfrågor, som stöddes av alla grupper i utskottet, var att utskottet skulle få mandat för att samordna parlamentets verksamhet på detta område; han underströk att nätverket för parlamentariskt samarbete, i vilket Pack är involverad, skulle vara helt förenligt med förslaget från utskottet för utrikesfrågor, - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo, som stödde det förslag som utskottet för utrikesfrågor hade lagt fram, vilket innebar att man genom att ge detta utskott den ledande rollen, skulle undvika parallella strukturer och dubbla ansträngningar; han samtyckte också till att Packs begäran som rörde nätverket för parlamentariskt samarbete skulle antas, - samtyckte till att ge utskottet för utrikesfrågor ansvaret för att organisera parlamentets deltagande i genomförandet av stabilitetspakten på villkoret att utskottet skulle informera talmanskonferensen innan någon verksamhet som sponsras av parlamentet eller medför ledamöternas deltagande anordnas samt att kontrollera om tillräckliga budgetmedel finns tillgängliga. 17/35

18 8. Skrivelse från Desama av den 18 januari 2001 om genomförandet av delegationernas program under 2000 och förslaget till program för 2001 Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: - en skrivelse av den 18 januari 2001 till talmannen från Desama om genomförandet av delegationsprogrammet år 2000 och förslaget till program för år 2001 samt en skrivelse från Nicholson, ordförande för Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland, om delegationens besök i Nya Zeeland år 2000 och dess föreslagna besök till Australien år 2001 (PE /PRES.), - en skrivelse av talmannen från Brok med ett yttrande från utskottet för utrikesfrågors om förslaget till verksamhetsprogram för 2001 (PE /PRES.), - lyssnade till ett inlägg av BROK som sade att den enda fråga som det återstod att besluta om var huruvida delegationens besök till Australien skulle inbegripas i årsprogrammet eller inte; han insåg att ett sådant besök inte riktigt skulle vara förenligt med skrivelsen om regler för delegationernas verksamhet; icke desto mindre ansåg han att resan borde bli av eftersom det annars, vilket den australiensiske ambassadören hade förklarat, skulle förefalla som om parlamentet skär ned på sina förbindelser med Australien, - lyssnade till ett inlägg av POETTERING som sade att han hade varit medlem i Delegationen för Australien och Nya Zeeland från 1979 till 1989 och att delegationen hade besökt dessa länder i genomsnitt vartannat år under denna period; detta var enligt honom den rätta intervallen för besöken om man skulle kunna upprätthålla goda kontakter med de australiensiska medborgarna; han förstod att den senaste resan till Australien hade ägt rum 1997; han stödde därför att resan skulle ske i år, 18/35

19 - lyssnade till ett inlägg av Cox som noterade att delegationer från Australien hade besökt Europaparlamentet under perioden efter 1997; han stödde därför att parlamentets delegation skulle besöka landet under 2001, - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo som påpekade att Australien var en viktig allierad till Europeiska unionen i förhållande till Indonesien, Timor, Nya Guinea och därför stödde också han att delegationen skulle företa sin resa 2001, - beslutade att godkänna förslaget till delegationernas verksamhetsprogram 2001 och ett besök i Australien av den berörda delegationen. 19/35

20 9. Diskussion om åtgärder som skall vidtas inom ramen för debatten om processen efter toppmötet i Nice Talmanskonferensen - tog del av följande dokument: - ett diskussionsunderlag från den 29 januari 2001 från talmannen till talmanskonferensen om processen efter toppmötet i Nice (PE /PRES.), - ett meddelande från den 14 februari 2001 om förslag till parlamentets ståndpunkt och strategi i debatten om processen efter toppmötet i Nice (PE /PRES.), - en skrivelse från Podestà, vice talman, av den 3 november 2000 till talmannen med en bilaga av en sammanfattning av Cosacs 23:e sammanträde, en avskrift av anföranden av talmännen från det franska parlamentet och senaten och de texter som antagits vid Cosacs 23:e sammanträde (PE /PRES.), - en skrivelse av den 31 januari 2001 till talmannen från Martin och Podestà om det förberedande sammanträdet i COSAC-trojkan som hölls i Stockholm den 5 6 februari 2001 (PE /PRES.), - bilaga IV till Nicefördraget, - Europaparlamentets resolution av den 14 december 2001 om Europarådets sammanträde den 7 10 december 2000 i Nice, - lyssnade till talmannen som presenterade sitt diskussionsunderlag för talmanskonferensen; hon började med att säga att talmanskonferensen var det styrande organ som ständigt borde ha en övervakande roll i fråga om alla initiativ som tas som en del av processen efter Nice för perioden fram till Europeiska rådets möte i Laeken; vad gäller den politiska debatt som skall hållas med nationella parlament ansåg hon att organisationen av denna föll både på de politiska grupperna och på 20/35

21 parlamentet självt; hon föreslog att en rapport om alla förslag skulle utarbetas med de nationella parlamenten och presenteras för talmanskonferensen under sammanträdet i april. När det gäller den offentliga debatten med det civila samhället fanns det viss anledning att organisera denna i samarbete med kommissionen och därför hade en arbetsgrupp inrättats efter gruppordförandenas möte med ordförande Prodi den 7 februari 2001, denna grupp består av gruppernas generalsekreterare, talmannens privata kansli och företrädare för kommissionen; denna arbetsgrupp hade fått i uppdrag att lägga fram förslag; talmannen nämnde också olika initiativ som borde komma från det svenska ordförandeskapet, bland annat samtal med icke-statliga organisationer och möten med medborgare på decentraliserad nivå; dock skulle inte ordförandeskapets formella start ske förrän den 7 mars 2001 och talmanskonferensen måste undersöka huruvida parlamentet skulle delta vid starten, - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo som sade att han välkomnade diskussionsunderlaget som talmannen hade utarbetat om processen efter toppmötet i Nice, vilket han sade skulle underlätta att strukturera debatten; han påpekade att utskottet för konstitutionella frågor arbetade med frågan och att Cosac hade inrättat en arbetsgrupp som skulle titta närmare på de nationella parlamentens roll i den europeiska arkitekturen; termen arkitektur skulle användas i förklaringen om unionens framtid; han föreslog att detta skulle vara den term som användes när man refererade till debatter som anordnas med nationella parlament. Vad gällde verksamheten i de politiska grupperna informerade han talmanskonferensen att hans grupp skulle anordna ett möte i Haag den 29 och 30 mars, med ledare för socialisternas och socialdemokraternas delegationer i de nationella parlamenten. Med anledning av punkt 2.2 i talmannens diskussionsunderlag föreslog han att talmannen skulle avlägga besök i de europeiska huvudstäderna för att i de nationella parlamenten, och om möjligt inför de nationella regeringarna, tala om Europaparlamentets idé om att en konvention eller konferens skulle följa upp de inledande förhandlingar som hållits under tiden efter toppmötet i Nice. 21/35

22 Vad gäller den offentliga debatten underströk Barón Crespo att det kunde vara viktigt att på förhand veta innehållet i det svenska ordförandeskapets förslag som skulle läggas fram den 7 mars, innan parlamentet skulle kunna besluta huruvida de skulle stödja det eller ej; han sade att om parlamentet skulle stödja detta förslag så skulle de vara på grundval av att det blir en fullvärdig arbetspartner; slutligen påpekade han angående den framtida offentliga debatten i unionen att om den skulle vara meningsfull så måste den inriktas på konfrontation snarare än konsensus; debatten borde dessutom inte bara ske med icke-statliga organisationer utan även med universitet, tyckare och institut, vilket också påpekades i själva förklaringen, - lyssnade till ett inlägg av POETTERING som också tackade talmannen för hennes underlag som bidrog till att fokusera och leda debatten; han underströk att den ståndpunkt hans grupp antagit vid Berlinkongressen var att processen efter toppmötet i Nice skulle kulminera med en konferens, av samma modell som den konvention som förhandlade fram Stadgan om de grundläggande rättigheterna, och att de initiativ som tas av parlamentet, eller sådana som parlamentet var inblandat i, borde sträva mot detta mål; om det svenska ordförandeskapet skulle samtycka till att organisera en konvention, så såg han ingen anledning till varför parlamentet inte skulle stödja det förslag som skulle läggas fram den 7 mars Poettering varnade för att det inte fick finnas parallella strukturer, såsom Cosac, som skulle kunna ses som en rival till konventionen; hans idé var att konventionen skulle fatta beslut genom majoritet och ledas av någon som hade förtroende hos medlemsstaternas regeringar; enligt hans åsikt skulle de nationella regeringarna inte ha någon svårighet att gå med på en konvention, eftersom det fortfarande skulle vara deras befogenhet att besluta om ändringar i fördraget, - lyssnade till ett inlägg av Wurtz som tackade talmannen för hennes underlag; han höll fullständigt med om talmanskonferensens behov att på permanent basis kontrollera alla initiativ som tas inom ramen för processen efter Nice; han stödde idén om en konvention, men ansåg att den skulle fatta beslut genom konsensus och inte genom röstmajoritet; när det gäller den offentliga debatten höll han med om att denna inte 22/35

23 skulle begränsas till de icke-statliga organisationerna; han sade också att konfrontation och osämja skulle visa att den offentliga debatten verkligen pågick, - lyssnade till ett inlägg av Garaud som sade att hon kunde hålla med om de förslag som framkom i talmannens underlag; hon varnade emellertid att det inte skulle vara rätt eller möjligt att tvinga fram åsikter ur den europeiska opinionen och att det var viktigt att behandla offentligheten ansvarsfullt och på ett vuxet maner, - lyssnade till ett inlägg av Hautala som också välkomnade talmannens underlag; hon sade att processen efter toppmötet i Nice borde resultera i en metodförändring genom vilken Europeiska unionen skulle reformera sig och hon ansåg att viktiga framsteg kunde göras under de kommande nio månaderna för att förstärka frågan om att skapa ett nytt tillvägagångssätt för att få till stånd en förändring; I fråga om den politiska debatten föreslog hon att denna skulle fortgå på två nivåer, med den interinstitutionella debatten under talmannens ansvar och diskussionerna mellan de politiska familjerna under de politiska gruppernas ansvar; när det gäller den bredare offentliga debatten höll hon med dem som ansåg att den krävde röster i motsättning om den överhuvudtaget skulle vara meningsfull; hon begärde också att debatten skulle ske på annat sätt än inom de icke-statliga organisationernas gemenskap, - lyssnade till ett inlägg av Pasqua som sade att ett av problemen med Europeiska unionen var att den låg för långt från medborgarna och inte hade förmåga att nå ut och diskutera med allmänheten; den aktuella debatten om processen efter toppmötet i Nice bekräftade bara detta, sade han; de val som skall hållas i medlemsstaterna under den kommande perioden borde ge möjlighet till att engagera allmänheten i dessa frågor, men detta skulle kräva att debattörerna själva i kontakten med allmänheten var på det klara med Europeiska unionens framtida inriktning, - lyssnade till ett inlägg av Cox som sade att förklaringen om Europeiska unionens framtid var ett tafatt erkännande av medlemsstaterna att den traditionella regeringskonferensmetoden för att förändra unionen nu hade nått sitt bästföre-datum; en folkomröstning som skulle hållas i Irland skulle ge en första indikation på hur 23/35

24 allmänheten uppfattade Nicefördraget, men han sade att det var upplysande att till och med president Chirac nu medgav att det nya fördraget hade brister; enligt Cox åsikt var problemet med Nice att allt handlade om köpslående utan några ideal, vilket inte hade lett till lösningar på problem; att åter ta fram unionens ideal är en väsentlig faktor i det europeiska projektet och en huvuduppgift för den nya generationen av europeiska ledare, Cox, som stödde idén om en konvention, sade att denna inte skulle komma att ersätta regeringskonferensen, men skulle fungera så att den försåg regeringscheferna med en alternativlista eller meny; den skulle också förhindra regeringscheferna att förlora sig i detaljfrågor; innan en konvention skulle kunna gå av stapeln, är det emellertid viktigt att en långtgående och ärlig debatt kan organiseras för att diskutera hur unionen skulle kunna utvecklas i framtiden, - lyssnade till ett inlägg av Blokland som framhöll att det var möjligt att regeringskonferensmetoden helt enkelt tillämpats på ett felaktigt sätt i Nice, snarare än att den skulle ha misslyckats, eftersom det tydligt har visat sig att metoden fungerade i de förhandlingar som ledde fram till Maastricht- och Amsterdamfördragen; han gav uttryck för tvivel i fråga om hur den konvention som hade förhandlat fram Stadgan om de grundläggande rättigheterna hade fungerat, eftersom konventionspresidiet hade varit de enda medlemmarna som verkligen visste vad som hade varit på gång och som hade haft möjlighet att övervaka att förhandlingarna skulle få ett tillfredsställande resultat; han ansåg att det i de framtida förhandlingarna skulle ske någon form av försök med olika förhandlingsmetoder, - lyssnade till ett inlägg av de Gaulle som hävdade att Nicemötet hade visat att det fanns ett problem med förhandlingsmetoden vid fördragsförändringar; faktum var att agendan i Nice hade varit ganska begränsad; vad som nu föreslogs i processen efter Nice var en långtgående debatt för att diskutera de övergripande befogenheterna och maktfördelningen inom Europeiska unionen; detta ansåg han skulle kunna komma att öppna en Pandoras ask även om det skulle bidra till att klargöra den europeiska arkitekturen och göra den mer begriplig; det sätt på vilket denna debatt organiseras 24/35

25 skulle bestämma resultatet även om det inte enligt hans åsikt var rätt väg att gå, att få det att se ut som om unionen ständigt förhandlar, - lyssnade till ett inlägg av Podestà som sade att man för att kasta ljus på de nuvarande aktiviteterna i Cosac, måste lyfta fram de tre senaste händelserna; den första hade varit en negativ reaktion från de nationella parlamenten i fråga om de ändringar som hade antagits i betänkandet av Trakatellis i april 2000, som föreslog att en interparlamentarisk konferens skulle utgöra en uppföljning till toppmötet i Nice; den andra hade varit de nationella parlamentets önskemål att diskutera frågor som kvaliteten på den europeiska lagstiftningen, vilket tydde på att de var helt övertygade om att gå sin egen väg; den tredje händelsen hade varit det beslut som togs vid Cosacsammanträdet i Versailles om att inrätta en arbetsgrupp, vilket var tillåtet enligt Cosacs arbetsordning; denna utveckling gav bakgrunden till varför han och David Martins hade beslutat ta upp denna fråga inför talmanskonferensen, även om de var medvetna om att talmanskonferensens ansåg att man skulle gå mot en konvention som slutresultat av debatten efter toppmötet i Nice, Podestà sade att det senaste Cosacsammanträdet i Stockholm hade visat de nationella parlamentets beslutsamhet att sätta samman en arbetsgrupp som skulle titta på de nationella parlamentens roll i det europeiska beslutsfattandet; även om Europaparlamentet skulle vara i minoritet i arbetsgruppen i jämförelse med de nationella parlamenten, sade Podestà, så var Europaparlamentets deltagande i arbetsgruppen viktigt och han var snar att försäkra talmanskonferensen om åsiktsklimatet inom Cosac; han ansåg också att Cosacs verksamhet skulle kunna interageras på ett positivt sätt med de debatter som hålls i andra organ; med detta i åtanke hade möten hållits med Napolitano, ordförande i utskottet för konstitutionella frågor; Europaparlamentets representanter, underströk Podestà, skulle kunna påverka debatten inom Cosac och garantera att Cosac inte skulle kunna utgöra ett hinder för etableringen av en konvention för förhandling om framtida fördragsändringar, - samtyckte till att talmannens diskussionsunderlag om parlamentets strategi i processen efter toppmötet i Nice borde utgöra grund för fortsatt arbete i parlamentet efter Nice, 25/35

26 - samtyckte till att den skulle se över de förslag som redan lagts fram, eller som skulle läggas fram, inom ramen för processen efter toppmötet i Nice, vid ett sammanträde i april 2001, - bad talmannen att fråga det svenska ordförandeskapet om typ och innehåll i deras förslag om processen efter toppmötet i Nice som skulle läggas fram den 7 mars 2001, då ett beslut om parlamentets deltagande är avhängigt den information som kan erhållas och samtyckte till talmannens förslag att under tiden bordlägga alla beslut om parlamentets deltagande genom sin ordförande, - uppmanade den arbetsgrupp som inrättades vid sammanträdet den 7 februari 2001 mellan de politiska gruppernas ordförande, talmannen och ordförande Prodi, att fortsätta sitt arbete med att identifiera de förslag som läggs fram som del i den offentliga debatten som skall anordnas inom ramen för processen efter toppmötet i Nice. 26/35

27 10. Skrivelse av den 24 januari 2001 från Barón Crespo med förslag om att sända en tillfällig delegation till Indonesien för att besöka flyktinglägren Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse till talmannen (PE /PRES. + finansieringsöversikt), - lyssnade till inlägg av Poettering och Barón Crespo som var överens om att detta besök kunde göras av delegationen för Asean, Sydostasien och Sydkorea, som skall besöka Indonesien under 2001, - beslutade att avslå Barón Crespos förslag men be arbetsgruppen i delegationen för Asean, Sydostasien och Sydkorea, som skall besöka Indonesien under 2001, att föra upp besök i flyktinglägren som en punkt i sitt besöksprogram. 27/35

28 11. Skrivelse av den 12 januari 2001 från Miranda med en begäran om att sända en tillfällig delegation för att övervaka parlaments- och presidentsvalen i Peru i april 2001 Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse till talmannen (PE /PRES. + finansieringsöversikt), - lyssnade till ett inlägg av talmannen som förklarade att förslaget gick ut på att parlamentets delegation skulle ingå i EU:s valobservatörsgrupp som sänds ut av kommissionen, - beslutade att godkänna Mirandas begäran om att parlamentet skulle sända en tillfällig delegation bestående av 12 parlamentsledamöter, valda ur de politiska grupperna enligt det roterande d Hondt-systemet, för att övervaka parlaments- och presidentvalen i Peru; att de inte skulle resa före plenarsammanträdet i slutet av april 2001 och att delegationen skulle ingå som en del av EU:s valobservatörsgrupp som sänds ut av kommissionen. 28/35

29 12. Skrivelse av den 7 februari 2001 från Schwaiger och Westendorp om anordnandet av ett seminarium i Bryssel den 10 och 11 april 2001 om handel, utveckling och demokrati Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse till talmannen från Schwaiger och Westendorp, vice ordföranden i arbetsgruppen om WTO:s interparlamentariska konferens (PE /PRES. + finansieringsöversikt), - lyssnade till ett inlägg av Hautala som beklagade att de grönas grupp uteslutits från arbetsgruppen om WTO:s interparlamentariska konferens, - lyssnade till ett inlägg av Poettering som var för anordnandet av ett seminarium, - beslutade att godkänna anordnandet av ett seminarium den 10 och 11 april i Bryssel om handel, utveckling och demokrati under förutsättning att presidiet godkände de administrativa och finansiella aspekterna. 29/35

30 13. Skrivelse av den 1 februari 2001 från Wiersma om Medvedchuks inbjudan att sända en delegation till Ukraina den 10 och 11 april 2001 Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse till talmannen från Wiersma, ordförande för delegationen för förbindelser med Ukraina, Vitryssland och Moldavien (PE /PRES. + finansieringsöversikt), - beslutade att, undantagsvis och som ett avsteg från reglerna om förberedande sammanträden, godkänna Wiersmas begäran att Europaparlamentets medlemmar i presidiet för parlamentariska samarbetskommittén för Ukraina, samt att Väyrynen, föredragande för frågor om Ukraina i utskottet för utrikesfrågor, besöker Ukraina den 10 och 11 april för ett sammanträde i presidiet för parlamentariska samarbetskommittén. 30/35

31 14. Beslut utan debatt Skrivelse av den 14 december 2000 från Imbeni om anordnandet av en jordbrukskonferens för Europa och Medelhavsområdet den 14 till 16 juni 2001 i Strasbourg Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse till talmannen med ett antal dokument och bilagor om anordnandet av konferensen (PE /PRES. + finansieringsöversikt), - beslutade utan debatt att godkänna anordnandet av en jordbrukskonferens för Europa och Medelhavsområdet den 14 till 16 juni 2001 i Strasbourg under förutsättning att presidiet godkänner de administrativa och finansiella aspekterna och att konferensen öppnande den 14 juni senareläggs så att det inte krockar med sammanträdesperiodens föredragningslista Skrivelse från generalsekreteraren om anordnandet av det andra sammanträdet i gemensamma församlingen AVS-EU i Gabon den mars 2001 Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse av den 13 februari 2001 till talmanskonferensen (PE /PRES.), - beslutade utan debatt att godkänna de arrangemang som föreslås av generalsekreteraren i fråga om anordnandet av det andra sammanträdet i gemensamma parlamentsförsamlingen AVS-EU i Gabon den mars /35

32 15. Övriga och brådskande frågor Skrivelse av den 15 februari från Barón Crespo om en artikel i spansk press Talmanskonferensen - tog del av rubricerade skrivelse av den 15 februari 2001 från Barón Crespo till talmannen och hans begäran som framställts till ordförande Prodi att kommissionen skall undersöka hur det kom sig att svaren på de skriftliga frågor som lämnats av två parlamentsledamöter trycktes i spansk press innan de två berörda parlamentsledamöterna erhållit svaren (PE /PRES.), - lyssnade till ett inlägg av Barón Crespo som framhöll att en artikel nyligen i tidningen ABC givit en helt felaktig redogörelse för vad han sagt under talamanskonferensens förra sammanträde; han begärde att talmannen skulle skriva till tidningen för att få rättelse; han krävde också att kommissionen skulle undersöka hur det kom sig att svaren på de skriftliga frågor som lämnats av två parlamentsledamöter trycktes i spansk press innan de två berörda parlamentsledamöter erhållit svaren, - lyssnade till ett inlägg av talmannen som instämde i att kommissionen borde undersöka saken; hon åtog sig också att skriva till tidningen ABC, - tog del av talmannens åtagande att skriva till tidningen ABC för att rätta den information som givits i en artikel om uttalanden av Barón Crespo vid talmanskonferensens sammanträde den 8 februari /35

33 16. Övrig information Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: - skrivelse av den 25 januari 2001 från Barón Crespo, ordförande i PSE-gruppen, om PSE-gruppens representation vid gemensamma parlamentsförsamlingen AVS- EU (PE /PRES.), - skrivelse av den 26 januari 2001 från Vidal-Quadras Roca, vice talman, om Europaparlamentets representation vid installationsceremonin för Mexikos president Fox den 1 december 2000 (PE /PRES.), - skrivelse av den 25 januari 2001 från Bonde, ordförande i EDD-gruppen, om EDD-gruppens representation i Europaparlamentets delegation till FN:s konferens om utvecklingsländerna (PE /PRES.), - skrivelse av den 2 februari 2001 från biträdande generalsekreteraren i GUE/NGLgruppen om GUE/NGL-gruppens representation i Euromed-delegationen (PE /PRES.), Enligt talmanskonferensen beslut av den 9 december 1999 om förfaranden för utarbetande av betänkanden på eget initiativ inom ramen för artikel 163 i arbetsordningen skall ansökningar som lämnats till talmanskonferensen genom gruppordförandekonferensen anses som tillåtliga, utom i de fall då talmanskonferensen avslagit ansökan i ett yttrande, vilket skall avges senast en månad efter det att ansökan inlämnats. 33/35

34 BILAGA I - en skrivelse av den 14 februari 2001 från Palacio Vallelersundi om betänkanden på eget initiativ, kontroll av betänkanden och ändring av en titel på ett betänkande på eget initiativ (PE /PRES.), BILAGA II - en skrivelse av den 14 februari 2001 från Palacio Vallelersundi om begäran om att utarbeta rapporter om informationsförfrågningar som lämnats till parlamentet (PE /PRES.), BILAGA III - en skrivelse av den 14 februari 2001 från Palacio Vallelersundi om ändrade titlar på årliga betänkanden på eget initiativ(pe /PRES.), - en skrivelse av den 14 februari 2001 från Verts/ALE-gruppen om sammansättningen av den tillfälliga delegationen för att besöka ett turkiskt fängelse av typen F (PE /PRES.), - en skrivelse av den 14 februari 2001 från PPE-DE-gruppen om medlemskap i de interparlamentariska delegationerna (PE /PRES.). 34/35

35 17. Tid och plats för nästa sammanträde Talmanskonferensen - beslutade att hålla sitt nästa sammanträde torsdagen den 8 mars 2001 kl i Bryssel. * * * Sammanträdet avslutades kl * * * 35/35

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

Talmännen från de regionala lagstiftande Församlingarna, träffades i Reggio Calabria den 27 och 28 oktober 2003, då de antog följande Förklaring:

Talmännen från de regionala lagstiftande Församlingarna, träffades i Reggio Calabria den 27 och 28 oktober 2003, då de antog följande Förklaring: Enhälligt antaget av Plenarförsamlingen Reggio Calabria, 28 oktober, 2003 Talmännen från de regionala lagstiftande Församlingarna, träffades i Reggio Calabria den 27 och 28 oktober 2003, då de antog följande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET den 15 och 16 mars 2002 i BARCELONA

EUROPEISKA RÅDET den 15 och 16 mars 2002 i BARCELONA E U R O P A P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FÖR PLANERING AV PARLAMENTETS ARBETE EUROPEISKA RÅDET den 15 och 16 mars 2002 i BARCELONA TAL AV TALMAN PAT COX 01/S-2002bis SV Generaldirektoratet för parlamentets

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 11.11.2008 2008/2123(INI) YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Fiskeriutskottet 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION. i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION. i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2005 B6-0038/2005 } B6-0039/2005 } B6-0041/2005 } B6-0048/2005 } B6-0049/2005 } B6-0061/2005 } RC1 GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT. SV Förenade i mångfalden SV

ARBETSDOKUMENT. SV Förenade i mångfalden SV EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för konstitutionella frågor 9.1.2015 ARBETSDOKUMENT om förslaget till Europaparlamentets förordning om närmare föreskrifter för utövandet av parlamentets undersökningsrätt,

Läs mer

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 41 RELEX 627 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3404:e mötet i Europeiska unionens råd (UTRIKES FRÅGOR)

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer