Strategi och riktlinjer för sociala medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi och riktlinjer för sociala medier"

Transkript

1 RIKTLINJER Datum Antagen av KS Reviderad datum Paragraf 82 1(11) Strategi och riktlinjer för sociala medier

2 2(11) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Strategi för sociala medier Facebook Grums kommun Grums bibliotek Grums bad & sport Grums äldreomsorg Skolrestaurangen Jättegrytan Grums fritidsgård Instagram Grums fritidsgård Twitter Snapchat 5 4. Riktlinjer för sociala medier Vad får du säga och publicera? Bemötande och tonalitet Hantering av kommentarer Gilla, följa, dela och kommentera Kontoadministration Upphovsrätt och lagar Sekretess Allmän handling Arkivering, diarieföring och gallring Grafisk profil Kriskommunikation 11

3 3(11) 1. Inledning Sociala medier är webbplatser och mobila applikationer där användaren kan posta, kommentera, dela innehåll, lägga upp bilder och länkar samt bilda sidor och grupper kring gemensamma intressen. Exempel på sociala medier är: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube och Snapchat men också bloggar, chattar med flera. Även traditionella webbplatser med kommentarsfunktioner omfattas av begreppet. Sociala medier, liksom kommunens andra officiella kanaler, hanteras i enlighet med vår policy för information och kommunikation Så kommunicerar vi, offentlighetsprincipen och bestämmelser om arkivering. 2. Syfte Syfte med dessa riktlinjer är att beskriva hur Grums kommun praktiskt ska använda sociala medier för att stärka relationen till invånarna och andra målgrupper, bidra till en ökad delaktighet och ett ökat engagemang bland målgrupperna samt stärka varumärket Grums kommun. 3. Strategi för sociala medier Grums kommuns målsättning är att ha invånarnas behov i centrum och kommunicera på de platser och genom de kanaler som passar invånarna bäst. En av dessa kanaler är sociala medier där vi genom vår närvaro kan: bidra till ökad delaktighet och dialog stärka det goda värdskapet stärka varumärket Grums kommun fånga upp olika idéer öka förtroendet för kommunen och våra verksamheter ge en inblick i det vardagliga arbetet på kommunen fungera som en del av den demokratiska processen Dessutom är kommunikation i sociala medier kostnadseffektiv och kan avlasta våra andra kanaler. Ingen kanal i sociala medier får ersätta kommunens externa webbplats som den huvudsakliga informationskanalen om kommunen och våra verksamheter. 3.1 Facebook Facebook är det sociala nätverk som fortfarande används mest i Sverige. Genom att närvara här når vi flera intressenter inom vår målgrupp både i och utanför kommungränserna. Den officiella sidan för Grums kommun är Grums kommun facebook.se/grumskommun. Verksamheter med en specifik målgrupp kan ha egna sidor.

4 4(11) Alla inlägg som publiceras på Facebook ska vara relevanta, korrekta och följa riktlinjerna för sociala medier. På så vis stärks vårt varumärke och vår igenkänningsfaktor, vi kan skapa en känsla av närhet samt uppnå syftet med de olika sidorna Grums kommun facebook.se/grumskommun Grums kommuns officiella Facebooksidas syfte är att stärka relationen till invånarna och andra målgrupper, bidra till en ökad delaktighet och ett ökat engagemang samt stärka varumärket Grums kommun. På sidan publicerar vi inlägg som handlar om våra verksamheter, nyheter från vår webbplats grums.se samt information från andra myndigheter och organisationer. Vi delar även andras information, i första hand från andra myndigheter eller det media skriver om oss men även evenemang som händer inom kommunen Grums bibliotek - facebook.se/grumsbibliotek De inlägg som läggs upp på Grums biblioteks Facebooksida är dels inlägg som kretsar kring aktuella programaktiviteter, utställningar och kampanjer på biblioteket och dels inlägg som visar och marknadsför bibliotekets tjänster. De inlägg som visar bibliotekets tjänster kan vara mer generella och till exempel tala om fördelarna med att läsa högt för sitt barn, eller mer specifika, till exempel i form av boktips. Syftet med Grums biblioteks officiella Facebooksida är att göra personer som inte känner till vad biblioteket har att erbjuda mer medvetna om dem. Dessutom kan Facebooksidans spridning vara en möjlighet att nå ickeanvändare med nya tjänster som är relevanta för dem, men vilka i nuläget inte använder biblioteket på grund av att de har en traditionell bild av vad det erbjuder Grums bad & sport - facebook.se/grumsbadsport Grums bad & sports officiella Facebooksidas syfte är att informera om öppettider och arrangemang i lokalerna Grums äldreomsorg - facebook.se/grumsaldreomsorg Grums äldreomsorgs officiella Facebooksidas syfte är att visa upp bilder från dagliga aktiviteter på våra äldreboende Skolrestaurangen Jättegrytan - facebook.se/jattegrytan Skolrestaurangen Jättegrytans officiella Facebooksidas syfte är att visa upp den mat som lagas och serveras i våra skolor och förskolor.

5 5(11) Grums fritidsgård - facebook.se/grumsfritidsgard Grums fritidsgårds officiella Facebooksidas syfte är att visa upp verksamheten, informera om de aktiviteter som är på gång samt locka nya besökare. 3.2 Instagram Grums kommuns officiella Instagramkontos syfte är att stärka vårt varumärke. På vårt Instagramkonto publicerar vi bilder från våra olika verksamheter men även bilder från kommunen, nyheter från vår webbplats grums.se samt information från andra myndigheter och organisationer. Verksamheter med en specifik målgrupp, kan ha egna sidor Grums Grums fritidsgård har även ett eget officiellt Instagram-konto där de visar upp sin verksamhet och förmedlar information om aktiviteter och öppettider. 3.3 Twitter Grums kommuns övergripande Twitterkonto är sammanlänkat med vår Facebooksida. Därför är det viktigt att alltid skriva ett par rader text på Facebook även om man bara delar en länk. 3.4 Snapchat Grums kommuns syfte med sitt övergripande Snapchat-konto är att förmedla information till i första hand de yngre invånarna i kommunen. Informationen gäller fritidsgården, biblioteket samt övriga evenemang och aktiviteter. 4. Riktlinjer för sociala medier Dessa riktlinjer riktar sig till alla anställda i Grums kommun, och ska se som en hjälp till de som i tjänsten fått ett uppdrag att publicera i sociala medier. Alla anställda har naturligtvis rätt att delta i sociala medier på sin fritid, som privatpersoner. Du får använda sociala medier även på arbetstid under förutsättning att det inte inverkar negativt på hur du utför ditt arbete. Sekretess gäller naturligtvis även i sociala medier. Det är din chef som avgör om det inverkar negativt eller inte. Ditt deltagande i sociala medier möjliggör omvärldsbevakning. Det ger även möjlighet att lära av det som sägs om kommunen och invånarnas behov. Alla verksamheter och enheter på Grums kommun kan planera för kommunikation i sociala medier. Som stöd i bedömning och planering av kommunikationsinsatser finns tillväxtenheten.

6 6(11) För Grums kommuns övergripande kanaler/konton i sociala medier ansvarar tillväxtenheten som ser till att: kommunicera och sprida samhällsviktig och generell information hantera eller vidarebefordra eventuella synpunkter och klagomål tillsammans med områdesansvariga ge svar på frågor och inlägg följa upp kommunikationsinsatser i sociala medier bevaka, gallra, diarieföra och arkivera administrera kanaler/konton 4.1 Vad får du publicera? Som offentligt anställd har du genom yttrandefriheten en omfattande kritikrätt gentemot din arbetsgivare, men personangrepp på arbetsledning och att tala illa om kollegor, kunder eller andra intressenter bryter mot de lojalitetskrav som din arbetsgivare ställer på dig (se SKL:s bok Lojalitet och yttrandefrihet). Detta gäller även när du använder sociala medier privat. Använd sunt förnuft. Personangrepp, osaklig kritik och oanständigheter ska inte förekomma. Om du anser att det finns oegentligheter som behöver uppmärksammas bör du först och främst ta upp det med din chef så att kommunen får en chans att iaktta åtgärder. Yttrandefriheten är begränsad så till vida att du aldrig får bryta mot sekretess eller tystnadsplikt eller publicera fotografier tagna på arbetsplatsen som kan skada arbetsgivaren eller tredje part. Om ditt arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt, till exempel inom vård, skola och omsorg, gäller denna även i sociala medier. Om du som rektor eller lärare väljer att ha kontakt med elever i sociala medier utanför undervisningen ska du tänka på att du gör det i din yrkesroll. Publicering av bilder och video kräver alltid tillstånd från upphovsman (fotografen). Vid publicering av bild/video på barn som kan identifieras krävs samtycke från vårdnadshavare. Det finns en särskild blankett för detta. 4.2 Bemötande och tonalitet I Grums kommuns sociala medier används en personligare och ledigare tonalitet jämfört med hur vi uttrycker oss i officiella dokument och på grums.se. Det är viktigt att följa kommunens skrivregler Så här skriver vi i Grums kommun. Vi är öppna och ger ett serviceinriktat bemötande, samtidigt som vi uttrycker oss med gott omdöme som representanter för Grums kommun. Användaren ska alltid tilltalas med du.

7 7(11) 4.3 Hantering av frågor och kommentarer När det gäller att svara på frågor och kommentarer ansvarar respektive verksamhet själva för sitt konto. Alla konton ska bevakas dagligen under arbetstid. Vid frånvaro ska en ersättare utses. Frågor som inte kan besvaras skickas vidare till verksamhetsansvarig för inväntande av svar. Därefter besvaras frågan i första hand via det sociala mediet. Enligt förvaltningslagen är kommunen skyldig att besvara frågor från enskilda så fort som möjligt. När en ny kommentar noteras i en kanal ska vi i de fall det är lämpligt svara med ett tack eller gilla/favoritmarkering. Frågor besvarar vi direkt (om vi kan) eller skriver att vi återkommer med svar. Politiska frågor hänvisas till partierna. Svar eller hälsning att vi mottagit en fråga bör ges inom ett dygn under arbetstid. Dialoger mellan tredje part kan vi markera med gilla/favoritmarkering eller bara låta bero. Den som svarar på inlägg ska alltid vara en redaktör eller administratör som i första hand ska återge expertissvar. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt hålla en och samma tonalitet på våra svar. Om en tjänsteman i kommunen gör inlägg, kommenterar eller svarar ska det ske sakligt och med fakta och det ska tydligt framgå att detta sker som ett led i tjänsteutövandet, personlig profil får då inte användas utan inlägget ska göras genom Grums kommuns konto. Svar på inlägg eller kommentarer skrivs alltid under med namn, titel eller enhet, enligt följande: Mvh Namn/titel eller enhet. Observera att vi alltid skriver titlar och enhet/verksamhetsnamn i gemener. Kommunens anställda kan naturligtvis bidra med personliga ställningstaganden men det ska då tydligt framgå att synpunkten kommer från tjänstemannen som privatperson och från dennes privata profil. Personangrepp, svordomar eller obscena ord, kommersiella budskap eller reklam, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt, våldsskildringar och pornografi, uppmaningar till brott eller annat som strider mot lag hör inte hemma på platser som administreras av kommunen. Tillväxtenheten har ansvar för att radera sådana inlägg och vid behov anmäla inlägget. Såväl avpublicerat som raderat material ska behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. Kommunen kan bli skadeståndsskyldig för inlägg som innehåller kränkande personuppgifter. När vi tar bort ett opassande inlägg eller kommenterar, bör följande text, som finnas på det sociala mediet och på grums.se, läggas in som information: Lägg inte ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), på våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden. Tänk på att inte lägga ut reklam eller kränka någon. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som strider mot detta och polisanmäler brottsligt material. Inlägg som inte håller sig till ämnet kan om nödvändigt tas bort

8 8(11) eller hänvisas till annat ställe. När vi tar bort ett inlägg försvinner alla svarskommentarer till inlägget. Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. 4.4 Gilla, följa, dela och kommentera På flera sociala kanaler kan kontot knytas till andra konton genom att gilla eller följa. Grums kommuns Facebooksidor ska gilla varandra, de kan även gilla andra offentliga organisationer eller myndigheter. Grums kommun ska enbart kommentera och gilla inlägg på respektive konto inte på andra konton eller sidor. På Instagram och Twitter ska vi vara restriktiva med vilka som ska följas. På Snapchat följer vi ingen. 4.5 Kontoadministration När sociala medier används i kommunens namn ska det finnas ett tydligt uppdrag från ansvarig chef, syfte, målgrupp och budskap samt en plan för publicering och bevakning. Uppdraget ska vara förankrat hos tillväxtenheten. Du som inte har fått ett uppdrag i tjänsten deltar i sociala medier som privatperson. De sociala medier kommunen använder redovisas på grums.se. Varje verksamhets/enhetschef är ansvarig för sin verksamhets/enhets kommunikation och ska kontaktas för användande av/närvaro i sociala medier, om vilka verktyg/tjänster som ska användas och vem eller vilka som får representera verksamheten/enheten inom sociala medier. Den som utses till att hantera konton i sociala medier har ett ansvar för att hantera mediet efter gällande lagar och dessa riktlinjer. Verksamheter eller enheter som har information på grums.se, eller på sin skolwebbplats, ska se till att denna är uppdaterad innan de börjar använda sociala medier, så att det som kommuniceras i de olika kanalerna stämmer överens. Det är viktigt att flera personer har tillgång till login och lösenord och vet hur kanalen fungerar, särskilt vid en krissituation. Det är viktigt att uppskatta vilka resurser som krävs för att sköta kommunikationen i det valda sociala mediet och om de resurserna finns inom verksamheten/enheten. Tillväxtenheten startar alla konton och ska ha administrationsrättigheter. Tillväxenheten utvärderar och omvärderar närvaron i sociala medier. Kanaler inom sociala medier som inte uppdateras bör aktiveras eller avslutas. Detta för att inte genom passivitet skada kommunens varumärke, vilket dock även en avslutning kan göra.

9 9(11) Om du har fått ett uppdrag att använda sociala medier i tjänsten ska öppning eller avslutande av konton för Grums kommuns räkning ske i samråd med tillväxtenheten. Du ska även skriva på ett administratörs- /redaktörsavtal. När till exempel ett konto/kanal skapas måste man acceptera de användarvillkor som hör till. Det är viktigt att läsa igenom avtalet noga för att veta vad man förbinder sig till. 4.6 Upphovsrätt och lagar Varje kanal har egna juridiska villkor. Exempelvis kan Facebook via licensavtal använda allt material som laddas upp där. Vi får därför bara ladda upp bilder och texter som kommunen har upphovsrätt till eller där fotograf eller författare gett sitt godkännande. Liksom för övriga verksamheter är vi i våra sociala kanaler skyldiga att förhålla oss till: kommunallagen, förvaltningslagen, yttrandefrihetsgrundlagen, personuppgiftslagen, tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om elektroniska anslagstavlor. Se Grums kommuns kommunikationspolicy. 4.7 Sekretess Sociala medier ska inte användas för sekretessbelagda uppgifter. Om ärenden med sekretess ändå förekommer ska de aldrig besvaras eller kommenteras i sociala medier. Ta istället en skärmdump av sidan, och ta sedan snabbt bort inlägget. Kontakta personen som skickat det sekretessbelagda meddelandet om det är möjligt. De sekretessbelagda uppgifterna ska sedan registreras i kommunens ärendesystem för handläggning. På kommunens konton i sociala medier ska det finnas information om att sekretessbelagda uppgifter inte är lämpliga i sociala medier. Istället hänvisar vi till kommunens andra kontaktvägar. 4.8 Allmän handling Kommentarer, inlägg, bilagor och material i sociala medier är allmänna handlingar. De blir allmänna handlingar när vi kan läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta informationen. De kommentarer, inlägg, bilagor och annat material som är adresserat till kommunen i sociala medier, och som utomstående delar i dialog med kommunen, blir allmänna handlingar och ska behandlas som sådana. 4.9 Arkivering, diarieföring och gallring Inlägg i sociala medier ska arkiveras regelbundet för att bevaras. Om flödet av inlägg inte är för stort räcker det att bevara en ögonblicksbild minst två gånger per år. Ett uppdrag att använda sociala medier som administratör i tjänsten inkluderar att dokumentera och arkivera de sociala

10 10(11) mediekontona. Ta en skärmdump av kontots startsida och spara som bild eller skriv ut i pdf-format. Övriga sidors innehåll behöver inte dokumenteras. Skicka sedan till kommunarkivet. Kommentarer, inlägg, bilagor och material som kommer in till kommunen i de sociala medier där kommunen är aktiv ska diarieföras om de handlar om: klagomål eller synpunkter ett pågående ärende initierar ett ärende Om de inte är av tillfällig eller ringa karaktär. Sådana handlingar behöver du inte diarieföra. Kommunen har ett gallringsbeslut som säger att handlingar som är av tillfällig eller ringa karaktär får gallras när de inte längre är aktuella. Vanligtvis ligger kommentarer, inlägg och synpunkter kvar på de sociala medierna så länge som de olika kanalerna/verktygen tillåter. Brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång ska den som är ansvarig för kontot spara, polisanmäla och snabbt ta bort. Det ska även diarieföras. Information eller kommentarer som lämnas på ett publikt forum för Grums kommun och som är tillgängligt för allmänheten behöver inte diarieföras om de är strukturerade i kronologisk ordning. Enligt SKL:s riktlinjer bör det finnas ett gallringsbeslut som rör just sociala medier. Grums kommun har fattat ett gallringsbeslut om att till exempel svar på ett inlägg eller andra inkomna kommentarer i sociala medier får gallras fortlöpande. Samma sak gäller för den information som kommunen själv skapat i ett socialt medium. Alla inlägg och all kommunikation som görs på ett av kommunen tillhandahållet socialt medium är allmänna handlingar. Kommunens sociala medier innehåller kommunikation som bör bevaras samt kommunikation som ska kunna gallras när den inte längre är aktuell. Kommunen måste direkt ta bort inlägg som på något sätt är kränkande mot enskild person. Kommunen ska kontrollera inläggen varje vardag. Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning ska skyndsamt raderas. Innan radering ska dessa inlägg sparas, till exempel med hjälp av en skärmdump eller pdf-utskrift.

11 11(11) 4.10 Grafisk profil På samtliga konton som finns för Grums kommuns räkning ska det tydligt framgå vem som är avsändare, genom att använda kommunens namn och logotyp i profilen eller avsändaren samt i text i profilbeskrivningen. Vår logotyp ska alltid finnas med och den grafiska profilen ska följas. Alla konton administreras av tillväxtenheten som ansvarar för profilbild och eventuella bakgrundsbilder. Bakgrundsbilderna ska vara kommunens egen profilbild och återspeglas även på grums.se för respektive enhet/ verksamhet. Det ska finnas en länk till grums.se (ofta finns ett utrymme för profilbeskrivning). När vi publicerar inlägg på Instagram och Facebook använder vi så kallade hashtags. Det gör att våra publicerade bilder och inlägg blir synliga och sökbara. Vi använder alltid följande hashtags: #grums #grumskommun Andra hashtaggar som vi använder är #verksamhetensnamn eller #andrasnamn, tillexempel #järpensförskola eller #räddningstjänsten. När vi marknadsför oss som arbetsgivare använder vi hashtaggen #morgondagensgrums Vi begränsar oss till max fyra taggar per inlägg Kriskommunikation Våra grundläggande kanaler för kommunikation vid kriser är grums.se och telefonnumret De sociala medier som vi använder till vardags ska också användas vid en kris om de anses lämpliga. Om man väljer att inte använda de sociala medierna vid kris, ska det tydligt framgå i dem var det finns information om det som inträffat. Om man väljer att använda sociala medier vid en kris är det viktigt att ha beredskap för att snabbt besvara frågor eller bemöta inlägg. Inlägg och frågor bör också sammanställas och föras vidare till aktuell krisledning. De ger en bild av hur människor upplever det som inträffat och kan ge vägledning i hur krisen ska hanteras. Läs mer om kriskommunikation i kommunens riktlinjer för kriskommunikation.

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER Riktlinjer för hur sociala medier hanteras inom Surahammars kommun. Antagen av. Ansvarig tjänsteman: Axel Kjellin Kommunikatör axel.kjellin@surahammar.se Bakgrund Sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Tyresö kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier i Tyresö kommun Riktlinjer för användning av sociala medier i Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Ansvar... 3 1.1 Varje förvaltning... 3 1.2 Uppstart av ny kanal... 3 1.3 Ansvarig för social kanal... 3 1.4 Kommunikationsenheten...

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Beslutad av: Kommunstyrelsen 2018-10-30 Reviderad: Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun Dokumentansvarig: Kommunikationsavdelningen Ärendenummer: 18/KS/187 Riktlinjer för sociala medier Användandet

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER Antagen av kommundirektör 2017-12-08 Ärendebeteckning: KS/2017:253-009 Övrigt Ansvarig handläggare: Sofia Löf Kommunikationschef INNEHÅLL Syfte... 3 Definition av sociala

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regler Sociala medier. Antaget av kommunfullmäktige 28 maj 2012 att börja gälla 1 juni Reviderad , 29

Regler Sociala medier. Antaget av kommunfullmäktige 28 maj 2012 att börja gälla 1 juni Reviderad , 29 Regler Sociala medier Antaget av kommunfullmäktige 28 maj 2012 att börja gälla 1 juni 2012. Reviderad 2017-04-24, 29 2 (7) Sociala medier används allt mer som kommunikationskanal bland många andra. Det

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Antaget av kommunstyrelsen 2018-10-16 159. Gäller från: 2018-11-01 Ansvarig: Kommunikatör Revideras: Vid behov Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Riktlinjer för användning av sociala medier I de här riktlinjerna

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Reviderad 2018-05-24 Dnr 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Policy. Policy för sociala medier i Herrljunga kommun. Dokumentet antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga förvaltningar.

Policy. Policy för sociala medier i Herrljunga kommun. Dokumentet antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga förvaltningar. DIARIENUMMER: FASTSTÄLLD: KS 81/2017 945 2017-05-16 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: -- GILTIG TILL: -- DOKUMENTANSVAR: Kanslichef Policy Policy för sociala medier i Herrljunga kommun Dokumentet antas av

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för sociala medier. 13 Dnr 2017/00021

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för sociala medier. 13 Dnr 2017/00021 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 13 Den 2017-02-07 13 Dnr 2017/00021 Riktlinjer för sociala medier Kommunstyrelsen beslut Riktlinjer för sociala medier antas enligt

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Universitetsförvaltningen Kommunikationsavdelningen Dnr 1-92/2018 (Ersätter Dnr 1880/2012-010) Version 2.0 Gäller från och med 2018-12-14 Riktlinjer för sociala medier Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER. Bakgrund. Syfte. Användning av sociala mediekanaler. Ansvar för publicering. Sida 1(5)

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER. Bakgrund. Syfte. Användning av sociala mediekanaler. Ansvar för publicering. Sida 1(5) Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER Bakgrund Sociala medier är ett samlingsnamn för digitala interaktiva medier som gör det möjligt för användare att både ta del av, skapa och dela innehåll. Det handlar

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Diarienummer KS-176/19 r för användning av sociala medier i Hallstahammars kommun Hallstahammars kommun närvarar i sociala medier för att nå olika mål-grupper, ge service och sprida kommunal information.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Härjedalens kommun

Riktlinjer för sociala medier för Härjedalens kommun Riktlinjer för sociala medier för Härjedalens kommun Dokumentets namn Riktlinjer för sociala medier Diarienr Ks 003-299-17 Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd av Kommunstyrelsen Datum och 2017-06-28 paragraf

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Policy för sociala medier i Stockholms stad

Policy för sociala medier i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kommunikationsenheten Sida 1 (7) 2017-06-26 Tillämpning Policyn gäller för alla förvaltningar och bolag i Stockholms stad och riktar sig till alla medarbetare i staden. Avsnitten

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Att arbeta med sociala medier

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Att arbeta med sociala medier FÄRGELANDA KOMMUN Policy Att arbeta med sociala medier Jonas Berggren och Josefine Blid 2016-11-16 Dnr: 2016/732 Version: 1 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-16, 146 Den senaste versionen finns tillgänglig

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Fastställt av. Kommunikationsdirektör. Datum för fastställande Giltighetstid

Sociala medier. Riktlinje. Fastställt av. Kommunikationsdirektör. Datum för fastställande Giltighetstid Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2018-10-09 Giltighetstid 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov. Ansvarig funktion

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för sociala medier

Riktlinjer och rutiner för sociala medier 1 (7) Handläggare Beslutad datum Beteckning Robert Davidsson 2017-05-07 KS.2017.0445 Kommunikatör Tfn 0122-851 37 Riktlinjer och rutiner för sociala medier 1. Inledning Nya sätt att kommunicera och nya

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Myndigheten i sociala medier råd för medarbetare i Göteborgs Stad

Myndigheten i sociala medier råd för medarbetare i Göteborgs Stad Myndigheten i sociala medier råd för medarbetare i Göteborgs Stad Detta dokument gäller för Samtliga nämnder och styrelser Dokumenttyp Råd Fastställd/upprättad 2010-03-02 Beslutande --- Giltighetstid Tills

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Strategi för sociala medier KS2016/1/01

Strategi för sociala medier KS2016/1/01 Datum Sida 2016-07-07 1 (7) Strategi för sociala medier KS2016/1/01 Antagen av Sunne kommunfullmäktige 2013-09-30 89 och reviderad 2016-09-26, 141 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1(8) Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Antagna av kommundirektören efter behandling i ledningsgruppen för Trelleborgs kommun 2010-10-13. Riktlinjerna för sociala medier ska

Läs mer

Myndigheten i sociala medier råd för medarbetare i Göteborgs Stad

Myndigheten i sociala medier råd för medarbetare i Göteborgs Stad Myndigheten i sociala medier råd för medarbetare i Göteborgs Stad Detta dokument gäller för Samtliga nämnder och styrelser Dokumenttyp Råd Fastställd/upprättad 2010-03-02 Beslutande --- Giltighetstid Tills

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

medier Syfte Vad är sociala medier?

medier Syfte Vad är sociala medier? 2014-08-11 1 (7) Kommunstyrelsen Policy för Vellinge kommuns officiella kanaler i sociala medier Ansvarig Magnus Mosén Upprättad av Magnus Mosén Upprättad den 2014-08-11 Reviderad den 2014-08-11 Policy

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Policy för sociala medier i Stockholms stad

Policy för sociala medier i Stockholms stad Sida 1 (4) 2019-05-27 Handläggare Elisabet Tullgren Telefon: 0850821055 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2019-06-19 Policy för sociala medier i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1303

Läs mer

Riktlinje för upprättande och drift av KTH:s internettjänster med användargenererat innehåll

Riktlinje för upprättande och drift av KTH:s internettjänster med användargenererat innehåll RIKTLINJE Gäller från och med 2011-03-07 Riktlinje för upprättande och drift av KTH:s internettjänster med användargenererat innehåll Gäller fr o m 2011-03-07 Rektorsbeslut nr UF-2011/0109, dnr V-2011-0126,

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 91 Riktlinjer - Användning av sociala medier Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier + juridik = sant Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur Gränsen mellan

Läs mer