Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm"

Transkript

1 Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0

2 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner. Enkäten vände sig främst till dem i Föräldrajuryn som har barn med mobiltelefon. Men även de som har så små barn att mobiltelefon ännu inte är aktuell var välkomna att besvara enkäten. Majoriteten av medlemmarna i Föräldrajuryn har förhållandevis små barn. Observera därför att endast 190 (31%) av de 612 svarande har barn med mobiltelefon och att cirka 80 procent av dessa har barn i ålder 9-14 år. Den del av Föräldrajuryn som tycker att barn inte ska ha mobiltelefon över huvudtaget uppger risk för strålning som den största orsaken (40%). (55 svarande) Endast 4 procent av Föräldrajuryn uppger att deras barn alltid använder handsfree till mobilen. 83 procent uppger att deras barn aldrig gör det. (190 svarande) 72 procent av Föräldrajuryn uppger att deras barn ringer för mindre än 100 kr i månaden och 20 procent att barnen ringer för mellan kr i månaden. Endast 1 procent uppger att barnen ringer för mer än 400 kr i månaden. (191 svarande) Klart mer än hälften av Föräldrajuryn (65%) uppger att det är föräldrarna som betalar barnens mobiltelefonräkningar. Endast 15 procent uppger att barnen får betala hela sitt mobiltelefonanvändande själva. (191 svarande) En stor majoritet av Föräldrajuryn (83%) uppger att deras barn inte använder mobiltelefontjänster. Av de 17 procent som uppger att deras barn använder mobiltelefontjänster är det endast 6 procent som anser att det är ett problem. (194 svarande) Majoriteten av Föräldrajuryn (62%) tycker att år är en lämplig ålder då barnen kan få mobiltelefon, (32% tycker år) (30% tycker år). (610 svarande) För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel , Ulrika Lamberth, informatör, tel , Webbsida: Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har startat en Föräldrajury som gör det möjligt för föräldrar att påverka i konsumentfrågor som rör barn. De som anmäler dig till Föräldrajuryn har möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post ungefär fyra gånger om året. Resultatet, som alltid publiceras på KfS hemsida, används när KfS diskuterar med näringslivet, myndigheter, organisationer och Coop. 1

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...3 Svarsfrekvens...3 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn...4 Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner - redovisning av sex (av 13) frågor...5 Mobilens strålning den största oron... 5 Få barn använder handsfree trots myndigheternas råd... 6 Barnens mobiltelefonräkningar är låga... 7 Föräldrarna står för notan när barnen ringer... 8 Föräldrajuryns barn använder inte dyra mobiltelefontjänster år - lagom ålder för mobiltelefon tycker Föräldrajuryn Redovisning av samtliga frågor och svar

4 Bakgrund och syfte Mobiltelefonanvändandet kryper längre ner i åldrarna. Allt yngre barn har nya och exklusiva mobiltelefoner med en rad olika finesser. Samtidigt växer antalet betalningsanmärkningar bland ungdomar. Den vanligaste orsaken till det är obetalda mobiltelefonräkningar. Kanske ställs det för höga krav på barn och ungdomar när det gäller användande av mobiltelefon? Syftet med undersökningen är att få reda på vad föräldrarna i Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury tycker om att barn i allt större utsträckning använder mobiltelefon. Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som skickades ut (huvudsakligen via e- post) till Föräldrajuryns medlemmar. Enkäten skickades ut den 1 februari och skulle vara besvarad senast den 19 februari. Svarsfrekvensen för undersökningen är 55 procent, vilket innebär att totalt 612 personer i Föräldrajuryn har besvarat enkäten. Antalet svarande på varje fråga kan dock variera då några av de svarande inte har besvarat samtliga frågor. Information om antal svarande finns vid varje fråga. 3

5 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn Oktober 2005 Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Sex av tio i Föräldrajuryn (62 procent) ogillar att livsmedelsföretag vänder sig till barn genom barnklubbar på nätet. Sju av tio (71 procent) tycker att det är bra att företag sponsrar skolor med material och studiebesök, under förutsättning att det stämmer överens med läroplanen. Mars 2005 Föräldrajuryn om skolkafeterior Sex av tio i Föräldrajuryn (64 procent) tycker att det ska vara otillåtet att sälja godis och läsk i skolkafeterian, medan 11 procent tycker att det ska vara tillåtet. Oktober 2004 Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn 55 procent anser att det ska vara en reklamfri zon kring barn och 41 procent anser att det är okej med marknadsföring till barn om det gäller nyttiga och bra livsmedel, som till exempel mjölk. Augusti 2004 Föräldrajuryn om leksaker på köpet 80 procent tycker att det är riktigt uselt eller ganska dåligt att man får leksaker på köpet när man köper exempelvis flingor eller serietidningar. 4

6 Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner - redovisning av sex (av 13) frågor Mobilens strålning den största oron Den del av Föräldrajuryn som tycker att barn inte ska ha mobiltelefon över huvudtaget uppger strålning som den största orsaken till sin åsikt (40%). 24 procent av Föräldrajuryn tycker att anledningen till att barn inte ska ha mobiltelefon är att barn helt enkelt inte behöver mobiltelefon. Därefter följer orsaker som att det skapar stress att alltid vara nåbar (12%) och den är stöldbegärlig (9%). Diagram 1: Om du är en av dem som inte tycker att barn ska ha mobiltelefon överhuvudtaget. Varför tycker du så? (55 svarande) 45% 40% 40% 35% 30% 25% 24% 20% 15% 10% 9% 12% 11% 5% 0% Den är stöldbegärlig Den ger ifrån sig strålning Det skapar stress att alltid vara nåbar 0% Telefon och abonnemang kostar mycket pengar 2% 2% Det är för stort ansvar Det leder till avundsjuka bland barnen Barn behöver helt enkelt inte mobiltelefon Annan anledning Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring frågan ovan: Barn som vistas ute med kompisar utan föräldrarna kan få ha mobiltelefon, men man kan spärra den så att det bara går att ringa hem och 112. Det är totalt okänt i dag, om och i så fall vilka skador vårt mobiltelefonanvändande kommer att ge våra barn och kommande generationer. Min åttaåring har redan klasskompisar som har mobiler och hon tjatar titt och tätt om att hon känner sig utanför för att hon inte har någon. Jag ser ingen som helst anledning till att barn (före högstadiet) ska ha egen mobiltelefon. 5

7 Få barn använder handsfree trots myndigheternas råd Enligt Statens strålskyddsinstitut (SSI) råder det idag osäkerhet kring om mobiltelefonens strålning ger långsiktiga effekter på människans hälsa. Osäkerheten och det faktum att ett antal studier uppvisar effekter gör att SSI råder alla, särskilt barn som sannolikt kommer att använda mobiltelefon länge, att använda handsfree. En handsfree minskar strålningen mot huvudet med 90 procent. Endast 4 procent av Föräldrajuryn uppger att deras barn alltid använder handsfree till mobilen. 83 procent uppger att deras barn aldrig gör det. Diagram 2: Använder ditt barn så kallad handsfree? (Sladd med öronsnäcka till mobiltelefonen.) (190 svarande) 90% 83% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13% 10% 0% 4% Ja, alltid Ja, ibland Nej, aldrig Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring frågan ovan: Min dotter har precis fått telefon och vi ska skaffa handsfree så snart som möjligt. Barnet ringer så lite. Jag är rädd för strålningen men eftersom hon ringer ytterst lite så behövs nog ingen handsfree. Vi vill att hon alltid ska använda handsfree men det är ofta som mobilen ligger lös i ryggsäcken och då svarar hon gärna utan. Men hon börjar bli bättre på att använda handsfree när hon själv ringer ut. 6

8 Barnens mobiltelefonräkningar är låga Föräldrajuryns barn ringer för ganska små summor varje månad. 72 procent av föräldrarna uppger att deras barn ringer för mindre än 100 kr i månaden och 20 procent att barnen ringer för mellan kr i månaden. Endast 1 procent uppger att barnen ringer för mer än 400 kr i månaden. Diagram 3: Hur mycket kostar ditt barns mobiltelefonanvändande varje månad? (191 svarande) 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 10% 5% 2% 1% 0% Mindre än 100 kr Mellan kr Mellan kr Mellan kr Mer än 400 kr 7

9 Föräldrarna står för notan när barnen ringer Klart mer än hälften av Föräldrajuryn (65%) uppger att det är föräldrarna som betalar barnens mobiltelefonräkningar. Endast 15 procent uppger att barnen får betala hela sitt mobiltelefonanvändande med sin veckopeng/månadspeng. En av fem föräldrar (20%) delar mobilräkningen med sina barn. Diagram 4: Vem betalar barnets mobiltelefonanvändande? (191 svarande) 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 20% 10% 0% Jag och/eller barnets andra förälder Barnet betalar själv Både vi föräldrar och barnen Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring frågan ovan: Så länge mobilen används som vi har kommit överens om betalar vi föräldrar. Vi betalar för den kontakt barnet behöver ha med oss, resterande får han tjäna ihop till själv, t ex genom att göra småjobb hemma. Hon måste ta en del av sin månadspeng och fylla på mobilen varje månad. Vi betalar för hans kontantkort om han använder telefonen vettigt, men om han laddar spel och använder telefonen till onödiga samtal så tar vi det från hans månadspeng. 8

10 Föräldrajuryns barn använder inte dyra mobiltelefontjänster En stor majoritet av Föräldrajuryn (83%) uppger att deras barn inte använder mobiltelefontjänster. Av de 17 procent som uppger att deras barn använder mobiltelefontjänster är det endast 6 procent som anser att det är ett problem. Diagram 5: Använder ditt barn mobiltelefontjänster t ex köp av ringsignaler, deltar i tävlingar eller betalar på olika sajter som t ex Habbo hotel? I så fall upplever du några problem med det? (194 svarande) 90% 80% 83% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nej, mitt barn använder inte mobiltelefontjänster 11% Ja, mitt barn använder mobtiltelefontjänster, men vi upplever inte några problem med det 1% Ja, mitt barn använder mobiltelefontjänster, och vi har stora problem med det 5% Ja, mitt barn använder mobiltelefontjänster, och vi har problem med det i viss mån Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring frågan ovan: Det har hänt att hon ringt betaltjänster på Internet och att pengarna på kontantkortet då har tagit slut på en gång. Min son gjorde detta i början, men vi sade helt nej till detta. Någon gång ville han vara med i något sms-lotteri, men då fick han betala själv. 9

11 10-13 år - lagom ålder för mobiltelefon tycker Föräldrajuryn Majoriteten av Föräldrajuryn (62%) tycker att år är en lämplig ålder då barnen kan få mobiltelefon, (32% tycker år) (30% tycker år). En av fem föräldrar (19%) tycker att barnet ska vara år medan 7 procent tycker att barnet är moget för mobiltelefon redan vid 8-9 års ålder. 36 stycken (6%) tycker inte att det är lämpligt att barn har mobiltelefon över huvudtaget. Diagram 6: I vilken ålder tycker du att det är lämpligt att barn får mobiltelefon? (610 svarande) 35% 30% 32% 30% 25% 20% 19% 15% 10% 5% 6% 4% 7% 1% 1% 0% Det är aldrig lämpligt att b arn har mobiltelefon Vid 16 års ålder Vid års ålder Vid års ålder Vid års ålder Vid 8-9 års ålder Vid 6-7 års ålder Mobiltelefon är lämpligt i alla åldra r 10

12 Redovisning av samtliga frågor och svar Fråga svarande Vilken ålder har ditt barn ett barn. och har han/hon mobiltelefon? Observera att du bara kan svara för a) Mitt barn är 8 år eller äldre och har mobiltelefon 186 st 30% b) Mitt barn är yngre än 8 år och har mobiltelefon 4 st < 1% c) Mitt barn är 8 år eller äldre och har inte mobiltelefon 65 st 11% d) Mitt barn är yngre än 8 år och har inte mobiltelefon 357 st 58% Fråga svarande Om ditt barn har mobiltelefon ange här barnets ålder. Observera att du bara kan svara för ett barn. Om ditt barn inte har mobiltelefon gå vidare till fråga 3. a) 8 år eller yngre 14 st 7% b) år 47 st 24% c) år 61 st 31% d) år 48 st 24% e) 15 år eller äldre 29 st 14% Fråga svarande I vilken ålder tycker du att det är lämpligt att barn får mobiltelefon? a) Det är aldrig lämpligt att barn har mobiltelefon 36 st 6% b) Vid 16 års ålder 24 st 4% c) Vid års ålder 117 st 19% d) Vid års ålder 198 st 32% e) Vid års ålder 181 st 30% f) Vid 8-9 års ålder 45 st 7% g) Vid 6-7 års ålder 6 st 1% h) Mobiltelefon är lämpligt i alla åldrar 3 st < 1% 11

13 Fråga 4 55 svarande Om du på fråga 3 svarade att det aldrig är lämpligt att barn har mobiltelefon varför tycker du så? Välj den främsta anledningen. Om du svarade något annat på fråga 3 gå vidare till fråga 5. a) Den är stöldbegärlig 5 st 9% b) Den ger ifrån sig strålning 22 st 40% c) Det skapar stress att alltid vara nåbar 7 st 12% d) Telefon och abonnemang kostar mycket pengar 0 st 0% e) Det är för stort ansvar 1 st 2% f) Det leder till avundsjuka bland barnen 1 st 2% g) Barn behöver helt enkelt inte mobiltelefon 13 st 24% h) Annan anledning 6 st 11% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 4: Barn som vistas ute med kompisar utan föräldrarna kan få ha mobiltelefon, men man kan spärra den så att det bara går att ringa hem och 112. Det är totalt okänt i dag, om och i så fall vilka skador vårt mobiltelefonanvändande kommer att ge våra barn och kommande generationer. Min åttaåring har redan klasskompisar som har mobiler och hon tjatar titt och tätt om att hon känner sig utanför för att hon inte har någon. Jag ser ingen som helst anledning till att barn (före högstadiet) ska ha egen mobiltelefon. Samtliga kommentarer kring fråga 4 finns på Fråga svarande Vilka regler tycker du att skolan ska ha kring mobiltelefoner? a) Barn ska inte tillåtas att ha mobiltelefoner på skolområdet 90 st 15% b) Mobiltelefonerna ska vara avstängda under lektionerna 453 st 74% c) Lärarna ska samla in mobiltelefonerna under lektionerna 52 st 9% d) Det behövs inte några regler i skolan om mobiltelefoner 0 st 0% e) Andra regler 14 st 2% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 5: Under prov kan läraren behöva samla in mobilen så att fusk inte sker Det finns telefoner på skolan, så egna behövs ej.! Det är viktigt att mobilerna inte används under lektionstid. I de lägre årskurserna ska mobilen vara avstängd. Det är viktigt att man som förälder diskuterar fotografering och etik med sina barn. Samtliga kommentarer kring fråga 5 finns på 12

14 Fråga svarande Vilken är den främsta anledningen, enligt dig, till att ditt barn har mobiltelefon? Observera att du bara kan svara för ett barn. a) Jag vill kunna nå barnet och omvänt 181 st 88% b) Barnet ska lätt kunna kommunicera med sina vänner 1 st < 1% c) Det är naturligt att barnet lär sig vår tids moderna teknik 4 st 2% d) Barnet säger att alla andra har 0 st 0% e) Jag befarar att mitt barn skulle känna sig utanför annars 3 st 1% f) Annat skäl 16 st 8% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 6: I och med att han började åka tunnelbana själv till skolan vid 10 års ålder föll det sig naturligt att han skulle ha mobil för att kunna säga till om någonting särskilt inträffar. Jag tycker det känns skönt när barnet går hem efter skolan att man kan nå dem och dem kan nå mig i fall något händer. Samtliga kommentarer kring fråga 6 finns på Fråga svarande Vad använder ditt barn främst sin mobiltelefon till? Observera att du bara kan svara för ett barn. a) Ringa 146 st 76% b) SMS 34 st 17% c) Spel 5 st 3% d) Betalteletjänster, t ex chat, wap och köp av ringsignaler 0 st 0% e) Annat 7 st 4% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 7: Oftast finns det inte några pengar på hans kontantkort så telefonen är främst avsedd för oss föräldrar att ringa till. Barnet är medvetet om strålningen så hon ringer bara i särskilda situationer. Samtliga kommentarer kring fråga 7 finns på 13

15 Fråga svarande Använder ditt barn så kallad handsfree? (Sladd med öronsnäcka till mobiltelefonen.) Observera att du bara kan svara för ett barn. a) Ja, alltid 7 st 4% b) Ja, ibland 24 st 13% c) Nej, aldrig 159 st 83% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 8: Min dotter har precis fått telefon och vi ska skaffa handsfree så snart som möjligt. Barnet ringer så lite. Jag är rädd för strålningen med eftersom hon ringer ytterst lite så behövs nog ingen handsfree. Samtliga kommentarer kring fråga 8 finns på Fråga svarande Finns det några problem kring ditt barns mobiltelefonanvändande? Välj i så fall det främsta problemet. Observera att du bara kan svara för ett barn. a) Nej, det fungerar bra 139 st 74% b) Ja, telefonräkningarna blir höga 7 st 4% c) Ja, mitt barn kan inte hålla reda på sin mobil 7 st 4% d) Ja, mitt barn vill ofta ha nya modeller 14 st 7% e) Ja, mitt barns mobil blir stulen 2 st 1% f) Annat problem 20 st 10% Ett urval av de Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 9: Hon ringer för ofta, även för struntsaker Hon ligger och sms:ar med kompisar in till sena nätter. Och får samtal från kompisar under sena kvällar och nätter. Han vill gärna spela ofta. Mitt barn kommer inte ihåg att slå på telefonen efter skolan, eller glömmer ladda batteriet. Samtliga kommentarer kring fråga 9 finns på 14

16 Fråga svarande Använder ditt barn mobiltelefontjänster t ex köp av ringsignaler, tävlingar eller betalar på olika sajter som te x Habbo hotel? I så fall upplever du några problem med det? Uppge gärna vad det är för sorts problem. a) Nej, mitt barn använder inte mobiltelefontjänster 162 st 83% b) Ja, mitt barn använder mobtiltelefontjänster, men vi upplever inte några problem med det 22 st 11% c) Ja, mitt barn använder mobiltelefontjänster, och vi har stora problem med det 1 st < 1% d) Ja, mitt barn använder mobiltelefontjänster, och vi har problem med det i viss mån 9 st 5% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 10: Det har hänt att hon ringt betaltjänster på Internet och att pengarna på kontantkortet då har tagit slut på en gång. Min son gjorde detta i början, men vi sade helt nej till detta. Någon gång ville han vara med i något sms-lotteri, men då fick han betala själv. Samtliga kommentarer kring fråga 10 finns på Fråga svarande Hur mycket kostar ditt barns mobiltelefonanvändande varje månad? Observera att du bara kan svara för ett barn. a) Mindre än 100 kr 138 st 72% b) Mellan kr 39 st 20% c) Mellan kr 9 st 5% d) Mellan kr 4 st 2% e) Mer än 400 kr 1 st < 1% 15

17 Fråga svarande Vem betalar barnets mobiltelefonanvändande? Observera att du bara kan svara för ett barn. a) Jag och/eller barnets andra förälder 124 st 65% b) Barnet betalar själv 29 st 15% c) Både vi föräldrar och barnet 38 st 20% Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 12: Så länge mobilen används som vi har kommit överens om så betalar vi föräldrar Vi betalar för den kontakt barnet behöver ha med oss, resterande får han tjäna ihop själv, t ex genom att göra småjobb hemma. Samtliga kommentarer kring fråga 12 finns på Fråga 13 Här har du möjlighet att med egna ord beskriva hur du ser på barns mobiltelefonanvändande. Om du har regler för ditt barns mobiltelefonanvändande kan du t ex beskriva dem. Ett urval av Föräldrajuryns kommentarer kring fråga 13: I framtiden när det blir aktuellt för min son att ha mobiltelefon tycker jag det är bra att kunna nå honom. Dock är det en nackdel att barn har mobiltelefoner eftersom vi föräldrar inte får kontroll över vilka samtal ens barn får. När jag själv var liten så kände ju mina föräldrar mina kompisar eftersom de ringde hem till oss och mina föräldrar ibland svarade i telefonen. Eftersom barnen får samtal till mobilen försvinner därmed den naturliga kontakten vilket jag tycker är synd. Ingen mobil vid matbordet, inte under TV-tittandet. Barnet köper själv kontantkort. Inte ringa betaltjänster. Ett betalkort per månad. Ej ha på under lektonstid ej heller hemma - där använder hon vår fasta telefon. Ej 3G utan en vanlig enkel telefon. (3Gtekniken är ju diskuterad vad beträffar farlighet/strålning. Tills dess man vet tycker jag inte barn ska ha 3G). Dessutom är det onödigt att barn ska ha kameramobil - och dyrt). Det är ett tryck på att alla barn ska ha mobiltelefoner med många finesser. Det pratas inget om telefonkultur - vett och etikett - varken bland barn eller vuxna. I och med att företag blir mer aggressiva i sin marknadsföring av mobiltjänster, i synnerhet de utan egentligt värde, och att det även sprider sig till organisationer som t.ex. LunarStorm, är det ett stort ansvar för ett barn att ha mobiltelefon. Det bästa alternativet för barn är kontantkort som föräldrarna laddar med en del av månadspengen e. dyl. Mina barn blir 7 och 9 i år och har ingen mobiltelefon. Det finns ingen anledning till det. Samtliga kommentarer kring fråga 13 finns på 16

Föräldrajuryn - om badkläder till barn

Föräldrajuryn - om badkläder till barn Föräldrajuryn - om badkläder till barn Maj 2009 Konsumentföreningen Stockholm Bakgrund I maj 2009 uppmärksammade en medlem i Konsumentföreningen Stockholm oss på att en trekantsbikini i storlek 92 och

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Juli 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om marknadsföring

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2 8 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Hur var ditt första intryck av denna kurs? Mycket bra 6 21 Bra 21 75 Dåligt - - Mycket dåligt 1 4 EAS - - Antal EAS:. Antal svarande: 28. Mv: (Skala 1) = 78,57

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

2007-05-04 Anne Harju 1

2007-05-04 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2007-05-04 Anne Harju 1 Introduktion Utgångspunkt är barns vardagsliv med knapp ekonomi - utifrån barns och deras föräldrars erfarenheter och upplevelser 2007-05-04 Anne

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Gustavsbergs förskola 2/24 Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antal som besvarat hela enkäten 18 2 0 Trivsel

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Peter och jag är 10 år. Jag går på Kajsaskolan. Min kompis heter Jonathan och går i min klass. Jag är rädd för min rektor på skolan, för varje dag går hon

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se

Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se Jämställdhet på KMH Enkätresultat www.addgender.se Praktisk Information Enkäten skickades ut 2 mars Add Gender har tittat på om frågor uppfattas olika mellan kvinnor och män samt mellan olika roller. Övergripande

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 7 maj BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes. Riksrepresentativt urval bland de med minst ett barn 0-7 år. Personer i åldern 20-65 år som har bil i hushållet

Läs mer

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska ÖVNINGAR Kapitel 1 PRATA PENGAR Privatekonomi på enkel svenska Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm. Ungdomar och integritet - 2008

Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm. Ungdomar och integritet - 2008 Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm Ungdomar och integritet - 2008 En studie utförd av Kairos Future för Datainspektionen 18 januari 2008 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2014 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 11/12 17/12 2014. 1038 personer i varierande

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster. Esmail Salehi-Sangari, LTU & KTH Maria Ek Styvén, LTU Anne Engström, LTU Åsa Wallström, LTU

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster. Esmail Salehi-Sangari, LTU & KTH Maria Ek Styvén, LTU Anne Engström, LTU Åsa Wallström, LTU Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Esmail Salehi-Sangari, LTU & KTH Maria Ek Styvén, LTU Anne Engström, LTU Åsa Wallström, LTU Syfte Att bidra till en ökad användning av kommunala e-tjänster

Läs mer

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet.

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Inledning När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Den här lektionen beskriver hur du har ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtalet

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård.

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård. BOSTAD Hur bor du? Malin Fasth bor i Jonsered. - Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har :om mycket. Vi har också en stor trädgård. ^ ODe"tä7mycket

Läs mer

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 %

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Hemtjänsten 2012 2012-08-13 Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Bortfall: 3 av 77 Jag som har hemtjänst är: Bortfall: 1 av 77 Ålder Bortfall: 1 av 77 Jag som svarat på enkäten är: 1. Hur nöjd är du

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Ämnesplan i Engelska

Ämnesplan i Engelska Ämnesplan i Engelska Mål kriterier för engelska årskurs 9 vad eleven ska nå sina mål. Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven: använda engelska för att kommunicera i tal skrift

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter

Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter Yrkeshögskolan Sydväst Informationsteknik YHHV8 Andreas Grönblom Petra Höglund Karolina Strandholm April 2004 Inledning Vi har valt att skriva om dataspel

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Nyfiken på släktforskning?

Nyfiken på släktforskning? Nyfiken på släktforskning? Grundläggande begrepp Genealogi är det fina namnet på släktforskning. Genealogi räknas tillsammans med biografin till de historiska hjälpvetenskaperna. Proband är den person

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer