Företagsvärdering ME2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsvärdering ME2030"

Transkript

1 Företagsvärdering ME /3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average cost of capital Works best for projects, business units, and companies that manage their capital structure to a target level Economic profit Economic profit Weighted average cost of capital Explicitly highlights when a company creates value Adjusted present value Free Unlevered cost of equity Highlights changing capital structure more easily than WACC-based models. Capital Capital Unlevered cost of equity Compresses free and the interest tax shield in one number, making it difficult to compare performance among companies and over time Equity Cash flow to equity Levered cost of equity Difficult to implement correctly because capital structure is embedded within. Best used when valuing financial institutions DCF-värdering av företag 1. Värdera företagets verksamhet (operations) 2. Värdera företagets rörelsefrämmande tillgångar (nonoperating assets) 3. Identifiera och värdera alla anspråk på företagets tillgångar som inte kommer från aktieägarna = Rörelsens värde (enterprise value) =Aktiernas värde

2 1. Värdering av verksamheten Det fria kassaflödet, FCF: Är kassaflödet som genereras av företagets verksamhet minus återinvesteringar Är tillgängligt för alla investerare (och oberoende av skuldsättningsgraden) Diskonteras med den viktade kapitalkostnaden, WACC Verksamhetens värde är summan av alla framtida FCF:s nuvärde. För att värdera verksamheten: Analysera historiken Prognostisera FCF Diskontera till nuvärde Analys av historik (Hur) har företaget skapat värde tidigare? Hur har ROIC, tillväxt (g) och FCF utvecklats historiskt sett? Hur har företaget presterat i förhållande till konkurrenterna? Övriga relevanta observationer (beroende på företag, bransch och situation) Analys av historik Fokusera på key value drivers de viktigaste värdedrivarna. Dessa återfinns ofta inte i ett företags årsredovisning, varför vi måste beräkna dem. I normalfallet rapporterar företagen ROA (tillgångarnas avkastning) och kassaflödet från verksamheten, vilka inkluderar effekten av rörelsefrämmande saker (nonoperating items). För att beräkna ROIC och FCF (bestäms av företagets verksamhet) måste vi skilja verksamheten från det övriga.

3 Analys av historik Att omorganisera balans- och resultaträkningarna kan vara problematiskt. Förutom själva omorganiserandet måste vi också hålla koll på fotnoter för att hitta information. När informationen vi söker inte finns eller är svårtolkad krävs (rimliga) antaganden. Vår utgångspunkt: den traditionella balansräkningen. Balansräkningen Tillgångar Skulder Eget kapital Mer detaljerat: Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder kan delas in i rörelsenära (operating) och rörelsefrämmande (nonoperating). En omorganiserad balansräkning Rörelsetillgångar (Operating assets) Omsättningstillgångar -Kortfristiga skulder (=Rörelsekapital) Anläggningstillgångar Rörelsefrämmande tillgångar (Nonoperating assets) Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Skulder Kortfristiga skulder (räntebärande) Långfristiga skulder Eget kapital

4 Resultaträkningen Nettoomsättning (Revenues) -Kostnad för sålda varor =EBIT +Rörelsefrämmande intäkter (Nonop. income) -Räntekostnader -Skatter =Resultat En omorganiserad resultaträkning Nettoomsättning -Kostnad för sålda varor =EBIT -Skatt på EBIT =NOPLAT Rörelseknutet (Operating) +Rörelsefrämmande intäkter -Räntekostnader -Skatt (på rörelsefrämmande) =Resultat Net Operating Profit Less Adjusted Taxes Rörelsefrämmande (Nonoperating/ financial) FCF och ROIC Det fria kassaflödet (FCF) är kassaflödet som är tillgängligt för alla investerare. FCF är oberoende av finansiering och rörelsefrämmande saker. Nettoomsättning -Kostnad för sålda varor =EBIT -Skatt på EBIT =NOPLAT +Avskrivningar -Ökning av rörelsekapital -Investeringar =FCF När vi diskonterar och summerar de prognostiserade fria kassaflödena får vi värdet av rörelsens verksamhet (value of operations).

5 FCF och ROIC Möjliga problem i FCF-beräkningen: Svårt att skilja rörelsenära (operating) och rörelsefrämmande (nonoperating) poster åt. Historiken ger en bild i årsredovisningarna. Vad gäller för framtiden? Vad baserar vi prognoserna på? Är det möjligt att skärskåda varje post på balans- och resultaträkningen? Att tänka på: Är posten vi studerar stabil över tiden eller varierar den mycket? Hur gör vi en rimlig prognos? Använd fotnoter, uttalanden från ledningen samt övrig information och kunskap. Analysera och ställ frågor till er själva: Kommer något i verksamheten att förändras? (Bransch, konkurrenskraft, makrofaktorer ) FCF och ROIC Rörelsekapital (Operating Working Capital) Omsättningstillgångar (Operating) -Icke räntebärande kortfristiga skulder =Rörelsekapital Omsättningstillgångar (operating): kassabalans, kundfordringar, lager, förskottsbetalningar (överskottskassa och marknadsnoterade värdepapper/marketable securities ingår ej här, utan betraktas som rörelsefrämmande) Icke räntebärande kortfristiga skulder: t ex leverantörsskulder, upplupna personalkostnader, inkomstskatteskulder. FCF och ROIC Rörelsekapital Vilka poster är rörelsenära respektive rörelsefrämmande? Tidsförskjutningar av betalningar (som leverantörsskulder och kundfordringar) förknippas inte med räntekostnader. Dessa definieras som rörelsenära (operating). Överskottskassa (föregående sida) definieras generellt som rörelsefrämmande. Kortfristiga skulder för vilka ränta betalas är rörelsefrämmande (nonoperating/finansiella/ räntebärande).

6 2. Värdera rörelsefrämmande tillgångar Rörelsefrämmande tillgångar: 1. Överskottskassa och marknadsnoterade värdepapper (Som de rapporteras) 2. Illikvida investeringar (Nedlagd verksamhet, fastigheter som ej nyttjas etc.) 3. Värdera anspråk från andra än aktieägarna Verksamhetens värde plus värdet av de rörelsefrämmande tillgångarna minus anspråken från alla andra än aktieägarna ger oss värdet av eget kapital. Dessa anspråk inkluderar skulder, utestående optioner (för personal) och ickefinansierade pensionsskulder. Några nyckeltal av intresse Omsättningstillväxt EBIT/Omsättning Anläggningstillgångar/Omsättning Rörelsekapital/Omsättning Avskrivningar

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

SEYCHELLERNA AB 556999-9943

SEYCHELLERNA AB 556999-9943 SEYCHELLERNA AB 556999-9943 UC FÖRETAGSVÄRDERING per 2013-11-05 senaste bokslut 2013-04 En produktion av UC Ekonomipublikationer AB Inledning...4 Uträkning av värdet... 5 Omsättning och tillväxt...9 Prognostisera

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

Ska åkerier leasa eller köpa?

Ska åkerier leasa eller köpa? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012 Ska åkerier leasa eller köpa? Optimal kapitalstruktur för företag med stora investeringar

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Företagsvärdering av Betsson AB

Företagsvärdering av Betsson AB Ekonomihögskolan Vt 2008 Företagsvärdering av Betsson AB En jämförelse mellan Kassaflödesvärdering och Relativvärdering Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning FE 4203 Författare: Serdar Akin

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

En analys av relationstal för bokföringsbyrån Ten Service Lindqvist 2000-2009. Examensarbete för tradenomexamen

En analys av relationstal för bokföringsbyrån Ten Service Lindqvist 2000-2009. Examensarbete för tradenomexamen Relationstal En analys av relationstal för bokföringsbyrån Ten Service Lindqvist 2000-2009. Cecilia Lindholm Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Ekenäs 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Aktievärderingsmodeller

Aktievärderingsmodeller Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 Hp Finansiering Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) Aktievärderingsmodeller Vilka modeller används i praktiken?

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

FÖRETAGSVÄRDERING GOD VÄRDERINGSMODELL

FÖRETAGSVÄRDERING GOD VÄRDERINGSMODELL FÖRETAGSVÄRDERING GOD VÄRDERINGSMODELL Magisteruppsats i Företagsekonomi Charlotta Svensson Sebastian Wendahl VT 2012:MF:07 I Svensk titel: Företagsvärdering God värderingsmodell Engelsk titel: Business

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer