Tolkningsguide. Utlandsupplysningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tolkningsguide. Utlandsupplysningar"

Transkript

1 Tolkningsguide Utlandsupplysningar

2 Tolkningsguide för utländska kreditrapporter Informationen i en utlandsupplysnig kan delas in i följande huvudrubriker. Identification D&B Risk Assessment Payment Information Summary Special Events Public record information Bankers Principals Financial Comparison Financiat Ratios Financial Statement Corporate Structure History Namn, adress, telefon, id-nummer Kreditvärdering och rekommenderad limit Betalningsvana i form av Payment Score Basinformation om företaget Aktuell händelse Information från offentliga myndigheter, bl.a. betalningsanmärkningarlimit Bankförbindelse Styrelse- och delägarinformation Finansiella jämförelsetal Finansiella nyckeltal Balans- och resultaträkning Koncernförhållande Företagets ålder och verksamhet 1. Identification Fullständiga namn- och adressuppgifter, telefon- och telefaxnummer. Dessutom lokalt registreringsnummer samt D-U-N-S Number som är ett globalt registreringsnummer som tilldelas alla företag i D&B:s globala databaser. Här återfinns också uppgift om VAT-nummer om detta har samlats in. 2. D&B Risk Assessment I detta avsnitt finns värdering av företagets kreditvärdighet. Ofta visas kreditvärdigheten i form av kreditrating kompletterad med en kreditlimit på kreditvärdiga företag. I Västeuropa anges också risken för konkurs i form av en Failure Score. 2.1 D&B Rating Exempel: D&B Rating 5A 4 D&B Rating består av 2 delar: Indikator som anger finansiell styrka (i exemplet 5A) Riskindikator (i exemplet 4) som visar företagets kreditvärdighet Finansiell indikator Den finansiella indikatorn baseras på det egna kapitalet enligt senaste årsredovisning eller tecknat aktiekapital om årsredovisning saknas. Dubbla bokstäver (t.ex. AA) anger att den finansiella styrkan är beräknat på det inbetalda aktiekapitalet. 2

3 Baserat på eget kapital Baserat på aktiekapital Eget kapital (ksek) 5A 5AA > A 4AA A 3AA A 2AA A 1AA A AA B BB C CC D DD E EE F FF G GG H HH 0-89 N O NB NQ Negativt eget kapital Eget kapital ej fastställt Nytt företag Företaget har upphört Risk Indikator (Kreditvärdighet) Sista siffran i D&B:s rating t.ex. 4, anger bolagets kreditvärdighet i form av en riskfaktor.kreditvärdigheten är graderad i en skala där 1 indikerar mycket god kreditvärdighet och 4 ej kreditvärdigt. Ratingförklaring Riskindikator Kreditvärdighet 1 Högsta kreditvärdighet 2 God kreditvärdighet 3 Kreditvärdig 4 Ej kreditvärdig - Kreditvärdighet kan ej bestämmas då väsentlig information saknas 3

4 2.1.3 Kreditlimit Som ett hjälpmedel vid kreditbedömning lämnas i många fall en rekommenderad kreditlimit. Denna är framräknad som en normal leverantörskredit. Den exakta definitionen på angiven kreditlimit: Det högsta kreditbelopp som en oförsäkrad leverantör kan ge i en enskildaffär baserat på 30 dagars kredit. Rekommenderad kreditlimit anges bara på kreditvärdiga företag Nordisk rating AAA (Trippel-A) I Norden används sedan många år skalan AAA-C där AAA står för högsta kreditvärdighet och C står för kredit avrådes. Ratingguide på nordiska företag AAA AA A AN B C Högsta kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Ej kreditvärdig Kredit mot säkerhet Kredit avrådes (-) Ej fastställd rating 2.15 Alternativ rating ER-rating och R-rating I vissa fall kan även nedanstående ratingskala förekomma och baseras då på antalet anställda. ER ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 ER7 ER8 ERN Förklaring Över 1000 anställda Över 500 anställda Över 100 anställda Över 50 anställda Över 20 anställda Över 10 anställda Över 5 anställda Över 1 anställda Ej känt 4

5 I vissa länder (främst USA) kan även 1R och 2R förekomma som storleksmått och baseras då på uppskattade finansiell styrka. Observera till storleksklasserna 1R och 2R är rating 2 den bästa rating företaget kan få, ratingskalan är alltså 2-4. Rating Antal anställda Kreditvärdighet 1R 10 eller fler 2-4 2R D&B Failure score D&B Failure score visar sannolikheten för att ett företag skall komma på obestånd (konkurs, likvidation, ackord etc.) inom en 12-månaders period. Anges i en skala från där 1 är högst sannolikhet för obestånd och således 100 är lägst sannolikhet för obestånd. Det aktuella företaget jämförs med alla andra företag i D&B:s databas. D&B Failure score är kalkylerat enligt matematiska och statistiska metoder. EMMA I Kina förekommer en annan scoremodell som kallas EMMA (Emerging Market Mediation score). EMMA anger sannolikheten för att ett företag skall drabbas av ekonomiska svårigheter de närmaste 12 månaderna. EMMA anges i en skala 1-10 där 1 betyder minsta risk och 10 högsta risk. Risk EMMMA-score Riskbeskrivning Fördelning i vår databas Låg 1 Much lower risk 13 % Låg 2 Low risk 9,90 % Låg 3 Moderate low risk 19,30 % Medium 4 Below average risk 11,30 % Medium 5 Slight below average risk 9,40 % Medium 6 Average risk 7,90 % Medium 7 Higher then average risk 6,20 % Hög 8 Moderate high risk 8,70 % Hög 9 Higher risk 5,00 % Hög 10 Much higher risk 9,20 % 3. Payment information Ett företags betalningsvana anges i form av ett index som kallas Payment Score. Payment Score visar hur företaget betalar sina fakturor i förhållande till gällande betalningsvillkor. Företagets payment score jämförs också med branschens betalningsmönster 5

6 D&B Payment score Antal dagar efter förfallodatum 80 På förfallodag dagar efter förfallodatum dagar efter förfallodatum dagar efter förfallodatum dagar efter förfallodatum dagar efter förfallodatum 20 >120 dagar efter förfallodatum Om värden över 80 skulle finnas betyder det att företaget betalar sina fakturor före utsatt förfallodatum. Termer som används: Industry comparison Payments Average days beyond terms Paying records Antic Disc Ppt Ppt slow 15 Now owes Past due Selling terms High credit Branschjämförelsetal Betalningsförmåga Genomsnittlig betalningsstid i dagar efter förfallodag Bolagets betalningstid Förskottsbetalning Kassarabatt Betalning på förfallodagen Försenad betalning upp till 15 dagar, upp till 30 etc. Utestående fordran Belopp som förfallit till betalning Betalningsvillkor Fakturans totalbelopp 4. Summary Detta avsnitt innehåller grundfakta om det omfrågade företaget. Nedanstående uppgifter är vanliga. Date inc. Legal form Reg nr V.A.T. number Employees Bolagets registreringsdatum Bolagsform Nationellt identifikationsnummer Momsregistreringsnummer Antal anställda

7 Nominal capital Paid up capital Sales Net worth Proft/loss Line of business Nominellt aktiekapital Inbetalt aktiekapital 6 Omsättning Eget kapital Vinst/förlust Verksamhetsbeskrivning 5. Special Events Kritisk information återfinns här. Dessa undersöks och kommenteras vid behov. Här finns också beskrivning av andra aktuella händelser, t.ex. fusioner och uppköp. 6. Public record information Här finns information som hämtas från lokala offentliga myndigheter. Country court judgement Protested bills Mortages Bankruptcy Charges lodged URSSAF (Frankrike) Treasury (Frankrike) Lien UCC filings Suit Betalningsföreläggande Växelprotest Företagsinteckningar Konkurs Inteckning i lös egendom Anger att företaget inte betalt sociala kostnader till franska staten Anger att företaget inte betalt moms Restförd skatt Företagsinteckningar Stämningsansökan Settled =avslutad Pending=pågående Betalningsanmärkningar är inte offentligt tillgängliga i alla länder. 7. Bankers Här återfinns namn på företagets bankförbindelser. I vissa fall finns även information om eventuella checkkrediter. 8. Principals/Management I detta avsnitt finns namn och funktion på styrelsemedlemmar. Ofta redovisas också utförlig information om deras övriga styrelseengagemang. 9. Financial comparisons Ett sammandrag av ekonomiska jämförelsetal över ett antal år redovisas under denna rubrik. 7

8 Fiscal Group Sales (net sales) Net worth Current assets Total assets Net profit/loss Current liabilities Accounts receivable Working capital Total debts Long term debts Verksamhetsår Koncern Omsättning Eget kapital Omsättningstillgångar Totala tillgångar Vinst/förlust Kortfristiga skulder Kundfordringar Rörelsekapital Totala skulder Långfristiga skulder 10. Financial Ratios Kallas ibland också performance ratios och är framräknade nyckeltal. Financial status Acid test Current ratio Solvency ratio Net worth to total assets Asset Utility Stock Turnover rate Collection period Profitability Return on assets Profit margain Shareholders return Likviditetsnyckeltal Kassalikviditet (omsättningstillgångar minus varulager dividerat med korta skulder) Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med korta skulder) Totala skulder dividerat med eget kapital (total debts/net worth) Soliditet Effektivitet på kundfordringar Varulagrets omsättningshastighet Antalet kundkreditdagar (hur lång tid det tar att få betalt från kunder) Lönsamhet Räntabilitet på totalt kapital Vinstprocent Räntabilitet på eget kapital 8

9 11. Financial Statement Översättningarna av de viktigaste posterna i en balans- och resultaträkning: Consolidated Assets Land Buildings Fixtures & Equipment Intangibles Defered prepaid exps. Total net stock & WIP Accounts receivable Cash Current Assets Liabilities Issued capital Reserves Retained earnings Revaluation reserve Total stock equity Equalisation account Provision allowances Long-term liabilities Accounts payable Total current liabilities Profit and Loss Account Net sales Cost of sales (cost of goods sold) Net operating income Interest payable (financial expenses) Financial income Extraordinary expenses Koncernsiffror Tillgångar Mark Fastigheter Inventarier Immateriella tillgångar Förutbetald kostnad Varulager Kundfordringar Likvida medel Omsättningstillgångar Skulder Tecknat aktiekapital Reserver Outdelade vinstmedel Uppskrivningsfond Eget kapital Investeringskonto Pensionsfond Långfristiga skulder Leverantörsskulder Totalt kortfristiga skulder Resultaträkning Omsättning Rörelsekostnader Redovisad nettovinst Räntekostnader Ränteintäkter Extraordinär kostnad

10 Extraordinary income Profit before tax Taxation Net profit Extraordinär inkomst Resultat före skatt Skatt 9 Årets resultat 12. Corporate structure Här redovisas företagets koncerförhållanden med detaljerade uppgifter om eventuella moderbolag och dotterbolag. D-U-N-S Number redovisas på företagen och oftast redovisas också ägarandel. Parent company Subsidiaries Branches Shareholder Moderbolag Dotterbolag Filialer Aktieägare 13. History Här finns information om registreringsår samt bolagsform liksom uppgifter om företagets verksamhet. 10

11 D&B Solutions Risk Management Solutions Sales & Marketing Solutions Supply Management Solutions Kontakta oss! Solna (HK) Box Solna Tel: Fax: Göteborg Malmö Lilla Bommens torg 4b Box Göteborg Malmö E-post: Dun & Bradstreet, Inc.

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Retriever businessmanual

Retriever businessmanual Retriever businessmanual I tjänsten Business kan ni söka bland Sveriges samtliga ca 1,4 miljoner företag och dess olika bolagsformer. I Retrievers databas registreras varje vecka ca 100 000 förändringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325. Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325. Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 DEVICOM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31 Alla siffror i rapporten är för koncernen. Resultatet

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer