Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014"

Transkript

1 Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014

2 Inledning Bakgrund Idrottsföreningar finansierar stora delar av sin verksamhet genom försäljning vid idrottsplatser, evenemang och olika aktiviteter. Betalning sker oftast kontant även om användningen av mobila applikationer har ökat den senast tiden. I takt med att kontanthanteringen på bankkontoren minskar och det blir längre till service/depåboxar, där föreningarna kan lämna dagskassor försämras också föreningarnas tillgänglighet till betalservice. På vissa håll i idrottssverige tillhanda håller inte marknaden vad samhället kräver. Ny betalteknik förutsätter investeringar i ny betalutrustning, som även för med sig ökade driftskostnader, exempelvis för betalterminmaler och avgifter för betalkort. Applikationer för betalningar i mobilen förutsätter också investeringar och ökade driftskostnader. Användningen av ny teknik förutsätter också utbildning av de som ska använda tekniken. Den allmänna utveckling av betaltjänsterna har inneburit att personer som vill genomföra köp genom föreningens verksamhet i större omfattning än förr inte har tillräckligt med kontanter tillgängligt. Det kan innebära oönskade begränsningar av föreningens försäljning, ekonomiska kontroll och redovisning. Det händer att idrottsledarnas privata ekonomi används som buffert och lagerplats för pengarna innan dessa slussas vidare till föreningens konton. Försäljningen sker till den helt övervägande delen på ideell basis. För föreningens kassör kan redovisningen av föreningens försäljning skapa onödigt merarbete och dessutom svårigheter att överblicka och ha kontroll av föreningens ekonomi. Utvecklingen på betaltjänstmarknaden och föreningsförsäljningens karaktär, där privat och föreningsekonomi kan blandas samman gör att det finns anledning att utveckla enkla, tydliga och säkra betallösningar och ekonomiadministrativa system. Mot den här bakgrunden har projektet Kartläggning av behovet av grundläggande betaltjänster hos föreningar initierats, där Riksidrottsförbundet i samarbete med Västergötlands Idrottsförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört denna förstudie. Syfte Följande effektmål har varit vägledande för projektets genomförande - Ökad kännedom om behovet av grundläggande betaltjänster hos föreningar. - Ökad kunskap om problem och lösningar för betaltjänster hos föreningar. - Ökad spridning av goda exempel för betaltjänstlösningar. Ytterligare en effekt av projektet har varit att föreningarna ser på betaltjänster i ett större perspektiv och kan se samverkansmöjligheter och gemensamma lösningar. Definitionen på Grundläggande betaltjänster = - Möjlighet att ta ut kontanter. - Möjlighet att betala räkningar. - Möjlighet att sätta in dagkassor på bankkonto. 2

3 Avgränsningar Tidigt bestämdes att urvalsprocessen skulle utgå ifrån en demokratisk rättvis bild. De sex största LOK-stöds föreningarna togs fram som en grund. De skulle spegla föreningarnas olika ingångar, likväl som sommar och vinter eller lag och individuella idrotter. När grunden var gjord bestämdes vilka kommuner projektet skulle startas upp i. Eftersom Västergötlands Idrottsförbund hade samma grundsyn som Länsstyrelsens prioriteringar, blev de utvalda kommunerna Töreboda och Karlsborg. Detta är två mindre kommuner i nordöstra Västergötland som är prioriterade av Länsstyrelsen för sina långa avstånd till betaltjänster. Metod För att få fram underlag till analysen bestämdes att arbeta med två dialogkvällar. Det var en kväll i Karlsborg och en i Töreboda. Till dessa kvällar inbjöds de utvalda föreningarna att delta med flera medlemmar. En dialogkväll delades upp i en projektgenomgång som inledning. Föreningarnas representanter delades in i olika grupper och fick arbeta med allmänna frågor om temat Betaltjänster i din kommun och förening. Som avslutning sammanfattades kvällens arbete och föreningarna fick med sig den frågemall som de fått utgå ifrån. Efter dialogkvällen hade vi kontakt under några veckor, så att föreningsrepresentanterna kunde förankra och arbeta vidare med frågorna i sin egen förening. Efterhand bokades egna föreningsträffar in. Dessa innehöll ett gott samtal på några timmar, utifrån den frågemall som togs fram i projektet. Frågemallen finns som bilaga i analysrapporten. De enskilda träffarna har påvisat att varje förening även har en egen agenda, utifrån de olika behoven som idag finns. Samtidigt som dessa föreningsmöten gjordes i projektkommunerna, genomfördes parallellt besök hos föreningar som kompletterade i storlek och förutsättningar. På detta vis har vi hittat en bra blandning från den totala landsbygdsföreningen, till den stora elitföreningen och det stora idrottsarrangemanget. 3

4 Organisation Projekt och ledningsgrupp Andreas Fäger, projektledare Västergötlands Idrottsförbund Sture Gustafsson, distriktsidrottschef Västergötlands Idrottsförbund Roger Emanuelsson, ekonomichef Västergötlands Idrottsförbund Ida Claesson, processledare Länsstyrelsen Referensgrupp En grupp som funnits med och fått fortlöpande information om projektet. I referensgruppen har följande personer deltagit Staffan Lindmark, Västergötlands Fotbollförbund, Lotta Karlsson, Mölltorp/Brevik AIF, Jonas Johansson, Villa Lidköping Bandy, Lars-Åke Bergman, Töreboda kommun, Robert Larsson, Riksidrottsförbundet, David Bergström, Dalarnas Idrottsförbund samt Patrik Karlsson, Skåneidrotten. Referensgruppen har haft ett möte under året. Kommunikation Nyhetsbrev Pressmeddelanden Flera olika inslag i Radio Skaraborg Artiklar i olika facktidningar som handlat om betaltjänster. Reportageuppföljning har funnits i de lokala tidningarna. Minimässan som arrangerades av Post- och telestyrelsen (PTS), var ytterligare tillfälle till information. Vid olika idrottsarrangemang, av både mindre och större deltagande, har information och fakta spridits om projektet. Vilka är det som svarat på projektets frågor? De utvalda tolv projektföreningarna har varit grunden (se utvalda föreningar på sidan 5). Därutöver Mariestad BOIS Hockey, Villa Lidköping Bandy och BK Häcken (inriktning Gothia Cup). Under analysprocessen har det även funnits representanter från lokala banker, handlare och politiker. Har även förts en dialog med olika tillverkare och leverantörer av betaltjänster. 4

5 Resultat Efter alla samtal och den process som arbetats med under 2014, presenteras analysen i fem olika områden, Säkerhet Snabbhet Signaler Spaning och Samverkan. Presentationen bygger på bakgrund och fakta, kopplat till de svar och funderingar som samtliga föreningar skickat med i projektet. Vilka nyckeltal kan vi föra över på andra kommuner och distrikt? Föreningar Idrott Antal föreningar i Västergötland Närmaste servicebox (Mil) Ca kostnad servicebox Närmaste växelhantering (Mil) Ca kostnad kontanthandering (Mynt) Ca kostnad kontanthandering (Sedlar) Töreboda Idrottsklubb Fotboll 267 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Moholms Sportklubb Fotboll " 1,0 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Bollklubben Trix Fotboll " 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Mölltorps/Breviks Allmänna IF Fotboll " 1,0 mil 100 kr per gång * 3,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp IFK Karlsborg Handboll 32 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Bollklubben Halna Innebandy 47 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Töreboda Hockeyförening Ishockey 21 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Töreboda Konståkningsförening Konståkning 11 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp SOK Träff Orientering 53 0,5 mil 100 kr per gång * 5,0 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Töreboda Hästklubb Ridning 65 0,5 mil 100 kr per gång * 5,0 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Mölltorps Ridsällskap Ridning " 1,0 mil 100 kr per gång * 3,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Karlsborgs Simklubb Simning 24 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp * Beloppet måste överstiga kr vid insättning. Endast sedlar. I Sverige finns cirka idrottsföreningar, varav är registrerade i Västergötland. 921 av dessa föreningar verkar i kommuner som har mindre än invånare. Dessa föreningar har faktorn längre avstånd att ta med i sitt beaktande vad det gäller sin problematik med kontanthantering. Övriga föreningar har samma problem med sin kontanthantering, vad det gäller att sätta in medel och skaffa växel, men inte när det gäller avståndet. Källa: RF 5

6 Föreningarna i Töreboda och Karlsborg om var problemen med kontanthantering finns idag 6. 16% 7. 16% 5. 16% 8. 4% 17% 16% 11% Hantering av medel igår, idag och i framtiden % 1. Kunder har inga kontanter 2. Kunder har inte betalkortkort 1. Kunder har inga kontanter Kunder Föreningen har inte har betalkort. inga 3. betalkortlösningar Föreningen har inga betalkortslösningar. 4. Föreningen har har problem problem att att bli av bli med av kontanter. 5. med Föreningen kontanter har problem att få tag i växelkontanter. 5.Föreningen har problem att få tag 6. i växelkontanter Avståndet att bli av med kontanter Avståndet att att få bli tag av i växelkontanter. med 8. kontanter Dålig kontakt med leverantörer som tillhandahåller 7. kontanter. Avståndet att få tag i växelkontanter 8. Dålig kontakt med leverantörer som tillhandahåller kontanter Föreningsstruktur (snitt för projektföreningarna) För att få en klar bild av föreningens ändamål, uppbyggnad och storlek, har ett antal grundläggande frågor ställts till föreningarna. Hur många medlemmar hade föreningen 2013? I snitt 290 medlemmar. Hur många aktiva medlemmar fanns 2013? Cirka 75% av medlemmarna var aktiva. Hur många lag/grupper fanns under 2013? Det fanns nio lag/grupper under året. Hade ni under det gångna året en vald kassör? Ja, på samtliga. Hur stor var er omsättning under 2013? Ungefär kronor. 6

7 Säkerhet Föreningssvar Vilka problem och möjligheter upplever er förening idag? Flera föreningar i Karlsborg och Töreboda uppger att det är svårt att hantera kontanter, då bankerna inte tar emot kontanter som förut. Tidigare fungerade det bra, utan någon extra kostnad och föreningarna, som kunde gå till banken och sätta in dagskassan vilken dag som helst. Nu sparas pengarna någonstans, oftast hos föreningens kassör, som går till banken en gång i veckan, följden blir en ökad oro för stöld. Vid A-lags/seriematcher? För det flesta finns en kontanthantering vid entré och kioskverksamhet. Föreningens kassör tar hand om inkomsten från matchtillfället på cirka kronor. Kontanterna förvaras på lämpligt ställe tills föreningens kassör kan åka till Skövde, där närmsta bank finns för insättning på föreningens bankkonto. Några föreningar använder kontantinlämning till servicebox, en gång per vecka, användning av Loomis. Avgiften för Loomis, gör att föreningen gärna samlar ihop kontanter innan insättning (enbart sedlar, inga mynt). Oftast görs en insättning per vecka, kostnad cirka 100 kronor. Vid fel blir det en extra kostnad (felsedlar, felräkning). Oftast har föreningen en dålig förvaring av kontanter under tiden och föreningens kassör känner en viss oro för ökad stöldrisk. Vid loppis och auktioner? Kontanthantering. Den lokala butiken i byn hjälper till med växelpengar. En stor summa kontanter från försäljningen sätts in på föreningens bankkonto på närmsta bankkontor. Föreningens kassör ringer innan till banken och säger till att de kommer. Vid lagverksamhet, exempelvis försäljning av kakor, resor, cuper med mera? Kontanter är ett problem för föräldrar och ledare vid olika försäljningar, såsom cafeteria/kiosk, NewBody, Idrottsrabatten, lotterier, julshow, med flera. Bank- och postgiro används ofta vid försäljning av NewBody, startavgifter, anmälningsavgifter till cuper. Har även testats vid försäljning av Idrottsrabatten. Anmälningsavgifter betalas ibland via faktura. Någon förening sätter in kontanter till bankgiro. Vid olika former av tävlingar och cuper? Förekommer både kontanthantering av anmälningsavgifter och kioskverksamhet och insättning på post- eller bankgiro av anmälningsavgifter. 7

8 Vid försäljning i samverkan med sportbutiker och souvenirer? De fåtal som finns betalas i kontanter och bankas hos Loomis. Det kan även förekomma inbetalning till bank- eller postgiro. Flera föreningar hyr in Babsmaskiner från banken vid enstaka tillfällen. Hur långt har ni till att sätta in pengar? Beroende på förening varierar avståndet för kontanthantering till servicebox och kontantinsättning på bankkontor från 1,5 mil till 5 mil, enkel resa. I Karlsborg finns servicebox, 100 kr per insättning. Myntinsättning måste göras i Skövde. Hur långt har ni till att få tag på växel? Runt fem mil enkel resa. Finns en dialog med lokala butiker, där det förhoppningsvis går att ordna växel. Finns inte den möjligheten måste växel förvaras hemma hos kassören i ett kassaskåp. Mycket krångligare än tidigare, när det fanns ett bankkontor på orten som hade kontanter. Hur tillgängligt är det att göra detta för er? Öppet när ni behöver? Lätt att ta sig dit? Alltid ett bekymmer med öppettider, då föreningsansvarig arbetar måndag till fredag. Dessutom tar det tid att åka, cirka nio mil med bil, tur och retur. Mer komplicerat, krävs mer planering och ökade kostnader för resor. Finns även en säkerhetsrisk att forsla mycket pengar fram och tillbaka. Har ni räknat på vad kontanthanteringen kostar er förening? Avgifter för insättning, växel, resor för att göra detta etc. Mellan kronor per år för insättning, växel och resor, beroende på avstånd och ärende. Kan förekomma summor upp till kronor. Resor görs ofta i samband med privata ärenden. Cirka 100 kronor per påse Loomis, plus eventuella avgifter för fel i påsen (felsedlar, felräkning), cirka 50 kronor extra, (inga mynt i påsen). 8

9 Snabbhet Föreningssvar Har ni någon annan betallösning än att ta kontanter idag? Kort, faktura, etc. Fakturor skrivs till föreningens sponsorer, till medlemmar som exempelvis ska betala in medlemsavgift via inbetalningskort till bank-/postgiro. Men kan bli bekymmer om inte pengar betalas in och en påminnelse måste skickas ut. Om inte, har ni funderat på att skaffa andra betallösningar och jämfört vad detta skulle kosta er förening? - Nej inte i dagsläget, men ökar omsättningen, är det möjligt. - Vi har tänkt i dessa banor, men vet inte om det är värt för alla avgifter? - Kortläsare, men tror att det är för dyrt? (Svårt när det är olika som står i kiosken varje gång). - Faktura - Överföring/inbetalning bankgiro. - Swish - izettle inköp ipad eller mobil. Vilka idéer finns på lösningar? Swish, IZettel, uttag i automat kunna välja vilka valörer man vill ha ut pengarna i. Använda oss av betalning till bank- och postgiro. 9

10 Signaler Föreningssvar I Töreboda är bristen på kräm i systemet en faktor som gör att vissa föreningar är osäkra på vad det kommer innebära om de startar upp eller köper in kortläsare, med mera. Diskussion har uppkommit om en komplett lösning för idrottsföreningarna i samband med Törebodafestivalen, där alla idrottsföreningar är medarrangörer och besöks av cirka personer under tre dagar. Samverkan Föreningssvar Föreningarna i Karlsborgs kommun ser samverkan som det viktigaste för att kunna skapa förbättringar både inom kontanthanteringen och tänkbara betalmaskiner. Alla föreningar i Töreboda ser att det nybildade Idrottsrådet kommer kunna hålla igång dialogen på ett mer strategiskt sätt, när det gäller frågan om betaltjänster och kommunens framtida samhällsservice. Att prata med varandra, istället för om varandra, är den stora utmaningen inför framtiden, säger föreningarna i Töreboda. 10

11 Spaning Utan spaning - Ingen aning Villa Lidköping Bandy Jonas Johansson, klubbchef Villa Lidköping bandy Villa har under hösten 2014 haft flera olika tekniska betallösningar. Det är bland annat Babs, izettle, Slip online, Swisch och kommer även testa helhetslösningen Beartags under säsongen Fortfarande finns det möjlighet att betala med kontanter, men den möjligheten minskar för varje säsong. Villa har idag 35 stycken betalenheter i arenan. Vid större arrangemang eller A-lags matcher finns det 50 stycken betalenheter. Föreningen har idag en årlig kostnad på cirka kr för alla betallösningar. Det innefattar kortterminalsavgifter, bankavgifter och separata avtal med bland annat Loomis. Jonas ser ändå att denna kostnad är en förutsättning för att Villa ska kunna öka sina intäkter. Villa har ökat sina intäkter med cirka 30-40% sedan de började med snabba betallösningar. För Villa har istället paketeringen i kiosker och restaurangerna, med ett snabbt och tydligt utbud blivit viktigare. När Villa tänker framtid, är de mer oroliga för hur driften av mobil och teletjänsterna kommer fungera. Ett offlineläge i Lidköping Arena skulle vara en katastrof, med åskådare på plats! Mariestad BOIS Hockey Johnny Odner, klubbchef, Susan Johansson, ekonomiansvarig och Daniel Johansson, sportchef. 90% av föreningens intäkter idag är kontanter från A-lags matcher eller andra större arrangemang. Medlemsavgifter och cupkostnader betalas in på bankgiro eller faktura. Under sommaren 2014 diskuterade föreningens styrelse om att använda sig av två Babs betalmaskiner, men bordlade frågan. Istället har souvenirbutiken i ishallen en izettle dosa som har underlättat och ökat försäljningen. När de matchansvariga pratat om utveckling ser de ändå flera utmaningar de närmaste åren. Grundpubliken på cirka 850 stycken är i en snitt ålder på runt 60 år. Vilket skulle innebära att om föreningen för snabbt gick över till Babs och izettle lösningar, skulle runt 75% av publiken få problem att betala, då de inte har kort eller önskar betala med dessa. Samtidigt ökar kontanterna och växelkassorna ordentligt vid vissa matcher. 11

12 Gothia Cup Agneta Glader och Anna Carlqvist, ekonomi och administrativt ansvariga för Gothia Cup. Gothia Cup är i dag en av världens största ungdomsturneringar. Under 2014 års turnering betalades den största delen av avgifter och anmälningar via fakturor eller på bankgiro, innan lagen kom till turneringen. Tidigare år har kontant betalning gjorts från flera av de utländska lagen vid sin ankomst. Sedan 15 år har lite av administrationen gjorts med Babs/Dibs betallösningar. Till turneringen 2013 bestämdes att fem izettle dosor skulle inhandlas och testas. Resultat blev mycket lyckat och inför 2014 ökade engagemanget med 35 izettle dosor. Enligt Agneta som varit med under Gothia Cups utveckling, är detta beslut om izettlelösningarna en av de bästa som gjorts. - Att vi inte visste detta innan, säger Agneta lite filosofiskt. Idag finns det kontanter eller kortlösningar på invigningen, kiosker och matställen. När det gäller kontanter och växelkassor har turneringen ett avtal med SE Banken, om hur detta ska lösas smidigt. När det är för mycket mynt, går dessa direkt till Riksbankens kontor i Göteborg. Gothia Cup har 85% av all försäljning i sina egna led. Övriga 15% utgår till de lokala föreningar som ansvarar för helheten vid en plan eller en skola. Turneringen omsatte cirka 40 miljoner I denna siffra uppskattar Agneta och Anna att det rör sig om 1-2 % som är direkt kontanta medel. Under årets arrangemang fanns det ett samarbete med Telia, om att säkra upp teletrafiken för betallösningar och WiFi. Detta fungerade sådär och är ett område att se över. När Agneta och Anna får fundera på framtida utvecklingsområden nämner de bland annat Mer izettle dosor, så alla ställen har dessa. Se över tidigast inför 2016 ett heltäckande band, som kan tankas på med pengar. Detta finns redan idag på vissa badanläggningar och större festivaler. izettle Detta företag är en återkommande lösning som flera föreningar känner igen och skulle kunna tänka sig att använda. Flera lyfter fram enkelheten och smidigheten. Mycket beroende på att det i den ideella verksamheten byts mycket människor som använder deras produkter. Loomis Loomis levererar säkra penningtransporter som flera av föreningarna i projektet har slutit avtal med. I avtalet, för några föreningar, ingår att Loomis hämtar pengarna vid arrangemanget, för några andra lämnar föreningen själva sedlarna i påsar till en servicebox. Loomis har idag även en insättningslösning som väcker flera föreningars intresse inför framtiden. 12

13 Slutsatser och sammanfattningar Säkerhet Föreningarna upplever att problematiken mest handlar om kontanthantering (sedlar/mynt). Bankkontor blir färre och möjligheten till att sätta in och växla kontanter minskar. Kontanthanteringen upplevs som ett problem vid försäljning, arrangemang och matcher och inte när det gäller att betala föreningens räkningar eller medlemsavgifter, som görs via fakturor eller bank- och postgiro. Många lyfter fram att de får åka långt för att kunna lämna in sina kontanter till bankkontoret, vilket gör att man åker betydligt mer sällan. Detta leder ofta till att föreningens kassör förvarar stora summor hemma eller att de har en dålig lösning på att förvara kontanter på idrottsplatsen. Finns därför en stor oro för ökad stöldrisk. Föreningar kan växla kontanter i den lokala butiken. På detta sätt blir föreningarna av med sina mynt, även om de inte blir av med kontanter. Eftersom bankerna har minskat sin kontanthantering i projektkommunerna, Töreboda och Karlsborg, är frågan större än väntat. Flera föreningar ser att fem mil till närmaste bankkontor, kommer öka i framtiden. De flesta föreningar vill ha en banklösning i sin närhet. Detta visar på hur osäkert systemet med betaltjänster är för föreningar som helt använder sig av kontanter. Det finns ett stort behov av att hjälpa föreningar hitta betallösningar som gynnar dem, så att de inte behöver åka så långt för att sätta in kontanter eller ordna med växel. Snabbhet Allt färre bär kontanter på sig i vårt samhälle och flera föreningar upplever det som ett problem, då de förmodligen går miste om intäkter. Flera tror att en förening tappar 20-25% på grund av detta. Det är också tydligt att många föreningar förlitar sig på att besökare vet att deras evenemang förutsätter kontantbetalning och tagit ut pengar innan besöket. I vissa fall kan även publiken eller besökarna vara yngre och utgår ifrån att tekniska lösningar finns. Finns ingen närliggande bankomat eller butik som kan tillhandahålla kontanter, kommer inga intäkter in till föreningen. Frågan lever lika mycket på landsbygden, som i stadsmiljön. I grunden finns det inget motstånd mot att betala en månadskostnad eller årshyra för betallösningar eller liknande. Det är mer den fasta procentsatsen som föreningarna ser som en risk. Signaler I grunden hänger mycket av det som föreningarna efterfrågar ihop med varandra. Det finns en symbios mellan kontanthantering, betaltjänster, bredband och mobiltäckning. Vissa föreningar är väldigt positiva till att arbeta mer med tekniska lösningar, men då bredband och mobiltäckningen inte går att utnyttja fullt ut, infinner sig en uppgivenhet. Tyvärr är servicen mycket sämre på landsbygden. Fungerande betaltjänster är en förutsättning för att både kunna leva och bedriva föreningsliv på landsbygden och då måste infrastruktur, såsom bredband och telefonnät finnas på plats och fungera till 100 procent. Utöver denna svårighet på landsbygden i samband med betaltjänster, kan projektet visa att det även drabbar föreningen, när det handlar om icke idrottsaktiviteter. Det kan vara de som har campingverksamhet eller arrangerar cuper och läger. Även de större föreningarna som kan komma i ett offlineläge vid olika arrangemang, känner av hur viktigt det är att telefonnätet fungerar för verksamheten. 13

14 Samverkan Många föreningar tycker det finns en stor osäkerhet och en informationsbrist när det gäller vilka betalningslösningar som finns tillgängliga på marknaden samt hur de kan användas på bästa sätt. När det gäller de äldre ledarna i föreningarna verkar behovet också framförallt handla om utbildning. Vidare har samtalen visat att det också finns ett behov av ökad kunskap bland kommunala företrädare och andra handläggare kring denna fråga. Det finns också ett tydligt behov av att öka samarbetet och förbättra dialogen mellan de som utvecklar olika elektroniska betaltjänster. Detta för att säkerställa att alla behov täcks in, men även för att skapa en ökad förståelse aktörerna emellan, som i förlängningen förmodligen kan skapa både bättre produkter och en bättre relation. Många gånger verkar också de aktörer som tillhandahåller tjänsterna, inkluderat bankerna, kunna möta det upplevda behovet med exempelvis individuella lösningar. Många föreningar tycker att Riksidrottsförbundet (RF) bör möta bankerna och tillverkarna, för att skapa framtida hållbara lösningar. Lösningarna ska se olika ut och vara på olika nivåer. Problemet är att frågan är så stor och komplex, så lokala varianter är snabbare och mer effektfulla, enligt de föreningar som ligger långt fram i frågan. En bättre dialog skulle ändå vara modellen, både på lokal- och riksnivå. Vad skulle en Föreningsbank kunna göra för idrotten, undrar flera ledare. Spaning Efter en bred spaning, kan vi se att de större föreningarna ligger långt fram i tänket om framtida olika lösningar för betaltjänster. De är villiga att investera själva om så behövs eller skapa nätverk för att tillsammans hitta lösningar. Tid är pengar som några har beskrivit det. När det gäller att ersätta tjänsterna som bankerna hade patent på tidigare, har Loomis skapat framtida strukturer när det gäller insättning av kontanter och i första läget sedlar. När det gäller snabba och tekniska lösningar, ser projektföreningarna att det är Izettle, som ligger långt fram idag. Olika tillverkare har hört av sig och berättat att de finns, men detta har inte kommit föreningarna till del i dagsläget. Hur går projektet vidare? Vi föreslår att ett nytt projekt startas, som tar vid utifrån resultaten i denna rapport. Syftet i ett nytt projekt bör vara att genomföra olika testlägen med föreningarna. Det finns även ett behov av att skapa utbildningsinsatser och mötesplatser, där olika generationer kan lära av varandra. Sedan samverka med andra liknande projekt i landet som idag är igång inom området Grundläggande betaltjänster. På detta sätt får föreningarnas åsikter och idéer en ytterligare effekt. I ett nytt projekt med fokus på ett brett testläge, kommer den stora utmaningen vara att tillgodose kommunala lösningar utifrån den direkta kontanthanteringen. På sikt kan det bli ett vinna vinna läge för föreningslivet, övriga invånare och den totala samhällsutvecklingen. Egna reflektioner Säkerhet Projektet har visat tydligt att sedlar och mynt fortsättningsvis även kommer vara en utmaning att bli av med. Flera av föreningarna har idag inga planer på att skapa andra strukturer än kontanter, inom den närmaste tiden. När bankerna för länge sedan har visat på de flesta håll, att de inte kommer vara en mottagare av kontanter i framtiden, måste det skapas nya lösningar. 14

15 Blickarna riktas nu mot drivande butiksägare eller andra medborgare med entreprenörsanda i blodet. Dessa behöver stöd och stöttning av sin kommun och andra viktiga myndigheter för att kunna behålla en god samhällsutveckling. Denna lösning bör finnas till en rimlig kostnadsnivå och säkerhetsmässigt tryggt för butiken eller entreprenören, som skulle kunna vara en förening. Snabbhet I dag finns det redan flera tillverkare som kan tillhandahålla en bra lösning till en förening, oavsett storlek. För många blir det en brytpunkt, vad föreningen vill betala i avgifter och transaktionskostnader, mot vad de kan tjäna extra på att upprätthålla denna service, för besökare på ett idrottsarrangemang. De lite större föreningarna, har eller är nära dessa lösningar redan idag, för att kunna öka sina intäkter. I stora drag är det mer en generationsfråga, än intresse och ovilja. Där den nya generationens ledare styr i föreningarna. Där finns även den nya tekniken i större utsträckning. Mycket beroende på att dessa lever i det systemet, både på jobbet och privat. Signaler I vissa lägen är avsaknaden av bra mobil- och teletäckning en sak som kan minska möjligheten för föreningens utveckling. I något fall kan det vara att anläggningen ligger i skogen eller vid ett berg. I andra fallet kan ett fullsatt arrangemang med stor användartäthet av mobil- och teletrafik, skapa osäkra och sega uppkopplingar. En framtida önskan vid större idrottsevenemang eller liknande händelser, är att ha en bättre dialog med leverantörerna av dessa tjänster. För att kunna kvalitetsäkra och få ut full effekt. Samverkan Detta projekt har bevisat att flera aktörer och föreningar, kan flytta fram positionerna, utifrån att bara träffas, utbyta idéer och prata om samma sak. I många lägen jobbas det på olika håll och de kreativa lösningarna görs i parallella stuprör. Helt plötsligt så blir en förenings problem och utmaningar, även något som övriga i kommunen kan hjälpa till att utveckla. Med detta tänk, blir varje kommuns inställning väldigt avgörande för att föreningslivet och invånarna, kan ha en bra service angående grundläggande betaltjänster även i framtiden. Spaning Det är ändå i framtiden som vi ska leva och att inte då spana in i den, kan vara både oansvarigt och kostsamt. Hela livet ligger i att ta lärdom av andra, där mötet och kunskapen är två viktiga delar. Spaningen får även ses som en vital del att på sikt, även skapa bästa förutsättningarna för att föreningslivet har bra resurser och att den bidrar till en positiv samhällsutveckling. I spaningens förlängning kommer här några nedslag som uppmärksammats. - Enligt undersökningar från olika institut vill cirka 25-30% av befolkningen helst använda kontanter idag och i framtiden. När sedan det trycks nya sedlar och mynt är kontantfrågan i allra högsta grad aktuell in i framtiden. - Har Sverige gått för fort fram med att vilja påvisa betalkortens goda effekter? Andra länder ligger väldigt långt efter av olika anledningar. - Information och utbildning kring olika betaltjänster, hur man använder dem och vilka som är lämpliga för vilka ändamål kommer flytta fram positionerna. - Ett lätthanterligt system att betala, som går smidigt och snabbt, till en låg kostnad, är den stora utmaningen för marknaden i harmoni med föreningslivet och idrotten. - Låta varje generation i sin takt anpassa sig till den lösningen de önskar bäst. - Ökade intäkter med smarta betaltjänstlösningar för föreningarna, är den nya inkomstkällan utan större jobb. 15

16 16

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län RAPPORT ISSN1400-0792 Nr 2010:9 Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län 2 Titel: Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län Utgivningsår:

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Representantens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Betaltjänster för alla?

Betaltjänster för alla? Betaltjänster för alla? En förstudie om betaltjänster och kontanthantering i Skåne Projektledare: Jenny Sjöblom Projektbeställare: Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne Projektägare: Skånes hembygdsförbund

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Kompetensutveckling evenemang

Kompetensutveckling evenemang Kompetensutveckling evenemang Innehåll: Fakta sid 3 Kartläggning sid 4 Reflektioner sid 4 Exempel på evenemang sid 6 Resultat sid 7 Exempel på utveckling sid 8 Eventarrangörer från idrotten sid 9 Kompetensutveckling

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Domarens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen och

Läs mer

Betaltjänster för alla?

Betaltjänster för alla? Betaltjänster för alla? En förstudie om betaltjänster och kontanthantering i Skåne Projektledare: Jenny Sjöblom Projektbeställare: Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne Projektägare: Skånes hembygdsförbund

Läs mer

Idrottens finansiering 2006

Idrottens finansiering 2006 Idrotts-Sverige 22.000 idrottsföreningar Halva befolkningen mellan 7-70 år är medlem i en idrottsförening. (3,5 miljoner) Två miljoner aktiva varav 7000 elitidrottare. 500.000 ideella ledare I lagen skolas

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Värmlands län

Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Värmlands län Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Värmlands län 1. Länsstyrelsen bedömning av tillgången till grundläggande betaltjänster i länet Länsstyrelsen i Värmland bedömer att tillgängligheten till betaltjänster

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år Kön Ålder Utbildning Postnummer Äger mobiltelefon (nej/ja iphone/ ja android, ja annan) Huvudsysselsättning (student, pensionär etc 1. Hur ofta använder du följande betalmetoder? a. Aldrig b. per år c.

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011 Dnr 2011-817-ADM Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 1 2 Innehållsförteckning 1 Ett behov av att sammanställa information... 5 1.1 Riksbanken

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Kontanthantering vid EFS- kyrkan Skellefteå Kollekt och andra kontanter. Elektroniskt givande hanteras separat. Version

Kontanthantering vid EFS- kyrkan Skellefteå Kollekt och andra kontanter. Elektroniskt givande hanteras separat. Version Kontanthantering vid EFS- kyrkan Skellefteå Kollekt och andra kontanter. Elektroniskt givande hanteras separat. Version 2016-09- 22 Sammanfattning Var del beskrivs och motiveras mer utförligt på kommande

Läs mer

Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami.

Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami. SKOLKLASSER, LAG OCH FÖRENINGAR! Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami. Enkelt att komma igång! Niklas Wikegård coachar! Lätt att sälja! Ger mycket

Läs mer

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16)

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16) Verksamhetsberättelse 2015-2016 Ordförande har ordet Äntligen är den här skitsäsongen över och vi kan med tillförsikt börja blicka mot nästa säsong och förhoppningsvis en ny era inom VIK Hockey. Det var

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Bertil Stivén (bostaden)

Bertil Stivén (bostaden) 2007 Bertil Stivén bertil@sportnik.com 0708-35 88 36 08-544 720 77 (bostaden) www.sportnik.com/taby-blixten Datum och platser 26-28 januari i Täby IP Bollhallen 2-4 februari i Skarpängshallen (de flesta

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Enebybergs Idrottsförening Sponsor och affärsnätverk

Enebybergs Idrottsförening Sponsor och affärsnätverk Enebybergs Idrottsförening Sponsor och affärsnätverk Vision Enebybergs IF ska vara en flersektionsförening som är Verksamhetsidé förstahandsvalet för den som vill utvecklas i sin idrott. Enebybergs IP

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Information från TTKs styrelse januari 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Hoppas att alla hade en bra jul och nyårshelg. För Tullinge TK så kommer 2015 också att vara ett väldigt händelserikt

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig oktober 2016 Sid 1 fskf Föreningen storstockholms kultur och fritidschefer Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019: Regionalt

Läs mer

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen:

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen: Klubbens rutiner för ut- och inbetalningar Upprättad av Gunilla Mellgren 2016-07-24. Fastställd av styrelsen 2016-08-16. Kompletterad genom beslut i styrelsen 2016-09-19. Innehållsförteckning 1. Våra principer

Läs mer

Tabellbilaga KONFIDENSINTERVALL

Tabellbilaga KONFIDENSINTERVALL Tabellbilaga KONFIDENSINTERVALL Tabellbilaga Tabell 3.1b Typ av medlemskap i ideella föreningar efter antal anställda i föreningen. Konfidensintervall på 90-procents säkerhetsnivå, 2012. Procent Typ av

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det.

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Citat ur Barn äger Idrott Fakta i korthet Det är tio

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Verksamhet Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden som kan ge stöd till fotbollen

Verksamhet Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden som kan ge stöd till fotbollen Verksamhet Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden som kan ge stöd till fotbollen - Investeringsstöd från länsstyrelsen till anläggningsutveckling - Stöd från Leader till verksamhetsutveckling Ca 1 500 föreningar

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Betaltjänster för alla?

Betaltjänster för alla? Betaltjänster för alla? En förstudie om betaltjänster och kontanthantering i Skåne Projektledare: Jenny Sjöblom Projektbeställare: Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne Projektägare: Skånes hembygdsförbund

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Föräldramöte pojkar -05

Föräldramöte pojkar -05 Föräldramöte pojkar -05 2015-02-01 2/15/2015 1 Agenda Presentation av tränare Våra mål 2014/15 Träningar och laget Minisammandrag / Cupper Kommunikation Förväntningar o På tränare, barn och föräldrar Föräldraengagemang

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Organisationsmodell för Lindlövens IF

Organisationsmodell för Lindlövens IF Organisationsmodell för Lindlövens IF Kansli Styrelse Inköp Maxim Sportgrupp Marknadsgrupp Informations- och Föräldragrupp Ekonomigrupp Funktionärsgrupp Hallgrupp Aktivitets- och evenemangsgrupp Lindloven.com

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv.

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Frågeställning Kungälvs simmsällskap vill ha svar på följande tre frågor: 1.Varför betalar vi det vi gör? Vi vill se en uträkning

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer