RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli"

Transkript

1 RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen

2 Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning Röker du? (Fråga 4)... 6 Får du röka för dina föräldrar? (Fråga 5)... 7 Hur får du tag på cigaretter? (Fråga 6)... 8 Snusar du? (Fråga 7)... 9 Får du snusa för dina föräldrar? (Fråga 8)... Hur får du tag på snus? (Fråga 9) Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? (Fråga ) Hur ofta dricker du alkohol? (Fråga 11) Vilken sorts alkohol drack du vid senaste tillfället? (Fråga 12) Hur får du tag på alkohol? (Fråga 13) I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? (Fråga 14) Får du dricka alkohol för dina föräldrar? (Fråga 15) Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? (Fråga 16) Får du alkohol av dina föräldrar? (Fråga 17) Brukar du dricka så mycket att du blir berusad? (Fråga 18)... 2 Har du någon gång använt narkotika? (Fråga 19) Har du använt narkotika under det senaste halvåret? (Fråga 2) Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? (Fråga 21) Har du sniffat? (Fråga 22) Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under senaste halvåret? (Fråga 23) Har du använt dopningspreparat under det senaste halvåret? (Fråga 24) Hur gammal var du när du (om någonsin) gjorde följande saker för första gången? (Fråga 25) Vilken är din inställning till rökning, alkoholberusning och narkotikaanvändning? (Fråga 26)

3 Bakgrund Sedan 24 genomför Oskarshamns kommun i samarbete med Fokus Kalmar län drogvaneundersökningar i år 8 vartannat år och i år 2 på gymnasiet vartannat år. Uppdragsgivare är Regionförbundet i Kalmar län och syftet är att öka kunskapen om ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika. Resultatet från undersökningarna kommer att användas som underlag för kommunernas förebyggande insatser samt för information till kommuninvånarna. Undersökningen genomförs av kommunens fältsekreterare. 283 personer har at på enkäten varav 191st inte hade nått myndig ålder. Enkätfråga 1 Enkätfråga 2 Är du myndig? 154 män 54 % Ja: 9 st. 32 % 129 kvinnor 46 % Nej: 191 st. 67 % Bortfall 2 pers 1 % Enkätfråga 3 Vilken kommun kommer du från? 283 st. i Oskarshamns kommun Svarsfrekvens: 9 % av eleverna i år

4 Sammanfattning Drogvaneundersökning Av 283 på Oscarsgymnasiet uppger 5 % av männen och 19 % av kvinnorna att de röker varje dag. 17 % av männen snusar varje dag. 88 % av männen och 88 % av kvinnorna har druckit alkohol senaste halvåret. 26 % av männen och 36 % av kvinnorna dricker alkohol 2-3 gånger i månaden. 5 % av männen och 4 % av kvinnorna dricker alkohol varje vecka eller mer. Sprit, starköl och cider är vanligaste alkoholdryckerna hos både män och kvinnor. 27 % av männen och 32 % av kvinnorna berusar sig ofta när de dricker alkohol. 12 % av männen och % av kvinnorna dricker inte alkohol 78 % uppger att de någon gång varit berusade. 58 % av männen och 62 % av kvinnorna får dricka alkohol för sina föräldrar. nen och kvinnorna får tag på alkohol via kompisar, annan vuxen eller får från sina föräldrar. Majoriteten av männen och kvinnorna uppger att de blev berusade första gången mellan år. 24 % av männen och 26 % av kvinnorna får egen alkohol av sina föräldrar. 32 % av männen och kvinnorna vet någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem

5 4 % av männen och 5 % av kvinnorna har någon gång använt narkotika. Under senaste halvåret har 6 personer använt narkotika. 2 män uppger att de använt dopningspreparat det senaste halvåret. 5 % uppger att de använt läkemedel i berusningssyfte under senaste halvåret. Vad beträffar männen och kvinnornas inställning till rökning och alkoholberusning kan man se att flertalet män och kvinnor tycker att det är upp till var och en vad gäller användande. När det gäller inställningen till narkotikaanvändande uppger flertalet att det inte är acceptabelt. Glädjande är att sniffning förekommer i så ringa mängd att det inte syns i enkäten

6 Enkätfråga 4 Röker du? med alternativen röker inte, röker vid enstaka tillfällen samt röker varje dag. Majoriteten av eleverna röker inte. Av eleverna som uppger att de röker är det 5 procent av männen och 19 procent av kvinnorna som röker varje dag. Det är vanligare att kvinnorna röker än att männen gör det. Bland de elever som at vid enstaka tillfällen är det övervägande majoritet kvinnor. Tabell 1 antal elever 283st Jag röker Jag röker vid enstaka Jag röker varje Summa inte tillfällen dag Man Kvinna Summa Diagram 1 Röker du? Kvinna Man Nej enstaka tillfällen varje dag I länet röker 9% av männen och 15% av kvinnorna varje dag - 6 -

7 Enkätfråga 5 Får du röka för dina föräldrar? om de har föräldrarnas tillåtelse att röka. Majoriteten av eleverna uppger att föräldrarna inte tillåter rökning. na uppger en mer restriktiv hållning från föräldrarna än männen. Andelen som inte vet om de får röka är 38 procent av männen och 33 procent av kvinnorna. 14 procent av männen och procent av kvinnorna ar att de har föräldrarnas tillåtelse att röka. Tabell 2 Ej Nej Ja Vet Summa inte Man Kvinna Summa Diagram 2 Får du röka för dina föräldrar? Man Kvinna nej ja vet inte I länet får 45% av männen och 64% av kvinnorna inte röka Internt bortfall 1st - 7 -

8 Enkätfråga 6 Hur får du tag på cigaretter? Tabellen och diagrammet visar antal respektive andel män och kvinnor som beat fråga om hur de får tag på cigaretter. Eleverna fick välja flera alternativ. Frågan beades av sammanlagt 283 elever varav 183 elever som inte röker. De vanligaste sätten för eleverna att få tillgång till cigaretter är att de själva köper, eller genom annan vuxen. I salternativet, annat sätt, är att bli bjuden det dominerande et. Av eleverna i undersökningen är 32 procent myndiga och har tillåtelse att köpa tobak. Tabell 3 Ej Jag röker inte Köper själv från butik Tar från föräldrar utan lov Får från föräldrar Får/köper av vuxen över 18 år Annat sätt Samtliga Man Kvinna Summa Diagram 3 Hur får du tag på cigaretter? röker inte köper själv tar från föräldrar utan lov 3 får från föräldrar 9 31 får/köper av vuxen över 18år 4 5 annat sätt Man Kvinna Internt bortfall 5st - 8 -

9 Enkätfråga 7 Snusar du? om de inte snusar, snusar vid enstaka tillfällen samt snusar varje dag. 75 procent av männen och 93 procent av kvinnorna snusar inte. Att snusa är mycket vanligare bland männen än bland kvinnorna. Av männen snusar 6 procent vid enstaka tillfällen och 17 procent varje dag. Bland kvinnorna är motande resultat att 5 procent snusar vid enstaka tillfällen ingen snusar dagligen bland kvinnorna. Tabell 4 Ej Jag snusar Jag snusar vid enstaka Jag snusar varje Summa inte tillfällen dag Man Kvinna Summa Diagram 4 Snusar du? Man Kvinna snusar ej enstaka tillfällen varje dag I länet snusar 21% av männen och 2 % av kvinnorna varje dag. Internt bortfall 5st - 9 -

10 Enkätfråga 8 Får du snusa för dina föräldrar? om de har föräldrarnas tillåtelse att snusa. Andelen män som inte får snusa är 35 procent och andelen kvinnor som inte får snusa är 6 procent. Av männen får 25 procent och av kvinnorna får 5 procent snusa för sina föräldrar. Tabell 5 Ej Nej Ja Vet ej Summa Man Kvinna Summa Diagram 5 Får du snusa för dina föräldrar? Man Kvinna nej ja vet inte I länet får 35% av männen och 64% av kvinnorna inte snusa för sina föräldrar. 5 Internt bortfall 1st - -

11 Enkätfråga 9 Hur får du tag på snus? om hur de får tag på snus. Eleverna fick välja flera alternativ. De vanligaste sätten för eleverna att få tillgång till snus är att de själva köper, följt av genom annan vuxen. Av eleverna i undersökningen är 32 procent myndiga och har tillåtelse att köpa tobak. Tabell 6 Ej Jag snusar inte Köper själv i butik Får från föräldrar Får/köper av annan vuxen över 18 år Annat sätt Samtliga Man Kvinna Summa Diagram 6 Hur får du tag på snus? Jag snusar inte köper själv tar från föräldrar utan lov får från föräldrar 5 får/köper från annan vuxen över 18 år 1 2 annat sätt Internt bortfall 5st

12 Enkätfråga Har du druckit alkohol senaste halvåret? om de har druckit alkohol senaste halvåret. Av männen har 88 procent druckit alkohol och av kvinnorna 88 procent. Av en framgår inte hur mycket eller hur ofta de har druckit alkohol. Av männen på gymnasiet har 11 procent inte druckit alls det senaste halvåret och bland kvinnorna är andelen 12 procent. Tabell 7 Ej Nej Ja Summa Man Kvinna Summa Diagram 7 Har du druckit alkohol senaste halvåret? nej I länet har 87% av männen och 88% av kvinnorna druckit alkohol det senaste halvåret. ja Internt bortfall 1st

13 Enkätfråga 11 Hur ofta dricker du alkohol? om sina alkoholvanor. Av männen dricker 5 procent varje vecka eller mer. Av kvinnorna är det 4 procent som dricker varje vecka eller mer. Av männen dricker 26 procent 2-3 gånger i månaden. Andelen kvinnor som dricker 2-3 gånger i månaden är 36 procent. Fler män än kvinnor avstår ifrån alkoholdrickande. Tabell 8 Ej Jag dricker inte alkohol Mindre än 1 gång i månaden 1 gång i månaden 2-3 gånger i månaden Varje vecka eller mer Fel ifyllt Summa Man Kvinna Summa Diagram 8 Hur ofta dricker du alkohol? jag dricker inte alkohol mindre än en gång i månaden en gång i månaden 2-3gånger i månaden varje vecka eller mer I länet är det 31% av männen och 27% kvinnor som dricker 2-3 gånger i månaden Internt bortfall 1st

14 Enkätfråga 12 Vilken sorts alkohol drack du vid det senaste tillfället? om vilken alkoholhaltig dryck de drack vid det senaste tillfället. Av dessa ade 3 elever att de inte dricker alkohol. Eleverna fick fylla i flera salternativ. Vanligaste alkoholdrycken bland männen är sprit följt av starkcider. Bland kvinnorna är den vanligaste alkoholdrycken sprit följt av starköl. Mindre vanligt för både män och kvinnor är folköl, hembränt och hemtillverkat vin. Frågan bear inte hur ofta eller hur mycket eleverna dricker. I frågans öppna salternativ är det vanligast att ange olika sprit- eller starkvinssorter. Tabell 9 Ej Jag dricker inte alkohol Annat Folköl Starköl Vin Hemtillverkat vin Starkcider Alkoläsk Sprit Hembränt Samtliga Man Kvinna Summa Diagram 9 Vilken sorts alkohol drack du vid senaste tillfället? Jag dricker inte alkohol annat folköl starköl vin hemtillverkat vin starkcider alkoläsk sprit hembränt Internt bortfall 3st

15 Enkätfråga 13 Hur får du tag på alkohol? om hur de får tag på alkohol. Eleverna fick fylla i flera salternativ. De vanligaste sätten att få tag på alkohol är från kompisar, annan vuxen eller får från föräldrar. Mindre vanligt är från syskon, köper själv eller tar från föräldrarna. Fler kvinnor får tag i alkohol från kompisar, annan vuxen och föräldrar jämfört med männen. I frågans öppna salternativ är de vanligaste en att man blir bjuden, köper på serveringställe eller köper utomlands. Tabell Ej Jag dricker inte alkohol Annat sätt Köper själv från butik Från syskon Från kompisar Tar från föräldrar Får från föräldrar Får köper från annan vuxen över 18 år Köper själv av personal på diskotek eller liknade Köper själv av personal på restaurang, pub eller liknade Samtliga Man Kvinna Summa Diagram Hur får du tag på alkohol? Jag dricker inte alkohol 12 annat sätt köper själv från butik från syskon från kompisar 5 6 tar från föräldrar får från föräldrar får/köper från annan vuxen över 18 år 43 köper själv av personal på disco eller köper själv av personal på restaura... Internt bortfall 3st

16 Enkätfråga 14 I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? i vilket sammanhang de dricker alkohol. Eleverna fick fylla i flera salternativ. Både män och kvinnor uppger att privata fester är det vanligaste sammanhanget för alkoholkonsumtion. Diskotek och restaurang/pub är en offentlig miljö där ungdomar dricker alkohol. Det är inte heller ovanligt att eleverna dricker alkohol i hemmet. Något mindre vanligt är på allmän plats. nens och kvinnornas skiljer sig inte nämnvärt vad det gäller sammanhang för alkoholkonsumtion. Tabell 11 Ej Jag dricker inte alkohol På privata fester På restaurang, pub, eller liknande På diskotek eller liknande På allmän plats I hemmet På annan plats Samtliga Man Kvinna Summa Diagram 11 I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? Jag dricker inte alkohol på privata fester på restaurang, pub eller liknande på discotek eller liknande på allmän plats i hemmet på annan plats Internt bortfall 2st

17 Enkätfråga 15 Får du dricka alkohol för dina föräldrar? om de har föräldrarnas tillåtelse att dricka alkohol. En klar majoritet av eleverna uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. na uppger en något mer restriktiv hållning från föräldrarna. 2 procent av kvinnorna ar att de inte får dricka alkohol, respektive 17 procent för männen. 23 procent av männen och 17 procent av kvinnorna ar att de inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar. Tabell 12 Ej Nej Ja Vet ej Fel Summa ifyllt Man Kvinna Summa Diagram 12 Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Nej ja vet inte I länet får 67% av männen och 31% av kvinnorna dricka alkohol Internt bortfall 1st

18 Enkätfråga 16 Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? om föräldrarna vet om att de dricker alkohol. En stor majoritet, 75 procent av männen och 82 procent av kvinnorna, uppger att deras föräldrar vet om att de dricker alkohol. Tabell 13 Ej Jag dricker inte Nej Ja Summa alkohol Man Kvinna Summa Diagram 13 Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Jag dricker inte alkohol nej ja I länet är det 79% av männen och 78% av kvinnorna vars föräldrar vet om att de dricker alkohol Internt bortfall 3st

19 Enkätfråga 17 Får du alkohol av dina föräldrar? om de fått alkohol av sina föräldrar. Av eleverna uppger 48 procent av männen och 46 procent av kvinnorna att de inte fått alkohol av sina föräldrar. 24 procent av männen och 26 procent av kvinnorna har fått egen alkohol av sina föräldrar. Tabell 14 Ej Nej Ja, men jag får endast smaka av mina föräldrar Ja, jag får egen alkohol Fel ifyllt Summa Man Kvinna Summa Diagram 14 Får du alkohol av dina föräldrar? nej ja, men jag får endast smaka ja, får egen I länet får 31% av männen och 26% av kvinnorna egen alkohol av föräldrarna Internt bortfall 1st

20 Enkätfråga 18 Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? om de brukar dricka så mycket alkohol att de blir berusade. Bland eleverna som uppger att de aldrig blir berusade är det 23 procent av männen och 18 procent av kvinnorna. Bland eleverna som ar ofta eller alltid är det 27 procent av männen och 32 procent av kvinnorna. na berusar sig oftare än männen i undersökningen. Tabell 15 Ej Jag dricker Nej, Ja, någon Ja, Ja, Fel Summa inte alkohol aldrig gång ibland ofta alltid ifyllt Man Kvinna Summa Diagram 15 Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? andel % Jag dricker inte alkohol nej aldrig ja,någon gång ibland Ja, ofta ja, alltid I länet är det 35% av männen och 25% av kvinnorna som dricker sig berusade ofta eller alltid Internt bortfall 1st - 2 -

21 Enkätfråga 19 Har du någon gång använt narkotika? om de någon gång använt narkotika. Av de 283 elever som beat frågan är det 4 män och 5 kvinnor som använt narkotika. De ande uppger att det är hasch och amfetamin som de har använt. Tabell 16 Ej Nej Ja Summa Man Kvinna Summa Tabell 16 Har du någon gång använt narkotika? Internt bortfall 2st nej I länet är det 9 % av männen och 7 % av kvinnorna som någon gång använt narkotika. 4 ja

22 Enkätfråga 2 Har du använt narkotika under det senaste halvåret? om de använt narkotika under det senaste halvåret. Resultaten visar att 6 ungdomar använt narkotika under det senaste halvåret. Av föregående enkätfråga framgår att antalet som säger sig någon gång använt narkotika är flera, 12 ungdomar. 97 procent av männen och 98 procent av kvinnorna har inte använt narkotika under det senaste halvåret. Användandet är i stort sett lika mellan könen under det senaste halvåret. Tabell 17 Ej Nej Ja, 1 Ja, 2-6 Ja, mer än 6 Summa gång Gånger gånger Man Kvinna Summa Diagram 17 Har du använt narkotika under det senaste halvåret? nej ja, en gång ja, 2-6 gånger ja, mer än 6 gånger I länet är det 94% av männen och 96% av kvinnorna som inte har använt narkotika det senaste halvåret Internt bortfall 1st

23 Enkätfråga 21 Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? om de vet någon som kan ge eller sälja narkotika till dem. Svaren visar att majoriteten av eleverna inte känner till hur de skulle kunna få tag på narkotika. 27 procent av männen och 39 procent av kvinnorna anger att de vet hur de skulle kunna få det. Tabell 18 Ej Nej Ja, det vet jag Summa säkert Man Kvinna Summa Diagram 18 Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Nej ja, det vet jag säkert I länet är det 36 % män och 38 % kvinnor som vet någon som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem Internt bortfall 1st

24 Enkätfråga 22 Har du sniffat? om de har sniffat. De allra flesta eleverna, 98 procent har inte sniffat. 4 elever uppger att de har sniffat det senaste halvåret. Tabell 19 Ej Nej, jag har aldrig sniffat Ja, men inte under det senaste halvåret Ja, en gång under det senaste halvåret Fel ifyllt Summa Man Kvinna Summa Diagram 19 Har du sniffat? Ej Nej. jag har aldrig sniffat Ja. men inte under det senaste halvåret Ja. en gång under det senaste halvåret Fel ifyllt I länet är det 96% av männen och 98% av kvinnorna som aldrig har sniffat Man Kvinna Internt bortfall 2 st

25 Enkätfråga 23 Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? om de har använt läkemedel tillsammans med alkohol. Av eleverna uppger 5 procent att de använt läkemedel tillsammans med alkohol. Av kvinnorna är andelen 7 procent och av männen 4 procent. Receptfria värktabletter är det som framför allt eleverna ar att de använt. Tabell 2 Ej Nej Ja Summa Man Kvinna Summa Diagram 2 Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Internt bortfall 2 st Nej Liknande siffror i länet 4 Ja

26 Enkätfråga 24 Har du använt dopningspreparat under det senaste halvåret? om de använt dopningspreparat. Det är mycket ovanligt att eleverna använder dopningspreparat. 1 procent har at att de använt dopningspreparat. Det är någon form av anabola steroider som eleverna ar att de använt. Tabell 21 Ej Nej Ja Summa Man Kvinna Summa Diagram 21 Har du använt dopningpreparat under det senaste halvåret? Nej 1 Ja 1 Liknande siffror i länet Internt bortfall 3 st

27 Enkätfråga 25 Hur gammal var du när du (om någonsin) gjorde följande saker för första gången? Tabell 22 % Aldrig gjort 11 år eller yngre Blev berusad Rökte Snusade Provade narkotika Provade att sniffa år 13år 14år 15år 16år 17år 18år Tabell 23 % Aldrig gjort 11 år eller yngre Blev berusad Rökte Snusade Provade narkotika Provade att sniffa år 13år 14år 15år 16år 17år 18år

28 Enkätfråga 26 Vilken är din inställning till rökning, alkoholanvändning och narkotikaanvändning? Diagram 22 Vilken är din inställning till rökning? Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt Diagram 23 Vilken är din inställning till alkoholanvändande? Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt Diagram 24 Vilken är din inställning till narkotikaanvändande? Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Drogvaneundersökning, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... 6 DEL

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 18 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 18, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I: TOBAK...

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Uppföljning ANDT 2014

Uppföljning ANDT 2014 Uppföljning ANDT 2014 Är du flicka eller pojke? Total A. 67 100 0 0 67 50,8 B. 0 0 65 100 65 49,2 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Mötesplats IFO 9 oktober 2008 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet i din kommun/stadsdel?

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Vilken årskurs går du i? : Gymnasiet. Antal svar: 69 Den här undersökningen har totalt 69 respondenter och en svarsfrekvens på. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Slutrapport Antal svar: 401 Den här undersökningen har totalt 401 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till 2018-04-30. Den här rapporten

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2013-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-06 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2. INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger.

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger. Hej! Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping och tobak. Undersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Handbok för personal och information för föräldrar och elever

Handbok för personal och information för föräldrar och elever SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012 Program mot droger för grundskola och ungdomsgården i Kils kommun Handbok för personal och information för föräldrar och elever Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-18 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer