TAC Xenta 280 Programmerbar regulator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC Xenta 280 Programmerbar regulator"

Transkript

1 TAC Vista TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Xenta 280 är en serie programmerbara regulatorer för zonstyrning eller styrning av mindre värme- och ventilationssystem. I en TAC Xenta 280 ingår grundläggande HVAC-funktioner såsom reglerkretsar, kurvor, tidsstyrning, larmhantering etc. TAC Xenta 283 uppfyller funktionsprofilen LonMark Real Time Keeper. TAC Xenta 280 är tillgänglig med tre olika I/O-konfigurationer; TAC Xenta 281, 282 och 283. Regulatorerna är utformade för montering i apparatskåp. Regulatorn kan tas ur och sättas in i kopplingsplinten utan att spänningen behöver brytas. Då en regulator byts ut, är det möjligt att förkonfigurera den så att det inte behövs någon konfiguration på plats. De är enkla att programmera och ta i drift med hjälp av det grafiska programmeringsverktyget TAC Menta. Regulatorn kommunicerar i ett LonWorks TP/FT-10-nätverk via en tvinnad, polaritetsoberoende kabel. De kan användas som självständiga enheter och de kan enkelt anslutas till ett större LonWorks-baserat nätverk. I ett lokalt nätverk kan TAC Xenta OPoperatörspanelen anslutas till TAC Xenta-enheten. Operatörspanelen har en display och knappar som används för navigering och ändring av inställningar. Operatörspanelen kan snäppas fast på en TAC Xenta, monteras i apparatskåpets front eller användas som en portabel operatörspanel. SYSTEMKONFIGURATIONER TAC Xenta 280 kan användas i olika konfigurationer. Självständig. Regulatorer och operatörspaneler i ett nätverk. Regulatorer, operatörspaneler och övrig utrustning i ett fullständigt nätverk med lämpliga adaptrar, möjligtvis med anslutning till TAC Vista (CS) I bild 1 visas ett exempel på en TAC Xenta nätverkskonfiguration. Givare och ställdon på fältnivån är vanligtvis anslutna till regulatorns konventionella ingångar/utgångar. Vissa externa enheter kan dock anslutas direkt till nätverket för att kommunicera in- och utdata med hjälp av SNVT. Management Level Automation Level Field Level PCLTA Card TAC Xenta OP TAC Vista or TAC Vista IP Network k TAC Xenta 901 TAC Xenta 511 TP/FT TAC Xenta OP TAC Xenta 281 TAC Xenta 282 Web Browser Figur sv

2 DESIGN TAC Xenta 280 har utformats som en odelad regulator för allmänt bruk. Den kan därför monteras i omdelbar anslutning till styrd utrustning och minimerar på så sätt kabeldragningen. TAC Xenta 280 baseras på en mikroprocessor. Den består av en plintdel och en elektronikdel som monteras ihop (bild 2). TAC Xenta 280 kan kommunicera med olika enheter, såsom givare/omvandlare och regulatorer. Alla kabelanslutningar görs till plintdelen. Detta medför att elektronikdelen enkelt kan avlägsnas för service och dylikt, utan att anslutningarna till plintdelen behöver flyttas. Lokal operatörspanel TAC Xenta OP är en liten operatörsterminal som kan anslutas till enheten. Operatören kan avläsa punktstatus, forcera värden, avläsa mätvärden, justera börvärden mm med TAC Xenta OP. Funktionerna väljs via menyer. Åtkomst av regulatorn bestäms av en behörighetskod. Det går även att få åtkomst till andra enheter i samma nätverk. Realtidsklocka En inbyggd kondensator håller klockan i drift i minst 72 timmar vid ett eventuellt spänningsavbrott. TAC Xenta 283 kan användas för tidssynkronisering i ett nätverk via standard variabeln SNVT_time_stamp som kan bindas till andra enhete Sommartid/Vintertid: Europa, Australien eller USA/Kanada TAC Xenta 280 har automatisk övergång mellan sommar/vintertid. Datum då ändringen ska utföras samt vilken ändring som ska göras kan programmeras. Det går även att inaktivera den här funktionen. Digitala ingångar De digitala ingångarna används för larmkontakter, drifttillstånd, pulsräknare etc. Varje digital ingång kan användas som en pulsräknare för t ex flödesmätning. En annan applikation är larmöver-vakning. Varje gång ett larm utlöses kan den motsvarande räknaren uppdateras och informationen utgör underlag för larmstatistiken. De digitala ingångskretsarna är internt spänningsmatade. Universalingångar Universalingångarna kan konfigureras individuellt som analoga eller digitala ingångar. Hög- och låggräns kan sättas individuellt. När en universal ingång används som digital ingång, kan den användas för avkänning av kontaktlägen. De universiella ingångarnas typ bestäms från applikationsprogrammet. Termistoringångar TAC Xenta 282 och 283 har termistoringångar, 1.8 kw vid 25 C. För TAC Xenta 283, är ingångarna individuellt konfigurerbara till 10 kw vid 25 C. Figur 2 Digitala utgångar Det finns olika digitala utgångar för styrning av utrustning, såsom fläktar, pumpar och liknande. Utsignalen kan vara pulsbredds-modulerad. I TAC Xenta 283 är de digitala utgångarna konstruerade med TRIAC. Analoga utgångar Analoga utgångar används för att styra ställdon och anslutning till regulatorer. LonWorks SNVT Support Med hjälp av SNVT enligt Echelons specifikationer är det möjligt att kommunicera med noder från andra tillverkare. Skydd mot strömavbrott Det icke-flyktiga (flash-) minnet påverkas inte av spänningsbortfall, utan alla inlagda värden finns kvar vid återstarten KOMMUNIKATION Kommunikationskapacitet TAC Xenta 280 kan kommunicera på flera sätt: inom nätverket, med ett centralt presentationssystem och med en handburen operatörspanel. LonWorks-anslutning TAC Xenta-regulatorer kommunicerar med varandra med hjälp av ett gemensamt nätverk, LonWorks TP/FT-10, 78 kb/s. Flera regulatorer kan bilda ett nätverk och därigenom utbyta data. Med LonTalk-protokollet går det att använda nätverksvariabler, som definieras i utrustningar från andra tillverkare. Applikationerna med funktionsblock är utformade som äkta LonMark-regulatorobjekt. Gränssnittet med nätverksvariabler (inklusive SNVT) kan anpassas och XIF-filer kan genereras på plats med TAC Mentaverktyget. TAC Vista presentationssystem När enheten är ansluten till TAC Vista (version 4.0 eller högre, för Xenta 283 version 4.10 eller högre) kan driftsstatusen för t ex fläktar, pumpar och återvinningsenheter etc visas på färgbilder eller i form av utskrivna rapporter. Temperatur och larm kan avläsas, samtidigt som börvärden och tidsinställningar kan ändras efter behov. Det går att få åtkomst till TAC Xentaregulatorerna på något av följande sätt. 1 Valfri regulator i nätverket via ett PCLTA-kort. 2 En specifik regulator via en RS232- anslutning. 3 Valfri regulator i nätverket via TAC Xenta 911 LonTalk-adapter. Applikationsprogram som skapas i TAC Menta kan laddas ned från TAC Vista via nätverket. TAC Xenta OP-anslutning Operatörspanelen ansluts även till nätverket och kan på så vis fungera som en operatörspanel för andra enheter i nätverket. Anslutningen sker via moduluttaget på regulatorns framsida eller direkt till nätverkskabeln. RS232-port TAC Xenta 280 har en RS232-port. Porten är avsedd för anslutning till en dator med TAC Mentas programmeringsverktyg för laddning och idrifttagning av applikationsprogrammet. Porten kan även användas för anslutning mellan TAC Vista och enstaka TAC Xenta 280 (se under avsnittet TAC Vista presentationssystem). Det går inte att använda en modemanslutning sv

3 TEKNISKA DATA Matningsspänning 24 V AC ±20%, 50/60 Hz eller V DC Effektföbrukning... max. 5 W Transformator...10 VA Omgivningstemperatur Lagring C to +50 C Drift.... ±0 C to +50 C Luftfuktighet... max. 90% RH, ej kondenserande Mekaniska data Hölje...ABS/PC Kapslingsklass...IP 20 Brännbart, material...ul 94 5VB Mått... se Fig. 3 Vikt kg CPU CPU bit, 10 MHz, 512 kb flash minne, 128 kb SRAM Realtidsklocka Precision vid +25 C... ±12 minuter per år Skydd vid strömbortfall...72 timmar Digitala ingångar (Xenta 281, 282, 283: X1 X2) Spänning över öppen kontakt V DC Ström genom stängd kontakt...4 ma Pulsingång, varaktighet... minst 20 ms Universalingångar (Xenta 281, 282: U1 U4) Digitala ingångar: Spänning över öppen kontakt V DC Ström genom stängd kontakt....4 ma Pulsingång, varaktighet... minst 20 ms Termistoringångar: TAC termistorgivare kw vid 25 C Mätområde C till +150 C Spänningsingångar: Insignal V DC Ingångsresistans kw Onoggrannhet...<1% Givaringångar (B1 B2, endast TAC Xenta 282) TAC termistorgivare kw vid 25 C Mätområde C till +150 C Givaringångar (B1 B4, endast TAC Xenta 283) TAC termistorgivare kw vid 25 C...eller (valbart) 10 kw vid 25 C Mätområde C till +120 C Digitala utg (reläer; Xenta 281: K1 K3, Xenta 282: K1 K4) Styrspänning, reläutgångar...upp till 230 V AC Styrström, skyddas av max. 10 A säkring....max. 2 A Utgångar V1 V6 (TRIAC; endast TAC Xenta 283) Styrspänning... max. 30 V AC Styrström, kortslutningssäker....max. 0.8 A Max ström....max. 3 A Analoga utgångar (Xenta 281: Y1 Y3, Xenta 282: Y1 Y4) Styrspänning V DC Styrström, kortslutningssäker....max. 2 ma Avvikelse... max ±1% Kommunikation TAC Menta; modem bps, RS-232, RJ-45 TAC Vista... TP/FT-10, skruvplint (även för nedladdning av applikationsprogram) TAC Xenta OP... TP/FT-10, moduluttag LonMark Standard TAC Xenta 281, 282: Interoperabilitet...LonMark Interop. Guidelines v 3.0 Applikation....LonMark Functional Profile: Plant Controller TAC Xenta 283: Interoperabilitet...LonMark Interop. Guidelines v 3.3 Applikation.... LonMark Funct. Profile: Real Time Keeper Immunitet: CE... EN Säkerhet: CE...EN UL 916, C-UL US, Energy Management Equipment Open, TAC Xenta 281, 282 Enclosed, TAC Xenta 283 Approved for plenum installations RoHS directive ETL listing (TAC Xenta 280/230)... UL3111-1, first edition...can/csa C22.2 No Artikelnummer Elektronikdelar TAC Xenta 281/N/P Elektronikdelar TAC Xenta 282/N/P Elektronikdelar TAC Xenta 283/N/P Plintdelar TAC Xenta 280/ Operatörspanel TAC Xenta OP TAC Xenta: Programmeringskabel TAC XENTA NÄTVERKS- OCH ENHETSPRESTANDA LonWorks Antal I/O moduler....0 Antal STR350/351 (ej SNVT mode) Antal prenumerationer* In...max. 15 Ut...max. 30 Trendloggning i TAC Xenta 280 Kanaler Intervall s 530 veckor Total loggningskapacitet...ca 650 flyttal eller ca 1,300 heltal...eller ca 10,000 digitala värden Optimerad lagring...ja Tidkanaler Tidkanaler...1 Applikationsstorlek Program och data... max. 56 kb Parametrar.... max. 64 kb * Prenumerationer kan använda standardvariablerna SNVT eller TACNV (TACs nätverksvariabler). De kan kombineras om följande restriktioner följs: det totala antalet TACNV-prenumerationer och antalet SNVT-medlemmar (antalet värden i strukturerad SNVT) får inte överstiga det angivna antalet. MONTERING TAC Xenta 280 är avsedd att monteras i apparatskåp på en 35 mm TS-skena som uppfyller normen EN Regulatorn består av två delar; en anslutningsplint med skruvplintar och en elektronisk del med kretskort. För att förenkla installationen kan plinten förmonteras i skåpet (se bild 1). Om TAC Xenta 280 ska väggmonteras finns ett stort urval standardiserade kapslingar tillgängliga. 110 (4.3) 4.0 (0.2) 48 0,5 ( ) Figur (0.6) 180 (7.1) ( ) 77.4 (3.1) ( ) to the next TAC Xenta 280/300/ ( ) to the next TAC Xenta 400/500/ (1.8) sv 3

4 UNDERHÅLL Det enda som krävs är att hålla regulatorn torr och rengöra den med en torr trasa när det behövs. PROGRAMVARUFUNKTIONER Med hjälp av TAC Menta (4.0 eller högre; för Xenta eller högre), ett grafiskt programmeringsverktyg som använder FBD funktionsblockdiagram, kan TAC Xenta 280 enkelt anpassas in för olika styr- och övervakningsuppgifter. I den grundläggande programvaran ingår förprogrammerade rutiner för: avläsning av digitala ingångar (larm, pulsräkning, förreglingar) avläsning av universalingångar (kan användas som analoga eller digitala ingångar) styrning av digitala ingångar styrning av analoga utgångar till- och frånslagsfördröjningar Pulsräkning (endast digitala ingångar) larmhantering; larm från både digitala och analoga ingångar kan detekteras total drifttid för utrustning, för valda objekt ett tidkanalblock med 16 poster (tilloch frånslagningstider i timmar och minuter): för varje vecka och/eller helg optimeringsprogram för start/stopp anpassad styrkurva utekompenserad styrkurva PID-regulatorer (regulatorerna kan även kaskadkopplas) trendloggning (max 5 kb) operatörsgränssnitt på lokal nivå via TAC Xenta OP nätverkskommunikation enligt LonTalk protokollet kommunikation med TAC Vista via modem Grundprogramvaran anpassas till den aktuella tillämpningen genom att man kopplar ihop färdiga funktionsblock och justerar lämpliga parametrar. Dessa kopplingar och parametrar lagras i ett icke-flyktigt minne. Parametrarna kan ändras under pågående drift, antingen från det centrala systemet eller lokalt från TAC Xenta OP operatörspanel. KABLAGE G och G0 Min. tvärsnittsarea mm² Kabel med modularuttag för seriell kommunikation via RS-232. Max. 10 m. Plintarna X Min kabelstorlek 0.25 mm² (23 AWG). Max. kabellängd 200 m. Plintarna U, B, Y Kabelarea mm². Max. kabellängd m. Mer information finns i handboken till TAC Xenta 280/300/401 Plintarna K, V Kabelarea mm². Max. kabellängd 200 m. C1 och C2 Genom TP/FT-10 kan användaren koppla styrenheter med så gott som inga toplogirestriktioner alls. Den maximala kabellängden i en del beror på kabeltypen samt topologin enligt tabellen nedan. TAC Xenta Nätverksmanual (artikelnummer ) ger en mer detaljerad beskrivning. Kabel Max. busslängd, dubbel terminerad busstopologi m Max. avstånd nod-till-nod, enkel terminerad fri topologi m Max. längd enkel terminerad fri topologi m Belden 85102, enkelt tvinnat par 2, Belden 8471, enkelt tvinnat par 2, UL Level IV 22AWG, enkelt tvinnat par 1, Connect-Air 22AWG, ett eller två par 1, Siemens J-Y(st)Y 2x2x trådig kabel, spiralformad, solid, skärmad TIA568A Cat. 5 24AWG, tvinnat par I/O KONFIGURATIONER The Xenta 280-regulatorn finns i tre olika I/O konfigurationer, TAC Xenta 281, 282, och 283. Externa I/O moduler kan inte användas till TAC Xenta 280. I tabellen finns en översikt över antalet ingångar och utgångar. DI, DO: Digital ingång, utgång UI: TI: AO: Universalingång Termistoringång Analog utgång Enhet DI DO UI TI AO TAC Xenta TAC Xenta TAC Xenta sv

5 INSTALLATION TAC Xenta 280 har olika in- och utgångar. Tabellen till höger visar de tre enheternas anslutningsplintar. Det finns en etikett på regulatorns framsida med både numret och beteckningen på plinten (1 C1, 2 C2 osv). Numren står på plintens plastdel. OBS! Installation av nätspänningskablar måste utföras av behörig fackman! Ytterligare information finns i handboken till TAC Xenta 280/300/401. TAC Xenta Operatörspanel Operatörspanelen kan enkelt anslutas till nätverket med hjälp av moduluttaget på regulatorns framsida. LED Indikator På den elektronikdelen av TAC Xenta 280 finns en lampa som visar när applikationsprogrammet körs. Service Pin För att underlätta idrifttagandet av nätverket finns en serviceknapp på elektronikdelen. När knappen trycks in identifieras enheten i nätverket. Anslutningsplintar (Ingångar) Nr Beteckning Beskrivning C1 C1 C1 LonWorks TP/FT-10 2 C2 C2 C2 LonWorks TP/FT-10 3 U1 U1 Universal 4 M M M Mätnoll 5 U2 U2 Universal 6 U3 U3 Universal 7 M M M Mätnoll 8 U4 U4 Universal 9 B1 B1 Termistor 10 M M Mätnoll 11 B2 B2 Termistor 12 B3 Termistor 13 M M Mätnoll 14 B4 Termistor 15 X1 X1 X1 Digital 16 M M M Mätnoll 17 X2 X2 X2 Digital M M M Msrmnt. neutral 20 Anslutningsplintar (Utgångar) Nr Beteckning Beskrivning G G G 24 V AC (eller DC+) 22 G0 G0 G0 Jord 23 Y1 Y V 24 M M Utnoll 25 Y2 Y V 26 Y3 Y V 27 M M Utnoll 28 Y V V5 TRIAC ut V6 TRIAC ut 34 K1 K1 K1 Relä; TRIAC ut 35 KC1 KC1 K1, K2 gemensam 36 K2 K2 V2 Relä; TRIAC ut 37 K3 K3 V3 Relä; TRIAC ut 38 KC2 KC2 K3, K4 gemensam 39 K4 V4 Relä; TRIAC ut 40 VC 24 V AC, TRIACs sv 5

6 Copyright , Schneider Electric All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved sv Jan 2011 For more information visit

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Vista TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Xenta 103-A är en zonregulator som främst är avsedd för kyltaksapplikationer. Regulatorn konstanthåller temperaturen genom att modulera

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B SID 1/5 Ver 1.0 SRD3211 är en DUC för styr, regler och övervakning av fastigheter. SRD3211 har inbyggd kommunikationsmodul för modem eller fast förbindelse (RS485). Denna modell innehåller fjärrstyrning

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Jan Risén. 1 Building Automation

Jan Risén. 1 Building Automation Jan Risén 1 Building Automation 2 Building Automation Byggnadsautomation för ingenjörer Standardprotokoll Fördelar Historia Dagsläget Framtiden Kort om de viktigaste protokollen 3 Building Automation Fördelar

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Styrsystem. PLC kompakt... 590

Styrsystem. PLC kompakt... 590 Styrsystem Vi har ett brett sortiment av styrsystem och kan leverera allt från enkla maskinstyrningar till komplexa processystem. Välj mellan att göra styrningen i ett PLC-system eller i en PC. Vi har

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Super WISE Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Snabbfakta Möjliggör intern kommunikation mellan Super WISE (Gateway) och rumsregulatorer Hanterar 60 rum per Används främst i ventilationssystem

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Lä n k m e l l a n Lo n Wo r k s och tillämpningar med fiberoptik, punkt till punkt Med routern LRW-112PP kan avståndet enkelt utökas mellan två eller flera Lo

Läs mer

Universiella ingångar De analoga ingångarna kan även användas på följande sätt:

Universiella ingångar De analoga ingångarna kan även användas på följande sätt: 46.201/1 RDT 708: Digital, programmerbar regulator, (ergoflex) Fördelar för bättre energi effektivitet Ingång för utetemperatur tillgänglig för bl.a. till sommaromställning samt fri nattkyla. Användningsområde

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

itool EXHAUSTO S-3002473-2004-04-29.fm

itool EXHAUSTO S-3002473-2004-04-29.fm EXHAUSTO S-3002473-2004-04-29.fm Handbok S itool EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.com EXHAUSTO S-3002473-2004-04-29.fm

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Sida 1 av 19 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(19) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 IsoBase menyer och optioner...

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Drift & Skötsel HIO545

Drift & Skötsel HIO545 Drift & Skötsel HIO545 141124_080924:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 CCTV System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 Fullständig triplexdrift Samtidig uppspelning och livevisning på flera skärmar Uppspelning

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! nergimätare onto D4 Pd 63 direkt 485 Manualen gäller för: 4D064 / onto D4 Pd 485 M_onto D4 Pd 485_1509 opyright älje Mätinstrument. ll rights reserved - No part of this document may be reproduced or transmitted

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer