TAC Xenta 280 Programmerbar regulator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC Xenta 280 Programmerbar regulator"

Transkript

1 TAC Vista TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Xenta 280 är en serie programmerbara regulatorer för zonstyrning eller styrning av mindre värme- och ventilationssystem. I en TAC Xenta 280 ingår grundläggande HVAC-funktioner såsom reglerkretsar, kurvor, tidsstyrning, larmhantering etc. TAC Xenta 283 uppfyller funktionsprofilen LonMark Real Time Keeper. TAC Xenta 280 är tillgänglig med tre olika I/O-konfigurationer; TAC Xenta 281, 282 och 283. Regulatorerna är utformade för montering i apparatskåp. Regulatorn kan tas ur och sättas in i kopplingsplinten utan att spänningen behöver brytas. Då en regulator byts ut, är det möjligt att förkonfigurera den så att det inte behövs någon konfiguration på plats. De är enkla att programmera och ta i drift med hjälp av det grafiska programmeringsverktyget TAC Menta. Regulatorn kommunicerar i ett LonWorks TP/FT-10-nätverk via en tvinnad, polaritetsoberoende kabel. De kan användas som självständiga enheter och de kan enkelt anslutas till ett större LonWorks-baserat nätverk. I ett lokalt nätverk kan TAC Xenta OPoperatörspanelen anslutas till TAC Xenta-enheten. Operatörspanelen har en display och knappar som används för navigering och ändring av inställningar. Operatörspanelen kan snäppas fast på en TAC Xenta, monteras i apparatskåpets front eller användas som en portabel operatörspanel. SYSTEMKONFIGURATIONER TAC Xenta 280 kan användas i olika konfigurationer. Självständig. Regulatorer och operatörspaneler i ett nätverk. Regulatorer, operatörspaneler och övrig utrustning i ett fullständigt nätverk med lämpliga adaptrar, möjligtvis med anslutning till TAC Vista (CS) I bild 1 visas ett exempel på en TAC Xenta nätverkskonfiguration. Givare och ställdon på fältnivån är vanligtvis anslutna till regulatorns konventionella ingångar/utgångar. Vissa externa enheter kan dock anslutas direkt till nätverket för att kommunicera in- och utdata med hjälp av SNVT. Management Level Automation Level Field Level PCLTA Card TAC Xenta OP TAC Vista or TAC Vista IP Network k TAC Xenta 901 TAC Xenta 511 TP/FT TAC Xenta OP TAC Xenta 281 TAC Xenta 282 Web Browser Figur sv

2 DESIGN TAC Xenta 280 har utformats som en odelad regulator för allmänt bruk. Den kan därför monteras i omdelbar anslutning till styrd utrustning och minimerar på så sätt kabeldragningen. TAC Xenta 280 baseras på en mikroprocessor. Den består av en plintdel och en elektronikdel som monteras ihop (bild 2). TAC Xenta 280 kan kommunicera med olika enheter, såsom givare/omvandlare och regulatorer. Alla kabelanslutningar görs till plintdelen. Detta medför att elektronikdelen enkelt kan avlägsnas för service och dylikt, utan att anslutningarna till plintdelen behöver flyttas. Lokal operatörspanel TAC Xenta OP är en liten operatörsterminal som kan anslutas till enheten. Operatören kan avläsa punktstatus, forcera värden, avläsa mätvärden, justera börvärden mm med TAC Xenta OP. Funktionerna väljs via menyer. Åtkomst av regulatorn bestäms av en behörighetskod. Det går även att få åtkomst till andra enheter i samma nätverk. Realtidsklocka En inbyggd kondensator håller klockan i drift i minst 72 timmar vid ett eventuellt spänningsavbrott. TAC Xenta 283 kan användas för tidssynkronisering i ett nätverk via standard variabeln SNVT_time_stamp som kan bindas till andra enhete Sommartid/Vintertid: Europa, Australien eller USA/Kanada TAC Xenta 280 har automatisk övergång mellan sommar/vintertid. Datum då ändringen ska utföras samt vilken ändring som ska göras kan programmeras. Det går även att inaktivera den här funktionen. Digitala ingångar De digitala ingångarna används för larmkontakter, drifttillstånd, pulsräknare etc. Varje digital ingång kan användas som en pulsräknare för t ex flödesmätning. En annan applikation är larmöver-vakning. Varje gång ett larm utlöses kan den motsvarande räknaren uppdateras och informationen utgör underlag för larmstatistiken. De digitala ingångskretsarna är internt spänningsmatade. Universalingångar Universalingångarna kan konfigureras individuellt som analoga eller digitala ingångar. Hög- och låggräns kan sättas individuellt. När en universal ingång används som digital ingång, kan den användas för avkänning av kontaktlägen. De universiella ingångarnas typ bestäms från applikationsprogrammet. Termistoringångar TAC Xenta 282 och 283 har termistoringångar, 1.8 kw vid 25 C. För TAC Xenta 283, är ingångarna individuellt konfigurerbara till 10 kw vid 25 C. Figur 2 Digitala utgångar Det finns olika digitala utgångar för styrning av utrustning, såsom fläktar, pumpar och liknande. Utsignalen kan vara pulsbredds-modulerad. I TAC Xenta 283 är de digitala utgångarna konstruerade med TRIAC. Analoga utgångar Analoga utgångar används för att styra ställdon och anslutning till regulatorer. LonWorks SNVT Support Med hjälp av SNVT enligt Echelons specifikationer är det möjligt att kommunicera med noder från andra tillverkare. Skydd mot strömavbrott Det icke-flyktiga (flash-) minnet påverkas inte av spänningsbortfall, utan alla inlagda värden finns kvar vid återstarten KOMMUNIKATION Kommunikationskapacitet TAC Xenta 280 kan kommunicera på flera sätt: inom nätverket, med ett centralt presentationssystem och med en handburen operatörspanel. LonWorks-anslutning TAC Xenta-regulatorer kommunicerar med varandra med hjälp av ett gemensamt nätverk, LonWorks TP/FT-10, 78 kb/s. Flera regulatorer kan bilda ett nätverk och därigenom utbyta data. Med LonTalk-protokollet går det att använda nätverksvariabler, som definieras i utrustningar från andra tillverkare. Applikationerna med funktionsblock är utformade som äkta LonMark-regulatorobjekt. Gränssnittet med nätverksvariabler (inklusive SNVT) kan anpassas och XIF-filer kan genereras på plats med TAC Mentaverktyget. TAC Vista presentationssystem När enheten är ansluten till TAC Vista (version 4.0 eller högre, för Xenta 283 version 4.10 eller högre) kan driftsstatusen för t ex fläktar, pumpar och återvinningsenheter etc visas på färgbilder eller i form av utskrivna rapporter. Temperatur och larm kan avläsas, samtidigt som börvärden och tidsinställningar kan ändras efter behov. Det går att få åtkomst till TAC Xentaregulatorerna på något av följande sätt. 1 Valfri regulator i nätverket via ett PCLTA-kort. 2 En specifik regulator via en RS232- anslutning. 3 Valfri regulator i nätverket via TAC Xenta 911 LonTalk-adapter. Applikationsprogram som skapas i TAC Menta kan laddas ned från TAC Vista via nätverket. TAC Xenta OP-anslutning Operatörspanelen ansluts även till nätverket och kan på så vis fungera som en operatörspanel för andra enheter i nätverket. Anslutningen sker via moduluttaget på regulatorns framsida eller direkt till nätverkskabeln. RS232-port TAC Xenta 280 har en RS232-port. Porten är avsedd för anslutning till en dator med TAC Mentas programmeringsverktyg för laddning och idrifttagning av applikationsprogrammet. Porten kan även användas för anslutning mellan TAC Vista och enstaka TAC Xenta 280 (se under avsnittet TAC Vista presentationssystem). Det går inte att använda en modemanslutning sv

3 TEKNISKA DATA Matningsspänning 24 V AC ±20%, 50/60 Hz eller V DC Effektföbrukning... max. 5 W Transformator...10 VA Omgivningstemperatur Lagring C to +50 C Drift.... ±0 C to +50 C Luftfuktighet... max. 90% RH, ej kondenserande Mekaniska data Hölje...ABS/PC Kapslingsklass...IP 20 Brännbart, material...ul 94 5VB Mått... se Fig. 3 Vikt kg CPU CPU bit, 10 MHz, 512 kb flash minne, 128 kb SRAM Realtidsklocka Precision vid +25 C... ±12 minuter per år Skydd vid strömbortfall...72 timmar Digitala ingångar (Xenta 281, 282, 283: X1 X2) Spänning över öppen kontakt V DC Ström genom stängd kontakt...4 ma Pulsingång, varaktighet... minst 20 ms Universalingångar (Xenta 281, 282: U1 U4) Digitala ingångar: Spänning över öppen kontakt V DC Ström genom stängd kontakt....4 ma Pulsingång, varaktighet... minst 20 ms Termistoringångar: TAC termistorgivare kw vid 25 C Mätområde C till +150 C Spänningsingångar: Insignal V DC Ingångsresistans kw Onoggrannhet...<1% Givaringångar (B1 B2, endast TAC Xenta 282) TAC termistorgivare kw vid 25 C Mätområde C till +150 C Givaringångar (B1 B4, endast TAC Xenta 283) TAC termistorgivare kw vid 25 C...eller (valbart) 10 kw vid 25 C Mätområde C till +120 C Digitala utg (reläer; Xenta 281: K1 K3, Xenta 282: K1 K4) Styrspänning, reläutgångar...upp till 230 V AC Styrström, skyddas av max. 10 A säkring....max. 2 A Utgångar V1 V6 (TRIAC; endast TAC Xenta 283) Styrspänning... max. 30 V AC Styrström, kortslutningssäker....max. 0.8 A Max ström....max. 3 A Analoga utgångar (Xenta 281: Y1 Y3, Xenta 282: Y1 Y4) Styrspänning V DC Styrström, kortslutningssäker....max. 2 ma Avvikelse... max ±1% Kommunikation TAC Menta; modem bps, RS-232, RJ-45 TAC Vista... TP/FT-10, skruvplint (även för nedladdning av applikationsprogram) TAC Xenta OP... TP/FT-10, moduluttag LonMark Standard TAC Xenta 281, 282: Interoperabilitet...LonMark Interop. Guidelines v 3.0 Applikation....LonMark Functional Profile: Plant Controller TAC Xenta 283: Interoperabilitet...LonMark Interop. Guidelines v 3.3 Applikation.... LonMark Funct. Profile: Real Time Keeper Immunitet: CE... EN Säkerhet: CE...EN UL 916, C-UL US, Energy Management Equipment Open, TAC Xenta 281, 282 Enclosed, TAC Xenta 283 Approved for plenum installations RoHS directive ETL listing (TAC Xenta 280/230)... UL3111-1, first edition...can/csa C22.2 No Artikelnummer Elektronikdelar TAC Xenta 281/N/P Elektronikdelar TAC Xenta 282/N/P Elektronikdelar TAC Xenta 283/N/P Plintdelar TAC Xenta 280/ Operatörspanel TAC Xenta OP TAC Xenta: Programmeringskabel TAC XENTA NÄTVERKS- OCH ENHETSPRESTANDA LonWorks Antal I/O moduler....0 Antal STR350/351 (ej SNVT mode) Antal prenumerationer* In...max. 15 Ut...max. 30 Trendloggning i TAC Xenta 280 Kanaler Intervall s 530 veckor Total loggningskapacitet...ca 650 flyttal eller ca 1,300 heltal...eller ca 10,000 digitala värden Optimerad lagring...ja Tidkanaler Tidkanaler...1 Applikationsstorlek Program och data... max. 56 kb Parametrar.... max. 64 kb * Prenumerationer kan använda standardvariablerna SNVT eller TACNV (TACs nätverksvariabler). De kan kombineras om följande restriktioner följs: det totala antalet TACNV-prenumerationer och antalet SNVT-medlemmar (antalet värden i strukturerad SNVT) får inte överstiga det angivna antalet. MONTERING TAC Xenta 280 är avsedd att monteras i apparatskåp på en 35 mm TS-skena som uppfyller normen EN Regulatorn består av två delar; en anslutningsplint med skruvplintar och en elektronisk del med kretskort. För att förenkla installationen kan plinten förmonteras i skåpet (se bild 1). Om TAC Xenta 280 ska väggmonteras finns ett stort urval standardiserade kapslingar tillgängliga. 110 (4.3) 4.0 (0.2) 48 0,5 ( ) Figur (0.6) 180 (7.1) ( ) 77.4 (3.1) ( ) to the next TAC Xenta 280/300/ ( ) to the next TAC Xenta 400/500/ (1.8) sv 3

4 UNDERHÅLL Det enda som krävs är att hålla regulatorn torr och rengöra den med en torr trasa när det behövs. PROGRAMVARUFUNKTIONER Med hjälp av TAC Menta (4.0 eller högre; för Xenta eller högre), ett grafiskt programmeringsverktyg som använder FBD funktionsblockdiagram, kan TAC Xenta 280 enkelt anpassas in för olika styr- och övervakningsuppgifter. I den grundläggande programvaran ingår förprogrammerade rutiner för: avläsning av digitala ingångar (larm, pulsräkning, förreglingar) avläsning av universalingångar (kan användas som analoga eller digitala ingångar) styrning av digitala ingångar styrning av analoga utgångar till- och frånslagsfördröjningar Pulsräkning (endast digitala ingångar) larmhantering; larm från både digitala och analoga ingångar kan detekteras total drifttid för utrustning, för valda objekt ett tidkanalblock med 16 poster (tilloch frånslagningstider i timmar och minuter): för varje vecka och/eller helg optimeringsprogram för start/stopp anpassad styrkurva utekompenserad styrkurva PID-regulatorer (regulatorerna kan även kaskadkopplas) trendloggning (max 5 kb) operatörsgränssnitt på lokal nivå via TAC Xenta OP nätverkskommunikation enligt LonTalk protokollet kommunikation med TAC Vista via modem Grundprogramvaran anpassas till den aktuella tillämpningen genom att man kopplar ihop färdiga funktionsblock och justerar lämpliga parametrar. Dessa kopplingar och parametrar lagras i ett icke-flyktigt minne. Parametrarna kan ändras under pågående drift, antingen från det centrala systemet eller lokalt från TAC Xenta OP operatörspanel. KABLAGE G och G0 Min. tvärsnittsarea mm² Kabel med modularuttag för seriell kommunikation via RS-232. Max. 10 m. Plintarna X Min kabelstorlek 0.25 mm² (23 AWG). Max. kabellängd 200 m. Plintarna U, B, Y Kabelarea mm². Max. kabellängd m. Mer information finns i handboken till TAC Xenta 280/300/401 Plintarna K, V Kabelarea mm². Max. kabellängd 200 m. C1 och C2 Genom TP/FT-10 kan användaren koppla styrenheter med så gott som inga toplogirestriktioner alls. Den maximala kabellängden i en del beror på kabeltypen samt topologin enligt tabellen nedan. TAC Xenta Nätverksmanual (artikelnummer ) ger en mer detaljerad beskrivning. Kabel Max. busslängd, dubbel terminerad busstopologi m Max. avstånd nod-till-nod, enkel terminerad fri topologi m Max. längd enkel terminerad fri topologi m Belden 85102, enkelt tvinnat par 2, Belden 8471, enkelt tvinnat par 2, UL Level IV 22AWG, enkelt tvinnat par 1, Connect-Air 22AWG, ett eller två par 1, Siemens J-Y(st)Y 2x2x trådig kabel, spiralformad, solid, skärmad TIA568A Cat. 5 24AWG, tvinnat par I/O KONFIGURATIONER The Xenta 280-regulatorn finns i tre olika I/O konfigurationer, TAC Xenta 281, 282, och 283. Externa I/O moduler kan inte användas till TAC Xenta 280. I tabellen finns en översikt över antalet ingångar och utgångar. DI, DO: Digital ingång, utgång UI: TI: AO: Universalingång Termistoringång Analog utgång Enhet DI DO UI TI AO TAC Xenta TAC Xenta TAC Xenta sv

5 INSTALLATION TAC Xenta 280 har olika in- och utgångar. Tabellen till höger visar de tre enheternas anslutningsplintar. Det finns en etikett på regulatorns framsida med både numret och beteckningen på plinten (1 C1, 2 C2 osv). Numren står på plintens plastdel. OBS! Installation av nätspänningskablar måste utföras av behörig fackman! Ytterligare information finns i handboken till TAC Xenta 280/300/401. TAC Xenta Operatörspanel Operatörspanelen kan enkelt anslutas till nätverket med hjälp av moduluttaget på regulatorns framsida. LED Indikator På den elektronikdelen av TAC Xenta 280 finns en lampa som visar när applikationsprogrammet körs. Service Pin För att underlätta idrifttagandet av nätverket finns en serviceknapp på elektronikdelen. När knappen trycks in identifieras enheten i nätverket. Anslutningsplintar (Ingångar) Nr Beteckning Beskrivning C1 C1 C1 LonWorks TP/FT-10 2 C2 C2 C2 LonWorks TP/FT-10 3 U1 U1 Universal 4 M M M Mätnoll 5 U2 U2 Universal 6 U3 U3 Universal 7 M M M Mätnoll 8 U4 U4 Universal 9 B1 B1 Termistor 10 M M Mätnoll 11 B2 B2 Termistor 12 B3 Termistor 13 M M Mätnoll 14 B4 Termistor 15 X1 X1 X1 Digital 16 M M M Mätnoll 17 X2 X2 X2 Digital M M M Msrmnt. neutral 20 Anslutningsplintar (Utgångar) Nr Beteckning Beskrivning G G G 24 V AC (eller DC+) 22 G0 G0 G0 Jord 23 Y1 Y V 24 M M Utnoll 25 Y2 Y V 26 Y3 Y V 27 M M Utnoll 28 Y V V5 TRIAC ut V6 TRIAC ut 34 K1 K1 K1 Relä; TRIAC ut 35 KC1 KC1 K1, K2 gemensam 36 K2 K2 V2 Relä; TRIAC ut 37 K3 K3 V3 Relä; TRIAC ut 38 KC2 KC2 K3, K4 gemensam 39 K4 V4 Relä; TRIAC ut 40 VC 24 V AC, TRIACs sv 5

6 Copyright , Schneider Electric All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved sv Jan 2011 For more information visit

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer DIGITRACE NGC-30 Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer Kabelkanal Kortrackmoduler PLINTSKENA PLINT HUVUDSTRÖM- BRYTARE 800 mm OPERATÖRS-

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska EWRC 300/500 NT Styrenhet för kyl- och frysrum QUICK START INLEDNING Coldface EWRC 300/500 NT styr temperatur i kylda utrymmen med temperatur såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Givare, brytare och lås Varför skall man använda givare/brytare? /3 Beröringsfri säkerhetsgivare Eden DYNAMIC /5 Eden OSSD /7 Eden AS-i /11 Sense7 /1 Processlås

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer