UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET"

Transkript

1 UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

2 Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare i NBV) Foto framsida: UNF Jönköping

3 Ung nykter folkbildning INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Innehåll Inledning Samarbeta med NBV Folkbildning NBV:s bildningssyn NBV Studiecirkel Materialtips Cirkelledare Folkbildare i utveckling Kulturprogram Ordlista Kul att ni vill samarbeta med NBV. Detta häfte är specialanpassat för verksamhet som är kopplad till UNF. Vi hoppas att ni kommer att trivas med samarbetet och känner att ni får ett bra stöd från NBV. Du har antagligen fått detta häfte när du haft ett introduktionssamtal med din NBV-kontakt. Häftet tar upp ungefär samma saker som ni tog upp under samtalet. Tanken är att ni med hjälp av häftet även i fortsättningen kan hitta information om folkbildning, NBV och annat som ni behöver veta. Vid introduktionssamtalet fick ni också en kontaktperson på NBV som ni kan prata med när ni vill planera kulturarrangemang, studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet. Lycka till! 3 Ung nykter folkbildning - allmänt

4 Samarbeta med NBV Folkbildning är en perfekt metod för att få er förening eller er grupp att utvecklas. Genom att samarbeta med NBV får ni tips och hjälp med hur man på ett bra sätt kan lägga upp folkbildningsarbetet. UNF är en av NBV:s medlemsorganisationer UNF och 20 andra medlemsorganisationerna är med och äger NBV. De styr NBV genom att kunna vara representerade på NBV:s årsmöten och i styrelser både lokalt och centralt. Det som är gemensamt för alla medlemsorganisationer är att de är riksorganisationer med en nykter profil. Är det så att du eller din grupp har verksamhet tillsammans med NBV utan att vara medlemmar i UNF, eller har en UNF-förening, går detta enkelt att ordna. Du kan bli UNF:are genom att gå in på eller tala med en UNFare nära dig. Vill ni starta en UNF-förening kan NBV-konsulenten eller UNF hjälpa er med detta. Folkbildning Inom folkbildningen arbetar studieförbund och folkhögskolor. Bakom dessa står oftast ideella organisationer med olika ideologier. Gemensamt för studieförbunden är tron på en fri och frivillig bildningsprocess. Genom folkbildning stärks människors sökande efter kunskap och utveckling. I folkbildningen kan deltagarna påverka upplägg och innehåll utefter deras behov och erfarenheter. Folkbildningen inom studieförbunden har i huvudsak två metoder - studiecirklar och kulturprogram. Studiecirkel I studiecirkeln träffas en grupp människor för att tillsammans söka kunskap och för att lära av varandra. I studiecirkeln är gruppprocessen viktig. Därför har studiecirkeln en ledare, inte en lärare. Studierna i studiecirkeln är inte läroplans- eller betygsstyrda. Deltagarna i verksamheten formar själva sina egna studieplaner tillsammans med NBV. Kulturprogram Kulturprogram är en verksamhet eller produktion som riktar sig till ungdomar och vuxna och som framförs inför publik. Kulturprogram kan till exempel vara en föreläsning, en teaterföreställning eller en musikupplevelse. I denna form styrs deltagarnas utveckling av deras egna tankar och upplevelser. Stöd från samhället Stat, landsting, regioner och kommuner ger ekonomiskt stöd till folkbildning. Syftet med stödet är att folkbildningen ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, ge människor möjlighet att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturlivet. 4 Ung nykter folkbildning - allmänt

5 NBV:s bildningssyn Studieförbundet NBV NBV:s syfte med folkbildning är att få människor att vilja utvecklas. Vi vill också engagera människor i nykterhetsrörelsens frågor. Vår bildningssyn grundar sig på människors lust att lära och vilja till förändring. Genom kunskap och information skapas insikter som skapar engagemang, som kan leda till förändrade beteenden, tankemönster och handlingar. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) är ett av studieförbunden inom folkbildningen. NBV får sina uppgifter av UNF och andra organisationer inom nykterhetsrörelsen som arbetar för drogfrihet, folkhälsa, integration och internationella frågor. Detta gör att en del av vår verksamhet fokuserar på dessa frågor. Det är en självklarhet för oss att erbjuda drogfria aktiviteter och mötesplatser. Studiecirkelns kännetecken NBV har tagit ställning och vill tillsammans med nykterhetsrörelsen vara en förändrande kraft i samhället. Vi vill genom folkbildning få människor att växa och bli mer engagerade i världen omkring dem. Fritt och frivilligt deltagande Aktivt deltagande Drivs framåt av gruppen Alla bidrar Erfarenhetsutbyte är viktigt Intresse och behov styr valet av ämne Ideologiska områden I verksamheten prioriterar vi fyra stråk. Inom dem utvecklar vi metoder och studiematerial. För att våra deltagare ska komma i kontakt med de ideologiska områdena har vi också utvecklat metoden Stråktid. Alkohol och andra droger Konsumtionen av alkohol är hög och alltför många människor har erfarenhet av alkohol, missbruk och beroende. NBV vill skapa medvetenhet om drogers påverkan på människor och samhället. Vi vill väcka nyfikenhet på nykterhetsrörelsen. Folkhälsa Allt fler människor upplever stress och ohälsa. Vi kan tillsammans arbeta för en hälsosammare vardag för alla. Vi vill öka kunskapen om fysisk och psykisk hälsa. Integration Förståelsen för likheter och olikheter skapas genom samtal och diskussioner kring erfarenheter och förhållanden i olika länder. Det handlar om att skapa förståelse över gränser och att bygga broar mellan kulturer. Vi vill bidra till att skapa lika möjligheter för alla. Internationellt Globaliseringen berör oss alla. Gränser betyder allt mindre för ekonomi, miljö, medier och människor. Vi vill skapa förståelse och delaktighet i den förändring som sker i världen, inte minst när det gäller alkohol och andra droger. 5 Ung nykter folkbildning - allmänt

6 Studiecirkel En studiecirkel är ett fantastiskt sätt för en grupp att växa och lära sig saker. Gruppen bestämmer ämne, plats och hur arbetet ska utföras. Det är ofta gruppen som föreslår vem som ska vara cirkelledare. Även om folkbildningen är fri finns vissa regler för att studiecirkelns pedagogiska och administrativa kvalitet ska var hög. Studiematerial Alla deltagare ska ha tillgång till någon form av material i det aktuella ämnet. Studiekonsulenten kan hjälpa till att hitta ett godkänt material. Studieplan Gruppen ska komma överens om en studieplan. Denna beskriver syftet med cirkeln och vägen till målet. Det finns många färdiga studieplaner, men en studieplan kan också göras av gruppen med hjälp av studiekonsulenten. Det finns en enkel mall som kan användas. NBV ska alltid godkänna studieplanerna och de ska förvaras tillsammans med närvarolistorna. Stråktid mervärde till studiecirkeln Stråktid ska ge en inblick i NBV:s ideologiska frågor. Med Stråktid i cirkeln skapas spännande diskussioner och upplevelser. Vi lyfter viktiga och aktuella frågor på ett enkelt och roligt sätt. Oftast ingår diskussioner kopplade till något av stråken i den verksamhet som kopplas till UNF. Studiecirkelns arbete För att det ska bli en bra diskussion i cirkeln bör gruppen i allmänhet vara ganska liten, helst inte fler än tolv deltagare, och man träffas regelbundet. Deltagarna ska hinna reflektera mellan träffarna, som ska vara minst tre. 6 Ung nykter folkbildning - studiecirkel Närvarolista Varje cirkel ska ha en närvarolista med fakta om cirkeln, bland annat deltagarnas namn, telefonnummer, personnummer och adress. Vid varje träff fyller cirkelledaren i deltagarnas närvaro. När cirkelledaren skrivit under listan är den ett juridiskt dokument som ligger till grund för NBV:s olika bidrag. NBV administrerar kostnader och eventuella intäkter från cirkeln. Dokumentation Det är bra om cirkelns arbete dokumenteras. Det kan ske med hjälp av dagboksanteckningar, bilder eller på något annat sätt som cirkelledaren och gruppen bestämmer tillsammans. Att dokumentera är ett sätt att visa för både deltagare och bidragsgivare hur bildningsprocessen i cirklar går till. Studiecirkelregler Studiegruppen ska bestå av minst tre deltagare. Studiecirkeln arbetar minst en och max fyra studietimmar per gång. En studietimme är 45 minuter. Studiegruppen ska träffas minst tre gånger. Studiegruppen får ha max tre träffar och max tolv studietimmar per vecka. Studiecirkeln ska omfatta minst nio studietimmar. Studiecirkeln får inte pågå längre än 40 veckor per år. Deltagare ska ha fyllt minst 13 år. Om reglerna för studiecirklar inte passar er idé kan ni tala med studiekonsulenten om andra former av folkbildning.

7 Materialtips Anordnaransvar Det är viktigt att det framgår på inbjudningar, annan information och till alla deltagare att det är NBV som är arrangör. Försäkring Alla deltagare i en aktivitet hos NBV är försäkrade. Försäkringen gäller även under transport till och från aktiviteten. Vid skada kontaktas den lokala NBV-avdelningen. NBV-avdelningen kan hjälpa till med att välja ämne planera cirkeln göra en studieplan ta fram studiematerial ordna lokal erbjuda utbildning ge pedagogiskt stöd Det finns en mängd studiematerial som är speciellt anpassad för UNF eller passar för UNF-verksamhet. Här finns några exempel på områden. Den mest aktuella listan hittar du på unf.se/nbv. Medlemsutveckling UNFaren där ni kan lära er mer om vad UNF gör, står för och vill. Ofta genomförs denna som en helgkurs men ni kan också genomföra den tillsammans i en studiecirkel med hjälp av en färdig studieplan. Föreningsutveckling Starta förening lär er mer och starta en UNF-förening med hjälp av några träffar. Föreningsboken hjälper er att lära er grunderna i det mesta ni behöver för att driva en UNF-förening. En färdig studieplan finns till Föreningsboken. Planera verksamhet i UNF lär er att planera bra verksamhet i er förening. Planera arrangemang hjälper er att steg för steg ta er från en idé till ett färdigt arrangemang. Värva UNF:are hjälper er att rekrytera nya UNF:are på ett hållbart sätt. Påverkan pågår Från tanke till handling lär er steg för steg att ta era idéer till aktiv påverkan. 7 Ung nykter folkbildning - studiecirkel

8 Cirkelledare Folkbildare i utveckling En person är alltid utvald att vara studiecirkelledare för en studiecirkel även om den anordnas inom en förening. NBV ska godkänna studiecirkelledarna. Det är cirkelledaren som leder cirkeln, sköter pappersarbete och rapporteringen till NBV. Cirkelledaren har ett ansvar gentemot NBV när det gäller cirkeln. Alla cirkelledare får ett introduktionssamtal med en NBVkonsulent och får även en kontaktperson på NBV. Cirkelledaren erbjuds också en hel del utbildningar och annat stöd. I NBV satsar vi på våra cirkelledare, därför har vi utbildningsprogrammet Folkbildare i utveckling, som består av flera steg. I tre av stegen får cirkelledaren utbildningsintyg. Introduktion Välkommen som cirkelledare steg 3 Folkbildare i Utveckling Ämnet i fokus Ämnesutbildning anpassad till dina behov. steg 2 Folkbildare i Utveckling Gruppen i fokus Gruppdynamik [2 dagar] Vid ett introduktionssamtal med studiekonsulenten tas de mest grundläggande momenten för studiecirklar och folkbildning upp. Vid introduktionssamtalet får cirkelledaren också information om NBV. Steg 1 Ledaren i fokus En utbildningsdag där cirkelledaren får chansen att utveckla sitt ledarskap. Utbildningen tar upp studiecirkelpedagogik, folkbildningskunskap och information om NBV. Det finns speciella varianter av cirkelledarutbildningen för dig som är med i verksamhet kopplad till UNF. steg 1 Folkbildare i Utveckling Ledaren i fokus Folkbildning, NBV, pedagogik, med mera. [1 dag] steg 0 Folkbildare i Utveckling Välkommen som cirkelledare Introduktionssamtal med din konsulent. [1/2-1 timme] 8 Schematisk skiss över utbildningsprogrammet Folkbildare i utveckling Ung nykter folkbildning - studiecirkel Steg 2 Gruppen i fokus En tvådagarsutbildning tillsammans med någon av nykterhetsrörelsens folkhögskolor. Cirkelledaren får lära sig mer om gruppdynamik och grupprocesser. Steg 3 Ämnet i fokus För att cirkelledaren ska kunna utveckla sig inom sitt ämnesområde kan denne erbjudas utbildning inom sitt specialintresse.

9 Kulturarrangemang Kultur kan vara otroligt mycket och många uppfattar vad kultur är på olika sätt. Inom NBV görs mängder med olika kulturarrangemang som skapar delaktighet, upplevelser och eftertanke. Inom folkbildningen är grundförutsättningen för ett kulturprogram att aktiviteten framförs inför en grupp eller publik. Detta kan till exempel vara en föreläsning, en teaterföreställning, en utställning eller ett musikframträdande. Det är ni i föreningen som väljer vad ni vill satsa på. Föreningens engagemang är avgörande Även om NBV ansvarar för mycket är det viktigt med ert engagemang i samband med planering, marknadsföring och genomförande. Exempel på kulturarrangemang Några krav för samarbete En föreläsning om drogfrihet där allmänheten bjuds in till föreningens lokal eller att föreningen anordnar en konsert är exempel på bra kulturarrangemang. För att vi ska kunna hjälpa er fullt ut krävs det att: NBV är med i planeringen av aktiviteten en inbjudan görs till arrangemanget det klart framgår att NBV är ansvarig anordnare, vilket innebär att NBV finns med i marknadsföringen det finns en person utsedd av NBV vid arrangemanget det finns fem deltagare exklusive den ansvarige vid arrangemanget. arrangemanget pågår minst 30 minuter de regler som finns följs Föreningens ordinarie verksamhet räknas inte som kulturarrangemang. Exempel på sådana aktiviteter är årsmöten, julfester och liknande. Däremot kan ett kulturinslag i anslutning till dessa aktiviteter räknas som ett kulturarrangemang om det följer de vanliga reglerna. Exempel på detta skulle kunna vara någon som föreläser före årsmötet eller att man har ett musikframträdande på julfesten. Dansen kring granen räknas inte. Dessa krav är gemensamma för alla studieförbund. Det är nödvändigt att följa dem för att vi även i fortsättningen ska kunna samarbeta. Vid kulturarrangemang kan NBV hjälpa till med att: ge tips och idéer planera och göra en kalkyl förmedla kontakter med artister och föreläsare boka lokaler eller förmedla lokalkontakter ordna med marknadsföring fakturering, räkningar och betalningar STIM-hantering NBV är huvudarrangör Det är viktigt att NBV är med vid planeringen före arrangemanget. Det ska vara tydligt att NBV är huvudarrangör. Därmed tar NBV anordnaransvaret och ansvarar för ekonomi, administration och även kvalitet. Studiematerial för arrangemang Med hjälp av materialet Planera arrangemang kan du och dina kompisar lära er att planera och genomföra ett arrangemang steg för steg. 9 Ung nykter folkbildning - kulturprogram

10 Ordlista Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram En verksamhetsform inom folkbildningen med friare former än studiecirkeln. Bland annat är reglerna kring åldersgränser och gruppstorlek annorlunda. En aktivitet som innebär att någon eller några framför något inför en grupp eller publik. Anordnaransvar Medlemsorganisation Som arrangör har man ett ansvar för verksamhetens kvalitet det vill säga pedagogiken, ekonomin och regelverket. Det ska alltid tydligt framgå att NBV är arrangör vid marknadsföring och till deltagarna. De organisationer som styr NBV. Dess representanter kan väljas till NBV:s styrelser på olika nivåer. UNF är en av medlemsorganisationerna. NBV Cirkelledare Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Den som har ansvar för ledning av cirkeln, men som inte är lärare. NBV-avdelning Dokumentation Den sammanställning över cirkelns arbete som kan göras i text, bild eller på annat lämpligt sätt. Avdelning är en organisatorisk enhet inom ett geografiskt område. Motsvarar ungefär UNF:s distrikt. Närvarolista Folkbildning Ett dokument som ligger till grund för utbetalning av bidrag. Det fria och frivilliga bildningsarbete som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. Organisationsnummer Folkbildningsrådet En organisations identitetsbeteckning som är ett bevis för att den är en juridisk person. En ideell förening som bland annat har statens uppdrag att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Oscar Olsson Den person som utvecklade studiecirkeln som metod. Ideologi Uppfattningar och värderingar, till exempel samhällssyn eller människosyn. Samarbetsorganisation Juridisk person En organisation som slutit avtal med NBV, men som inte uppfyller kraven för medlemsorganisation. En sammanslutning som har egen rättskapacitet. En förening kan exempelvis ha skulder och rättigheter utan att någon enskild person behöver vara ansvarig. 10 Ung nykter folkbildning - allmänt

11 Stadgar Studiematerial En samling regler för en förenings arbete. Den innehåller bland annat regler om styrelsestorlek, hur val och årsmöte går till, föreningens syfte samt medlemsregler. Det material som används i studiecirklar för sökandet efter kunskap och utveckling. Studieplan STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå är en förening som tar in avgifter för spelande av musik offentligt och fördelar dessa till tonsättarna. Stråk De fyra ideologiska områden som NBV arbetar med - alkohol och andra droger, folkhälsa, integration och internationella frågor. Den plan som används i studiecirkeln för att beskriva målet med cirkeln och hur målet ska uppnås. Studietimme Tidsmässig enhet som används i studiecirkelsammanhang och som är 45 minuter lång. Stråktid En metod där de ideologiska områdena behandlas i cirkeln. Studiecirkel En metod där en liten grupp människor tillsammans söker kunskap, färdigheter och utveckling utifrån behov och intressen. Studieförbund Organisationsform för arrangörer av studiecirklar och kulturprogram. Studiekonsulent Person som är anställd av studieförbundet NBV. Studieledare/kontaktperson En person i vissa styrelser som ansvarar för föreningens kontakt med bland andra NBV. Kallas utbildningsledare i UNF. 11 Ung nykter folkbildning - allmänt

12

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

ABF-BLANKETTER - LATHUND

ABF-BLANKETTER - LATHUND ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans?

Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans? Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans? Arbetsmaterial för pastoralrådssammanträdet den 10 oktober 2009 Marielund Detta arbetsmaterial är uppbyggt i två delar 1) Allmän information. Denna

Läs mer

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Skara Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Skara

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Studieplan till. Börja skåda fågel. sid 1

Studieplan till. Börja skåda fågel. sid 1 Studieplan till Börja skåda fågel sid 1 Innehåll Inledning... sid 3 Vad är en studiecirkel?... sid 4 Tips till din studiecirkel om fågelskådning... sid 5 Träff 1: Fågelskådning som hobby... sid 6 Träff

Läs mer

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT 1 MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR MOT EN KLIMATSMART,

Läs mer

STOCKHOLM SAMARBETA MED ABF STOCKHOLM. Forverkliga drommar och forandra varlden tillsammans!

STOCKHOLM SAMARBETA MED ABF STOCKHOLM. Forverkliga drommar och forandra varlden tillsammans! STOCKHOLM SAMARBETA MED ABF STOCKHOLM Forverkliga drommar och forandra varlden tillsammans! Gör en annan värld möjlig! Den här broschyren riktar sig till arrangörer som är på väg eller vill börja samarbeta

Läs mer

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar Studiecirklar Våren 2016 Kulturarrangemang och föreläsningar För personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer. För personal och anhöriga som har kontakt med personer inom LSS målgrupp. Studieförbundet

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Studieförbunden i Tidaholm. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Tidaholm. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Tidaholm Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Tidaholm

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

Studiecirklar och kulturprogram

Studiecirklar och kulturprogram Studiecirklar och kulturprogram Välkommen till Sensus! Du kanske tillhör någon av de organisationer eller föreningar som Sensus samverkar med eller deltar i Sensus eget utbud. Du kanske samordnar en kör,

Läs mer

Riks-Nytt. Informationsblad till distrikt och föreningar inom Svenska Folkdansringen Nr 4 2007, september

Riks-Nytt. Informationsblad till distrikt och föreningar inom Svenska Folkdansringen Nr 4 2007, september Riks-Nytt Informationsblad till distrikt och föreningar inom Svenska Folkdansringen Nr 4 2007, september Innehåll: Folklig Dans i Skolan... 2 Riksstämman 2008... 2 Riksstämman 2008... 3 Regionkonferens

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

VAPENVÅRD OCH SÄKERHET

VAPENVÅRD OCH SÄKERHET VIKTOR MALMBERG VAPENVÅRD OCH SÄKERHET Ett studiematerial om vapenvård och säkerhet i AIRSOFT NYBÖRJARE Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok

Läs mer

MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV

MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV Ett studiematerial om praktiska förberedelser för LAJV utomhus GD VI IN Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok

Läs mer

Ge ny energi till din organisation

Ge ny energi till din organisation Ge ny energi till din organisation Kurser för cirkelledare, ideella föreningar och fria grupper inom abf stockholm vår och höst 2013 1 Gör en annan värld möjlig! Vad behöver du och din organisation för

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Redogörelse för hur studieförbunden utövar sin självkontroll.

Redogörelse för hur studieförbunden utövar sin självkontroll. KUN 2014-11-20 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-11 KUN 2014/737 Redogörelse för hur studieförbunden utövar sin självkontroll.

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Beredskap i kris Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 1 Studiehandledning Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom socialpsykiatrin. Att arbeta som peer supporter innebär att du

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Ett studiematerial om TV-serien

Ett studiematerial om TV-serien Ett studiematerial om TV-serien Djävulsdansen 1 studiematerialet Djävulsdansen studiematerialet Studiematerial till TV-serien Djävulsdansen med Sanna Lundell och Ann Söderlund Författare Helena Wannberg

Läs mer

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 Studieprogram Våren 2016 Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 ABF Burlöv Dalbyvägen 25, Arlöv Öppet hus Lördagen den 16/1 14.00-16.00

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand

Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand Studiefrämjandet har sedan september startat upp olika aktiviteter för boende på asylboendet i Farsta Strand, i väntan på att de ska

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården?

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom psykiatrin. Peer support innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk

Läs mer

Ge ny energi till din organisation

Ge ny energi till din organisation Ge ny energi till din organisation Kurser för cirkelledare, ideella föreningar och fria grupper inom abf stockholm vår och höst 2013 1 Gör en annan värld möjlig! Vad behöver du och din organisation för

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Att prata mer om alkohol och tonåringar

Att prata mer om alkohol och tonåringar studieplan för studiecirkel med boken Tonårsparlören Att prata mer om alkohol och tonåringar Att det är bra att prata med sin tonåring om alkohol vet de flesta. Frågan är bara hur? Det är inte lätt att

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Studieförbunden i Falköping. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Falköping. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Falköping Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet

Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet Norden gör från hösten 2014-2017 med sikte på 100-årsjubileum 2019 Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet Demografiska utmaningar

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

SKEPPISUTBILDNING 2013

SKEPPISUTBILDNING 2013 SKEPPISUTBILDNING 2013 Hej medlem! Du får det här brevet eftersom du har varit deltagare på våra läger, och nu har blivit tillräckligt gammal för att söka till årets skeppisutbildning. Skeppisutbildning

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Missionären www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING Anmäl dig enkelt till våra utbildningar! Enkelt via e-post eller klassiskt via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. Fastighetsanställdas Förbund 2015 Foto:

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län

Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län Fastställt av kulturnämnden 24/2017 Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga former för dialog och samverkan med folkbildningens

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Resurser för dig som är anhörig

Resurser för dig som är anhörig Resurser för dig som är anhörig Aleforsstiftelsen Aleforsstiftelsens behandlingshem Första Långgatan 21 Aleforshemmet 413 27 Göteborg 441 39 Alingsås Tel: 031-14 20 92 Tel: 0322-66 56 80 E-post: info@aleforsstiftelsen.com

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Rekryteringsstrategier hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Frågor som styrelser bör ha fastställt - Vilken typ av organisation är vi? - Har vi fler engagerade idag än för 5

Läs mer

Krishanteringsplan i föreningen

Krishanteringsplan i föreningen Krishanteringsplan i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en krishanteringsplan för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Aktuellt i NSF. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nyhetsbrev april 2011

Aktuellt i NSF. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nyhetsbrev april 2011 Nyhetsbrevet ligger på förbundets hemsida, www.nsf.scout.se, under fliken Kårservice. Har du frågor om innehållet kontakta info@nsf.scout.se eller 08 672 60 80 Aktuellt i NSF Kallelse till Förbundsmöte

Läs mer

SV Blekinge Verksamhetsplan 2015

SV Blekinge Verksamhetsplan 2015 SV Blekinge Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Blekinge Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor

Läs mer

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan.

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Lokal pedagogisk planering Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Elevgrupp: Fritidshemmets :or är 25 elever. De är ansvariga för godis, frukt och läskförsäljning

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Bergsvikens förskoleområde www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Här följer några sidor mötestips ur vår bok

Här följer några sidor mötestips ur vår bok 23 Här följer några sidor mötestips ur vår bok Varför ska du ha ett tydligt syfte? 1. Du blir mer inspirerad OCH inspirerande. Det syns på hela personen när hon eller han agerar utefter ett tydligt syfte.

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer