TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14"

Transkript

1 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden tillväxten negativt

2 Författare Lena Orpana tel Mats Essemyr tel de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Våra exempel 4 Så här är jämförelsen utförd 5 Ung och nyetablerad på arbetsmarknaden 6 Familj med två vuxna och två barn 10 Ensamstående kvinna med två skolbarn 16 Diskussion och slutsatser 20 de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

4 Inledning TCO har jämfört arbetslösas levnadsstandard 2001 och Bakgrunden är att maxbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen är lika högt idag som Då som nu kan den som är arbetslös högst få kronor före skatt från arbetslöshetsförsäkringen. Studien innehåller jämförelser av köpkraften vid heltidsarbete och arbetslöshet för tre olika hushållstyper 2001 och Hushållstyperna är: en ung person, nyetablerad på arbetsmarknaden som lever ensam, en ensamstående mamma med två barn, 7 och 9 år samt en familj med två vuxna och två barn, 7 och 9 år. Alla förvärvsarbetande är tjänstemän i privat sektor med lön enligt SCB:s lönestatistik 2001 och Hushållsbudgeten utgår från konsumentverkets budget 2001 och Våra exempel visar att den som blir arbetslös riskerar att på kort tid, en månad, få sin ekonomi helt raserad. Ersättningen från arbetslöshetskassan är idag, år 2014, på samma nivå som Redan år 2001, var det färre häften än av de heltidsarbetande, som fick ersättning med 80 procent av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Värdet av a-kasseersättningen före skatt har under perioden sjunkit med 17 procent jämfört med prisutvecklingen. Under samma period, , har reallönerna ökat med ungefär 25 procent. Till detta ska också läggas jobbskatteavdragen, som sedan 2006 inneburit skattelättnader på omkring 8 procent för förvärvsarbetade, men inte för arbetslösa och därigenom urholkat ersättningens nettonivå. Utvecklingen har inneburit att arbetslöshet medför fattigdom på ett helt annat sätt än som var fallet De sociala och ekonomiska klyftorna i samhället ökar, när vi istället skulle vara mer betjänta av ökad sammanhållning och tillit. Både hos fack och enskilda ökar osäkerheten, och till och med motviljan, inför omställning och strukturomvandling i näringslivet. Det i sin tur påverkar tillväxten negativt, eftersom rörlighet på arbetsmarknaden är av stor betydelse för produktivitetsutvecklingen. Arbetslöshetsförsäkringen har en viktig roll för att stödja arbetslinjen. Därför är det viktigt att den ger en tillräckligt bra inkomsttrygghet, för att underlätta också nödvändig omställning och anpassning till en föränderlig arbetsmarknad. Våra exempel 25-årig singel som blir arbetslös har år procent lägre köpkraft än år 2001 och har inte råd med det nödvändigaste. År Nyanställd 25-åring i privat sektor med kronor i lön, får vid arbets löshet 80 procent av lönen, eller kronor i a-kassa. Efter skatt återstår 83 procent av nettolönen. Det räcker till nödvändiga utgifter och till något av bil, sparande och semester. År En nyanställd 25-åring i privat sektor har kronor i lön. Som arbetslös 4 de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

5 får denna person ut 55 procent av tidigare lön, eller kronor före skatt. Efter skatt återstår 53 procent av nettolönen. Det räcker inte till nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget, utan det fattas 715 kronor per månad. 25-åringen har som arbetslös kronor mindre att röra sig med i 2014 års penningvärde än motsvarande person hade år Familj med två vuxna och två skolbarn har år 2014 inte råd med det nödvändigaste om båda vuxna blir arbetslösa År När båda föräldrarna arbetar har familjen sammanlagt kronor före skatt. Om mannen i familjen blir arbetslös får han kronor per månad i a-kassa. Hushållsinkomsten blir 78 procent av den tidigare. Familjen har råd med konsumentverkets budget och även med bil, sparande och semester. Om båda föräldrarna blir arbetslösa uppgår inkomsten till 66 procent av inkomsten när båda förvärvsarbetar. Familjen klarar nödvändiga utgifter och har nätt och jämnt råd med bil, semester och sparande. År När båda föräldrarna arbetar har familjen sammanlagt kronor före skatt. Om mannen i familjen blir arbetslös får han kronor per månad i a-kassa. Hushållsinkomsten blir 66 procent av den tidigare. Familjen har råd med konsumentverkets budget och även med bil, sparande och semester. Om båda föräldrarna blir arbetslösa uppgår inkomsten till 44 procent av inkomsten när båda förvärvsarbetar. Familjen klarar inte nödvändiga utgifter utan får ett underskott på 280 kronor varje månad. Bil, semester eller sparande är inte att tänka på. Tvåförsörjarfamiljen har om en är arbetslös lika mycket att röra sig med 2014 som Om båda blir arbetslösa blir förlusten ca kronor jämfört med Ensamstående med barn har år 2014 inte råd med det nödvändigaste. År Ensamstående mamman med två barn har en inkomst på kronor (genomsnitt för tjänstemän, kvinnor privat sektor) och får som arbetslös kr före skatt i a-kassa. Sammanlagt inklusive bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag får hon 79 procent av tidigare inkomst. Familjen har råd med nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget, men det räcker inte till bil, sparande eller semester. År Den ensamstående mammans inkomst är (genomsnitt för tjänstemän, kvinnor i privat sektor). Om hon blir arbetslös får hon kr före skatt i a-kassa. Sammanlagt inklusive bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag får hon 70 procent av tidigare inkomst. Familjen har inte råd med det nödvändigaste enligt konsumentverkets budget, utan får ett underskott på 829 kronor varje månad. Bil, semester eller sparande är inte att tänka på. Den ensamstående mamman förlorar jämfört med år 2001, men förlusten skulle vara ännu större, kronor, utan bostadsbidrag. Så här är jämförelsen utförd Nedanstående exempel visar vad som händer med hushållens levnadsstandard, eller köpkraft, när någon eller några av dess medlemmar går från att ha arbete till arbetslöshet. I våra exempel är de vuxna hushållsmedlemmarna tjänstemän i privat sektor, med genomsnittlig lön för män respektive kvinnor. Den unge vuxne de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

6 i singelhushållet har en något lägre lön, motsvarande gränsen för de 25 procent lägst avlönade privattjänstemännen och år 2001 också i nivå med taket i a-kassan. För att mäta det som kallas hushållens levnadsstandard, eller köpkraft, har vi utgått från konsumentverkets budget. Den omfattar nödvändiga utgifter i hushållet, såsom mat, kläder, möbler, hyra, kollektiva resor, medicin med mera. Budgeten innehåller det allra nödvändigaste, men är tänkt att vara långsiktigt hållbar. Därför ingår också periodiserade utgifter för möbler och liknande, samt för fritidsintressen. Vi har kompletterat budgeten med utgifter för bil, sparande och semester, och kallar i exemplen den kompletterade budgeten för varukorgen. Kostnaden för bilen är vald för att avse en bil i mellanklass med utgångspunkt i konsumentverkets kostnadsuppgifter, både vad avser ålder, storlek och körsträcka per år (1500 mil). Skattberäkningarna är gjorda utifrån antagandet att kommunalskattesatsen är 30 kr år 2001 och 31 kr år Ung och nyetablerad på arbetsmarknaden 2001 Heltidsarbetande tjänsteman 25 år, ensamstående utan barn. År 2001 har en ung nyetablerad tjänsteman kronor i lön och får kvar kronor efter skatt. Det räcker utan problem till de nödvändiga utgifterna enligt konsumentverkets budget och även till bil, sparande och semester. Det blir kronor över per månad. Hushållet kan efterfråga varor och tjänster motsvarande 1,1 gånger varukorgen inräknat bil, sparande och semester. Lön A-kassa Skatt Summa Summa utgifter Återstår 4664 Sparande 800 Semester 800 Bil Återstår Hushållets inkomst relaterad till nödvändiga utgifter: 1,6 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,1 Jämförelse:Konsumtionen vid förvärvsarbete sätts till 100 procent 4 Utgiftsposter enligt konsumentverket Livsmedel Kläder och skor 450 Fritid 330 Personlig hygien 200 Förbrukningsvaror 190 Dagstidning, telefon, TV 580 Hushållsel 210 Hemförsäkring 110 Möbler, husgeråd mm 520 Hyra Kollektiva resor 450 Fackavgift 300 Medicin läkarvård 50 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

7 2001 Arbetslös, tidigare tjänsteman, 25 år, ensamstående utan barn. Vid arbetslöshet får personen ovan a-kassa med 80 procent av lönen, eller kronor före skatt. Efter skatt blir det kronor kvar, 83 procent av nettolönen. Nettoinkomsten räcker till konsumentverkets budget för nödvändig konsumtion och det blir kronor över. Men pengarna räcker inte till både bil, semester och sparande, då uppstår ett underskott på kronor. Hushållet kan efterfråga 0,9 gånger varukorgen inräknat bil, sparande och semester. Jämfört med den heltidsarbetande privattjänstemannen, är den arbetslöses köpkraft 83 procent. Lön A-kassa Skatt Summa Summa utgifter Återstår Sparande 800 Semester 800 Bil Återstår utgifter: 1,3 utgifter + bil, semester och sparande: 0,9 Jämförelse: Den arbetslöses konsumtion relaterad till förvärvsarbetande: 83 procent 4 Utgiftsposter enligt konsumentverket Livsmedel Kläder och skor 450 Fritid 330 Personlig hygien 200 Förbrukningsvaror 190 Dagstidning, telefon, TV 580 Hushållsel 210 Hemförsäkring 110 Möbler, husgeråd mm 520 Hyra Kollektiva resor 450 Fackavgift 250 Medicin läkarvård 50 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

8 2014 Heltidsarbetande tjänsteman 25 år, ensamstående utan barn. År 2014 har den nyetablerade tjänstemannen kronor i lön och kronor kvar efter skatt. Det räcker utan problem till nödvändig konsumtion enligt konsumentverkets budget och även till bil, sparande och semester. Efter dessa utgifter har tjänstemannen ett överskott på kronor per månad. Hushållet kan efterfråga 1,2 gånger den nödvändiga varukorgen inklusive bil, sparande och semester. Lön A-kassa Skatt Summa Summa utgifter Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår Utgiftsposter enligt konsumentverket Livsmedel Kläder och skor 590 Fritid 620 Personlig hygien 380 Förbrukningsvaror 380 Medier 930 Mobiltelefon 230 utgifter: 1,8 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,2 Jämförelse: Konsumtionen vid förvärvsarbete sätts till 100 procent Hushållsel 300 Hemförsäkring, m fl försäkr 140 Möbler, husgeråd mm 370 Hyra Kollektiva resor 790 Fackavgift 320 Medicin läkarvård 100 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

9 2014 Arbetslös, tidigare tjänsteman, 25 år, ensamstående utan barn. Om personen ovan blir arbetslös får han eller hon a-kassa med kronor per månad eller 55 procent av lönen före skatt. Efter skatt återstår kronor vilket motsvarar 53 procent av netto lönen. Med den ersättningen har den arbetslöse tjänstemannen inte råd med nödvändig konsumtion enligt konsumentverkets budget, utan går 715 kronor back varje månad. Hushållet kan bara efterfråga 0,9 gånger den nödvändiga varukorgen även om man avstår från bil, sparande och semester. Jämfört med den heltidsarbetande privattjänstemannen, är den arbetslöses köpkraft 53 procent. Lön A-kassa Skatt Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår -715 Sparande Semester Bilinnehav Återstår utgifter: 0,9 utgifter +bil, semester och sparande: 0,7 Jämförelse: Den arbetslöses konsumtion relaterad till förvärvsarbetande: 53 procent. Livsmedel Kläder och skor 590 Fritid 620 Personlig hygien 380 Förbrukningsvaror 100 Medier 930 Mobiltelefon 230 Hushållsel 300 Hemförsäkring, m fl försäkr 140 Möbler, husgeråd mm 370 Hyra Kollektiva resor 790 Fackavgift 270 Medicin läkarvård 100 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

10 Familj med två vuxna och två barn 2001 Båda föräldrarna arbetar Båda vuxna i hushållet är tjänstemän med genomsnittsinkomst för män respektive kvinnor i privat sektor, respektive kronor per månad. I hushållet finns också två barn, 7 och 9 år. Hushållets bruttoinkomst per månad inklusive barnbidraget är kronor. Efter skatt finns sammanlagt kronor per månad att röra sig med. Hushållet har kronor över efter nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget samt bil, sparande och semester. Hushållet har därmed råd med 1,5 gånger hela varukorgen inräknat bil, sparande och semester. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag 1900 Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien 580 Förbrukningsvaror 230 Dagstidning, telefon, TV 610 Hushållsel 220 utgifter: 2,0 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,5 Jämförelse: Hushållets konsumtionsmöjligheter när båda arbetar: 100 procent. Hemförsäkring 140 Möbler, husgeråd mm 580 Hyra Kollektiva resor 900 Fackavgift 640 Medicin läkarvård 120 Barnomsorg Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

11 2001 En förälder är arbetslös Om mannen i familjen blir arbetslös, sjunker hushållets bruttoinkomst till kronor per månad inräknat barnbidrag. Nettoinkomsten efter skatt blir kronor. Hushållet har kronor över efter nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget samt bil, sparande och semester. Hushållet har därmed råd med 1,2 gånger varukorgen inräknat bil sparande och semester, och har 78 procent av köpkraften jämfört med om båda arbetat. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien 580 Förbrukningsvaror 230 Dagstidning, telefon, TV 610 Hushållsel 220 Hemförsäkring 140 utgifter: 1,6 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,2 Jämförelse: Hushållets konsumtionsmöjligheter när en vuxen arbetar och den andre är arbetslös: 78 procent Möbler, husgeråd mm 580 Hyra Kollektiva resor 900 Fackavgift 590 Medicin läkarvård 120 Barnomsorg Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

12 2001 Båda föräldrarna är arbetslösa Om båda vuxna i familjen blir arbetslösa, sjunker hushållets bruttoinkomst till kronor per månad inräknat barnbidrag. Nettoinkomsten efter skatt blir kronor. Hushållet har råd med nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget samt med bil, sparande och semester. Hushållet har precis råd med varukorgen inräknat bil, sparande och semester och har 66 procent av köpkraften jämfört med om båda arbetat. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår 600 Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien 580 Förbrukningsvaror 230 Dagstidning, telefon, TV 610 Hushållsel 220 utgifter: 1,3 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,0 Jämförelse: Hushållets konsumtionsmöjligheter när båda vuxna är arbetslösa: 66 procent. Hemförsäkring 140 Möbler, husgeråd mm 580 Hyra Kollektiva resor 900 Fackavgift 540 Medicin läkarvård 120 Barnomsorg Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

13 2014 Båda föräldrarna arbetar Båda vuxna i hushållet är tjänstemän med genomsnittsinkomst för män respektive kvinnor i privat sektor, respektive kronor per månad. I hushållet finns också två barn, 7 och 9 år. Hushållets bruttoinkomst per månad inklusive barnbidraget är kronor. Efter skatt finns sammanlagt kronor per månad att röra sig med. Efter nödvändiga utgifter för hushållet enligt konsumentverkets budget återstår kronor. Hushållet har kronor över efter utgifter för varukorgen inklusive bil, sparande och semester. Hushållet har därmed råd med 1,7 gånger varukorgen. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Summa Summa utgifter U tgifter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien Förbrukningsvaror 250 Medier Mobiltelefon 460 utgifter: 2,2 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,7 Jämförelse: Hushållets konsumtionsmöjligheter sätts till 100 procent Hushållsel 220 Hemförsäkring m fl försäk 200 Möbler, husgeråd mm 620 Hyra 7500 Kollektiva resor Fackavgift 640 Medicin läkarvård 200 Barnomsorg 1260 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

14 2014 En förälder är arbetslös Om mannen i familjen blir arbetslös, sjunker hushållets bruttoinkomst till kronor per månad inräknat barnbidrag. Nettoinkomsten efter skatt blir kronor. Hushållet har kronor över efter nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget samt bil, sparande och semester. Hushållet har därmed råd med 1,2 gånger varukorgen inklusive bil, sparande och semester,och har 66 procent av köpkraften jämfört med om båda arbetat. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Summa Summa utgifter Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår Utgiftsposter enligt konsumentverket Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien Förbrukningsvaror 250 Medier Mobiltelefon 460 utgifter: 1,5 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,15 Jämförelse:Hushållets konsumtionsmöjligheter när en vuxen är arbetslös: 66 procent Hushållsel 220 Hemförsäkring m fl försäk 200 Möbler, husgeråd mm 620 Hyra Kollektiva resor Fackavgift 590 Medicin läkarvård 200 Barnomsorg Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

15 2014 Båda föräldrarna är arbetslösa Om båda vuxna i familjen blir arbetslösa, sjunker hushållets bruttoinkomst till kronor per månad inräknat barnbidrag och bostadsbidrag. Nettoinkomsten efter skatt blir kronor. Hushållet har inte råd med nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget, utan har ett underskott på 280 kronor per månad. Med utgifterna för varukorgen inklusive bil, semester och sparande skulle underskottet uppgå till kronor per månad. Hushållet har därmed råd med 99 procent av nödvändiga utgifter och 73 procent av varukorgen inräknat bil, sparande och semester. Hushållet har 45 procent av köpkraften jämfört med om båda arbetat. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Bostadsbidrag 200 Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår -280 Sparande Semester Bilinnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien Förbrukningsvaror 250 Medier Mobiltelefon 460 utgifter: 0,99 kostnader+ bil, semester och sparande: 0,7 Jämförelse: Hushållets konsumtionsmöjligheter när båda vuxna är är arbetslösa: 45 procent Hushållsel 220 Hemförsäkring m fl försäk 200 Möbler, husgeråd mm 620 Hyra Kollektiva resor Fackavgift 540 Medicin läkarvård 200 Barnomsorg 900 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

16 Ensamstående kvinna med två skolbarn 2001 Den vuxne i familjen arbetar heltid Den ensamstående mamman arbetar heltid i ett tjänstemannayrke. Hon har genomsnittslönen för kvinnor, kronor per månad. Tillsammans med underhållsstöd och barnbidrag blir det kronor. Efter skatt har hon kronor att röra sig med. Det täcker nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget och räcker även till bil, sparande och semester. Hushållet har ett överskott på 806 kronor per månad. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Underhållsstöd Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Biilnnehav Återstår 806 Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek 790 Personlig hygien 390 Förbrukningsvaror 190 Dagstidning, telefon, TV 580 Hushållsel 210 utgifter: 1,4 utgifter + bil, semester och sparande: 1,04 Jämförelse: Konsumtionen vid förvärvsarbete sätts till 100 procent Hemförsäkring 130 Möbler, husgeråd mm 520 Hyra Kollektiva resor 450 Fackavgift 300 Medicin läkarvård 80 Barnomsorg 530 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

17 2001 Den vuxne i familjen blir arbetslös Om den ensamstående mamman blir arbetslös får hon kronor i ersättning från a-kassan vilket motsvarar 69 procent av lönen. Tillsammans med underhållsstöd och barnbidrag blir det kronor per månad. Efter skatt återstår kr. Det räcker till nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget, men inte till både bil, semester och sparande. Efter nödvändiga utgifter återstår kronor. Varukorgen med bil, sparande och semester innebär ett underskott på kronor per månad. Hushållet kan bara efterfråga 82 procent av varukorgen inklusive bil, sparande och semester. I köpkraft hade den arbetslöse 79 procent i förhållande till den med arbete. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Underhållsstöd Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Biilnnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek 790 Personlig hygien 390 Förbrukningsvaror 190 Dagstidning, telefon, TV 580 Hushållsel 210 utgifter: 1,1 kostnader+ bil, semester och sparande: 0,8 Jämförelse: Den arbetslöses konsumtion relaterad till förvärvsarbetande: 79 procent Hemförsäkring 130 Möbler, husgeråd mm 520 Hyra Kollektiva resor 450 Fackavgift 250 Medicin läkarvård 80 Barnomsorg 530 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

18 2014 Den vuxne i familjen arbetar heltid Den ensamstående mamman arbetar heltid i ett tjänstemannayrke. Hon har genomsnittslönen för kvinnor, kronor per månad. Tillsammans med underhållsstöd och barnbidrag blir det kronor. Efter skatt har hon kronor att röra sig med. Det täcker nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget och räcker även till bil, sparande och semester. Hushållet har ett överskott på kronor över per månad och kan efterfråga 1,07 gånger varukorgen inklusive bil, sparande och semester. Lön A-kassa Skatt Barnbidrag Underhållsstöd Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår Sparande Semester Bilinnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien 790 Förbrukningsvaror 220 Medier 980 Mobiltelefon 230 utgifter: 1,4 utgifter+ bil, semester och sparande: 1,07 Jämförelse: Konsumtionen vid förvärvsarbete sätts till 100 procent Hushållsel 200 Hemförsäkring m fl försäk 200 Möbler, husgeråd mm 540 Hyra Kollektiva resor 790 Fackavgift 320 Medicin läkarvård 200 Barnomsorg 930 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

19 2014 Den vuxne i familjen blir arbetslös Om den ensamstående mamman blir arbetslös får hon kronor i ersättning från a-kassan vilket motsvarar 48 procent av lönen. Tillsammans med underhållsstöd, barnbidrag och bostadsbidrag blir det kronor per månad. Efter skatt återstår kr. Det räcker inte till nödvändiga utgifter enligt konsumentverkets budget, utan varje månad uppstår ett underskott på 879 kronor. Varukorgen med bil, sparande och semester skulle för den ensamstående mamman innebära ett underskott på kronor per månad. Hushållet kan bara efterfråga 96 procent av det som av konsumentverket betecknas som nödvändig konsumtion och 75 procent av varukorgen inklusive bil, sparande och semester. I köpkraft hade den arbetslösa ensamstående mamman 70 procent i förhållande till den heltidsarbetande. A-kassa Skatt Barnbidrag Underhållsstöd Bostadsbidrag Summa Summa utgifter Utgiftsposter enligt konsumentverket Återstår -829 Sparande Semester Bilinnehav Återstår Livsmedel Kläder och skor Fritid, lek Personlig hygien 790 Förbrukningsvaror 220 Medier 980 Mobiltelefon 230 utgifter: 0,96 utgifter+ bil, semester och sparande: 0,75 Jämförelse: Den arbetslöses konsumtion relaterad till förvärvsarbetande: 79 procent Hushållsel 200 Hemförsäkring m fl försäk 200 Möbler, husgeråd mm 540 Hyra Kollektiva resor 790 Fackavgift 270 Medicin läkarvård 200 Barnomsorg 450 Summa utgifter de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

20 Köpkraftsförlusten mellan 2001 och 2014 Vilken köpkraft har de tre hushållen förlorat sedan 2001 om de drabbas av arbetslöshet? I exemplen nedan räknar vi upp de arbetslösas ekonomiska situation till 2014 års priser. Då kan vi jämföra i kronor hur mycket standarden skiljer vid arbetslöshet 2001 och Vi jämför hur mycket pengar de har kvar efter att nödvändiga utgifter (enligt Konsumentverket) dragits av. Vi har räknat med en prisutveckling på 20 %, mellan 2001 och Singelhushållet har förlorat ca kronor. Tvåförsörjarfamiljen klarar situationen ungefär lika om en blir arbetslös i familjen. Om båda blir arbetslösa blir förlusten ca kronor. Den ensamstående mamman förlorar 2 408, men förlusten skulle vara ännu högre kronor utan bostadsbidrag. Kronor som återstår efter nödvändiga utgifter Enligt dagens regler Singelhushållet Arbetslös 2001, 2001 års priser 2490 Arbetslös 2001, 2014 års priser 2988 Arbetslös minskad köpkraft 3703 har förlorat ca kr Två vuxna 1 arbetslös 2001, 2001 års priser arbetslös 2001, 2014 års priser arbetslös minskad köpkraft 95 Familjen har ca 100 kr mer att röra sig med, då den förvärvsarbetande fått det så mycket bättre, att det kompenserar på hushållsnivå. 2 arbetslösa 2001, 2001 års priser arbetslösa 2001, 2014 års priser arbetslösa minskad köpkraft 7240 Har ca kr mindre att röra sig med om båda är arbetslösa Ensamstående mamman 1 arbetslös 2001, 2001 års priser arbetslös 2001, 2014 års priser arbetslös minskad köpkraft 2408 Har förlorat drygt 2400 kr. Den ensamstående mamman har bostadsbidrag 2014, med 2900 kr. Utan det skulle förlusten vara 5300 kr. 20 de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

21 Diskussion och slutsatser Våra exempel visar att den som blir arbetslös riskerar att på kort tid, en månad, få sin ekonomi helt raserad. Ensamstående, med eller utan barn, är värst utsatta. I familjer med två vuxna går det att klara ekonomin så länge en har arbete. Men om båda vuxna blir arbetslösa, är de lika illa ute som ensamförsörjaren. Då klarar inte de heller nödvändiga utgifter, utan får underskott i hushållsbudgeten. Ersättningen från arbetslöshetskassan är idag, år 2014, på samma nivå som Som mest kan man få kronor per månad. Det är 80 procent av en lön på kronor. Ersättningen är skattepliktig och nettoersättningen blir ungefär kronor. Av den heltidsarbetande arbetskraften är det en mycket liten del omkring fyra procent som år 2014 har en månadslön på högst kronor. Genomsnittslönen räknat på hela arbetsmarknaden är omkring kronor. För privattjänste männen, som i våra exempel, är genomsnittslönen något högre, kr för män och kronor för kvinnor. Ersättningen från a-kassan täcker inte ens hälften av inkomstbortfallet för dem. Redan år 2001 fick färre än hälften av de heltidsarbetande ersättning med 80 procent av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Genomsnittslönen för heltidsarbetande, räknat på hela arbetsmarknaden var och genomsnittlig ersättningsnivå var 70 procent. Tjänstemännen i våra exempel med genomsnittslön fick då 53 respektive 69 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet. Värdet av a-kasseersättningen före skatt har under perioden sjunkit med 17 procent jämfört med prisutvecklingen. Under samma period, , har reallönerna ökat med ungefär 25 procent. Till detta ska också läggas jobbskatteavdragen, som sedan 2006 inneburit skattelättnader på omkring åtta procent för förvärvsarbetande, men inte för arbetslösa. Urholkningen av a-kassan får en rad negativa konskevenser för arbetsmarknaden och för den svenska ekonomin. För det första försämras matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa. Den låga ersättningen i a-kassan gör arbetslösa mer benägna att snabbt ta vilket jobb som helst. Att ta sig ur fattigdoms fällan blir viktigare än ett systematiskt jobbsökande. Det betyder att människor i mindre utsträckning får möjlighet att använda sin utbildning och kompetens till det som den avsåg. Rätt person hamnar på fel plats. I förlängningen leder det till minskad effektivitet i produktionen. För det andra ökar kostnaderna för parternas omställningsavtal och fackens inkomstförsäkringar. Det är kraftfulla instrument som syftar till att omställningen på arbetsmarknaden skall gå smidigt. När staten genom den låga a-kassan inte tar tillräckligt ansvar för inkomstryggheten kommer färre arbetslösa att få tillgång till omställningsinsatser och inkomstutfyllnad. Det gör att omställningen och därmed strukturomvandlingen på arbetsmarknaden hotas. de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

22 För det tredje riskerar vi att få en fortsatt privatisering av inkomstskyddet vid arbets löshet och sjukdom. Den låga ersättningen tvingar människor med hyggliga inkomster till privata lösningar. Man får betala sitt inkomstskydd två gånger. Det gör att tilltron och betalningsvilligheten till de generella välfärdssystemen minskar. Alltför stora inkomstklyftor skapar sociala spänningar och leder i förlängningen till ett sämre fungerande samhälle. För det fjärde leder urholkningen av a-kassan till att den ekonomiska politiken fungerar sämre. Vi behöver öka konsumtionen i Sverige för att stimulera efterfrågan och nya jobb. Men med den låga a-kassan tvingas människor till buffertsparande. Det drar undan nödvändig efterfrågan och minskar effekterna av ekonomisk politik. En a-kassa som ger arbetslösa en bra inkomsttrygghet fungerar som en automatisk stabilisator av den ekonomiska konjunkturutvecklingen. Det finns alltså en lång rad tunga skäl till varför ersättningen i a-kassan bör återställas till en rimlig nivå i förhållande till dagens löneläge. Ett takbelopp på kronor per månad, som skulle ge en högsta ersättning på kronor, skulle vara ett första steg. För att inte försäkringen ska försämras i takt med löne- och prisutvecklingen behöver ersättningstaket också vara indexerat och följa inkomstbasbeloppet. 22 de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

23 TCO TCO är en facklig centralorganisation som har 14 medlemsförbund med tillsammans nästan 1,3 miljoner medlemmar. Därav är studerandemedlemmar i något av fackförbunden inom TCO. Bland TCO-förbundens medlemmar finns många olika yrkesgrupper, allt från civilekonomer, jurister, civilingenjörer och statsvetare till socionomer, lärare, sjuksköterskor, poliser och skådespelare. TCO är den fackliga centralorganisation vars förbund organiserar flest akademiker. TCO-förbunden finns inom alla områden på arbetsmarknaden, inom såväl privat och offentlig sektor som inom tjänste- och tillverkningsindustrin. Fackförbunden har stora kunskaper och lång erfarenhet av de spelregler som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Vill du veta mer? Gå in på de arbetslösas tappade köpkraft tco granskar nr

24 Tjänstemännens centralorganisation Linnégatan 14, Stockholm Tel , tco.se juni

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

ANALYSERAR 2006:3. Trygg i början. om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 2)

ANALYSERAR 2006:3. Trygg i början. om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 2) ANALYSERAR 2006:3 Trygg i början om samspelet sjukförsäkring, avtalsersättningar och tid (del 2) Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Katriina Severin 08-786 92 26 katriina.severin@forsakringskassan.se

Läs mer

TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11

TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11 TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11 2011-04-27 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: mats.essemyr@tco.se telefon: 08-782 92 72 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

72 unga om partsmodellen

72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr 1 2015 72 unga om partsmodellen Unga opinionsbildares svar om den svenska partsmodellen TCO frågade unga opinionsbildare om deras kunskap och syn på den svenska partsmodellen. Här redovisas

Läs mer

Underlag till kongressutbildning

Underlag till kongressutbildning HANDLINGAR KONGRESSUTBILDNING Underlag till kongressutbildning Det här dokumentet innehåller handlingar till utbildningarna inför kongressen 2015. Materialet kommer vi att använda när vi tränar kongress

Läs mer

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 2008-09-10, 111 Kommunerna har möjlighet att erbjuda introduktionsersättning enligt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Budgetering och lönsamhet

Budgetering och lönsamhet Budgetering och lönsamhet Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag Resultatbudget Uppföljning av budget Värdeminskning

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2004-11-09 Prognos för 2005 Pensionärerna är förlorare Höjt grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften ökar hushållens

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016 Välfärdsbarometern En rapport från SEB, juni Låga välfärdsförväntningar trots goda tider Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Kommissionens meddelande om gemensamma principer för flexicurity ståndpunktspapper från NFS

Kommissionens meddelande om gemensamma principer för flexicurity ståndpunktspapper från NFS Inledning Kommissionens meddelande om gemensamma principer för flexicurity ståndpunktspapper från NFS Arbetstagare runt om i Europa lever och arbetar i en värld som förändras allt snabbare. De europeiska

Läs mer

Föräldrars arbetstider

Föräldrars arbetstider Föräldrars arbetstider Jörgen Larsson Fil. Dr. sociologi, Göteborgs universitet Forskare på Chalmers Faktisk förvärvsarbetstid 2011 - genomsnitt under veckans sju dagar Källa: SCB Nu för tiden. En undersökning

Läs mer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer

Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Hjälp till självhjälp för ensamföräldrafamiljer Ensamföräldrar är otvivelaktigt en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, där det finns för nästan hela gruppen finns en social eller en ekonomisk

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Rapport till Finanspolitiska rådet 2016/1. Flyktinginvandring. Sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser

Rapport till Finanspolitiska rådet 2016/1. Flyktinginvandring. Sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser Rapport till Finanspolitiska rådet 216/1 Flyktinginvandring Sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser Lina Aldén och Mats Hammarstedt Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg? Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola eller annan pedagogisk omsorg till barn från ett år:

Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg? Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola eller annan pedagogisk omsorg till barn från ett år: Hur söker jag barnomsorgsplats? Dukanansökaomplatsibarnomsorgentidigastsexmånaderoch senasttremånaderinnanduönskarplatstilldittbarn.ansökerdu tidigaresättsanmälningsdatumtillsexmånaderinnanplatsenönskas.

Läs mer

Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv

Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv Utbildning ur ett barnfattigdomsperspektiv -vad säger forskningen och hur ska vi arbeta i praktiken? Anders Trumberg Enheten för hållbar utveckling anders.trumberg@ Vad är fattigdom? Hur mäter vi fattigdom?

Läs mer

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp

Lön. Lön 2013-09-14. Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp 2013-09-14 Lön Lön Kursmomentet behandlar Lönens uppbyggnad Lön vid nyanställning Löneöversyn Lönebildning Lönesamtal Lönebegrepp Facklig grundkurs 2013/14 - Lön 3 1 2013-09-14 Vad tjänar en lärare? En

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

LIVSPUSSELSBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar.

LIVSPUSSELSBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar. LIVSPUSSELSBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar. Bättre möjlighet att kombinera arbete och fritid viktigast för TCO:arna 0 20 40 60 80 att ha möjligheten att kombinera

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-06-05 SN-2014/183 Socialnämnden Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 SVERIGE CONSUMER PAYMENT REPORT För att förstå och få insikt i den europeiske konsumentens ekonomiska vardag har Intrum Justitia genomfört en undersökning bland personer i 21 länder. Resultatet presenteras

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Strukturella löneskillnader januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Hur mycket förlorar en ekonom, en drifttekniker inom IT eller en personal-/hr-chef

Läs mer

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10 REDOVISAR 2000:10 Trött på att jobba? Utredningsenheten 2000-12-01 Upplysningar: Lizbeth Valck tel 08-786 93 82 Peter Skogman Thoursie tel 08-16 23 07 Sammanfattning Idag finner man allt färre människor

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Hur söker jag barnomsorgsplats?

Hur söker jag barnomsorgsplats? Hur söker jag barnomsorgsplats? Dukanansökaomplatsibarnomsorgentidigastsexmånaderinnandu önskarplatstilldittbarn.senasttremånaderinnandittbarnbehöver omsorgmåsteduansökaförattkommunenskakunnagaranteraplats.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3)

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 288 FINANCIAL CRISIS D1. Kön [FRÅGA

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

8 Disponibel inkomst. 8.1 Låga löner över hela perioden

8 Disponibel inkomst. 8.1 Låga löner över hela perioden 8 Disponibel inkomst För att möjliggöra de jämförelser mellan socialbidragstagare och yrkesarbetande som är syftet med detta arbete behöver vi skapa disponibla inkomster för de arbetande hushållen. Vi

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Fördelningen av inkomster och förmögenheter

Fördelningen av inkomster och förmögenheter VÄLFÄRD Fördelningen av inkomster och förmögenheter Författare: Anna Fransson, utredare Arbetslivsenheten Sammanfattning År 27 är arbetsinkomsten i genomsnitt 22 9 kronor för arbetarkvinnor och 273 2 kronor

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Frågor och svar om barns försörjning

Frågor och svar om barns försörjning Dokumentbeteckning 2015-03-03 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(12) Namn på avdelning Namn på avsändare Avsändarens e-postadress Frågor och svar om barns försörjning Familjeekonomiska stöd Vilka regler gäller

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb

Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb Datum: 2008-03-25 Mottagare:

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer