Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014"

Transkript

1 Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014

2 Inledning Bakgrund Idrottsföreningar finansierar stora delar av sin verksamhet genom försäljning vid idrottsplatser, evenemang och olika aktiviteter. Betalning sker oftast kontant även om användningen av mobila applikationer har ökat den senast tiden. I takt med att kontanthanteringen på bankkontoren minskar och det blir längre till service/depåboxar, där föreningarna kan lämna dagskassor försämras också föreningarnas tillgänglighet till betalservice. På vissa håll i idrottssverige tillhanda håller inte marknaden vad samhället kräver. Ny betalteknik förutsätter investeringar i ny betalutrustning, som även för med sig ökade driftskostnader, exempelvis för betalterminmaler och avgifter för betalkort. Applikationer för betalningar i mobilen förutsätter också investeringar och ökade driftskostnader. Användningen av ny teknik förutsätter också utbildning av de som ska använda tekniken. Den allmänna utveckling av betaltjänsterna har inneburit att personer som vill genomföra köp genom föreningens verksamhet i större omfattning än förr inte har tillräckligt med kontanter tillgängligt. Det kan innebära oönskade begränsningar av föreningens försäljning, ekonomiska kontroll och redovisning. Det händer att idrottsledarnas privata ekonomi används som buffert och lagerplats för pengarna innan dessa slussas vidare till föreningens konton. Försäljningen sker till den helt övervägande delen på ideell basis. För föreningens kassör kan redovisningen av föreningens försäljning skapa onödigt merarbete och dessutom svårigheter att överblicka och ha kontroll av föreningens ekonomi. Utvecklingen på betaltjänstmarknaden och föreningsförsäljningens karaktär, där privat och föreningsekonomi kan blandas samman gör att det finns anledning att utveckla enkla, tydliga och säkra betallösningar och ekonomiadministrativa system. Mot den här bakgrunden har projektet Kartläggning av behovet av grundläggande betaltjänster hos föreningar initierats, där Riksidrottsförbundet i samarbete med Västergötlands Idrottsförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört denna förstudie. Syfte Följande effektmål har varit vägledande för projektets genomförande - Ökad kännedom om behovet av grundläggande betaltjänster hos föreningar. - Ökad kunskap om problem och lösningar för betaltjänster hos föreningar. - Ökad spridning av goda exempel för betaltjänstlösningar. Ytterligare en effekt av projektet har varit att föreningarna ser på betaltjänster i ett större perspektiv och kan se samverkansmöjligheter och gemensamma lösningar. Definitionen på Grundläggande betaltjänster = - Möjlighet att ta ut kontanter. - Möjlighet att betala räkningar. - Möjlighet att sätta in dagkassor på bankkonto. 2

3 Avgränsningar Tidigt bestämdes att urvalsprocessen skulle utgå ifrån en demokratisk rättvis bild. De sex största LOK-stöds föreningarna togs fram som en grund. De skulle spegla föreningarnas olika ingångar, likväl som sommar och vinter eller lag och individuella idrotter. När grunden var gjord bestämdes vilka kommuner projektet skulle startas upp i. Eftersom Västergötlands Idrottsförbund hade samma grundsyn som Länsstyrelsens prioriteringar, blev de utvalda kommunerna Töreboda och Karlsborg. Detta är två mindre kommuner i nordöstra Västergötland som är prioriterade av Länsstyrelsen för sina långa avstånd till betaltjänster. Metod För att få fram underlag till analysen bestämdes att arbeta med två dialogkvällar. Det var en kväll i Karlsborg och en i Töreboda. Till dessa kvällar inbjöds de utvalda föreningarna att delta med flera medlemmar. En dialogkväll delades upp i en projektgenomgång som inledning. Föreningarnas representanter delades in i olika grupper och fick arbeta med allmänna frågor om temat Betaltjänster i din kommun och förening. Som avslutning sammanfattades kvällens arbete och föreningarna fick med sig den frågemall som de fått utgå ifrån. Efter dialogkvällen hade vi kontakt under några veckor, så att föreningsrepresentanterna kunde förankra och arbeta vidare med frågorna i sin egen förening. Efterhand bokades egna föreningsträffar in. Dessa innehöll ett gott samtal på några timmar, utifrån den frågemall som togs fram i projektet. Frågemallen finns som bilaga i analysrapporten. De enskilda träffarna har påvisat att varje förening även har en egen agenda, utifrån de olika behoven som idag finns. Samtidigt som dessa föreningsmöten gjordes i projektkommunerna, genomfördes parallellt besök hos föreningar som kompletterade i storlek och förutsättningar. På detta vis har vi hittat en bra blandning från den totala landsbygdsföreningen, till den stora elitföreningen och det stora idrottsarrangemanget. 3

4 Organisation Projekt och ledningsgrupp Andreas Fäger, projektledare Västergötlands Idrottsförbund Sture Gustafsson, distriktsidrottschef Västergötlands Idrottsförbund Roger Emanuelsson, ekonomichef Västergötlands Idrottsförbund Ida Claesson, processledare Länsstyrelsen Referensgrupp En grupp som funnits med och fått fortlöpande information om projektet. I referensgruppen har följande personer deltagit Staffan Lindmark, Västergötlands Fotbollförbund, Lotta Karlsson, Mölltorp/Brevik AIF, Jonas Johansson, Villa Lidköping Bandy, Lars-Åke Bergman, Töreboda kommun, Robert Larsson, Riksidrottsförbundet, David Bergström, Dalarnas Idrottsförbund samt Patrik Karlsson, Skåneidrotten. Referensgruppen har haft ett möte under året. Kommunikation Nyhetsbrev Pressmeddelanden Flera olika inslag i Radio Skaraborg Artiklar i olika facktidningar som handlat om betaltjänster. Reportageuppföljning har funnits i de lokala tidningarna. Minimässan som arrangerades av Post- och telestyrelsen (PTS), var ytterligare tillfälle till information. Vid olika idrottsarrangemang, av både mindre och större deltagande, har information och fakta spridits om projektet. Vilka är det som svarat på projektets frågor? De utvalda tolv projektföreningarna har varit grunden (se utvalda föreningar på sidan 5). Därutöver Mariestad BOIS Hockey, Villa Lidköping Bandy och BK Häcken (inriktning Gothia Cup). Under analysprocessen har det även funnits representanter från lokala banker, handlare och politiker. Har även förts en dialog med olika tillverkare och leverantörer av betaltjänster. 4

5 Resultat Efter alla samtal och den process som arbetats med under 2014, presenteras analysen i fem olika områden, Säkerhet Snabbhet Signaler Spaning och Samverkan. Presentationen bygger på bakgrund och fakta, kopplat till de svar och funderingar som samtliga föreningar skickat med i projektet. Vilka nyckeltal kan vi föra över på andra kommuner och distrikt? Föreningar Idrott Antal föreningar i Västergötland Närmaste servicebox (Mil) Ca kostnad servicebox Närmaste växelhantering (Mil) Ca kostnad kontanthandering (Mynt) Ca kostnad kontanthandering (Sedlar) Töreboda Idrottsklubb Fotboll 267 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Moholms Sportklubb Fotboll " 1,0 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Bollklubben Trix Fotboll " 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Mölltorps/Breviks Allmänna IF Fotboll " 1,0 mil 100 kr per gång * 3,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp IFK Karlsborg Handboll 32 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Bollklubben Halna Innebandy 47 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Töreboda Hockeyförening Ishockey 21 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Töreboda Konståkningsförening Konståkning 11 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp SOK Träff Orientering 53 0,5 mil 100 kr per gång * 5,0 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Töreboda Hästklubb Ridning 65 0,5 mil 100 kr per gång * 5,0 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Mölltorps Ridsällskap Ridning " 1,0 mil 100 kr per gång * 3,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp Karlsborgs Simklubb Simning 24 0,3 mil 100 kr per gång * 4,5 mil 5 kr/rullen 1% av belopp * Beloppet måste överstiga kr vid insättning. Endast sedlar. I Sverige finns cirka idrottsföreningar, varav är registrerade i Västergötland. 921 av dessa föreningar verkar i kommuner som har mindre än invånare. Dessa föreningar har faktorn längre avstånd att ta med i sitt beaktande vad det gäller sin problematik med kontanthantering. Övriga föreningar har samma problem med sin kontanthantering, vad det gäller att sätta in medel och skaffa växel, men inte när det gäller avståndet. Källa: RF 5

6 Föreningarna i Töreboda och Karlsborg om var problemen med kontanthantering finns idag 6. 16% 7. 16% 5. 16% 8. 4% 17% 16% 11% Hantering av medel igår, idag och i framtiden % 1. Kunder har inga kontanter 2. Kunder har inte betalkortkort 1. Kunder har inga kontanter Kunder Föreningen har inte har betalkort. inga 3. betalkortlösningar Föreningen har inga betalkortslösningar. 4. Föreningen har har problem problem att att bli av bli med av kontanter. 5. med Föreningen kontanter har problem att få tag i växelkontanter. 5.Föreningen har problem att få tag 6. i växelkontanter Avståndet att bli av med kontanter Avståndet att att få bli tag av i växelkontanter. med 8. kontanter Dålig kontakt med leverantörer som tillhandahåller 7. kontanter. Avståndet att få tag i växelkontanter 8. Dålig kontakt med leverantörer som tillhandahåller kontanter Föreningsstruktur (snitt för projektföreningarna) För att få en klar bild av föreningens ändamål, uppbyggnad och storlek, har ett antal grundläggande frågor ställts till föreningarna. Hur många medlemmar hade föreningen 2013? I snitt 290 medlemmar. Hur många aktiva medlemmar fanns 2013? Cirka 75% av medlemmarna var aktiva. Hur många lag/grupper fanns under 2013? Det fanns nio lag/grupper under året. Hade ni under det gångna året en vald kassör? Ja, på samtliga. Hur stor var er omsättning under 2013? Ungefär kronor. 6

7 Säkerhet Föreningssvar Vilka problem och möjligheter upplever er förening idag? Flera föreningar i Karlsborg och Töreboda uppger att det är svårt att hantera kontanter, då bankerna inte tar emot kontanter som förut. Tidigare fungerade det bra, utan någon extra kostnad och föreningarna, som kunde gå till banken och sätta in dagskassan vilken dag som helst. Nu sparas pengarna någonstans, oftast hos föreningens kassör, som går till banken en gång i veckan, följden blir en ökad oro för stöld. Vid A-lags/seriematcher? För det flesta finns en kontanthantering vid entré och kioskverksamhet. Föreningens kassör tar hand om inkomsten från matchtillfället på cirka kronor. Kontanterna förvaras på lämpligt ställe tills föreningens kassör kan åka till Skövde, där närmsta bank finns för insättning på föreningens bankkonto. Några föreningar använder kontantinlämning till servicebox, en gång per vecka, användning av Loomis. Avgiften för Loomis, gör att föreningen gärna samlar ihop kontanter innan insättning (enbart sedlar, inga mynt). Oftast görs en insättning per vecka, kostnad cirka 100 kronor. Vid fel blir det en extra kostnad (felsedlar, felräkning). Oftast har föreningen en dålig förvaring av kontanter under tiden och föreningens kassör känner en viss oro för ökad stöldrisk. Vid loppis och auktioner? Kontanthantering. Den lokala butiken i byn hjälper till med växelpengar. En stor summa kontanter från försäljningen sätts in på föreningens bankkonto på närmsta bankkontor. Föreningens kassör ringer innan till banken och säger till att de kommer. Vid lagverksamhet, exempelvis försäljning av kakor, resor, cuper med mera? Kontanter är ett problem för föräldrar och ledare vid olika försäljningar, såsom cafeteria/kiosk, NewBody, Idrottsrabatten, lotterier, julshow, med flera. Bank- och postgiro används ofta vid försäljning av NewBody, startavgifter, anmälningsavgifter till cuper. Har även testats vid försäljning av Idrottsrabatten. Anmälningsavgifter betalas ibland via faktura. Någon förening sätter in kontanter till bankgiro. Vid olika former av tävlingar och cuper? Förekommer både kontanthantering av anmälningsavgifter och kioskverksamhet och insättning på post- eller bankgiro av anmälningsavgifter. 7

8 Vid försäljning i samverkan med sportbutiker och souvenirer? De fåtal som finns betalas i kontanter och bankas hos Loomis. Det kan även förekomma inbetalning till bank- eller postgiro. Flera föreningar hyr in Babsmaskiner från banken vid enstaka tillfällen. Hur långt har ni till att sätta in pengar? Beroende på förening varierar avståndet för kontanthantering till servicebox och kontantinsättning på bankkontor från 1,5 mil till 5 mil, enkel resa. I Karlsborg finns servicebox, 100 kr per insättning. Myntinsättning måste göras i Skövde. Hur långt har ni till att få tag på växel? Runt fem mil enkel resa. Finns en dialog med lokala butiker, där det förhoppningsvis går att ordna växel. Finns inte den möjligheten måste växel förvaras hemma hos kassören i ett kassaskåp. Mycket krångligare än tidigare, när det fanns ett bankkontor på orten som hade kontanter. Hur tillgängligt är det att göra detta för er? Öppet när ni behöver? Lätt att ta sig dit? Alltid ett bekymmer med öppettider, då föreningsansvarig arbetar måndag till fredag. Dessutom tar det tid att åka, cirka nio mil med bil, tur och retur. Mer komplicerat, krävs mer planering och ökade kostnader för resor. Finns även en säkerhetsrisk att forsla mycket pengar fram och tillbaka. Har ni räknat på vad kontanthanteringen kostar er förening? Avgifter för insättning, växel, resor för att göra detta etc. Mellan kronor per år för insättning, växel och resor, beroende på avstånd och ärende. Kan förekomma summor upp till kronor. Resor görs ofta i samband med privata ärenden. Cirka 100 kronor per påse Loomis, plus eventuella avgifter för fel i påsen (felsedlar, felräkning), cirka 50 kronor extra, (inga mynt i påsen). 8

9 Snabbhet Föreningssvar Har ni någon annan betallösning än att ta kontanter idag? Kort, faktura, etc. Fakturor skrivs till föreningens sponsorer, till medlemmar som exempelvis ska betala in medlemsavgift via inbetalningskort till bank-/postgiro. Men kan bli bekymmer om inte pengar betalas in och en påminnelse måste skickas ut. Om inte, har ni funderat på att skaffa andra betallösningar och jämfört vad detta skulle kosta er förening? - Nej inte i dagsläget, men ökar omsättningen, är det möjligt. - Vi har tänkt i dessa banor, men vet inte om det är värt för alla avgifter? - Kortläsare, men tror att det är för dyrt? (Svårt när det är olika som står i kiosken varje gång). - Faktura - Överföring/inbetalning bankgiro. - Swish - izettle inköp ipad eller mobil. Vilka idéer finns på lösningar? Swish, IZettel, uttag i automat kunna välja vilka valörer man vill ha ut pengarna i. Använda oss av betalning till bank- och postgiro. 9

10 Signaler Föreningssvar I Töreboda är bristen på kräm i systemet en faktor som gör att vissa föreningar är osäkra på vad det kommer innebära om de startar upp eller köper in kortläsare, med mera. Diskussion har uppkommit om en komplett lösning för idrottsföreningarna i samband med Törebodafestivalen, där alla idrottsföreningar är medarrangörer och besöks av cirka personer under tre dagar. Samverkan Föreningssvar Föreningarna i Karlsborgs kommun ser samverkan som det viktigaste för att kunna skapa förbättringar både inom kontanthanteringen och tänkbara betalmaskiner. Alla föreningar i Töreboda ser att det nybildade Idrottsrådet kommer kunna hålla igång dialogen på ett mer strategiskt sätt, när det gäller frågan om betaltjänster och kommunens framtida samhällsservice. Att prata med varandra, istället för om varandra, är den stora utmaningen inför framtiden, säger föreningarna i Töreboda. 10

11 Spaning Utan spaning - Ingen aning Villa Lidköping Bandy Jonas Johansson, klubbchef Villa Lidköping bandy Villa har under hösten 2014 haft flera olika tekniska betallösningar. Det är bland annat Babs, izettle, Slip online, Swisch och kommer även testa helhetslösningen Beartags under säsongen Fortfarande finns det möjlighet att betala med kontanter, men den möjligheten minskar för varje säsong. Villa har idag 35 stycken betalenheter i arenan. Vid större arrangemang eller A-lags matcher finns det 50 stycken betalenheter. Föreningen har idag en årlig kostnad på cirka kr för alla betallösningar. Det innefattar kortterminalsavgifter, bankavgifter och separata avtal med bland annat Loomis. Jonas ser ändå att denna kostnad är en förutsättning för att Villa ska kunna öka sina intäkter. Villa har ökat sina intäkter med cirka 30-40% sedan de började med snabba betallösningar. För Villa har istället paketeringen i kiosker och restaurangerna, med ett snabbt och tydligt utbud blivit viktigare. När Villa tänker framtid, är de mer oroliga för hur driften av mobil och teletjänsterna kommer fungera. Ett offlineläge i Lidköping Arena skulle vara en katastrof, med åskådare på plats! Mariestad BOIS Hockey Johnny Odner, klubbchef, Susan Johansson, ekonomiansvarig och Daniel Johansson, sportchef. 90% av föreningens intäkter idag är kontanter från A-lags matcher eller andra större arrangemang. Medlemsavgifter och cupkostnader betalas in på bankgiro eller faktura. Under sommaren 2014 diskuterade föreningens styrelse om att använda sig av två Babs betalmaskiner, men bordlade frågan. Istället har souvenirbutiken i ishallen en izettle dosa som har underlättat och ökat försäljningen. När de matchansvariga pratat om utveckling ser de ändå flera utmaningar de närmaste åren. Grundpubliken på cirka 850 stycken är i en snitt ålder på runt 60 år. Vilket skulle innebära att om föreningen för snabbt gick över till Babs och izettle lösningar, skulle runt 75% av publiken få problem att betala, då de inte har kort eller önskar betala med dessa. Samtidigt ökar kontanterna och växelkassorna ordentligt vid vissa matcher. 11

12 Gothia Cup Agneta Glader och Anna Carlqvist, ekonomi och administrativt ansvariga för Gothia Cup. Gothia Cup är i dag en av världens största ungdomsturneringar. Under 2014 års turnering betalades den största delen av avgifter och anmälningar via fakturor eller på bankgiro, innan lagen kom till turneringen. Tidigare år har kontant betalning gjorts från flera av de utländska lagen vid sin ankomst. Sedan 15 år har lite av administrationen gjorts med Babs/Dibs betallösningar. Till turneringen 2013 bestämdes att fem izettle dosor skulle inhandlas och testas. Resultat blev mycket lyckat och inför 2014 ökade engagemanget med 35 izettle dosor. Enligt Agneta som varit med under Gothia Cups utveckling, är detta beslut om izettlelösningarna en av de bästa som gjorts. - Att vi inte visste detta innan, säger Agneta lite filosofiskt. Idag finns det kontanter eller kortlösningar på invigningen, kiosker och matställen. När det gäller kontanter och växelkassor har turneringen ett avtal med SE Banken, om hur detta ska lösas smidigt. När det är för mycket mynt, går dessa direkt till Riksbankens kontor i Göteborg. Gothia Cup har 85% av all försäljning i sina egna led. Övriga 15% utgår till de lokala föreningar som ansvarar för helheten vid en plan eller en skola. Turneringen omsatte cirka 40 miljoner I denna siffra uppskattar Agneta och Anna att det rör sig om 1-2 % som är direkt kontanta medel. Under årets arrangemang fanns det ett samarbete med Telia, om att säkra upp teletrafiken för betallösningar och WiFi. Detta fungerade sådär och är ett område att se över. När Agneta och Anna får fundera på framtida utvecklingsområden nämner de bland annat Mer izettle dosor, så alla ställen har dessa. Se över tidigast inför 2016 ett heltäckande band, som kan tankas på med pengar. Detta finns redan idag på vissa badanläggningar och större festivaler. izettle Detta företag är en återkommande lösning som flera föreningar känner igen och skulle kunna tänka sig att använda. Flera lyfter fram enkelheten och smidigheten. Mycket beroende på att det i den ideella verksamheten byts mycket människor som använder deras produkter. Loomis Loomis levererar säkra penningtransporter som flera av föreningarna i projektet har slutit avtal med. I avtalet, för några föreningar, ingår att Loomis hämtar pengarna vid arrangemanget, för några andra lämnar föreningen själva sedlarna i påsar till en servicebox. Loomis har idag även en insättningslösning som väcker flera föreningars intresse inför framtiden. 12

13 Slutsatser och sammanfattningar Säkerhet Föreningarna upplever att problematiken mest handlar om kontanthantering (sedlar/mynt). Bankkontor blir färre och möjligheten till att sätta in och växla kontanter minskar. Kontanthanteringen upplevs som ett problem vid försäljning, arrangemang och matcher och inte när det gäller att betala föreningens räkningar eller medlemsavgifter, som görs via fakturor eller bank- och postgiro. Många lyfter fram att de får åka långt för att kunna lämna in sina kontanter till bankkontoret, vilket gör att man åker betydligt mer sällan. Detta leder ofta till att föreningens kassör förvarar stora summor hemma eller att de har en dålig lösning på att förvara kontanter på idrottsplatsen. Finns därför en stor oro för ökad stöldrisk. Föreningar kan växla kontanter i den lokala butiken. På detta sätt blir föreningarna av med sina mynt, även om de inte blir av med kontanter. Eftersom bankerna har minskat sin kontanthantering i projektkommunerna, Töreboda och Karlsborg, är frågan större än väntat. Flera föreningar ser att fem mil till närmaste bankkontor, kommer öka i framtiden. De flesta föreningar vill ha en banklösning i sin närhet. Detta visar på hur osäkert systemet med betaltjänster är för föreningar som helt använder sig av kontanter. Det finns ett stort behov av att hjälpa föreningar hitta betallösningar som gynnar dem, så att de inte behöver åka så långt för att sätta in kontanter eller ordna med växel. Snabbhet Allt färre bär kontanter på sig i vårt samhälle och flera föreningar upplever det som ett problem, då de förmodligen går miste om intäkter. Flera tror att en förening tappar 20-25% på grund av detta. Det är också tydligt att många föreningar förlitar sig på att besökare vet att deras evenemang förutsätter kontantbetalning och tagit ut pengar innan besöket. I vissa fall kan även publiken eller besökarna vara yngre och utgår ifrån att tekniska lösningar finns. Finns ingen närliggande bankomat eller butik som kan tillhandahålla kontanter, kommer inga intäkter in till föreningen. Frågan lever lika mycket på landsbygden, som i stadsmiljön. I grunden finns det inget motstånd mot att betala en månadskostnad eller årshyra för betallösningar eller liknande. Det är mer den fasta procentsatsen som föreningarna ser som en risk. Signaler I grunden hänger mycket av det som föreningarna efterfrågar ihop med varandra. Det finns en symbios mellan kontanthantering, betaltjänster, bredband och mobiltäckning. Vissa föreningar är väldigt positiva till att arbeta mer med tekniska lösningar, men då bredband och mobiltäckningen inte går att utnyttja fullt ut, infinner sig en uppgivenhet. Tyvärr är servicen mycket sämre på landsbygden. Fungerande betaltjänster är en förutsättning för att både kunna leva och bedriva föreningsliv på landsbygden och då måste infrastruktur, såsom bredband och telefonnät finnas på plats och fungera till 100 procent. Utöver denna svårighet på landsbygden i samband med betaltjänster, kan projektet visa att det även drabbar föreningen, när det handlar om icke idrottsaktiviteter. Det kan vara de som har campingverksamhet eller arrangerar cuper och läger. Även de större föreningarna som kan komma i ett offlineläge vid olika arrangemang, känner av hur viktigt det är att telefonnätet fungerar för verksamheten. 13

14 Samverkan Många föreningar tycker det finns en stor osäkerhet och en informationsbrist när det gäller vilka betalningslösningar som finns tillgängliga på marknaden samt hur de kan användas på bästa sätt. När det gäller de äldre ledarna i föreningarna verkar behovet också framförallt handla om utbildning. Vidare har samtalen visat att det också finns ett behov av ökad kunskap bland kommunala företrädare och andra handläggare kring denna fråga. Det finns också ett tydligt behov av att öka samarbetet och förbättra dialogen mellan de som utvecklar olika elektroniska betaltjänster. Detta för att säkerställa att alla behov täcks in, men även för att skapa en ökad förståelse aktörerna emellan, som i förlängningen förmodligen kan skapa både bättre produkter och en bättre relation. Många gånger verkar också de aktörer som tillhandahåller tjänsterna, inkluderat bankerna, kunna möta det upplevda behovet med exempelvis individuella lösningar. Många föreningar tycker att Riksidrottsförbundet (RF) bör möta bankerna och tillverkarna, för att skapa framtida hållbara lösningar. Lösningarna ska se olika ut och vara på olika nivåer. Problemet är att frågan är så stor och komplex, så lokala varianter är snabbare och mer effektfulla, enligt de föreningar som ligger långt fram i frågan. En bättre dialog skulle ändå vara modellen, både på lokal- och riksnivå. Vad skulle en Föreningsbank kunna göra för idrotten, undrar flera ledare. Spaning Efter en bred spaning, kan vi se att de större föreningarna ligger långt fram i tänket om framtida olika lösningar för betaltjänster. De är villiga att investera själva om så behövs eller skapa nätverk för att tillsammans hitta lösningar. Tid är pengar som några har beskrivit det. När det gäller att ersätta tjänsterna som bankerna hade patent på tidigare, har Loomis skapat framtida strukturer när det gäller insättning av kontanter och i första läget sedlar. När det gäller snabba och tekniska lösningar, ser projektföreningarna att det är Izettle, som ligger långt fram idag. Olika tillverkare har hört av sig och berättat att de finns, men detta har inte kommit föreningarna till del i dagsläget. Hur går projektet vidare? Vi föreslår att ett nytt projekt startas, som tar vid utifrån resultaten i denna rapport. Syftet i ett nytt projekt bör vara att genomföra olika testlägen med föreningarna. Det finns även ett behov av att skapa utbildningsinsatser och mötesplatser, där olika generationer kan lära av varandra. Sedan samverka med andra liknande projekt i landet som idag är igång inom området Grundläggande betaltjänster. På detta sätt får föreningarnas åsikter och idéer en ytterligare effekt. I ett nytt projekt med fokus på ett brett testläge, kommer den stora utmaningen vara att tillgodose kommunala lösningar utifrån den direkta kontanthanteringen. På sikt kan det bli ett vinna vinna läge för föreningslivet, övriga invånare och den totala samhällsutvecklingen. Egna reflektioner Säkerhet Projektet har visat tydligt att sedlar och mynt fortsättningsvis även kommer vara en utmaning att bli av med. Flera av föreningarna har idag inga planer på att skapa andra strukturer än kontanter, inom den närmaste tiden. När bankerna för länge sedan har visat på de flesta håll, att de inte kommer vara en mottagare av kontanter i framtiden, måste det skapas nya lösningar. 14

15 Blickarna riktas nu mot drivande butiksägare eller andra medborgare med entreprenörsanda i blodet. Dessa behöver stöd och stöttning av sin kommun och andra viktiga myndigheter för att kunna behålla en god samhällsutveckling. Denna lösning bör finnas till en rimlig kostnadsnivå och säkerhetsmässigt tryggt för butiken eller entreprenören, som skulle kunna vara en förening. Snabbhet I dag finns det redan flera tillverkare som kan tillhandahålla en bra lösning till en förening, oavsett storlek. För många blir det en brytpunkt, vad föreningen vill betala i avgifter och transaktionskostnader, mot vad de kan tjäna extra på att upprätthålla denna service, för besökare på ett idrottsarrangemang. De lite större föreningarna, har eller är nära dessa lösningar redan idag, för att kunna öka sina intäkter. I stora drag är det mer en generationsfråga, än intresse och ovilja. Där den nya generationens ledare styr i föreningarna. Där finns även den nya tekniken i större utsträckning. Mycket beroende på att dessa lever i det systemet, både på jobbet och privat. Signaler I vissa lägen är avsaknaden av bra mobil- och teletäckning en sak som kan minska möjligheten för föreningens utveckling. I något fall kan det vara att anläggningen ligger i skogen eller vid ett berg. I andra fallet kan ett fullsatt arrangemang med stor användartäthet av mobil- och teletrafik, skapa osäkra och sega uppkopplingar. En framtida önskan vid större idrottsevenemang eller liknande händelser, är att ha en bättre dialog med leverantörerna av dessa tjänster. För att kunna kvalitetsäkra och få ut full effekt. Samverkan Detta projekt har bevisat att flera aktörer och föreningar, kan flytta fram positionerna, utifrån att bara träffas, utbyta idéer och prata om samma sak. I många lägen jobbas det på olika håll och de kreativa lösningarna görs i parallella stuprör. Helt plötsligt så blir en förenings problem och utmaningar, även något som övriga i kommunen kan hjälpa till att utveckla. Med detta tänk, blir varje kommuns inställning väldigt avgörande för att föreningslivet och invånarna, kan ha en bra service angående grundläggande betaltjänster även i framtiden. Spaning Det är ändå i framtiden som vi ska leva och att inte då spana in i den, kan vara både oansvarigt och kostsamt. Hela livet ligger i att ta lärdom av andra, där mötet och kunskapen är två viktiga delar. Spaningen får även ses som en vital del att på sikt, även skapa bästa förutsättningarna för att föreningslivet har bra resurser och att den bidrar till en positiv samhällsutveckling. I spaningens förlängning kommer här några nedslag som uppmärksammats. - Enligt undersökningar från olika institut vill cirka 25-30% av befolkningen helst använda kontanter idag och i framtiden. När sedan det trycks nya sedlar och mynt är kontantfrågan i allra högsta grad aktuell in i framtiden. - Har Sverige gått för fort fram med att vilja påvisa betalkortens goda effekter? Andra länder ligger väldigt långt efter av olika anledningar. - Information och utbildning kring olika betaltjänster, hur man använder dem och vilka som är lämpliga för vilka ändamål kommer flytta fram positionerna. - Ett lätthanterligt system att betala, som går smidigt och snabbt, till en låg kostnad, är den stora utmaningen för marknaden i harmoni med föreningslivet och idrotten. - Låta varje generation i sin takt anpassa sig till den lösningen de önskar bäst. - Ökade intäkter med smarta betaltjänstlösningar för föreningarna, är den nya inkomstkällan utan större jobb. 15

16 16

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Betaltjänster för alla?

Betaltjänster för alla? Betaltjänster för alla? En förstudie om betaltjänster och kontanthantering i Skåne Projektledare: Jenny Sjöblom Projektbeställare: Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne Projektägare: Skånes hembygdsförbund

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Representantens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011 Dnr 2011-817-ADM Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 1 2 Innehållsförteckning 1 Ett behov av att sammanställa information... 5 1.1 Riksbanken

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Domarens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen och

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa Till dig som driver skogs- och lantbruk Vi får skog och lantbruk att växa Swedbank, skogen och jordbruket har gått hand i hand i sekler Swedbank har sina rötter i spar- och föreningsbanksrörelsen och är

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år Kön Ålder Utbildning Postnummer Äger mobiltelefon (nej/ja iphone/ ja android, ja annan) Huvudsysselsättning (student, pensionär etc 1. Hur ofta använder du följande betalmetoder? a. Aldrig b. per år c.

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv.

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Frågeställning Kungälvs simmsällskap vill ha svar på följande tre frågor: 1.Varför betalar vi det vi gör? Vi vill se en uträkning

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Euron och bankärendena

Euron och bankärendena I denna broschyr har vi samlat nyttig information om hur euron kommer att påverka bankärendena. Läs igenom broschyren och spara den för kommande behov. Den innehåller också viktig information för årsskiftet.

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Välkommen till IT-dagen

Välkommen till IT-dagen Välkommen till IT-dagen mer tid för idrott Lena Engström, RS Ordförande i IT-rådet Dagens program 9:30-10:00 Fika 10:00-10:30 Inledning 10:30-11:10 IdrottOnline och dess möjligheter 11:20-12:00 Seminarier/workshop

Läs mer

Betalningsmarknaden i förändring*

Betalningsmarknaden i förändring* ANFÖRANDE DATUM: 24 november 2014 TALARE: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley PLATS: KTH, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE!

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! För att förhoppningsvis underlätta för er och även för administrationen på kansliet har några nya rutiner och blanketter tagits fram under förra säsongen. I och med ombyggnationen

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden?

Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden? Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden? Detta är en sammanfattning av hur jag skulle ha fortsatt arbetet med fiberutbyggnaden på landsbygden om jag hade fortsatt att jobba med detta.

Läs mer

Organisation 2011/2012 Styrelsen

Organisation 2011/2012 Styrelsen Skövde Ishockeyklubb Organisation 2011/2012 Styrelsen Ordförande: Stig Kronberg Ledamöter: Kenneth Alfelt Sekreterare: John Kleifert Kenneth Andersson Kassör: Per-Ola Fast Helen Lindgren Ungdomshockeyns

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Åseda 2014 11 19 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog Lindman,

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Nyhetsbrev December 2014

Nyhetsbrev December 2014 Nyhetsbrev December 2014 Innehåll Sverigelaget Head of Delegation Seminar, januari 2015 PreCamp SOWSG 2015LA, Stockholm 6-8 mars 2015 Pass och ESTA Resor till SOWSG LA2015 Families Program Host Town Program

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL LANDSBYGDSSATSNING

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL LANDSBYGDSSATSNING Journalnr: 2007-2828 REVIDERAD ANSÖKAN 2007.10.09 Till länsstyrelsen i Västra Götaland ANSÖKAN OM BIDRAG TILL LANDSBYGDSSATSNING Projektnamn: Landsbygdsfotboll som bygdeutvecklare. Inledning Svenska Fotbollförbundet

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer