Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983"

Transkript

1 Hässlöbladet Nr Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten på sid. 2 Besöksadress: Gula Villan Hässlögatan 4, Västerås Telefon * P-giro * B-giro * Sekr. e-post: Omslag_fram_1_2013_1.indd :02:48

2 Innehåll Öppet Hus sid 1 Info Västerås Flygmuseum sid 1 Hemsida sid 1 Föredrag sid 1 Från Kassören sid 1 Ordföranden har ordet... sid 2 Kallelse till årsmöten sid 2 Verksamhetsberättelse sid 3 Verksamhetsplan sid 5 Veteransektionens Verksamhetsberättelse sid 6 Veteransektionens Verksamhetsplan sid 7 Vårresa till F15 Söderhamn sid 9 Info om höstresa sid 9 Filmtajm sid 9 F1:s Kamratförenings Julbord 2012 sid F1:s nedläggning den 30 juni 1983 sid Åke Jansson - En flygarlegend sid 15 Att rädda liv till sjöss sid Historik över STRIL-system inom Svenska Flygvapnet sid 16 Brev från Webmaster sid 17 Bilder och Simulatorer sid 18 Från Västerås Flygmuseums horisont sid 19 Samlad info om föredrag och träffar i Mälardalen sid 19 Bortgågna Kamrater sid 20 Ny bok - Flygets Musketörer sid 20 Omslagsbilder: Från F1:s nedläggning den 30 juni Foto: Scanning och bearbetning Sten Hollman. Produktion Lars-Ove Johansson Redaktionsgrupp Sten Hollman Lars-Ove Johansson Gösta Martinsson Nytt nummer av Hässlöbladet finns att läsa Omslag_fram_1_2013_1.indd :02:48

3 1 Organisationsblad för F 1 Kamratförening Utgivningsdag 4 april 2012 Det trevliga med att vara pessimist är att du alltid får rätt, eller blir glatt överraskad Vår verksamhet för kommande halvår ser du nedan och dessutom ger vi dig som vanligt en återblick och konstaterar vad som hänt. Vad händer? Öppet Hus Torsdagar kl April 04, 11, 18*, 25 * Årsmöte 18 april se sid 2 Maj 02,16, 23, 30 Juni 13, 20, 27 Juli 04, 11, 18, 25, Augusti 01, 08, 15, 22, 29 September 05, 12, 19, 26 Oktober 03, 10, 17, 24, 31 November 07, 14, 21, 28 Datum med fet stil: Ärtsoppslunch med föredrag. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder näst sista torsdagen i varje månad. Mötet börjar kl. 11:30. Om du har någon speciell fråga eller synpunkt, kontakta då styrelsen. Västerås Flygmuseum Föredrag Reservation för eventuella ändringar George F. Will April 25 Föredrag av Per-Erik Lundberg om Polisens arbete mot narkotika September 26 Info kommer senare Oktober 31 Info kommer senare November 28 Info kommer senare Föredragen börjar kl. 11:00 och är minuter långa. Vi ber att alla intar platserna i tid för att undvika de störningar för såväl föredragshållare som publik, som det annars innebär. Från Kassören Påminnelse om medlemsavgiften för 2013 Årsavgiften för F1 Kamratförening är så låg som 100:- plus 10:- för att även vara med i Veteransektionen Ni som glömt betala, gör det snarast så ni inte missar höstens utskick av Hässlöbladet. Plusgiro Bankgiro Museet håller öppet söndagar 11:00-16:00 för besökande, men även andra tider efter överenskommelse. Våra medlemmar har fri entré vid ordinarie öppethållande, dock ej vid Roll-Out. Övriga besökare betalar 80 kr, barn under 15 år gratis. Att flyga någon av de tre simulatorerna kostar extra. Hemsidan Om ni har frågor, ring Gula Villan där det alltid är någon som svarar på torsdagar mellan tfn Marita Stomberg / Kassör. Telefon eller Det händer hela tiden saker med sidan. Gå in och sök/läs aktuell information. Adress: HB_2013_1_work.indd :04:39

4 2 Ordförande har ordet När detta skrivs är det i början av mars och dagarna blir längre och ljusare. Efter en lång och snörik vinter är våren äntligen i sikte. Årets första nummer av Hässlöbladet inne- håller styrelsens redo- Ordf. Gösta Martinsson visning av föregående års verksamhet. Vi kan glädja oss åt ännu ett år med litet plusresultat. Det är framför allt 2 st inkomstkällor som bidrar till detta, bidraget från Luftstridsskolan (LSS) samt överskottet från verksamheten i Gula Villan. Den 4-5 april inbjuds Flygvapnets Kamratföreningar att deltaga i en ordförandekonferens anordnad av FV SAMVERKANSGRUPP. Den äger rum på LSS i Uppsala. F1 Kamratförening deltager med 2 st representanter. Det har visat sig att behovet är stort av att träffas och att diskutera föreningars ansvar och roller vad avser traditionsbevarande arbete som genomförs ute bland våra föreningar. Även övrig uppdatering kring föreningarna är viktig för framtida verksamhet och stöd. Verksamheten inom F1 Kamratförening omstruktureras. VFM (Västerås Flygande Museum) har beslutat att lägga ned sin föreningen och flytta ut från Gula Villan. Det betyder ökade omkostnader för Kamratföreningen. Vi skall inte bara se negativt på förändringen utan se framåt positivt med nya möjligheter. Stram ekonomisk uppföljning samt möjligheter att debitera hyra på föreningar som har föredrag och möten i Gula Villan, blir en hjälp att hålla kostnaderna nere. Torsdagsträffarna är fortfarande veckans höjdpunkt. Medlemmarna träffas över en kopp kaffe och smörgås för att samtala om gamla tider och minnen. Även aktuella frågor och händelser i samhället diskuteras. Detta är social samvaro och friskvård. För medlemmar som blivit ensamma är gemenskapen med gamla kamrater ett viktigt stöd. Sista torsdagen i månaden från september t.o.m. april är det intressanta föredrag med efterföljande ärtsoppslunch. Detta är mycket uppskattat och en verklig höjdpunkt. Under sommarmånaderna spelas Boule på föreningens bana. Boulespelet är en bra friskvårdsaktivitet med tävlingsinstinkt och koncentration. Styrelsens förhoppning är att kunna bjuda in andra föreningar till tävlingsspel och turneringar. Avslutningsvis kan jag konstatera att våren inte har kommit riktigt än. Ett är då säkert att våren kommer och med den en skön sommar så att medlemmarna har möjlighet att sitta ute i trädgårdsmöblerna och dricka torsdagskaffe. Det är bara att längta. Kallelse till årsmöten Gösta Martinson Kamratföreningen och Veteransektionen håller årsmöten torsdagen den 18 april 2013 i Gula Villans lokaler kl 10 respektive kl 11:15. Vid Kamratföreningens årsmöte kommer förutom stadgeenliga punkter en redaktionell stadgeändring att behandlas I Gula Villan bjuder Kamratföreningen därefter på landgång med dryck och kaffe. Senare samlas vi traditionellt vid vår minnessten för en kort minnesstund. Intresseanmälan med hänsyn till förtäringen kan ske på tel torsdagar eller anmälningslista i Gula Villan. Välkommen. Styrelsen HB_2013_1_work.indd :04:39

5 3 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för F1 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseersättare Styrelseersättare Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Befattningshavare med visst ansvarsområde Gösta Martinson Christer Olofsson Christer Olofsson Marita Stomberg Curt Franzén Lars-Ove Johansson Mary Eriksson Anders Hård af Segerstad Torsten Olsson Olle Bröms Bengt Björk Robert Lindberg Hans Hellqvist Sture Andersson Åke Hermansson Hans Andreassen Sten Hollman (sammankallande utses av styrelsen för ett år) Sture Rollmar Gula Villan med caféansvar Curt Franzén Västerås Flygmuseum Ragnar Eriksson Robot och Avionikmuseet Bengt Björk Hässlöbladet Lars-Ove Johansson Föredrag Gösta Martinson/ Ragnar Eriksson Resor och studiebesök Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Lotteri och försäljning Mary Eriksson AV- teknik Lars-Ove Johansson Uppvaktningar/ födelsedagar Sten Hollman/Christer Olofsson/Gösta Martinson Medlemsmatrikel Sten Hollman Kontakt mot valberedning Christer Olofsson Redaktionsgrupp Gösta Martinson/L-O. Johansson/Sten Hollman Sammanträden speciellt i samband med Roll Outen och vid guidade visningar av Flygmuseet. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit nio protokollförda sammanträden samt ett årsmöte. Ekonomi Därutöver har styrelsen haft ett informellt arbetsmöte. Alla styrelsemöten hålls näst sista torsdagen varje månad utom juni-juli och december. Medlemsantal Medlemsantalet har minskat något till c:a 500. Vi fortsätter dock att försöka värva nya medlemmar Som framgår av resultaträkningen, kan vi, efter ett verksamhetsbidrag på kronor från LSS, redovisa ett resultat på c:a 2690 kronor för verksamhetsåret. Vi vill även ta med att torsdagsaktiviteterna i Gula Villan under året gett ett tillskott i kassan på kronor. Fort. nästa sid. HB_2013_1_work.indd :04:39

6 4 Årsmötet Årsmötet avhölls i Gula Villan den 19 april 2012 och samlade c:a 35 medlemmar. Förhandlingarna leddes som vanligt och väldigt vant av Nils Johansson. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på kaffe och smörgås i Gula Villans övervåning. Årsavgift Årsmötet beslutade om oföränrad årsavgift 100 kronor. Aktiviteter Öppet Hus-verksamheten är föreningens klart viktigaste aktivitet och fyller en stor social uppgift. En vanlig torsdag samlar i genomsnitt drygt tjugofem deltagare. Sista torsdagen varje månad under större delen av året bjuds det på intressanta föredrag och god ärtsoppa. Deltagarantalet en sån torsdag kan då öka till upp mot femtio personer. Kamratföreningen ansvarade för parkeringen under årets flygdag, Roll Outen den 20 maj. Flera medlemmar har också anlitats som guider i Flygmuseet under året. Den 2 juni genomfördes en resa till F3/ Malmen i Linköping. Lite blåsigt och lite strul med maten men i övrigt en imponerande uppvisning, både i luften och bland de utställda flygplanen, helikoptrarna och andra flyganknutna objekt (se gärna i Hässlöbladet ). Den 6 juni deltog Kamratföreningen med bl.a. fanbärare vid Nationaldagsfirandet på Djäkneberget. Ordförande Gösta Martinson, Christer Olofsson och Mari-Anne Engström har deltagit i kvartalsorienteringarna vid LSS Ärna i Uppsala under året. Decembermötet innehöll även ett chefsöverlämnande på LSS samt utnämningar med flaggparad och trumpetspel. Den 5 oktober besökte Kamratföreningen, med full buss och efter en god lunch på Rogges Krog, Arsenalen i Strängnäs. Ett nybyggt och imponerande försvars-och armemuseum. Årets jultallrik intogs för andra året på Jonnys Krog och blev välbesökt och var väldigt god. Arbetet med bildarkivet är i stort klart men lite nytt material har också tillkommit. Biblioteket med nära nog enbart flyganknuten litteratur fortsätter att långsamt utökas och underlagen har samordnats med VFM:s bibliotek. Vid fina sköna sommardagar spelar ett flertal av våra medlemmar boule på den egen banan. Under året har sju oftast flyganknutna föredrag hållits. Ett mycket uppskattat inslag i verksamheten. Efter föredragen finns möjlighet till god ärtsoppslunch och kaffe på övervåningen. Viss kontakt hålls med andra Kamratföreningar genom utbyte av erfarenheter, tidskrifter, tidningar och annan flygpost. Hässlöbladet I Hässlöbladet, vårt medlemsorgan, som utkommer två gånger per år presenteras i stort alla våra aktiviteter och framgena planer. Hässlöbladet är mycket uppskattat inte minst av de som bor runt om i landet och inte lätt kan medverka personligen i aktiviteterna i Gula Villan. Glöm ej att Hässlöbladet numera också finns på vår hemsida (f1kamratforening.se). Mediautrustning En ny, snabbare skrivare/kopiator inköptes under hösten, då den gamla gav upp. I övrigt fungerar all mediautrustning bra. Styrelsen för F 1 Kamratförening vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett fantastiskt och livligt intresse för vår verksamhet vilket på flera sätt bidragit till föreningens framgång och vidare fortlevnad. För styrelsen Christer Olofsson Västerås i mars 2013 HB_2013_1_work.indd :04:39

7 5 Verksamhetsplan 2013 Hässlöbladet Kamratföreningens medlemsorgan Hässlöbladet, kommer som vanligt att utges med 2 nummer per år. Vårutgåvan utgör samtidigt kallelse till före - ningens årsmöte. I höstnumret bifogas blanketter för inbetalning av medlemsavgifter för nästkommande år. Öppet hus Öppet-Hus verksamheten varje torsdag fortsätter i oförändrad omfattning. Föredrag Den sista torsdagen i månaden (vintermånaderna) är det föredrag och ärtsoppslunch. Det är föreningens ambition att engagera intressanta föredragshållare. Hemsidan Föreningens hemsida uppdateras ständigt för att vara aktuell. AV-hjälpmedel Det finns något över 200 hundra DVD skivor som står till medlemmarnas förfogande för hemlån.det finns även videoprojektor för datorbaserade bilder som visas i samband med föredragen. Resor Bussresa till F15 i Söderhamn för att besöka det fina museet. Bussen fortsätter till Sundborn med ett besök på Carl Larsson gården. Gula Villan VFM lägger ned sin verksamhet och flyttar ut ur Gula Villan. Styrelsen måste med stor kraft styra ekonomin så att F1 Kamratförening lever vidare Västerås Flygmuseum Ett stort antal medlemmar deltager som guider i museet. Under flygdagen är ett tiotal medlemmar parkeringsvakter. En mycket viktig uppgift för att allt skall fungera. Rekrytering Under flygdagen år 2013 är minst 2 st medlemmar placerade vid ett bord framför F1 Kamratföreningens bildskärmar i museet för att rekrytera nya medlemmar. Om varje medlem rekryterar en medlem så blir det ett bra tillskott på ett år. Boulespel Bouelspelet skall starta så tidigt på våren som möjligt. Spelet är bra friskvård för medlemmarna. Det skall även ordnas utbyte och spel med anrdra pensionärsföreningar. Nationaldagen Kamratföreningen deltager med egen fana i tåget från Fiskartorget upp till Djäkneberget där själva Nationaldagsfirandet äger rum. Det är ett bra tillfälle att inför allmänheten visa att F1 Kamratförening finns. F 1 Kamratföreningens styrelse Dessutom planeras endagars studiebesök till intressanta organisationer och anläggningar i Västerås närhet. Man reser med egna bilar. Kvartalsorientering Två st i styrelsen deltager i LSS kvartalsorienteringar i Uppsala. I år är det även ordförande konferens med 2 deltagare från styrelsen. HB_2013_1_work.indd :04:39

8 6 Veteransektionens Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för F1 Kamratförenings Veteransektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse och funktionärer. Styrelsens sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Revisorer: Revisor Revisor Revisor suppleant Revisor suppleant Valberedning Sammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft några informella arbetsmöten, oftast i samband med Öppet Hus verksamheten. Medlemsantal. Vid avstämning den 31 dec 2012 hade föreningen 191 registrerade medlemmar, varav 166 är bosatta i Västerås kommun. Enligt vad styrelsen känner till har tre av våra medlemmar avlidit under året. Ekonomi. Veteransektionen har reserverat medel till aktiviteter i föreningen. Den stora utgiftsposten är lokalhyra för torsdagsträffarna, den absolut viktigaste delen av vår verksamhet. Som hjälp till föreningens verksamhet har vi sökt och fått aktivitets- och projektbidrag från Västerås kommun. Bidragets storlek är baserat på den verksamhet föreningen har. Lars-Åke Lindholm Sten Hollman Marita Stomberg Sören Eriksson Åke Åkesson Hans Hellqvist Sture Andersson Hans Andreasen Åke Hermansson Christer Olofsson Bengt Björk Sture Rollmar Årsmöte Årsmöte avhölls i Gula Villan den 19 april Närvarande var ett trettiotal medlemmar. Efter mötesförhandlingarna samlades några deltagare vid F1 minnessten för en kort ceremoni med blomsternedläggning. Dagen avslutades med kaffe och smörgås i Gula Villan. Årsavgift. Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrad, dvs. 10:- SEK per medlem. Aktiviteter. Öppet Hus verksamheten tillsammans med F1 Kamratförening är föreningens viktigaste aktivitet. Den sociala samvaron i den gamla arbetsmiljön är synnerligen viktig för våra medlemmar. Vanliga torsdagar är det i genomsnitt omkring tjugofem deltagare, naturligtvis är det en kärntrupp som alltid deltar. Till vår stora glädje kan vi dock se en och annan ny medlem som ansluter. Sista torsdagen i varje månad under vinterhalvåret, då det bjuds på intressanta föredrag och en läcker ärtsoppa, kan vi räkna in ytterligare ett femtontal besökare. Veteransektionens medlemmar gjorde under året 1315 HB_2013_1_work.indd :04:40

9 7 besök på någon av våra aktiviteter av dessa besök gjordes av medlemmar bosatta i Västerås. Verkligen imponerande besöksiffror. Årets stora utflykt gjordes till den militära flygdagen på Malmen, gamla F3. Här visade flygvapnet i samarbete med SAAB upp de svenskbyggda stridsflygplanen från J29 till och med J39 Gripen. En mycket imponerande syn när de sex jetplanen i tät formering passerade utställningsområdet. På Malmen kunde vi besöka FV-museet, ett mycket sevärt museum över flygvapnets historia. I början av oktober anordnades en dagsutflykt med buss till Arsenalen i Strängnäs, museet med många av fordonen som brukats inom försvaret. Här fick vi prova på att sitta i en trång stridsvagn, en inte avundsvärd arbetsplats. Boulebanan vid Gula Villan sköts av föreningen. Under sommaren var banan flitigt i bruk - trots det mindre gynnsamma vädret - med interna matcher, ibland även mot besökande föreningar. Veteransektionen bidrar ekonomiskt till samtliga aktiviteter med riskpengar för att förenkla planeringen resekalkylen och hålla nere kostnaden för enskilda medlemmar. Traditionsenligt avåts en uppskattad jullunch den 13 dec. Detta året samlades ett sextiotal veteraner på Jonny s krog på Hässlö. Traditionen att samlas i Gula Villan har övergetts på grund av svårigheterna att servera så många personer i det relativt trånga utrymmet. Julstämningen höjdes även i år av julmusik presenterad av en av våra trogna medlemmar. Årets verksamhet avslutades med en enkel nyårsfika den 27 december. Styrelsen för F1 Kamratförenings Veteransektion vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för visat stort intresse för årets verksamheter. Västerås 21 feb Verksamhetsplan för år 2013 Mål och syfte med verksamheten Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift att vårda minnet av den nedlagda Flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna. Detta sker genom att ge medlemmarna, i huvudsak pensionärer, möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull. Den uppsökande verksamhet vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem. Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna, bland annat fysiskt genom Boulespel på egen bana, samt mentalt genom föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret. Våra studiebesök och resor bidrar även till att vidga våra medlemmars vyer. Målgrupp Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer som tidigare tjänstgjort på Västerås flygflottilj F1. Sedan millennieskiftet har målgruppen utvidgats och omfattar numera var och en som sympatiserar med föreningens ändamål. För medlemskap krävs att personen har avslutat sitt yrkesverksamma liv och uppbär någon form av pension. Av naturliga skäl är de flesta intresserade av teknik och framförallt av flygets historia. Medlemsantal F1 Kamratförening har totalt omkring 500 medlemmar. Av dessa ingår i F1 Kamratförening Veteransektion ca 200 medlemmar, varav 166 är bosatta i Västerås kommun. (31 dec 2012) Fort. nästa sid. HB_2013_1_work.indd :04:40

10 8 Omfattning av verksamheten, verksamhetsplan Gula Villan Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygbas, var det hus som sedan många år kallas Gula Villan. Den drivs och ägs av Västerås Flygande Museum. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplatsen är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Öppet Hus Varje torsdag träffas vi i Gula Villan på Hässlö för en förmiddagsfika - inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden, bjuds på ett en timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Antalet besökare är cirka 25 på vanliga torsdagar, och omkring 40 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 2000 besök i Gula Villan (år 2012 var det 1308 besök av Veteransektionens medlemmar). Samtliga föredrag dokumenteras på video som överförs till DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kan delta i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll. Föredragshållare har varit f.d. flygvapenchef, f.d. minister i Sveriges regering och vår nuvarande landshövding. Uppsökande verksamhet Vi försöker att i görligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare inspelningar på video / DVD. Hässlöbladet Vårt med F1 Kamratförening gemensamma medlemsorgan Hässlöbladet utkommer två gånger om året. Vi har funnit att detta är ett bra sätt för medlemmarna att känna samhörighet och vara uppdaterade om vad som händer i föreningen. Hemsida på internet F1 Kamratförening Veteransektion har tillsammans med moderföreningen en hemsida där vi presenterar vår verksamhet. Adressen är: www. f1kamratforening.se Datautbildning Det tidigare stora intresset för datautbildning har inte utvecklats som väntat så den verksamheten får ligga på is tills vidare. Resor, studiebesök Minst en längre bussresa genomförs varje år, och dessutom någon kortare studieutflykt. För 2013 har beslut fattats att göra en bussresa den 21 maj till bl. a. Söderhamn, till den nedlagda flygflottiljen med dess fina museum samt ett besök på Karl Larsson gården med sitt kulturella värde. Under året kommer vi även att arrangera resor till något intressant objekt i närheten av Västerås. Transporterna ordnar vi genom samåkning med egna bilar, eller med chartrad buss. Boule-spel Under sommarmånaderna arrangeras turneringar i Boulespel. Ett antal entusiastiska medlemmar genomför en tävlingsserie på den egna banan. Utbyte med andra pensionärsorganisationer har tidigare skett i liten skala, men arbete pågår om en utökning till kommande säsong. Den egna banan håller god klass men kräver kontinuerligt underhåll, en något större insats under kommande säsong. Bibliotek Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, och lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Som en sidogren till biblioteket finns, för utlåning, arkivet av CD-skivor med de inspelade föredragen. Fort.nästa sid HB_2013_1_work.indd :04:40

11 9 Övrigt Ett flertal av våra medlemmar håller den mentala sidan igång genom att vara aktiva i Västerås Flygmuseum som guider, tekniker, simulatorinstruktörer och allmänna hjälpredor. Vid den planerade flygdagen den 26 maj kommer ett 25-tal av våra medlemmar att engageras som funktionärer. Ett visst samarbete planeras med Västerås stads Mötesplats i den gamla uoff.-mässen på Viksäng. Vårresa till F15 Söderhamn Västerås Vårstädning på F15 s Flygmuseum. Foto: Helge Ljungstöm, Söderhamn Vårresan i år går till F15 i Söderhamn. Datum för resan är den 21 maj. Buss avgår kl 07:30 från Gula Villan. Ankomst F15 c:a 10:30. Guidning i musset och därefter lunch i gamla offmässen. Buss avgår c:a 13:00 till Alfta Hälsingegårdar för fika. Sedan vidare till Carl-Larssongården i Sundborn dit vi ankommer c:a 15:00. Guidning och fika i Sundborn därefter åker vi hem till Västerås. Beräknad ankomst c:a 19:00. Kostnaden beräknas bli 250:- för medlemmar i Veteransekt. för övriga deltagare 270:- Fördelningen är 150:- för resan med inträde, resten avser förtäringen under resan. OBS. Priset är baserat på visst bidrag från Västerås stad Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Info om planerad höstresa Filmtajm Efter filmvisningen på Elektra Bio senast har flera önskat en fortsättning med historiska Flygfilmer. I höst planerar vi därför en två timmars förmiddagsfilmvisning med fika. Jag har letat fram följande historiska filmer: - Från F1 år 1944 med B18A - Flottiljfilm från 1962 med 1:a komp. och J32. - Flygets dag från 1964 med bl.a. besök av en Engelsk Tigerdivision - Flygdagsfilm F1 35 år med 32 uppvisning, 35 och 34 grupper, samt A32 som fäller napalm - 50 år, 1969 när våra duktiga J35 Drakenpiloter startar i ösregn och formerar F1 i detta oväder framför Kungen, CFV och ryske militärattachén, som sade Detta hade vi aldrig klarat. Någon mer film tillkommer. Kanske repris på Nattjakt som några önskat och för de som missade förra visningen. FV 25 år och Flygmateriel under 50 år är också tänkbara filmer. Planera för en trevlig filmförmiddag med Flygnostalgi den 24 oktober kl 10:00 Film skall ses på stor duk ej på TV Välkomna till Elektra Bio, Culturen. OBS. Titta på vår hemsidan f1kamratforening.se och/eller anslagstavlan i Gula Villan för ev. ändringar/uppdateringar. Kjell Siggelin Båtresa med Strömmabolaget till Siiaröfortet i Stockholms skärgård i september. Anders Hård af Segerstad HB_2013_1_work.indd :04:40

12 10 F1 Kamratförenings Julbord 13 december 2102 HB_2013_1_work.indd :04:42

13 11 Foto: Sten Hollman HB_2013_1_work.indd :04:45

14 12 Torsdagen den 30 juni 1983 var en dag då även vädrets makter grät en skvätt. Nedläggning av Västmanlands Kungliga Flottilj den 30 Juni 1983 Härmed förklarar jag Västmanlands Kungliga Flygflottilj nedlagd. Med de orden ifrån dåvarande Flygvapenchefen Sven-Olof Olson var F1:s saga all. Ur VLT den 1 juli står bl.a. följande: C:a 600 personer deltog vid avslutningsceremonien framför kanslihuset. Ceremonien inledes med militärmusik spelad av Regionsmusiken under ledning av Björn Skärstad. Efter fanmarsch överlämnades F1:s finaste minnesföremål, kalken från slaget vid Poltava 1709, till dåvarande landshövding Osborne Bartley. F1:s fana överlämnades till F16. En minnestavla avtäcktes och på kanslihuset halades fanan för sista gången. En epok var över. Foto: Peter Liander Foto: Kjell Siggelin HB_2013_1_work.indd :04:49

15 13 Foto: Lasse Höglund Foto: Odqvist Fort. nästa sida HB_2013_1_work.indd :04:56

16 14 Foto: Kjell Siggelin Foton i artikeln erhållna av Robert Lindberg, Köping och Kjell Siggelin, Västerås. Kända foton har namngetts, övriga är av okänt ursprung. HB_2013_1_work.indd :05:04

17 15 Åke Jansson - En flygarlegend En av de färgstarkaste föredragshållarna vi haft i Kamratföreningen är flygarlegenden från Vallentuna och Kongo nämligen Åke Jansson, som i nov- ember 2012 underhöll oss.med sina flygarhistorier. Att rädda liv till sjöss. Föredrag i januari 2013 av Peter Åhlin. Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är: Att rädda liv till sjöss. Peter berättade om Sjöräddningssällskapet som är den enda stora aktören som sysslar med sjöräddning i Sverige. SSRS är förkortning av det gamla namnet Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Det intressanta är att organisationen är helt ideell både till arbetsinsats och ekonomi. Han har på allas begäran nu hållit sitt andra föredrag. Vi ville att han skulle fortsätta där han slutade förra gången. Kanske få höra om Kongo-äventyret, när han fick lämna allt, sitt flygbolag med lokaler och utrustning. Militärrevolt hade brutit ut. Han fick fly med två av sina DC-3:or. Men Åke kom aldrig in på detta. I stället fyllde han timmen med en rad hårresande historier om flygningar, där livet måste ha hängt på en skör tråd. Vid en flygning hade planet, Åke ovetande, lastats med c:a 800 kg övervikt. Att planet överhuvud taget kom i luften bevisar väl Åkes skicklighet som pilot och DC3:ans överkapacitet. Motorerna fick dock jobba för hårt och nödlandning skedde någon stans ute i bushen. När lasten kollades, hittades ca. 800kg spik i lådor. Denna last fanns inte med i specifikationerna, som Åke godkänt. Reparationerna, som utfördes under primitiva förhållanden, tog lång tid. En utbytesmotor, som köptes från England, havererade vid provflygningen. En ny motor köptes från Sydafrika. Resan fortsatte sedan, dock utan last, den fraktades vidare med lastbil. Vid en annan flygning gick alla fästbultar av på en cylinder. Åke märkte att en bula började växa på motorkåpan. Motorn stoppades och propellern flöjlades. Det visade sig att cylindern hade börjat hamra sig ut genom motorkåpan. En timme passerar raskt och vi fick höra endast en bråkdel av hans äventyr. Åke har idag sin kära DC3:a som han vårdar ömt. Planet står ju i vårt museum och över vintern sker all översyn med hjälp av ett 10-tal grabbar som han har med sig varje lördag ifrån Vallentuna. Just nu är DC3:an nypolerad och vacker att se. Ingen kan tro att den faktiskt deltog i invasionen i Normandie, dragande ett glidplan fullastat med soldater. Mary o Ragnar Eriksson Arbetsuppgifterna består i dels förebyggande sjöräddning i form av råd och instruktioner om hur båtar och personal skall vara rustade mot problem som kan uppstå under livet på sjön dels i forskning och utveckling av nya metoder och system. Det största utmanande forskningsprojektet just nu är hur man skall evakuera och rädda passagerare och personal på ett stort kryssningsfartyg. Här kan det röra sig om flera tusen personer, som olyckan i Italien i fjol och Estoniaolyckan i Finska viken för många år sedan. Verksamheten är fördelad på 66 stationer med totalt 160 båtar och några svävare. Man har ca 1800 personer som frivilligt, genom ett 6 veckors joursystem, bemannar sjöräddningsenheterna dygnet runt året runt. Ett sjöräddningsuppdrag leds från en central i Göteborg. För att effektivt kunna välja rätt insats måste ledningen känna till varje enhets förmåga. För att få ett enhetligt kunnande krävs utbildning och därför består personalens uppgift ofta i övningar. Berörd personal skall vara tränad att efter larm samlas på tilldelad räddningsbåt och effektivt kunna genomföra förväntad insats. Krav är att första enheten skall lämna hamn inom 15 min efter larm. Personalstyrkan på en enhet består alltid av en be- Fort.nästa sida HB_2013_1_work.indd :05:05

18 16 fälhavare och erforderlig övrig båt-/räddningsbesättning dessutom finns läkare eller annan sjukvårdskunnig personal med ombord. Man har ca 7000 uppdrag per år, alla är inte akuta olycksutryckningar. Sjöräddningen har även en mer allmän service till sina medlemmar som vid t.ex. maskinhaveri kan få bogserhjälp till närmaste hamn med servicemöjligheter. Ofta kan personalen lösa tekniska problem på plats och semesterfiraren kan fortsätta sin semestersegling. Vissa sjöräddningsstationer har utrustning för begränsning av skador vid oljeutsläpp. Detta är speciellt viktigt i t.ex. västra Mälaren där Sjöräddningen kan vara på plats efter en ½-timme medan kustbevakningen behöver 5-6 timmar innan en insats kan göras. Det tar högst 2 timmar innan ett oljeutsläpp nått en strand och förorsakat stor miljöskada så tidsaspekten är viktig. Ekonomin bygger till 40 % på medlemsavgifter och resten på donationer från företag och privatpersoner. Postkodlotteriet har varit en god donator och har därför fått namnge den nya klassen av räddningsbåtar. Sjöräddningen har ett plusgirokonto och står därmed under statlig kontroll av framförallt administrationskostnader. Sjöräddningen och dess arbetande medlemmar gör en stor samhällelig insats för att hjälpa människor i nöd och skall ha ett stort tack för att utan ersättning lägga en stor del av sin lediga tid åt att hjälpa sina medmänniskor en attityd som borde vara mer utbredd. Peter skall också ha ett stort tack för att han kom till Gula Villan och på ett intressant sätt berättade om Svensk Sjöräddning. Sten Hollman Foto: Sten Hollman Historik över STRIL-system inom Svenska Flygvapnet Den 28 februari gästas vi av Alf Kling, som höll ett föredrag om STRIL inom Svenska Flygvapnet. Alf Kling var tidigare STRILchef på F4, har numera en befattning på STRILbatalojnen i Bålsta. Vi fick en mycket intressant historisk genomgång av STRIL-verksamheten från 1940-talet fram till nuvarande JAS-epoken. Genomgången speglade hur den tekniska utvecklingen påverkat STRIL utvecklingen och luftförsvaret från att bestå av 33 sektorer till att bli endast bestå aven sektor. 40-talets luftbevakning var uppbyggd med optisk luftbevakning där Armén var huvudman. Det fanns 23 luftbevakningsområden med ledningscentraler i landet. Under 50-talet kom DC-3 och Catalinaaffären att bli startpunkt för vår Svenska Incidentberedskap. STRIL 50 med Lfc m/50, som byggde på radar och opt. luftbevakning infördes och ett antal Lfc byggdes upp. Stril 60 projekterades i slutet av 50-talet och infördes senare. Samtidigt utvecklades ett system för att datamässigt skicka styrdata från marken till flygplanen. Under denna tid tillkom PS-08 radarn. Under tiden , byggdes 2 st nya ledningscentraler LFC 1, samt 8 st Rrgc/F, som var datoriserade med dåtidens teknik. Ett antal nya radartyper tillkom bl.a. låghöjdsradarn PS-15/F (17 st). Tiden fanns en handfull luftbevakningssektorer. Systemet OPUS infördes för snabbare information från luftbevakare till Lgc och Lfc, Alf Kling avslutade med genomgång av åren och framåt, där en ytterligare datorisering och teknisk utveckling gav en bild av snabbare, bättre och effektivare STRIL system tillsammans med en modernare organisation. Föredraget finns för lån på DVD-skiva nr 198 Lars-Ove Johansson HB_2013_1_work.indd :05:05

19 17 Brev från Webmaster Det är så stimulerande med att sitta här i hemmets lugna vrå (efter att barnen somnat) och skanna in fotografier som blivit inlämnade till oss här på Kamratföreningen. Tyvärr är väldigt många fotografier inte märkta med något, så jag försöker att forska lite i vad man ser på fotografien. Som följande fotografi, det är stämplade med Studio Gallery och har ett handskrivet efternamn, Odqvist. På baksidan står det Odqvist avlöste Ljungdahl vid bränslepumpen, i bakgrunden ses 4 journalister. När jag forskade närmre om dessa fotografier hittade jag i boken Kungl Västmanlands flygflottiljshistoria och från s 139: Redan 1941 bestämde dåvarande CF1 Öv Axel Ljungdahl att man på F1 skulle anordna en flygfälttävlan (flygtiokamp) för förbandets besättningar. Med 30-talet tunga bombare(typ B-3) på startlinjen och 120 mannar i elden från flottiljchefen till yngsta flygargrabbarna, startade man tävlingen den 17 september. Efter ett gemensamt prov i flygplanssiluett kännedom skedde enskilt start för tidtabell flygning på 200km. Vid starten fick varje signalist en fråga, skriven i chiffer, som det gällde att dechiffrera och besvara i chiffer över radion. Lite senare skulle signalisterna pejla en radiofyr och pricka in dess läge på kartan. Den flygande delen av 10-kampen avslutades med bombfällning och pricklandning. Stationstjänstprovet bestod i tankning ur bensinfat med handpump, laddning med bomber och start av motorerna, utan hjälp från stationsmanskapet. Som avslutning på tävlingen kom pistolskjutning och terräng löpning med punktorientering. Författare till citatet är Stig Andersson. Nästa fotografi har texten Navigerings-momentet före start eller efter landning. Från vänster ses: Ljungdahl, Odqvist & Lindblad. Med detta tackar jag nu för denna gång och passar även på att lägga ut en fråga till er som läser detta och har mer bilder/negativ/diabilder liggandes hemma. Jag har en nyinköpt skanner och hjälper er gärna med att föra över dessa bilder till en cd-skiva åt er. I gengäld vill jag ha tillstånd att publicera dem på F1 s Kamratförenings hemsida. Samtidigt söker jag prylar/saker/föremål, ja allt som haft med F1 att göra. Min tanke är att dessa saker ska bli en del av Västerås Flygmuseums fasta utställning. Med vänlig hälsning Robert Lindberg, Köping Webbmaster: Min gissning är att dessa fotografier kommer från Gösta Odqvist och att han fått dem från Studio Gallery. F1 emblem HB_2013_1_work.indd :05:06

20 18 Bilder och Simulatorer Mitt namn är Ulf Norman. Jag har gjort två bra saker. Dels ha jag varit med och byggt upp en sajt med flygplansbilder, och dels har jag lett uppbyggnaden av simulatoravdelningen på Västerås Flygmuseum. Båda skapelserna borde intressera medlemmar i F1 Kamratförening. lite nära buskarna vid Heathrow. - Lansen vid RollOut SAS Airbus A319 med retromålning Min son Hans Norman jobbar på SAS med datasystem för flygplanallokering. Dessutom har han i ca 25 år tagit en massa bilder av i första hand trafikflyplan men också en del militärt. Sedan har jag tagit hand om det datatekniska och tillsammans har vi byggt upp en sajt där vi visar mer än bilder. Vi har just förstorat alla bilder till 1200*800 pixlar så nu är dom rikitgt härliga att titta på. Allt är sökbart på datum, flygplanstyp, ägare, plats, kommentarer. Massor av bilder från RollOuts i Västerås för de senaste 10 åren. Vidare visas Aircraft Data där man kan jämföra olika typer i tabellform. Intressant att t. ex. ställa DC3 mot Boeing 777. Så finns en nästan komplett uppställning över alla SAS-plan genom historien. Demo-flights, cockpits och olika flygplatsbesök m.m. m.m. En avdelning visar lite äldre bilder tagna av gästfotografer. Vad beträffar simulatorerna på Västerås Flygmuseum finns för närvarande fyra st. i drift. J35 Draken, DC10, Convair Metropolitan och en Linktrainer. Det är också meningen att man skall få igång en Airbus A320 och en till J35 under Är man medlem i F1 Kamratförening och ännu inte har testat simmarna i Västerås, ja då har man något riktigt häftigt kvar här i livet. När Flygande Veteraners DC3-kapten Anders Ahlberg provat vår DC10- simulator sade han att han måste komma tillbaka med sin fru så att hon fick känna på hur det var att flyga. Inget dåligt betyg. Det blir en trevlig söndagutflykt för hela familjen. Mer info på: ygmuseum.com Den enda egentliga Flygdagen i Stockholmstrakten är numera RollOut i Västerås blir det den 26 maj. Alltid mycket veteranflyg och härligt sommar väder. Ta i trä! Bilder: - DC3:an Daisys besättning beundrar Pierre Holländers wingwalkinguppvisning vid RollOut Emirates flyger Airbus tvåvåningsmaskin A380 till London flera gånger dagligen. Här 2011, kanske Foto: Hans Norman HB_2013_1_work.indd :05:09

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Medlemsbrev våren 2017

Medlemsbrev våren 2017 Medlemsbrev våren 2017 Föreningen Backamo Vänner kallelse till årsmöte 29 april Alla är hjärtligt välkomna till årsmötet, ingen föranmälan. Årsmöte 29 april Vi samlas i matsalen, byggnad 40. Programmet

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

GULDKLUBBEN

GULDKLUBBEN GULDKLUBBEN 2008-03-15 Guldklubbens medlemmar inbjudes härmed till årsmöte lördag 15 mars 2008 kl 10.00 i Hansa Utbildnings lokaler, Bredgatan 4, Visby. PROGRAM 10.00-10.15 Samling, kaffe och bulle 10.20

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Årsmöte i Barsebäcksverkets Seniorklubb i Nya Infocenter den 18 februari 2010

Årsmöte i Barsebäcksverkets Seniorklubb i Nya Infocenter den 18 februari 2010 Årsmöte i Barsebäcksverkets Seniorklubb i Nya Infocenter den 18 februari 2010 Innan mötesförhandlingarna inleddes hölls en tyst minut för medlemmar som avlidit under år 2009. Närvarande: 56 medlemmar 1

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Förhandlingsverksamheten

Förhandlingsverksamheten Förhandlingsverksamheten Avtalsförhandlingarna sköter Ledarna centralt. Det så kallade Ledaravtalet har fortfarande diskuterats och ifrågasatts om det fungerar som det var tänkt ute bland våra medlemmar.

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen Västerås Modellflygklubb VMFK ~o~

STADGAR för den ideella föreningen Västerås Modellflygklubb VMFK ~o~ Sid 1 (8) STADGAR för den ideella föreningen Västerås Modellflygklubb VMFK ~o~ Innehåll sida 1 ÄNDAMÅL 2 2 SAMMANSÄTTNING 2 3 ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER 2 4 BESLUTANDE ORGAN 2 5 FIRMA OCH FIRMATECKNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Stadgar för Täby Tennisklubb

Stadgar för Täby Tennisklubb 1 Stadgar för Täby Tennisklubb 1 Omfattning och ändamål Täby Tennisklubb (TTK), som bildades den 29 mars 1973 under namnet Erikslunds Tennissällskap och namnändrade den 28 oktober 1999, är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Plats: Folkets Hus, Kungshamn Datum: Onsdagen den 27 februari :00

Plats: Folkets Hus, Kungshamn Datum: Onsdagen den 27 februari :00 Plats: Folkets Hus, Kungshamn Datum: Onsdagen den 27 februari 2019 15:00 På mötet kommer bland annat att behandlas frågan om ett samgående med SPF Seniorerna Sotenärbygden. Efter förhandlingarna bjuder

Läs mer

DHR Ängelholm NR

DHR Ängelholm NR DHR Ängelholm NR. 1. 2017 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se DHR Ängelholm Åsbogatan 40 26251 Ängelholm.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 6 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för FRO Stockholm

Stadgar för FRO Stockholm Bilaga 1 till Proposition 2 Förb.stadgar2011mmm 110130 Stadgar för FRO Stockholm 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Stockholm (ett förbund inom Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning av

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09 2015 års Tattoo. Ja nästa år är det dags igen och förberedelserna är i full gång. En av de viktigaste sektionerna är Musik och Program som redan är igång. Deras arbete är att skapa ett vidgat program som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte

Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte Sändlista PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2012-03-08 Mötessekreterare Sändlista Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleant Valberedning

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

STADGAR FÖR SPF SENIORERNA LUND ÖSTER

STADGAR FÖR SPF SENIORERNA LUND ÖSTER STADGAR FÖR SPF SENIORERNA LUND ÖSTER Antagna vid föreningens årsmöte den 24 februari 2015, med ändring ( 6) antagen vid årsmötet den 23 februari 2016 samt med ändringar ( 4 mom. 6 och 5 mom. 1) antagna

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. 2 Säte Föreningen skall ha sitt säte i Åmynnet.

Stadgar. 2 Säte Föreningen skall ha sitt säte i Åmynnet. Stadgar Stadgarna upprättades och antogs 1990-02-08. Stadgarna kompletterades och antogs 1992-02-16. Stadgarna kompletterades och antogs vid årsmötet den 28:e februari 2010, att gälla från verksamhetsåret

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från årsmötet för Stensviks Ångbåtsbryggförening

Protokoll från årsmötet för Stensviks Ångbåtsbryggförening Protokoll från årsmötet för Stensviks Ångbåtsbryggförening 1 Datum: 2015-07-11 klockan 11.00 Plats: Stensviks ångbåtsbrygga 1. Johnny Rosberg öppnade mötet och presenterade dagordningen. 2. Till ordförande

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE. Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte

PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE. Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte Sändlista PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2014-03-05 Mötessekreterare Sändlista Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleant Valberedning

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 7 april 2016 Kamratföreningen F 21 2016-04-07 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för SPF Klaran

Stadgar för SPF Klaran Stadgar för SPF Klaran 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Klaran Karlstad (SPF Klaran) inom Värmlandsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 802419-4360. Föreningen är ideell

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN STOPPA KVINNLIG KÖNSSTYPNING. Stadgar. Reviderade

RIKSFÖRENINGEN STOPPA KVINNLIG KÖNSSTYPNING. Stadgar. Reviderade RIKSFÖRENINGEN STOPPA KVINNLIG KÖNSSTYPNING Stadgar Reviderade 2016-07-16 1 Föreningens Benämning 1:1 Föreningen är en ideell, politisk, och religiöst obunden Riksförening som skall benämnas RISK STOPPA

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Söderhamns Kust& Skärgårdsförening Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Årsmötet äger rum ONSDAGEN den 18 mars kl 1900 i SMS-lokalen (Båtklubbens lokal) Kallelse till Kust & Skärgårdsföreningens Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse. För 2018

Verksamhetsberättelse. För 2018 Verksamhetsberättelse För 2018 Styrelsen för Föreningen Bollnäs-Ovanåker HjärtLung får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2018 Målsättning Vårt övergripande mål är att alla som drabbats av

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid extra riksmöte

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid extra riksmöte Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid extra riksmöte 2009-09-05 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer