Skolelevers drogvanor 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolelevers drogvanor 2007"

Transkript

1 Skolelevers drogvanor en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun

2 DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning 4 Snusning 5 Vad tycker föräldrarna? 5 Tillgänglighet till tobak 5 ALKOHOL 6 Andel alkoholkonsumenter 6 Berusningsdrickande 6 Intensivkonsumtion 6 Illegal alkohol 7 Vad tycker föräldrarna? 7 Tillgänglighet till alkohol 8 Upplevda problem i samband med alkoholkonsumtion 9 NARKOTIKA 10 Tillgänglighet till narkotika 10 Eget bruk av narkotika 10 ELEVERS ATTITYDER TILL OLIKA NORMBRYTANDE BETEENDEN 11 SKOLMILJÖ 12 Skoltrivsel 12 Skolk 13 Mobbning 13 DROGVANOR I ÅRSKURS 2 14 TOBAK 14 Rökning 14 Snusning 15 Debutålder 15 Vad tycker föräldrarna? 16 Tillgänglighet till tobak 16 ALKOHOL 17 Andel alkoholkonsumenter 17 Berusningsdrickande 17 Intensivkonsumtion 17 Illegal alkohol 19 Debutålder 19 Vad tycker föräldrarna? 20 Tillgänglighet till alkohol 20 Upplevda problem i samband med alkoholkonsumtion 21 NARKOTIKA 22 Tillgänglighet till narkotika 22 Eget bruk av narkotika 22 ELEVERS ATTITYDER TILL OLIKA NORMBRYTANDE BETEENDEN 24 SKOLMILJÖ 25 Skoltrivsel 25 Skolk 26 Mobbning 26 ÖVRIGT 27 2

3 Drogvaneundersökning 2007 I mars 2007 genomfördes en drogvaneundersökning i flera skånska kommuner, däribland Ängelholms kommun. Som avsändare för undersökningen stod Region Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans med berörda kommuner. Samtliga skånska kommuner fick erbjudande om att delta i undersökningen och 21 kommuner tackade ja. Deltagande kommuner var Bromölla, Burlöv, Eslöv, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Östra Göinge. Samma drogvaneundersökning har även gjorts år 2003 och 2005 men då deltog inte Ängelholms kommun. Undersökningen genomfördes i Ängelholm på åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Samtliga kommunala högstadieskolor deltog samt Ängelholms gymnasieskola. Totalt resulterade det i inkomna svar från 411 niondeklassare och 266 gymnasister, vilket innebär att en hög svarsfrekvens har uppnåtts (80-88%). Svaren från undersökningen går att få nedbrutna på Ängelholmsnivå och även skolnivå och kan jämföras med Skånegenomsnittet. Antalet elever i Skåne som besvarat enkäten är 3532 stycken i årskurs 9 och 1326 stycken i årskurs 2 på gymnasiet. I denna rapport presenteras resultaten för årskurs 9 och årskurs 2 var för sig. De siffror som presenteras är angivna i procent och avrundade till hel/halvprocent. Resultaten är baserade på de som går i skola i Ängelholm, oavsett om de är boende i en annan kommun. Det går även att få fram resultat som endast gäller de som är bosatta i Ängelholm, kontakta författarna om du är intresserad av det. Denna sammanställning är skriven av Hanna Mann och Maria Selway, alkohol- och drogförebyggande samordnare i Ängelholms kommun. Telefon: eller E-post: eller 3

4 Drogvanor i årskurs 9 Tobak Rökning Nästan hälften av alla elever i årskurs 9 har aldrig rökt och ytterligare en fjärdedel har bara provat. Det är ganska likt Skånegenomsnittet, möjligen något bättre siffror för Ängelholm. Andelen elever som röker varje eller nästan varje dag är 7% i Ängelholm. Motsvarande siffra för Skånegenomsnittet är 10%. De flesta som röker röker ca cigaretter per dag. Att feströka är det tredje vanligaste svarsalternativet och 11% i Ängelholm uppger att de gör det. Det är något vanligare än i resten av Skåne. Om man tittar på flickor och pojkar separat så är det lika många killar som tjejer som aldrig har provat. Det är också ungefär lika många killar som tjejer som uppger att de röker varje eller nästan varje dag. Den stora skillnaden ligger istället i att killarna stannar vid att ha provat röka någon gång, tjejerna fortsätter istället med att feströka. Hur ofta röker du? Procent Nej, jag har aldrig rökt Nej, jag har bara prövat Nej, jag har rökt men slutat Ja, varje dag Ja, nästan varje dag Ja, men bara på veckosluten Ja, men bara när jag är på fest Ja, men bara ibland Svarsbortfall: Hur ofta röker du? 1%(4) Filter: ( Årskurs=Årskurs 9 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) 4

5 Snusning 60% av eleverna i Ängelholm har aldrig snusat och lite drygt en fjärdedel har bara provat. 5% snusar varje eller nästan varje dag vilket ligger på samma nivå som Skånegenomsnittet. Det är stor skillnad mellan könen när det gäller snusning. Inga tjejer uppger att de snusar varje eller nästan varje dag vilket innebär att av killarna är det i realiteten drygt 9% som snusar varje dag. De flesta snusar 3 dosor per vecka. 31% av killarna har provat snusa medan 23% av tjejerna har gjort det. Vad tycker föräldrarna? På frågan om föräldrarna tillåter att man använder tobak svarar 71% av eleverna i Ängelholm att ingen av deras föräldrar tillåter att man använder tobak. Föräldrarna i Ängelholm är aningen mer liberala än föräldrar i genomsnitt i resten av Skåne. Föräldrarna är mer tillåtande om de har en son än om de har en dotter. Tillgänglighet till tobak På frågan om det är lätt eller svårt att få tag på tobak tycker övervägande delen att det är lätt att få tag på tobak. 57% tycker att det är mycket eller ganska lätt. De två vanligaste sätten att få tag på tobak är att köpa den själv i butik i den egna kommunen och att man får den från syskon eller kompisar. Det verkar vara något vanligare att man köper själv i butik i Ängelholm än i resten av Skåne. 5

6 Alkohol Andel alkoholkonsumenter Som alkoholkonsument räknas man när man någon gång under vårterminen druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin eller sprit. I Ängelholm uppgår andelen alkoholkonsumenter i åk 9 till 70% att jämföra med Skånegenomsnittet på 68%. Det är ingen större skillnad mellan könen. Det är färre i Ängelholm som uppger att de inte dricker alkohol alls än i övriga Skåne. Berusningsdrickande På frågan om man någonsin har druckit så mycket alkohol att man känt sig berusad svarar 54% av eleverna i Ängelholm ja. Motsvarande siffra för Skåne är 52% och för riket är det 50%. Fler pojkar än flickor svarar ja på frågan i Ängelholm. 24% av eleverna i Ängelholm uppger att de dricker sig berusade varje eller nästan varje gång de dricker. Motsvarande siffra för Skåne är 22%. Det är fler flickor än pojkar som uppger att de blir berusade varje eller nästan varje gång de dricker. 6% av eleverna i Ängelholm uppger att de någon gång har använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte. Intensivkonsumtion Intensivkonsumtion innebär att man dricker minst 1,8 dl 40%-ig sprit vid ett och samma tillfälle. Det motsvaras av en hel flaska vin/fyra stora flaskor starkcider eller alkoläsk/fyra burkar starköl/sex burkar folköl. Årskurs 9 eleverna i Ängelholm intensivkonsumerar alkohol i mindre utsträckning än elever i övriga Skåne. Men likaledes är det 28% av eleverna i Ängelholm som intensivkonsumerar minst en gång per månad, ingen skillnad mellan könen. I riket är det 23% som intensivkonsumerar någon gång per månad. På frågan om hur mycket sprit man brukar dricka vid ett och samma tillfälle så ligger det en puckel kring cl sprit. 6

7 Procent Inget Hur mycket sprit brukar du dricka vid varje tillfälle? 2 cl Svarsbortfall: Hur mycket sprit brukar du dricka vid varje tillfälle? 10,5%(43) Filter: ( Årskurs=Årskurs 9 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) 4 cl 6 cl 8 cl 12 cl 18 cl 35 cl 60 cl 70 cl Illegal alkohol På frågan om man någon gång under det senaste året har druckit hembränd sprit svarar 27% av Ängelholmsungdomarna ja. Detta skall jämföras med Skånegenomsnittet där 17% svarar ja på samma fråga. Denna fråga har också kunnat jämföras med riket, som ligger på 14%. I Ängelholm är det något fler killar som har druckit hembränt, men det är inga markanta skillnader. De som svarat ja har druckit hembränt mellan 1-4 gånger under året. Ungdomarna i Ängelholm dricker i lika stor utsträckning importerad alkohol som i övriga Skåne. Vad tycker föräldrarna? Föräldrarna i Ängelholm är något mer tillåtande till att deras barn dricker alkohol än den genomsnittliga föräldern i övriga Skåne. I Ängelholm svarar 23% ungdomarna att båda föräldrarna tillåter det, i Skåne svarar 19% samma sak. Nästan en fjärdedel av 15-åringarna i årskurs nio får alltså dricka alkohol för båda sina föräldrar. Det finns en skillnad mellan könen, föräldrar är mer tillåtande till söner än till döttrar. Ungefär 30% vet dock inte vad deras föräldrar tycker om att de dricker alkohol. 7

8 Föräldrarna i Ängelholm är också mer villiga att bjuda sitt barn på alkohol. I Ängelholm bjuder 60% av föräldrarna sitt barn på alkohol medan Skånegenomsnittet gör det i 54% av fallen. Framförallt får barnen smaka ur föräldrarnas glas. Det är mycket stor skillnad mellan könen. Många fler föräldrar med söner är restriktiva till att bjuda på alkohol. De söner som dock blir bjudna får i större utsträckning hälla upp själv och får ett eget glas jämfört med döttrarna. Ungefär 23% av föräldrarna har köpt ut alkohol till sina barn, det finns inga skillnader mellan Ängelholm och Skånegenomsnittet. Däremot finns det en skillnad mellan könen. Föräldrar till döttrar köper i större utsträckning ut alkohol än de med söner. Tillgänglighet till alkohol Majoriteten tycker att det är ganska lätt att få tag på folköl i Ängelholm. De två vanligaste sätten att få tag på folköl är från kompisar eller kompisars syskon samt av föräldrar med lov. Dessa två sätt är ungefär lika vanliga. På tredje plats kommer att man köper själv i Danmark eller Tyskland. Ungdomarna i Ängelholm tycker att det är lättare att få tag på starköl jämfört med andra skånska ungdomar. Det vanligaste sättet att få tag på starköl är från kompisar eller kompisars syskon. Det nästvanligaste är att man handlar det själv i Danmark eller Tyskland och på tredje plats kommer från föräldrarna med lov. Vin får ungdomarna tag på främst genom kompisar och deras syskon samt från föräldrar med lov. Majoriteten av ungdomarna i Ängelholm tycker att det är lätt att få tag på sprit. Det verkar vara lättare att få tag på sprit för Ängelholmsungdomar än i övriga ungdomar i Skåne. Det vanligaste sättet att få tag på sprit är via kompisar eller kompisars syskon och näst därefter att man köper själv i Danmark eller Tyskland. 8

9 Upplevda problem i samband med alkoholkonsumtion Enkäten innehöll en del frågor som rörde upplevda problem i samband med alkoholkonsumtion. Frågorna handlade om man hade grälat, bråkat/slagits, tappat pengar eller andra värdesaker, förstört saker eller kläder, haft oönskat eller oskyddat sex. Var femte elev i Ängelholm har grälat i samband med att de har druckit, 13% har varit i slagsmål. Var femte elev har förstört saker eller kläder när de har druckit och 12% har tappat bort pengar eller andra värdesaker. 8% av eleverna har haft sex fast de inte själva ville när de har varit påverkade av alkohol och en av tio har haft oskyddat sex när de har druckit. Tjejerna ligger i topp på samtliga frågor som handlar om upplevda problem. 9

10 Narkotika 79% av eleverna i Ängelholm uppger att de aldrig har haft lust att prova narkotika. En av tio uppger att de har haft lust till det och lika många, en av tio, är tveksamma. Det ligger på samma nivå som Skånegenomsnittet. Det är tjejerna som är mer nyfikna på att prova jämfört med killarna. Tillgänglighet till narkotika 85% av eleverna uppger att de aldrig har haft möjlighet att prova narkotika. Både Skånegenomsnittet och Sverigegenomsnittet ligger på 80%. Det finns ingen skillnad mellan könen. 60% av eleverna känner inte till någon som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem. Siffrorna för Skånegenomsnittet är något sämre. Tjejerna vet i större utsträckning än killarna någon som skulle kunna ge eller sälja till dem. De vanligaste preparaten som eleverna tror att de skulle kunna få tag på är hasch och marijuana. Näst efter det kommer ecstasy och kokain. Eget bruk av narkotika 94% av eleverna i Ängelholm har aldrig provat narkotika, motsvarande siffra för Skåne är 93%. 7% av pojkarna och 4,5% av flickorna har använt narkotika någon gång. I riket har 6% av pojkarna och 5% av flickorna använt narkotika någon gång. I enkäten har man ställt frågor om hur situationen såg ut första gången man provade narkotika. Två tredjedelar var i en grupp där fler använde, nästan en av fem uppger att det bara var hon/han och en kompis. 44% var berusade av alkohol första gången de provade. Nästan hälften blev uppmuntrade av andra att prova. Majoriteten (53%) hade tidigare funderat på att prova. Det skiljer sig till mycket stor del mellan hur situationen ser ut när tjejer provar narkotika första gången och när killarna gör det. Tjejerna är nästan alltid i en grupp när de provar första gången (89%), de är berusade (75%) och blir uppmuntrade av andra att prova (63%). De har i större utsträckning än killarna tidigare funderat på att prova (75%). 10

11 Killarna är också oftast i en grupp första gången de provar (57%)men inte i lika stor utsträckning som tjejerna. Det är vanligare bland killarna att de provar tillsammans med en kompis (19%) än bland tjejerna. En tredjedel av killarna är berusade när de provar första gången och knappt hälften (45%) har tidigare funderat på att prova. 42% av killarna blir uppmuntrade av andra att prova. De som har provat narkotika har till största delen använt marijuana, därefter hasch och på tredje plats kommer ecstasy. För att få vetskap om regelbunden användning av narkotika bland eleverna ställdes frågor om man använt narkotika den senaste månaden. I Ängelholm är det 2% av eleverna som uppger att de använt cannabis den senaste månaden, vilket motsvarar 8 elever (till största delen killar). Skånegenomsnittet ligger på 4,5%. 6% av eleverna i Ängelholm uppger att de någon gång har sniffat. Motsvarande siffra i Skåne är 8%. 3% uppger att de har använt sömnmedel, lugnande eller antidepressiva läkemedel utan recept i Ängelholm. Elevers attityder till olika normbrytande beteenden Nästan hälften av eleverna i Ängelholm ogillar att ungdomar röker cigaretter. När det gäller ungdomar som har varit berusade så är det en fjärdedel som uppger att de ogillar det. Detta är betydligt lägre än Skånegenomsnittet där 32% uppger samma sak. 86% av eleverna i Ängelholm ogillar att ungdomar använder narkotika vilket är något bättre än Skånegenomsnittet. Lika många ogillar att det finns de som stjäl. Majoriteten av eleverna ogillar också att det finns folk som använder våld (78%). I Ängelholm ogillar man i större utsträckning att elever skolkar än i övriga Skåne. Bland nämnda alternativ är berusningsdrickandet således det som är mest accepterat bland eleverna i årskurs 9. 11

12 Skolmiljö Här redogörs för hur elever i årskurs 9 (Ängelholms kommun) trivs i skolan, deras omfattning av skolk och mobbning m.m. Skoltrivsel Majoriteten av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan. Ungefär 35 elever trivs ganska eller mycket dåligt i skolan. Situationen ser ungefär likadan ut i resten av Skåne. Hur trivs du i skolan? Mycket bra Bra Sådär Ganska dåligt Mycket dåligt Svarsbortfall: Hur trivs du i skolan? 2,9%(12) Filter: ( Årskurs=Årskurs 9 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Procent 12

13 Skolk Majoriteten av eleverna i Ängelholm brukar aldrig skolka. Ungefär en tredjedel skolkar någon gång per termin och ca en av tio skolkar minst en gång per månad. 65 Brukar du skolka Procent Nej, aldrig Ja, någon gång per termin Ja, en gång i månaden Svarsbortfall: Brukar du skolka 3,9%(16) Filter: ( Årskurs=Årskurs 9 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Ja, 2-3 ggr per månad Ja, en gång i veckan Ja, flera gånger per vecka Mobbning 27% av eleverna i Ängelholm uppger att de har känt sig mobbade eller trakasserade under läsåret, vilket är något fler än Skånegenomsnittet. Den vanligaste formen av mobbning är att man har blivit hånad, förlöjligad, kallad öknamn eller blivit retad på ett sårande sätt. På andra plats kommer att andra har spritt lögner eller falska rykten om mig för att få andra att tycka illa om mig. På tredje plats att man blivit utfrusen av andra elever. 13

14 Drogvanor i årskurs 2 Tobak Rökning En tredjedel av alla elever i årskurs 2 har aldrig rökt och ytterligare en fjärdedel har bara provat. Jämfört med Skånegenomsnittet är det något bättre siffror för Ängelholm. Andelen elever som röker varje eller nästan varje dag är 16% i Ängelholm, en ökning med 9% på jämfört med åk 9. Motsvarande siffra för Skånegenomsnittet är 18% och Sverigegenomsnittet är 14%. De flesta röker ca 10 cigaretter per dag men det är även en hel del som röker cigaretter. I Ängelholm uppger 12% att de feströker vilket ligger på samma nivå som Skånegenomsnittet. Om man tittar på flickor och pojkar separat så är det fler killar än tjejer som aldrig har provat och som bara har provat någon gång. Många fler tjejer än killar uppger att de röker varje eller nästan varje dag. Ungefär dubbelt så många tjejer som killar uppger att de feströker. I årskurs 9 var det inte speciellt stora skillnader mellan könen när det gäller rökning, det är under början av gymnasiet som tjejerna drar ifrån Hur ofta röker du? Procent Nej, jag har aldrig rökt Nej, jag har bara prövat Nej, jag har rökt men slutat Ja, varje dag Ja, nästan varje dag Svarsbortfall: Hur ofta röker du? 0,4%(1) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Ja, men bara på veckosluten Ja, men bara när jag är på fest Ja, men bara ibland 14

15 Snusning 12% av eleverna i Ängelholm snusar varje eller nästan varje dag och detta är samma nivå som Skåne- och Sverigegenomsnittet. Det är mer än en fördubbling jämfört med åk 9. Precis som i årskurs 9 är det stor skillnad mellan könen när det gäller snusning. En av fem killar snusar varje dag och 2% av tjejerna uppger att de snusar varje dag. De flesta snusar 2-3 dosor per vecka. Debutålder Nästan en tredjedel av eleverna i åk 2 har aldrig rökt en cigarett, fler killar än tjejer. I övrigt är debutåldern rätt så jämnt fördelad Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte din första cigarett för första gången? Procent år el yngre 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år el äldre Svarsbortfall: Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte din första cigarett för första gången? 4,1%(11) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Aldrig 15

16 Vad tycker föräldrarna? På frågan om föräldrarna tillåter att man använder tobak svarar 54% av eleverna i Ängelholm att ingen av deras föräldrar tillåter att man använder tobak (att jämföra med 71% av föräldrarna i åk 9). 22% uppger att båda föräldrarna tillåter dem att använda tobak och lika många vet inte vad föräldrarna tycker. Föräldrarna i Ängelholm är aningen mer liberala än föräldrar i resten av Skåne. Föräldrarna är mycket mer tillåtande om de har en son än om de har en dotter (30% jmf 11%). Flickorna vet i mindre utsträckning vad deras föräldrar tycker om att de använder tobak. Tillgänglighet till tobak På frågan om det är lätt eller svårt att få tag på tobak tycker övervägande delen att det är mycket lätt att få tag på tobak. 79% tycker att det är mycket eller ganska lätt. Det finns ingen skillnad mellan könen. Det tveklöst vanligaste sättet att få tag på tobak är att man köper den själv i en butik i den egna kommunen. 16

17 Alkohol Andel alkoholkonsumenter Som alkoholkonsument räknas man när man någon gång under vårterminen druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin eller sprit. I Ängelholm uppgår andelen alkoholkonsumenter i åk 2 till 92% att jämföra med Skånegenomsnittet på 89%. Det är något fler tjejer än killar som är alkoholkonsumenter. Det är färre i Ängelholm som uppger att de inte dricker alkohol alls än i övriga Skåne. Berusningsdrickande På frågan om man någonsin har druckit så mycket alkohol att man känt sig berusad svarar 87% av eleverna i Ängelholm ja. Motsvarande siffra för Skåne är 83% och för Sverige 80%. Fler tjejer än killar svarar ja på frågan i Ängelholm. Hälften av eleverna i Ängelholm uppger att de dricker sig berusade varje eller nästan varje gång de dricker. Skånegenomsnittet ligger 2% lägre. Det är framförallt killarna som dricker sig berusade varje eller nästan varje gång de dricker. 13% av eleverna i Ängelholm uppger att de någon gång har använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte. I riket är det 7%. Intensivkonsumtion Intensivkonsumtion innebär att man dricker minst 1,8 dl 40%-ig sprit vid ett och samma tillfälle. Det motsvaras av en hel flaska vin/fyra stora flaskor starkcider eller alkoläsk/fyra burkar starköl/sex burkar folköl. Årskurs 2 eleverna i Ängelholm intensivkonsumerar alkohol i större utsträckning än elever i övriga Skåne (58%) och betydligt mer än åk 2 elever i övriga Sverige (48%). 61% av eleverna i Ängelholm intensivkonsumerar minst en gång per månad, killarna oftare än tjejerna. Anmärkningsvärt är att 1 av 10 elever dricker så pass stora mängder alkohol någon gång i veckan, där är det ingen skillnad mellan könen. Detta är definitivt ett riskbeteende för framtida problem. På frågan om hur mycket sprit man brukar dricka vid ett och samma tillfälle så ligger det en puckel kring cl sprit. När det gäller starköl så är det 3 burkar och uppåt. 17

18 Hur mycket sprit brukar du dricka vid varje tillfälle? Inget 2 cl 4 cl 6 cl 8 cl 12 cl 18 cl 35 cl 60 cl 70 cl Procent Svarsbortfall: Hur mycket sprit brukar du dricka vid varje tillfälle? 7,5%(20) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Procent Hur mycket starköl brukar du dricka vid varje tillfälle? Inget 1 liten flaska eller mindre Svarsbortfall: Hur mycket starköl brukar du dricka vid varje tillfälle? 11,3%(30) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) 1 burk 2 burkar 3-4 burkar 5-7 burkar 8 burkar eller mer 18

19 Illegal alkohol På frågan om man någon gång under det senaste året har druckit hembränd sprit svarar 30% av Ängelholmsungdomarna ja. Detta skall jämföras med övriga Skåne där 17% svarar ja på samma fråga och Sverige där 18% svarar ja. Det är nästan dubbelt så många killar som har druckit hembränt som tjejer. De flesta som svarat ja har druckit hembränt 1 gång under året men där finns också ett 20-tal ungdomar som dricker det regelbundet. Ungdomarna i Ängelholm dricker i lika stor utsträckning importerad alkohol som i övriga Skåne. Debutålder 10% av åk 2 eleverna i Ängelholm har aldrig varit berusade, Skånegenomsnittet är något högre än så. Den genomsnittliga debutåldern i Ängelholm är drygt 14 år. Procent Hur gammal var du när du (om någonsin) upplevde dig berusad för första gången? 10 år el yngre 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år el äldre Svarsbortfall: Hur gammal var du när du (om någonsin) upplevde dig berusad för första gången? 1,5%(4) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Aldrig 19

20 Vad tycker föräldrarna? Föräldrarna i Ängelholm är något mer restriktiva till att deras barn dricker alkohol än i övriga Skåne. I Ängelholm svarar 60% av ungdomarna att båda föräldrarna tillåter det, i övriga Skåne svarar 62% samma sak. Något händer med föräldrarnas inställning till ungdomar och alkohol från det att barnen är 15 år till 17 år. I årskurs 9 tillät 23% av föräldrarna att barnet drack alkohol, i åk 2 är det 60%. Det är ingen större skillnad mellan könen men föräldrarna verkar vara mer otydliga med vad de tycker gentemot sina döttrar. En intressant iakttagelse är också att mammorna är tillåtande mot sina döttrar medan papporna är det mot sönerna. I Ängelholm bjuder 70% av föräldrarna sitt barn på alkohol vilket är på samma nivå som Skånegenomsnittet. Medan det i åk 9 framförallt handlade om att barnen fick smaka ur föräldrarnas glas så handlar det i åk 2 om att man får hälla upp själv och även får ett eget glas. Positivt gentemot Skånegenomsnittet är att färre ungdomar i Ängelholm just får ett eget glas. Det är mycket stor skillnad mellan könen, precis som i åk 9. Många fler föräldrar med döttrar är tillåtande till att bjuda på alkohol. De söner som dock blir bjudna får i större utsträckning ett eget glas jämfört med döttrarna. Ungefär hälften av föräldrarna har köpt ut alkohol till sina barn, Ängelholm ligger bättre till än Skånegenomsnittet. Det finns mycket stora skillnader mellan könen. Föräldrar till döttrar köper i större utsträckning ut alkohol än de med söner (57% jmf 40%). Föräldrarna köper framförallt ut starköl och starkcider. Tillgänglighet till alkohol Majoriteten tycker att det är mycket lätt att få tag på folköl i Ängelholm. Det verkar vara lättare i Ängelholm än i övriga Skåne. Det vanligaste sättet att få tag på folköl är från föräldrar med lov. Ungdomarna i Ängelholm tycker att det är lättare att få tag på starköl jämfört med andra skånska ungdomar. Det vanligaste sättet att få tag på starköl är att man handlar det själv i Danmark eller Tyskland. Det nästvanligaste är från kompisar eller kompisars syskon och på tredje plats kommer från föräldrarna med lov. Vin får ungdomarna tag på främst genom föräldrar med lov samt handlar själv i Danmark eller Tyskland. 20

21 Majoriteten av ungdomarna i Ängelholm tycker att det är lätt att få tag på sprit. Det verkar vara lättare att få tag på sprit för Ängelholmsungdomarna än för ungdomar i övriga Skåne. Det helt klart vanligaste sättet att få tag på sprit är att man köper själv i Danmark eller Tyskland och näst därefter via kompisar eller kompisars syskon. Upplevda problem i samband med alkoholkonsumtion Enkäten innehöll en del frågor som rörde upplevda problem i samband med alkoholkonsumtion. Frågorna handlade om man hade grälat, bråkat/slagits, tappat pengar eller andra värdesaker, förstört saker eller kläder, haft oönskat eller oskyddat sex. Ungefär hälften av alla elever i Ängelholm har grälat i samband med att de har druckit, en av tre har varit i slagsmål. Var tredje elev har förstört saker eller kläder när de har druckit och 43% har tappat bort pengar eller andra värdesaker. 22% av eleverna har haft sex fast de inte själva ville när de har varit påverkade av alkohol och nästan en av tre har haft oskyddat sex när de har druckit. 21

22 Narkotika 72% av eleverna i Ängelholm uppger att de aldrig har haft lust att prova narkotika. En av tio uppger att de har haft lust till det och 17% är tveksamma. Det ligger på samma nivå som Skånegenomsnittet, möjligen ser det aningen bättre ut i Ängelholm. I riket har 81% av eleverna aldrig haft lust att prova. I Ängelholm har ungefär lika många tjejer som killar aldrig haft lust att prova. Däremot är det fler tjejer som uppger att har haft lust att prova, killarna är mer tveksamma. Tillgänglighet till narkotika 61% av eleverna uppger att de aldrig har haft möjlighet att prova narkotika. Skånegenomsnittet ligger på 64% och Sverigegenomsnittet på 57%. Det finns mycket stor skillnad mellan könen, i Ängelholm. Killarna har i mycket större utsträckning än tjejerna haft möjlighet att prova. Under tiden mellan åk 9 och åk 2 så får många killar möjlighet att prova narkotika. 40% av eleverna känner inte till någon som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem. Siffrorna för Skånegenomsnittet är något bättre. Killarna vet i större utsträckning än tjejerna någon som skulle kunna ge eller sälja till dem. De vanligaste preparaten som eleverna tror att de skulle kunna få tag på är hasch och marijuana. Näst efter det kommer ecstasy. Eget bruk av narkotika 86% av eleverna i Ängelholm har aldrig provat narkotika, motsvarande siffra för Skåne är 85%. 16% av pojkarna och 12% av flickorna har använt narkotika någon gång. I riket är det 17% av pojkarna och 13% av flickorna som har provat någon gång. I enkäten har man ställt frågor om hur situationen såg ut första gången man provade narkotika. 77% var i en grupp där fler använde, drygt en av tre uppger att det bara var hon/han och en kompis. 47% var berusade av alkohol första gången de provade. 39% blev uppmuntrade av andra att prova. Majoriteten (72%) hade tidigare funderat på att prova. Det skiljer sig till rätt stor del mellan hur situationen ser ut när tjejer provar narkotika första gången och när killarna gör det. Tjejerna är i en grupp när de provar första gången (67%), 22

23 men en rätt stor del är bara med en kompis (42%), nästan en av tre är berusade (30%) och nästan lika många blir uppmuntrade av andra att prova (33%). De har i hög utsträckning funderat på att prova tidigare (69%). Det är stor skillnad på hur situationen ser ut när man provar första gången för de svarande som går i åk 9 och de som går i åk 2. De tjejer som har provat när de går i åk 9 verkar mer vara påverkade av ett socialt sammanhang samt berusade av alkohol om man jämför med tjejerna i åk 2. Killarna är i ännu större utsträckning än tjejerna i en grupp första gången de provar (82%). 35% uppger att de provade med endast en kompis första gången. Dubbelt så många killar som tjejer uppger att de är berusade första gången de provar (61%). En övervägande majoritet har tidigare funderat på att prova (72%) och knappt hälften (44%) blir uppmuntrade av andra att prova. Även bland killarna finns det stora skillnader mellan de som har provat första gången i åk 9 och de som provat senare. Bland killarna är det, tvärtom mot tjejerna, på gymnasiet som det sociala sammanhanget verkar spela större roll. Då provar de i större utsträckning i en grupp, många fler är berusade och många fler har tidigare funderat på att prova. Det enda som inte verkar skilja sig från åk 9 är grupptrycket som är detsamma. De som har provat narkotika har till största delen använt hasch, därefter marijuana och på tredje plats kommer kokain. För att få vetskap om regelbunden användning av narkotika bland eleverna ställdes frågor om man använt narkotika den senaste månaden. I Ängelholm är det 5% av eleverna som uppger att de använt cannabis den senaste månaden, vilket motsvarar 13 elever (till största delen killar). Skånegenomsnittet ligger också på 5%. 8% av eleverna i Ängelholm uppger att de någon gång har sniffat. Motsvarande siffra i Skåne är 9% och i riket 5%. 4% uppger att de har använt sömnmedel, lugnande eller antidepressiva läkemedel utan recept i Ängelholm. 23

24 Elevers attityder till olika normbrytande beteenden Nästan hälften av eleverna i Ängelholm ogillar att ungdomar röker cigaretter (44%) och nästan lika många tycker att det är ok. När det gäller att ungdomar är berusade så är det 15% som uppger att de ogillar det och majoriteten (62%) tycker att det är ok. Andra ungdomar i Skåne är inte lika liberala, där tycker 57% att det är ok. 87% av eleverna i Ängelholm ogillar att ungdomar använder narkotika vilket är mycket bättre än Skånegenomsnittet. Intressant att se är att denna siffra inte är annorlunda jämfört med åk 9. Vidare är det intressant att se att bara 5% tycker att det är ok att ungdomar använder narkotika, alltså lika många som använder narkotika regelbundet. Samtidigt är det färre som tycker att det är ok att ungdomar använder det (5%) än som har prövat det (14%). Majoriteten (89%) ogillar att det finns de som stjäl. Majoriteten av eleverna ogillar också att det finns folk som använder våld (80%). För båda dessa värden är Skånegenomsnittet något sämre. I Ängelholm är man mer positivt inställd till att elever skolkar än i övriga Skåne, alltså precis tvärtom mot vad som gäller i åk 9. Bland nämnda alternativ är berusningsdrickandet således det som är mest accepterat bland eleverna i årskurs 2. 24

25 Skolmiljö Här redogörs för hur elever i årskurs 2 (Ängelholms kommun) trivs i skolan, deras omfattning av skolk och mobbning. Skoltrivsel Majoriteten av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan (83%). Endast 8 elever trivs ganska eller mycket dåligt i skolan. Eleverna på Ängelholms gymnasium verkar trivas bättre i sin skola än den genomsnittliga eleven gör i Skåne. Hur trivs du i skolan? Mycket bra Bra Sådär Ganska dåligt Mycket dåligt Svarsbortfall: Hur trivs du i skolan? 3%(8) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Procent 25

26 Skolk Majoriteten av eleverna i Ängelholm brukar aldrig skolka. 37% uppger att de skolkar någon gång per termin och drygt en av tre skolkar minst en gång per månad. Trots att eleverna trivs bra så skolkar de ändå mer än Skånegenomsnittet Brukar du skolka Procent Nej, aldrig Ja, någon gång per termin Ja, en gång i månaden Svarsbortfall: Brukar du skolka 2,3%(6) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) Ja, 2-3 ggr per månad Ja, en gång i veckan Ja, flera gånger per vecka Mobbning 14% av eleverna i Ängelholm uppger att de har känt sig mobbade eller trakasserade under läsåret, vilket ligger på samma nivå som Skånegenomsnittet. Den vanligaste formen av mobbning är att man har blivit hånad, förlöjligad, kallad öknamn eller blivit retad på ett sårande sätt. Ingen (0%) uppger att de har blivit fråntagna pengar eller saker eller fått saker förstörda. 26

27 Övrigt Forskning visar att ju mer pengar ungdomar har desto mer alkohol dricker de (Sundell, Knut Normbrott och psykisk ohälsa bland flickor och pojkar i åk 7 och 8, FoU-rapport 2007:4). Därför har en fråga ställts om hur mycket pengar man har att röra sig med varje månad. Eleverna i åk 2 i Ängelholm har mer pengar att röra sig med varje månad än Skånegenomsnittet. Drygt var tredje elev har mellan kronor att röra sig med varje månad. 38 Hur mycket pengar har du att röra dig med varje månad? Procent Mindre än 800 kr kr kr Mer än 1400 kr Svarsbortfall: Hur mycket pengar har du att röra dig med varje månad? 3,8%(10) Filter: ( Årskurs=Gymnasiet år 2 ) och ( Kommunen skolan är belägen i=ängelholm ) 27

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Uppföljning ANDT 2014

Uppföljning ANDT 2014 Uppföljning ANDT 2014 Är du flicka eller pojke? Total A. 67 100 0 0 67 50,8 B. 0 0 65 100 65 49,2 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och Skyddsfaktorer - Förse kommuner, stadsdelar och skolor med

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(27) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Resultat från drogvaneenkäten(can) i åk 9, 2016

Resultat från drogvaneenkäten(can) i åk 9, 2016 Resultat från drogvaneenkäten(can) i åk 9, 2016 Först presenteras resultat som publicerades sommaren 2016. Kompletterande resultat på vissa hälsofrågor har lagts till sist i dokumentet, i december 2016.

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Livsstilsstudien rapport

Livsstilsstudien rapport Livsstilsstudien 14 - rapport Undersökningen Livsstilsstudien har genomförts i Danderyds kommun vartannat sedan 4. Enkäten har genomförts även i andra kommuner i Stockholms län, då under namnet Stockholmsenkäten.

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Drogvaneundersökning Ånge kommun

Drogvaneundersökning Ånge kommun Drogvaneundersökning 217 Ånge kommun Drogvaneundersökningen i Ånge Görs årligen på högstadiet i Ånge kommun sedan 215. Drogvaneundersökningen genomfördes i år på webben (tidigare pappersenkät) Samma enkät

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer