INDEX sida PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter AILGENO spag droppar 9 dysfunktion i mjälte/lever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDEX sida PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter 3. 1-243 AILGENO spag droppar 9 dysfunktion i mjälte/lever"

Transkript

1

2

3 INDEX sida PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter 3 PEKANA produktöversikt 7 Prod.nr Produkt AILGENO spag droppar 9 dysfunktion i mjälte/lever AKUTUR spag droppar 11 akut och kronisk urinvägsinfektion COPRESO spag droppar 13 Högt blodtryck GLETAR spag droppar 15 nedsatt syn, glaukom, starr HABIFAC spag droppar 17 allergier, inflammation och infektion HEKUR spag droppar 19 leverfunktion INFIL spag droppar 21 bakterie- och virusinfektioner ITIRES spag droppar 23 lymfatisk inflammation MUCAN spag droppar 25 Jäst-/svampinfektion, syra/bas NERTO spag droppar 27 oro, stress OPSONAT spag droppar 29 slemhinneinflammation POMENO spag droppar 31 klimakterieproblem PROA spag droppar 33 allergi REUDOL spag droppar 35 mjukdelsreumatism RICURA spag droppar 37 snuva, bihåleinflammation SEPTO spag droppar 39 halsont, halsfluss 1

4 1-240 SPECICHOL spag droppar 41 funktionsstörningar i bukspottkörteln STOM spag droppar 43 magfunktion, läckande tarmsyndrom TOEL spag droppar 45 generell rening, tungmetaller VESTABIL spag droppar 47 åderbråck, hemmorrojder 2

5 PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter Företaget grundades 1974 av tyska mäster-farmaceuten Dr Peter Beyersdorff vid PEKANA Naturheilmittel GmbH i Kissleg, Tyskland. PEKANA producerar homeopatiska-spagyriska produkter enligt den tyska farmaceutindustrins högsta standard. Deras breda sortiment av högenergiprodukter, utvecklades för att framgångsrikt behandla både akuta och kroniska ohälsa utan biverkningar som ofta medföljer behandling med västerländsk medicin. PEKANAs produkter undertrycker eller maskerar inte symptom utan läker de underliggande orsakerna till ohälsa som t.ex. bakterieinfektioner, blåskatarr, leversjukdomar, bihåleinfektion, luftrörskatarr och många kroniska tillstånd som anses svårbehandlade. PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter stöder kroppens naturliga immunrespons och läkeprocesser. De stimulerar också produktionen av vitala enzymer, som spelar en avgörande roll i kroppens ämnesomsättning och immunbiologi. Preparaten har också naturlig antimikrobiell verkan och hjälper skadad organvävnad att fungera effektivt igen. Detta förbättrar utsöndringen av endogena och exogena gifter som finns lagrade i organ och bindväv och kan vara grunden till många kroniska sjukdomar. En sådan holistiska behandling leder inte till mikrobresistens och har inga negativa biverkningar. Vad är spagyrik? Första utvecklingen skedde i Schweiz av 1500-talsläkaren och alkemisten Paracelsus. Spagyrik är en form av homeopati där både vitala läkeenergier och aktiva substanser är extraherade från läkeväxten, för att skapa en modertinkturer som kan utvecklas vidare i styrka. Ordet spagyrik kommer från grekiskans spao (separera) och ageiro (ena). Spagyrik betyder att delar ett ämne och sätter sedanihop det igen. Paracelsus menade att den vitala energin i en ört var viktigare än själva växtmaterialet. Spagyriska medel tillverkade från början genom att delar av vilda örter genomgick en förruttnelsesprocess. Materialet destillerades sedan för att producera en koncentrerad aromatisk lösning med hög alkoholhalt (70-80 %). Den extraherade växtmassan torkades och brändes till aska. Slutligen tillsattes askan till lösningen och som då innehöll den spagyriska essensen växtens mineraldelar. Originalmetoden hade en del allvarliga nackdelar. Modern jäst fanns inte för 500 år sedan och alkemisterna kunde därför inte använda dagens jäsningstekniker. I stället var de tvingade att destillera växtmaterialet vilket förstörde viktiga ingredienser som t.ex. alkaloider, vitaminer och enzymer. Den gamla metoden kombinerade helt enkelt obehandlad aska med lösningen vilket betydde att slutprodukten ofta innehöll orenheter. 3

6 Vad gör PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter unika för avgiftning, regenerering och återupbyggnad? Under tidens gång har processen blivit modifierad och den spagyriska processen har förfinats av PEKANAs grundare, farmakologen dr Peter Beyersdorff. Den moderna tillverkningsmetoden utvecklad av PEKANA är världsunik och resulterar i homeopatiskaspagyriska produkter av exceptionell kvalitet och verkan. Alla produkter är tillverkade vid anläggningen i Kisslegg, Tyskland enligt Good Manufacturing Practices, GMP (enligt god tillverkningssed, ö.a.). PEKANA homeopatiska-spagyriska tillverkningsmetoden fångar hela den levande essensen i läkeväxten. Den homeopatiska farmakopén (HAB) beskriver hur den spagyriska processen producerar medel med kraftfull biokemisk effekt. Kombinationen av spagyriskt behandlade örter, synergistiska mineraler och homeopatiska substanser stöder kroppens reningsförmåga och återställa funktion. Processen startar med att utvalda örter jäses med specialjäst och socker, till vad som i grund och botten är ett vin. Varje ört producerar sin egen unika alkohol och andra jäsningsprodukter. Produktresultatet är levande och sammansatt av en komplex blandning av metaboliska produkter överensstämmande med växtens livsenergi (qi). Inom kinesiska medicinens termer kan detta steg ses som en utveckling av växtens yin. Tinkturen är sedan renad genom en serie filtrationer och sedan bränns växtmassan till aska. Detta utvecklar växtens yangkvalitet. Askan placeras i ett filterrör tillsammans med en vattenlösning tills klara rena kristaller formats. Detta är en indikation att mineralen har extraherats till ett maximum. I sista steget sammanförs mineralfiltratet med tinkturen. Kombinationen av fullt utvecklad yin och yang resulterar i en komplett produkt det spagyriska läkemedlet. All färg och arom i medlet bildas i denna återföreningsprocess. Spagyriska läkemedlet omvandlas sedan till ett homeopatmedel genom handpotensiering. Handpotensiering är extremt viktigt för att få den rätta energin/potensen i produkterna. Slutligen blandas upp till åtta homeopatiska-spagyriska ingredienser i det kompletta PEKANA-medlet. En ensam ingrediens är i sig värdefull men en kombination av åtta olika komponenter ger bredare behandlingsspektrum. Anställda på PEKANA utför denna sofistikerade process i en familjelik miljö. Alla produkter görs enligt Good Manufacturing Practice (GMP) standard och certifiering, vilket garanterar att ingredienserna inte förorenats av mikrober eller giftiga metaller. Denna certifiering är svår att få och kombinationen av vetenskap och traditionellt hantverk märks i slutprodukten. Vad som är väldigt speciellt med PEKANAs produkter är att de oftast tolereras väl, även av personer som är mycket känsliga för alkohol i tinkturer. Detta kan vara ett resultat av den unika jäsningsprocessen. PEKANAs produkter innehåller alkohol, men de innehåller huvudsakligen ett brett spektrum av metaboliska jäsningsprodukter. 4

7 Spagyriska processens fyra steg PEKANA producerar sina högeffektiva produkter genom fyra nyckelsteg: separation, rening, askbränning och återförening. Detta kombinerar det bästa av Paracelsus idéer med unika moderna tillverkningstekniker. 1. Separation Här använder man endast specifika delar av torkade eller färska örter enligt beskrivningen i homeopatiska farmakopén. PEKANA tillsätter en specialjäst, sukros och farmaceutgradigt vatten för att starta jäsningen. Denna treveckorsprocess ger till slut en naturlig alkohol som är örtspecifik och ger en högkvalitativ modertinktur med vital energi. 2. Rening I andra steget filtreras tinkturlösningen flera gånger tills den är helt fri från orenheter. Precis som vid tillverkningen av ett fint vin kräver processen tid och precision. Detta för att nya partiklar skapas av örttinkturen under filtreringsprocessen och dessa måste tas bort för att erhålla en absolut ren flytande lösning. För att vara säker att biokatalysatorer (enzymer), vitaminer och andra vitala delar bibehålls aktiva, destillerar PEKANA aldrig sina spagyriska tinkturer, till skillnad från många andra tillverkare. 3. Askbränning I steg tre används det ursprungliga växtmaterialet för att skapa modertinkturen. Det torkas, pressas och bränns vid mycket hög temperatur för att skapa en aska. Efter att PEKANAs avancerade teknik avlägsnat orenheter från askan, återstår de rena växtmineralerna. 4. Återförening De rena växtkristallerna som stimulerar kroppens metaboliska processer kombineras slutligen med modertinkturens lösning. Fram till detta slutsteg har tinkturen ingen doft. Vid ögonblicket när mineralerna blandas med lösningen sker en dramatisk färgändring och örtens specifika doft flödar från vätskan spagyriska miraklet skapas. Som tidigare beskrivet så handpotentieras PEKANA homeopatiska-spagyriska produkter enligt homeopatiska lagar. För att bevisa den farmaceutiska kvaliteten och dokumentera den höga energin i PEKANAs produkter, utförs en jämförande kromatografianalys på varje modertinktur. Endast de preparat som möter eller överstiger avkastningen från den motsvarande homeopatiska kromatografin används. Som ett erkännande för sådan hög standard erhöll PEKANA ett pris för innovation och exemplarisk prestation från staten Baden- Wuerttemburg. 5

8 Fakta om PEKANA Producerar produkter med en unik spagyrisk processmetod listad i tyska homeopatiska farmakopén (HAB). Är GMP certifierad för att garantera högsta produktionsstandard gällande kvalitet, säkerhet och verkan. Använder de färska eller torkade örter som krävs enligt homeopatiska farmakopén för kombinationsrecept och analyserar och standardiserar dessa för att bibehålla en jämn hög produktkvalitet. Filtrerar men aldrig destillerar, för att behålla de effektiva substanserna intakta och garanterar att alkaloider, enzymer och vitaminer inte blir förstörda. Rengör det extracellulära matrixet i produktionen för att främja effektiv utsöndring av gifter och transportera nödvändiga molekyler. Handpotensierar medlen för att bibehålla vital energi. Är FDA-registrerat (amerikanska Food and Drug Administration motsvarande svenska slv och mpa) listad och stödd av kliniska tillämpningsstudier. Verifierar produkternas höga energi med jämförande kromatografi Har erhållet pris för innovation, kunnande och exemplarisk prestation från staten Baden-Württemberg. 6

9 PEKANA produktöversikt Det är viktigt att notera att samma ämne kan finnas i flera av PEKANAs produkter. Anledningen är att varje ört har unika egenskaper som leder till lokala förändringar, men en del ingredienser arbetar också systemiskt för att främja läkning i hela kroppen. AILGENO spag droppar - används för stimulans och rening av mjälten och levern, och främjar en god metabolism. Detta medel reglerar även funktionen av matsmältningsorganen, vilket i sin tur stimulerar hela tarmkanalen. Dessutom möjliggör rening av kroniska toxiska avlagringar som har samlats i mjälten och andra organ. Kan vara indikerat vid svår sjukdom. AKUTUR spag droppar används vid akuta urologiska infektioner som ofta orsakats av en systemisk urologisk infektion som manifesterats i tarmkanalen. Kronisk cystit är oftast ett resultat av en nedsatt ämnesomsättning som medföljer ålderdom eller en prostatainfektion. Detta medel eliminerar den underliggande orsaken till blåskatarr, nefrit, cystopyelit, cystopyelonefrit, uretrit och neuralgiska blåsor men riktar sig även till symtom som svaghet, brännande känsla och smärtsam urinering. COPRESO spag droppar detta medel minskar och kontroller högt blodtryck, särskilt vid tillfällen då det är inte lätt att upptäcka orsaken. GLETAR spag droppar används i behandling av glaukom, starr och nedsatt syn. Hjälper omvända degenerativa tillstånd som bland orsakar störd cirkulation till ögonen, inflammation i regnbågshinnan och hornhinnan, sklerotiska kärl och suddig syn. HABIFAC spag droppar För behandling av återkommande akuta och kroniska eller ärftliga tillstånd eller kroppskonstitution. HEKUR spag droppar Det primära medlet för att stimulera och reglera vitala metaboliska leverfunktioner, vilket inkluderar utsöndring, avgiftning och fagocytos. Reglerar också galloch bukspottkörtelfunktion. Stöder leverfunktionen i samband med kronisk sjukdom eller för att förebygga kroniska sjukdomar. INFIL spag droppar För behandling av generella bakterie- och virusinfektioner och stimulering av immunsystemet. Ett antimikrobiskt medel mot sjukdomsframkallande organismer och gifter som kan hindra en god metabolisk funktion. Används vid akuta infektioner i tarmar, urinblåsa, njurar, luftrör och andra organ. Används även vid varbildande infektioner som t.ex. luftrörsinflammation, halsfluss och öroninflammation. Dropparna stimulerar lymfan, motverkar feber och svaghet, samt ökar mikrobresistens. ITIRES spag droppar Används vid lokala och systemiska inflammationer i lymfatisk vävnad. Hjälper att reducera svullna körtlar och verkar för ett effektivt lymfflöde. Sjukdomsalstrande tillstånd som kräver denna produkt är lymfatiska infektioner och blockeringar, svullna lymfkörtlar, akuta infektioner i organ eller slemhinnor, alla varbildande infektioner, luftrörskatarr, halsfluss, påssjuka, körtelsvulster, godartade förändringar i mjölkkörtlarna, godartad svullnad av bröstkörtlar eller tumörbildning. MUCAN spag droppar För behandling av lokala och systemiska svampinfektioner, inklusive Candida, Mucor och Aspergillus. Medlet återställer en hälsosam intern miljö som har ändrats på grund av felaktig kost, toxiska ämnen eller läkemedel. NERTO spag droppar Används vid behov av harmoni och behandling av känslomässig stress, oro och ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet och nervös utmattning. OPSONAT spag droppar Oumbärlig vid svåra akuta infektioner och kroniska sjukdomar, eliminerar kliniska tillstånd och latenta infektioner inklusive fokala infektioner som spelar 7

10 en nyckelroll i utvecklingen av patogena tillstånd. Används vid slemhinneinflammation, toxiska vävnader, organ, leder och återställer slemhinnemembranen. Dessutom renar OPSONAT spag den inre miljön från toxiska slaggprodukter. POMENO spag droppar För holistisk behandling av klimakteriesymptom, däribland försenad och oregelbunden menstruation, tendens till övervikt, känslomässig labilitet, överhoppade menstruationsperioder, ömhet i brösten, klimakterierodnad, varma vallningar och svettning nattetid. PROA spag droppar För behandling av olika allergier, inklusive överkänslighet mot damm, livsmedel, antibiotika, metaller och djurhår; hösnuva; konjunktivit och irritation i ögon och öron; och hudallergi, t.ex. eksem och neurodermatit. Allergier indikerar en omfattande förgiftning, blockerade enzymprocesser och en allmän störning av omsättningen. Även om denna typ av allergi varierar från person till person, bör allergi tolkas som kroppens försök att utsöndra toxiska ämnen via en alternativ väg eftersom det primära organet (lever, njurar, tarmar, lungor) har mättats. Detta medel stimulerar också lever, njurar, gallblåsa, bukspottkörtel och tarmfunktion. Det spelar en viktig roll för rening av vävnaderna och blodet och stöder kroppen utsöndring av toxiska ämnen som kan leda till utvecklingen av allergi. REUDOL spag droppar Används vid smärtsamma inflammatoriska symptom eller mjukdelreumatism. Används vid gikt, muskelsmärtor och inflammation, nackstelhet och nervsmärta (neuralgi). RICURA spag droppar En antimikrobiell produkt som används vid akut och kronisk inflammation i nässlemhinnan, såväl som inflammation och/eller infektion i bihålorna. Behandlar lokala sjukdomsframkallande tillstånd, aktiverar slemhinnorna för att stöda rening av gifter och stimulera en naturlig immunrespons av systemisk förgiftning (visar sig ofta lokalt som snuva eller bihåleinflammation). Preparatet hjälper också genom att förebygga att infektioner sprids till t.ex. andra delar av huvudet såsom öronen. SEPTO spag droppar En antimikrobiell produkt som används vid akut och kronisk halsont, halsfluss, varbildande halsinfektioner och feber. Bidrar till snabb dränering av ackumulerade toxiner vilka triggar kroppens lokala immunrespons i tonsiller och hals. SPECICHOL spag droppar För behandling av bukspottkörteldysfunktion, bland annat nedsatt utsöndring av matsmältningsenzymer och otillräcklig produktion av insulin och glukagon. STOM spag droppar Används vid problem i mage och tarm. Eliminerar de underliggande orsakerna till överproduktion av syra i magsäcken, magkatarr, inflammation i mage och tarmar, uppsvälld mage, kramp och sveda. Dessutom behandlar den läckande tarmsyndrom, ett tillstånd som kan orsaka diverse symptom. Till exempel akuta tillstånd som snuva och bihåleinflammation (alltid involverat i mag-tarmproblem) som inte läker fullständigt utan att upptäcka den underliggande orsaken och systemiska förgiftningen. TOEL spag droppar Stimulerar utsöndring av endogena och exogena toxiner, foci/sjukdomsframkallande organismer, lagrade toxiner och tungmetaller som t.ex. kvicksilver från amalgamfyllningar. Medlet har antibakteriella egenskaper, aktiverar immunförsvaret, rensar kroppsvätskor, stimulerar lymfsystem, slemhinnor och eliminerar sjukdomsalstrande processer. När dropparna används tillsammans med andra PEKANA-produkter kan reningstiden öka markant och läketiden förkortas. VESTABIL spag droppar För venösa tillstånd som åderbråck, bensår, ödem och en känsla av tyngd, svulllnad eller smärta i benen. 8

11 AILGENO spag droppar Indikationer AILGENO spag stimulerar och avgiftar fokala infektioner och gamla toxiner som lagras i mjälten. Viktigt vid anemi, gastrit, diabetes, eksem, herpes, kroniska infektioner, kronisk svaghet och kakexi. Det stimulerar hela ämnesomsättningen. Även om mjälten spelar en viktig roll i immunsystemet är det få homeopatska medel som fungerar bra för dysfunktion och förgiftning av mjälten. Vissa kroniska sjukdomar kan vara svårläkta om inte mjälten behandlas. Om inte kroppen renas på rätt sätt, kommer den att kapsla in belastande ämnen i lokala depåer för att skydda sig mot en massiv förgiftning. Dessa fokala infektioner leder till nedsatt funktion i mjälten, medan symtomen kan verka komma från ett helt annat tillstånd t.ex diabetes. AILGENO spag stimulerar mjälten att avgifta lokalt vilket möjliggör en systemisk läkning av kroniska sjukdomar. Det är anmärkningsvärt att AILGENO spag stimulerar en helande process som kan leda till omfattande utsöndring och läkning, som t ex gammal hepatit. Detta sker inte vid användning av allopatiska läkemedel såsom antibiotika. Medlet är mycket användbart vid terapiresistenta kroniska tillstånd. För bästa resultat bör AILGENO spag alltid användas i kombination med HEKUR spag, AKUTUR spag och andra PEKANA medel. Ingredienser Terapeutisk profil Amantia muscaria D6 dåligt minne, yrsel Acidum arsenicum (arseniktrioxid) D24 rening av mjälten Silybum marianum D15 fas 2 leverrening Ceanothus americanus D4 rening av mjälten Cinchona succirubra spag. Peka D6 lever- och magtarmbesvär Glechoma hederacea spag. Peka D6 stimulerar omsättningen Grindelia robusta spag. Peka D6 kroniska infektioner Natrium muriaticum (Natriumklorid) D12 torra slemhinnor, kroniska lever- och njurfunktioner Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % (V/V) etanol Amantia muscaria används vid irritation i tarmslemhinnan och huggande smärta i mjälten. Det rekommenderas även kramp och muskelryckningar samt dålig cirkulation i händer och fötter. Medlet är också indikerat vid latent TBC. Acidum arsenicum används när mjälten eller levern är svullen. Medlet är verksamt för rening av mjälte och lever men kan även användas vid akuta och kroniska tillstånd i tjocktarmen och vid hepatit. Silybum marianum är en viktig ört för lever/galla men även för svullnad i levern och mjälten. Det har även en viktig effekt på sockerhantering. Ceanothus americana används för att behandla mjälten, särskilt vid anemi och leverskador. Detta ämne ökar blodets koaguleringsförmågor och används i behandling av tumörer i mjälten. Cinchona succirubra är en viktig ört för levern och mag-tarmkanalen. Dessutom spelar den en viktig roll för återställning av mjälten och dess reglerande funktion. Glechoma hederacea stimulerar hela ämnesomsättningen och är viktigt för levern och mjälten. De unika ämnen i denna växt, inklusive essentiella mineraler, gör den till ett utmärkt komplement för mjälten. 9

12 Grindelia robusta används klassiskt för mjälten men hjälper också vid diabetes, och löser ett brett spektrum av kroniska infektioner, däribland malaria och olika typer av herpes. Natrium muriticum spelar en viktig roll i matlagning. Det är också viktigt i behandling av torra slemhinnor och kroniska infektioner som påverkar levern och mjälten. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Öppnad förbackning hållbar 6 mån. Förvaras vid högst 25 o C. Kontakta läkare om symtom kvarstår. Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna droppar 3 gånger dagligen Skolbarn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Småbarn 5 droppar 3 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling HEKUR spag droppar leverfunktion STOM spag droppar magtarmfunktion ITIRES spag droppar lymfatisk inflammation OPSONAT spag droppar fokalinfektion, slemhinneinflammation AKUTUR spag droppar urinvägsinfektion TOEL spag droppar generell avgiftning, tungmetallsavgiftning 10

13 AKUTUR spag droppar Indikationer AKUTUR spag droppar är ett snabbverkande medel vid akuta och kroniska urologiska infektioner inklusive cystit, nefrit, bäckenbotten och urinvägsinfektioner och inflammationer. Som biologiskt alternativ till antibiotika kan medlet häva de svåraste infektionerna inom några dagar, särskilt infektioner hos unga flickor och kvinnor. AKUTUR spag droppar kan även rekommenderas vid smärta från urinvägsinfektioner och njurar. Behandlingen bör alltid inkludera TOEL spag droppar och OPSONAT spag droppar för bästa resultat. Man kan spola urinvägarna och stödja läkningsprocessen genom att dricka mycket varma dryckor som läkande kamomillte. Obs! Som regel är akut cystit en systemisk infektion, medan kronisk cystit orsakas av en nedsatt ämnesomsättning som medföljer ålderdom eller en prostata infektion. Ingredienser Terapeutisk profil Acidum benzoicum e resina D12 inkontinens (Bensoesyra ur harts från Siambensoe) Acidum nitricum (Salpetersyra) D8 nefrit, inflammation i njurbäcken/njure Apis mellifica (Honungsbi) D4 ödem, antiinflammatoriskt Lytta vesicatoria (Cantharis) D12 brännande smärta Populus tremuloides spag. Peka D4 cystisk katarr, brännande Pulsatilla pratensis spag. Peka D4 njurcystor /inflammation i urinblåsa, njurbäcken och njure, inkontinens Solidago virgaurea D12 oliguri, spänning, nefralgi Zingiber officinale D4 stickande smärta, anuri Hjälpämnen: 96 % renat vatten och 22 % etanol Acidum benzoicum eliminerar njurirritation, inkontinens och infektion i urinblåsa och urinvägarna samtidigt som det sänker urinsyra. Acidum nitricum hjälper till att lösa slemhinnor infektioner följer med uttalad nervsystemet svaghet. Den behandlar också nefrit och pyelnoephritis indikeras av en brännande känsla vid urinering och illaluktande urin som kan innehålla blod. Apis mellifica är anti-inflammatoriskt och stoppar infektiösa processer i urinvägarna samt förhindrar albumin i urinen. Den kan också effektivt behandla reumatiska sjukdomar och svullnad i lederna. Lytta vesicatoria är en mycket effektiv ört för behandling av slemhinneinfektioner, inklusive urologiska slemhinnor. Indikerat vid nefrit, cystit och infektioner i urinvägarna där Cantharis vesicatoria är speciellt viktigt vid brännande smärta som uppstår vid urinering eller om urinflödet är begränsad. Populus tremuloides hjälper till att eliminera inflammation i urinblåsan, var i urinen och smärtsam urinering. Denna typ av infektion är vanligast hos äldre människor eller hos män med prostatabesvär och gravida kvinnor med problem i livmodern och i slidan. Pulsatilla pratensis behandlar slemhinnekatarr, inklusive urogenitala slemhinnor. Det stimulerar systemiska utsöndringen av toxiner från infektioner genom att stödja funktionen i lever/galla och mag/tarm. Solidago virgaurea stimulerar njurfunktion och är en utmärkt diuretikum. Stöder en god reglering och utsöndring i urinblåsan och njurar vilket ofta kan undvika användning av 11

14 kateter. Även viktig för läkning av gastrit, kroniska hudsjukdomar och stärkande för leverns funktion. Zingiber officinale spolar rent urinröret. Viktig för att stoppa infektioner och bekämpar stickande, brännande smärta. Mörk och illaluktande urin indikerar detta ämne och reningen leder till mindre risk för utvecklingen av en allvarlig nefrit och cystit som kan leda till njursvikt. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. 20 droppar innehåller 0,14 g alkohol. Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna droppar 3 gånger dagligen Skolbarn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Småbarn 5 droppar 3 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling HEKUR spag droppar leverfunktion OPSONAT spag droppar fokala infektioner, slemhinneinflammation TOEL spag droppar generell avgiftning, avgiftning av toxiska metaller. 12

15 COPRESO spag droppar Indikationer COPRESO spag droppar bidra till att minska och kontrollera högt blodtryck, särskilt när orsaken är okänd. Medlet kan lindra högt blodtryck pga oelastiska blodkärl, psykosomatiska processer och nedsatt njurfunktion. Det kan förebygga förhållanden som kan leda till en infarkt. Ingredienser Anamirta cocculus D6 Aurum chloratum natromatum D24 Barium carbonicum (Bariumkarbonat) D12 Ferula moschata (Sumbulus moschatus) D6 Iberis amara D6 Magnesium chloratum (Magnesiumklorid) D8 Melilotus officinalis spag. Peka D4 Viscum album spag. Peka D6 Hjälpämnen: 84 % renat vatten och 16 % etanol Terapeutisk profil motverkar yrsel reglerar blodtrycket, mot kärlkramp, leverstöd mot elektriska störningar lugnar oroligt hjärta lugnar rusande hjärta sura uppstötningar, magtarmbesvär, rädsla motverkar blodpropp kärlkramp, cirkulationsstöd Anamirta cocculus eliminerar yrsel, neuralgiska symtom och brister som kommer av en spänd eller störd nervfunktion, särskilt i fråga om en god och djup sömn. Aurum chloratum natromatum hjälper till att reglera och balansera arytmisk hjärtfunktion och högt blodtryck som orsakas av en tendens till arteroskleros. Det används vid kärlkramp och lever- och tarmdysfunktion som kan leda till högt blodtryck. Barium carbonicum (Bariumkarbonat) tillsammans med Aurum stödjer de lymfsystemet och bidrar det till att lösa kronisk lymfsjukdom. Det motverkar degeneration som uppstår vid underfunktion i körtlar och matsmältningsorgan och leda till fetma, arteroskleros, myokardiell degeneration med bradykardi och störningar. Dessa symtom kan indikera att det höga blodtrycket orsakas av en genetisk predisposition eller ett psykiskt tillstånd. Ferula moschata (Sumbulus moschatus) används vid åderförkalkning. Symtomen omfattas ofta av nervösa hjärtstörningar med hjärtklappning, värmevallningar och oregelbunden puls vid minsta fysiska belastning, smärtor i bröstet och oregelbunden hjärtrytm. Iberis amara indikeras vid ett hyperton hjärta, inklusive allvarlig hjärtklappningar när man går i trappor eller promenerar raskt. Iberis hjälper att återställa en normal puls inom en timme, lugnar en oregelbunden puls, eller en dov smärta som strålar upp i vänster arm. Dessa är varningstecken för en hjärtinfarkt. Magnesium chloratum (Magnesiumklorid) lugnar kraftiga hjärtklappningar och kraftigt stickande smärta eller kramp i matsmältningsorganen, som ofta uppstår is samband med dyspepsi och inflammation i magtarm. Magnesium är viktig vid hypertoni och oro genom och återställer normala metaboliska processer. Melilotus officinalis fungerar profylaktiskt mot trombos och medföljande inflammationt. Används även vid känslan av "myror längs huden", spänning, oro, hjärtklappning och 13

16 stickande smärta. Det är blodförtunnande och stöder en god cirkulation utan att påverka koaguleringen. Viscum album hjälper till att lösa hjärt- eller cirkulationsstörningar. Det riktar sig mot dålig blod- och vätskadistribution som kan leda till yrselanfall när man står eller går. Det är ett tillstånd som ofta åtföljs av visslande ljud i öronen och nedstämdhet/depression. Växten indikeras vid kärlkramp, nefrit, reumatism, extra systoler/oregelbunden puls och degeneration på grund av en kroniskt störd ämnesomsättning. Med rätt stöd kan Viscum reglera kärl, organ och de vegetativa funktionerna inklusive humörsvängningar och bromsa en degenerativ utveckling. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna droppar 3 gånger dagligen Skolbarn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Småbarn 5 droppar 3 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling HEKUR spag droppar leverrening AKUTUR spag droppar njurstöd 14

17 GLETAR spag droppar Indikationer Degenerativa processer bidrar ofta till nedsatt syn. Det börjar med en blockering av vätskeflödet som kan leda till glaukom och grå starr, där linsen blir grumlig. Att vända degeneration i dess olika skeden kräver en omfattande behandling. GLETAR spag droppar är en effektiv långtidsbehandling mot glaukom, ögats cirkulation, inflammation av regnbågshinnan och hornhinnan, kärlens förkalkning och svag syn. Ingredienser Terapeutisk profil Aurum chloratum (Guldklorid) D24 glaukom, näthinneavlossning Cynara scolymus D6 reglerar metaboliska processer Euphrasia officinalis spag. Peka D4 ögoninflammationer Hedera helix spag. Peka D8 kärlförkalkning Nicotiana tabacum D12 dimmig syn, blodkärl Nitroglycerinum (Nitroglycerin) D12 vidgar kärlen Ruta graveolens spag. Peka D6 svag syn, trötta ögon Solanum dulcamara D4 störning i synnerven, ögoninfektioner Hjälpämnen: 84 % renat vatten och 16 % etanol Aurum chloratum viktig för det centrala nervsystemet, blodkärlen, ögonen, slemhinnorna, lymfan, ben och leder. Det motverkar degeneration som åderförkalkning, inflammation och reumatiska sjukdomar. Denna metall är indikerat vid degenerativa ögonsjukdomar, glaukom, näthinneavlossning. Det är också indikerat för behandling av mentala tillstånd från nedstämdhet, ilska, samt sömnlöshet som ofta sker mellan 3.00 och Cynara scolymus är indikerat vid degenerativt tillstånd kopplade till omsättningen av kolhydrater, protein och fett. Alla system harmoniseras för bättre omsättning. Euphrasia officinalis är viktig för lymfan och som stimulerar utsöndringsprocesser. Det hjälper vid mage och levertörningar, prostatabesvär och inflammatoriska reumatiska symtom som konjunktivit, ögonlocksinflammation och reumatiska smärtor i ögonen, som gör det svårt att läsa pga grå starr. Hedera helix är en växt som är rik på jod som i sin tur hämmar kroniska inflammatoriska processers. Viktig vid hypertyreos, slemhinnekatarr, blockerad gallblåsa. Den motverkar förkalkning och lymfatiska atrofi genom att påskynda oxidationsprocesser. Även om Hedera inte direkt är kopplat till ögats tillstånd har jod en gynnsam effekt på hela kroppen. Nicotiana tabacum motverkar kramp som påverkar nerver och blodkärl i ryggmärgen. Det minskar risken för nedsatt syn på grund av venös hyperemi. Nitroglycerinum är indikerat vid hypertoni, tex hjärtinfarkt, för att vidga kärlen. Ruta graveolens har liknande egenskaper som Arnica och är indikerat för en god syn och mot ögoninflammation på grund av överansträngning. Det stimulerar cirkulationen allmänt. Solanum dulcamara behandlar ögoninfektioner med gult var och granulat på ögonlocket, som är tecken på en överkänslighetsreaktion. Det är också indikerat för störningar på synnerven och stöder en god systemisk reglering i kroppen. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. 15

18 Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna droppar 3-4 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling HEKUR spag droppar leverrening TOEL spag droppar generell avgiftning, tungmetallsavgiftning. 16

19 HABIFAC spag droppar Indikationer Återkommande akuta och kroniska sjukdomar med genetisk orsak eller kroppskonstitutionsinfluenser, pekar på en kontinuerlig toxisk börda som kroppen är oförmögen att eliminera via normala utsöndringsvägar, som lever, njurar och tarmar. Kombinerad med angrepp av bakterier, svamp eller virus ökar denna toxinbörda med tiden och försämrar och hindrar kroppens immunsystem och orsakar slutligen cellskador. Om man inte undanröjer den toxiska belastningen och sjukdomsalstrandet, så kan det leda till fysiska, mentala och emotionella dysfunktioner. Detta kan komma att resultera i genetiska skador och bli en bidragande orsak till utvecklingen av allvarliga eller dödliga sjukdomar som t.ex. cancer och immunsjukdomar. HABIFAC spag droppar hjälper till att eliminera denna kroniska toxiska belastning och grundorsakerna till ohälsa. Medlet stöder också ett genetiskt komprometterat immunsystem, bindvävsförgiftning, konstitutionella avvikelser och urspårade metaboliska processer. Ingredienser Terapeutisk profil Acidum formicicum D6 (myrsyra) predisposition for allergier, klåda Acidum nitricum D6 (salpetersyra) kronisk inflammation, svagheter i nervsystemet, svaghet Baptisia tinctoria D6 dolda inflammationer och infektioner Glechoma hederacea spag. Peka D6 utsöndring av gifter Graphites D12 (grafit) kroniska hudsjukdomar, matsmältnings- och sexorganen Hepar sulfuris D8 (kalk-svavellerver) kroniska sjukdomar i körtlar och hud Thuja occidentalis D8 nedärvd konstitutionell svaghet Vincetoxicum hirundinaria D8 virala infektioner, kvarstående förgiftning Hjälpämnen: 82 % renat vatten och 18 % etanol Acidum formicicum stimulerar utsöndringen av toxiner som annars leder till utveckling av allergier, inkluderande giktreumatiska processer. Den fungerar också mot inflammation och lindrar kronisk klåda. Acidum nitricum är en inorganisk syra som intas vid infektion och inflammation i slemhinnor. Den tar upp svagheter i nervsystemet sammankopplat med känslor av hat, hämndlystnad, envishet och upprördhet. Ämnet bidrar också till att lösa kroniska processer från topp till tå. Bland annat huvudvärk, snuva, lungtuberkulos, magkatarr, magsår, leverproblem, njurinflammation och kronisk ledreumatism. Baptisia tinctoria ökar motståndskraften mot kroniska eller gradvis försämrade infektioner, som ett nedsatt immunförsvar inte kan övervinna. Glechoma hederacea ger stöd vid utsöndring av toxiner. En kraftfull helande växt som får för lite uppmärksamhet. Den är effektiv vid lindring av diarré, hemorrojder och allmän inflammation. Graphites behandlar kroniska sjukdomar i huden, magen och könsorganen, Den används vid kronisk snuva, maginflammation, hemorrojder, kroniska eksem och åderbråck i benen. Hepar sulfuris är en blandning av Calcium polysulfid och kalciumsulfat som ger en kraftig utsöndring och stimulerar de lymfatiska processerna. Det stöder utsöndring av toxiner som orsakar kroniska hudåkommor med svår klåda, kronisk inflammation, varbildande abscesser och nervöverstimulering. Thuja occidentalis används vid psykiska och konstitutionella sjukdomar. Används vid problem med slemhinnor, eliminerar värmeregleringsavvikelser och läker neuralgi, tarmproblem, sveda, klåda och reumatiska processer. 17

20 Vincetoxicum hirundinaria används vid virus inklusive akut återkommande febertoppa. Ett anti-infektiöst ämne som används vid infektion och kronisk ohälsa. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna 20 droppar 3 gånger dagligen Barn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Småbarn 5-7 droppar 3 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling NERTO spag droppar emotionell stabilitet, oro, ångest, stress 18

21 HEKUR spag droppar Indikation Kroppens största organ är levern. Den har en nyckelroll i eliminering av toxiner och metaboliska avfallsprodukter från blodet. Levern bildar också kolesterol och galla som krävs för matsmältningen. HEKUR spag droppar spelar en viktig roll i kolhydrat-, fett- och proteinomsättningen och i nedbrytning av gamla röda blodkroppar. Används i rening av lever, gallblåsa och bukspottskörtel vilka alla samarbetar för att främja en bra matsmältning och leverrening, vilket möjliggör en god funktion och regenerering av vävnaderna. Ökar njur- och gallblåseutsöndring, stimulerar cirkulationen och förbättrar lymfsystemsfunktionen. Bör övervägas vid alla kroniska tillstånd som kompletterande behandling till andra PEKANAprodukter eftersom alla sjukdomar påverkar leverns vitala funktioner negativt. Ingredienser Peumus boldus spag. Peka D4 Chionanthus virginicus D4 Cynara scolymus D4 Iberis amara D6 Lycopodium clavatum D6 Mandragora e rad sicc spag. Peka D6 Phosphorus (gul fosfor) D10 Taraxacum officinale spag. Peka D12 Hjälpämnen: 79 % renat vatten och 21 % etanol Terapeutisk profil gallblåsestimulerande lever- och bukspott matsmältningsproblem, gastrit kopplat till lever/galla oregelbunden hjärtrytm eliminerar metaboliskt avfall spastisk förstoppning akut leverdysfunktion, magsår renar njur- och leversystem Peumus boldus (Boldo) är en kraftfull gallblåsestimulant som stimulerar utsöndring i magsäcken och utsöndring av urea. Sekundärt så hjälper den att behandla dyspepsi (kronisk eller återkommande smärta och eller obehag i övre delen av buken) och gastrit som är orsakad av problem i lever/galla. Chionanthus virginicus löser krämp i övre magen, vegetativ dystoni (dysfunktion i autonomiska nervsystemet) och dysfermentation i lever och bukspottkörtel. Dessutom löser den smärtsam kramp (kolik) och förebygger migrän. Den riktar sig också till reumatiska processer och inflammation i levern. Cynara scolymus är indikerat vid kronisk eller återkommande smärta och eller obehag i övre delen av buken och gastrit som kopplas till lever/galla. Den dämpar effektivt blockeringar där portavenen föder levern och stöder utsöndring av toxiner som samlats i organ och bindväv från endogena och exogena källor. Dessutom kan Cynara scolymus hjälpa till vid akuta och kroniska infektioner, leversvullnad, diabetes, hemorrojder och matsmältningsproblem. Iberis amara stöder hjärtmuskeln och dess kärl, och förbättrar hjärtats periferala cirkulation. Den tar bort mag-leverstörningar, inklusive kramp och tarmsmärta. Lycopodium clavatum stöder utsöndrinen av metaboliska avfallsprodukter och stimulerar utsöndringen av överskottskolesterol. Utan riktig utsöndring av avfallsprodukter kan ett starkt sötsug uppstå. Detta sug följs ofta av humörsvängningar, irritabilitet och depression som antyder psykosomatiska processer där kroppen försöker kompensera genom att ge tarmarna socker. Lycopodium clavatum eliminerar både den fysiska och psykiska orsaken till detta begär. Mandragora e radice siccato riktar sig till matsmältningsproblem, störningar i mag- och leverfunktion, bukspottkörtelsvagheter med kraftiga tarmgaser vid spastisk förstoppning. 19

22 Phosphorus (gul fosfor) används vid mag- och tarmproblem, allt från blödande magsår (i ventrikel eller tolvfingertarm) till akuta leverproblem och medföljande kramper. Depression och andra psykosomatiska symptom, likaväl som smärtsam huvudvärk, är andra användningsområden. Dessutom kan Phosphorus effektivt läka infektioner i hela kroppen, inkluderande ögon, andningsvägar, hjärta och tarmar, likaväl som degenerativa förändringar i skelettet. Taraxacum officinale renar lever och njurar. Denna bittra växt riktar sig mot plågor från gallblåsan och stimulerar mage, tarmar, bukspottkörtel och lever. Stöd vid reumatism eller ledinflammation. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. Rekommenderad terapeutisk dos: Vuxna 20 droppar 3 gånger dagligen Skolbarn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Småbarn 5-7 droppar 3 gånger dagligen Förslag till kompletterande behandling INFIL spag droppar bakterie- och virusinfektioner STOM spag droppar mag- och tarminfektioner ITIRES spag droppar lymfatisk inflammation TOEL spag droppar generell utsöndring, tungmetaller 20

23 INFIL spag droppar Indikationer Används vid akuta bakterie- och virusinfektioner. Stöder immunsystemet och fungerar antibakteriellt. Till skillnad från västerländska mediciner belastar den inte kroppen, utan stimulerar en immunrespons och eliminerar toxiner som kan blockera metabolismen. Dess antibakteriella är viktiga vid akuta infektioner i blåsa, njurar, luftrör och andra organ. Alla varproducerande infektioner som luftrörskatarr, halsfluss och inflammation i mellanörat tyder på behovet för INFIL spag droppar, vilka också stimulerar lymfsystemet och behandlar medföljande symptom som feber och svaghet. INFIL spag droppar kan även användas vid tarminfektion för att neutralisera toxiner. Ingredienser Ailanthus altissima D4 Argentum nitricum (silvernitritat) D6 Cinchona pubescens spag. Peka D6 Echinacea spag. Peka D5 Lachesis mutus (gift från buskmästarorm) D12 Marrubium vulgare D4 Nasturtium aquaticum D6 Vincetoxicum hirundinaria D8 Hjälpämnen: 82 % renat vatten och 18 % etanol Terapeutisk profil eliminerar infektioner antibakteriell, bekämpar rastlöshet feber, svaghet immunstimulerare blodförgiftning lymfatisk stimulerare antimikrobiell, infektioner i urinvägar virala infektioner Ailanthus altissima eliminerar infektion i mandlarna och andra vävnader inklusive de som orsakas av en toxisk härd. Stöder behandling vid svaghet, feber, scharlakansfeber, slemhinneinfektion, tarmdysbios och bakterieinfektion och kolik i mage och tarm. Argentum nitricum är viktig vid infektion. Argentum fungerar som en antibakteriell produkt, medans Nitricum acidicum behandlar slemhinneinfektion. Kombinationen av båda stöder nervfunktion och motverkar rastlöshet/utmattning, medföljande huvudvärk samt migrän. Cinchona pubescens används vid feber, matthet och svaghet. Dess infektionshämmande egenskaper är effektiva i behandling av många tillstånd t.ex. luftrörskatarr, kikhosta, magkatarr och inflammation i gallblåsan, reumatisk polyartrit, bihåleinflammation och blödande slemhinnor. Echinacea är en klassisk ört för att stimulera kroppens immunförsvar behandla bakterie- och virusinfektioner. Den stimulerar produktionen av vita blodkroppar och andra försvarsmekanismer. Den ökar njurarnas och tarmens utsöndringskapacitet vilket främjar en effektivare eliminering av toxiska metaboliska avföringen. Lachesis mutus kan användas vid blodförgiftning och som skydd för hela kroppen mot spridning av infektion. Marrubium vulgare stimulerar lymfan i behandling av luftvägsinfektion, leverstörning, sjukdomar i slemhinnorna och lymfkörtlar. Nasturtium aquaticum används vid urinvägsinfektion på grund av sin vätskedrivande effekt och för att den stimulerar gallblåsan. Denna naturligt antibakteriella ört renar blodet och hela kroppen. Örten används traditionellt vid hudsjukdomar och för att förebygga sköldkörtelrubbningar. Vincetoxicum hirundinaria är en effektiv virushämmande ört. Den används vid infektioner som t.ex influensa, förkylning och polio. Den stöder kroppens utsöndring av toxiner för att motverka infektion. 21

24 Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna 20 droppar 3 gånger dagligen Skolbarn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Småbarn 5-7 droppar 3 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling HEKUR spag droppar leverfunktion STOM spag droppar mag- och tarmfunktion ITIRES spag droppar lymfatisk inflammation RICURA spag droppar snuva, sinusit SEPTO spag droppar ont i halsen, halsfluss TOEL spag droppar generell utsöndring, tungmetaller 22

25 ITIRES spag droppar Indikation ITIRES spag droppar stimulerar och renar hela lymfsystemet en vital del av immunresponsen för att öka utsöndringshastigheten av toxiner under akut och kronisk sjukdom. Ett effektivt lymfflöde kan förebygga stagnation och blockeringar som ökar risken för nya infektioner. Lymfknutorna fungerar som små hjärtmuskler som pumpar och filtrerar mellan 1.5 och 2.5 liter lymfvätska, smittämnen, gifter och avfallsprodukter från cellerna per dag, vilket är en livsnödvändig reningsprocess. Akuta och kroniska sjukdomar, likaväl som interna toxiner som t.ex. fria radikaler kan överbelasta lymfsystemet, vilket gör det angeläget att minska den toxiska belastningen. Det är även viktigt att lymfkärlen i tarmarna (det största utsöndringsorganet för avfallsprodukter och toxiner i kroppen) stimuleras för att undvika återförgiftning via tarmväggarna. Kontinuerlig blockering av lymfsystemet och förgiftning av organen kan via olika stadier leda till utmattning av de drabbade cellerna. Homeopatspagyriskbehandling används för att vända sjukdomsalstrande processer genom att aktivera det utmattade immunförsvaret och stödja kroppens utsöndring av toxiner. ITIRES spag droppar bör ingå i cancerbehandling för att åtgärda lymfsystemblockage innan det leder till bindvävsförgiftning och Reckewegs neoplasmafas. ITIRES spag droppar indikeras vid lymfatiska infektioner och blockeringar, svullna körtlar, akuta och kroniska infektioner i organ och slemhinnor, varbildande infektioner (luftrörskatarr och halsfluss), påssjuka, körtelsvulst, bröstkörtel-förändringar hos kvinnor, godartat svullna bröstkörtlar och tumörbildningar. ITIRES spag droppar stärker immunsystemet och är vätskedrivande. Obs! Tonsiller, tymus och mjälten är också viktiga delar av lymfsystemet och behandlas till exempel med SEPTO spag droppar. Ingredienser Terapeutisk profil Barium carbonicum (bariumkarbonat) D12 svullna hårda lymfknutor Calcium jodatum (kalciumjodid) D6 kroniska körtelinfektioner, svullna tonsiller Helianthemum canadense D4 kronisk lymfkörtelcancer Conium maculatum D8 trögflytande lymfknutor Echinacea spag. Peka D5 immunstimulerande Galium aparine D8 hårda lymfknutor Juglans regia spag. Peka D4 behandlar lymfsystemet, vätskande eksem, herpes och svinkoppor Scrophularia nodosa D4 inflammerade lymfknutor Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol Barium carbonicum är en klassisk behandling för svullna förhårdnade lymfknutor, ofta funna på sidorna av nacken på barn. Adenom förekommer ofta i kvinnors bröst, vilket allt för snabbt leder till kirurgisk behandling för att förhårdnandet av lymfknutorna ses som malignt. Denna ingrediens används vid akuta och kroniska lymfatiska tillstånd. Calcium jodatum används vid kroniska körtelinfektioner och svullna tonsiller. Dessutom löser den upp förhårdnader i nacklymfknutor och lymfknutor i tarmkäxet. Vidare styr den bindväven med jod. Helianthemum canadense är viktig för lymfkörtlarna och infektion och indikeras vid kroniska hud- och tarminfektioner. 23

26 Conium maculatum stimulerar och aktiverar slöa lymfkörtlar. Förebyggande och effektiv vid lindrig depression, prostatit, prostataförstoring och nedsatt ämnesomsättning i samband med åldrande och kronisk sjukdom. Echinacea stimulerar immunsystemet och är effektiv vid infektion och blodförgiftning. Den stimulerar också produktionen av vita blodkroppar vilket är en viktig del av kroppens försvarsmekanism vid bekämpning av infektioner. Denna växt neutraliserar dessutom effekten av toxiner från infekterad vävnad. Galium aparine är indikerad vid förhårdnad av lymfknutor. Den stöder en utmattad metabolism och riktar sig till sjukdomsframkallande tillstånd i blåsan, huden och njurarna. Denna växt har traditionellt använts för att behandla olika former av cancer inklusive melanom. Juglans regia är ett klassiskt ämne för lymfan som också hjälper att läka en svag leverfunktion, vätskande eksem, herpes och svinkoppor med svår klåda. Den är också bra vid behandling av stockningshuvudvärk i samband med tarmproblem. Scrophularia nodosa används vid inflammerade, infekterade och svullna lymfknutor. Örten är också indikerad vid behandling av ansiktseksem, lösa tänder, blödande tandkött och strumautveckling. Administration Dropparna intas mellan måltider upplöst i ett glas vatten. Om inte annat ordinerats intas dropparna tre gånger dagligen. Rekommenderad terapeutisk dos Vuxna 20 droppar 3 gånger dagligen Skolbarn 7-10 droppar 3 gånger dagligen Små barn 5-7 droppar 3 gånger dagligen Förslag på kompletterande behandling HEKUR spag droppar leverfunktion TOEL spag droppar generell utsöndring, tungmetaller 24

27 MUCAN spag droppar Indikationer MUCAN spag droppar används vid svampinfektioner som orsakas av Candida, Mucor racemosus och Aspergillus niger. Detta dränerande medel är mycket effektivt eftersom det hjälper till att ändra kroppens inre miljö det viktigaste steget i kampen mot svampinfektioner. Som franske fysiologen Claude Bernard har sagt, Miljön är allt, bacillen betyder ingenting." När kroppens naturliga miljö skadas, pga toxiner eller läkemedel, får vävnaderna en mycket sur ph och blodets ph blir alltför basiskt. Förhållanden är nu idealiska för mikrober att frodas och föröka sig. Genom felaktig kost, stress och latenta infektioner som immunförsvaret inte kan bli av med, kan mikroberna stjäla de näringsämnen som behövs för en frisk omsättning. De belastar systemet och spelar en dold roll vid utvecklingen av många tillstånd som är svåra att urskilja och att diagnostisera, däribland ME/CFS (tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom) och vissa former av cancer. MUCAN spag droppar är därmed starkt indikerat för personer som lider av systemisk förgiftning eller miljöförgiftning, särskilt de som behandlas med allopatiska antibiotika eller svampdödande läkemedel. Detta kraftfulla spagyriska medel har en djup antimykotisk och antibakteriell effekt på blodet och vävnaderna, och förändrar den inre miljön. Ingredienser Allium sativum D6 Amanita muscaria (Agaricus) D6 Hydrastis canadensis D12 Okoubaka aubrevillei spag. Peka D6 Simarouba cedron (Cedron) D6 Vincetoxicum hirundinaria (Vincetoxicum) D8 Hjälpämnen: 80 % renat vatten och 20 % etanol Terapeutisk profil sura uppstötningar, gasbildning, nedsatt tarmflora svampinfektioner i slemhinnorna slemhinneinfektioner, förstadie till cancer avgiftning av slemhinneinfektioner patogena parasiter i tarmen slemhinneproblem, cellförändring Allium sativum är ett välkänt desinfektionsmedel för tarmen. Den behandlar effektivt dyspepsi och kronisk gasbildning och hjälper till att återställas tarmens symbiotiska tillstånd. Dessutom hjälper den behandla bronkial katarr, astma, diabetes och reumatiska, degenerativa tillstånd som kräver intensiv avgiftning av inre organen och tarmen. Amanita muscaria hjälper till att korrigera de mentala och känslomässiga obalanser som ofta associeras med svampinfektioner. Det bekämpar också svampinfektioner i slemhinnorna och lever- och tarmproblem som orsakas av dysbios. Hydrastis canadensis är viktig vid alla slemhinneproblem. Det är även viktig vid kronisk försvagande katarr, för att stabilisera känslomässiga/psykiska tillstånd och rena tarmarna. Örten är viktig vid cancer och dess förstadier, även på läppar, tunga och i tarmkanalen, som sprids delvis på grund av svampens spridning i tarmarna. Okoubaka aubrevillei stimulerar utsöndringen av mykotiska gifter och påskyndar avgiftning av specifika organ, särskilt tarmarna. Den härstammar från barken av ett västafrikanskt träd och är effektiv vid akuta magtarmsinfektioner, inklusive diarré pga matförgiftning. Okoubaka 25

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi INNEHÅLL: 3. Superhjältenjurens superkrafter 4. Superhjältenjuren 5. Fiende nummer 1: ÖVERVIKT 6. Superhjältenjuren

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Lymfsystemet. Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att

Lymfsystemet. Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att Lymfsystemet Lymfsystemet är viktigt för att kroppen ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag. Systemet består dels av så kallade lymfatiska organ vilka bildar speciella celler som deltar i

Läs mer

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll:

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Hälsochecken Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Längd Vikt Midjemått BMI (body mass index) Blodtryck Puls Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde) Alla resultat får man i pappersform

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18. Råd och rutiner vid Värmebölja

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18. Råd och rutiner vid Värmebölja 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18 Råd och rutiner vid Värmebölja 2 Innehållsförteckning 18. Råd och rutiner vid värmebölja...3 18.1 Bakgrund...3 18.2 Definition...3 18.3 Sårbara personer...3

Läs mer

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA Läs mer: http://www.1177.se/skane/tema/kroppen/matsmaltning-ochurinvagar/matsmaltningsorganen/?ar=true http://www.slv.se/grupp1/mat-ochnaring/kostrad/

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Lymfsystemet håller vårt blodtryck i balans och är kroppens viktigaste skydd mot infektioner Jennie Jansson

Lymfsystemet håller vårt blodtryck i balans och är kroppens viktigaste skydd mot infektioner Jennie Jansson Lymfsystemet håller vårt blodtryck i balans och är kroppens viktigaste skydd mot infektioner Jennie Jansson Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Bipacksedeln: Information till användaren Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Läkemedelsverket 2013-03-14 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Hypothyreos, hypothyreos typ 2 och hypometabolism

Hypothyreos, hypothyreos typ 2 och hypometabolism Hypothyreos, hypothyreos typ 2 och hypometabolism Så här går det till när sköldkörtelhormon bildas, om allt fungerar som det ska Vid behov av sköldkörtelhormon signalerar hypotalamus i hjärnan att mer

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/513109/2015 Zerbaxa ceftolozan / tazobaktam version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Fysisk aktivitet Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt,

Läs mer

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet.

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. GNLD Full Motion Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. Get In Motion! Stay In Motion! Ledsmärta är ett vanligt problem hos personer i alla åldrar. Förlorat eller skadat

Läs mer

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Gammaglobulin Behandling, nyheter mm Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Doktor Stephen Jolles, från University of Wales, gav en föreläsning om nyheter inom gammaglobulinbehandling

Läs mer

Nästäppa vid förkylning

Nästäppa vid förkylning Pressmaterial bakgrundsfakta februari 2006 Nästäppa vid förkylning Skillnaden mellan avsvällande och slemlösande egenvårdsbehandling Innehåll: 1. Näsan klimatanläggning, reningsverk och försvarsbarriär...

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten:

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten: PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Movprep pulver till oral lösning, dospåsar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehållsämnena i Movprep tillhandahålls i två separata dospåsar. Dospåse A innehåller

Läs mer

Hur fungerar det? Kost och livsstil. Slimming Step by Step har tre olika effekter som samverkar med varandra:

Hur fungerar det? Kost och livsstil. Slimming Step by Step har tre olika effekter som samverkar med varandra: Slimming Step by Step 4 weeks slimming & firming program Slimming Step by step Slimming Step by Step är en 30-dagarskur med tre olika preparat som tillsammans hjälper till att rena kroppen och forma figuren.

Läs mer

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning APTOBALANCE Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN Bromsar lös mage NUTRISAL Vätskeersättning MAge & tarm Vid förebyggande av mag- och tarmstörningar är det viktigt att komma ihåg att djuren inte har samma

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Vad visar forskningen?

Vad visar forskningen? Vad visar forskningen? Undersökningar - symptom Oberoende forskare har ända sedan elektriciteten infördes utfört undersökningar för att klargöra effekterna av magnetfälten, resultaten pekar alltid åt samma

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Multipel Skleros 2014-12-18 Sammanställt av: Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Helena Fahlen, Maria Hellström, Sandra Arvidsson, Jenny Andersson,

Läs mer

Hormoner. Hormoner. Kreatin

Hormoner. Hormoner. Kreatin Hormoner Hormoner Här beskrivs de s k superhormonerna, mycket kortfattat, eftersom det pågår en ganska intensiv forskning om dem framför allt i USA. Den som vill veta mer om hormoner kan söka vidare på

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Leg. läkare Bo Fråst har mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin. Han har en passion utöver det vanliga för patienterna. Speciellt för

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

BIPACKSEDEL. Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin

BIPACKSEDEL. Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin BIPACKSEDEL Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska HJÄRTSJUKDOM & TOBAK Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska TOBAKENS HISTORIA ü - Tobak framställs av blad från växter inom tobaksläktet Dess historia sträcker sig åtminstone bak till år

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat Bipacksedel: Information till användaren Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter Bisoprololfumarat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CYPRETYL Datum: 29.6.2015, Version: 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akne är ett allmänt hudbesvär

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Kostomställningen. 21- dagarsprogram för övergång till ren och läkande kost utan gluten, mjölk och socker. Av: Nilla Gunnarsson www.nillaskitchen.

Kostomställningen. 21- dagarsprogram för övergång till ren och läkande kost utan gluten, mjölk och socker. Av: Nilla Gunnarsson www.nillaskitchen. Kostomställningen 21- dagarsprogram för övergång till ren och läkande kost utan gluten, mjölk och socker Av: Nilla Gunnarsson www.nillaskitchen.com Copyright 2015 Nilla Gunnarsson Med ensamrätt. Ingen

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:...

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:... Hälsodeklaration Vid mottagningsbesöket kommer vi att upprätta en journal för att garantera dig bästa möjliga vård. För att underlätta journalskrivningen ber vi dig fylla i denna hälsodeklaration hemma.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Imatinib STADA 100 mg filmdragerade

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring.

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring. Molybden (Mb) Molybden (Mb) Molybden är ett essentiellt spårämne och en viktig del i det enzym som svarar för upptag av järn i kroppen. Molybden upptas av tarmen för vidare transport till blodet. Ämnet

Läs mer

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Svampinfektioner i huden och naglarna hör till de vanligaste infektionssjukdomarna hos människan. Undersökningar har visat att över en femtedel av vuxna

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 4 Växtproduktionsvetenskaper Husdjursvetenskap För att svaret skall beaktas skall den sökande få minst 7 poäng

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad Syrgas Läs noga igenom denna information. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa

Läs mer