Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare"

Transkript

1 Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

2 Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Målsättningen med vårt arbete är att driva frågor så att du trivs och kan utföra ditt arbete så att alla elever får en kvalitativ och likvärdig utbildning. För att uppnå det krävs det goda arbetsvillkor. För Lärarnas Riksförbund är det en självklarhet att alla som arbetar inom skolan också har adekvat utbildning. Lärarnas Riksförbund anser att lärare måste ha relevanta och gedigna ämneskunskaper och en bra pedagogisk utbildning. Därför är Lärarnas Riksförbund helt och hållet ett yrkesförbund och det betyder att vi inte organiserar arbetsgivare, det vill säga skolledare och rektorer.

3 Innehåll Varför ska man vara med i ett fackförbund? 4 Så här har vi haft nytta av vårt medlemskap 9 Viktiga frågor som Lärarnas Riksförbund driver 13 Som medlem har du tillgång till flera medlemsförmåner 18 Vad kostar det? 22 3

4 Varför ska man vara med i ett fackförbund? Trygghet Det är viktigt att känna trygghet i sin anställning och veta att det finns stöd om man behöver. Som medlem i Lärarnas Riksförbund får du stöd och svar på frågor som rör din anställning, vid löneförhandlingar eller när du behöver någon att prata med om din arbetssituation. Vår utgångspunkt är att goda arbetsvillkor är en förutsättning för bra arbetsinsatser. Råd inför anställningen Vet du vilken anställning du förhandlar om? Har du koll på skillnaden mellan ferieanställning och semesteranställning? Vilken lön kan du begära? Lärarnas Riksförbund hjälper dig att reda ut dessa begrepp och stärker dig i förhandlingen med arbetsgivaren. 4

5 5

6 Råd och stöd vid löneförhandling För att du ska lyckas i din löneförhandling krävs att du är förberedd och påläst, både vad gäller argument och lönestatistik. Lärarnas Riksförbund hjälper dig att få den information du behöver. Lärarnas Riksförbund bevakar också att våra medlemmar inte är felavlönade och att diskriminering inte förekommer. Dina anställningsvillkor Väldigt mycket av det som vi i dag tar för givet, som till exempel ersättningsvillkor vid sjukdom, tjänstepension, ferier, övertidsersättning med mera, är reglerat i kollektivavtal. Lagstiftningen räcker sällan till på detta område, och som en stark facklig organisation med många anslutna medlemmar har vi förhandlat fram villkor som når längre än lagstiftningen förmår. Skulle vi inte vara många och starka, så skulle också dessa kollektivavtalade förmåner med stor sannolikhet försvinna eller urholkas. Medlemsservice Som medlem i Lärarnas Riksförbund får du hjälp och stöd snabbt. Förutom de välutbildade lokalombuden på din skola, förenings- och kommunombuden i din kommun finns flera heltidsanställda regionala 6

7 ombudsmän. Det är de regionala ombuden som svarar på dina frågor i medlemsjouren. De bistår dig även vid tvister och förhandlingar utöver det som förenings- och kommunombuden hjälper dig med. Utan medlemskapet i Lärarnas Riksförbund har du inte tillgång till denna kunskap och service. Behöver du svar snabbt vid till exempel en förhandling kan du alltid ringa medlemsjouren. Möjlighet att påverka dina arbetsvillkor Lön och arbetstid är två fackliga kärnfrågor som hanteras både centralt och lokalt. Det innebär att du som medlem har direkt möjlighet att påverka dessa frågor. Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du möjlighet att till exempel påverka utformandet av det lokala kollektivavtalet, du får med andra ord inflytande över din arbetssituation. Om du inte är medlem omfattas du av kollektivavtalet men kan inte påverka dess innehåll. Opinionsbildning Fackets uppgift i dagens samhälle handlar till stor del om opinionsbildning och lobbyverksamhet. Lärarnas Riksförbund utgör en stark röst gentemot arbetsgivare, politiker och omvärld. Vi påverkar frågor så att beslut som fattas blir så bra som möjligt för lärare och studie- och 7

8 yrkesvägledare. Värdet av att vara fackligt ansluten är att du har möjlighet att påverka de frågor som i förlängningen kommer att påverka ditt arbete. Inkomstförsäkring Lärarnas Riksförbund har tecknat en kollektiv inkomstförsäkring som en förmån i ditt medlemskap. Avgiften för försäkringen ingår i medlemsavgiften. Kravet för att få ersättning från inkomstförsäkringen är att du uppbär ersättning från a-kassan. Inkomstförsäkringen innebär att den som uppfyller a-kassans krav nu blir garanterad 80 procent av hela sin lön upp till kronor i 200 dagar. Detta ska jämföras med enbart a-kassa som ersätter maximalt 80 procent av kronor. Kurser och seminarier Lärarnas Riksförbund anordnar seminarier och kurser i en mängd olika frågor som är relevanta för dig som lärare och studie- och yrkesvägledare. Utbudet av kurser och seminarier förnyas ständigt och har ofta lokala anknytningar till just din ort och skola. För att se vilka föreläsningar och seminarier som är aktuella, se kalendarium på 8

9 Så här har vi haft nytta av vårt medlemskap NINA & SARA För ett tag sedan nåddes Nina och Sara av skräckbeskedet: SFI-skolan i Malmö som de jobbar på skulle läggas ner. Det kändes självklart oroande, säger Nina. Både för mig och för familjen. Vart skulle jag ta vägen nu? Dessutom kändes det trist utifrån elevperspektivet, säger Sara. Vi jobbar med vuxna invandrarelever som i vissa fall vare sig kan läsa eller skriva. En utsatt målgrupp. Då är det ju självklart att vi som kan verksamheten och känner eleverna behövs. Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsman reagerade blixtsnabbt. Det visade sig att verksamheten med stor säkerhet inte skulle läggas ner utan istället drivas vidare i annan regi. Då skulle det kunna vara fråga om en så kallad verksamhetsövergång, vilket i sin tur innebär att det inte kunde bli fråga om några uppsägningar. Sedan dess har turerna varit många, likaså ryktena, situationen har stundtals varit turbulent. 9

10 Hur har ni orkat arbeta vidare under rådande situation? Jag försöker alltid se till elevernas bästa, säger Sara. Det är ju trots allt för deras skull vi är på jobbet. I stället för att passivt avvakta på svar och kontringar från en eventuell ny arbetsgivare krävde Lärarnas Riksförbund nya förhandlingar. Nu står det klart att den tilltänkta arbetsgivaren tagit över Ninas och Saras anställningar. Och det oavsett vad som exakt händer med verksamheten. Det är självklart bra, säger Nina. Det känns verkligen som en enorm trygghet att facket backar upp oss. Att det finns någon som kan ta jobbiga diskussioner med arbetsgivaren och som kan lagarna och vet dina rättigheter. Det bästa är faktiskt att vi inte behövt göra någonting, säger Sara. Lärarnas Riksförbund har hela tiden legat steget före och kontaktat oss när det hänt nya saker. Och även efter olika förhandlingar och möten har Lärarnas Riksförbund informerat om läget. Vad vill ni säga till dem som hamnat i en liknande situation som ni? Ta hjälp av facket direkt och lita på att de gör jobbet! Det känns verkligen tryggt att ha ett förbund som Lärarnas Riksförbund i ryggen. Vi har verkligen känt att de jobbar för oss, säger Sara. Absolut, fyller Nina i. Det är uppenbart att Lärarnas Riksförbunds representanter besitter mycket kunskap. Självklart är det en stor trygghet. 10

11 JENNY Jenny är studie- och yrkesvägledare. Hon gick ursprungligen med i facket när hon studerade, men det var först när hon började jobba som hon verkligen började sätta sig in i de frågor som Lärarnas Riksförbund arbetar med. Som studie- och yrkesvägledare jobbar man ofta ensam i skolan i sin yrkeskategori. Genom att vara med i facket så blir man starkare, eftersom vi då är många fler som kan påverka, säger Jenny och fortsätter: Dessutom ger det trygghet om något händer och det finns alltid någon att ställa frågor till. Själv tycker hon att det är viktigt att facket jobbar med traditionella frågor som lön, arbetstid och liknande men framför allt att det ska finnas studie- och yrkesvägledare på alla skolor. Det är inte självklart i dag så det är jätteviktigt att strida för. Det är också viktigt att vi får mer tid per elev, hyfsade tjänster utan alltför mycket spring mellan olika skolor samt naturligtvis att det ska vara utbildade vägledare. Jenny ser också sitt medlemskap som ett sätt att nätverka och hålla sig uppdaterad om vad som händer inom yrkesrollen. Jag fick med mig hemifrån att det är bra att vara med i facket. Man kan inte stå bredvid och klaga på allt som är dåligt, utan man måste själv engagera sig och bidra till förändring genom att pröva de vägar som faktiskt står till buds. 11

12 PER-MARTIN Per-Martin, eller Pelle som han kallas, tillhör dem som efter sju år som lärare på heltid passade på att ta ett friår. När han skulle gå tillbaka till jobbet som 4-9-lärare i matematik och idrott konstaterade hans rektor dock att det bara kunde bli tal om 30 procents tjänst eftersom elevunderlaget hade minskat under hans bortavaro. Men eftersom jag är idrottslärare hade jag ganska bra koll på elevantalet och visste att det faktiskt hade ökat, säger Pelle. Eftersom det inte fanns något lokalt ombud på den fristående skola där han arbetar, tog han i stället kontakt med den regionala ombudsmannen och då började det hända saker, konstaterar Pelle. Det fackliga ombudet, rektorn och Pelle hade ett nytt möte och inför denna förhandling hade ombudet kunnat konstatera att elevantalet visst hade ökat, vilket rektorn då också var tvungen att erkänna. Det visade sig att jag var ett klockrent LAS-fall eftersom jag hade jobbat på samma skola i sju år, säger Pelle. De behövde ju faktiskt fylla min tjänst, så egentligen var det inte så mycket att diskutera. Jag hade en förhållandevis rätt bra lön och låg nog topp tre. De ville väl ha in någon ny och billigare Nu för tiden är Pelle själv lokalombud på skolan. Behovet fanns ju uppenbarligen. Själv har jag varit med i facket sedan lärarutbildningen. Då kändes det som en trygghet om något skulle hända och det visade sig ju stämma. Det hade varit tufft att förhandla själv. 12

13 Viktiga frågor som Lärarnas Riksförbund driver I Lärarnas Riksförbund är det du som medlem och dina förtroendevalda som formar förbundets policy. Era frågor och åsikter lyfts vid medlemsmöten på medlemmarnas skolor, i de särskilda föreningarna och i de kommunala föreningarna för att sedan tas vidare upp i distrikten och upp till den centrala styrelsen. Här följer en kort presentation av vad Lärarnas Riksförbund tycker i ett antal viktiga frågor som rör lärare och studie- och yrkesvägledare. Minska arbetsbelastningen Läraryrkets innehåll och karaktär har förändrats genom åren. En hel del arbetsuppgifter har tillkommit för lärarna vilket gör att det talas mycket om stress och arbetsmiljöproblem. Lärarnas Riksförbund ser 13

14 att de råder en obalans mellan förväntningar på lärarna och studieoch yrkesvägledarna och de resurser som ställs till deras förfogande. Vi anser därför att det är viktigt att lyfta dessa frågor och jobba för att ge lärarna känslan av balans mellan kraven som ställs och belöning. En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop. Om du har balans mellan ditt arbete och din fritid har du goda förutsättningar att trivas i ditt jobb och känna dig stolt över ditt arbete. Om du trivs blir du en bättre lärare och studie- och yrkesvägledare. Viktigt för din tillfredsställelse i yrket är också att du har möjligheter att utvecklas, att du har tillräckligt med utrymme för reflektion och återhämtning samt att du får återkoppling från din rektor och dina arbetskamrater. Lärarnas Riksförbund anser att läraruppdraget måste tydliggöras och administrativa uppgifter minskas. För studie- och yrkesvägledare innebär ofta det stora antalet elever per vägledare en orimlig arbetssituation. Höj lönen Det är viktigt att såväl läraryrket som studie- och yrkesvägledaryrket är attraktivt och kan locka till sig unga människor. Ett sätt att göra det är att se till att lönerna blir konkurrenskraftiga i alla avseenden. Lärarnas 14

15 15

16 16

17 Riksförbund arbetar aktivt för att lönerna ska svara mot utvecklingen av yrkets arbetsinnehåll och ansvar. Höj yrkets status En viktig fråga för Lärarnas Riksförbund och våra medlemmar är att höja läraryrkets status. Historiskt sett har lärare varit uppskattade och besuttit en hög status. Samhället har genom åren förändrats och därmed även synen på läraryrket. Därför har Lärarnas Riksförbund aktivt arbetat för att införa lärarlegitimation för lärarna och detta har nu blivit verklighet. Förbundet anser att läraryrket på så sätt åter kommer att bli erkänt som profession, likt advokat, revisor och psykolog. 17

18 Som medlem har du tillgång till flera medlemsförmåner Du har tillgång till facklig service lokalt och centralt. Lärarnas Riksförbund har välutbildade ombud som du i första hand vänder dig till för att få hjälp vid till exempel nyanställning, lönerådgivning, tolkning av avtal med mera. Medlemsjouren finns tillgänglig för medlemmarna. Medlemsjouren svarar på dina frågor och stödjer dig när du behöver svar snabbt. Du når medlemsjouren alla vardagar mellan klockan på

19 Du får utan kostnad förbundstidningen Skolvärlden. Du som är yrkesverksam kan ha rätt till rättshjälp i anställningsfrågor och frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde. Du som akademiker har möjlighet till medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. För närmare information om inträdesregler, kontakta vår medlemsenhet på medlem@lr.se eller Du kan påverka förbundets policy, till exempel vid lokalavdelningsmöten, på den egna arbetsplatsen. Du får information från lokalavdelningar, särskilda föreningar, kommunföreningar, distrikt samt från det centrala kansliet. 19

20 20

21 Du ansluts till ett förmånligt försäkringsskydd genom Lärarförsäkringar (med reservationsrätt) och kan anpassa detta försäkringsskydd efter dina behov. Alla som har betalat medlemsavgift har rätt till konfliktersättning vid arbetskonflikt. Du har möjlighet till fondsparande samt individuellt pensionssparande i Lärarfonder. Du har möjlighet att söka medlemslån hos Swedbank, SEB eller Nordea. Nya medlemsförmåner tillkommer löpande. Du hittar dem på 21

22 Vad kostar det? Ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund är förmånligt. Medlemsavgiften är inkomstrelaterad. Ring oss på telefon så berättar vi vilken nivå det blir för din del, eller besök 22

23

24 form: kreatörreklam.se tryck: modintryckoffset upplaga: ex Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. Sveavägen 50 Box 3529 SE Stockholm Telefon

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRARNAS RIKSFÖRBUND! Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

VÄLKOMMEN TILL LÄRARNAS RIKSFÖRBUND! Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare VÄLKOMMEN TILL LÄRARNAS RIKSFÖRBUND! Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare FÖRORD 3 INTERVJUER 4 Staffan 5 Jenny 6 Robin 7 Kristina 8 Per-Martin 9 DET HÄR TYCKER LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Läs mer

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund för dig som är Studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund! Lärarnas Riksförbund organiserar cirka 2 000 yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Vi i Studie-

Läs mer

Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Värva en kollega några tips, 2017, reviderad mars 2018 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Pontus

Läs mer

Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Värva en kollega! NÅGRA TIPS TILL DIG SOM VILL UPPMUNTRA EN KOLLEGA ATT BLI MEDLEM I SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Värva en kollega några tips, 2017 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Pontus Wikholm Illustrationer:

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ingenjör och högskoleanställd

Ingenjör och högskoleanställd Ingenjör och högskoleanställd Välkommen till Sveriges Ingenjörer Ingenjörernas visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är er innovationskraft som löser våra gemensamma problem, höjer

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Välkommen som ny medlem! Tillsammans gör vi arbetslivet ännu bättre.

Välkommen som ny medlem! Tillsammans gör vi arbetslivet ännu bättre. Välkommen som ny medlem! Tillsammans gör vi arbetslivet ännu bättre. ST 2014. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska januari 2016. Tack för ditt förtroende! Vi är glada

Läs mer

Facket för dig inom telekombranschen

Facket för dig inom telekombranschen Facket för dig inom telekombranschen Aldrig ensam med oss Jobbar du inom telekom? Då är Seko fackförbundet för dig. Seko organiserar telekom Redan idag finns Sekos medlemmar i hela telekomsektorn, allt

Läs mer

Gemenskap ger styrka

Gemenskap ger styrka Välkommen till Seko Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ett medlemskap gör skillnad

Ett medlemskap gör skillnad Ett medlemskap gör skillnad ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Ett väldigt speciellt uppdrag! Det vet vi, som har 100 års erfarenhet av att förbättra

Läs mer

Välj ett bättre arbetsliv

Välj ett bättre arbetsliv Fackförbundet ST Välj ett bättre arbetsliv Gå med i facket som gör skillnad för dig Därför ska du vara med i facket I Sverige regleras inte alla regler och villkor på din arbetsplats i lag utan fastställs

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Välj ett bättre arbetsliv

Välj ett bättre arbetsliv Fackförbundet ST Välj ett bättre arbetsliv Gå med i facket som gör skillnad för dig Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget Därför ska du vara med i facket I Sverige regleras inte alla regler och villkor på

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet

Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet Bli medlem! SMS:a LÄRARE [mellanslag Gör ansökan på lararforbund Fyll i en medlemsansökan i p 2 Du som lärare är vårt huvudintresse, inte vem som

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Ingenjör och doktorand

Ingenjör och doktorand Ingenjör och doktorand Välkommen till Sveriges Ingenjörer Du som är ingenjör och doktorand utför ett särskilt viktigt arbete för hela samhället. Genom att ta fram ny kunskap är din arbetsinsats avgörande

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007

Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007 Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007 Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Rapport 2 Synen på lönesättning och löneskillnader Rapport Facklig aktivitet

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

DU AVGÖR EFFEKTEN. Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med.

DU AVGÖR EFFEKTEN. Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med. DU AVGÖR EFFEKTEN Fackets styrka påverkas av vad du bidrar med. " 2 Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. ENSAM ELLER GEMENSAMT Det

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2017 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2017 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2017 Gävle kommunförening Kommunföreningens verksamhet skall utgå från de mål som antogs vid Kongressen 2016 samt harmonieras med förbundets årliga verksamhetsplan. Det huvudsakliga

Läs mer

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare TJÄNSTETANDLÄKARNA Föreningen för anställda tandläkare Vår styrelse på central nivå Urban Alsenmyr, John Bratel, vice ordförande, Lena Rignell, Chaim Zlotnik, ordförande, Gunilla Carlsson, Andrea Gerner.

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Fackförbundet ST. Det självklara facket för dig som doktorand.

Fackförbundet ST. Det självklara facket för dig som doktorand. Fackförbundet ST Det självklara facket för dig som doktorand. Fackförbundet ST är facket för alla som jobbar på statens och medborgarnas uppdrag. Det betyder att du som är doktorand är välkommen till oss!

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet

Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet Innehåll Tillsammans är vi starka... 3 Förord... 4 Förväntningar på dig som ombud... 5 Du måste inte kunna allt från början... 6 Du får stöd och information...

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Ra pp or t 5 av

Ra pp or t 5 av 5 Ra pp or t 5 av 7 7 Röster om fac ket och jobbet Ungdomar och fa cket Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 7 Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Rapport

Läs mer

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Fastställd av förbundsstyrelsen 12 november 2015 2 [11] Innehållsförteckning Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser... 3 I Lärarförbundets

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2018 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2018 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2018 Gävle kommunförening Kommunföreningens verksamhet skall utgå från de mål som antogs vid Kongressen 2016 samt harmonieras med förbundets årliga verksamhetsplan. Det huvudsakliga

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. Facket för dig inom försvaret eller försvarsnära myndigheter oavsett utbildning eller yrke. FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. Facket för dig inom försvaret eller försvarsnära myndigheter oavsett utbildning eller yrke. FÖRSVARSFÖRBUNDET Facket för dig inom försvaret eller försvarsnära myndigheter oavsett utbildning eller yrke. Foto framsida: Sören Andersson Foton inlaga: Thinkstockphoto VISION Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET Rapport 1 av 5 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter 2002 Landsorganisationen i Sverige ISBN 91 566 1934 0 LO 02.11 100 satser Fem rapporter Rapport 1 Synen på

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Välkommen som medlem. Bli medlem och gör skillnad du också! Martina, skönhetsvård

Välkommen som medlem. Bli medlem och gör skillnad du också! Martina, skönhetsvård Välkommen som medlem Bli medlem och gör skillnad du också! Martina, skönhetsvård 10 skäl att gå med i Handels 1. Kollektivavtal på din arbetsplats 2. Årliga lönehöjningar 3. Ersättning vid övertid och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Gladare. måndagar. Gladare. måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Prova oss utan kostnad i tre månader* Sms:a Vision till 71501

Gladare. måndagar. Gladare. måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Prova oss utan kostnad i tre månader* Sms:a Vision till 71501 Gladare måndagar Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Prova oss utan kostnad i tre månader* Sms:a Vision till 71501 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är ett fackförbund

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Talarmanus att använda vid introduktion av nyanställda eller information på arbetsplatser

Talarmanus att använda vid introduktion av nyanställda eller information på arbetsplatser Talarmanus att använda vid introduktion av nyanställda eller information på arbetsplatser Till varje bild har vi tagit fram punkter på vad du kan prata om. Se dessa som inspiration och stöd till dina egna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening FÖRENINGSINFO Svensk Flygteknikerförening Svensk Flygteknikerförening, SFF Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFF:s syfte är att arbeta för bästa möjliga yrkesstatus

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Information om Handels avtal för tjänstemän. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem. Malin, tjänsteman

Information om Handels avtal för tjänstemän. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem. Malin, tjänsteman Information om Handels avtal för tjänstemän. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Malin, tjänsteman 10 skäl att gå med i Handels 1. Kollektivavtal på din arbetsplats 2. Årliga lönehöjningar

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Medlemskapets värde Visste du att medlemskapet ger dig allt detta?

Medlemskapets värde Visste du att medlemskapet ger dig allt detta? Medlemskapets värde Visste du att medlemskapet ger dig allt detta? och Metall Samlad styrka Som medlem i IF Metall är du aldrig ensam. Tillsammans påverkar vi och ser till att våra kollektivavtal har bra

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501

Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer