Skapa och lämna in registreringsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa och lämna in registreringsunderlag"

Transkript

1 Skapa och lämna in registreringsunderlag Mike Rasenberg Registrering och IT-verktyg Webbseminarium för ledande registranter Företagsregler 22 april 2010

2 Arbetsflöde nödvändigt för registreringen I 1 Den ledande registranten skapar ett objekt för gemensamt inlämnande, JSO (REACH-IT) - Utdelning av igenkänningstecken - Deltagarna "går med" 2 Alla registranter skapar datauppsättningen i IUCLID 5 - Ledande registrant: för gemensamt inlämnande samt specifika uppgifter om den juridiska personen - Deltagare: minst specifika uppgifter om den juridiska personen

3 Arbetsflöde nödvändigt för registreringen II 3 Alla registranter skapar ett registreringsunderlag i IUCLID 5 - Välja mall för registreringsunderlaget - Ledande registrant: mall för gemensamt inlämnande - Deltagare: mall för deltagare - Lägga till uppgifter - Specifika för den juridiska personen - Vem lämnar in vad (kemikaliesäkerhetsrapport, säker användning) - Exportera registreringsunderlaget från IUCLD 5 4 Varje företag: Logga in i Reach-IT och ladda upp företagets IUCLID 5-fil - Ledande registrant före deltagare - Den ledande registranten har följt företagsreglerna och deltagaren kan lämna in omedelbart efter

4 Arbetsflöde nödvändigt för registreringen III 5 ECHA:s förhandskontroll - Filformats- och viruskontroll - Företagsregler 6 ECHA:s behandling av registreringsunderlaget - Kontrollerar teknisk fullständighet (TCC) - Tidsfrist för korrigering sätts om underlaget underkänns - Skickar faktura och verifierar betalning (FCC) - ECHA måste ha registrerat betalningen före sista betalningsdatum enligt påminnelsen - Om TCC och FCC är OK får registranten ett positivt beslut: registreringsnummer och registreringsdatum

5 Presentationens omfång Fokus ligger på hur man följer företagsreglerna för den ursprungliga registreringen av förhandsregistrerade ämnen i ett gemensamt inlämnande. Denna presentation tar inte upp företagsregler för andra "inlämningstyper" (t.ex. uppdatering av registreringar och PPORD-anmälningar). Denna presentation tar inte upp kraven för den tekniska fullständighetskontrollen.

6 Översikt Datauppsättningen i IUCLID 5 Din inlämningstyp Skapa registreringsunderlaget

7 Datauppsättningen i IUCLID 5 Datauppsättningen för ämnet innehåller ett antal datafält vars innehåll måste följa företagsreglerna.

8 Datauppsättningen i IUCLID 5 Den juridiska personen måste vara densamma i Reach-IT och i registreringsunderlaget i IUCLID Avsnitt 1.1: Referensämnet är kopplat till en viss juridisk person i IUCLID. Denna juridiska person måste vara densamma som den juridiska person i Reach-IT som lämnar in registreringsunderlaget. Skapa registreringsunderlaget: När du skapar registreringsunderlaget måste du se till att du har valt den juridiska person i IUCLID som motsvarar den inlämnande juridiska personen i Reach-IT. Reach-IT: Det konto du använder avgör vilken juridisk person ECHA betraktar som kopplad till alla regulatoriska processer och/eller all kommunikation om det inlämnade registreringsunderlaget.

9 Datauppsättningen i IUCLID 5 Tredje part-representant (artikel 4) Om du använder en tredje part som representant ska du ange detta i avsnitt 1.1 Tredje part-representanten måste vara en juridisk person som är känd för Reach-IT är anmäld till Reach-IT känd för Reach-IT som tredje part företagstypen ska vara "third party"

10 Datauppsättningen i IUCLID Avsnitt 1.1: "Role in the supply chain" Om "Manufacturer" (tillverkare) väljs måste en produktionsanläggning anges i avsnitt 3.3 "Sites". Ingen produktionsanläggning krävs för "importer" (importör), men om en anläggning anges måste denna följa företagsreglerna. Om en anläggning anges måste även det land där anläggningen finns anges. Om "Downstream user" (nedströmsanvändare) väljs måste "Substance in article" (ämne i vara) kryssas för i avsnittet "Role in the supply chain" (roll i distributionskedjan). Rollen "Only representative" (enda representant) kan inte väljas tillsammans med "Manufacurer" eller "Importer".

11 Datauppsättningen i IUCLID 5 Avsnitt 1.1: Ämnesidentitet Ämnet måste identifieras med minst en av följande identifieringar: EG-nummer CAS-nummer IUPAC-namn

12 Datauppsättningen i IUCLID 5 Allmänt om ämnesidentiteten (IUCLID och JSO) Använd i den mån det är möjligt EG-numret för identifiering av ditt ämne på alla relevanta ställen. Endast vid uppdelning eller sammanslagning av forum för informationsutbyte (SIEF) mellan förhandsregistranter krävs en annan strategi. Använd det CAS-nummer och -namn som beskriver ditt ämne i det gemensamma inlämnandet, eller använd det IUPAC-namn som beskriver ditt ämne i det gemensamma inlämnandet

13 Datauppsättningen i IUCLID 5 Avsnitt 1.2: Ämnets sammansättning Det måste finnas minst en sammansättning med minst en komponent Varje komponent måste ha minst en identifiering (EG-nummer, CAS-nummer eller IUPAC-namn) Ytterligare krav för komponenter: För "mono constituent substance" (enkomponentsämne) kan det bara finnas en komponent i avsnitt 1.2 som har samma identitet som anges i avsnitt 1.1. För "multi constituent substance" (multikomponentsämne) måste minst två komponenter ingå. Ingen av dessa komponenter kan vara desamma som den som används i avsnitt 1.1. * *I undantagsfall och under vissa omständigheter kan det även finnas en enda komponent för multikomponentämnen (MCS)

14 Datauppsättningen i IUCLID 5 Avsnitt 1.5 Gemensamt inlämnande Behandling och regulatorisk information från det gemensamma inlämnandet hämtas uteslutande från Reach-IT. Ingen hänsyn tas till några uppgifter i avsnitt 1.5 Avsnitt 1.5 kan användas för dina egna administrativa ändamål. Det kommer inte att verifieras att uppgifterna i detta avsnitt stämmer överens med dem som hämtas från Reach-IT. För individuella inlämnanden ska detta avsnitt vara tomt.

15 Datauppsättningen i IUCLID 5 Avsnitt 2: Klassificering och märkning (C&L) I ett registreringsunderlag ska uppgifter om klassificering och märkning anges i avsnitt 2. Vid ett gemensamt inlämnande ska dessa uppgifter anges av den ledande registranten och förväntas inte finnas i deltagarnas underlag, om inte avsnitt 2 är en del av den information för vilken deltagaren har valt att ställa sig utanför det gemensamma inlämnandet. Vilka uppgifter om klassificering och märkning som krävs beror på inlämningsdatumet. Inlämning före den 1 december 2010: endast DSD (avsnitt 2.2) eller både GHS (avsnitt 2.1) och DSD (avsnitt 2.2). Rekommendation: ta med båda avsnitten. Inlämning efter den 1 december 2010:Registreringsunderlaget måste innehålla GHS-klassificering (avsnitt 2.1).

16 Datauppsättningen i IUCLID 5 Avsnitt 3.4: Roll i distributionskedjan Om "Downstream user" väljs i avsnitt 1.1 "Role in the supply chain" måste rutan "Substance in article" kryssas i.

17 Datauppsättningen i IUCLID 5 Allmänt Om du har begärt konfidentiell behandling... se till att motiveringsfältet är ifyllt! Lite historik: Denna regel fanns inte från början. Många registreringskandidater fick fakturan och insåg konsekvenserna av att begära särskild behandling av konfidentiell affärsinformation först när de redan hade lämnat in registreringsunderlaget. De hamnade då i en svår sits: Betala fakturan? Starta en ny registreringsprocess ända från början? Detta tillägg till företagsreglerna gör att företag kan undvika detta misstag.

18 Före nästa steg... Bästa praxis I Innan du väljer mall för registreringsunderlaget och skapar underlaget, se till att du "rensar" datauppsättningen i IUCLID och tar bort tomma block Se till att den juridiska personen är den rätta i kapitel 1.1, särskilt om du arbetar med konsulter, har flera juridiska personer för vilka registrering av det aktuella ämnet krävs, har utväxlat datauppsättningar i IUCLID 5 inom SIEF och/eller konsortier.

19 Före nästa steg... Bästa praxis II Det är också i det här läget du kan göra en sista kontroll av teknisk fullständighet (TCC) och göra snabba och enkla korrigeringar (högerklicka på ämnet i den vänstra panelen). Anmärkning: TCC-verktyget innehåller redan ett antal kontroller av att företagsreglerna följs. ECHA planerar att uppgradera TCC-verktyget med alla företagsregler som det är tekniskt möjligt att inkludera.

20 Översikt Datauppsättningen i IUCLID 5 Din inlämningstyp Skapa registreringsunderlaget

21 Inlämningstyp I Gemensamt inlämnande som "Lead" eller "Member" Individuellt inlämnande Ett inlämnande kan vara: Ursprungligt: inget registreringsnummer har tilldelats det inlämnade företaget för detta ämne. En spontan uppdatering: ämnet har redan registrerats korrekt, men en uppdatering krävs. En begärd uppdatering: ett inlämnande har underkänts i den tekniska fullständighetskontrollen eller kompletterande uppgifter har krävts efter en korrekt registrering (t.ex. kontroll av efterlevnaden).

22 Inlämningstyp II Ett inlämnande kan gälla: Olika mängdintervall Olika typer Registrering Registrering av en isolerad intermediär som används på plats under strängt kontrollerade betingelser Registrering av en isolerad intermediär som transporteras under strängt kontrollerade betingelser Alla kombinationer av ovanstående

23 Översikt Datauppsättningen i IUCLID 5 Din inlämningstyp Skapa registreringsunderlaget

24 Skapa registreringsunderlaget Innan du börjar skapa registreringsunderlaget se till att du har valt rätt juridisk person.

25 Mallar

26 Mallar för registreringsunderlag Framtagning av registreringsunderlag för gemensamt inlämnande: Den ledande registranten väljer den mall som är relevant för det gemensamma inlämnandet - Detaljuppgifter från den juridiska personen om mängdintervall lämnas i efterföljande steg i processen med att skapa underlaget

27 Mallar för registreringsunderlag Framtagning av registreringsunderlag för gemensamt inlämnande: Deltagare väljer mall för Deltagarinlämnande - Detaljuppgifter om den juridiska personen lämnas i efterföljande steg i processen med att skapa underlaget

28 Mallar för registreringsunderlag Framtagning av registreringsunderlag för gemensamt inlämnande - att ställa sig utanför: - Ledande registrant: - Samma strategi som har beskrivits tidigare - Deltagare: - Information som ska täcka den del för vilken deltagaren har valt att ställa sig utanför ska ingå i datauppsättningen - Välja mall för deltagarunderlag - Den information för vilken deltagaren vill ställa sig utanför ska anges i nästa steg i processen med att skapa registreringsunderlag Anmärkning: kemikaliesäkerhetsrapporten och/eller information om säker användning kan lämnas in separat eller gemensamt, men ingår inte i den information för vilken deltagaren har valt att ställa sig utanför som beskrivs i artikel 11

29 Skapa registreringsunderlaget Steg 6 i processen med att skapa registreringsunderlag: företagsreglerna (I) måste följas Om avsnitt 1.5 i IUCLID inte är förkryssat ska det lämnas tomt Om avsnitt 1.5 är förkryssat kan det innehålla data, men dessa kommer att ignoreras

30 Skapa registreringsunderlaget Steg 6 i processen med att skapa registreringsunderlag: företagsreglerna (I) måste följas Den ledande registranten kan lämna dessa uppgifter på deltagarnas vägnar Medlemsunderlaget måste överensstämma med det ledande registreringsunderlaget

31 Skapa registreringsunderlaget Steg 6 i processen med att skapa registreringsunderlag: företagsreglerna (I) måste följas Specifika mängdintervall för juridisk person

32 Skapa registreringsunderlaget Steg 6 i processen med att skapa registreringsunderlag: företagsreglerna (II) måste följas Obligatoriska uppgifter

33 Skapa registreringsunderlaget Steg 6 i processen med att skapa registreringsunderlag: företagsreglerna (II) måste följas Endast möjligt i vissa fall Blockerat i fall där avgiftsbefrielse inte är möjlig

34 Skapa registreringsunderlaget Avgiftsbefrielse Om en registrering görs för en mängd som understiger 10 ton per år kan avgiftsbefrielse begäras om alla uppgifter som krävs enligt bilaga VII till Reach-förordningen tillhandahålls* I så fall måste rutan "Fee waiving 1-10 tonnes, complete dossier" kryssas i och en motivering lämnas i avsedd textruta *Bilaga III till Reach-förordningen, artiklarna 3.1 och 4.1 i avgiftsförordningen (EG/340/2008).

35 Skapa registreringsunderlaget Steg 6 i processen med att skapa registreringsunderlag: företagsreglerna (II) måste följas Deklaration om strängt kontrollerade betingelser är obligatorisk om mallen eller mängdintervallen innehåller "intermediate" (artikel 17 och/eller artikel 18)

36 Slutföra processen med att skapa registreringsunderlag

37 Köra TCC-verktyget på registreringsunderlaget Om underlaget underkänns, skapa ett nytt Om det godkänns, gå till nästa steg

38 Exportera registreringsunderlaget

39 Klart för inlämning till Reach-IT

40 Tack för uppmärksamheten!

REACH-IT Handbok för industrianvändare

REACH-IT Handbok för industrianvändare Del 8 Fakturering REACH-IT Handbok för industrianvändare Del 8 Fakturering Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 REACH-IT Handbok

Läs mer

Handbok för inlämning av data

Handbok för inlämning av data Del 05 Framtagning av ett tekniskt underlag för registreringar och PPORD-anmälningar Utgivningsdatum: April 2014 1 Handbok för inlämning av data Del 05 Framtagning av ett tekniskt underlag för registreringar

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Registrering. Helena Kramer Upplysning och Utbildning 4 april 2017

Registrering. Helena Kramer Upplysning och Utbildning 4 april 2017 Registrering Helena Kramer Upplysning och Utbildning 4 april 2017 Innehåll Varför? Vad ska registreras? Vem ska registrera? När ska man registrera? Vad ingår i en registrering? Hur gör man? Vad kostar

Läs mer

Vägledning om gemensamt utnyttjande av data

Vägledning om gemensamt utnyttjande av data 1 VÄGLEDNING Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 2.0 April 2012 2 Vägledning om gemensamt utnyttjande av data RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach-förordningen

Läs mer

Allmän information om klassificering, märkning och förpackning (CLP)

Allmän information om klassificering, märkning och förpackning (CLP) Allmän information om klassificering, märkning och förpackning (CLP) Webbseminarium för ledande registranter 9 april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsenheten Europeiska kemikaliemyndigheten Översikt

Läs mer

Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7

Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7 Version

Läs mer

Gemensamt utnyttjande av data

Gemensamt utnyttjande av data KORTFATTAD VÄGLEDNING Gemensamt utnyttjande av data Syftet med detta dokument är att ge en enkel förklaring av de viktigaste principerna och skyldigheterna i fråga om gemensamt utnyttjande av data och

Läs mer

Sammanställning av säkerhetsdatablad

Sammanställning av säkerhetsdatablad K O R T F A T T A D V Ä G L E D N I N G Sammanställning av säkerhetsdatablad Dokumentet syftar till att på ett enkelt sätt förklara de viktigaste principerna och skyldigheterna i samband med sammanställning

Läs mer

Hur du kommunicerar med Echa vid utvärdering av underlag. Praktisk vägledning 12

Hur du kommunicerar med Echa vid utvärdering av underlag. Praktisk vägledning 12 Hur du kommunicerar med Echa vid utvärdering av underlag Praktisk vägledning 12 2 Hur du kommunicerar med Echa vid utvärdering av underlag RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Offentliggörande av data

Offentliggörande av data Webbseminarier för ledande registranter Delning och offentliggörande av data Offentliggörande av data 30 april 2010 Catherine Cornu, ECHA Översikt Offentliggörande = publicering av information från registreringsunderlag

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 09 Avancerad sökning 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.0 Version Ändringar 2.0 Juli 2012: Ny layout av dokumentet. Uppdatering av länkar och

Läs mer

Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och registranterna under ämnesutvärdering Rekommendationer

Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och registranterna under ämnesutvärdering Rekommendationer Samverkan mellan den utvärderande medlemsstaten och registranterna under ämnesutvärdering Rekommendationer Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Upptäck. Hitta användbar information i denna korta vägledning för att komma igång med Reach-IT och få en snabb överblick över systemet

Upptäck. Hitta användbar information i denna korta vägledning för att komma igång med Reach-IT och få en snabb överblick över systemet Upptäck Hitta användbar information i denna korta vägledning för att komma igång med Reach-IT och få en snabb överblick över systemet Hitta lätt all information i Reach-IT från hemsidan Hemsida Det finns

Läs mer

Utvärdering och rapportering av data: hur man sammanställer en (fyllig) rapportsammanfattning

Utvärdering och rapportering av data: hur man sammanställer en (fyllig) rapportsammanfattning Utvärdering och rapportering av data: hur man sammanställer en (fyllig) rapportsammanfattning Webbinarium om informationskrav 30 november 2009 Utvärdering av all tillgänglig information Steg 1: Utvärdering

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Kortfattad vägledning Identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP

Kortfattad vägledning Identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Kortfattad vägledning Identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP Om du vill få den senaste informationen om kemikaliesäkerhetsbedömningar kan du gå in på Echas webbplats. RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Januari 2008 Vägledning för arbetet med Reach 1 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach, med förklaringar om de skyldigheter som gäller enligt

Läs mer

DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP

DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP FÖRSTA VERSIONEN (4 juni 2014) CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT I. Interna förberedelser II. Personliga kriterier för en konsult III. Konsultens kunskaper IV. Konsultens

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 02 Inskrivning och hantering av konton Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Reach-IT

Läs mer

Arbetsprogram 2010. För säker användning av kemikalier inom EU

Arbetsprogram 2010. För säker användning av kemikalier inom EU Arbetsprogram 2010 För säker användning av kemikalier inom EU RÄTTSLIGT MEDDELANDE De uppfattningar eller ställningstaganden som framställs i detta arbetsprogram återger inte nödvändigtvis i rättsliga

Läs mer

Informationsspridning och konfidentiell behandling enligt Reachförordningen

Informationsspridning och konfidentiell behandling enligt Reachförordningen Informationsspridning och konfidentiell behandling enligt Reachförordningen Datum för offentliggörande: juli 2016 1 Informationsspridning och konfidentiell behandling enligt Reachförordningen Annegatan

Läs mer

Vägledning om avfall och återvunna ämnen

Vägledning om avfall och återvunna ämnen Referens : ECHA-2010-GF-01-SV Datum: 9.6.2010 Språk: Svens ka Vägledning om avfall och återvunna ämnen (ECHA) ger ut en serie faktablad som vart och ett ger en strukturerad översikt av ett av de Reach-vägledningsdokument

Läs mer

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier..

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Reach November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier REACH

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Elektroniska fakturaunderlag är till för dig som skickar brev och betalar via faktura Genom detta verktyg kan alla brevtjänster

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Helsingfors, 12 november 2010 MB/D/29/2010 slutlig BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER. (Styrelsens beslut)

Helsingfors, 12 november 2010 MB/D/29/2010 slutlig BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER. (Styrelsens beslut) Helsingfors, 12 november 2010 MB/D/29/2010 slutlig BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (Styrelsens beslut) BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS

Läs mer

Registrering av Garantikort och Reklamationer

Registrering av Garantikort och Reklamationer Registrering av Garantikort och Reklamationer Logga in på CSP, välj språket Svenska i fliken Language Här finner ni två stycken flikar: Fliken Equipments till vänster är till för garantikortsregistrering,

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Echa kommer inom kort att uppdatera detta dokument för att ta hänsyn till EUdomstolens dom av den 10 september 2015 i mål C-106/14.

Echa kommer inom kort att uppdatera detta dokument för att ta hänsyn till EUdomstolens dom av den 10 september 2015 i mål C-106/14. Observera Echa kommer inom kort att uppdatera detta dokument för att ta hänsyn till EUdomstolens dom av den 10 september 2015 i mål C-106/14. Domen klargör räckvidden när det gäller skyldigheten att anmäla

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Vägledning beträffande monomerer och polymerer

Vägledning beträffande monomerer och polymerer VÄGLEDNING Vägledning beträffande monomerer och polymerer april 2012 Version 2.0 Vägledning för genomförandet av Reach 2 Vägledning beträffande monomerer och polymerer Version 2.0 april 2012 Version Ändringar

Läs mer

Reach-tillsyn - frågor och svar

Reach-tillsyn - frågor och svar Naturvårdsverket har här samlat svaren på ett urval av frågor som dök upp i samband med samverkansprojektet mellan Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 2012-2013. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 01 Komma igång med Reach-IT 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.0 Version Ändringar 2.0 Ny layout. Figurer och länkar har uppdaterats. 1.1 Nytt

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Inledande vägledning om CLP-förordningen

Inledande vägledning om CLP-förordningen 1 VÄGLEDNING Version 2.1 Augusti 2015 2 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument är avsett som en vägledning till CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008). Användarna påminns dock om att texten i CLP-förordningen

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 03 - Inloggning och meddelandebox 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version 2.1 Version Ändringar 2.1 April 2014 Uppdateringar med hänsyn till Reach-IT

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Om inget annat uttryckligen anges ska de termer som används här ha följande innebörder:

Om inget annat uttryckligen anges ska de termer som används här ha följande innebörder: ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR IUCLID CLOUD LÄS NEDANSTÅENDE VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER IUCLID CLOUD. DE REGLERAR ANVÄNDNINGEN AV IUCLID CLOUD. OM DU SAMTYCKER TILL ANVÄNDNINGSVILLKOREN KRYSSAR DU I RUTAN

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Styrande dokument Regeldokument Arbetsinstruktioner Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (9) Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Sida 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

REACH - förslaget i översikt

REACH - förslaget i översikt REACH - förslaget i översikt REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals - enligt EU-kommissionen 29 oktober 2003 Miljökonferens 2 juni 2005 Amelie Pedersen Avd. Riskbedömning www.kemi.se

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 246/19

Europeiska unionens officiella tidning L 246/19 21.9.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 246/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

SEMINARIUM OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEHANTERING

SEMINARIUM OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEHANTERING SEMINARIUM OM KEMIKALIER OCH KEMIKALIEHANTERING BASGRUPP A: Vad vet vi om de kemikalier som används i samhället? Redogör, översiktligt och i görlig mån på ett begripligt sätt, för vilken information registranten

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

Registrera order i CSP

Registrera order i CSP Registrera order i CSP Logga in på CSP med kundnummer och lösenord och ändra språk till svenska. Vid första inloggning ändra lösenord. Startsidan: Här finner ni 4 flikar. Varje flik beskrivs var för sig.

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06 Artikelregister Unifaun Online 2013-11-06 2 Innehåll 1 Artikelregister... 3 1.1 Vad är artikelregister?... 3 1.2 Skapa artikelregister... 3 1.3 Utskriftsfavorit... 3 1.4 Registrering av sändning... 4 1.5

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT.

Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT. Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT. Vid import till EU ska samtliga sändningar med ekologiska produkter åtföljas av ett kontrollintyg i elektronisk form enligt förordning (EG) nr 834/2007

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare Handbok Stalljournal För CDB Internet användare Augusti 2012 Inledning Stalljournalens uppgifter är inte kopplade till CDB-registret. Uppgifterna i Stalljournalen är enbart djurägarens egna uppgifter,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Kemkoll. Manual för databasen

Kemkoll. Manual för databasen Kemkoll Manual för databasen 1 Manual för kemikaliekartläggningsdatabas I denna databas kan du söka information om vilka kemikalier som ett enskilt företag använder och vart dessa tar vägen. Du kan också

Läs mer

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret:

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret: 965/2011 3 Bilaga 1 ANVISNINGAR FÖR LÄMNANDE AV UPPGIFTER Lämnandet av uppgifter om kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket är ett nationellt förfarande, genom vilket man på samma gång uppfyller

Läs mer

Filimport till Skatteverkets e-deklaration

Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import till eink Filimport till Skatteverkets e-deklaration Import av blanketter till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 I e-tjänsten för inkomstdeklaration 1 (nedan eink) har Skatteverket infört möjligheten

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer